67
AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE COORDONATOR, AUTOR, 1

75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE

COORDONATOR, AUTOR,

BRASOV2011

1

Page 2: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

CUPRINS

CAPITOLUL 1 : NOTIUNI GENERALE DESPRE IMOBILIZARILE CORPORALE

CAPITOLUL 2 : PREZENTAREA SOCIETATII

CAPITOLUL 3 : SCRISOAREA DE ANGAJAMENT

CAPITOLUL 4 : OPINIA ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2010 SI ASUPRA IMOBILIZARILOR CORPORALE

CAPITOLUL 5 : AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE SI A IMOBILIZARILOR CORPORALE

4.1. SEMNIFICATIA LUCRARILOR4.2. PLANIFICAREA INTERVENTIILOR4.3. RESPONSABILITATEA SOCIETATII SI A AUDITORILOR4.4. BAZA OPINIEI4.5. LIMITELE CAMPULUI DE AUDIT

CAPITOLUL 6 : AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE

SECTIUNEA G: ACTIVE IMOBILIZATE -CORPORALE SI NECORPORALE

CAPITOLUL 7 : ABORDAREA AUDITULUI -SECTIUNEA F

SECTIUNEA F0- PRAGUL DE SEMNIFICATIE SECTIUNEA F1- LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI

INERENT GENERAL

SECTIUNEA F2- LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC

2

Page 3: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

SECTIUNEA F3- RISCURI INERENTE SPECIFICE SI MARIMEA ESANTIOANELOR INITIALE

CAPITOLUL 8: RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

CAPITOLUL 9: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL 1.

3

Page 4: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

NOTIUNI GENERALE DESPRE IMOBILIZARILE CORPORALE

Activele imobilizate reprezinta acele resurse tehnico-materiale corespunzatoare desfasurarii activitatii agentilor economici, destinate sa serveasca o perioada indelungata de tip si care nu se consuma la prima utilizare. Activele imobilizate se mai numesc si imobilizari. Imobilizarile sunt active care prezinta urmatoarele caracteristici: a) au o durata de utilizare mai mare de un an; b) sunt achizitionate pentru a fi utilizate in cursul activitatii de exploatare; c) nu sunt achizitionate pentru a fi vandute clientilor. Mijloacele imobilizate sunt elemente patrimoniale destinate sa fie utilizate de agentii economici in mod durabil, pentru realizarea obiectivului de activitate al regiei sau societatii comerciale.Imobilizarile din punct de vedere al comportamentului lor economic si al structurii tehnice si participativ –productive au urmatoarea componenta:

A) IMOBILIZARI CORPORALE sau tangibile au o existenta fizica.Ele sunt formate din bunuri asupra carora se exercita un drept real, delimitate potrivit legislatiei noastre in terenuri si mijloace fixe.Terenurile reprezinta imobilizaricorporale pentru ca au o durata de functionare nelimitata fiind singurele elemente din aceasta categorie care nu sunt supuse deprecierii sau altor tipuri de cheltuieli.Deprecierea consta in trecerea periodica pe cheltuieli a costurilor imobilizarilor corporale(altele decat imobilizarile si resursele naturale) pe toata durata lor de functionare.Categoria de imobilizari corporale include active pe termen lung care sunt utilizate in activitatea continua de exploatare a intreprinderii.In fapt reprezinta locul de desfasurare a exploatarii (terenuri si cladiri) si echipamentele pentru fabricarea, comercializare, livrarea si deservirea productiei companiei.Astfel, aceste active se mai numesc active de exploatare sau uneori mijloace fixe, active corporale sau active cu durata lunga de viata.

B) IMOBILIZARILE NECORPORALE- cuprind mijloacele blocate in cercetare, fondul comercial, brevetele, licentele, marcile comercial care sunt utiliate un timp mai indelungat decat perioaa aferet exercitiului financiar, direct sau indirect, dar care trebuie sa contribuie la realirae profit de catre societatea comerciala.Imobilizarile necorporale sunt intangibile sunt active pe teren lung care nu au o existenta fizica si in cele mai multe cazuri sunt legate de diferite drepturi sau avantaje economice.

4

Page 5: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Ca valori concrete, imobilizarile necorporale cuprind brevetele, drepturile de autor(copyright), marcile comerciale, concesiuile(francizele), cheltuielile de constituire, locatiile, cheltuielile de cercetare-dezvoltare, amenajarile de locatii, fondul comercial(good-will).

C) IMOBILIZARILE FINANCIARE- constituie parti ale capitaluli sub forma de imprumuturi, titluri de participare, titluri si creante imobilizate in faoarea altor agenti economici, care aduc profit sub forma de dobanzi, dividende etc.Ele imbraca forma investitiilor financiare de regula excedentele financiare obtinute din activitatea unitatii patrimoniale si care nu sunt necesare operatiilor sale curente, deci pot fi investite pe termen lung in valori producatoare de venituri financiare.

D) IMOBILIZARILE IN CURS-sunt activele imobilizate neterminate, in executie pe mai multe exercitii financiare(lucrari de investitii).

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Categoria de imobilizari corporale include active pe termen lung care sunt utilizate in activitatea continua de exploatare a intreprinderii.Acestea reprezinta locul de desfasurare a

5

Page 6: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

exploatarii(terenuri si cladiri) si echipamentele pentru fabricarea, cmercializarea, livrarea si deservirea produselor companiei.Uneori aceste imobilizari se mai numesc actie de exploatare sau mijloace fixe, active corporale sau sau active cu durata lunga de viata.. Potrivit reglementarilor contabile simlificate imobilizarile corporale sunt active:

a) detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii , peru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative.

b) utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un anc) au o valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

Imobilizarile corporale (tangibile) au o existenta fizica.Ele cuprind: terenurile, constructiile, instalatiile tehnice si masinile, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie. Terenurile reprezinta imobilizari corporale si pentru ca au o durata de utilizare nelimitata sunt singurele imobilizari corporale care nu se supun deprecierii.Deprecierea reprezinta o trecere periodica pe cheltuieli a costurilor imobilizarilor corporale(altele decat terenurile si resursele naturale) pe toata durata lor de functionare.Literatura de specialitate defineste mijloacele fixe ca fiind principala componenta a avutiei nationale acumulate, obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si care indeplineste in cumulativ urmatoarele conditii: -are o valoare de intrare(de inventar) mai mare fata de un plafon valoric; - are o durata normata de utilizare mai mare de un an.Reglementarile contabile simplificate exclud notiunea de mijloace fixe.Daca ne raportam insa la la legislatia fiscala si nu numai constatam urmatoarele: Legea nr.15/1994 republicata in Mnitorul Oficial nr. 242/31.05.1999 modificata prevede urmatoarele: Capitalul imobilizat supu amortizari str reflectat in patrimoniul agentilor economici pri bunurile i valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

a) terenurile, inclusiv inestitiile pentru amenajarea acestora;b) mijloacele fixe.Sunt coniderate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiectece se utilizeaza

ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele comditii:a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a

Guvernului.Aceasta valoare poate fi atualizata anual, in functie de indicele de inflatie;

b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.Sunt de asemenea , considerate mijloace fixe supuse amortizarii :a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de

inregistrare ca mijloace fixe.Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

6

Page 7: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

c) invstitiile efectuate pentru descopertarea, in vederea valoriicarii de substante minerale utile, cu arbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;

d) investitiile efectuate la mijloacele fixe in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.

