56
LUCRAE DE ATESTAT TEMA:Contabilitatea Imobilizarilor Corporale Elev:Moica Flavius-Calin Clasa:12A Profesr: Medelean Raluca

92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

df

Citation preview

Page 1: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

LUCRAE DE ATESTAT

TEMA:Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Elev:Moica Flavius-Calin

Clasa:12A

Profesr: Medelean Raluca

Page 2: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

CUPRINS

CAPITOLUL 1

Definiri si clasificari privind imobilizarile corporale

1.1   Definitii si structuri privind imobilizarile

1.2   Organizarea contabilitatii sintetice

1.3 Clasificare si recunoastere. Sistemul de documente financiar contabile utilizat in evidenta imobilizarilor corporale

CAPITOLUL 2

Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative a imobilizarilor corporale

         2.1Evidenta tehnico-operativa

         2.2 Oganizarea contabilitatii analitice

CAPITOLUL 3

Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale

         3.1 Contabilitatea operatiilor de intrare a imobilizarilor corporale

         3.2 Contabilitatea operatiilor de iesire a imobilizarilor corporale

         3.3 Operatiuni privind cedarea de mijloace fixe

         3.4 Operatiuni privind inchirierea mijloacelor fixe

         3.5 Monografie contabila

-Concluzie

-Bibliografie

Page 3: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL 1 Definiri si clasificari privind imobilizarile corporale

1.1                         Definitii si structuri privind imobilizarile

                   Standardul international I.A.S.1 denumit “Prezentarea situatiilor financiare” defineste activele imobilizate ca fiind toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente.

                   Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii.

                   In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele imobilizate se grupeaza in:

1.     imobilizari corporale

2.     imobilizari necorporale

3.     imobilizari financiare

Imobilizarile corporale sunt definite  de  I.A.S.16 ca  elemente  tangibile

care sunt detinute de o unitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestare de servicii pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

                   Aceste imobilizari mai sunt cunoste sub denumirea de active corporale, active tangibile sau imobilizari fizice. Aceste denumiri tind sa fie inlocuite prin cea acceptata de S.I., cea de imobilizari corporale.

                   Imobilizarile necorporale  sunt definite de I.A.S.38 (active necorporale) ca active identificabile, nemonetare, fara support material si detinute pentru a fi utilizate in procesul de productie sau prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru nevoi administrative.

                                                   -1-

                   Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofoliu, sunt active detinute de o societate in vederea cresterii valorii averii sale prin incasarea unor sume din repartizari (dobanzi, redevente, dividende)

Page 4: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

prin cresterea valorii capitalizate sau prin obtinerea unor beneficii rezultate in urma vanzarii acestor investitii.

1.     Imobilizarile corporale  

 

Imobilizările corporale reprezintă bunuri care au o structură materială asupra cărora agenţii economici exercită un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnică de producţie   şi comercializare, creează venituri în concordanţă cu obiectul de activitate al acestora. În categoria acestora intră mijloacele fixe şi terenurile. Contabilitatea lor se ţine cu grupa 21 “Imobilizări corporale”.

Definirea mijloacelor fixe este cuprinsă în art. 53 din Regulamentul aplicării Legii contabilităţii nr. 82 / 1991: “Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-         are o valoare de inventar mai mare decât limita stabilită de lege;-         are o durată normală de utilizare mai mare de un an.”

Mijloacele fixe se pot clasifica după mai multe criterii, fiecare avându-şi raţiunile sale:

         Din punct de vedere al domeniului în care se utilizează, mijloacele fixe se clasifică în :mijloace fixe de producţie, care participă direct sau indirect la procesul de producţie sau exploatare, mijloace fixe de comercializare utilizate pentru scopuri sociale.

a)     După apartenenţa lor, mijloacele fixe se împart în mijloace fixe proprietate a unit 636g615g 9;ţii patrimoniale şi mijloace fixe în folosinţă temporară: închiriere, locaţie de gestiune, concesiune pentru care evidenţa se organizează separat de cele proprii;

b)    După structură, respectiv natura şi particularităţile tehnico – constructive, mijloacele fixe amortizabile se grupează în trei grupe principale

1.     Constructii;2.     Instalaţii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii;3.     Mobilier,aparatură birotica,echipamente de protecţie a valorilor umane

si materiale si alte active corporale.                                             -2-

      Această clasificare stă la baza delimitării mijloacelor fixe ca obiecte de evidenţă, la elaborarea catalogului duratelor de serviciu normale şi a normelor de amortizare. Mijloacele fixe sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase şi subclase, iar pentru unele şi în familii. Faţă de clasificarea anterioară, aprobată prin H.G. nr. 266 / 1994, noua clasificare aprobată prin H.G. nr. 520/1998, urmând tendinţa manifestată pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile într – un număr cât mai redus de grupe şi clase, scopul urmărit fiind o operare cât mai uşoară a amortizării şi nu inventarierea fizică a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din construcţii s-a redus de la două grupe cu 14 subgrupe la o grupă cu nouă subgrupe.

Page 5: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Catalogul cuprinde următoarele informaţii necesare identificării mijlocului fix şi stabilirii duratei normale de funcţionare:

-         codul de clasificare;-         denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei şi a familiei

mijloacelor fixe amortizabile;-         limita minimă şi limita maximă a duratei normale de funcţionare, în

ani.

 

1.2 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A              IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Contabilitatea sintetică a existenţei şi mişcării mijloacelor fixe se organizează cu ajutorul contului 21,,Imobilizări corporale ” desfăşurat pe conturi de gradul II pe cele patru categorii de mijloace fixe.

-         din punct de vedere al conţinutului economic este un cont de active imobilizate;

-         după funcţia contabilă este un cont de activ;-         se debitează cu valoarea mijloacelor fixe achiziţionate prin creditul

contului 404 ,,Furnizori de imobilizări”, realizate din producţia proprie prin creditul contului 722 “Venituri din producţia de imobilizări corporale” aduse ca aport de către asociaţi prin creditul contului 456,,Decontări cu asociaţii privind capitalul”, primite ca donaţii cu titlu gratuit prin creditul contului 232,,Avansuri acordate pentru imobilizări corporale ”, cu valoarea imobilizărilor corporale în curs, terminate, recepţionate şi puse în funcţiune prin creditul contului 231,,Imobilizări corporale în curs”.

                                               -3--         se creditează cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe complet

amortizate scoase din funcţiune prin debitul contului 281 ,,Amortizări privind imobilizările corporale”, cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe incomplet amortizate scoase din funcţiune prin debitul contului 281,,Amortizări privind mijloacele fixe” cu valoarea amortizării şi a contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital ”, cu valoarea de intrarea a mijloacelor fixe vândute incomplet amortizate prin debitul contului 281 cu valoarea amortizării şi a contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital ” cu valoarea neamortizată, valoarea mijloacelor fixe retrase în corespondenţă cu debitul contului 456,,Decontări cu asociaţii privind capitalul ‘.

-         soldul debitor exprimă valoarea mijloacelor fixe în gestiune.

1.3 Clasificare si recunoastere. Sistemul de documente si financiar contabile utilizat in evidenta imobilizarilor corporale

Page 6: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

          In reglementarile contabile din Romania, imobilizarile corporale sunt detaliate in urmatoarele structuri :

a)     terenuri si constructii

b)    instalatii tehnice si masini

c)     alte instalatii, utilaje si mobilier

avansuri si imobilizari corporale in curs

Din grupa 21 “Imobilizări corporale” fac parte: 211. Terenuri şi amenajări de terenuri   212. Construcţii (A)  ; 213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii ; 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

          Contul 211 “Terenuri si amenajari de terenuri”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.).

