Korpsnieuws februari | maart 2015

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het korpsnieuws geeft een inkijkje in het kerkgenootschap van het Leger des Heils in Utrecht. Veel leesplezier!

Text of Korpsnieuws februari | maart 2015

 • Korpsnieuws Utrecht

  februari | maart 2015

 • Korpsnieuws Utrecht | 2

  INHOUD Inhoud ...................................................................... 2 De Uitdaging! ......................................................... 3 Korpsberaad 15 februari 2015 .......................... 4 Financin ............................................................... 4 De rood-geel-blauwe brief ............................... 5 Wie is Wie? ............................................................ 6 Jubilea ...................................................................... 7 Personalia ............................................................... 7 Bloemen heiligingstafel ..................................... 8 Verjaardagslijst ..................................................... 8 Onze zieken en mensen die aan huis gebonden zijn ...................................................... 10 Terugblik op Kerst ............................................... 11 Heel Overvecht bakt .......................................... 14 Rooster .................................................................. 15 Agenda ................................................................... 15 De Raad- en Daadbalie .................................... 17 Renie Jeugd van Toen / Keldergangers .... 19 Viering Wereldgebedsdag ............................... 21

  Uitgave nr. 47

  ADRESSEN Korpsgebouw Schooneggendreef 27H

  3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

  Korpsofficier Luitenant Marc Potters (06) 34 37 88 90

  Bijbelstudie Jonge vrouwen

  Luitenant Mariska Potters

  Cordinator Buurtwerk

  Elselies Flikweert (06) 13 15 00 39 e.flikweert@legerdesheils.nl

  Cordinator 2e kanswinkel

  Vacant

  Verhuur Majoor A. van Eijk

  Jongsoldaten sergeant IOS-ambassadeur

  Br. F. Keijzer Majoor C. Jongejans

  Redactie Majoor C. Jongejans Zr. W. Hartmans Lt. M. Potters Zr. A.E Venema Zr. E. Videler

  Kopij voor de volgende uitgave kunt u voor maandag 23 maart 2015 inleveren via het postvakje bij de Raad & Daadbalie of via redactie@legerdesheilsutrecht.nl

 • 3 | Korpsnieuws Utrecht

  Voorwoord

  De Uitdaging! Maar hij zei: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. (2 Korintirs 12:9) De laatste tijd spookt het woord door mijn hoofd: Uitdaging. Een gewoon Nederlands woord, met een duidelijke betekenis. Het woord uitdaging staat namelijk voor een taak die moeilijk te verwezenlijken valt. Met het korps hebben we de laatste tijd in vergaderingen en ook in de samenkomsten nagedacht over wie we zijn en wat we kunnen betekenen in de wijk Overvecht. We krijgen steeds meer contact met onze buren en medebewoners van deze prachtige wijk. We werken samen met de andere kerken in projecten als de Alpha-cursus, de week van Gebed en we hebben een gezamenlijke dienst met Pinksteren. Echt prachtige initiatieven! Ik merk ook dat ik van samen werken energie

  krijg en ik geloof met heel mijn hart dat we met elkaar de uitdaging aan kunnen gaan om Overvecht het licht van onze heer Jezus Christus te brengen. Maar wie zijn wijzelf dan? Als Leger des Heils? Hoe kunnen wij als kleine gemeenschap het verschil maken? Is onze invloed wel groot genoeg en worden we juist niet heel moe van alles wat moet gebeuren? Als we die vragen aan onszelf stellen, dan lijkt de taak om Overvecht het Goede Nieuws te vertellen en te laten ervaren een echte uitdaging, oftewel een taak die maar moeilijk te verwezenlijken valt. Toch geloof ik dat het kan! Sterker nog: God werkt door onze zwakheid heen. Zo is er gewoonweg meer plaats voor Hem! Juist in de lijdenstijd, die binnenkort gaat beginnen, worden we erbij bepaald dat Jezus niet fluitend naar het kruis ging. Zijn lijdensweg was lang en zwaar. Er zijn niet veel grotere uitdagingen geweest voor een mens. Maar toch ging Jezus die lijdensweg, omdat het de wil van de Vader was en omdat Jezus op zijn Vader vertrouwde! Laten we het voorbeeld van Jezus volgen en de uitdaging aangaan om hier te werken, in Overvecht, aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. Uit onszelf zijn we hier te zwak voor. Gelukkig maar, want zo wordt de kracht van Christus in ons zichtbaar! Marc Potters (luitenant) Korpsofficier

 • Korpsnieuws Utrecht | 4

  Korpsberaad 15 februari 2015 Zoals we ook al hebben afgesproken in het najaar, houden we op 15 februari een korpsberaad. We zullen het uurtje gebruiken om de indeling van onze samenkomsten te evalueren, maar u heeft ook de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen. Laat u het mij even weten als u iets heeft toe te voegen? 15 februari 2015 10:00 uur Samenkomst 12:00 uur Lunch (wordt verzorgd) 12:30 13:30 uur Korpsberaad Wilt u het korpsberaad ook biddend voorbereiden? Ik kijk naar u uit! Marc Potters

  Financin Traditiegetrouw hebben we in de kerstperiode weer goed ons best gedaan om geld in te zamelen voor het sociale werk van het korps. We zijn in ieder geval blij verrast door de goede opbrengst! Lieve collectanten, heel erg bedankt! Opbrengst Nationale Collecte: 13.471,39! Opbrengst kerstpotten: 2.941,91

 • 5 | Korpsnieuws Utrecht

  De rood-geel-blauwe brief Regelmatige bezoekers van onze kerkdiensten en andere activiteiten hebben in december 2014 of in de weken daarna een (rood)-geel-blauwe brief gekregen. Bij elke brief werd gevraagd om te reageren. Sommigen hebben dit gedaan, maar waarschijnlijk liggen er nog een heleboel formulieren klaar om in te leveren. Doet u dat in komende weken even? Als u vragen heeft of de brieven niet heeft gekregen en u bent er wel nieuwsgierig naar, vraagt u dan aan Majoor Corrie Jongejans om meer informatie. Zij praat u dan helemaal bij.

