79
STRUCTURA COMUNICĂRII 1. Argumentum 2. Precizări conceptuale 3. Cât de noi sunt educaţiile noi? 4. Alternativele educaţionale în România 5. Legislaţia învăţământului alternativ

Alternativele educationale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Alternativele educationale

STRUCTURA COMUNICĂRII

1. Argumentum

2. Precizări conceptuale

3. Cât de noi sunt educaţiile noi?

4. Alternativele educaţionale în România

5. Legislaţia învăţământului alternativ

Page 2: Alternativele educationale

STRUCTURA COMUNICĂRII

6. Activitatea din subsistemul alternativelor educaţionale6.1. Iniţiatori – Planuri / Centre / Federaţii / Asociaţii 6.2. Autorizare / Acreditare – Standarde / indicatori de evaluare pentru alternative6.3. Şcolarizare – Niveluri / Forme / Tipuri de învăţământ6.4. Reţea – Grupe / Clase / Unităţi6.5. Curriculum6.6. Evaluare / Monitorizare / Inspecţie / Control / Audit

Page 3: Alternativele educationale

STRUCTURA COMUNICĂRII

6.7. Resurse6.7.1. Umane

6.7.2. Financiare6.7.3. Materiale6.7.4. Informaţionale

6.8. Formare şi dezvoltare profesională

6.9. Management instituţional

6.10. Comunicare / Parteneriate

Page 4: Alternativele educationale

“Marea noastră eroare constă în încercarea de a obţine de la fiecare în parte virtuţi pe care nu le are, neglijând să le cultivăm pe cele pe care le posedă.”

Marguerite Yourcenar

“Să lăsăm natura să acţioneze în linişte şi încet , veghind doar asupra a ceea ce circumstanţele

înconjurătoare susţin munca naturii”

,,Secolul copilului’’, Ellen Key (1849-1929)

Page 5: Alternativele educationale

“Tot ceea ce nu reuşeşte să mă omoare îmi dă forţă”

F. Nietzsche

“Societăţile stupide sunt cele în care convingerile valabile, modalităţile de a rezolva conflictele,

sistemele de evaluare şi modurile de viaţă slăbesc posibilităţile inteligenţei personale.”

,,Inteligenţa eşuată. Teoria şi practica prostiei’’Jose Antonio Marina

Page 6: Alternativele educationale

Definiţia alternativelor educaţionale

• „Dicţionarul de pedagogie”, apărut în 1979, nu conţine termenul.• „Dicţionarul de termeni pedagogici”, elaborat de Sorin Cristea,

reia definiţia din „Dictionnaire actuel de l’éducation”. • „Dicţionarul de pedagogie”, autori Horst Schaub şi Karl G.

Zenke, tradus la Editura Polirom, în 2001, înregistrează termenul învăţământ alternativ pe care îl defineşte ca fiind „activitatea care se desfăşoară în instituţii şcolare, după obiective, organizare, conţinut, forme de predare şi învăţare, mijloace, viaţa şcolii şi activitatea părinţilor, cu abatere totală sau parţială de la caracteristicile unitare ale şcolii de stat şi care oferă o altă variantă de instruire şi educare”.

„Nimic nu este mai puternic decât o idee căreia i-a venit vremea” – Victor Hugo

Page 7: Alternativele educationale

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE

1. Modalităţi de a rezolva în variante diferite o anumită problemă pedagogică prezentând avantaje educative dar şi riscuri;

2. Diferite variante ale organizării şcolare oficializate prin Legea învăţământului;

3. Multitudinea curentelor, cooperante sau contradictorii, consultând sisteme alternative, mai mult sau mai puţin compatibile între ele.

ÎNVĂŢĂMÂNT ALTERNATIV – formă de organizare a procesului didactic, care oferă o altă variantă organizatorică decât cea din şcoala oficială.

PLURALISM EDUCAŢIONAL – existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de învăţământ oficial organizat de stat, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare, propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentţnd un progres pedagogic.

Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul învăţământului.

MIRCEA ŞTEFAN - ,,LEXICON PEDAGOGIC’’

Page 8: Alternativele educationale

SISTEME ALTERNATIVE DE INSTRUIRE

Moduri diferite de abordare a precesului instructiv-educativ, care se intalnesc atat la nivelul institutional, cat si la nivelul procesualitatii si metodologiei didactice.

Alternativitatea poate fi inteleasa, pe de o parte, ca adaptare a unor tipuri de institutii educative care s-au bucurat de rasunet in trecut, incercand sa rezolvam prin ele problemele actuale ale invatamantului.

Alternativitatea poare fi înţeleasă şi in sensul adoptarii unei viziuni de ansamblu asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum si asupra practicilor scolare actuale din lume.

,,Existenta mai multor sisteme nu prsupune neaparat negarea sau anularea reciproca’’.

In realitate, ele sunt complementare.

In raport cu cerintele dezvoltarii invatamantului nostru, putem folosi, intr-o etapa sau alta, in spirit pluralist, elementele care ne sunt necesare din diferitele sisteme alternative de instruire.

Page 9: Alternativele educationale

,,DUBLETE’’ PEDAGOGICE

nou / vechi

tradiţional / modern

unitate / diversitate

static / dinamic

identitate / schimbare

etilism / egalitarism

activism / pasivism

omogenitate / eterogenitate

succes / eşec

dirijism / nondirectivitate

individ / masa

conformism / nonconformism

varietate / diferenţiere

egocentrism / alteritate

conducere / autoguvernare

autonomie / conformitate

centralizare / descentralizare

constrângere / responsabilitate

informativ / formativ

Page 10: Alternativele educationale

EDUCAŢIA NOUĂ

Mişcare pedagogică care a reunit mai multe curente (şcolile noi, educaţia liberă, şcoala activă, şcoala muncii, şcoala în aer liber, centrele de interes, comunităţile şcolare, metoda complexelor, scoutismul etc.) unite prin câteva idei principale privind posibilitîţile copilului:

•de a-şi manifesta liber trebuinţele de cunoaştere, acţiune şi comuniune socială;•de a se elibera de constrângeri;•de a se integra în grup;•de a se racorda la viaţa reală;•punerea copilului în contact cu natura;•experienţa practică devine sursă de cunoaştere.