Contul 211 “Terenuri” este un cont de activ.

În debitul contului 211 “Terenuri” se înregistrează:

211   =   %      

                105  Rezerve din reevaluare

                   - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor                                                                                                                                                                                       

                  133 Donaţii pentru investiţii                                                                                                                                                                                             Donaţii pentru investiţii

- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit

                   167  . Alte împrumuturi şi datorii asimilate

valoarea terenurilor primite  primite in regim de leasing financiar

                   231  Imobilizări corporale în curs de execuţie

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu

                   404  Furnizori de imobilizări

- valoarea terenurilor achiziţionate

                   456  Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea terenurilor  reprezentând aport la capital

Page 7: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

                   721  Venituri din producţia de imobilizări corporale

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu

În creditul contului 211 “Terenuri” se înregistrează:

%       =   211   

105  Rezerve din reevaluare

-  valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor

261  Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale

281  Amortizări privind imobilizările corporale

- valoarea amortizată a terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate

456  Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea terenurilor aportate, retrase

658  Alte cheltuieli de exploatare

- valoarea neamortizată terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate.

       Soldul debitor al contului reprezintă :

- valoarea terenurilor şi costul efectiv al amenajărilor de terenuri.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

     2111. Terenuri

     2112. Amenajări de terenuri

                                                   -5-

 Contul 212 "Constructii"       - Grupa 1 - Construcţii;

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării constructiilor.

Contul 212 "Constructii" este un cont de activ.

În debitul contului 212 "Constructii" se înregistrează:

212   =   %      

Page 8: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

       105 Rezerve din reevaluare

                - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea construcţiilor

       133 Donaţii pentru investiţii

                - valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit

       167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate

                 -valoarea construcţiilor primite  primite in regim de leasing                   

       231Imobilizări corporale în curs de execuţie                                                                      - valoarea la cost de producţie construcţiilor realizate pe cont propriu

        281 Amortizări privind imobilizările corporale

                - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului

        404 Furnizori de imobilizări

- valoarea construcţiilor  achiziţionate

        456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

                - valoarea construcţiilor   reprezentând aport la capital

         721 Venituri din producţia de imobilizări corporale

                - valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe contpropriu

                                                                                                                          În creditul contului  212 "Constructii" se înregistrează:

%       =   212   

105  Rezerve din reevaluare

-  valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor

261  Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

- valoarea constructiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale                                                                                                                                                                                    

281  Amortizări privind imobilizările corporale

- valoarea amortizată a constructiilor  cedate sau casate

                                                -6-

456    Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

Page 9: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

- valoarea constructiilor  aportate, retrase

658  Alte cheltuieli de exploatare

- valoarea neamortizată constructiilor cedate sau scoase din evidenţă

671  Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare

- valoarea constructiilor distruse de calamitati

Soldul  debitor al contului reprezintă :

- valoarea constructiilor existente.

Contul 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”      - Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.

Contul 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”  este un cont de activ.

       În debitul contului 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”  se înregistrează:

213   =   %      

      105 Rezerve din reevaluare

- valoarea cresterii rezultate din reevaluare

     

       133 Donaţii pentru investiţii

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  primite cu titlu gratuit

        167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  primite in regim de leasing financiar

        231 Imobilizări corporale în curs de execuţie

- valoarea la cost de producţie a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, realizate pe cont propriu

          281  Amortizări privind imobilizările corporale

Page 10: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile  corporale primite cu chirie si restituite proprietarului

          404  Furnizori de imobilizări

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate,

          446  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import

                   456  Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor , reprezentând aport la capital

          721  Venituri din producţia de imobilizări corporale

- valoarea la cost de producţie a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, realizate pe cont propriu.

        În creditul contului  213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”  se înregistrează:

%       =   213   

105 Rezerve din reevaluare

-  valoarea descresterii rezultate din reevaluare

267 Creanţe imobilizate

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  cedate in regim de leasing financiar

281 Amortizări privind imobilizările corporale

- valoarea amortizată a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  ,cedate sau casate

456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase

658 Alte cheltuieli de exploatare

- valoarea neamortizată instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor , cedate sau scoase din evidenţă.

          Soldul debitot al  contului reprezintă :

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.

Page 11: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

       Contul  213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”,se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

     2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)

     2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)

     2133. Mijloace de transport (A)

     2134. Animale şi plantaţii (A)

Contul 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a   valorilor umane si materiale si alte active corporale”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.

Contul 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”  este un cont de activ.

În debitul contului 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”  se înregistrează:

214   =   %      

       105 Rezerve din reevaluare

- valoarea cresterii rezultate din reevaluare

        133 Donaţii pentru investiţii

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, primite cu titlu gratuit

        167  Alte împrumuturi şi datorii asimilate

- valoarea  mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, primite in regim de leasing financiar

        231 Imobilizări corporale în curs de execuţie

- valoarea la cost de producţie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, realizate pe cont propriu

          281 Amortizări privind imobilizările corporale

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile  corporale primite cu chirie si restituite proprietarului

Page 12: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

          404 Furnizori de imobilizări

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, achizitionate,

          446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import

          456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, reprezentând aport la capital

          721 Venituri din producţia de imobilizări corporale

- valoarea la cost de producţie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, realizate pe cont propriu

                  

În creditul contului 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a  valorilor umane si materiale si alte active corporale”  se înregistrează:

%       =   214   

105 Rezerve din reevaluare

-  valoarea descresterii rezultate din reevaluare

267 Creanţe imobilizate  

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale ,cedate in regim de leasing financiar

281 Amortizări privind imobilizările corporale

- valoarea amortizată mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale  ,cedate sau casate

456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate, retrase

658 Alte cheltuieli de exploatare

- valoarea neamortizată mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, cedate sau scoase din evidenţă

671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare

Page 13: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

-- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati.

    Soldul debitor al contului reprezintă :

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

    

  

                     

   

              

CAPITOLUL 2

Page 14: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

 ORGANIZAREA  DOCUMENTAŢIEI  PRIMARE  ŞI A EVIDENŢEI OPERATIVE A IMOBILIZĂRILOR

CORPORALE

2.1  Evidenţa tehnico – operativă- se organizează pe compartimente de activitate ale unităţii.

Obiectul evidenţei operative îl constituie înregistrarea şi reflectarea fenomenelor primare care au loc în unitate, adică intrarea şi ieşirea de valori materiale şi băneşti, introducerea în comun sau în folosinţă, precum şi existenţa lor într-un anumit loc al unităţi sau la o anumită dată.

Documentele justificative trebuie să cuprindă ca elemente:

-         denumirea documentelor;-         denumirea şi sediul unităţii care a întocmit documentul;-         numărul şi denumirea părţilor care participă la efectuarea

operaţiunilor;-         conţinutul operaţiunilor şi temeiul legal al efectuării ei;-         datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;-         semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii, ale

persoanelor însărcinate cu exercitarea vizei de control financiar preventiv şi a persoanelor în drept să aprobe operaţiunea respectivă;

-         alte elemente impuse de caracterul operaţiunii.

Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă, creion chimic, maşina de scris, fără ştersături şi răzături. Erorile se corectează prin tăierea cu linie a textului şi a cifrelor greşite, astfel ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.

