Click here to load reader

Op Weg / Underweis - februari-maart 2012

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contactblad voor de Protestantse Gemeente Akkrum - februari/maart 2012

Text of Op Weg / Underweis - februari-maart 2012

 • Roeping - een heldere stem, een duidelijke opdracht:Abraham, sta op en ga

  naar het land dat de eeuwige God je zal laten zien!

  Roeping - een verrassend visioen,een oogverblindend licht

  een belofte voor alle tijden:Mozes, jij mag het volk leiden

  de vrijheid tegemoet.IK BEN ERBIJ!.

  Roeping een spontane uitnodiging om Hem te volgen,zonder maar terstond!als vissers van mensen

  het oude leven ver achter je.

  Roeping een uitdaging om steeds opnieuwmet Hem en met elkaar op weg te gaan.

  Met liefde en bewustzijn bouwen aan de nieuwe aarde,

  waar God weer in ons midden woont.

  Roeping- een stil vermoeden in mijn binnenste,dat Hij mij kent en bij mijn naam roept,

  dat ik bedoeld ben en bemind,geroepen om op Hem te lijken,

  de stem van liefde die mij tot het ware leven roept.(Friesch Dagblad, De gedachte, R. Wollenberg)

  41e jaargang nr 2 - februari / maart 2012

  Contactblad voor de Protestantse gemeenteAKKRUM

  GEROEPEN OM OP WEG TE GAAN!

 • 2 Contactblad voor de

  Underweis

  We spreken van roeping wanneer ie-mand zich sterk gedrongen voelt een bepaalde taak op zich te nemen. In de Bijbel vertellen vele roepingsverhalen hoe mensen op een bepaald moment in hun leven door of namens God ge-roepen worden om een bepaalde weg te gaan. God zelf roept bijvoorbeeld de eerste mens: Waar ben je Adam? Vervol-gens worden vele mensen tot een bepaalde taak geroepen. Aan Mozes openbaart de Eeuwige Zijn hele wezen door het uitroepen van Zijn Naam: Ik ben erbij! Daarna wordt Mozes tot mensen in nood gestuurd. Isral wordt als Gods zoon uit Egypte geroepen en Mozes krijgt de taak om zijn volk uit de slavernij te leiden. Het volk Isral is bij uitstek door God geroepen. Het begon allemaal met Abraham die alles achter zich liet en op weg ging naar het land van belofte. En later roept de Heer zijn volk uit ballingschap en brengt een keer in de wereldgeschiedenis. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

  Zoals Isral door God zelf geroepen is, zo worden de leden van de gemeente door Christus geroepen. Zo horen wij in het Nieuwe Testament over de roeping van de discipelen en ook Paulus wordt een geroepen apostel genoemd. In zijn roepen manifesteert God zich in deze wereld en schept Hij nieuwe werkelijkheden met als hoogtepunt de gemeente van Christus. Wij allen zijn geroepen om in navolging van Jezus, de weg van liefde, ontferming en op-standing steeds opnieuw te gaan.In de Veertigdagentijd volgen we aan-dachtig de weg van Jezus naar Jeruza-lem. We bezinnen ons op zijn leven en sterven om straks weer de opstanding, het nieuwe begin van Pasen, te vieren. De liturgie kent in deze periode van bezinning een bijzondere sfeer met veel aandacht voor stilte, ingetogen muziek, oude symbolen en rituelen die ons diep kunnen raken.Ik wens ons allen veel inspiratie voor deze liturgische weg.

  Ds. Reinhart Wollenberg

 • 3Protestantse Gemeente te Akkrum

  Op Weg

  KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKEOpp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten

  Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool

  Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: 652833.

  26 februari 9.30 uur

  19.00 uur

  40-dagentijdDs. R. WollenbergCollecte: Diaconie en kerk.Deurcollecte: Kerk in Actie 40-dagentijdcollecte.Oppas: Folkert en Anna Hooghiemster.Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8.Koster: A.Strooisma.Auto: G. Hiemstra, tel. 652113.

  LeppehiemDs. R. Wollenberg Wereldgebedsdag m.m.v. de cantorij en koor Vrouwen van Nu.

  4 maart

  Koffiedrinken

  9.30 uur Heilig AvondmaalDs. R. WollenbergCollecte: diaconie.Deurcollecte: voorjaarszendingswerk.Oppas: Jetske en Jantsje.Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8.Koster: A. v.d.Berg.Auto: A. Strooisma, tel. 652431.

  11 maart 9.30 uur Ds. R. WollenbergCollecte: diaconie en kerk.Deurcollecte: 40- dagentijdcollecte.Oppas: Sjoukje en Jeltje Hoekstra.Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8.Koster: S. Kroes.Auto: G. de Bos, tel. 652833.

 • 4 Contactblad voor de

  Underweis

  14 maart 19.30 uur Biddag, m.m.v. de cantorijDs. R. Wollenberg Koster: G. de Jong.

  18 maart 9.30 uur Ds. R. WollenbergCollecte: Kerk in Actie diaconaat.Oppas: Francis en Petra.Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8.Koster: B. Sieperda.Auto: J. Schilstra, tel. 652702.

  25 maart 9.30 uur

  19.00 uur

  Ds. R. WollenbergCollecte: diaconie en kerk.Deurcollecte: 40-dagentijdcollecte.Oppas: Danille en Nanneke.Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8.Koster: K. v.d. Schaaf.Auto: J. de Vos, tel. 650628.

