Click here to load reader

Akademos februari - maart 2013

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In deze editie: - Mark Elchardus: De socioloog als intellectueel - Walter Van Doninck vicevoorzitter van de Raad van CERN- Wim Distelmans krijgt beurs voor inzet waardig sterven- VUB wil in 2013 blijven groeien - Fundraising ondersteunt groeistrategie VUB - ICT Woman of the Year Martine Tempels studeerde aan de VUB - ...

Text of Akademos februari - maart 2013

 • Vrije Universiteit BrusselPleinlaan 2B-1050 Brussel

  Belgi - Belgique

  P.P. / P.B.

  B-06

  R E D E L I J K E I G E N Z I N N I G I N F O R M A T I E M A G A Z I N E VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSELAkademos JG.16 NR.1FEBRUARI - MAART 2013

  Kunnen we nog gelukkiger worden?

  ICT Woman of the Year Martine Tempels studeerde aan de VUB

  Emeritus Mark Elchardus over de samenleving en de universiteit Pas afgestudeerden met Leonardo da Vinci naar het buitenland

 • 2 W I S T U D A T

  het Vlaams topsportklimaat wel verbeterd is, maar internationaal nog achterop hinkt? Er is de voorbije jaren opmerkelijk meer genvesteerd in het Vlaams topsportbeleid, maar hebben de topsporters ook meer succes behaald? Om dat na te gaan, heeft prof. Veerle De Bosscher een bevraging uitgevoerd bij topsporters, trainers en topsportcordinatoren. In 2003 vond er een nulmeting plaats en in 2007 en 2011 werd de bevraging herhaald. De belangrijkste conclusie is dat het klimaat voor topsporters opmerkelijk is verbeterd, maar dat is niet voldoende om inter-nationaal te presteren. Dat heeft niet alleen te maken met de Vlaamse context, maar ook met de internationale context. De internationale topsport bleef de voorbije jaren immers niet stilstaan, investeerde ook veel en presteerde dus beter. De prioritaire aandachtspunten in het Vlaamse topsportbeleid zijn volgens prof. De Bosscher meer voorzieningen en opleidingsmogelijkheden voor toptrainers in Vlaanderen en meer en betere trainings- en wedstrijdfaciliteiten.

  er een nieuwe stap is gezet in de behandeling van tuberculose? Vlaamse wetenschappers onder leiding van Joris Messens (VUB/Vlaams Instituut voor Biotechnologie) hebben ontdekt dat Mycobacterium tuberculosis, de bacterie die tuberculose veroorzaakt, een ingenieus verde-digingsmechanisme tegen zuurstof bezit. Deze kennis is belangrijk in de zoektocht naar een behandeling voor tuberculose. Jaarlijks wor-den 9,4 miljoen mensen genfecteerd en sterven er 1,7 miljoen mensen aan tuberculose.

  de fonetica van de taal van onze cellen verder is ontrafeld?Wetenschappers hebben aangetoond dat het mogelijk is om op een accurate manier de eiwitcommunicatiepatronen, die aan de basis liggen van de taal van de cel, te voorspellen. Prof. Tom Lenaerts van de Vrije Universiteit Brussel heeft samen met collegas van de Universit Libre de Bruxelles en de University of Leicester daarover een artikel gepubliceerd in PLoS Computational Biology. Met dit onderzoek wordt niet alleen het begrip vergroot van de aard van de signaalpatronen die gecombineerd worden in cellulaire taal, het wordt ook mogelijk te bepalen of bepaalde gebreken in die patronen leiden tot ziekte. Net zoals in menselijke talen als Frans en Nederlands, waar bepaalde geluiden en klanken worden gecombineerd om betekenis te uiten, benut de taal van cellen de dynamische veranderingen in eiwitstructuren die ontstaan door interacties met andere eiwitten als signalen om communicatie mogelijk te maken. Dergelijke structurele signaalpatronen zijn de kern van de fonetica van de cellulaire taal.

  er nieuwe inzichten zijn in de oorzaak van Alzheimer? De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en treft meer dan 35 miljoen mensen wereldwijd. Algemeen wordt het samenklonteren van het amyloid- (A) eiwit aangenomen als de oorzaak van het afsterven van neuronen bij patinten. Medicatie focust zich op de vermindering van A42, een van de meest voorkomende eiwitten en het schadelijkste. Promovenda Annelies Vandersteen nuanceert de huidige aanpak. Het A eiwit komt in het lichaam voor in verschillende lengtes varirend van 33 tot 49 aminozuren. Haar onderzoek toont onder andere aan dat kleine hoeveelheden A38 de samenklontering en toxische effecten van langere A eiwitten juist kunnen vergroten of temperen. De processen die leiden tot de ziekte van Alzheimer worden bepaald door het volledige spectrum van A eiwitten. Het beeld is dus veel minder zwart-wit dan tot nu toe wordt aangenomen en minder frequent voorkomende vormen van A zijn veel minder onschuldig dan wordt gedacht. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen tot nieuwe medicatie.