Documentele care stau la baza intrării mijloacelor fixe în unitate sunt:

1.     ,,Procesul verbal de recepţie” pentru mijloacele fixe independente care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice;

2.     ,,Procesul verbal de recepţie” (preliminară sau definitivă) în cazul utilajelor care necesită montaj, dar nu necesită probe tehnologice, precum şi a clădirilor şi construcţiilor speciale cu caracter administrativ şi social – cultural;

3.     ,,Procesul verbal de punere în funcţiune” pentru utilajele care necesită montaj şi probe tehnologice;,,Proces verbal de transformare” pentru recepţionarea inventarului gospodăresc de natura mijloacelor fixe rezultat din prelucrarea materialelor în atelierele proprii ale unităţii;

4.     ,,Procesul verbal de predare – primire” a mijloacelor fixe transferate;5.     ,,Bonul de mişcare a mijloacelor fixe” pentru mişcarea mijloacelor

fixe în cadrul unităţii;6.     ,,Contractul de închiriere” sau ,,Procesul verbal de închiriere” pentru

luarea în primire a mijloacelor fixe închiriate;

Page 15: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

7.     ,,Procesul verbal de dare în custodie” pentru mijloacele fixe primite în custodie.

Mijloacele fixe pot ieşi definitiv din gestiune prin casare, vânzare, donaţie iar temporar prin concesiune, locaţie de gestiune şi închiriere.

Casarea, adică scoaterea definitivă din funcţiune a mijloacelor fixe prin demontare, dărâmare, etc. este consemnată în următoarele documente:

-         Specificaţia privind mijloacele fixe propuse spre scoaterea din funcţiune (casare) întocmite de secţiile, laboratoarele sau serviciile care propun casarea, prin care acestea se montează;

-         Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale, elaborat de către comisia de casare, reprezintă documentul prin care se constată îndeplinirea condiţiilor de casare, de aprobare şi executare a ei, de consemnare a materialelor rezultate din casare, şi ca document de înregistrare  în evidenţa operativă şi în contabilitate.

    

2.2 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Contabilitatea analitică a mijloacelor fixe trebuie astfel organizată încât să asigure individualizarea fiecărui mijloc fix, cunoaşterea existenţei şi mişcării lor pe locuri de folosinţă şi a gradului de depreciere pe structura categoriilor de mijloace fixe.

Contabilitatea analitică a mijloacelor fixe se poate ţine fie folosind Registrul numerelor de inventar şi Fişa mijlocului fix, fie utilizând Registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe.

         Unităţile patrimoniale dispun de mijloace fixe numeroase care se deosebesc între ele din punct de vedere al construcţiei, însuşirilor tehnice, destinaţie, gradul de depreciere, etc. de aceea, pentru identificarea cu uşurinţă a fiecărui mijloc şi pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosinţă, se atribuie fiecărui obiect de evidenţă un număr de inventar care se trece în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv. Aceasta se realizează cu ajutorul Registrului numerelor de inventar, în care se scrie denumirea fiecărui mijloc fix intrat, caracteristicile de identificare şi numărul de inventar ce i se atribuie, în ordinea succesivă a numerelor. După înscrierea mijlocului fix intrat în Registrul numerelor de inventar se completează Fişa mijlocului fix care cuprinde date privind denumirea, numărul de inventar, codul de clasificare, valoare de funcţiune, amortizarea calculată.

                                

Page 16: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL 3 OPERATII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

           Imobilizarile corporale pot intra in întreprindere prin:

-aport in natura la capitalul social

-achizitionare de la furnizori interni/externi

-constructie in antrepriza sau regie proprie

-obtinere cu titlu gratuit, subventie, plus de inventar

         Imobilizarile corporale sunt contabilizate cu ajutorul conturilor sintetice prin care se delimiteaza structural.

          Sunt conturi de bilant sau de inventar care, din punct de vedere economic sunt conturi de activ. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor intrate ca aport in natura, achizitionate, realizate pe cont propriu, primite cu titlu gratuit sau constatate ca plus de inventar. In credit se inregistreaza vanzari, lipsuri de inventar, scoateri din functiune. Soldul conturilor este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente in societate la un moment dat.

3.1 Operatiuni privind intrarea terenurilor:

a)Terenuri achizitionate de la terti la pret de cumparare

    -achizitionarea terenurilor de la terti:

   %                                         =     404,,Furnizori de imobilizari”

2111,,Terenuri”

4426,,TVA deductibila”

    -plata furnizorilor de imobilizari prin viramente bancare:

404,,Furnizori de imobilizari”  =    5121,,Conturi la banci in lei”

b)Terenuri aduse ca aport la capital de catre intreprinzatorii individuali sau de catre asociati la valoarea de aport:

2111,, Terenuri”         =     456,,Decontari cu asociatii privind capitalul”

c)Terenuri primite cu titlu gratuit:

2111,,Terenuri”          =     131,,Subventii pentru investitii”

Page 17: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

d)Amenajari de terenuri realizate pe cont propriu la cost de productie:

2112,,Amenajari de terenuri”  =  722,,Venituri din productia de imobilizari

                                                             corporale”

3.2 Operatiuni privind iesirea terenurilor din gestiunea unitatii:

a)Valoarea terenurilor aportate retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati:

456,,Decontari cu asociatii      =     2111,,Terenuri”

privind capitalul”

b)Cedarea terenurilor ca urmare a vanzarii acestora:

     -vanzarea in baza facturii:

461,,Debitori diversi”      =       %

                                                7583,,Venituri din cedarea activelor

                                                        si altor operatii de capital”

                                                4427,,TVA colectata”

    -scoaterea din evidenta contabila a terenurilor vandute:

6583,,Cheltuieli privind              =   2111,,Terenuri”

activele cedate si alte operatii

de capital”

      Daca se vand terenuri pentru care unitatea a efectuat investitii privind amenajarile de terenuri, atunci la cedarea acestora se va avea in vedere si amortizarea inregistrata la amenajarile de terenuri,astfel:

2811,,Amorizarea amenajarilor       =2112,,Amenajari de terenuri”

   

1.Operatiuni privind intrarea mijloacelor fixe in folosinta permanenta:

a)Aportul in mijloace fixe la capitalul societatii comerciale:

    -subscrierea aportului in mijloace fixe:

456,,Decontari cu asociatii        =      %                                                         

     privind capitalul”                        1011,,Capital subscris nevarsat”

                                                         1043,,Prime de emisiune sau aport”

  -aducerea aportului in mijloace fixe:

212,,Constructii”                       =       456,,Decontari cu asociatii

Page 18: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

                                                                    privind capitalul”

1011,,Capital subscris nevarsat” =  1012,,Capital subscris varsat”

b)Achizitionarea mijloacelor fixe in baza facturii si a procesului verbal de receptie se reflecta in contabilitate la pretul de achizitie astfel:

  %                                     =            404,,Furnizori de imobilizari”

212,,Constructii”

4426,,TVA deductibila”

c)Primirea mijlocului fix cu titlu sau constatate plus cu ocazia inventarierii la valoarea actuala:                                                                               212,,Consructii”                 =            131,,Subventii pentru investitii”  

d)Mijloace fixe intrate in patrimoniu ca urmare a terminarii lucrarilor de investitii terminate,receptionate si trecute in categoria mijloacelor fixe:

212,,Constructii”            =          231,,imobilizari corporale in curs”

        2. Contabilitatea operatiilor privind iesirea imobilizarilor corporale

          Imobilizarile corporale pot iesi din patrimoniul intreprinderii prin :

- casare, vanzare, lipsuri constatate la inventar, cedari cu titlu gratuit, schimb de active, alte cazuri de forta majora.

