of 1 /1
“Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa atong mga kasingkasing. Hinaut ang hugot nga pagtuo sa mga bata makapakalma sa atong mga kalag. “Hinaut ang gugma sa mga bata maka- padasig sa atong mga binuhatan.” Presidente Thomas S. Monson, “Precious Children—A Gift from God,” Ensign, Nob. 1991, 70.

“Hinaut ang mga nga pagtuo sa mga bata …...“Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa atong mga kasingkasing. Hinaut ang hugot nga pagtuo sa mga bata makapakalma sa atong

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of “Hinaut ang mga nga pagtuo sa mga bata …...“Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa...

Page 1: “Hinaut ang mga nga pagtuo sa mga bata …...“Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa atong mga kasingkasing. Hinaut ang hugot nga pagtuo sa mga bata makapakalma sa atong

“Hinaut ang mga katawa sa mga bata makalipay sa atong mga kasingkasing. Hinaut ang hugot nga pagtuo sa mga bata makapakalma sa atong mga kalag. “Hinaut ang gugma sa mga bata maka-padasig sa atong mga binuhatan.”Presidente Thomas S. Monson, “Precious Children—A Gift from God,” Ensign, Nob. 1991, 70.