Page 11: Alternativele educationale

Coordonate ale educaţiei noi /şcolii noi / şcolii active

1. Studierea riguroasă a fiinţei copilului, într-o dublă perspectivă: conformarea la exigenţele vârstei şi individualizarea acestui proces;

2. Educaţia se impune a fi funcţională, trebuie să rezolve o trebuinţă conştientizată;

3. Noua educaţie trebuie să refacă legătura şcolii cu viaţa;4. Educaţia nouă se face printr-o şcoală activă, prin angajarea

profundă a elevului în procesul propriei transformări;5. ,,Şcolile gem sub povara materiilor de învăţământ şi de aceea

trebuie cultivate preponderent forţele copilului în transformarea ştiinţei într-un bun cu valoare instrumentală pentru fiecare individ’’;

6. Educaţia moral-cetăţenească se realizeaza prin acordarea unei mai mari autonomii copilului.

Page 12: Alternativele educationale

SOLUŢII PROPUSE DE EDUCAŢIA NOUĂ / ŞCOALA ACTIVĂ

1. Introducerea metodelor active;2. Promovarea unei legături permanente între şcoală şi viaţa practică;3. Individualizarea învăţământului;4. Studiul psihologic al individualităţii ca punct de sprijin pentu

individualizare;5. Utilizarea intuiţiei ca modalitate de cunoaştere;6. Primatul culturii formative;7. Fructificarea spontaneităţii, ca mijloc de realizare a punctului de

vedere funcţional;8. Dezideratele disciplinei libere, al autoconducerii, al cooperării

şcolare, ca mijloace de integrare activă în realitatea socială.

Page 13: Alternativele educationale

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?

1. ROUSSEAUISM2. ,,ŞCOALA NOUĂ’’3. PEDAGOGIA EXPERIMENTALĂ4. SISTEMUL MANNHEIM5. EDUCAŢIA LIBERĂ6. NOILE EDUCAŢII7. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GLOBAL8. PEDAGOGIA SCOUT9. PEDAGOGIA ACŢIUNII10. ŞCOALA CETATE11. ŞCOALA MUNCII12. PEDAGOGIA MONTESSORI

Page 14: Alternativele educationale

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?

13. ŞCOALA ACTIVĂ14. PLANUL DALTON15. PLANUL WINNETKA16. PEDAGOGIA WALDORF17. PEDAGOGIA CURATIVĂ18. TEHNICILE FREINET19. PLANUL JENA20. PROGRESIVISM21. SELFGOVERNEMENT22. ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ23. CENTRELE DE INTERES24. PEDAGOGIA PSIHANALITICĂ

Page 15: Alternativele educationale

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?

25. PEDAGOGIA PERSONALISTĂ26. PEDAGOGIA EXPERIENŢIALĂ27. EDUCAŢIA PROGRESIVĂ28. METODA COUSINET29. NONDIRECTIVISM30. PEDAGOGIA EXISTENŢIALISTĂ31. METODA PROIECTELOR32. EDUCAŢIA NEGATIVĂ33. CLASELE DESCHISE34. PEDAGOGIA INSTITUŢIONALĂ35. ŞCOALA COMPREHENSIVĂ36. TRANZACŢIA EDUCAŢIONALĂ

Page 16: Alternativele educationale

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?

37. PEDAGOGIA PROSPECTIVĂ38. PEDAGOGIA RECONSTRUCŢIONISTĂ39. KELLER PLAN40. NOUL INFORMALISM41. PROGRAMUL PARKWAY42. STEP BY STEP43. ORGANIZAŢIA AUTOPERFECTIBILĂ44. PEDAGOGIA TERAPEUTICĂ45. PEDAGOGIA SCEPTICĂ46. PEDAGOGIA CONSTRUCTIVISTĂ

Page 17: Alternativele educationale

1. ROUSSEAUISM

Orientare pedagogică în spiritul concepţiilor lui J. J. Rousseau: dezoltarea liberă a înclinaţiilor, educaţia în natură, conform naturii copilului, descoperirea adevărurilor prin cercetare proprie etc.

Un rousseauist al secolului al XIX-lea a fost Lev Tolstoi, prin experimentul pedagogic de la Iasnaia Poliana.

Mai multe curente pedagogice din secolul al XX-lea s-au declarat rousseauiste: educaţia nouă, nondirectivismul, noul informalism etc.

Page 18: Alternativele educationale

2. ,,ŞCOALA NOUĂ’’

Tipuri de institutii novatoare, care utilizau procede didactice atractive, ofereau copiilor prilej de contact cu natura si îi implicau efectiv în activitatea manuala, instituind o relatie educationala bazata pe afectiune.

Erau scoli internat, aparute spre sfarsitul secolului al XIX-lea, ca o reactie la intelectualismul invatamantului oficial.

Principalele experiente de acest tip au fost facute de Cecil Reddie in Anglia, in 1889, de H. Lietz, in Austria, in 1896, de Ed. Demolins in Franta, in 1899, de G. Wyneken in Germania, in 1906.

In 1899, s-a creat un Birou International al Scolilor Noi.

Ulterior acest curent al scolilor noi s-a varsat in torentul puternic al miscarii pedagogice a educatiei noi.

Page 19: Alternativele educationale

3. PEDAGOGIA EXPERIMENTALĂ

Metodologie experimentală utilizată în studierea proceselor de educaţie.

A fost folosită pentru prima oară în 1900, de pedagogul german E. Neumann, împreună cu colaboratorul său W. Lang, autorul unei ,,Didactici experimentale’’ (1903).

La noi, un reprezentant valoros al pedagogiei experimentale la începuturile ei, a fost Vladimir Ghidionescu.

Page 20: Alternativele educationale

4. SISTEMUL MANNHEIM

Mod de organizare a învăţământului pe clase de nivel, care a fost experimentat în anul 1901 de pedagogul german Dr. Sickinger, în oraşul Mannheim.