Nu sunt considerate mijloace fixe: a) motoarele, aparatele si alte subansamble ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix.

c) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si de durata lor de functionare normala;d) animale care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la

animale adulte, animale de ingrasat, pasarile si coloniile de albine ;e) padurile:f) investitiile efectute pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de

exploatare, precum si cele pentru foraj,executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa, care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz – capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica, care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice si economice obiective nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atat timp cat servesc ca model la executarea productiei in serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;

Amortizare fiscala Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, ansamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prezentului articol. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii,

pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative.b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a

Guvernului.c) Are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set.Pentru componentele care care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta in parte.

Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de

inchiriere, concesiune, locatii de gestiune sau altele asemenea.b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de

inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care

7

Page 8: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

urmeaa a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realiarea lor;

c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante miniere utile precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata.

d) investitiile efectuate la mijloace fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

e) investitiile efectuate din surse propriiconcretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;

f) amenajarile de terenuri.

Nu reprezinta active amortizabile:

a) terenurile, inclusiv cele impadurite; b) tablourile si operele de arta; c) fondul comercial; d) lacurile, iazurile si baltile care nu sunt rezultatul unei investitii; e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare; f) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor; g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii venituilor.

Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se intelege:

a) costul de achizitie, pentru mijloace fixe procurate cu titlu oneros;b) costul de productie, pentru mijloace construite sau produse de catre

contribuabil.c)valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina comform urmatoarelor reguli:

a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si

instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabill poate opta pentru

metoda de amortizare liniara sau degresiva.In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normla de utilizare a mijlocului fix. In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

8

Page 9: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

a) 1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocui fx amortizabil este intre 2 si 5 ani.

b) 2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;

c) 2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea

de intrare a mijlocului fix;b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea

valororii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

Evaluarea imobilizarilor corporale

Reglementarile contabile referitare la evaluarea initiala a imobilizarilor corporale prevad ca acestea, recunoscute ca active, trebuie evaloate initial la costul lor deerminat potrivit regulilor de evaluare generale pentru bunuri l ata intrarii lor in unitate in fuctie de modalitatea efectiva de trecere in proprietate intreprinderii si anume:

- la data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in cntabilitate la valoarea de intrare,denumita valoare cotabila, care se stabileste astfel:

- bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii;- bunurile obtinute cu titlu gratuit la valoarea justa.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunaoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv:

- bunurile procurate cu titlu oneros la cost de acizitie; - bunuile produse in unitate, la cost de productie.

Codul fiscal actual defineste valoarea de intrare a mijloacelor fixe: - costul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; - costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau prouse de catre contribuabil; - valoarea de piata pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit.

Cheltuieli ulterioare legate de imobilizarile corporale

Chltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

9

Page 10: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora trebuie recunoscute ca o cheltuiala in perioada in care a fost efectuata.In situatia unei modernizari are conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului.La data bilantului o imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare.

Amortizarea imobilizarilor corporale

Prin amortizare se intelege acel acel proces economico financiar obiectiv si constient, prin care se compenseaza treptat, sub aspect valoric, uzura(fizica si morala) a mijloacelor fixe productive, pe masura transferarii acesteia in procesul de productie, asupra costului produselor la a caror realizare au participat.

Contabilitatea terenurilor

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii de terenuri: terenuri si amenajari de terenuri.In contabilitatea analitica terenurile pot fi evidentiate p urmatoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii, alte terenuri. Amenajarile de terenuri cun ar fi caile de acces, spatiile de parcare si imprejmuirile, au o durata de utilizare limitata si de aceea sunt supuse deprecierii(amortizarii).Tocmai de aceea acestea se inregistreaza separat in contul ”amenajari terenuri” si nu in contul “trenuri”.

Contabilitatea terenurilor se conduce cu ajutorul contului sintetic de gradul I 211 “terenuri si amenajari de terenuri” care, la randul lui, se desfasoara pe doua conturi sintetice de gradul II:

- 2111 “Terenuri” - 2112 “Amenajari de terenuri”

Contabilitatea mijloacelor fixe

Potrivit traditiei contabile romanesti sub determinarea de mijloace fixe traditiei contabile romanesti sub determinarea de mijloace fixe se regasesc:

-constructiile;

10

Page 11: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

-echipamentele tehnologice(masini, utilaje si instaltii de lucru); -mijloace de transport; -animalele si plantatiile; -aparatele si instalatiile de masurare, control, reglare: -mobilierul, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Cladirile(constructiile) Costul cladirilor include petul de cumparare la care se adauga toate reparatiile si alta cheltuieli necesare pentru darea acestora in exploatare. Normele contabile simplificate stabilesc ca cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari cororale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care a fost efectuat.In situatia unei moderniari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului. Cladirile (constructiile) sunt supuse deprecierii (amortizarii) deoarece, ca si alte imobilizari, au o durata de functionare limitata. In situatia in care o societate comerciala isi construieste in regie proprie o cladire, costul acesteia v-a cuprinde toate cheltuielile necesare si oportune cum sunt: costul materialelor de constructie, salariile, o parte din cheltuielile generale de administratie si alte cheltuieli indirecte.Cand constructia este relizata de un tert costul acesteia va cuprinde pretul net al contractului, plus alte cheltuieli necesare pentru darea in exploatare a cladirii.

Echipamentele tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

Costul echipamentelor cuprinde toate cheltuielile legate de achizitionarea si pregatirea acestora pentru exploatare.Aceste cheltuieli cuprind pretul de facturare, cheltuielile de transport inclsiv asigurarea pe durata acestuia, cheltuielile de instalare si cele ale testelor de pregatire a achipamentelor pentru exploatare. Contabilitatea mijloacelor fixe se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi: - 212 Constructii; - 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii ; - 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - 2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - 2133 Mijloace de transport - 2134 Animale si plantatii - 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane Si materiale si alte active corporale Alte conturi de activ care ajuta la inregistrarea operatiilor privind imobilizarile corporale sunt: - 231 Imobilizari corporale in curs de executie - 232 Avansuri acordate pentru imobilizari cororale

11

Page 12: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Pentru a corecta valoarea de intrare a mijloacelor fixe se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul I-conturi de pasiv : - 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporaleLa randul sau, contul 281 “Amortizari privind imobilizarile corporale” se desfasoara pe patru subconturi astfel:

- 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri - 2812 Amortizarea constructiilor - 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si constructiilor - 2814 Amortizarea altor imobilizari corporaleMijloacele fixe sunt evidentiate distinct, pe fiecare obiect sau ansamblu de obiecte care functioneaza ca un tot unitar.

Cedarea si casarea mijloacelor fixe

Referitor la aceste operatiuni normele contabile precizeaza:O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidente la cedare sau la casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.Castigurile, respectiv pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca o diferenta intre veniturile generate de cedare si valoarea sa neamortizata , inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia si trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuiala in contul de profit si pierdere.

