of 1 /1
ang gmf batok sa bakukang Ang Green Muscardine Fungus (GMF) usa ka amag nga motakod ug mopatay sa mga ulod, “pupa” ug hingkod nga bakukang. Andama ang mga materyales: 1. 2. 3. 4. Ikatag ang GMF powder sa mga ulod ug isagol sa bagaso. Tabuni ug plywood o karton ang palanggana sulod sa usa o duha ka semana. Susiha kanunay kung aduna nay gi-amag nga mga ulod. Ayaw pasagdi nga maabrihan ang planggana aron dili makasulod ang mga langaw. Ang mga itlog sa langaw makadaut sa gi-amag nga mga ulod sa bakukang nga maoy hinungdan nga dili na kini mapuslan. Ipuna ang mga ulod nga gi-amag o nagkaberde na. 5. Ibutang ang gi-amag nga mga ulod sa balay-itloganan sa uma, aron matakdan ang mga naa na ug ang moabot pa nga ulod, “pupa” ug hingkod nga bakukang. 6. Unsaon pagpadaghan Philippine Coconut Authority Southern Mindanao Region XI Davao Research Center & Coconut Extension Training Center Bago Oshiro, Davao City −himsug nga mga ulod sa bakukang (50-100 ka buok) GMF powder − bagaso sa lubi − palanggana “plywood” o karton : pantabon sa palanggana Butangi ug bagaso sa lubi ang katunga sa palanggana ug ipaibabaw ang 50-100 ka mga ulod. GMF powder Makuha ang GMF powder sa PCA.

ang gmf batok sa bakukang - humanitarianresponse.info€¦ · aron dili makasulod ang mga langaw. Ang mga itlog sa langaw makadaut sa gi-amag nga mga ulod sa bakukang nga maoy hinungdan

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ang gmf batok sa bakukang - humanitarianresponse.info€¦ · aron dili makasulod ang mga langaw....

Page 1: ang gmf batok sa bakukang - humanitarianresponse.info€¦ · aron dili makasulod ang mga langaw. Ang mga itlog sa langaw makadaut sa gi-amag nga mga ulod sa bakukang nga maoy hinungdan

ang gmf batok sa bakukang

Ang Green Muscardine Fungus (GMF) usa ka amag nga motakod ug mopatay sa mga ulod, “pupa” ug hingkod nga bakukang.

Andama ang mga materyales: 1.

2.

3.

4.

Ikatag ang GMF powder sa mga ulod ug isagol sa bagaso.

Tabuni ug plywood o karton ang palanggana sulod sa usa o duha ka semana. Susiha kanunay kung aduna nay gi-amag nga mga ulod.

Ayaw pasagdi nga maabrihan ang planggana aron dili makasulod ang mga langaw. Ang mga itlog sa langaw makadaut sa gi-amag nga mga ulod sa bakukang nga maoy hinungdan nga dili na kini mapuslan.

Ipuna ang mga ulod nga gi-amag o nagkaberde na.

5.

Ibutang ang gi-amag nga mga ulod sa balay-itloganan sa uma, aron matakdan ang mga naa na ug ang moabot pa nga ulod, “pupa” ug hingkod nga bakukang.

6.

Unsaon pagpadaghan

Philippine Coconut AuthoritySouthern Mindanao Region XIDavao Research Center &Coconut Extension Training CenterBago Oshiro, Davao City

−himsug nga mga ulod sa bakukang

(50-100 ka buok)

− GMF powder

− bagaso sa lubi

− palanggana

− “plywood” o karton : pantabon sa palanggana

Butangi ug bagaso sa lubi ang katunga sa palanggana ug ipaibabaw ang 50-100 ka mga ulod.

GMF powder

Makuha ang GMF powder sa PCA.