Existau în paralel clase obişnuite, clase de dezvoltare, clase speciale şi o secţie specială pentru copii cu aptitudini superioare.

Page 21: Alternativele educationale

5. EDUCAŢIA LIBERĂ

Ramura principală a educaţiei noi, cea mai radicală în proclamarea dezvoltării libere a copilului şi a nonintervenţionismului pedagogic care cere educatorului ,,să lase natura să lucreze liniştit şi încet’’.

Şi-a găsit expresia în cartea ,,Secolul copilului’’ (1900), de Ellen Key, în Casa dei Bambini ai Mariei Montessori şi în şcoala organizată de Lev Tolstoi la Iasnaia Poliana.

Page 22: Alternativele educationale

6. NOILE EDUCAŢII

Au apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi au avut o mare influenţă în prima jumătate a secolului al XX-lea ca reacţie la intelectualismul şi rigorismul procesului de învăţământ tradiţional.

Termen introdus de Ed. Demolins, creatorul şcolii de la Roches, prin lucrarea sa ,,L’Education nouvelle’’, apărută în 1898. Diferitele curente s-au unificat în 1921, în Liga Internaţională pentru Educaţia Nouă.

Principalii reprezentanţi ai acestei mişcări au fost: J. Dewey, M. Montessori, Ad. Ferriere, Ed. Claparede, P. Bovet, O. Decroly, R. Cousinet.

Aceştia îl revendicau drept părinte spiritual pe J. J. Rousseau.Mişcarea a preconizat forme active şi ludice de învăţare, a

deschis drumuri noi educaţiei fizice şi estetice în şcoală, precum şi activităţii extraşcolare, a bazat relaţia educaţională pe afecţiune şi încredere.

Page 23: Alternativele educationale

7. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GLOBAL

Conceput de iniţiatorul său Berthold Otto (1859-1939) drept ,,contrariul a tot ceea ce pana acum s-a numit invatamant’’.

Copilului i se acorda autonomie totala, prin preluarea initiativei si stabilirea a ceea ce urmeaza a fi dezbatut, prin conversatii interactive, intre copii de varste diferite.

Page 24: Alternativele educationale

8. PEDAGOGIA SCOUT

Curent pedagogic nonformal care îşi propune să-i ajute pe tineri să înţeleagă şi să respecte datoria faţă de Dumnezeu, datoria faţă de semeni şi faţă de ei înşişi.

Curentul a fost lansat în 1907, în Anglia, pe baza experienţei şi a lucrărilor lui Robert Baden-Powell.

Page 25: Alternativele educationale

9. PEDAGOGIA ACŢIUNII

Orientarea pedagogică care încearcă o extindere a îndeletnicirilor practice în învăţământ.

A fost lansată de pedagogul german W. A. Lay, în 1911, prin lucrarea ,,Die Tatschule’’ (Şcoala faptei).

Page 26: Alternativele educationale

10. ŞCOALA CETATE

Sistem educativ american, care preconiza organizarea scolii dupa modelul viectii sociale: cu guvern ales de elevi, magistrati, functionari, munca productiva remunerata etc.

A fost initiat de D. Gill, la inceputul secolului al XX-lea.

Practic, s-a rezumat la cateva incercari izolate, cuprinzand mai ales tineri cu tulburari de comportament.

Principalul atu pedagogic al sistemului scolii cetate era increderea acordata elevilor.

Prototipul l-a constituit un oras al baietilor infiintat si condus cu mare succes de parintele Flanagan, în SUA, în anii ’30.

Page 27: Alternativele educationale

11. ŞCOALA MUNCII

Curent pedagogic apropiat de miscarea educatiei noi, care lua in considerare rolul muncii in dezvoltarea copiilor si in pregatirea lor pentru viata.

S-a dezvotat in prima jumatate a secolului al XX-lea, mai ales in Germania.

Termenul a fost introdus de principalul promotor al curentului, G. Kerschensteiner, prin lucrarea sa Begriff der Arbeitsschule (Notiunea de scoala a muncii), publicata in 1912.

El a pus accentul pe munca in ateliere si in laborator, pe introducerea indeletnicirilor practice, pe structurarea scolii de tip profesional.

Educatia in spiritul muncii era imbinata cu educatia cetateneasca, de cultivare a devotamentului viitorilor muncitori fata de stat si de patronii lor.

Page 28: Alternativele educationale

12. PEDAGOGIA MONTESSORI

Sistem de idei pedagogice care susţine că fiecare copil reprezintă o personalitate unică pe care trebuie s-o lăsăm să se dezvolte liber, prin propria activitate.

Autorul noii educaţii este Maria Montessori, cu opera principală ,,Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini’’ (1909).

Cartea a fost tradusă şi în româneşte, în 1919.

Page 29: Alternativele educationale

13. ŞCOALA ACTIVĂ

Curent pedagogic, care susţine dezvoltarea copilului printr-o activitate cât mai liberă, pornind de la interesele sale de cunoaştere şi acţiune.

Termenul a fost creat de P. Bovet, în 1917 şi s-a dezvoltat, în prima jumătate a secolului al XX-lea, ca parte a educaţiei noi.

Principalul său reprezentant a fost Ad. Ferriere, care a publicat, in 1924, cartea ,,Scoala actiunii’’.

Se inrudeste (dar nu in linie directa) cu scoala muncii a lui G. Kerschensteiner.

Page 30: Alternativele educationale

14. PLANUL DALTON

Renunţă la predarea ca atare.Experimentat de Helen Parchurst, în 1919, la Universitatea din

oraşul Dalton (Massachusset).Incearcă individualizarea învăţării, prin încheierea unui contract

între elev şi profesor, prin care elevii se obligă să-şi însuşească materia, într-un timp determinat.

La termenul stabilit, elevului i se administrează teste de verificare, după care se încheie un nou contract.

Page 31: Alternativele educationale

15. PLANUL WINNETKA

Reorganizarea instruirii şcolare prin individualizarea muncii, în condiţiile păstrării claselor, care nu au o componentă fixă.

