Korpsnieuws februari | maart 2014

 • View
  229

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het eerste korpsnieuws van het Leger des Heils in Utrecht in het jaar 2014 is weer uit! Nu boordevol met visie! Visie van de voorganger, visie op de familiedienst, maar ook de visie van de Generaal van het Leger des Heils.

Text of Korpsnieuws februari | maart 2014

 • Korpsnieuws Utrecht

  februari | maart 2014

 • INHOUD Jij ziet botten, ik zie een leger! 3 Onsterfelijke liederen en hun makers

  5 (31)Creatief 7 Alpha cursus 8 Verjaardagslijst 10 Bloemen heiligingstafel 11 Jubilea 11 Personalia 12 Ideenbus 12 Onze zieken en mensen die aan huis gebonden zijn: 13 Agenda 14 Rooster 16 Verslag Jubileum 17 7 vragen? 7 antwoorden! 18 Hemel op aarde 20 Visie op de familiedienst 21 Warme Truiendag 24 God doet nieuwe dingen! En wij? 25 Uitgave nr. 42

  ADRESSEN Korpsgebouw Schooneggendreef 27H

  3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

  Korpsofficier Luitenant Marc Potters (06) 34 37 88 90

  Bijbelstudie Jonge vrouwen

  Luitenant Mariska Potters (06) 109 20 445

  Cordinator Buurtwerk

  Marianne Molenaar (06) 23 30 22 88

  Cordinator 2e kanswinkel

  Mevr. R.E. Colenbrander

  Verhuur Majoor A. van Eijk (030) 26 22 297

  Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

  Br. F. Keijzer (06) 48 91 60 39

  Muziekkorps Br. W. Kruyt (0297) 28 57 65

  Open Zangkoor Br. H. Bek (06) 29 19 98 20

  Redactie Majoor C. Jongejans Zr. W. Hartmans Lt. M. Potters Zr. A.E Venema Zr. E. Videler

  Kopij voor de volgende uitgave kunt u voor maandag 17 maart 2014 inleveren via het postvakje bij de Raad & Daadbalie of via redactie@legerdesheilsutrecht.nl

 • 3 | Korpsnieuws Utrecht

  Voorwoord

  Jij ziet botten, ik zie een leger! In september 2013 had ik het voorrecht om mee te gaan naar het Zangersweekend van het Leger des Heils, een aanrader voor iedereen die van God en van zingen houdt.

  Op de zondagochtend mocht ik de dagopening verzorgen en in de voorbereiding voor dit moment heb ik in mijn gebedstijd de volgende woorden opgeschreven, nadat ik Ezechiel 37:1-14 had gelezen. Een gedeelte van de woorden is overgenomen uit 'The Vision & The Vow' van Pete Greig, het meeste is mijn eigen visioen. Een paar weken geleden heb ik de woorden ook al op Facebook gedeeld, maar ik wilde het u, de lezers van het korps-nieuws, ook niet onthouden. Ik hoop en bid dat deze woorden tot uw hart mogen spreken.

  Ik zie een leger dat leeft uit genade, overtuigd van haar eigen tekort, maar ook overtuigd van Gods onmetelijke liefde voor ons, mensen.

  Ik zie een leger van mensen die hun licht laten schijnen door de kieren van het bestaan heen. Licht dat zichtbaar wordt in elk gesprek, elke wandeling, op school, op het werk, in de supermarkt en zelfs in de shoarmazaak.

  Ik zie een leger van mensen die hun comfortabele leven in de waagschaal durven leggen om te strijden tegen ongerechtigheid, elk moment van de dag opnieuw, al was het een miljoen keer.

  Ik zie een leger dat durft te verliezen, zodat ze op een dag het 'goed gedaan' zullen horen van God zelf.

  Ik zie een leger zonder gala-uniform, maar met de waarheid als epauletten, de gerechtigheid als uniformjas, de vrede als pet en het geloof als overjas.

  Ik zie een leger dat veelkleurig is, een leger waarbij Christus de generaal is en waarbij Filippenzen 1:21 de lijfspreuk is: 'Want voor mij is leven Christus en sterven winst'

 • Korpsnieuws Utrecht | 4

  Ik zie een leger van mensen die niet op elkaars fouten letten, maar hun ogen op Jezus gericht hebben.

  Ik zie een leger dat onvoor-waardelijk Jezus wil volgen, met vallen en opstaan, steeds kiezend om naast mensen te staan die door de wereld worden uitgekotst.

  Ik zie een leger van kwetsbare mensen, mensen die gewond durven raken om meer te kunnen zorgen, beter te kunnen luisteren en met een nog intensere liefde te kunnen leven.

  Ik zie een leger dat groter, veel groter is dan het Leger des Heils, maar waar het Leger des Heils wel bij mag horen.

  En ik zie een leger waar ik bij mag horen. Niet omdat ik heilssoldaat ben of officier, maar omdat ik met vallen en opstaan steeds meer overtuigd raak van Gods liefde, zijn Genade en het offer van zijn Zoon.

  Ik beloof dat ik in mijn leven trouw aan God ben, door de genade van de Heilige Geest.

  Ik beloof dat ik liefde geef aan de mensen die door God aan mij zijn gegeven, door Christus te zien in de ander, door Christus in de ander te dienen en door Christus te laten zien en de vreugde door de Heilige Geest ter meerdere eer en glorie van God, onze Vader.