1. Iesirea prin casare constituie o modalitate complexa cuprinzand operatii : demolarea, demontarea sau dezmembrarea imobilizarilor corporale, valorificarea subansamblelor, ansamblelor, pieselor componente si a materialelor rezultate si scaderea din evidenta contabila a acestor imobilizari corporale.

          Scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare partial recuperata se face cu aprobarea Consiliului de administratie. Dupa obtinerea acestei aprobari se valorifica componentele rezultate din casare fie prinvanzare, fie prin utilizarea lor la executarea altor imobilizari corporale.

          Operatiile economico-financiare de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale prin casare sunt :

          1. Scaderea din evidenta contabila a imobilizarilor corporale:

          Aceasta se face diferit in functie de valoarea recuperata integral sau partial pe calea amortizarii si se inregistreza pe baza procesului verbal de scoatere din functiune astfel :

a)     daca valoarea este recuperata intergral pe calea amortizarii 281 = grupa 21

    b) daca valoarea de intrare este recuperata partial pe seama amortizarii

                             %   = grupa 21           valoarea intrata

                            281                                amortizarea cumulata

Page 19: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

                            6583                                     VCN

       2.Cheltuieli ocazionate de scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale:sunt inregistrate dupa natura elementelor de cheltuieli prin folosirea conturilor din clasa 6. Documentele pe baza carora se inregistreaza aceste cheltuieli sunt :

-         bon de consum

-         stat de plata a salariilor

-         situatia de calcul a contributiei la asigurarile sociale.

               Clasa 6  =       %           total cheltuieli

                                     Clasa 3                                     Clasa 4

      3. Valorile materiale rezultate in urma dezmembrarilor:constituie pentru intreprindere venituri si se inregistreaza pe baza bonurilor de intrare astfel :

                Clasa 3     =     7588  valoarea materialelor recuperate

2. Operatii privind vanzarea mijloacelor fixe:Iesirea imobilizarilor corporale prin vanzarea (licitatie sau negociere directa) se contabilizeaza similar operatiei de scoatere din functiune privind scaderea prin evidenta a imobilizarii vandute, tinand cont de valoarea de inregistrare recuperata integral sau partial pe calea amortizarii.                                                                               

      Un mijloc fix la valoarea de intrare de 50.000lei, amortizat 90%, iar pretul de vanzare este de 60.000lei, TVA 19%.

      Vanzarea mijlocului fix se evidentiaza in contabilitate asfel:

a)Vanzarea in baza facturii:

461,,Debitori diversi”    =        %                                                  71.400lei

                                            7583,,Venituri din cedarea                60.000lei

                                        activelor si altor operatii de capital”

                                            4427,,TVA colectata”                        11.400lei

b)Scoaterea din inventar a mijlocului fix vandut:

       %                                      =      212,,Cladiri”                        50.000lei

    6583,,Cheltuieli privind                                                             5.000lei

activele cedate si alte operatii

de capital”

    281,,Amortizari privind                                                           45.000lei

Page 20: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

      imobilizarile corporale”

   3.3 Operatii privind cedarea de mijloace fixe fara plata din diminuarea capitalului social se evidentiaza astfel:

      

      %                                   =        2133,,Mijloace de transport”         1.000lei

281,,Amortizari privind                                                                           200lei

imobilizarile corporale” 

1012,,Capital subscris varsat”                                                                 800lei

   3.4 Operatii privind mijloacele fixe care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei societati nou infiintate si care se evidentiaza:                          

      %                                  =     213,,Echipamente tehnologice”      4.000lei         281,,Amortizari privind                                                                        1.000lei                                                        

  imobilizarile corporale”

6641,,Cheltuieli privind                                                                        3.000lei

imobilizarile financiare cedate”

261,,Actiuni detinute la entitati        =     7641,,Venituri din imobilizari

        afiliate”                                                      financiare cedate”

4.5 Operatiuni privind inchirierea(intrarea si iesirea temporara) a mijloacelor fixe:

       La chiriasi organizarea contabilitatii mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti se realizeaza cu ajutorul contului in afara bilantului 8031,,Mijloace fixe luate cu chirie”. In debitul contului se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor verbale de inchiriere, valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate cu chirie. In creditul contului se inregistreaza valoarea acelorasi mijloace fixe restituite in baza proceselor verbale de predare. Soldul contului arata valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.

       Investitiile efectuate de chirias la mijloacele fixe inchiriate sunt supuse amortizarii,de regula, pe perioada aferenta inchirierii contractului de inchiriere.In acest caz, atat lucrarile de investitii cat si amortizarea acestora se vor reflecta in contabilitatea chiriasului.

Page 21: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

3.5 Monografie contabila

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.1997:

ACTIV -suma- PASIV -suma-Cheltuieli de constituire 500 Capital social 35000Alte imobile necorporale 1000 Rezerve 15000Terenuri 5000 Fonduri(112) 8000

Page 22: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Cladiri 25000 Subventii pentru investintii 5500Masini, utilaje,instalatii 10000 Diferente din reevaluare 3000Mijloace de transport 30000 Rezultatul reportat (profit) 5500Imob. corporale in curs de executie 5000 Privizioane reglementate 1500Materii prime 3000 Provizioane pt. riscuri si cheltuieli 3000Materiale consumabile 1000 Imprumuturi pe termen lung 10000Obiecte de inventar 1500 Furnizori 5000Marfuri 2500 Datorii salariale 15000Produse finite 3000 C.A.S. 12500Clienti 15000 Contr. pers. la asigurarile sociale 1500Debitori diversi 1000 Fond somaj – intreprindere 2500Titluri de plasament (503) 5000 Fond somaj – personal 500Casa in lei 500 Impozit pe salarii 5000Disponibil la banca 48000 Impozit pe profit 19000Avansuri de trezorerie 500 T.V.A. de plata 7000Acreditive 1500 Venituri constatate in avans 5500Cheltuieli constatate in avans 1000TOTAL ACTIV 160000 TOTAL PASIV 160000

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :

1) Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noila valoarea nominala de 1 leu/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1.25 lei/actiune.

+ A 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ D+ P 1011 ‘Capital subscris nevarsat’ C+ P 1041 ‘Prime de emisiune sau de aport’ C

456 = % 18751011 15001041 375

2) Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportulacestora fiind format din:

a) un utilaj evaluat la nivelul sumei de 500b) un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 437.5

- A 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ C+ A 2123 ‘Masini utilaje instalatii’ D+ A 5121 ‘Conturi la banci in lei‘ D

% =456 937.52123 5005121 437.5

Regularizarea conturilor de capital:

- P 1011 ‘Capital subscris nevarsat’ D+ P 1012 ‘Capital subscris varsat’ C

1011 = 1012 750

3) Societatea majoreaza capitalul social cu 500 lei reprezentand incorporarea inmasa acestuia a urmatoarelor elemente:

a) rezerve 250b) rezultatul raportat 150c) diferente din reevaluare 100Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1 leu.

+ P 1012 ‘Capital subscris varsat’ C- P 106 ‘Rezerve” D- P 107 ‘Rezultatul raportat’ D- P 105 ‘Diferente din reevaluari’ D

Page 23: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

% = 1012 500106 250107 150105 100

4) Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 300 lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.

