60
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Argument Am ales aceasta lucrare cu tema “Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale” deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă pentru intreprindere si pentru contabilitate in general.In elaborarea acestei lucrări am încercat să folosesc cat mai multe din cunoştinţele şi noţiunile asimilate în perioada celor 4 ani de liceu, dar şi cunoştinţele dobândite suplimentar prin munca individuală. Lucrarea “Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale” a fost elaborata si structurata in conformitate cu normele romanesti de contabilitate: Legea contabilitatiinr.82/1991 si cu normele internationale de contabilitate:Standardul International de Contabilitate nr.16 privind imobilizarile corporale. Lucrarea este structurata pe trei capitole.În primul capitol al acestei lucrări, sunt descrise cateva date generale despre imobilizările corporale, de asemenea am vorbit despre evaluarea şi amortizarea imobilizărilor corporale şi despre documentele aferente intrarilor si iesirilor de imobilizari corporale. In capitolul doi este tratata pe larg tema imoblizarilor corporale fiind explicat fiecare cont in parte privind evidenţa existentei si miscarii imobilizarilor corporale precum si alte detalii despre imobilizarile corporale. În capitolul al treilea am realizat un studiu de caz privind contabilitatea imobilizărilor corporale la S.C. ZUMZUM S.R.L. Am vorbit 1

Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contabilitate

Citation preview

Imobilizrile corporale, denumite i imobilizri materiale sau active tangibile sunt bunuri ce alcatuiesc impreuna baza teh

ORGANIZAREA CONTABILITII

IMOBILIZRILOR CORPORALEArgument

Am ales aceasta lucrare cu tema Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebit importan pentru intreprindere si pentru contabilitate in general.In elaborarea acestei lucrri am ncercat s folosesc cat mai multe din cunotinele i noiunile asimilate n perioada celor 4 ani de liceu, dar i cunotinele dobndite suplimentar prin munca individual.Lucrarea Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale a fost elaborata si structurata in conformitate cu normele romanesti de contabilitate: Legea contabilitatiinr.82/1991 si cu normele internationale de contabilitate:Standardul International de Contabilitate nr.16 privind imobilizarile corporale.Lucrarea este structurata pe trei capitole.n primul capitol al acestei lucrri, sunt descrise cateva date generale despre imobilizrile corporale, de asemenea am vorbit despre evaluarea i amortizarea imobilizrilor corporale i despre documentele aferente intrarilor si iesirilor de imobilizari corporale.

In capitolul doi este tratata pe larg tema imoblizarilor corporale fiind explicat fiecare cont in parte privind evidena existentei si miscarii imobilizarilor corporale precum si alte detalii despre imobilizarile corporale.n capitolul al treilea am realizat un studiu de caz privind contabilitatea imobilizrilor corporale la S.C. ZUMZUM S.R.L. Am vorbit despre documentele ntocmite de S.C. ZUMZUM SRL. pentru evidena imobilizrilor corporale i am descris, cu ajutorul articolelor contabile, principalele operaiuni privind imobilizrile corporale care au avut loc la societate n decursul anului 2011 si am anexat cateva documente privind operatiile inregistrate.

Finaliznd aceast lucrare sper c am demonstrat nivelul de cunotine i abiliti pe care le-am dobndit n anii de liceu si sper ca aceasta lucrare sa ma ajute pe viitor pentru o intelegere mai buna a contabilitatii si a proceselor ce au loc in cadrul unei intreprinderiAvnd n vedere c disciplina contabilitate este o disciplin care se adapteaz permanent condiiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrtor n domeniul financiar- contabil.

Cap.I. NOTIUNI INTRODUCTIVE

I.1.Definitie si delimitari privind imobilizarile corporale

Imobilizrile corporale, denumite i imobilizri materiale sau active tangibile sunt bunuri ce alcatuiesc impreuna baza tehnica a unitatii, avand un rol deosebit de important in activitatea de productie si comerciala.Conform OMFP nr. 3055/2009, imobilizarile corporale prezinta urmatoarele caracteristici :a)sunt detinute de o unitate pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si

b)sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare de un an (pct.92).Imobilizarile corporale cuprind:

terenuri si amenajarile de terenuri;

constructii; instalatii tehnice si masini:alte instalatii, utilaje si mobilier;

avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale;

- imobilizari corporale in curs de executie.In contabilitatea tradiional romneasc, imobilizrile corporale, exceptnd terenurile i amenajrile de terenuri, au format o singur grup distinct, numit simplu mijloace fixe.

Potrivit HG nr.105, publicata in Monitorul Oficial nr.103/12.02.2007, valoarea de intrare minima a unei imobilizari corporale trebuie sa fie de 1.800 de lei.(pct.93)In art.24, alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:a)investitiile efectuate la mijlocele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune;

b)mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala;

c)investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica. Potrivit art.24, alin (4) din acelasi document legislativ:

Nu reprezinta activele amortizabile:

a)terenurile, inclusiv cele impadurite;b)tablourile si operele de arta;

c)lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

d)bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;

e)orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;

f)casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera.I.2.Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporaleI.2.1.Evalurea initiala

Potrivit releglementarilor contabile conforme cu directivele europene, evaluarea initiala a unei imobilizari corporale se realizeaza la costul sau, stabilit in functie de modalitatea de intrare in unitate, astfel:

a)la cost de achizitie pentru imobilizarile corporale procurate cu titlu oneros (prin cumparare).Acesta este format din pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe,chletuielile de transport, manipulare,taxele notariale, cheltuieli cu obtinerea de autorizatii. b)la cost de productie pentru imobilizariele corporale obtinute in cadrul unitatii.Acesta este format din cheltuieli directe aferente productiei costul proiectarii produselor, alte cheltuieli directe atribuibile, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.In categoria cheltuielilor incadrate la alte cheltuieli directe atribuibile unei imobilizari corporale sunt incluse:

costurile de amenajare a amplasamentului;

costurile initiale de livrare si manipulare;

costurile de instalare si asamblare;

costurile de testare a functionarii corecte a activului;

onorariile profesionale si comisioanele achitate in legatura cu activul.

c)la valoarea de aport pentru imobilizarile corporale aportate in natura de actionari, valoarea stabilita de evaluatori autorizati;

d)la valoarea justapentru imobilizarile corporale primite prin donatie.Aceasta reprezinta suma de bani pentru care activul ar putea fi schimbat de buna voie intre parti, aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat in mod obiectiv.In costul unei imobilizari corporale sunt incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din functiune, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionat mijlocul fix, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil, iar unitatea are acesta obligatie.I.2.2. Reevaluarea imobilizarilor corporale Reevaluarea unei imobilizari corporale reprezinta operatia de modificaresi inlocuire a valorilor contabile nete cu valoarea justa, stabilita pe baza unor calcule efectuate de evaluatori autorizati.