Documente justificative privind mijloacele fixe

Documentele utilizate care stau la baza inregistrarilor in contabilitate sunt:-registrul numerelor de inventar- fisa mijlocului fix-procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de/de declasare a unor bunuri materiale-procesul verbal de receptie-procesul verbal de receptie provizorie-procesul verbal de punere in functiune-procesul verbal de receptie finala

Contabilitatea imobilizarilor corporale achizitionate In leasing

12

Page 13: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Conform Standardelor Internationale de Contabilitate leasing-ul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pe o perioada convenita de timp.Conform doctrinei, leasingul este acea operatiune prin care la o locatie (inchiriere) de echipamente mobiliare sau imobiliare se asociaza o eventuala cumparare ulterioara, in masura in care chiria poate fi asimilata in contul pretului final pentru echipamentul respectiv.Pentru cel ce are nevoie de echipamente si apeleaza la leasing se realizeaza o finantare simpla si relativ rapida pentru investitie, dar are un cost ridicat.

Operatiunea de leasing e considera si modalitatea de finantare a investitiilor in care se inchiriaza pe termen scurt masini, utilaje si instalatii.La terminarea lucrarilor de investitii bunurile inchiriate se pot restitui proprietarului sau se pot vinde executantului ori titularului investitiei.

CAPITOLUL 2.

PREZENTAREA SOCIETATII “CONFEXIM IMPEX” S.A

Informatii generale

13

Page 14: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

“ CONFEXIM IMPEX “ S.A. CURTEA DE ARGES este persoana juridica romana,

sub forma unei societati pe actiuni , cu sediu social in Curtea de Arges , str. Industriei , nr. 9 ,

judetul Arges. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arges

sub nr. J03 / 196/ 1991 si are codul de inregistrare fiscala RO 154396.

Entitatea analizata a devenit societate comerciala in baza Legii 15/1990 privind

transformarea fostelor intreprinderi de stat in societati comerciale sau regii autonome prin

Hotărârea de Guvern nr. 1272/08.12.1990 .

Societatea are in prezent un capital social de 2.795.727,50 lei, structura actionariatului

fiind 100 % privata capitalul social al societatii fiind reprezentat de 1.118.291 actiuni, cu o

valoare nominala de 2,50lei . In cursul anului 2010, a avut loc o majorare de capital social in

valoare de 1.685.827,5 lei, fiind subscrise 674.331 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Societatea este emitent deschis , cotat pe piata secundara a Bursei de Valori CURTEA

DE ARGES – categoria III R supunandu-se prevederilor Legii 297/2004 privind piata de

capital si regulamentelor si instructiunilor specifice emitentilor , emise de entitatea de

reglementare – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare .

Activitatea cu pondere a societatii comerciale “CONFEXIM IMPEX “ S.A.

CURTEA DE ARGES este producerea si comercializarea produselor de imbracaminte,

activitatea preponderenta conform clasificatiei CAEN fiind “Fabricarea altor articole de

imbracaminte“- cod 1413 .

Conform investigatiei si evaluarii efectuate de auditor, nu au fost identificate

evenimente ulterioare sau in curs , care sa afecteze situatiile financiare incheiate la data de 31

decembrie 2010 de catre societatea “CONFEXIM IMPEX” S.A. CURTEA DE ARGES.

14

Page 15: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

CAPITOLUL 3

Scrisoare de angajament pentru efectuarea unui audit

Către conducerea unităţii,

Dumneavoastră prin adresa nr 340 din data de 03.01.2011 aţi solicitat să efectuăm auditul situaţiilor financiare pentru anul 2010.Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea acestui angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiilor financiare.

Noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele de Audit general acceptate promovate de Camera AuditorilorFinanciari din România. Aceste standarde solicită ca noi să planificăm şi să efectuăm auditul în scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative. Un audit include examinarea pe bază de proceduri, teste a dovezilor privind raportarea şi prezentarea situaţiilor financiare. Auditul include şi examinarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.

Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele erori semnificative să rămână nedescoperite.

In plus faţă de raportul nostru asupra situaţiilor financiare, noi estimăm că vă putem oferi o scrisoare separată privind orice carenţă semnificativă sistemului de control intern şi de contabilitate care ne atrage atenţia.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare incluzând prezentarea adecvată a acestora, revine conducerii societăţii. Această responsabilitate include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi a controalelor interne, selecţia şi aplicarea politicilor contabile şi supravegherea activelor societăţii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legătură cu auditul.

Aşteptăm o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru care va fi plătit pe măsura ce ne desfăşurăm activitatea, se calculează pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate.

Această scrisoare va rămâne valabilă pentru anii următori , cu excepţia cazurilor când va fi reziliată, schimbată sau înlocuită.

15

Page 16: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori care ne indică că este în conformitate cu cerinţele dumneavoastră privind angajarea noastră pentru auditarea situaţiilor financiare ale firmei dumneavoastră.

S-a luat la cunoştinţă în numele societăţii CONFEXIM IMPEX S.A.

Societatea de audit PRO CONSULT S.A. Semnătura………….

Numele şi funcţia

ADOMNITEI DORINAAuditor statutar

Data 03.01.2011

16

Page 17: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

CAPITOLUL 4

Legislatie aplicabilaSocietatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta

cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare si ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice

Europene cu modificarile si completarile ulterioare . Societatea se supune cerintelor de

raportare instituite prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital , fiind emitent tranzactionat

pe piata de capital si aflat sub supravegherea Comsiei Nationale a Valorilor Mobiliare .

Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2009 sunt bazate pe evidentele

contabile elaborate in conformitate cu Standardele Contabile Romanesti acestea fiind in

concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate.

In ceea ce priveste unitatea de masura ce reflecta materialitatea evenimentelor si a

circumstantelor relevante pentru societate, aceasta este Leul.

Societatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta cu

prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare si ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice

Europene cu modificarile si completarile ulterioare

1. Auditul situatiilor financiare la 31.12.2010 - “ CONFEXIM

IMPEX ” S.A.

1.1. Semnificatia lucrarilor

1.1.1. Semnificatia misiunii noastreDatorita intalnirilor pe care le-am avut, precum si comunicarilor in scris referitoare la

acest subiect, am procedat la efectuarea unui audit statutar al situatiilor financiare anuale ale

societatii “ CONFEXIM IMPEX ” S.A. CURTEA DE ARGES , incheiate la 31 decembrie

17

Page 18: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

2010. Am incercat sa obtinem o buna intelegere asupra patrimoniului societatii, a

principalelor sale relatii contractuale , asupra activitatii societatii, a formarii rezultatului

financiar sau al eventualelor riscuri necontabilizate. Lucrarile noastre au avut drept scop

aprecierea calitatii conturilor in cadrul inchiderii contabile, in conformitate cu legislatia

romana aplicabila.