Experimentat în 1920 de pedagogul C. Washburn la Winnetka (Illinois, S.U.A).

Page 32: Alternativele educationale

16. PEDAGOGIA WALDORF

Teorie pedagogică care propune o adaptare a educaţiei la ritmurile biofiziologice ale copilului.

Fundamentată, în 1907, de Rudolf Steiner, în lucrarea ,,Educaţia copilului din perspectiva ştiinţelor spiritului’’.

Aplicarea acestei teorii s-a făcut, în 1919, la şcoala pentru copiii angajaţilor de la fabrica de ţigarete Waldorf-Astoria din Stuttgart, după care s-a creat o întreagă reţea de şcoli.

Asigură exprimarea liberă a copiilor prin activităţi artistice (muzică, dans, desen), lucrări practice (grădinărit, apicultură, silvicultură etc.) şi euritmie (,,gimnastică pătrunsă de suflet’’).

Nu se dădeau note şi toţi elevii erau consideraţi promovaţi.

Page 33: Alternativele educationale

17. PEDAGOGIA CURATIVĂ

Ansamblu al acţiunilor educative, care sunt exercitate asupra persoanelor cu tulburări de natură fizică sau/şi psihică, în vederea ameliorării stării lor.

Prima lacas de pedagogie curativa s-a infiintat la Lauenstein langa Jena, cu denumirea de ,,Institut de tratament si educatie pentru copii ce necesita ingrijiri sufletesti’’. Rudolf Steiner recomanda ca ,,mijloace adecvate’’: depasirea prejudecatilor colective, compasiunea obiectiva, completarea si echilibrarea defectologiei prin ,,potentiologie’’.

In sens modern termenul a fost reintrodus de M. Debesse, în 1950, dar în 1969 definiţia dată a fost modificată, el susţinând că pedagogia curativă este ,,tratamentul acelor copii inadaptaţi, care, deşi inteligenţi, au rezultate şcolare slabe’’.

Page 34: Alternativele educationale

18. TEHNICILE FREINET

Procedee de instruire si educare, care puneau accentul pe activitatea independenta, pe aproipierea de natura si mai ales pe viata comunitara, de grup, a elevilor.

Novatoare pentru vremea lor, au fost concepute si aplicate de institutorul francez C. Freinet, incepand din 1924.

Printre inovaţii: imprimeria scolara, corespondenta interscolara, textul liber si desenul liber, prin care copilul sa se exprime spontan, folosirea cinematografului si a radioului in scoala s.a.

Curentul pedagogic centrat pe aceste tehnici s-a numit L’Ecole moderne.

Page 35: Alternativele educationale

19. PLANUL JENA

Ansamblul măsurilor de reformare ale structurii şi metodologiei învăţământului, prin care se înlocuiau clasele şcolare cu comunităţile libere de muncă, cu program adecvat, conform înclinaţiilor copiilor.

A fost conceput şi experimentat de pedagogul german Peter Petersen, începând din 1924.

Page 36: Alternativele educationale

20. PROGRESIVISM

Iniţiat de John Dewey.Promovează învăţarea prin acţiune.În jurul acestui curent s-a organizat Asociaţia pentru educaţie

progresivă care a reunit Planul Dalton, Planul Winetka, Metoda Proiectelor.

Page 37: Alternativele educationale

21. SELFGOVERNEMENT

Autoguvernarea este propusa de curentul pedagogic al educaţiei noi, dar a dus la multe exagerări.

Raţional a fost susţinută de Ad. Ferriere, în cartea ,,L’autonomie des ecoliers’’ (1921).

In Romania încercări de preluare a orientarii au fost făcute de Radu Petre, autorul cărţii ,,Conducerea de sine a clasei’’ (1925).

Page 38: Alternativele educationale

22. ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ

Termen introdus de părintele nondirectivismului, Carl Rogers.El consideră că nu putem comunica nimic prin predare deoarece

aceasta îl face pe copil să-şi piardă încrederea în experienţă.

Page 39: Alternativele educationale

23. CENTRELE DE INTERES

Predarea pe obiecte de invatamant era inlocuita cu centrarea invatarii pe anumite interese ale copiilor: procurarea hranei, apararea de intemperii, prevenirea riscurilor, desfasurarea de activitati constructive etc.

Metoda a fost promovata de pedagogul belgian O. Decroly (1871-1932).

In Romania aceasta tehnica a fost prezentata in lucrari ale pedagogilor: I. C. Petrescu, Sevasta Dumitriu si Radu Petre.

In 1938 programele analitice au fost alcatuite de Stanciu Stoian pe baza centrelor de interes.

Page 40: Alternativele educationale

24. PEDAGOGIA PSIHANALITICĂ

Ansamblu de orientări pedagogice, care se referă la problemele educative, la problema afectivităţii, la formarea motivaţiei în activitatea şcolară, la formarea imaginii de sine, la constituirea caracterului etc.

Se bazează pe contribuţiile lui C. G. Jung, A. Adler, J. Lacan, F. Dolta etc.

J. Lacan consideră că ,,dorinţa este resortul relaţiei pedagogice’’.

Page 41: Alternativele educationale

25. PEDAGOGIA PERSONALISTĂ

Scopul educaţiei este realizarea personalităţii libere şi creatoare.În 1936 E. Mounier afirma: ,,noi numim personaliste toate

doctrinele care afirmă primatul persoanei umane asupra necesităţilor materiale şi asupra aparatelor colective care susţin dezvoltarea lor’’.

Sustinatorii ei acuza scoala contemporană că depersonalizează copilul.

Page 42: Alternativele educationale

26. PEDAGOGIA EXPERIENŢIALĂ

Ansamblul ideilor pedagogice, care sunt născute empiric, din experienţa practică sau din intuiţia educatorului.

Termenul a fost introdus de pedagogul belgian R. Buyse, în 1935.

Page 43: Alternativele educationale

27. EDUCAŢIA PROGRESIVĂ

Curent pedagogic american care a aparut la sfarsitul secolului al XIX-lea si s-a dezvoltat puternic in prima jumatate a secolului al XX-lea, legat de numele lui J. Dewey, care a formulat principiul invatarii prin experienta personala.