Daca rezultatul reevaluarii reprezinta o crestere fata de valoarea contabila neta, acesta se trateaza astfel:

-ca o crestere a rezervelor din reevaluare;

-ca un venit carea sa compeseze cheltuielile cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.

Daca dimpotriva, rezultatul reevaluarii reprezinta o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se inregistreaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii.In conformitate cu prevederile legale, in urma reevaluarii, imobilizarile amortizabile vor primi o noua valoare, denumita valoarea contabila actualizata.I.3. Intrarea in patrimoniu a imobilizarilor corporale si iesirea sau scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale Intrarea in patrimoniu a imobilizarilor corporale se poate realiza prin aporturile in natura ale asociatilor, prin achizitionari cu titlu oneros si productie proprie, obtinute cu titlu gratuit ptin donatie, plusuri de inventar, precum si prin asocierea, fuziunea sau achizitionarea de intreprinderi.Imobilizarile corporale pot iesi din patrimoniul intreprinderii prin:cedare prin vanzare sau concesionare, scoaterea din functiune, complet sau incomplet amorrtizate, lipsuri constatate la inventar, cedari cu titlu gratuit, restituirea sau retragerea de ctre asociatischimb de active, alte cazuri de forta majora - calamitati naturale, incendii/ imputarea gestionarului pentru imobilizarea corporala constatata lipsa la inventariere. Iesirea prin casare constituie o modalitate complexa cuprinzand operatii: demolarea, demontarea sau dezmembrarea imobilizarilor corporale,valorificarea subansamblelor, ansamblelor, pieselor componente si amaterialelor rezultate si scaderea din evidenta contabila a acestor imobilizaricorporale.Scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare partial recuperata se face cu aprobarea Consiliului de administratie. Dupa obtinerea acestei aprobari se valorifica componentele rezultate din casare fie prinvanzare, fieprin utilizarea lor la executarea altor imobilizari corporale O imobilozare corporala trebuie scoasa din evidenta, la cedare sau casare, atunci cand niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.In cadrul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau costruirea ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inregistrate ca atare, pe baza documentelor justificative.Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor, conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.Astfel de compensari se inregistreaza:

a) pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale, in urma unor dezastre naturale sau furturi, cand unitatea incaseaza anumite sume, drept despagubiri, de la societatile de asigurare;b) pentru exproprieri efectuate in interes public de catre stat, situatie in care se primesc sume de bani de la guvern.

1.4.Documente primare utilizate n evidenta imobilizarilor corporaleDocumentele care stau la baza intrrii mijloacelor fixe n unitate sunt:1.In Procesul verbal de receptie sunt consemnate intrarile de imobilizari corporale care nu necesita montaj si nici probe tehnologice si care sunt date n folosinta n momentul receptionarii lor de la furnizor. Acesta se emite pe baza documentelor justificative, documente ce difera n functie de modalitatea de intrare n gestiune si anume: - intrarea prin cumparare cu titlu oneros este consemnata n:

-factura ntocmita de furnizor

-avizul de nsotire a marfii

-contractul de vnzare-cumparare -aportul n natura de la asociati si actionari este evidentiat n:

-contractul de societate

-documentele de expertiza tehnica -productia proprie este evidentiata n:

-proiectele lucrarilor -deviz pentru lucrari executate 2. In Procesul verbal de punere n funciune se nregistreaza receptionarea utilajelor care necesit montaj i probe tehnologice.

3.Procesul verbal de transformare inregistreaza recepionarea inventarului gospodresc de natura mijloacelor fixe rezultat din prelucrarea materialelor n atelierele proprii ale unitii.4. Intrarea imobilizarilor prin cesionare, locatie de gestiune, nchiriere se reflecta n documentul Procesul verbal de nchirieresi are la baza contractul de concesionare sau locatie de gestiune, inchiriere, caiet de sarcini al concesiunii.5.Plusurile la inventarieresunt consemnate in Procesul verbal de inventariere.

6.Procesul verbal de predare-primire consemneaza donatiile de imobilizari corporale.7.Bonul de micare a mijloacelor fixe pentru micarea mijloacelorfixe n cadrul unitii

8.Procesul verbal de dare n custodie pentru mijloacele fixeprimite n custodie.Documentele care stau la baza iesirii mijloacelor fixe din unitate Mijloacele fixe pot iei definitiv din gestiune prin casare, vnzare,donaie iar temporar prin concesiune, locaie de gestiune i nchiriere. Documentele care stau la baza iesirii mijloacelor fixe din unitate sunt: 1.Iesirea imobilizarilor corporale prin casare, adica scoaterea definiva din functiune prin demontare, darmare, etc, este consemnata n documentul Proces verbal de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, elaborat de comisia de casare.2.Iesirea prin vnzare este consemnata in Factura, Procesul verbal de vnzare-cumparare, si in Raportul de evaluare.3.Iesirea prin retragerea de catre asociati este consemnata in Cerere de retragere, Proces verbal de predare-primire.4.Iesirea prin donatie este consemnata in Proces verbal de predare-primire5.Iesirea imobilizarilor corporale prin concesionare,locatie de gestiune,nchiriere este consemnata in Contractul ce concesionare, Locatie de gestiune,nchiriere.6.In situatii exceptionale este consemnata n documentul Contract de asigurarePentru stabilirea existentei efective a imobilizarile corporale pe locuri de folosinta si pe responsabili se foloseste Lista de inventariere si de evidenta a imobilizarilor corporale. Ea serveste si la inventarierea imobilizarilor corporale si a consemnarii rezultatelor ei.Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale trebuie sa fie organizata astfel nct sa asigure individualizarea fiecarei imobilizari corporale, cunoasterea existentei si miscarii lor pe locuri de folosinta, gradul de depreciere pe structura categoriilor de imobilizari corporale. De aceea, ea se organizeaza pe locuri de folosinta , pe categorii de imobilizari corporale si, n cadrul acestora, pe obiecte de evidenta.Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale se poate tine utiliznd fie Registrul numerelor de inventar si Fia mijlocului fix, fie utiliznd Registrulpentru evidena mijloacelor fixe.Unitile patrimoniale dispun de mijloace fixe numeroase care se deosebesc ntre ele din punct de vedere al construciei, nsuirilor tehnice,destinaie, gradul de depreciere, etc. de aceea, pentru identificarea cu uurin a fiecrui mijloc i pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosin, se atribuie fiecrui obiect de eviden un numr de inventar care se trece n toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv. Aceasta se realizeaz cu ajutorul Registrului numerelor de inventar, n care se scrie denumirea fiecrui mijloc fix intrat, caracteristicilede identificare i numrul de inventar ce i se atribuie, n ordinea succesiv a numerelor. Dup nscrierea mijlocului fix intrat n Registrul numerelor de inventar se completeaz Fia mijlocului fix care cuprinde date privind denumirea, numrul de inventar, codul de clasificare, valoare de funciune,amortizarea calculat

1.5. Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporaleAmortizarea imobilizarilor corporaleMijloacele fixe (imobilizrile corporale), prin utilizarea lor n scopurile pentru care au fost achiziionate, nchiriate sau produse, i pierd o parte din valoarea de ntrebuinare, operaiune ce are ca rezultat uzura fizic (tehnic). Totodat, pierderea de valoare de ntrebuinare poate fi determinat i ca urmare a evoluiei tehnologice (progresul tehnic), fapt ce conduce la acumularea unui grad de uzur moral.