  Rode Brief Als bezoeker van de zondagse dienst wordt u gevraagd om een formuliertje in te vullen met uw naam, hoe u aangesproken wil worden, wat uw (vroegere) beroep is, of u heilssoldaat bent, en hoe lang u in het Leger des Heils komt. Deze gegevens worden gebruikt om een gezichtenboek te maken voor de jongeren van de kinderkerk. Het gaat erom dat de jongeren de ouderen leren kennen. Daarom vragen we u ook een foto bij het formulier te doen. In de familiedienst van maart willen we dat gezichtenboek overhandigen aan de jongeren en verwachten wij dat we een gezichtenboek van hen krijgen.

  Gele brief U kunt lid worden van de Leger des Heils Zeepclub! Voor slechts 2,00 per maand of 24,00 per jaar. Op de 2e zondag in de maand krijgt u een

  stukje zeep en betaalt u 2,00. Deze zeep ontvangt u een jaar lang, dus tot januari 2016.

  Het geld van de Zeepclub wordt gebruikt voor het project van de Hart- en handactie van het Leger des Heils. De opbrengst van de zeepactie wordt in oktober 2015 afgedragen op de ontmoetingsdag. Wij gaan dan nog even door tot januari 2016 en het restant gaat dan naar het project van 2016. Op 8 januari zijn er gratis stukjes zeep uitgedeeld. Daar zat een kaartje bij om u op te geven. Hebt u dat gemist? U kunt er altijd nog bij! 40 mensen gaven zich al op!

  Blauwe brief Leest u ook al mee met het wereldwijde Leger des Heils? Als Leger willen we in het jaar 2015 het hele Nieuwe Testament van de Bijbel lezen. Er is een mooi boekje, waarin de weken staan en de hoofdstukken die we dan lezen. Het gaat om 5 hoofdstukken per week. Heeft u nog geen boekje? Of heeft u vragen? Neem contact op met Majoor Corrie Jongejans. In de samenkomstzaal staan een rode, een gele en een blauwe bus, daarin kunt u de antwoordstroken en eventuele vragen kwijt.

 • Korpsnieuws Utrecht | 6

  Wie is Wie? We maakten al kennis met Zuster Corrie Tang in de rubriek 7 vragen, 7 antwoorden. In dat gesprek kwam haar man zijdelings ter sprake, maar zij wilde dat wij ook haar man leerden kennen en daarom plaatsen we nu een ingekort artikel uit Hervormd Utrecht van 4 januari 1985.

  Dr. Tang met emeritaat Op 6 januari 1985 zal dr. Tang in de kapel van het Diakonessenhuis zijn afscheidspreek houden, in verband met het feit dat hij 60 jaar wordt en hij van een overbruggingsregeling gebruikmaakt. Dr. Tang heeft er dan 31 jaar opzitten - zowel in de kerk als in de gezondheidszorg. Hij begon zijn werkzaamheden in Utrecht als geestelijk verzorger bij het Academisch Ziekenhuis van 1954-1960. Hij had zijn opleiding genoten op Kerk en Wereld en behoorde tot hen die de naam Wika droegen (Werkers In Kerkelijke Arbeid). Hij was daardoor gesteld in de kerkelijke bediening. In 1960 werd dr. Tang benoemd tot geestelijk verzorger in het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, waar hij werkzaam was tot 1 september 1975, toen hij predikant werd van het Diakonessenhuis. In de periode dat hij in Zuidlaren werkzaam was, wist hij zijn drukke werkzaamheden te combineren met

  een wetenschappelijke studie. Hij deed het kandidaatsexamen in de pedagogiek en volbracht de theologische studie die hij afrondde met een doctoraal examen. De meeste examens deed hij cum laude (met lof). Dit wijst niet alleen op een zeer helder verstand, maar het getuigt ook van wilskracht en een gedegen systematiek. In zijn periode in het Diakonessenhuis heeft hij ook nog de nodige tijd weten te vinden voor het schrijven van artikelen en boeken. Het is eigenlijk verbazingwekkend, dat dr. Tang dat wetenschappelijk werk heeft weten te combineren met een drukke werkkring. Hij is namelijk een pastor, die bewogen is met hen, die aan zijn zorgen worden toevertrouwd. Hij verdiept zich in mensen en leeft met hen mee, is zelfs op onmogelijke tijden bereid tot een pastoraal gesprek. En dan daarnaast de rust vinden voor wetenschappelijk werk, zoiets kom je maar zelden tegen. Dr. Tang is uitsluitend in de gezondheidszorg werkzaa