In studiul ,,Experience and Education’’ (1939) el pledeaza pentru experientele de invatare, prin situatiile educative create, in raport cu obiectivele urmarite.

Page 44: Alternativele educationale

28. METODA COUSINET

Educaţia se realizează prin munca liberă a copilului, prin cooperare în cadrul unor grupuri de lucru, în care regulile de comportare exprimă chiar cerinţele cooperării.

Prezentată prima oară în lucrarea ,,Une methode de travail libre par groups’’ (1943).

Page 45: Alternativele educationale

29. NONDIRECTIVISM

Curent care susţine că dezvoltarea copilului nu trebuie şi nici nu poate fi direcţionată de educator, copilul purtând în sine resursele propriei sale dezvoltări.

Curentul a fost lansat în anii ’40 ai secolului trecut de psihoterapeutul american Carl Rogers şi apoi a fost teoretizat în principala sa lucrare, cu caracter pedagogic ,,Freedom to Learn’’ (1969).

El preconizează o pedagogie experienţială, subliniind că experienţa personală trăită de copil, este adevărata sursă a educării acestuia.

Page 46: Alternativele educationale

30. PEDAGOGIA EXISTENŢIALISTĂ

Ansamblu de curente pedagogice, care susţin că educaţia este ,,trezire’’, prin care tânărul ,,descoperă’’ libertatea şi responsabilitatea personală, implicate în actul devenirii proprii.

Curentul se dezvoltă mai ales în S.U.A. şi are ca reprezentanţi pe F. O. Bolnow, F. G. Kneller etc.

Page 47: Alternativele educationale

31. METODA PROIECTELOR

Formă de organizare a muncii şcolare, care înlocuieşte disciplinele şcolare tradiţionale cu proiecte realizate pe echipe, asigurându-se o însuşire interdisciplinară a cunoştinţelor, prin studiul independent al elevilor, la care se adaugă şi lucrări practice.

A fost iniţiată şi experimentată de pedagogul american W. H. Kilpatrick, discipol al lui J. Dewey.

Metoda proiectelor îi activează pe elevi, dar s-a dovedit vulnerabilă în ceea ce priveşte însuşirea sistematică a cunoştinţelor şi competenţelor.

Page 48: Alternativele educationale

32. EDUCAŢIA NEGATIVĂ

Copilul se dezvoltă singur, conform naturii sale (J. J. Rousseau).Se dezvolta prin nondirectivism: să nu-i dăm copilului cunoştinţe

ci doar mijloace de a le descoperi, să nu ştie nimic de la noi, ci numai ceea ce a înţeles el singur.

Acceptă totuşi un directivism discret: copilul nu trebuie să facă decât ceea ce vrea, dar nu trebuie să vrea decât ceea ce trebuie să facă.

Page 49: Alternativele educationale

33. CLASELE DESCHISE

Sistem de instruire care a fost propus si experimentat in SUA de J. L. Tewskbury si B. V. Parvan.

In locul claselor obisnuite s-au organizat clase eterogene cuprinzand copii de varste diferite si la niveluri de pregatire diferite.

Page 50: Alternativele educationale

34. PEDAGOGIA INSTITUŢIONALĂ

Curent pedagogic care critică violent, demolator, şcoala actuală cu accente de critică socială.

Termenul a fost introdus în 1958, de J. Oury.Termenul instituţional sugerează că pentru a realiza schimbarea

pe plan individual şi social trebuie să-l eliberăm pe copil de ,,apăsarea’’ instituţiilor scolare.

Educatorul trebuie să renunţe la puterea uzurpată şi să devină un simplu membru al grupului - clasa.

Se pune accent pe autogestiune, rolul instituant revenind consiliului clasei, care-şi creează singur regulile, exercitând o ,,instituţionalizare permanentă’’.

Page 51: Alternativele educationale

35. ŞCOALA COMPREHENSIVĂ

Tip de institutie scolara, care era deschisa aproape tuturor copiilor de varsta scolii secundare.

Termenul a fost introdus de J. B. Gardner, in 1959.

Denumirea sublinia caracterul cuprinzator al acestui tip alternativ de scoala secundara, pe care il preconiza, dar si faptul că propunea o larga varietate de discipline scolare, in mare parte la libera alegere a elevilor.

Scolile de acest tip au inceput a se raspandi in anii ’60 ai secolului trecut, în SUA, Franta, Anglia, Germania, Suedia, Spania.

Page 52: Alternativele educationale

36. TRANZACŢIA EDUCAŢIONALĂ

Comunicare buna si intelegere intre participantii la procesul educativ (profesor-elev sau profesor-grup), in care fiecare tine seama de bunele intentii si trebuintele celuilalt, respectandu-se reciproc.

Este subinteleasa aici si o anumita ,,negociere’’, prin care se stabilesc ,,regulile jocului’’ didactic.

Se ajunge la un acord tacit, in care drepturile fiecaruia sunt respectate, cu conditia indeplinirii responsabilitatilor care le revin.

Termenul ca atare a fost folosit, inca din anii ’30 ai secolului trecut, de J. Dewey.

Abia in anii ’60, insa, psihopedagogii americani L. Bradford si J. Kidd au intreprins o analiza minutioasa a conceptului, in unele variante tranzactionandu-se chiar disciplinele din planul de invatamant, obiectivele didactice sau tehnologia evaluarii.

Page 53: Alternativele educationale

37. PEDAGOGIA PROSPECTIVĂ

Concepţie pedagogică care susţine că în condiţiile evoluţiei accelerate a lumii, educaţia trebuie să se adapteze continuu acestei schimbări.

Termenul a fost introdus de pedagogul francez Gaston Berger, în 1959.

Noua orientare combate ideea unei educaţii care reproduce viaţa socială ca atare.

Noua generaţie trebuie înarmată anticipativ cu capacităţile şi trăsăturile de personalitate necesare, cu mare probabilitate, în viitor: capacitate de adaptare rapidă, elasticitate spirituală, imaginaţie, cutezanţă, asumare de riscuri, spirit de echipă etc.

