Click here to load reader

“Hinaut ang mga nga pagtuo sa mga bata ... “Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa atong mga kasingkasing. Hinaut ang hugot nga pagtuo sa mga bata makapakalma sa atong

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of “Hinaut ang mga nga pagtuo sa mga bata ... “Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay...

  • “Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa atong mga kasingkasing. Hinaut ang hugot nga pagtuo sa mga bata makapakalma sa atong mga kalag. “Hinaut ang gugma sa mga bata maka- padasig sa atong mga binuhatan.” Presidente Thomas S. Monson, “Precious Children—A Gift from God,” Ensign, Nob. 1991, 70.

Search related