Expresia valoric a uzurii care se include, de o manier ordonat i ealonat pe costuri (cheltuieli), poart denumirea de amortizare.Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz pe baza unui plan de amortizare, care ncepe din luna urmtoare celei n care a avut loc punerea n funciune a activului fiind viabil pn la recuperarea integral a valorii de intrare.

Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, nchiriate sau n locaie de gestiune se calculeaz i se nregistreaz de ctre proprietarul acestora iar . amortizarea cheltuielilor de investiii efectuate la respectivele mijloace fixe se calculeaz i se nregistreaz de ctre chiria, concesionar sau locator, pe durata contractului sau pe durata normal de utilizare, dup caz.

Nu se supun amortizrii:

-terenurile, lacurile, blile i iazurile care nu sunt rezultatul unei investiii;

-tablourile i operele de art, bunurile din domeniul public finanate din surse bugetare;

-casele de odihn proprii;

-locuinele de protocol;

-navele, aeronavele, altele dect cele utilizate n scopulobinerii de venituri;

-orice alt mijloc fix care nu-i pierde valoarea n timp datorit folosirii lui.

Conform OMFP nr. 1752/2005, se precizeaza ca persoanele juridice din Romnia amortizeaza imobilizarile corporale utiliznd una din metodele de amortizare sunt urmatoarele: - Amortizare liniara; - Amortizare degresiva; - Amortizare accelerata. a)Metoda de amortizare liniara sau metoda cotelor constante de amortizare: - se realizeaza prin includerea uniforma n cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, proportional cu durata normala de utilizare a imobilizarilor corporale. n conformitate cu aceasta metoda, plecnd de la duratele de viata utile ale activelor amortizabile si valoarea de intrare, se stabilesc anuitatile (amortizarea anuala a fiecarui bun). Amortizarea anuala se calculeaza fie raportnd valoarea amortizabila a activului la durata sa de utilizarte, exprimata n ani, fie prin ponderea valorii amortizabile cu o rata de amortizare conform relatiilor: Aa = Vi dunde: -Aa = amortizarea anuala;-Vi = valoarea amortizabila a activului;

- d = durata de utilizare exprimata n anib) Amortizarea degresiv presupune o recuperare mai accentuat a valorii de intrare a imobilizrilor corporale n primii ani de la momentul punerii lor n folosin. Cota de amortizare degresiv (regresiv) se determin prin multiplicarea cotei de amortizare liniar cu unul din urmtorii coeficieni:

1,5 dac durata normal de utilizare este ntre 2 i 5 ani inclusiv,

2,0 dac ecartul durate normale de utilizare este ntre 5 i 10 ani inclusiv,

2,5 cnd durata normal de utilizare este mai mare de 10 ani.

c)Metoda de amortizare accelerata: - este aplicata numai n Romnia si consta n includerea n cheltuielile de exploatare a 50% din valoarea de intrare, iar n exercitiile urmatoare se aplica regimul de amortizare liniar, calculndu-se amortizarea anuala prin raportarea valorii ramase de amortizat la numarul anilor de utilizare ramasi.Deprecierea imobilizarilor corporaleIASC nr.16 impune "revizuirea periodica a valorii contabile nete, a imobilizarilor corporale, pentru a determina daca valoarea recuperabila este mai mica dect valoarea contabila neta". Daca diferenta este semnificativa, respectivul activ este considerat depreciat si valoarea sa va trebui ajustata astfel nct va trebui sa reflecte aceasta noua valoare justa.Activele se depreciaza datorita multor cauze: ca urmare a uzurii morale, a disparitiei pietei pentru respectivul activ. Depreciarea poate fi analizata pentru fiecare activ n parte sau pentru un grup de active n cazul unei linii tehnologice, toate piesele care compun deprecierea, atunci fiecare activ component va fi depreciat proportional cu valoarea deprecierii totale.n situatia n care conducerea ntreprinderii considera un activ depreciat atunci diferenta dintre valoarea contabila neta si valoarea recuperabila este trecuta pe cheltuieli ale perioadei. Daca nsa aceasta depreciere de valoare a urmat unei aprecieri anterioare a valorii juste a activului, atunci nti se anuleaza efectul aprecierii anterioare si apoi se trece pe cheltuieli diferenta. Deprecierile de valoare pot fi anulate daca ulterior apare o crestere a valorii recuperabile si circumstantele conduc la concluzia ca factorii care au determinat deprecierea nu mai exista, iar noile circumstante se vor mentine n viitorul previzibil.Cap.II. Prezentarea conturilor de imobilizri corporale.

In contabilitate, evidena existentei si miscarii imobilizarilor corporale, , se ine cu ajutorul conturilor din grupa 21 Imobilizri corporale , dup cum urmeaz:

211 Terenuri i amenajri de terenuri

212 Construcii

213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii

214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor materiale i alte active corporale.

Aceste conturi dup funcia contabil sunt conturi de activ.Se debiteaz cu valoarea imobilizrilor corporale intrate prin cumprare, din producie proprie, primite gratuit, aduse ca aport la capitalul social, constatate plus la inventariere. Se crediteaz cu valoarea imobilizrilor corporale ieite prin casare , vnzare, distribuire retrase de asociai, constatate n minus la inventariere.

Evidenta amortizarii imobilizarilor corporale se tine cu ajutorul contului 281 Amortizari privind imobilizarile corporale si se desfasoara astfel: 2811Amortizarea amenajarilor de terenuri

2812Amortizarea constructiilor

2813Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor 2814Amortizarea altor imobilizari corporale.Dupa continutul economic, sunt conturi rectificatife ale valorii imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila, sunt conturi de pasiv. In credit este nregistrat amortizarea imobilizrilor corporale, distinct pentru fiecare categorie n parte, i n cadrul acesteia pe fiecare activ n mod individual,n debit amortizarea aferent imobilizrilor corporale scoase din patrimoniul ntreprinderii, soldul creditor exprim amortizarea imobilizrilor corporale existente n patrimoniu.II.1. Contabilitatea terenurilor si amenajarilor de terenuriII.1.1. Prezentarea conturilor privind contabilitatea terenurilor si amenajarilor de terenuriEvidena contabil a terenurilor si a amenajarilor de terenuri se ine cu ajutorul Contului 211 Terenuri si amenajari de terenurisi se desfasoara astfel:

2111 Terenuri

2112 Amenajari de terenuriTerenurile sunt acea parte a imobilizrilor corporale care este legat de sol i care prin natura lor sunt n totalitate imobile.