La precizarea conceptului a participat şi R. Dottrens, autorul cărţii ,,Vers une pedagogie prospective’’ (1961).

Page 54: Alternativele educationale

38. PEDAGOGIA RECONSTRUCŢIONISTĂ

Orientare pedagogică americană care susţine ,,reinventarea educaţiei cetăţeneşti’’.

Sub aspect didactic propune o învăţare activă, care să elibereze capacitatea creativă a copiilor.

Inspirată de lucrarea lui J. Dewey, ,,Reconstruction in Philosophy’’.

Unul din cei mai importanţi reprezentanţi ai acestui curent a fost Th. Brameld, autorul cărţii ,,Education for Emerging Age’’ (1961).

Page 55: Alternativele educationale

39. KELLER PLAN

Sistem de învăţământ care pune accent pe activitatea individuală a elevului, în ritm propriu, pe baza unor cursuri programate şi a unei bune cunoaşteri a obiectivelor.

Îmbină autoînvăţarea de tip Winetka, cu elemente de instruire programată.

A fost conceput şi validat de F. S. Keller la Universitatea din Brasilia, în 1964, răspândindu-se apoi în mai multe ţări.

Această pedagogie exclude lecţiile, înlocuindu-le cu consultaţii.

Page 56: Alternativele educationale

40. NOUL INFORMALISM

Curent pedagogic american, care compară clasa şcolară ,,cu un grup de deţinuţi, care înaintează sub ameninţare pe un drum dificil, care nu le place şi a cărei direcţie nu o cunosc’’.

Actul de naştere a fost cartea ,,How Children Fail’’ (Cum dau greş copiii), apărută în 1964, sub semnătura lui J. Holt, la care s-au adăugat apoi lucrări de H. Kohl, E. Friedenberg etc.

Curentul neagă rolul instruirii şcolare, al programelor, manualelor şi al oricărei proiectări didactice, toate fiind considerate ,,constrângeri’’.

Cadrul ideal pentru educaţie ar fi influenţele informale.,,Strada poate fi cel mai interesant şi mai fertil mediu educativ’’,

scrie J. Holt.

Page 57: Alternativele educationale

41. PROGRAMUL PARKWAY

Program pedagogic experimental, desfăşurat la Philadelphia în anii ’70 ai secolului trecut.

Orientarea este cunoscuta şi sub numele de ,,metoda parcurilor’’ pentu că propunea în locul organizatiei şcolare, parcurile, unde activităţile se desfăşurau în aer liber.

Grupuri mici, de circa 15 elevi, lucrau la organizarea unor proiecte, în parte în mediul natural, dar şi în întreprinderi, biblioteci, muzee, cu care se încheiau contracte.

Elevii se întâlneau la şcoală doar câteva ore pe săptămână, pentru a-şi evalua rezultatele.

Page 58: Alternativele educationale

42. STEP BY STEP

Alternativa educationala, care este practicata in tara noastra ,sub egida Centrului Step By Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala.

Centrul si-a inceput activitatea in 1994, cu sprijinul unor specialisti din SUA.

Se porneste de la o buna cunoastere a copiilor, urmarindu-se valorizarea însusirilor pozitive ale fiecaruia, in special a initiativei, a intereselor de cunoastere, a nevoilor de activitate si comunicare.

Invatarea este organizata interdisciplinar, pe centre de activitate si se desfasoara in buna masura sub forma de joc, respectandu-se optiunile si ritmurile de lucru personale.

Se pune accentul pe relatiile dintre copii, pe legatura afectiva copil-educator si pe implicarea parintilor in organizarea activitatilor.

Page 59: Alternativele educationale

43. ORGANIZAŢIA AUTOPERFECTIBILĂ

Termen introdus de Peter Senge în ,,The Fifth Discipline – The Art & Practice of the Learning Organisation’’, apărută în 1990.

Autorul critică organizaţia tradiţională, autoritară, cu accent pe management, structurare ierarhică şi control şi preconizează organizaţia care învaţă, în care oamenii acţionează împreună, solidar, pentru a face faţă situaţiilor mereu noi.

Page 60: Alternativele educationale

44. PEDAGOGIA TERAPEUTICĂ

Ansamblul acţiunilor pedagogice care pe lângă efectul lor educativ au şi efecte recuperatorii pe plan fizic sau psihic.

Termenul a fost folosit de T. Heller, în 1992.

Page 61: Alternativele educationale

45. PEDAGOGIA SCEPTICĂ

Afirmă neîncrederea în puterea formatoare a educaţiei şi atribuie calităţile personale numai moştenirii genetice.

Contestă principiile pedagogiei, metodele de educaţie şi instruire şi chiar legitimitatea acţiunii educative.

Lansat ca şi curent la colocviul organizat în 1993 de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Viena.

Page 62: Alternativele educationale

46. PEDAGOGIA CONSTRUCTIVISTĂ

Orientare pedagogică contemporană care susţine că realitatea nu poate fi cunoscută în esenţa sa, ci numai aşa cum o construim.

Centrul constructivismului este în Germania, unde a avut loc şi primul Congres de Constructivism (Heidelberg, 1998) şi unde trăiesc principalii săi reprezentanţi (E. von Glaserfeld, H. Siebert, F. Varela etc.).

Învăţarea reprezintă autoconstruirea realului de către cel ce învaţă.