Misiunea noastra a avut si scopul de a obtine probe de audit adecvate conform carora ,

soldurile initiale nu contin informatii eronate care afecteaza in mod semnificativ situatiile

financiare , ca soldurile finale au fost corect reportate, precum si faptul ca politicile contabile

corespunzatoare sunt aplicate in mod consecvent , au fost contabilizate corect si au fost

prezentate in mod adecvat

1.1.2. Planificarea interventiilor

S-a intervenit la sediul societatii periodic in cursul anului financiar 2010 , fiind

efectuate revizuiri ale situatiilor contabile semestriale si trimestriale , precum si in perioada

ianuarie – martie 2011 pentru sinteza finala privind auditul statutar al situatiilor financiare .

Interventiile au fost realizate de doamna Adomnitei Dorina – auditor statutar,

reprezentantul legal al societatii de audit .

1.2. Responsabilitatea societatii si a auditorilor

Responsabilitatea conducerii societatii este de a pregati situatiile financiare anuale la 31

decembrie 2011 respectand legislatia romana aplicabila si de a le supune aprobarii adunarii

generale ale actionarilor .

Responsabilitatea conducerii implica si elaborarea unor declaratii scrise cu privire la

aspecte semnificative pentru situatiile financiare, atunci cand, in mod rezonabil, nu exista

probe de audit suficiente.

Responsabilitatea auditorilor este aceea de a oferi prin raportul de audit o opinie asupra

situatiilor financiare anuale, prezentate sub forma de “raport al auditorului independent ” si de

a transmite aceasta opinie responsabililor societatii. Auditorul are responsabilitatea adoptarii

de proceduri corespunzatoare pentru mentinerea confidentialitatii asupra documentelor de lucru

utilizate.

18

Page 19: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

1.3. Baza opiniei

Am procedat la auditare conform Standardelor Internationale de Audit .Auditul a

inclus aplicarea unui pachet de proceduri si un examen , pe baza de test, a informatiilor care

justifica sumele si prezentarea starii financiare, inclusiv obtinerea acestor informatii din surse

externe societatii si compararea acestora cu informatiile prezentate de catre societate, o

apreciere a estimarilor si formei semnificative stabilite de catre responsabilii societatii pentru

prezentarea conturilor, precum si pertinenta, permanenta si tratarea corecta a principiilor

contabile implicate.

Am planificat si realizat auditul nostru in maniera culegerii totalitatii informatiilor si

explicatiilor pe care le-am considerat necesare pentru a furniza o justificare satisfacatoare, cu

scopul de a obtine asigurarea ca situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2009 nu

prezinta erori materiale, provocate de fraude si erori sau iregularitati care sa afecteze

semnificativ situatiile financiare.

1.4. Opinia

Conform opiniei noastre, in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 ,

prezentate in anexa raportului de audit , identificate prin elementele:

- capital social total : 2.795.727,5 lei ,

- capitaluri proprii : 8.354.225 lei ,

- rezultat net al exercitiului: 873.149 lei ,

nu au aparut erori materiale sau inconsecvente semnificative, care sa afecteze imaginea fidela

si corecta a patrimoniului societatii , precum si a contului de rezultate pentru exercitiul incheiat

la 31 decembrie 2010 , acestea fiind conforme cu prevederile statutare si legale , respectiv cu

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.752/2005 , asa cum a fost modificat

si completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2001/2006 si Ordinul

Ministerului Finanţelor Publice nr. 2347 / 2007 .

19

Page 20: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

1.5. Limitele campului de audit

Campul nostru de interventie n-a fost limitat in ceea ce priveste informatiile contabile

analizate si am obtinut in integralitate informatiile cerute. Este de precizat ca diligentele

noastre nu au inclus participarea la inventarierea fizica din 31.12.2010.

2..Active imobilizate

Activele corporale detinute de societate la data de 31.12.2010, avand aveau urmatoarea

componenta :

- terenuri : 465.555 lei ;

- constructii : 8.126.073 lei ;

- instalatii tehnice si masini 4.664.326 lei ;

- alte instalatii , utilaje si mobilier 556.228 lei ;

- avansuri si imobilizari corporale in curs 7.854 lei .

Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata diminuata cu amortizarea

aferenta , fiind imobilizari care au parcurs reevaluari instituite de acte normative specifice la

care s-a adaugat operatiunea de reevaluare a constructiilor , inregistrata la finele anului 2010

efectuata de catre o comisie interna a societatii . Pentru perioada de raportare s-au inregistrat

cresteri ale valorii imobilizarilor corporale in valoare de 100.446 lei rezultat al achizitiilor de

imobilizari si al punerii in functiune al obiectivelor de investitii “Gradina de vara” si “Camera

frigorifica” , dar si reduceri vanzare si casare in suma de 59.668 lei, din care casari ale unor

mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, integral amortizate, in marea lor majoritate, in

suma 46.897 lei.

La data bilantului, s-au inregistrat diferente din reevaluare negative pentru cladirile

inregistrate in evidentele Confexim in suma de 55.154 lei (cladiri 81.182 lei si amortizarea

aferenta 26.028 lei)porale in suma de 26.912 lei (sistem integrat Getico si aplicatie contorizare

convorbiri telefonice) .

Situatia sintetica a imobilizarilor corporale este prezentata in Anexa 1 la raportul de

audit .

20

Page 21: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

La auditarea imobilizarilor corporale , s-a considerat ca valorile contabile nete ale

reprezinta valoarea lor justa . Nu au fost identificate cazuri care sa necesite constituirea de

provizioane, pentru cazul in care ar exista o depreciere accentuata a valorii imobilizarilor .

Aceste concluzii se bazează pe informaţiile cunoscute de auditor la data auditarii

situatiilor financiare, auditorul nefiind responsabil de previzionarea condiţiilor, tranzacţiilor

sau evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect semnificativ asupra ipotezelor care au

stat la baza evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă.

Auditorul a verificat dacă evaluările şi prezentările de informaţii despre valoarea justă

din situaţiile financiare sunt conforme cu cadrul de raportare financiară al societatii si nu a

gasit aspecte care sa aiba un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.

Imobilizarile corporale

Intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar,

iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata

de viata a acestora sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii

economice de catre acestea, sunt capitalizate.

Amortizarea se calculeaza de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor,

incepand cu luna urmatoare achizitiei sau punerii in functiune, dupa caz.

Aceste concluzii se bazează pe informaţiile cunoscute de auditorul statutar la data

efectuării revizuirii raportarilor financiare, auditorul nefiind responsabil de previzionarea

condiţiilor, tranzacţiilor sau evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect semnificativ

asupra ipotezelor care au stat la baza evaluărilor şi prezentărilor de informaţii .

3. Alte observatii 3.1.Continuitatea exploatarii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii

activitatii, care presupune faptul ca societatea isi continua activitatea in mod normal in viitorul

previzibil, neavând nici intenţia şi nici nevoia de a fi lichidată, de a-şi suspenda activitatea sau

21

Page 22: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

de a căuta protecţie faţă de creditori potrivit legislaţiei. Aşadar, activele şi pasivele sunt

înregistrate după principiul conform căruia societatea va putea să realizeze activele sale şi să-şi

stingă obligaţiile în cursul normal al activităţii sale.