Terenurile propriu-zise sunt ntinderi de pmnt bine delimitate care pot avea diverse destinaii. Conform legislatiei in vigoare exista urmatoarele categorii de terenuri:: -terenuri agricole i silvice;

-terenuri cu zacaminte;

- terenuri fr construcii;

-terenuri fara zacaminte;

-terenuri cu construcii i alte categorii de terenuri..Terenurile se nregistreaz n contabilitate la intrarea n patrimoniu, la valoarea stabilit, potrivit legii, n funcie de clasele de fertilitate, suprafaa i amplasarea acestora i alte criterii, la costul de achiziie sau la valoarea de aport.Terenurile nu sunt supuse amortizrii.Amenajrile de terenuri reprezint investiii efectuate pentru punerea n valoare a terenurilor, lacurilor, blilor, iazurilor i alte lucrri similare.Tot ca amenajri sunt considerate sistemele de irigaii, de desecare, racordri la sistemele de alimentare cu energie, mprejmuiri, drumuri de acces etc. Amenajrile de terenuri pot fi efectuate fie cu fore proprii ale agenilor economici fie de ctre teri.Investiiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, blilor, iazurilor, terenurilor i altor lucrri similare sunt supuse amortizarii.

Terenurile pot intra n patrimoniu, n unitatea economic prin achiziie; aport la capitalul individual sau social; donai.

Pot iei din unitate prin vnzare i retrageri de capital.

Contul 2111 Terenuri este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza valoarea terenurilor achizitionate, aduse ca aport la capital, primite cu titlu gratuit; se crediteaza cu valoarea terenurilor cedate sau retrase.Soldul debitor reprezinta valoarea terenurilor existente. Contul 2112 Amenajari de terenuri este un cont de activ.Se debiteaza cu valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu si executate de terti si se crediteaza cu valoarea amenajarilor amortizate.Soldul debitor reprezinta valoarea amenajarilor de terenuri neamortizate integral.II.1.2 Inregistrari privind contabilitatea terenurilor si amenajarilor de terenuri

1.Inregistrari privind terenurile:a)Achiziionare terenuri :

% = 404 Furnizori de imobilizri

2111 Terenuri

4426 TVA deductibil

b) Primirea ca aport la capital:

2111 Terenuri = 456 Decontri cu asociaii privind capitalul

c)Primirea cu titlu gratuit: 2111 Terenuri = 133 Donatii pentru investitii

d)Vanzarea terenurilor:

461Debitori diversi = %

7583Venituri din vnzarea activelor

4427 TVA colectata

e)Scoatrea din eviden a terenului vndut :

6583Cheltuieli privind activele = 2111 Terenuri

cedate i alte operaii de capital

f)Retragere terenuri aportate de asociati:456 Debitori diversi = 2111 Terenuri

2.Inregistrari privind amenajarile de terenuri: a)Amenajari de terenuri executate de terti:% = 404 Furnizori de imobilizari

2112 Amenajari de terenuri

4426 TVA deductibila b)Amenajri de terenuri, executate n regie proprie, ncepute i terminate n timpul exerciiului sau care au fost n curs de execuie la nceputul exerciiului:2112 Amenajri de terenuri = 231 Imobilizri n curs corporale

c)Amortizarea amenajarilor de terenuri: 6811 Cheltuieli de exploatare = 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri

privind

amortizarea imobilizarilor

d)Scoatetea din gestiune a amenajarilor de terenuri complet amortizate:

2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri = 2112 Amenajri de terenuri

II.2. Contabilitatea construciilorII.2.1. Prezentarea conturilor privind contabilitatea construciilorEvidena contabil a constructiilor se ine cu ajutorul Contului 212 Costructii.Constructiile sunt bunuri de natura mijloacelor fixe si sunt reprezentate de toate cladirile pe care le are in patrimoniu unitatea fie din productie proprie, fie achizitionate de la terti ,fie aduse ca aport la capital sau primite cu titlu gratuit.Contul 212Costructii este un cont de activ.In debit se inregistreaza valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport la capitalul social si se crediteaza cu valoarea constructiei cedate, scoase din activ sau retrase.Soldul debitor reprezinta valoarea constructiei existente.II.2.2.Inregistrari privind contabilitatea construciilora)achizitionare cladire de la furnizori:

% = 404 Furnizori de imobilizri 212 Construcii 4426TVA deductibilb)Realizate prin investitii si receptionate:212Construcii = 231Imobilizri corporale n cursc)Aduse ca aport la capital: 212 Construcii = 456 Debitori diversi d)Plus la inventar sau constructii primite cu titlu gratuit 212 Construcii = 134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilore)Inregistrarea amortizarii:6811Cheltuieli de exploatare = 2812 Amortizarea constuciilor

privind amortizarea imobilizrilorf)Scoaterea din gestiune a constructiilor complet amortizate:2812Amortizarea construciilor = 212 Construcii

g)Scoaterea din gestiune a constructiilor incomplet amortizate:h)vanzarea sau cesionarea cladirilor 461Debitori diveri = %

7583 Venituri din vnzarea

activelor i alte operaii de capital

4426 TVA colectat i)Retragere cladiri aportate de asociati:

456 Debitori diversi = 2112 ConstructiiII.3.Contabilitatea instalaiilor tehnice, a mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilorII.3.1. Prezentarea conturilor privind contabilitatea instalaiilor tehnice, a mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Evidena contabil a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport,animalelor de reproductie si de munca se ine cu ajutorul Contului 213 Instalaii tehnice, mijloacelor de transport, animale si plantatiisi se desfasoara astfel: 2131 Echipamente tehnologice

2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133 Mijloace de transport

2134 Animale si plantatiiContului 213 Instalaii tehnice, mijloacelor de transport, animale si plantatii este un cont de activ.In debit se inregistreaza achizitionarea, realizarea din productie proprie, primirea cu titlu gratuit, ca aport la capitalul social si se crediteazala scoaterea din gestiune, cedarea sau aportul retras.Soldul debitor reprezinta valoarea lor existenta in unitate.II.3.2.Inregistrari privind contabilitatea instalaiilor tehnice, a mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

a)Achizitionarea lor: % = 404 Furnizori de imobilizri

213 Instalaii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii

4426TVA deductibilb)Primirea ca aport:213 Instalaii tehnice, mijloace = 456 Debitori diversi de transport, animale si plantatii c)Primirea cu titlu gratuit: 213 Instalaii tehnice, mijloace = 231Imobilizari corporale in curs de transport,animale si plantatii d)Receptionate in urma lucrarilor de investitii:213 Instalaii tehnice, mijloace = 133 Donatii pentru investitii de transport,animale si plantatii e)Reevaluarea lor:213 Instalaii tehnice, mijloace = 105 Rezerve din reevaluare

de transport,animale si plantatii

f)Amortizarea lor

6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalaiilorprivind amortizarea imobilizrilor i mijloacele de transport g)Scoaterea din gestiune complet amortizate: 2813 Amortizarea instalaiilor = 213 Instalaii tehnice, mijloace i mijloacele de transport de transport,animale si plantatii h)Scoaterea din gestiune partial amortizate: % = 213 Instalaii tehnice, mijloacelor de transport,