(a) inregistrarea diminuarii

- P 1012 ‘Capital subscris varsat’ D+ P 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ C

1012 = 456 300

(b) plata contravalorii acesteia catre asociati

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C- P 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ D

456 = 5121 300

5) Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare de 1.15 lei/actiune.(val. nom. este de 1 leu/actiune).

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C+ A 502 ‘Actiuni proprii’ D

502 = 5121 1.15 x 2000 = 230

6) Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.

- A 502 ‘Actiuni proprii’ C - P 1012 ‘Capital subscris varsat’ D+ A 6728 ‘Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital’ DObs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !

% = 502 2301012 2006728 30

7) Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente exercitiului in curs dupa cum urmeaza :

a) cheltuieli de constituire 10b) cladiri 50c) masini, utilaje, instalatii 400d) mijloace de transport 100

+ A 6811 ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor’ D+ P 2801 ‘Amortizare cheltuieli de constituire ‘ C+ P 2811 ‘Amortizare cladiri‘ C+ P 2813 ‘Amortizare masini, utilaje, instalatii ‘ C + P 2815 ‘Amortizare mijloace de transport‘ C

6811 = % 5602801 102811 502813 4002815 100

Page 24: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

8) Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:

a) materii prime 500b) materiale consumabile 300c) marfuri 750d) obiecte de inventar 300 T.V.A. 22%

+ A 300 ‘Materii prime’ D+ A 301 ‘Materiale consumabile’ D+ A 371 ‘Marfuri’ D+ A 321 ‘Obiecte de inventar’ D+ A 4426 ‘TVA deductibil’ D+ P 401 ‘Furnizori’ C

% = 401 2275300 500301 300371 750321 300

4426 407

9) Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.

+ A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ D - A 411 ‘Clienti’ C

5121 = 411 1500

10) Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei.

+ A 345 ‘Produse finite’ D+ P 711 ‘Venituri din productia stocata’ C

345 = 711 250

11) Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 900 TVA=22% costul de achizitie al marfurilor vandute 650.

(a) vanzarea marfurilor

+ A 411 ‘Clienti’ D+ P 707 ‘Venituri din vanzarea marfurilor’ C+ P 4427 ‘TVA colectat’ C

411 = % 1098707 9004427 198

(b) scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute

- A 371 ‘Marfuri’ C+ A 607 ‘Cheltuieli privind marfuri’ D

607 = 371 650

12) Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice prin contul de disponibil bancar.

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C- P 4311 ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ D- P 4312 ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ D

Page 25: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

- P 4371 ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ D- P 4372 ‘Contributia personalului la fondul de somaj ’ D- P 444 ‘Impozit pe salariu’ D- P 441 ‘Impozit pe profit’ D- P 4423 ‘TVA de plata’ D

% = 5121 48004311 12504312 1504371 2504372 50

444 500441 1900

4423 700

13) Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C+ A 5311 ‘Casa’ D

5311 = 5121 1500

14) Se platesc salariile nete

- A 5311 ‘Casa’ C - P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’ D

421 = 5311 1500

15) Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.

+ A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ D - A 411 ‘Clienti’ C

5121 = 411 1098

16) Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.

+ A 5311 ‘Casa’ D - A 461 ‘Debitori diversi’ C

5311 = 461 100

17) Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 3000 lei, TVA 22%, costul de productie aferent fiind de 2450 lei.

(a) vanzarea

+ A 411 ‘Clienti’ D+ P 701 ‘Venituri din vanzarea produselor finite’ C+ P 4427 ‘TVA colectat’ C

411 = % 3660701 30004427 66

(b) scoaterea din evidenta

- A 345 ‘Produse finite’ C- P 711 ‘Venituri din productia stocata’ D

711 = 345 2450

Page 26: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

(c) incasarea creantei

+ A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ D - A 411 ‘Clienti’ C

5121 = 411 3660

18) Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500000 lei.

+ A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ D+ P 766 ‘Venituri din dobanzi’ C

5121 = 766 250

19) Se inregistreaza uzura obiectelor de inventar 210 lei.

+ A 602 ‘Cheltuieli privind obiectele de inventar’ D+ P 322 ‘Uzura obiectelor de inventar’ C

602 = 322 210

20) Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.

+ A 5121 ‘Conturi la banci in lei‘ D - A 456 ‘Decontari cu actionarii si asociatii’ C

5121 = 456 937.5

Regularizarea conturilor de capital:

- P 1011 ‘Capital subscris nevarsat’ D+ P 1012 ‘Capital subscris varsat’ C

1011 = 1012 750

21) Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 1500 lei, cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 200 lei, TVA 22%, DNF 5 ani.

+ P 404 ‘Furnizori de imobilizari’ C+ A 2123 ‘Masini, utilaje, instalatii’ D+ A 4426 ‘TVA deductibil’ D

% = 404 20742123 17004426 374

22) Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar.

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C+ P 6711 ‘Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune’ D

6711 = 5121 50

23) Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani.

+ A 2125 ‘Mijloace de transport’ D+ P 131 ‘Subventii pentru investitii’ C

Page 27: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

131 = 2125 500

24) Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata din:- rata anuala 100;

- dobanda anuala 25.Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C - P 162 ‘Credite bancare pe termen lung si mediu’ D+ A 666 ‘Datorii legate de participatii’ D

% = 5121 125162 100666 25

25) La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:

- cladiri cu 1000;- utilaje cu 500;- mijloace de transport cu 300.

+ A 2121 ‘Cladiri’ D+ A 2123 ‘Masini, utilaje, instalatii’ D+ A 2125 ‘Mijloace de transport’ D+ P 105 ‘Diferente din reevaluare’ C

% = 105 18002121 10002123 5002125 300

26) Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000000 lei.

(a) ridicarea banilor de la banca

- A 5121 ‘Conturi la banci in lei’ C+ A 5311 ‘Casa’ Dprin contul 581 ‘Viramente interne’

581 = 5121 5311 = 5121 1000

5311= 581

(b) plata avansului

+ A 641 ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’ C- A 5311 ‘Casa’ C- P 425 ‘Avansuri acordate personalului’ D

425 = 5311 1000

27) Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei.

+ A 641 ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’ D+ P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’ C

641 = 421 3000

28) Se inregistreaza CAS=25% si fond somaj=5% apartinand societatii.

Page 28: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

+ P 4311 ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ C+ A 6451 ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale’ D

6451 = 4311 750 (25% * 3000)

+ P 4371 ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ C+ A 6452 ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj’ D

6452 = 4371 150 (5% * 3000)

29) Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :- pensie suplimentara 3%- fond somaj 1%- impozit pe salarii 20%(calc)- salarii neridicate 100- retineri datorate tertilor 50.

+ P 4312 ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ C+ P 4372 ‘Contributia personalului la fondul de somaj’ C+ P 444 ‘Impozit pe salarii’ C+ P 426 ‘Drepturi de personal neridicate’ C+ P 427 ‘Retineri din remuneratii datorate tertilor’ C+ P 425 ‘Avansuri acordate personalului’ C - P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’ D

421 = % 18704312 904372 30444 600426 100427 50425 1000

30) Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 5000 lei.

+ A 345 ‘Produse finite’ D+ P 711 ‘Venituri din productia stocata’ C

345 = 711 5000

31) Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 7000 lei , TVA=22% .

(a) vanzarea produselor

+ P 701 ‘Venituri din vanzarea produselor finite’ C+ A 411 ‘Clienti’ D+ P 4427 ‘TVA colectat’ C

411 = % 8540701 70004427 1540

(b) descarcarea gestiunii

- A 345 ‘Produse finite’ C- P 711 ‘Venituri din productia stocata’ D

711 = 345 5000

Page 29: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

32) Se regularizeaza fondurile de TVA.