Pentru a evalua aplicabilitatea acestor prezumtii, conducerea a analizat previziunile

referitoare la intrarile viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea crede ca societatea va putea sa-si continue

activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in

intocmirea situatiilor financiare este justificata. Pe baza analizei efectuate, auditorul considera

ca nu există incertitudini semnificative asupra capacitatii societatii de a-şi continua activitatea.

3.2. Piata. Riscuri specifice

Sectorul de activitate al societatii este marcat de evolutia economica si criza financiara

declansata la finele exercitiului financiar 2010 . Cu toate acestea exista un segment al

prestarilor efectuate de entitatea auditata , privind fabricarea articolelor de imbracaminte ,

caracterizat de operatiuni complexe cu tendinta de mentinere .

Riscurile specifice nu pot fi apreciate , cel putin in actuala conjunctura economica .

Entitatea auditata a fost supusa unor operatiuni de restructurare activa incepand cu a doua

parte a exercitiului financiar 2010, masurile luate estompand declinul financiar al acesteia .

3.3. Sistemul informatic

Investigatiile efectuate si procedurile aplicate de auditor au condus la o buna intelegere

asupra sistemului contabil şi a sistemului de control intern .Sistemul informatic utilizat este un

soft informatic integrat atat pentru operatiunile contabile generale cat si pentru cele privind

gestiunea centrelor de prestare/prelucrare, sistem ce asigura operatiunile contabile (controlul

contabilitatii in sistem national, repartizarea si urmarirea cheltuielilor pe produse/servicii ),

generare de rapoarte specifice, facilitati de salvare si restaurare. Programul informatic se

bazeaza pe integrarea datelor in sistemul informatic si controlul secvential si total al

operatiunilor efectuate.

22

Page 23: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Desi programul informatic utilizat a demonstrat ca dispune de disponibilitati pentru

emiterea de rapoarte , nu se pot emite aprecieri cu privire la riscurile asociate utilizarii

acestuia.

Opinia asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2010

1. In executarea misiunii care ne-a fost incredintata va prezentam raportul nostru referitor

la auditul situatiilor financiare anuale ale societatii “CONFEXIM IMPEX“ S.A.

CURTEA DE ARGES pentru exercitiul financiar 2010 , asa cum sunt prezentate in

bilantul contabil , contul de profit si pierdere , intocmite conform reglementarilor si

specificatiilor legale , politicile contabile aplicabile si notele explicative anexate.

2. Societatea “ CONFEXIM IMPEX “ S.A. CURTEA DE ARGES este responsabila

de pregatirea raportarilor financiare, respectand normele si reglementarile contabile

specifice. Responsabilitatea auditorului este de a emite o opinie asupra acestor situatii,

pe baza verificarilor efectuate.

3. Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera

Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de

Audit, acestea impunand ca auditul sa fie planificat si efectuat astfel incat sa se obtina o

asigurare rezonabila ca nu exista erori care sa influenteze in mod semnificativ situatiile

financiare. Auditul a cuprins si evaluarea principiilor contabile utilizate si a estimarilor

efectuate de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii de ansamblu a

situatiilor financiare.

4. S-a estimat ca auditul efectuat cu privire la situatiile financiare incheiate la data de 31

decembrie 2010 pentru societatea comerciala “ CONFEXIM IMPEX“ S.A. CURTEA

DE ARGES ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei .

In opinia auditorului, aceste situatii financiare ofera o imagine fidela a pozitiei

financiare a societatii la 31 decembrie 2010 , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a

situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , acestea

fiind conforme cu prevederile legale si statutare , respectiv cu Reglementarile contabile

conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene , aprobate prin Ordinului

Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752 / 2005 completat si modificat de Ordinul Ministerului

Finantelor Publice nr. 2001/ 2006 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2007 ,

precum si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

23

Page 24: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

In conformitate cu cerintele OMFP 1752/2005, art. 263 alin (2), noi am citit raportul

administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor,

noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu

informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Intocmit,

S.C. “ PRO CONSULT “ S.A.

CURTEA DE ARGES, str. Carierei,nr jud. Arges

Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. 92/26.09.2001

Auditor statutar ,

DORINA ADOMNITEI

ATESTAT AUDIT FINANCIAR ENTITATI PIATA DE CAPITAL NR.380/2006

Pitesti,

24.03.2011

24

Page 25: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE ŞI NECORPORALEIniţiale Data

Client:S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Întocmit de:POPA MARIA si OPREA ANA

09.03.2011

Perioada: anul 2010 Revizuit de: DORINA ADOMNITEI

12.03.2011

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare1. Obţineţi un tabel cu variaţia valorii de

intrare, a amortizării şi a valorii contabile nete, în cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe.

2. Obţineţi un tabel cu noile active înregistrate în cursul exerciţiului financiar auditat. Verificaţi toate intrările importante de active pe baza facturilor aferente / documentelor justificative.

3. Obţineţi un tabel cu ieşirile de active în cursul exerciţiului financiar. Verificaţi încasările din fiecare vânzare importantă de active din cursul exerciţiului financiar cu documentele justificative.

4. Obţineţi un tabel cu profitul /pierderea rezultate în urma cedărilor de active din cursul exerciţiului financiar. Verificaţi calculul profitului sau pierderii din vânzare.

5. Obţineţi tabele cu activele deţinute prin contracte de leasing financiar sau de cumpărare în rate. Revizuiţi contractele de leasing financiar şi de cumpărare în rate şi asiguraţi-vă că atât activele, cât şi obligaţiile aferente au fost corect înregistrate şi prezentate.

6. Obţineţi tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exerciţiului financiar auditat. Verificaţi corectitudinea calculului cheltuielilor cu

G0(anexa)

G1

G0

G1

DP

PM

PM

PM

OA

DA

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Secţiunea

G

25

Page 26: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

În ce măsură

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

amortizarea şi comparaţi politica de amortizare din exerciţiul curent cu cea din anii anteriori.

7. Obţineţi tabele cu reevaluările de active efectuate în cursul exerciţiului financiar auditat.

MăsurăRef.sit. Iniţiale Aspecte care apar

8. Obţineţi un tabel cu reparaţiile şi modernizările de active şi decideţi dacă există elemente care trebuie capitalizate.

9. Decideţi dacă este necesară verificarea fizică a mijloacelor fixe.

10. Examinaţi actele de proprietate ale activelor semnificative, dacă acestea nu sunt în custodia unei instituţii de creditare, ca garanţie. Asiguraţi-vă că actele sunt pe numele clientului şi obţineţi confirmarea în acest sens, dacă nu sunt în posesia societăţii.

11. Obţineţi un tabel cu angajamentele de investiţii, dacă există aşa ceva, făcând deosebire între cele contractate, dar care nu sunt prezentate în situaţiile financiare şi cele autorizate fără a fi însă deja contractate.

12. Decideţi dacă există probe privind o depreciere a mijloacelor fixe şi asiguraţi-vă că, în caz afirmativ, a fost făcut un provizion corespunzător.