2813 Amorizare ainstalaiilor animale si plantatii

mijoacelor de transport

6583Cheltuieli privind cedate

i alte operaii de capital

i)Retragerea aportului:456 Debitori diversi = 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport,animale si plantatiij)descresterea rezultata din reevaluare:105 Rezerve din reevaluare = 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport,animale si plantatii l)vnzarea: 461 Debitori diveri = %

7583Venituri din cedarea

imobilizrilor

4427 TVA colectatII.4.Contabilitatea mobilierului, a aparaturii birotice, a echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale II.4.1. Prezentarea conturilor privind contabilitatea mobilierului, a aparaturii birotice, a echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale

Evidena contabil a mobilierului, a aparaturii birotice, a echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale se ine cu ajutorul Contului 213 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale si este un cont de activ.In debitul contului se iregistreaza activele corporale achizotionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport la capitalul social sau in regim de leasing financiar (404,231,133,456,167),valoarea cresterii realizate din reevaluare (105).In creditul contului se inregistreaza valoarea activelor corporale corporale scoase din evidenta, total amortizate (2814), partial amortizate (2814, 658), distruse de calamitati (671), retase (456) sau descresterea rezultata din reevaluare(105).Soldul contului reprezinta valoarea activelor corporale existente in unitate.

II.3.2.Inregistrari privind contabilitatea mobilierului, a aparaturii birotice, a echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporalea)Achizitionarea lor: % = 404 Furnizori de imobilizri

214 Mobilier, aparatur birotic,

echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale

4426TVA deductibil

b)Primirea ca aport:

214 Mobilier, aparatur birotic = 456 Debitori diversi

echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale

c)Primirea cu titlu gratuit:

214Mobilier, aparatur birotic = 231Imobilizari corporale in curs

echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale

d)Receptionate in urma lucrarilor de investitii:

214 Mobilier, aparatur birotic = 133 Donatii pentru investitii echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale

e)Reevaluarea lor:

214 Mobilier, aparatur birotic = 105 Rezerve din reevaluare echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale f)Amortizarea lor6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalaiilorprivind amortizarea imobilizrilor i mijloacele de transport g)Scoaterea din gestiune complet amortizate:

2813 Amortizarea instalaiilor = 214 Mobilier, aparatur birotic i mijloacele de transport echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale h)Scoaterea din gestiune partial amortizate:

% = 214 Mobilier, aparatur birotic 2813 Amorizare ainstalaiilor echipamente de protecie a valorilor mijoacelor de transport materiale i alte active corporale 6583Cheltuieli privind cedate

i alte operaii de capital

i)Retragerea aportului:

456 Debitori diversi = 214 Mobilier, aparatur birotic echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale j)Descresterea rezultata din reevaluare:105 Rezerve din reevaluare = 214 Mobilier, aparatur birotic echipamente de protecie a valorilor

materiale i alte active corporale l)Vnzarea/iesirea imobilizarilor din patrimoniu datorita unor situatii de forta majora, calamitati naturale, incendii/ imputarea gestionarului pentru imobilizarea corporala constatata lipsa la inventariere: 461 Debitori diveri = %

7583Venituri din cedarea

imobilizrilor

4427 TVA colectat

Cap.III.STUDIU DE CAZ LA S.C. ZUMZUM CONSTRUCT S.R.L.PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

III.1.Prezentarea unitatiiSituatia la inceputul anului 2011 a firmei S.C. ZUMZUM CONSTRUCT S.R.L.:

2111 terenuri = 45 0001012 capital social subscris varsat =250 000

212 constructii = 200 000106 rezerve =5 000

2133 mijloace de transport =20 000117 rezultatul reportat(profit) =5 000

461 debitori diversi =5 0001512 provizioane pentru garantii acordate clientilor =5 000

5121 contul la banca in lei =50 000401 furnizori =20 000

5311 casa in lei =10 000403 efecte de plata =10 000

404 furnizori de imobilizari =30 000

TOTAL ACTIV = 330 000TOTAL PASIV = 330 000

In cursul lunii ianuarie au loc urmatoarele operatii:

1.S.C. S.A ncheie un contract cu o firm specializat pentru executarea unor lucrri de desecare a unui teren. Lucrrile de amenajare sunt facturate la suma de 80 000 000 plus TVA, apoi se face recepia final. Investitia se amortizeaz ntr-o perioad de 4 ani dup care se scoate din eviden.

- nregistarea facturii privind investiia realizat :

% = 404Furnizor de imobilizri 9 520

231 Imobilizri corporale n curs

8 000

4426TVA deductibil

1 520

-achitarea facturi cu ordin de plat :

404Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la banci n lei 9 520

- recepia lucrrilor de desecare a terenului :

2112 Amenajri de terenuri = 231Imobilizri corporale n curs 8 000- amortizarea lunar a amenajrilor de terenuri :

6811Cheltuieli de exploatare

= 2811Amortizarea 166,67

privindamortizarea imobilizrilor

amenajrilor de terenuri

- scoaterea din eviden a amenajrilor complet amortizate :

2811Amortizarea

= 2112 Amenajri de 8 000

amenajrilor de terenuri

terenuri1.Se inregistreaza cumpararea unor echipamente tehnologice in valoare de 12 000 lei, TVA 24%.

404 Furnizori de imobilizariP+C14 880

2131 Echipamente tehnologiceA+D10 000

4426 TVA deductibilaA+D4 880

% = 404 Furnizori de imobilizari 14 880

2131 Echipamente tehnologice 10 000

4426 Tva deductibila 4 880 2.Se achita datoria fata de furnizorii de imobilizari prin contul bancar.

404 Furnizori de imobilizariP-D14 880

5121 Contul la banca in leiA-C14 880

404 Furnizori de imobilizari = 5121 Contul la banca in lei 14 880

3.Se inregistreaza amortizarea lunara a echipamentelor tehnologice stiind ca durata normala de functionare este de 10 ani.

Amortizarea anuala = 12 000: 10 = 1 200

Amortizarea lunara = 1 200: 12 = 100

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilorA+D100

2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport,animalelor si plantatiilorP+C100

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor 100

amortizarea imobilizarilor de transport,animalelor si plantatiilor17. Inregistrarea unei investitii neterminate in valoare de 26 000 lei.