4427 = % 23984426 7814423 1617 se plateste la buget

33) Se inchid conturile de venituri.

% = 121 11200701 10000711 50707 900766 250

34) Se inchid conturile de cheltuieli.

121 = % 54256451 7506452 150641 3000602 2106711 50666 20607 6506811 5606728 30

35) Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.

11200 lei – 5425 lei = 5775 lei

36) Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)

5% x 5775 lei = 288.75 lei

37) Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)

5775 lei – 288.75 = 5486.25

38) Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(38% x RF)

38% x 5486.25 = 2091.75

+ P 441 ‘Impozit pe profit’ C+ A 691 ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’ D

691 = 441 2091.75

- concomitent se inchide 691

- A 691 ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’ C- P 121 ‘Profit si pierderi’ D

121 = 691 2091.75 39) Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)

5775 lei – 288.75 – 2091.75 = 3405.75

40) Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :- 15% alte rezerve- 10% alte fonduri

44272398 198

6601540

RD 2398 RC 2398TSD 2398 TSC 2398

4426407 781374

RD 781 RC 781TSD 781 TSC 781

Page 30: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

- 30% dividende cuvenite

actionarilor

- 15% fond de participare a salariatilor la profit- 30% din profit se reporteaza.

- P 121 ‘Profit si pierderi’ D+ P 106 ‘Rezerve’ C+ P 118 ‘Alte fonduri’ C+ P 457 ‘Dividende de plata’ C+ P 112 ‘Fond de participare la profit’ C+ P 107

‘Rezultat raportat’ C

121 = % 3405.75106 512225118 354.75457 1062.25112 5122.25107 1062.25

Descarcarea sumelor aferente operatiilor anterioare in conturi (teuri):