Teste suplimentare

G0

DC

DP

DC

PM

OA

OA

OA

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Concluzie:Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurări rezonabile că mijloacele fixe:

1. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

2. Există şi aparţin societăţii.

26

Page 27: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

3. Sunt corect evaluate în bilanţ.

4. Sunt corect prezentate, conform OMF 1752 /2005 şi Standardelor Internaţionale de Contabilitate.

Semnat...............DORINA ADOMNITEI............................................................... Data...........03.03.2011.......................................

Responsabil de misiune

Competenţa

a). Îi lipsesc conducerii suficiente cunoştinţe şi experienţă pentru a conduce afacerea?

NU

b). Are conducerea tendinţa de a implica societatea în afaceri riscante?

NU

c). S-au făcut schimbări în personalul de conducere-cheie în cursul perioadei contabile? NU

Manipularea cifrelor

d). Există cerinţe de a menţine nivelul câştigurilor sau de a atinge anumite obiective?

DA

Întrebările din secţiunea Management

e). Sunt rezultatele raportate semnificative pentru conducere? Ex: profit conex

DA

Control managerial

f). Sunt slabe controalele manageriale şi administrative?

NU

g). Lipsesc sisteme bune de informaţii manageriale?

NU

27

Page 28: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Gradul de implicare managerială

h). Este conducerea implicată profund în activitatea zilnică?

DA

ABORDAREA AUDITULUI SECT F

Iniţiale DataClient: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Întocmit de: PM SI OA 12.03.2011

Perioada:31.12.2010 Revizuit de: DORINA ADOMNITEI

19.03.2011

Ref.sit. Iniţiale Probleme apărute

1. Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului(a) Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre

activitatea societăţii şi că sunt aduse la zi în mod corespunzător dosarul de audit curent şi cel permanent.

(b) Asiguraţi-vă că aveţi o evidenţă corespunzătoare a sistemului contabil şi stăpâniţi îndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvată a auditului.

(c) Întocmiţi tabele cu informaţiile financiare cheie şi realizaţi o examinare analitică.

(d) Efectuaţi o evaluare preliminară a respectării principiului continuităţii activităţii.

(e) Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea F0).

(f) Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unor posibile fraude sau erori.

(g) Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardele

contabile şi de audit cu relevanţă deosebită pentru

misiune. Dacă este cazul, obţineţi informaţii

detaliate privind inspecţiile /rapoartele autorităţilor

DP si DC

DP

F4

F5

F0

N/A

DP si DC

PM

DA

DA

OA

PM

DA

OA

DA

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme.

28

Page 29: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

de supraveghere şi control.

(h) Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul existenţei unor tranzacţii semnificative, neprezentate, cu părţi afiliate.

(i) În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă că soldurile iniţiale şi comparativele sunt corecte. Dacă nu aveţi această certitudine, documentaţi impactul acestei constatări asupra abordării auditului.

(j) Confirmaţi estimările contabile efectuate de directori / management şi analizaţi activitatea necesară pentru a le evalua veridicitatea.

(k) Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertiză anterior efectuată, evaluaţi obiectivitatea şi competenţa expertului, precum şi dacă activitatea acestuia corespunde obiectivelor auditului.

ref

DA

Nu exista parti afiliate.

Ref.sit. Iniţiale Aspecte care apar

(l) Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fie interni, fie externi, luaţi în considerare influenţa pe care o vor avea asupra auditului.

(m)Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi a componentelor sale, riscul inerent, de control şi de nedetectare (a se vedea F1 şi F2).

(n) Documentaţi abordarea auditului, identificând clar domeniile esenţiale pentru audit, riscurile şi abordarea acestora, precum şi metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată.- Eşantionare bazată pe judecată- Eşantionare bazată pe risc- Alte metode

2. Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (listaţi numele lor mai jos), documentând măsura în care este necesar ca activitatea lor să fie condusă, controlată şi revizuită.

3. Întocmiţi un calendar al auditului.

4. Asiguraţi-vă că toţi auditorii sunt puşi în temă.

DP

F1 SI F2

F3F2F1

F

F4

E1

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative

Numele auditorilor Experienţă Semnătura IniţialeS.C PRO CONSULT SA

29

Page 30: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

DORINA ADOMNITEI AUDITOR STATUTAR DA

CONCLUZIE:Se constata ca sectiunea F-Abordarea Auditului-face referire directa la sectiunile F0, F1, F2, F3.

30

Page 31: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE SECT F0

Iniţiale DataClient: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Întocmit de: P.A. 15.03.2011

Perioada auditata:31.12.2010 Revizuit de: ADOMNITEI DORINA

20.03.2011

Situaţii financiareBuget Exerciţii anterioare exerciţiu curent exerciţiu curent 2009 2010

(Nota 4)lei lei lei lei

Active totale(inainte de scaderea datoriilor) 16.000.000 14.000.000 9.000.000

1% 1 160.000 140.000 90.000 2% 2 320.000 280.000 180.000

Cifra de afaceri 25.000.000 23.000.000 20.000.000

0.5% 3 125.000 115.000 100.000 1% 4 250.000 130.000 200.000

Profit inainte de impozitare 4.800.000 3.400.000 5.000.000

5% 5 240.000 170.000 250.000 10% 6 480.000 340.000 500.000

PRAGUL DE SEMNIFICATIE 250.000 130.000 200.000

CONCLUZIE :Pragul de semnificatie a fost calculat in functie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai constant in ultimii doi ani. Profitul/pierderea a variat si de aceea nu a fost luata in calcul.

31

Page 32: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

LISTĂ DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL

SECT F1

Iniţiale DataClient: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Întocmit de :I.A.. 21.03.2011

Perioada: 31.12.2010 Revizuit de: ADOMNITEI DORINA

25.03.2011

Da Nu

1. Managementul(a) Le lipsesc managerilor cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a

conduce societatea? NU (b) Au managerii tendinţa de a angaja societatea în asocieri cu grad de

risc ridicat?NU

(c) Au avut loc schimbări ale managerilor cu funcţii-cheie în cursul exerciţiului financiar?

NU

(d) Există anumite cerinţe privind menţinerea unui nivel al rentabilităţii sau îndeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru îndeplinirea unor cerinţe din partea creditorilor)

DA

(e) Are rezultatul raportat o semnificaţie personală pentru manageri? (de ex. prime legate de profit)

NU

(f) Controlul administrativ şi cel exercitat de manageri sunt slabe? NU

(g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante? NU

(h) Sunt managerii implicaţi concret în sarcinile zilnice? (Această întrebare este relevantă numai dacă se identifică un risc la punctul (d) sau (e) de mai sus)

DA

EVALUAREA GENERALA A RISCULUI DE MANAGEMENT

FOARTE SCAZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Se poate observa ca riscul de management este mediu.Acest risc este mediu datorita faptului ca S.C. CONFEXIM IMPEX S.A.trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de performanta pentru a putea fi mai atractiva pe piata de capital.

32

Page 33: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Da NuCONTINUARE2. Contabilitate

(a) Este funcţia contabilităţii descentralizată? NU

(b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea şi capacitatea de a-şi duce la îndeplinire sarcinile care le revin?