231 Imobilizari corporale in curs de executieA+D26 000

722 Venituri din productia de imobilizari corporaleP+C26 000

231 Imobilizari corporale in = 722 Venituri din productia de 26 000

curs de executie imobilizari corporale

18. Se vinde o cladire cu o valoare de 100 000 lei, la pret de 150 000 lei, TVA 24%.

461 Debitori diversiA+D186 000

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capitalP+C150 000

4427 TVA colectata P+C 36 000

461 Debitori diversi = % 186 000

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte 150 000

operatii de capital

4427 Tva colectata 36 000

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalA+D100 000

212 ConstructiiA-C100 000

6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212 Constructii 100 000

si alte operatii de capital

1. Se achiziioneaz un teren cu preul de 4.000 lei plus TVA, care se achit cu ordin de plat. Ulterior terenul se vinde cu 6000 lei plus TVA, ncasarea fcndu-se cu ordin de plat.

- achiziionare teren :

% = 404 Furnizori de 4 760

2111 Terenuri

imobilizri 4 000

4426TVA deductibil 760

- achitare factur :

404 Furnizori de imobilizri = 5121 Conturi la bnci n lei 4 760

- vnzarea terenului:

461Debitori diveri = % 7 140

7583Venituri din vnzarea activelor 6 000

4427 TVA colectat 1 140

- scoatrea din eviden a terenului vndut :

6583Cheltuieli privind activele = 2111 Terenuri

4 000

cedate i alte operaii de capital

- ncasarea creanei :

5121 Conturi la bnci n lei = 461Debitori diveri 7 140

19. Se inregistreaza regularizarea TVA-ului.

Total TVA deductibila = 2 880 + 1 920 = 4 800

Total TVA colectata = 36 000

TVA colectata > TVA deductibila => TVA de plata

TVA de plata = 36 000 4 800 = 31 200

4427 TVA colectataP-D36 000

4426 TVA deductibilaA-C 4 800

4423 TVA de plataP+C31 200

4427 TVA colectata = % 36 000

4426 TVA deductibila 4 800

4423 TVA de plata 31 200

20. Se inchid conturile de cheltuieli si venituri.

121 Profit sau pierdereB/P-D133 450

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilorA-C 100

601 Cheltuieli cu materiile primeA-C 5 000

6021 Cheltuieli cu materialele auxiliareA-C 3 000

641 Cheltuieli cu salariile personaluluiA-C 20 000

6451 Contributia unitatii la asigurarile socialeA-C 4 160

6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatateA-C 1 040

6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somajA-C 100

6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia socialaA-C 50

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalA-C100 000

121 Profit sau pierdere = % 133 450

6811 Cheltuieli de exploatare privind 100

amortizarea imobilizarilor

601 Cheltuieli cu materiile prime 5 000

6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 3 000

641 Cheltuieli cu salariile personalului 20 000

6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4 160

6453 Contributia angajatorului pentru 1 040

asigurarile sociale de sanatate

6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 100

6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 50

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte 100 000

operatii de capital

121 Profit sau pierdereB/P+C176 000

722 Venituri din productia de imobilizari corporaleP-D 26 000

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capitalP-D150 000

% = 121 Profit sau pierdere 176 000

722 Venituri din productia de imobilizari 26 000

corporale

7583 Venituri din vanzarea activelor si 150 000

alte operatii de capital

21. Se inregistreaza impozitul pe profit.

Impozit pe profit = 16 % x Profit brut

= 16 % x (176 000 133 450)

= 16 % x 42 550

= 6 800 lei

691 Cheltuieli cu impozitul pe profitA+D6 800

4411 Impozitul pe profitP+C6 800

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 4411 Impozitul pe profit 6 800

121 Profit sau pierdereB/P-D6 800

691 Cheltuieli cu impozitul pe profitA-C6 800

121 Profit sau pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 6 800

22. Se plateste impozitul pe profit din contul bancar.

5121 Contul la banca in leiA-C6 800

4411 Impozitul pe profitP-D6 800

4411 Impozitul pe profit = 5121 Contul la banca in lei 6 800

MONOGRAFIE

Prezentare generala

S.C. ZUMZUM CONSTRUCT S.R.L. este o societate comerciala cu un singur asociat.

Sediul firmei este in orasul Valenii de Munte,strada Valea Gardului,nr 147.

Firma a fost infiintata in luna ianuarie a anului 2007 avand un capital social de 280 000 lei,impartit in parti sociale egale ca valoare.

Si-a inceput activitatea doar construind imobile,in prezent ofera in plus clientilor posibilitatea de a alege servicii de achizitionare si montare atat de tamplarie PVC cu geam termopan cat si de tigla metalica si elementele necesare ridicarii acoperisului unui imobil.In acest scop S.C. ZUMZUM CONSTRUCT S.R.L. colaboreaza cu diferite firme,precum:- S.C.MAR&PET S.R.L.-furnizor de tamplarie PVC;- S.C.VISPESTI PROD GLASS S.R.L.-furnizor geam termopan ;- S.C.VIKING PROFILE S.R.L.- furnizor tigla metalica si accesorii necesare acoperisului unei case. Dispune de 10 angajati:

- Bucur Ion - muncitor necalificat

- Cernat Madalina - contabil

- Dinu Marian - zidar

- Dulgheru Mihai - zidar

- Francu Robert - fierar

- Ghionoiu Ionut lacatus

- Marin Petre sofer

- Petrescu Marius zidar

- Popescu Octavian muncitor necalificat

- Zamfir Cristian fierar

In exercitiul financiar precedent S.C. ZUMZUM CONSTRUCT S.R.L. a obtinut un profit net de 300 000 lei.

In ciuda crizei financiare ofera clientilor transport gratuit materialelor de constructii necesare lucrarilor si efectuarea lucrarilor la preturi accesibile.

Principalul concurent isi desfasoara activitatea in aceeasi localitate,prestand aceleasi tipuri de servicii si isi face publicitate prin intermediul ziarului local.

In prezent isi desfasoara activitatea in 2 puncte de lucru: unul la Bucuresti si unul in Ploiesti.