  Ik beloof dat ik mijn leven verbind aan het doorgeven van Gods goede boodschap, door de kracht van de Heilige Geest, zodat iedereen de liefde van Jezus Christus mag leren kennen. Amen

  Marc Potters (luitenant) korpsofficier

 • 5 | Korpsnieuws Utrecht

  Onsterfelijke liederen en hun makers (31)

  door Envoy F.P.W. van Zaalen

  God zij met u tot ons wederzien. Hoe vaak hebben we deze woorden niet gezongen in de oude tijd. Het betreft hier een gelegenheidslied, speciaal bedoeld voor vaarwel-samenkomsten. Als de dienstdoende korpsofficier vaarwelorders had ontvangen, nam hij afscheid op een donderdagavondse samenkomst, doorgaans in een goed bezette zaal. Hij werd toegesproken door vertegenwoordigers van alle korpsonderdelen tot en met de padvinderij. En dan kwamen tegen het eind de zakdoeken tevoorschijn en tijdens het refrein - het koor, zeiden we toen nog - krioelden de ziektekiemen door het gebouw. Bij de welkomstsamenkomst voor de opvolger zat de zaal minstens zo vol, dus er was geen epidemie uitgebroken. Overigens, lied 439 in onze bundel heeft geen refrein meer! (Teken des tijds?)

  De Amerikaanse predikant Jeremiah Eames Rankin (1828-1904), destijd gestationeerd in Washington, schreef de tekst, genspireerd op de groet Goodbye, een afkorting van God be with you.

  Jeremiah E. Rankin (1828- 1904)

  Het lied, op een andere melodie dan wij gebruiken, werd voor het eerst gezongen in 1882. Onze melodie is van niemand minder dan van de

 • Korpsnieuws Utrecht | 6

  grote Britse componist Ralph Vaughan Williams.

  Wie op tv gekeken heeft naar de begrafenis van Mandela heeft het koor het lied horen zingen. Het is het christelijk afscheidslied bij uitstek en wordt op de hele wereld gezongen.

  Het is onuitwisbaar verbonden met de geschiedenis van het Leger des Heils in Canada. Toen in 1907 de Stichter van het Leger des Heils William Booth, 78 jaar oud, zijn laatste bezoek had gebracht aan de Britse kroonkolonie, zong de grote massa heilssoldaten aanwezig op de kade van Quebec de geliefde generaal dit lied toe, toen hij vertrok met het stoomschip Empress of Ireland. Dit feit zou niet gememoreerd zijn als niet zeven jaar later net zon afscheid plaatsvond.

  Een grote vertegenwoordiging van het Canadese territorie zou vertrekken naar het Internationale Congres in Londen, inclusief de al beroemde Canadese Staff Band. Het was weer de Empress of Ireland waarmee gereisd zou worden. Op donderdag 28 mei 1914 voer het schip, bij stralend weer, af met 1300 passagiers, waaronder een paar honderd heilsofficieren en -soldaten. De menigte op de kade en aan boord zong God be with you till we meet again! Wie dacht bij het vierde couplet aan de betekenis van de woorden deaths threatening wave before you, de bedreigende doodsgolf voor u? Speelde bij sommigen het lot van de onzinkbare oceaanstomer Titanic door het

  hoofd? Maar in dit jaargetijde waren er toch geen ijsbergen!

  De Empress was op weg naar de Atlantische Oceaan voor de oversteek via de Sint Laurensrivier, die alsmaar breder werd en uiteindelijk lagen de oevers wel zon vijftig kilometer uit elkaar. Om middernacht lag bijna iedereen te kooi. Wolken van grote bosbranden werden door de harde wind over de rivier gedreven, en verenigden zich met de dichte mist die in de riviermonding kwam opzetten. Nadat de loods van boord was gegaan, ging het full speed vooruit. Om half een s nachts naderde een kolentanker, elkaars mistseinen werden verkeerd begrepen en zo doemde plotseling de Storstad uit het mistgordijn en ramde de Empress midscheeps en scheurde de boeg van het midden tot de schroef, waardoor de waterdichte schotten onbruikbaar waren. Binnen 14 minuten verdween het schip in de golven. Het overgrote deel van de in hun slaap verraste passagiers zat als ratten in de val, maar wie het dek wist te bereiken had een kans. Dappere zeelieden deden hun uiterste best om te redden wat te redden viel, sommigen wisten zwemmend een bootje of zelfs de kust te bereiken.

  De laatste officier die aan de kade van Quebec het schip had verlaten, majoor Gideon Miller zat enige uren later in een oude keet aan de kust bij karig licht de aan land gebrachte slachtoffers te identificeren.

 • 7 | Korpsnieuws Utrecht

  De middag na de tragedie bracht een schip de stoffelijke overschotten terug naar Quebec, onder een hels onweer, en aan de kade was ineens de regenboog te zien. Per trein arriveerden de eerste overlevenden. In de grote uitvaartdienst, 7500 aanwezigen binnen, stonden op het podium 38 lege stoelen: de plaatsen voor de stafmuzikanten. Er waren 167 heilsofficieren en -soldaten omgekomen. Tien stafmuzikanten overleefden de ramp. Ruim een halve eeuw kende Canada geen nieuwe stafband meer.

  e versie van het lied in ons liederenboek wijkt bijna volledig af van het Engels. Het is een nieuwe schepping en we zouden het ook kunnen zingen aan het eind van een

  samenkomst. Lees het aandachtig. Na de regels

  God zij met u tot ons wederzien, Hij, de Heer der legerscharen, hij zal uwe gang bewaren. God zij met u tot ons wederzien

  volgen drie coupletten met de beginregel en slotregel als in couplet n.

  2. Ga met God en wees een zegen, voorspoed geev Hij op uw wegen.

  3. Hij zal uwe arbeid lonen, en uw werk met zielen kronen.

  4. Hier op aard en eens daarboven, waar wij na de strijd Hem loven.

  Het nu verdwenen refrein luidde: Vaar dan wel, vaar dan wel,