NU

(c) Există probleme de atitudine sau de moral scăzut în departamentul de contabilitate? NU

(d) Există riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului că angajaţii societăţii lucrează sub presiune?

NU

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI CONTABIL

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii :Datorita faptului ca S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. dispune de un sistem informational contabil partial integrat, implementat din anul 2004 precum si de stanarde de calitate corespunzatoare.

3. Activitatea societăţii auditate(a) Îşi desfăşoară societatea activitatea într-un sector cu risc ridicat? NU

(b) Există vreun creditor – terţă parte cu o importanţă individuală semnificativă?

DA

(c) Există o concentrare de acţiuni sau de drepturi de vot mai mare de 25% în posesia unor membrii ai Consiliului de Administraţie fără funcţie executivă?

NU

33

Page 34: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

(d) Se anticipează că afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vândută în viitor?

NU

(e) A fost preluat controlul societăţii de altcineva în ultimele 12 luni? NU

(f) Este societatea insolvabilă? NU

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AFACERI

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii :Se observa ca riscul de afaceri este mediu.Exista un Fond de investitii care detine aproximativ 40% din actiunile S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. incepand din anul 2004.

Da NuCONTINUARE4. Auditul societăţii

(a) Este prima dată când firma va audita acest client? NU

(b) S-a exprimat în raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative în vreunul din ultimii doi ani?

NU

(c) Aţi descrie relaţia cu societatea-client ca fiind “conflictuală” sau “în deteriorare”?

NU

(d) Există presiuni legate de onorarii sau de timp? NU

(e) Există un număr însemnat de operaţiuni “greu de auditat”? NU

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI INERENT

34

Page 35: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Pe baza celor de mai sus rezulta un risc inerent MEDIU.

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

CONCLUZIE: Nivelul riscului inerent general este MEDIU.Dupa cum se poate constata pentru stabilirea nivelului de risc inerent pe fiecare dintre cele patru paliere, se lasa la aprecierea auditorului sa aplice propriul rationament profesional.

35

Page 36: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC

Iniţiale DataClient: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Întocmit de:I.P. 23.03.2011

Perioada: ANUL 2010 Revizuit de: ADOMNITEI DORINA

25.03.2011

Pragul de semnificaţie = 250.000 LEI

Riscuri inerente specificeRef. sit.

Mărimea eşantionului (bazată pe judecată)

/Factorul iniţial de risc (la F3)

Riscul inerent general =MEDIU

Î1 Î2 Î3 Î4 Î5 Î6 Evaluare

Imobilizările corporale şi necorporale

- - - - - mediu 70%

Conturi ale grupului şi investiţii

- - - - - DA mediu 70%

Stocuri şi producţie în curs de execuţie – cantităţi

- - - - - mediu 70%

Stocuri şi producţie în curs de execuţie – evaluare

- - - - - mediu 70%

Debitori - - - - DA mediu 70%Plasamente pe termen scurt - - - - - mediu 70%Conturi la bănci şi casa – plăţi

- - - - - mediu 70%

Conturi la bănci şi casa – încasări

- - - - - mediu 70%

Conturi la bănci – confruntate cu extrasele de cont

- - - - - mediu 70%

Creditori - - - - - DA mediu 70%Creditori pe termen lung - - - - - mediu 70%Vânzări - - - - - mediu 70%Cumpărări - - - DA - mediu 70%Cheltuieli - - - - - mediu 70%Salarii şi indemnizaţii - - - - - mediu 70%Alte secţiuni de audit - - - - - DA mediu 70%Balanţa de verificare şi - - - - - mediu 70%

Secţiunea

F2

36

Page 37: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

înregistrări contabileSituaţii financiare preliminare şi înregistrări după sfârşitul exerciţiului

- - - - - mediu 70%

RISCURI INERENTE SPECIFICE ŞI MĂRIMEA EŞANTIOANELOR INIŢIALE

Secţiunea

F3

37

Page 38: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Iniţiale DataClient: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A.

Întocmit de: I.A. 24.03.2011

Perioada: ANUL 2010 Revizuit de: ADOMNITEI DORINA26.03.2011

SE VA UTILIZA NUMAI ÎN CAZUL ADOPTĂRII METODEI DE EŞANTIONARE BAZATE PE RISC

Risc inerent (RI): sursa

F2

RDNE

Riscul de control (RC)

Calculul benzii de risc

RI x RDNE x RC

Dimensiunea eşantionului

Imobilizările corporale şi necorporale 70% 56% N/A 39.2% 38Conturi ale grupului şi investiţii 70% 56% N/A 39.2% 38Stocuri şi producţie în curs de execuţie – cantităţi

70% 56% N/A 39.2% 38

Stocuri şi producţie în curs de execuţie – evaluare

70% 100% N/A 70% 48

Debitori 70% 100% N/A 70% 48

Plasamente pe termen scurt 70% 100% N/A 70% 48

Conturi la bănci şi casa – plăţi 70% 100% N/A 70% 48

Conturi la bănci şi casa – încasări 70% 100% N/A 70% 48Conturi la bănci – confruntate cu extrasele de cont

70% 31% N/A 21.7% 28

Creditori 70% 31% N/A 21.7% 28

Creditori pe termen lung 70% 31% N/A 21.7% 28

Vânzări 70% 100% N/A 70% 48

Cumpărări 70% 56% N/A 39.2% 38

Cheltuieli 70% 56% N/A 39.2% 38

Salarii şi indemnizaţii 70% 56% N/A 39.2% 38

Alte secţiuni de audit 70% 31% N/A 21.7% 28

Balanţa de verificare şi înregistrări contabile

70% 56% N/A 39.2% 38

38

Page 39: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Situaţii financiare preliminare şi înregistrări după sfârşitul exerciţiului

70% 56% N/A 39.2% 38

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

39

Page 40: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

asupra

SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2010

ale societatii comerciale

“CONFEXIM IMPEX “ S.A. CURTEA DE ARGES

In atentia actionarilor societatii “ CONFEXIM IMPEX “ S.A. CURTEA DE ARGES

Am auditat situatiile financiare ale societatii “ CONFEXIM IMPEX “ S.A. CURTEA DE

ARGES incheiate la data de 31 decembrie 2010, cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si

pierdere aferent, situatia fluxurilor de trezorerie , precum si situatia modificarilor capitalului propriu

pentru exercitiul financiar incheiat, dar si imobilizarile corporale.

Conturile anuale si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010 au fost stabilite sub

responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea auditorului implica, ca pe baza verificarilor

realizate, sa exprime o opinie asupra conturilor anuale si asupra situatiilor financiare aferente

exercitiului financiar incheiat .

Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor

din Romania, care sunt bazate pe Standardale Internationale de Audit , fiind planificat si efectuat astfel

incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca evidentele financiare nu contin erori care sa afecteze in mod

semnificativ situatiile financiare pentru exercitiul incheiat .

Auditul a inclus examinarea , pe baza de teste, atat a sumelor, cat si a celorlalte informatii

cuprinse in situatiile financiare , evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative

facute de catre conducerea societatii , precum si , evaluarea prezentarii de ansamblu a situatiilor

financiare.