Page 63: Alternativele educationale

ALTERNATIVELE EDUCAŢIONALE ÎN ROMÂNIA

In evolutia alternativelor educationale se disting cinci etape:

1. Precursorii autohtoni (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)

2. Noile educatii in Romania la inceputul secolului al XX-lea

3. Preluare critică, aplicare şi experimentare (contributii romanesti interbelice)

4. ,,Lecţia de tăcere’’ (perioada comunistă)

5. Revenirea la pluralismul educaţional, dupa 1989

Page 64: Alternativele educationale

PRECURSORI

St. C. Mihailescu

,,O lecţiune de lucruri nu s-a pomenit, deşi peste tot se vorbeşte de metodul intuitiv’’

Apostol Culea

,,Intuiţia este insuficient reprezentată în metodologia didactică, iar programele de învăţământ oglindesc insuficient nevoile locale şi regionale’’

N. Moisescu (1912)

,,Şcoala veche şi şcoala nouă’’

Şcoala veche a devenit stânjenitoare

Şcoala nouă dă întâietate stărilor sufleteşti, nu atât goana după cunoştinţe, cât mai ales stăruinţa de a găsi cât mai multe aplicaţiuni

Page 65: Alternativele educationale

NOILE EDUCAŢII ÎN ROMÂNIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Presa pedagogica: Scoala moderna, Revista generala a invatamantului, Educatia, Gazeta scoalei

Legaturi cu practicile scolare moderne din Occident:

Vladimir Ghidionescu – Scoala de la Mannheim

Izabela Sadoveanu – Claparede, Bovet, Ferriere

I. Nisipeanu – K. Gaudig

Radu Petre – Decroly

1928 – vizita lui Ferriere la Cluj

Traduceri

C. V. Buţureanu (1910) – Curente pedagogice

I. G. Marinescu – Lucrari ale lui A. Binet, John Dewey, Ferriere

P. Itcus – Ellen Key

Page 66: Alternativele educationale

Doctrinari

I.C.Petrescu – Individualizarea învăţământului; regionalismul educativ

Stanciu Stoian – Din problemele localismului educativ

S. Mehedinti – Şcoala muncii

M. Gradinaru, Gh. T. Dumitrescu, V. Duiculescu, P. R. Petrescu – Cooperaţia şcolară

Ilie Popescu-Teiusan – Pedagogia comunităţilor şcolare de muncăPracticieni

Radu Petre – Experimentele de autoguvernare de la şcolile Măgurele-Ilfov, Piteşti şi Râmnicu-Sărat

C. Sporea – Conducerea de sine a clasei

Toma Cocisiu-Blaj – Metoda centrelor de interes, metoda proiectelor

D. Gusti – Metoda global sintetică, adaptarea doctrinei Decroly la realităţile noastre

CONTRIBUTII ROMANESTI INTERBELICE

Page 67: Alternativele educationale

Publicarea operelor unora dintre doctrinarii educaţiei noi:

G. Berger;

Ed. Claparede;

R. Cousinet;

J. Dewey;

J. Hassenforder;

M. Montessori;

B. Suchodolski.

LECŢIA DE TĂCERE

Page 68: Alternativele educationale

Miturile alternativelor educaţionale

• Fondatorului• Generaţiei spontanee • Eternei reîntoarceri• Paidocentrismului• Abundenţei• Străinătăţii• Elitelor• Minoritarului• Alterităţii

Mitul nu are accepţia jungiană ci sensurile atribuite acestuia de G. Durand, G. Sorel sau N. Deroche şi anume: „Reprezentare simplistă, admisă de cvasitotalitatea membrilor unei comunităţi.”

Page 69: Alternativele educationale

• Pedagogia Waldorf – Rudolf Steiner (1867-1925)• Pedagogia curativă – Karl König (1902-1966)• Pedagogia Montessori – Maria Montessori (1870-

1952)• Pedagogia Freinet – Celestin Freinet (1896-1966)• Planul Jena – Peter Petersen (1884-1952)• Step-by-step – începuturi în anii ’60 ai secolului

trecut, cu titulatura „Head Start”. Din 1995 funcţionează cu actuala denumire.

Fondatorii

Page 70: Alternativele educationale

Generaţia spontanee• Şcoala activă – sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX

• Vladimir Ghidovescu• M. Vasilache• Gh. Bogdan Duică

• Perioada interbelică: Şcoala muncii, şcoala activă integral, regionalismul educativ şcoala creatoare, localismul educaţional

• Cluj – Petre Ilcuş, Gheorgeh Cornilescu, Ştefănescu Goangă, Dimitrie Tudoran• Bucureşti – Ilie Şulea-Firu, Em. Brândză, Dumitru Muster• Cooperaţia şi comunităţile de muncă – I.C. Petrescu, M. Grădinaru• Şcoala normală Bacău – Grigore Tabacaru• Măgurele, Ilfov, Piteşti, Rm. Sărat – Radu Petre• Blaj – Toma Cocişiu• Timiş – Emil Florescu

• Traduceri: C.V. Butureanu, Ilie Şulea-Firu, P. Lenghel-Izeanu, A. Manolache, Lucian Bologa, Ştefan Barsănescu, Ilie Popescu Teiuşanu, M. Grădinaru

Page 71: Alternativele educationale

Eterna reîntoarcerePromotori ai alternativelor educaţionale

în România, după 1989

Waldorf – Ernst Schuberth, Hans-Gerhard Wyneken, Leonida Pop, Adrian Pintea, Liliana Dumitriu, Gheorghe Paxino

Step-by-step –Carmen Lică, Elena Mihai, Ioana Herseni, Carmen Anghelescu

Montessori – Ilie Şulea-Firu, Elisabeta Negreanu, Mihaela Fulga, Mirela Tecău, Ramona Buzatu-Veleanu

Freinet – Mihaela Rădulescu, Mariana Bândea, Smaranda Puşcaş, Mihaela Dobândă, Irina Haurileţ

Planul Jena – Monica Cuciureanu, Teodora Călin, Mărioara Catană

Pedagogia curativa – Ligia Vlad, Oana Cretu

Ministerul Învăţământului – Gheorghe Ştefan, Liviu Maior, Ioan Neacşu

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Viorel Nicolescu

Page 72: Alternativele educationale

PAIDOCENTRISMUL

Învăţământul tradiţional

* Şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă

* Cadrul didactic pune cunoştinţele la dispoziţia elevilor

*Şcolarizarea este o sarcină de suportat

*Educaţia este privită ca rezultat

*Procesul de învăţare este o progresie liniară prin acumularea de informaţii şi deprinderi