Pentru urmatoarea perioada firma isi propune sa se dezvolte angajand inca aproximativ 10 persoane si incheind noi contracte semnificative,dar si sa intre pe piata amenajarilor interioare pentru a putea oferi o gama cat mai variata de servicii.Monografie

La inceputul anului 2011 firma S.C. ZUMZUM CONSTRUCT S.R.L. prezenta urmatoarea situatie:

ACTIVEPASIVE

2111 Terenuri = 80 0001012 Capital subscris varsat = 280 000

212 Constructii = 200 000106 Rezerve = 20 000

2133 Mijloace de transport = 20 000404 Furnizori de imobilizari = 110 000

231 Imobilizari in curs de executie = 10 000

461 Debitori diversi = 10 000

5121 Contul la banca in lei = 60 000

5311 Casa in lei = 30 000

Total Activ = 410 000Total Pasiv = 410 000

1. Se vinde un teren in valoare de 80 000 lei la pret de 120 000 lei,TVA 24%.

a) Vanzarea propriu-zisa:

461 Debitori diversi A+D148 800

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capitalP+C120 000

4427 TVA colectataP+C28 800

461 Debitori diversi = % 148 800

7583 Venituri din vanzarea activelor 120 000

si alte operatii de capital

4427 TVA colectata 28 800

b)Scoaterea din gestiune:

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalA+D80 000

2111 TerenuriA-C80 000

6583 Cheltuieli privind activele cedate = 2111 Terenuri 80 000

si alte operatii de capital

2. La distanta de cateva zile se incaseaza in contul bancar contravaloarea terenului.

461 Debitori diversiA-C148 000

5121 Contul bancar in leiA+D148 000

5121 Contul bancar in lei = 461 Debitori diversi 148 800

3. Se inregistreaza cumpararea unor echipamente tehnologice in valoare de 12 000 lei, TVA 24%.

404 Furnizori de imobilizariP+C14 880

2131 Echipamente tehnologiceA+D12 000

4426 TVA deductibilaA+D2 880

% = 404 Furnizori de imobilizari 14 880

2131 Echipamente tehnologice 12 000

4426 TVA deductibila 2 880

4. Se achita datoria catre furnizorii de imobilizari din casa in lei.

404 Furnizori de imobilizariP-D14 880

5311 Casa in leiA-C14 880

404 Furnizori de imobilizari = 5311 Casa in lei 14 880

5. Se inregistreaza amortizarea lunara a echipamentelor tehnologice stiind ca durata normala de functionare estte de 10 ani.

Amortizarea anuala = 12 000: 10 = 1 200 lei

Amortizarea lunara = 1 200:12 = 100 lei

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilorA+D100

2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilorP+C100

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor, 100

amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor

6. Se incaseaza in casa in lei de la debitori diversi datoria ramasa din exercitiul financiar precedent in valoare de 10 000 lei.

461 Debitori diversiA-C10 000

5311 Casa in leiA+D10 000

5311 Casa in lei = 461 Debitori diversi 10 000

7. Se achizitioneaza mobilier in valoare de 5 000 lei si o imprimanta in valoare de 3 000 lei, TVA 24%

404 Furnizori de imobilizariP+C9 920

214 Mobilier,aparatura biroticaA+D8 000

4426 TVA deductibilaA+D1 920

% = 404 Furnizori de imobilizari 9 920

214 Mobilier,aparatura birotica 8 000

4426 TVA deductibila 1 920

8. Se plateste furnizorilor contravaloarea facturii nr 22 cu OP nr 1 din 10 aprilie.

404 Furnizori de imobilizariP-D9 920

5121 Contul la banca in leiA-C9 920

404 Furnizori de imobilizari = 5121 Contul bancar in lei 9 920

9. Se dau in folosinta mobilierul si imprimanta.

603 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventarA+D8 000

214 Mobilier,aparatura biroticaA-C8 000

603 Cheltuieli privind materiale de = 214 Mobilier,aparatura birotica 8 000

natura obiectelor de inventar

10. Se achizitioneaza aparate si instalatii de masurare in valoare de 10 000 lei,TVA 24% si se platesc cu OP nr 2 din 3 mai.

a)Achizitionarea:

404 Furnizori de imobilizariP+C12 400

2132 Aparate si instalatii de masurareA+D10 000

4426 TVA deductibilaA+D 2 400

% = 404 Furnizori de imobilizari 12 400

2132 Aparate si instalatii de masurare 10 000

4426 TVA deductibila 2 400

b)Achitarea cu OP:

404 Furnizori de imobilizariP-D12 400

5121 Contul la banca in leiA-C12 400

404 Furnizori de imobilizari = 5121 Contul la banca in lei 12 400

11. Se vinde o constructie in valoare de 90 000 lei la pret de 160 000 lei,TVA 24% si se incaseaza contravaloarea facturii in contul la banca in lei.

a)Vanzarea:

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital P+C160 000

461 Debitori diversiA+D198 400

4427 TVA colectataP+C 38 400

461 Debitori diversi = % 198 400

7583 Venituri din vanzarea activelor 160 000

si alte operatii de capital

4427 TVA colectata 38 400

b)Scoaterea din gestiune

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalA+D90 000

212 ConstructiiA-C90 000

6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212 Constructii 90 000

si alte operatii de capital

c)Incasarea contravalorii:

461 Debitori diversiA-C198 400

5121 Contul la banca in leiA+D198 400

5121 Contul la banca in lei = 461 Debitori diversi 198 400

12. Se ridica de la banca suma de 15 000 lei.

5121 Contul la banca in leiA-C15 000

5311 Casa in leiA+D15 000

5311 Casa in lei = 5121 Contul la banca in lei 15 000

13. Se cumpara pe baza de aviz de insotire a marfii o masina in valoare de 10 000 lei,TVA 24%.Dupa 3 zile se primeste factura si se platesc furnizorii din casa in lei.

a)Cumpararea:

2131 Echipamente tehnologice A+D10 000

408 Furnizori-facturi nesositeP+C12 400

4428 TVA neexigibilaA+D 2 400

% = 408 Furnizori-facturi nesosite 12 400

2131 Echipamente tehnologice 10 000

4428 TVA neexigibila 2 400

b)Intocmirea facturii

408 Furnizori-facturi nesositeP-D12 400

404 Furnizori de imobilizariP+C12 400

408 Furnizori-facturi nesosite = 404 Furnizori de imobilizari 12 400

c) Trecerea TVA-ului neexigibil in TVA deductibila

4428 TVA neexigibilaA-C2 400

4426 TVA deductibilaA+D2 400

4426 TVA deductibila = 4428 TVA neexigibila 2 400

d)Plata:

5311 Casa in leiA-C12 400

404 Furnizori de imobilizariP-D12 400

404 Furnizori de imobilizari = 5311 Casa in lei 12 400

14. Se vinde cea de-a doua constructie in valoare de 110 000 lei la pret de 200 000 lei,TVA 24%.Se incaseaza contravaloarea in contul bancar.

a)Vanzarea:

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital P+C200 000

461 Debitori diversiA+D248 000

4427 TVA colectataP+C 48 000

461 Debitori diversi = % 248 000

7583 Venituri din vanzarea activelor 200 000

si alte operatii de capital

4427 TVA colectata 48 000

b)Scoaterea din gestiune:6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalA+D110 000

212 ConstructiiA-C110 000

6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212 Constructii 110 000

si alte operatii de capital

c)Incasarea contravalorii:5121 Contul la banca in leiA+D248 000

461 Debitori diversiA-C248 000

5121 Contul la banca in lei = 461 Debitori diversi 248 000

15. Societatea primeste cu titlu gratuit un utilaj in valoare de 10 000 lei.

2131 Echipamente tehnologiceA+D10 000

133 Donatii pentru investitiiP+C10 000

2131 Echipamente tehnologice = 133 Donatii pentru investitii 10 000

16. Se inregistreaza receptionarea utilajului si punerea in functiune a acestuia.

231 Imobilizari in curs de executieA-C10 000

2131 Echipamente tehnologiceA+D10 000

2131 Echipamente tehnologice = 231 Imobilizari in curs de executie 10 000

17. Se achizitioneaza un autoturism Ford Transit in vederea transportarii angajatilor si materialelor de constructii la punctele de lucru,in valoare de 40 000 lei,TVA 24%.