  LeppehiemDs. G. Molenaar, AldeboarnCollecte: Raad van Kerken.

  1 april

  Koffiedrinken

  9.30 uur PalmzondagDs. R. WollenbergCollecte: Kerk in Actie totaal.Oppas: Jitske en Mirjam.Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8.Koster: A. Strooisma.Auto: F. Heerschop, tel. 652291.

 • 5Protestantse Gemeente te Akkrum

  Op Weg

  Collecte: Kerk in Actie / 40-dagentijdDe eerste 40-dagentijdcollecte staat in het teken van het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland, zoals het werk van een organisatie die kinderen in asielzoekerscentra wat meer vrolijkheid brengt. Deze kinderen hebben veel meegemaakt. Daarom zorgt men ervoor dat deze kinderen afleiding vinden in muziek, kunst en theater.

  4 MAART

  Tweede zondag in de VeertigdagentijdVIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEERReminiscere Gedenk toch

  Gedenk Uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid. (Psalm 25)

  Liturgische kleur: paars

  Schriftlezingen: Marcus 9: 2-10 Johannes 8 : 12-20 Ik ben het licht voor de wereld

  Psalm van de zondag: Psalm 25

  Collecte: VoorjaarszendingsweekDe kerk zorgt voor verandering in Cuba.Wat kan een kerk betekenen in Cuba? Heel veel! Dat bewijst de kerkelijke organisatie CCRD.CCRD helpt kerken om bijv. een tafeltje-dekje project op te zetten voor ouderen. Ook worden voorgangers getraind om gevangenen te bezoeken en pastoraal bij te staan. In het arme Cuba is het leven voor veel mensen zwaar.

  VOORUITBLIKVooruitblik op de erediensten van

  26 februari t/m 1 april 2012

  Veertig dagen op weg naar Pasen

  De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en voorbereiding, een soort leerproces op weg naar Pasen, het feest bij uitstek in onze christelijke traditie. De liturgie in de vastentijd kent dan ook een sober (maar beslist niet somber!) karakter. Na de woorden van bemoediging en groet zingen we gn Klein Gloria maar het vervolg van ons intochtslied.Elke dienst in de Veertigdagentijd begint met de traditionele introtuspsalm die elke zondag ook zijn speciale liturgische naam heeft gegeven. Aan het begin van de dienst zijn er enkele liturgische opmerkingen. Verder besteden we aandacht aan het 40-dagenproject voor de kinderen en het project van Kerk in Actie. We volgen in dit jaar twee sporen in het Evangelie: de weg van Jezus naar Jeruzalem en de IK-BEN woorden van Jezus in het evangelie volgens Johannes.

  26 FEBRUARI

  Eerste zondag in de VeertigdagentijdInvocabit Hij die roept

  Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot eer brengen. (Ps. 91)

  Liturgische kleur: paars

  Schriftlezingen: Marcus 1: 12-15 Johannes 4: 1-30 Ik ben de bron van levend water

  Psalm van de zondag: Psalm 91

 • 6 Contactblad voor de

  Underweis

  11 MAART

  Derde zondag in de VeertigdagentijdZondag Oculi - Mijn ogen

  Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij be-vrijdt mijn voeten uit het net. (Psalm 25:15)

  Liturgische kleur : paars

  Schriftlezingen: Johannes 2: 13-22 Johannes 10: 11-21 Ik ben de goede Herder

  Psalm van de zondag: Psalm 25

  Collecte: 40-dagentijdOp deze zondag vraagt Kerk in Actie aan-dacht voor het Fairclimate werk. In India bijv. worden 18.000 biogasinstallaties genstal-leerd. In een van de meest onderontwikkelde gebieden in India, met bevuilde straten en huizen, veroorzaakt koken op open vuur gezondheidsproblemen. Binnenkort kunnen 18.000 gezinnen schoon en klimaatneutraal koken.

  WOENSDAG 14 MAART (19.30 uur)

  Biddag voor gewas en arbeidMet medewerking van de cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen

  Liturgische kleur: paars

  Schriftlezingen: Prediker 3 Marcus 4: 1-9

  18 MAART

  Vierde zondag in de VeertigdagentijdZondag Laetare - Verheugt u (Klein-Pasen)

  Verheugt u, samen met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt; in Jeru-zalem zult gij getroost worden. (Jesaja 66)

  Liturgische kleur : roze (Het licht van Pasen vermengt zich met de paarse kleur van de Veertigdagentijd.)

  Schriftlezingen: Johannes 6: 4-15 Johannes 15 : 1-8 Ik ben de ware wijnstok

  Psalm van de zondag: Psalm 122

  Collecte: Kerk in Actie - diaconaatDe zorg delen, voor de verandering. Wanneer bent u voor het laatst op vakantie geweest? Vakantie zien wij vaak als een prettige luxe. Dat is niet voor iedereen zo. Er zijn mensen die dag in dag uit de zorg dragen voor een partner die dementerend is. Voor hen is een onderbreking broodnodig om het vol te kun-nen houden. De speciale vakantieweken van het Vakantiebureau geven mantelzorgers mogelijkheden om op adem te komen.

 • 7Protestantse Gemeente te Akkrum

  Op Weg

  25 MAART

  Vijfde zondag in de VeertigdagentijdZondag Judica doe mij recht

  Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. (Psalm 43:1)

  Liturgische kleur : paars

  Schriftlezingen: Johannes 12: 20-33 Joha