D 1011- Capital subscris nevarsat C750750

1500

RD 1500 RC 1500

TSD 1500 TSC 1500D 1012 – Capital subscris varsat C

300200

3500 (SI) 750 500 750

RD 500 RC 2000TSD 500

SFC 5000TSC 5500

D 1041 – Prime de emisiune C

375RD - RC 375

TSC -SFC 375

TSC 375

D 105 – Diferente din reevaluare C

100 300 (SI)1800

RD 100 RC 1800TSD 100

SFC 2000TSC 2100

D 106 – Rezerve C

250 1500(SI) 288.75 5103.25

RD 250 RC 7990.25TSD 250

SFC 20560.25TSC 23060.25

D 107 – Rezultatul reportat C

150 550 (SI)1064.25

RD 150 RC 1064.25TSD 150

SFC 1464.25TSC 1614.25

D 112 – Fondul de participare la profit C

800 (SI)5123.25

RD - RC 5123.125TSD -

SFC 13123.25TSC 13123.25

D 118 – Alte fonduri C

354.75RD - RC 354.75

TSD -SFC 354.75

TSC 354.75

D 121 – Profit si pierdere C

5425288.75

2091.753405.75

11200

RD 11200 RC 11200TSD 11200 TSC 11200

D 131 – Subventii pentru investitii C

550 (SI)500

RD - RC 500TSD -

SFC 1050TSC 1050

D 141 – Provizioane reglementate C

150 (SI)RD - RC -

TSD -SFC 150

TSC 150

D 151 – Provizioane pt. riscuri si cheltuieli C

300 (SI)RD - RC -

TSD -SFC 300

TSC 300

Page 31: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

D 162 – Credite pe temen lung si mediu C

100 1000 (SI)RD 100 RC -

TSD 100SFC 900

TSC 1000

D 201 – Cheltuieli de constituire C

(SI) 500RD - RC -

TSD 50 TSC -SFD 50

D 2121 - Cladiri C

(SI) 25001000

RD 1000 RC -TSD 3500 TSC -

SFD 3500

D 208 – Alte imobilizari corporale C

(SI) 100RD - RC -

TSD 100 TSC -SFD 100

D 2111 – Terenuri C

(SI) 500RD - RC -

TSD 500 TSC -SFD 500

D 2123 – Masini, utilaje, instalatii C

(SI) 1000500500

1700RD 2700 RC -

TSD 3700 TSC -SFD 3700

D 2125 – Mijloace de transport C

(SI) 3000300500

RD 800 RC -TSD 3800 TSC -

SFD 3800

D 231 – Imobilizari corporale in curs C

(SI) 500RD - RC -

TSD 500 TSC -SFD 500

D 2811 – Amortizarea cladirilor C

50RD - RC 50

TSD -SFC 50

TSC 50

D 2801 – Amortiz. chelt. de constituire C

10RD - RC 10

TSD -SFC 10

TSC 10

D 2813 – Amortiz. masini instalatii utilaje C

400RD - RC 400

TSD -SFC 400

TSC 400

D 2815 – Amortiz. mijloace de transport C

10RD - RC 10

TSD -SFC 10

TSC 10

D 301 – Materiale consumabile C

(SI) 100300

RD 300 RC -TSD 400 TSC -

SFD 400

D 300 – Materii prime C(SI) 300

500RD 500 RC -

TSD 800 TSC -SFD 800

D 321 – Obiecte de inventar C(SI) 150

300RD 300 RC -

TSD 4500 TSC -SFD 450

D 322 – Uzura obiectelor de inventar C

210RD - RC 210

TSD -SFC 210

TSC 210

D 345 – Produse finite C

(SI) 30025005000

24505000

RD 7500 RC 7450TSD 78000 TSC 7450

SFD 350

D 371 – Marfuri C

(SI) 250750 650

RD 750 RC 650TSD 1000 TSC 650

SFD 350

D 404 – Furnizori de imobilizari C

2074RD - RC 2074

TSD -SFC 2074

TSC 2074

D 401 – Furnizori C

500 (SI)2257

RD - RC 2275TSD -

SFC 2775TSC 2775

D 411 – Clienti C

(SI) 1500109836608540

1500109836608540

RD 13298 RC 14798TSD 14798 TSC 14798

D 421 – Personal-remuneratii datorate C

15001870

1500 (SI)3000

RD 3370 RC 3000TSD 3370SFC 1130

TSC 4500

D 425 – Avansuri acordate personalului C

100 1000RD 100 RC 1000

TSD 100 TSC 1000

D 426 – Drepturi de personal neridicate C

100RD - RC 100

TSD -SFC 100

TSC 100

D 4311 – Contrib. unit la asig. sociale C

12501250 (SI) 750

RD 1250 RC 750TSD 1250

SFC 750TSC 2000

D 427 – Retineri din remuneratii dat. tertilor C

50RD - RC 50

TSD -SFC 50

TSC 50

Page 32: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

D 4371 – Contr. unitatii la fondul de somaj C

250250 (SI)150

RD 250 RC 150TSD 250SFC 150

TSC 400

D 4312 – Contributia pers. la pensia suplim. C

150150 (SI)90

RD 150 RC 90TSD 150

SFC 90TSC 240

D 4372 – Contr. pers. la fondul de somaj C

5050(SI)30

RD 50 RC 30TSD 50SFC 30

TSC 80

D 441 – Impozitul pe profit C

19001900 (SI)2091.75

RD 1900 RC 2091.75TSD 1900

SFC 2091.75TSC 3991.75

D 4423 – TVA de plata C

700 700 (SI)1617

RD 700 RC 1617TSD 700

SFC 1617TSC 2317

D 4426 – TVA deductibil C

407374

781

RD 781 RC 781TSD 781 TSC 781

D 4427 – TVA colectat C

2398 198 6601540

RD 2398 RC 2398TSD 2398 TSC 2398

D 444 – Impozitul pe salarii C

500500 (SI)600

RD 500 RC 600TSD 500SFC 600

TSC 1100

D 456 – Decontari cu actionarii si asociatii C

1875300

937.5300937.5

RD 2175 RC 2175TSD 2175 TSC 2175

D 457 – Dividende de plata C

10244.25RD - RC 10244.25

TSD -SFC 10244.25

TSC 10244.25

D 461 – Debitori diversi C

(SI) 100100

RD - RC 100TSD 100 TSC 100

D 471 – Cheltuieli inregistrate in avans C

(SI) 100RD - RC -

TSD 100 TSC -SFD 100

D 472 – Venituri inregistrate in avans C

550 (SI)RD- RC -

TSD -SFC 550

TSC 550

D 502 – Actiuni proprii C

230 230RD 230 RC 230

TSD 230 TSC 230

D 5121 – Conturi la banci in lei C

(SI) 4800437.5150010983660250

937.58540

300 23048001500 50 1251000

RD 16423 RC 8005TSD 21223 TSC 8005

SFD 13218

D 503 – Actiuni C

(SI) 500RD - RC -

TSD 500 TSC -SFD 500

D 5311 – Casa in lei C

(SI) 501500100

1000

15001000

RD 2600 RC 2500TSD 2650 TSC 2500

SFD 150

D 541 – Acreditive C

(SI) 150RD - RC -

TSD 150 TSC -SFD 150

D 542 – Avansuri de trezorerie C

(SI) 50RD - RC -

TSD 50 TSC -SFD 50

D 581 – Viramente interne C

15001000

15001000

RD 2500 RC 2500TSD 2500 TSC 2500

D 602 – Cheltuieli privind ob. de inventar C

210 210RD 210 RC 210

TSD 210 TSC 210

Page 33: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Se intocmeste Balanta de verificare:

D 607 – Cheltuieli privind marfurile C650 650

RD 650 RC 650TSD 650 TSC 650

D 641 – Cheltuieli cu remun. personalului C3000 3000

RD 3000 RC 3000TSD 3000 TSC 3000

D 6451 – Ch. privind contr. soc. la asig. Soc C

750 750RD 750 RC 750

TSD 750 TSC 750

D 6452 – Ch. privind contr. soc. la aj. somaj C

150 150RD 150 RC 150

TSD 150 TSC 150

D 666 – Cheltuieli privind dobanzile C

25 25RD 25 RC 25

TSD 20 TSC 25

D 6711 – Despagubiri, amenzi, penalitati C

50 50RD 50 RC 50

TSD 500 TSC 50

D 6728 – Alte ch. ex. privind op. de capital C

30 30RD 30 RC 30

TSD 30 TSC 30

D 6811 – Ch. de expl. priv. amort. imobiliz C

560 560RD 560 RC 560

TSD 560 TSC 560

D 691 – Cheltuieli cu impozitul pe profit C

20847.75 20847.75RD 20847.75 RC 20847.75

TSD 20847.75 TSC 20847.75

D 701 – Venituri din vanzarea prod. fin. C

10000 300070000

RD 10000 RC 10000TSD 10000 TSC 10000

D 707 – Venituri din vanzarea marfurilor C

900 900RD 900 RC 900

TSD 900 TSC 900

D 711 – Venituri din productia stocata C

24505000

50

25005000

RD 7500 RC 7500TSD 7500 TSC 7500

D 766 – Venituri din dobanzi C

250 250RD 250 RC 250

TSD 250 TSC 250

Page 34: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

BALANTA DE VERIFICAREla 31 Decembrie 1997

Simbolul Denumirea conturilor Slod initial Rulaj Total sume Sold finalconturilor Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1011 Capital subscris nevarsat - - 1500 1500 1500 1500 - -1012 Capital subscris varsat - 3500 500 2000 500 5500 - 50001041 Prime de emisiune / aport - - - 375 - 375 - 375105 Diferente din reevaluare - 300 100 1800 100 2100 - 2000106 Rezerve - 1500 250 896.25 250 23060.25 - 20560107 Rezultat reportat - 550 150 10208.25 150 1578.25 - 1424.25112 Fond de participare la profit - 800 - 532.15 - 13123.25 - 13123.25118 Alte fonduri - - - 345.75 - 354.75 - 3405.75121 Profit si pierderi - - 11200 11200 11200 11200 - -131 Subventii pentru investitii - 550 - 500 - 1050 - 1050141 Provizioane reglementate - 150 - - - 150 - 150151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - 300 - - - 30 - 300162 Credite bancare pe termen lung si mediu - 1000 100 - 100 1000 - 900201 Cheltuieli de constituire 50 - - - 50 - 50 -208 Alte imobilizari necorporale 100 - - - 100 - 100 -

2111 Terenuri 500 - - - 500 - 500 -2121 Cladiri 2500 - 1000 - 3500 - 3500 -2123 Masini, utilaje, instalatii 1000 - 2700 - 3700 - 3700 -2125 Mijloace de transport 3000 - 800 - 3800 - 3800 -231 Imobilizari corporale in curs de executie 500 - - - 500 - 500 -

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire - - - 10 - 10 - 102811 Amortizarea cladirilor - - - 50 - 50 - 502813 Amortizare masini, utilaje, instalatii - - - 400 - 400 - 4002815 Amortizare mijloace de transport - - - 100 - 100 - 100300 Materii prime 300 - 500 - 800 - 800 -301 Materiale consumabile - - 300 - 300 - 300 -321 Obiecte de inventar 150 - 300 - 450 - 450 -322 Uzura obiectelor de inventar - - - 210 - 210 - 210345 Produse finite 300 - 7500 7450 7800 7450 350 -371 Marfuri 250 - 750 650 1000 650 350 -401 Furnizori - 500 - 2237 - 2737 - 2737

Page 35: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

404 Furnizori de imobilizari - - - 2074 - 2074 - 2074411 Clienti 1500 - 13298 14798 14798 14798 - -421 Personal0remuneratii datorate - 1500 3370 3000 3370 4500 - 1130425 Avansuri acordate personalului - - 1000 1000 1000 1000 - -426 Drepturi de personal neridicate - - - 100 - 100 - 100427 Retineri din remuneratii datorate tertilor - - - 50 - 50 - 50

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale - 1250 1250 750 1250 2000 - 7504312 Contributia personalului la pensia suplimentara - 150 150 90 150 240 - 904371 Contributia unitatii la fondul de somaj - 250 250 150 250 400 - 1504372 Contributia personalului la fondul de somaj - 50 50 30 50 80 - 30441 Impozit pe profit - 1900 1900 20844.75 1900 3988.75 - 2844.75

4423 TVA de plata - 700 700 1617 700 2317 - 16174426 TVA deductibil - - 781 781 781 781 - -4427 TVA colectat - - 2398 2398 2398 2398 - -444 Impozit pe salarii - 500 500 600 500 1100 - 600456 Decontari cu actionarii - - 2175 2175 2175 2175 - -457 Dividende de plata - - - 10208.25 - 1208.25 - 1208.25461 Debitori diversi 100 - - 100 100 100 - -471 Cheltuieli inregistrate in avans 100 - - - 100 - 100 -472 Venituri inregistrate in avans - 550 - - - 550 - 550502 Actiuni proprii - - 230 230 230 230 - -503 Actiuni 500 - - - 500 - 500 -