2133Mijloace de transportA+D40 000

404 Furnizori de imobilizariP+C49 600

4426 TVA deductibilaA+D 9 600

% = 404 Furnizori de imobilizari 49 600

2133 Mijloace de transport 40 000

4426 TVA deductibila 9 600

18. Din contul bancar se plateste autoturismul.

5121 Contul la banca in leiA-C49 600

404 Furnizori de imobilizariP-D49 600

404 Furnizori de imobilizari = 5121 Contul la banca in lei 49 600

19. Se inregistreaza scoaterea din gestiune a unui utilaj complet amortizat.

2131 Echipamente tehnologiceA-C10 000

2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor

de transport,animalelor si plantatiilorP-D10 000

2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor = 2131 Echipamente tehnologice 10 000

de transport,animalelor si plantatiilor

20. Se inregistreaza un plus de inventar la aparate si instalatii de masurare,control si reglare in valoare de 500 lei.

2132 Aparate si instalatii de masurare,control si reglareA+D500

133 Donatii pentru investitiiP+C500

2132 Aparate si instalatii de masurare, = 133 Donatii pentru investitii 500

control si reglare

21. Se inregistreaza regularizarea TVA-ului.

Total TVA deductibila = 19 200

Total TVA colectata = 114 400

Total TVA colectata > Total TVA deductibila => 4423 Tva de plata

Total TVA de plata = Total TVA colectata Total TVA deductibila

= 114 400 19 200

= 95 200

4423 TVA de plataP+C95 200

4426 TVA deductibilaA-C19 200

4427 TVA colectataP-D114 400

4427 TVA colectata = % 114 400

4423 TVA de plata 95 200

4426 TVA deductibila 19 200

22. Se inchid conturile de cheltuieli si venituri.

121 Profit sau pierdere B/P-D178 100

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilorA-C 100

603 Cheltuieli privind materiale de natura

obiectelor de inventarA-C 8 000

6583 Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capitalA-C170 000

121 Profit sau pierdere = % 178 100

6811 Cheltuieli de exploatare privind 100

amortizarea imobilizarilor 603 Cheltuieli privind materiale de natura 8 000

obiectelor de inventar

6583 Cheltuieli privind activele cedate 170 000

si alte operatii de capital

121 Profit sau pierdereB/A-C528 000

7583 Venituri din vanzarea activelor

si alte operatii de capital P-D528 000

7583 Venituri din vanzarea activelor = 121 Profit sau pierdere 528 000

si alte operatii de capital

23. Se inregistreaza impozitul pe profit.

Profit Net = Total Venituri Total Cheltuieli

= 528 000 178 100

= 349 900

Impozitul pe profit = 16% x Profit Net

= 16% x 349 900

= 55 984

4411 Impozitul pe profitP+C55 984

691 Cheltuieli cu impozitul pe profitA+D55 984

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 4411 Impozitul pe profit 55 984

24. Se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit.

121 Pofit sau pierdereB/P-D55 980

691 Cheltuieli cu impozitul pe profitA-C55 980

121 Profit sau pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 55 980

Analiza SWOT

Puncte tari:

-diversitatea serviciilor oferite

-preturi accesibile

-transportul materialelor de constructii gratuit

Puncte slabe:

-numar redus de angajati

-amplasarea sediului intr-o localitate cu numar mic de locuitori

-lipsa publicitatii

Oportunitati:

-marirea numarului de angajati

-intrarea pe piata amenajarilor interioare

-incheierea unor contracte semnificative

Amenintari:

-existenta unui concurent in apropierea sediului

-criza financiara

-scumpirea materialelor de constructiiBIBLIOGRAFIE Salceanu Alexandru, Contabilitate financiara:in conformitate cu reglementarile contabile romanesti si directivele europene, Editura Economica, Bucuresti, 2011

Matei Ana Alexandrina, Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor Manual pentru clasa a XI a,Editura CD PRESS, Bucuresti, 2006

Ristea Mihai, Dumitru C.G., Ioans C., Contabilitatea societatilor comerciale, vol.I si II, Editura Universitara, Bucuresti, 2009

Pantea P.J., Contabilitatea financiara, Editura Intelcredo, Deva, 2011

Feleaga N., Ionascu I., Contabilitate financiara si de gestiune: studii de caz si sinteze de reglementari, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010

*** Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial nr.454/18.06.2008

***OUG nr.37/2011 de modificare si completare a Legii contabilitatii nr.82/1991,(republicata in Monitorul Oficial nr.454/18.06.2008), publicata in publicata in Monitorul official nr,258/22.04.2011

Mijloacele fixe se caracterizeaza prin aceea ca participa la mai multe cicluri de exploatare, pastrandu-si forma fizica initiala so isi transmit treptat valoarea sub forma de amortizare, asupra produselor obtinute, a lucrarilor executate, a serviciilor prestate sau a altor activitati desfasurate.

Materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa

Pe parcursul utilizarii in procesul de productie, dar si ca urmare a altor factori, imobilizarile corporale isi diminueaza valoarea de intrare utilizata la intrarea lor in patrimoniu.La inchiderea exercitiului financiar, pe baza listelor de inventar, se stabileste valoarea de inventar a imobilizarilor, in functie de utilitatea bunului, starea acestuia, pretul pietei.

De exemplu: terenuri;

Pentru constructia de cai ferate, autostrazi.

Calamitati,furt

Sectii, servicii

Un simbol cifric

Numerele de inventar ale imobilizarilor corporale scoase din functiune sau vndute nu pot fi atribuite altor imobilizari corporale intrate ulterior, ci ele ramn libere pna la efectuarea unei noi numerotari.

Standardul International de Contabilitate nr.16 privind imobilizarile corporale

Prin folosirea lor, terenurile nu sufera deprecieri ireversibile si de aceea nu se amortizeaza.

Terenuri primate cu titlu gratuit

Cladirile pot avea diferite destinatii precum:hale, sectii, ateliere, depozite, magazii, garaje, birouri

Masini, utilaje si instaletii de lucru

PAGE 38