*Elevii sunt consumatori pasivi de informaţie şi autoritate

Învăţământul alternativ

*Şcoala face parte din viaţă

*Cunoştinţele sunt descoperite de copil*Şcolarizarea este interesantă şi

neconstrângătoare *Educaţia este privită ca proces

*Procesul de învăţare este văzut ca o spirală care se tot extinde având conţinut, profunzime şi amplitudine

*Elevii sunt activ implicaţi în soluţionarea problemelor şi participă la elaborarea proiectelor

 

Page 73: Alternativele educationale

ARAD

CARAS- SEVERIN

BIHOR

HUNEDOARA

ALBA

CLUJ

GORJ MEHEDINTI

DOLJ

VALCEA

TELEORMAN

ARGES DAMBOVITA

GIURGIU

SIBIU BRASOV

PRAHOVA

BUCURESTI

COVASNA

BUZAU

CALARASI

IALOMITA

BRAILA

CONSTANTA

TULCEA

GALATI

VRANCEA

BACAU

VASLUI

IASI

NEAMT

HARGHITA

BOTOSANI

SUCEAVA BISTRITA- NASAUD

MARAMURES

MURES

SATU MARE

SALAJ

TIMIS

OLT

- Waldorf

▲- Pedagogie Curativă

- Step by Step

- Montessori

- Freinet

- Planul Jena

- fără alternative

Reţeaua alternativelor educaţionale din România

Page 74: Alternativele educationale

Legislaţie

• Legea nr. 84/1995 modificată şi completată, Art. 14 alineatul 1 precizează că „în sistemul naţional de învăţământ, de stat şi particular, pot fi iniţiate şi organizate alternative educaţionale, cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legii” iar în alineatul 2 se stipulează că „evaluarea şi acreditarea alternativelor naţionale se fac de către Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit legii”.

• Legea nr. 87/2006 de adoptare a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie.

• OMEN nr. 4517/13.09.2000 privind „Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului alternativ (de stat şi particular)”

• OMEN nr. 4516/13.09.2000 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale

• OMEN nr. 3840/16.05.2001 privind modificarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale

Page 75: Alternativele educationale

Proiectul pachetului legislativ

Legea Invatamantului preuniversitar:

Art. 13. In sistemul national de invatamant se pot initia si organiza, conform legii, alternative educationale, cu respectarea specificului alternativei, in conformitate cu acordurile, conventiile incheiate in acest sens, la care Ministerul Educatiei este parte.

Invatamant alternativ

Art. 61. In sistemul de invatamant preuniversitar pot fi initiate si organizate alternative educationale, cu acordul Ministerului Educatiei, pe baza unui regulament, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 62. Alternativele educationale se evalueaza si se acrediteaza potrivit legii.

Page 76: Alternativele educationale

Structura învăţământului alternativ

grupe, clase, unitãti

Federatia Waldorf din Rom âniaF.W .R.

grupe, clase, unitãti

Centrul Step-by-steppentru Educatie si Dezvoltare

ProfesionalãC.E.D.P.

grupe

AsociatiaM ontessori din

Rom âniaA.M .R.

grupe

Asociatia Românãpentru o Scoalã Modernã

Celestin FreinetA.R.S.M.

grupe

PlanulJena

C.N.A.E.

M .E.C.

I n s p e c t o r a t e l e Ş c o l a r e J u d e ţ e n e

Page 77: Alternativele educationale

Bibliografie

• Felea, Gheorghe – Alternativele educaţionale din România, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2002

• Steiner, Rudolf – Antropologie generală, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001

• Carlgren, Frans – Educaţie pentru libertate, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

• Burke, Walsh K.– Predarea orientată după necesităţile copilului, 1998

• Burke, Walsh K. - Crearea claselor orientate după neceseităţile copiilor de 8, 9, 10 ani, 1998

• Montessori, Maria – Descoperirea copilului, EDP, Bucureşti, 1977 • Rădulescu, Mihaela Şt. – Pedagogia Freinet. Un demers inovator,

Editura Polirom, Iaşi, 1999• *** - Un deceniu de pedagogie Freinet în România, Timişoara, 2003• Petersen, Peter – O şcoală primară liberă şi generală după Planul

Jena, Cultura Românească, Bucureşti, 1940

Page 78: Alternativele educationale

Bibliografie

• Ştefan, Mircea – Lexicon pedagogic, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2006

• Cerghet, I. – Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura Aramis, Bucureşti, 2003

• Stoian, St.; Alexandru, P. – Pedagogie şi folclor, Editura D. P., Bucureşti, 1978

• Doll, W.– A Post-Modern Perspective on Curriculum, Teachers College Press, New-York, 1993

• Dewey, J. – Experienţă şi educaţie, în volumul trei, Scrieri despre educaţie, 1977

• Cousinet, R. – Educaţia nouă, EDP, Bucureşti, 1978• Snzders, G. – Încotro merg pedagogiile nondirective, Editura D.P.,

Bucureşti, 1978• Ketele, J.M. de; Kahn, J. – La pedagogie du projet, Louvain la Neuve,

1982• Suchodolski, B. – Pedagogia şi marile curente filosofice; Pedagogia

esenţei şi pedagogia existenţei, E.D.P., Bucureşti, 1975

Page 79: Alternativele educationale

Bibliografie

• Siebert, H. – Pedagogie constructivistă. Bilanţ al dezbaterii constructiviste asupra politicii evaluative, Institutul European, Iaşi, 2001

• Marcade, Michel – Viaţa împreună, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1999• Debesse, M. – La pedagogie curative comme methode de readaptation, Cahiers de

pedagogie moderne, Paris, 1969• Peretti, Andre de; Bouchez, Eric– Ecoles et cultures en Europe, Savoir-Livre, Paris, 1990• Landsheere, G. de – Istoria universala a pedagogiei experimentale, E.D.P., Bucureşti,

1995• Oury, F.; Vasquez, A. – Vers une pedagogie institutionelle, Maspero, Paris, 1967• Berger, G. – Omul modern si educatia sa, E.D.P., Bucuresti, 1973• Popescu-Teiusan, I. – Pedagogia comunitatilor de munca, Editura Ramuri, Craiova, 1940