5121 Conturi la banci in lei 4800 - 16423 8000 21223 8000 13223 -5311 Casa in lei 50 - 2600 2500 2650 2500 150 -541 Acreditive 150 - - - 150 - 150 -542 Avansuri de trezorerie 50 - - - 50 - 50 -581 Viramente interne - - 2500 2500 2500 2500 - -602 Cheltuieli privind obiectele de inventar - - 210 210 210 210 - -607 Cheltuieli privind marfurile - - 650 650 650 650 - -641 Cheltuieli cu remuneratia personalului - - 3000 3000 3000 3000 - -

6451 Cheltuieli privind contributia CAS - - 750 750 750 750 - -6452 Cheltuieli privind contributia la fondul de somaj - - 150 150 150 150 - -666 Cheltuieli privind dobanzi - - 25 25 25 25 - -

6711 Amenzi, penalitati - - 50 50 50 50 - -6728 Alte cheltuieli ex. privind operatiile de capital - - 30 30 30 30 - -6811 Cheltuieli de exploatare privind amort. imobiliz. - - 560 560 560 560 - -

Page 36: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit - - 20847.75 20847.75 20847.75 2847.75 - -701 Venituri din vanzarea produselor finite - - 10000 10000 10000 10000 - -707 Venituri din vanzarea marfurilor - - 900 900 900 900 - -711 Venituri din productia stocata - - 750 750 750 750 - -766 Venituri din dobanzi - - 250 250 250 250 - -

TOTAL 16000 16000 103391.75 103391.75 119391.75 119391.75 28668 28668

Page 37: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Bilantul contabilla 01 ianuarie 1998

ACTIV -suma- PASIV -suma-Cheltuieli de constituire 400000 Capital social 50000000Alte imobile necorporale 1000000 Prime de emisiune sau aport 3750000Terenuri 5000000 Rezerve 20489712,5Cladiri 34500000 Fonduri de partic. la profit 13102212,5Masini, utilaje,instalatii 33000000 Alte fonduri 3401475Mijloace de transport 37000000 Subventii pentru investintii 10500000Imob. corp. in curs de executie 5000000 Diferente din reevaluare 20000000Materii prime 8000000 Rezultatul reportat (profit) 14204425Materiale consumabile 4000000 Privizioane reglementate 1500000Obiecte de inventar 2400000 Provizioane pt. riscuri si cheltuieli 3000000Marfuri 3500000 Imprumuturi pe termen lung 900000Produse finite 3500000 Furnizori de imobilizari 20740000Titluri de plasament (503) 5000000 Furnizori 27570000Casa in lei 1500000 Datorii salariale 12300000Disponibil la banca 132180000 Datorii fata de terti 500000Avansuri de trezorerie 500000 Dividende de plata 10204425Acreditive 1500000 C.A.S. 7500000Cheltuieli constatate in avans 1000000 Contrib. pers la asigurari sociale 900000

Fond somaj – intreprindere 1500000Fond somaj – personal 300000Impozitul pe salarii 6000000Impozitul pe profit 20847750TVA de plata 16170000Venituri constatate in avans 5500000

TOTAL ACTIV 278980000 TOTAL PASIV 278980000

Page 38: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

CONCLUZIE

  Contabilitatea Imobilizarilor

         

          Imobilizarile sunt bunuri economice, parte a activului patrimonial, care sunt

destinate  sa serveasca o perioada indelungata in activitatea intreprinderii (mai

multi ani), ele participand la mai multe cicluri de exploatare, iar valoarea lor se

recupereaza treptat pe calea amortizarii, adica prin includerea unor cote-parti in

costul activitatii la care participa.

          Imobilizarile sunt detinute de intreprindere pentru a fi utilizate in procesul de

productie sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate altora, sau in

scopuri administrative. Ele sunt recunoscute daca au potentialul de a aduce

beneficii economice in timpul duratei de folosinta si daca au un cost sau o valoare

stabilita in mod credibil.

          Pe parcursul utilizarii lor, imobilizarile consuma parti din valoarea lor ce se

transmit sub forma de cheltuieli in costul noilor bunuri obtinute care, la randul lor,

contin in costul lor beneficii economice viitoare pe care intreprinderea trebuie sa le

recupereze de la clienti sub forma de venituri.

          Deci, recuperarea valorica a partii din activele imobilizate consumate in

activitatea intreprinderii, prin includerea in cheltuieli, poarta denumirea de

amortizare.

          Evaluarea imobilizarilor corporale si a celor necorporale se realizeaza diferit

pe fiecare element in parte, in patru momente:

-         la intrarea imobilizarilor in intreprindere

-         la inventariere

-         la data inchiderii exercitiului financiar

-         la iesirea imobolizarilor din intreprindere.

Page 39: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Evaluarea in momentul intrarii, respectiv in momentul primei recunoasteri in

contabilitate se face la:

1)     Costul de achizitie este folosit la evaluarea imobilizarilor in momentul

cumpararii lor si se formeaza din: pretul de cumparare care este

consemnat in factura + taxele nerecuperabile (taxe vamale, accize etc.) +

cheltuieli de transport + cheltuieli de montaj si punere in functiune.

2)     Valoarea de utilitate apare/se foloseste la evaluarea imobilizarilor

primite prin donatii (cu titlu gratuit) si a celor aduse ca aport in natura la

societate. La stabilirea acestei valori se tine seama de pretul de piata, de

utilitatea bunului pentru intreprindere.

3)     Valoarea justa reprezinta suma la care un activ poate fi schimbat de

bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei

tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

4)     Costul de productie este utilizat pentru evaluarea imobilizarilor produse

sau construite in cadrul intreprinderii si se formeaza din: costul de

achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile utilizate +

costurile inregistrate de intreprindere considerate direct atribuite acelui

bun. In plus, costul de productie mai poate cuprinde: o pondere

rezonabila din costurile inregistrate de intreprindere, considerate costuri

indirecte atribuite producerii acelui bun.

       In lucrarea ,,Bazele contabilitatii” din 1980, profesorul D. Rusu defineste obiectivul contabilitatii ca fiind ansamblul miscarilor de valori, exprimabile in bani, dintru-un perimetru de mica sau de mare intindere(regie autonoma, societate comerciala, institutie publica, societate bancara) precum si raporturile economoco-juridice in care unitatea patrimoniala este parte si care genereaza decontari banesti,calculele contabilitatii reflecta deodata miscarea si transformarea mijloacelor precum si resursele in ordinea lor de formare si dupa destinatia lor in procesul de productie.Aceasta este in prezent conceptia scolii iesene de contabilitate.

Page 40: 92530431 Atestat Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

BIBLIOGRAFIE  

1.Galiceanu, Bogdanoiu, C., Contabilitate financiara conforma cu direcive europene,Editura FRM, Bucuresti 2007.

   2.Galiceanu, M., Hobeanu L., Contabilitate financiara, Editura Universitara 2006.

   3.Ilincuta, Lucian-Dorel, Contabilitatea financiara a entitatilor economice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2006.

   4.Coman, Florin, Contabilitate financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti 2006.

   5.Ristea, Mihai si colaboratorii Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara Bucuresti 2007.

   6.Feleaga Niculae, Feleaga Malciu, Liliana, Contabilitate financiara – o abordare europeana si internationala, vol. I si II, Editura Infomega, Bucuresti 2006.

   7.M.F.P. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2006, pentru abordarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M. OF. nr.1080 bis din 30 noiembrie 2007.