  Veerle De Bosscher

 • AKADEMOS - JG.16 NR1 FEBRUARI - MAART 2013

  Mark Elchardus: De socioloog als intellectueel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Studenten steeds minder links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Walter Van Doninck vicevoorzitter van de Raad van CERNWim Distelmans krijgt beurs voor inzet waardig sterven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  VUB wil in 2013 blijven groeien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Kort Nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Miljoen euro voor onderzoek naar duurzame woningrenovatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Proefproject in VUB-restaurant:Veel licht, weinig energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Pas afgestudeerd? Trek met Leonardo da Vinci naar het buitenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Fundraising ondersteunt groeistrategie VUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  ICT Woman of the Year Martine Tempels studeerde aan de VUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Erasmushogeschool Brussel:Opleiding Hotelmanagement bestaat 50 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  I N H O U D

  3

  kleine windturbines zonnepanelen kunnen vervangen? Kleine windturbines zijn rendabel, mits de turbi-ne goed wordt gekozen en de plaatsing zorgvul-dig gebeurt. Dat is de conclusie van een onder-zoeksproject aan de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, gesteund door IWT Vlaanderen. Kleine windturbines (dat zijn turbines met een ashoogte tot 15m) vormen een bijzonder interessant alternatief voor zon-nepanelen, zeker nu de subsidies voor deze laat-ste sterk zijn gereduceerd. Voor KMOs is de terugverdientijd voor een kleine windturbine een tiental jaar voor een locatie met goede windomstandigheden. Voor particulieren zijn windturbines voorlopig minder rendabel. Het invoeren van steunmaatregelen kan hier veran-dering in brengen.

  dat PPS-projecten gepaard gaan met te hoge kosten, te lage selectiekansen en te veel tijdsverspilling?

  Overheden willen graag samenwerken met privpartners of marktpartijen om een goede organisatie en financiering van hun projecten te realiseren. Marktpartijen waarschuwen echter dat mogelijke voor-delen reeds ondermijnd worden vooraleer een Publiek Private Samenwerking (PPS) van start gaat. Volgens de marktpartijen zijn de studiekosten torenhoog, is er een te lage selectiekans en zijn er te lange door-looptijden.Dat blijkt uit een grondige studie door

  onderzoekers van de Leerstoel PPS van de VUB. De resultaten tonen aan dat voor een gemiddeld PPS-project reeds in de aanbestedingsfase (voordat een beslissing tot prefered bidder wordt gemaakt) de kosten oplopen tot 7,65% van het bouwvolume. Dit betekent dat voor een project van 100 miljoen euro, een kost van 7,65 miljoen gemaakt wordt door alle marktpartijen. Marktpartijen worden dus geconfronteerd in de PPS-markt met een vijfmaal hogere kost dan in hun vertrouwde markt van traditionele aanbestedingen. Het probleem van deze hoge studiekosten is vooral een probleem voor de verliezende partijen.

 • De socioloog als intellectueel

  Mark Elchardus: Voortaan begeleid ik nog het opstarten van onderzoek, analyseer en schrijf ik en geef nog lezingen, maar geen les meer. In zekere zin is dat een luxe, want dit is wat ik altijd het liefst heb gedaan.

  U zal het intussen wel weten: wat is de essentie van sociologie? Mark Elchardus: Het is moeilijk te omschrij-ven wat sociologie is en misschien geldt dat wel voor alle wetenschappen. Maar als ik het in een zin moet zeggen: voor mij is sociologie de samenleving zichtbaar maken voor de mensen die in die samenleving leven. Daar komt het op neer. Wij denken allemaal dat we door in onze samenleving te leven, ze ook kennen en dat klopt eigenlijk niet. Het is heel moeilijk om de samenleving van binnenuit te zien. Daarvoor heeft men een heel gedisciplineerde manier van waarnemen nodig, net als een gedisciplineerde en systematische manier om die waarne