In analiza situaţiilor financiare auditate s-a urmărit dacă sunt respectate principiile contabile

generale ( principiul continuităţii, principiul independenţei exerciţiilor, principiul permanenţei

metodelor, principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere, principiul evaluării separate a

elementelor de activ şi pasiv ) .

Urmare a sondajelor, testelor si procedurilor aplicate auditorul a constatat că, societatea

“ CONFEXIM IMPEX “ S.A. CURTEA DE ARGES a respectat aceste principii pentru exercitiul

financiar 2010.

Estimam ca auditul efectuat cu privire la situatiile financiare incheiate la data de 31

decembrie 2010 pentru societatea comerciala “CONFEXIM IMPEX“ S.A. CURTEA DE ARGES ofera

o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei .

40

Page 41: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

In opinia noastra, aceste situatii financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a

societatii la 31 decembrie 2010 , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor de

trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , acestea fiind conforme cu prevederile

legale si statutare , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a

Comunitatilor Economice Europene , aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752 /

2005 completat si modificat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2001/ 2006 si Ordinul

Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2007 , precum si cu Standardele Internationale de

Contabilitate.

In conformitate cu cerintele OMFP 1752/2005, art. 263 alin (2), noi am citit raportul

administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am

identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate

in situatiile financiare alaturate.

Intocmit,

S.C. “ PRO CONSULT “ S.A.

Pitesti, str. Carierei nr.3, jud. Arges

Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. 292/26.09.2004

ATESTAT AUDIT FINANCIAR ENTITATI PIATA DE CAPITAL NR.380/2006

Auditor statutar ,

ADOMNITEI DORINA

ATESTAT AUDIT FINANCIAR ENTITATI PIATA DE CAPITAL NR.380/200

CONCLUZII

41

Page 42: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

1. Societatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta cu

prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare si ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice

Europene cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Misiunea auditorului a avut scopul de a obtine probe de audit adecvate conform carora ,

soldurile initiale nu contin informatii eronate care afecteaza in mod semnificativ situatiile

financiare , ca soldurile finale au fost corect reportate, precum si faptul ca politicile contabile

corespunzatoare sunt aplicate in mod consecvent , au fost contabilizate corect si au fost

prezentate in mod adecvat.

3. S-a procedat la auditare conform Standardelor Internationale de Audit .Auditul a inclus

aplicarea unui pachet de proceduri si un examen , pe baza de test, a informatiilor care justifica

sumele si prezentarea starii financiare, inclusiv obtinerea acestor informatii din surse externe

societatii si compararea acestora cu informatiile prezentate de catre societate, o apreciere a

estimarilor si formei semnificative stabilite de catre responsabilii societatii pentru prezentarea

conturilor, precum si pertinenta, permanenta si tratarea corecta a principiilor contabile

implicate.

S-a planificat si realizat auditul nostru in maniera culegerii totalitatii informatiilor si

explicatiilor pe care le-am considerat necesare pentru a furniza o justificare satisfacatoare, cu

scopul de a obtine asigurarea ca situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2010 nu

prezinta erori materiale, provocate de fraude si erori sau iregularitati care sa afecteze

semnificativ situatiile financiare.

4.Conform opiniei , in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 , prezentate in anexa

raportului de audit , identificate prin elementele:

capital social total : 2.795.727,5 ei ,

capitaluri proprii : 8.354.225 lei ,

rezultat net al exercitiului: 873.149 lei ,

nu au aparut erori materiale sau inconsecvente semnificative, care sa afecteze imaginea fidela

si corecta a patrimoniului societatii , precum si a contului de rezultate pentru exercitiul incheiat

42

Page 43: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

la 31 decembrie 2010 , acestea fiind conforme cu prevederile statutare si legale , respectiv cu

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.752/2005 , asa cum a fost modificat

si completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2001/2006 si Ordinul

Ministerului Finanţelor Publice nr. 2347 / 2007 .

5. Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata diminuata cu amortizarea

aferenta , fiind imobilizari care au parcurs reevaluari instituite de acte normative specifice la

care s-a adaugat operatiunea de reevaluare a constructiilor , inregistrata la finele anului 2010

efectuata de catre o comisie interna a societatii . Pentru perioada de raportare s-au inregistrat

cresteri ale valorii imobilizarilor corporale in valoare de 100.446 lei rezultat al achizitiilor de

imobilizari si al punerii in functiune al obiectivelor de investitii “Gradina de vara” si “Camera

frigorifica” , dar si reduceri vanzare si casare in suma de 59.668 lei, din care casari ale unor

mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, integral amortizate, in marea lor majoritate, in

suma 46.897 lei.

La data bilantului, s-au inregistrat diferente din reevaluare negative pentru cladirile inregistrate

in evidentele Confarg in suma de 55.154 lei (cladiri 81.182 lei si amortizarea aferenta 26.028

lei)porale in suma de 26.912 lei (sistem integrat Getico si aplicatie contorizare convorbiri

telefonice) .

Situatia sintetica a imobilizarilor corporale este prezentata in Anexa 1 la raportul de audit .

La auditarea imobilizarilor corporale , s-a considerat ca valorile contabile nete ale reprezinta

valoarea lor justa . Nu au fost identificate cazuri care sa necesite constituirea de provizioane,

pentru cazul in care ar exista o depreciere accentuata a valorii imobilizarilor .

Aceste concluzii se bazează pe informaţiile cunoscute de auditor la data auditarii situatiilor

financiare, auditorul nefiind responsabil de previzionarea condiţiilor, tranzacţiilor sau

evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect semnificativ asupra ipotezelor care au stat

la baza evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă

6. SECTIUNEA G- Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurări

rezonabile că mijloacele fixe:

43

Page 44: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

Există şi aparţin societăţii.

Sunt corect evaluate în bilanţ.

Sunt corect prezentate, conform OMF 1752 /2005 şi Standardelor Internaţionale de

Contabilitate.

7. SECTIUNEA F0-Pragul de semnificatie a fost calculat in functie de cifra de afaceri,

deoarece acesta a fost indicatorul cel mai in ultimii doi ani.Profitul/pierderea a variat si de

aceea nu a fost luata in calcul.

8. SECTIUNEA F1-: Nivelul riscului inerent general este MEDIU.Dupa cum se poate constata

pentru stabilirea nivelului de risc inerent pe fiecare dintre cele patru paliere, se lasa la

aprecierea auditorului sa aplice propriul rationament profesional.

9. S-a calculate riscul inerent specific si marimea esantioanelor initiale

BIBLIOGRAFIE

44

Page 45: 75356072 Auditul Imobilizarilor 130312041401 Phpapp02

1. *** (2001), Norme minimale de audit, Editura Economică, Bucureşti2. *** (2000), Audit financiar 2000. Standarde. Codul de conduită etică şi profesională, EdituraEconomică, Bucureşti3. *** ISA 250 - Rolul legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în auditarea situaţiilor financiare4. *** ISA 320 - Pragul de semnificaţie în audit5. *** ISA 500 - Probe de audit6. http://www.intaudit.edmonton.ab.ca/soft.htm

45