of 28 /28
Lendelééft! Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2014 LENDELEDE L de bezige k(r)ant van onze gemeente www.lendelede.be Binnenin meer over : • De nieuwe adviesraden in actie ! • Nieuws van Sociaal Thuis • Vergeet de groepsaankopen Groene Stroom niet ! HET GEMEENTEBESTUUR EN HET OCMW WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2014

Lendeleeft januari - februari - maart 2014

  • Upload
    dothien

  • View
    230

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Page 1: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Lendelééft!

Gemeentebestuur Lendeledejanuari - februari - maart 2014

LENDELEDEL

de bezige k(r)ant van onze gemeente

www.lendelede.be

Binnenin meer over : •Denieuweadviesradeninactie! •NieuwsvanSociaalThuis •VergeetdegroepsaankopenGroeneStroomniet!

HET GEMEENTEBESTUUR EN HET OCMW

WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN GELUKKIG

2014

Page 2: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Voorwoord

L02

VBeste inwoners,

We staan alweer voor het jaareinde. Het moment om eens stil te staan bij het voorbije jaar en een blik te werpen

op de toekomst. Aan nieuwsoverzichten geen gebrek. Was 2013 een opmerkelijk jaar? Het antwoord zal voor ieder

van ons anders zijn. Vreugde en verdriet maken deel uit van ons leven en liggen dicht bij elkaar!

Zoals je wellicht via diverse mediaberichten vernomen hebt, staan de gemeentebesturen voor grote uitdagingen.

Op de gemeenteraad van 19 december 2013 werd het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 voorgesteld. Deze

beleidsnota omvat een goeddoordachte visie op de toekomst van onze gemeente. De rode draad doorheen deze

beleidsplanning is de financiële draagkracht. De invoering van de nieuwe beheers- en beleidscyclus omvat heel wat

verplichtingen en vereist een evenwicht in inkomsten en uitgaven voor de lopende legislatuur. Hierdoor wordt de

budgettaire ruimte de komende jaren beperkt. Dit betekent het nemen van moeilijke beslissingen en de tering naar

de nering zetten. Prioriteiten stellen, besparen, investeringen al dan niet weerhouden en tegelijk de dienstverlening

zo goed mogelijk blijven garanderen is dé uitdaging! In 2013 werd een noodzakelijke belastingverhoging ingevoerd:

deze extra inkomsten geven de broodnodige financiële zuurstof om de dienstverlening verder te garanderen. Het

college van burgemeester en schepenen heeft de voorbije maanden niet stilgezeten, de kredieten van alle diensten

werden geëvalueerd en bijgestuurd. Het resultaat hiervan vind je terug in het beleidsplan 2014-2019 te raadplegen

op de gemeentelijke website.

Maar uiteraard is niet alles kommer en kwel in onze gemeente! Lendelede heeft heel wat te bieden: een goede

ligging, een rijk aanbod inzake vrijetijdsbeleving, een bloeiend verenigingsleven, mooie handelszaken,… kortom, alles

wat je nodig hebt om goed te leven! Goede sociale contacten en een goed sociaal netwerk zijn enorm belangrijk.

Gelukkig zijn er nog veel vrijwilligers in onze gemeente die heel wat organiseren en die bereid zijn een ander te

helpen. Een welgemeend ‘dank je wel’ aan iedereen die meewerkt aan deze warme samenleving!

In functie van de besparingsmaatregelen en in tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen ‘Inzet’.

Laten we met z’n allen genieten van het jaareinde en 2014 positief en welgezind inzetten!

In naam van het gemeentebestuur wens ik iedereen een gezond en zorgeloos nieuw jaar toe vol geluk, gezelligheid

en warme vriendschap voor elkaar!

Carine Dewaele,

burgemeester

Page 3: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

colofonRedactievoorzitter: Ann Malysse – tel: 051 32 02 70

Secretariaat: p/a Hilde Verhamme, Natasja Mahau, A. Dassonvillelaan 3,

8860 Lendelede, tel: 051 31 58 70 - [email protected]

Verantwoordelijke Uitgever: Carine Dewaele, p/a gemeentehuis Lendelede

Redactieleden: Willy Albrecht, Erwin Danis, Nele Declerck, Bjorn

Huysentruyt, Cecile Mestdagh, Raoul Rigole, Emmelie Rosseeuw,

Bruno Vanoverbeke, Elvire Vanysacker, Marc Vermeulen, Magda Witdouck

Huisfotograaf : Elvire Vanysacker

Eindredactie en Concept: WoordWerk Vansevenant

Revisie lay-out: Wim Dierick

Lay-out en Concept - Druk: Bultheel bvba, Lendelede

Inhoud IHetnieuwstenieuws Geboren-gehuwd-overleden-jubilea p. 4-5 Belangrijke berichten p. 6-7 Gemeenteraad p. 8 Ontvangsten op het gemeentehuis p. 9

SociaalThuiskomen Nieuws uit Sociaal Thuis p. 10 Berichten p. 11-12

SpeciaalperkwartaalNieuwe adviesraden p.13-16 NoordZuid Plan(t) de toekomst p. 17 Terublik: pannenkoekenfestijn p. 17

Bezigekanten Bibliotheek p. 18-19 Jeugd p. 20-21 Cultuur-Sport-Senioren p. 22

VeiligVerkeren Zwaar verkeer p. 23 Sneeuwruimen p. 23

Natuurlijk MOS p. 24 Berichten p. 25-26

UitinLendelede p. 27 Mededelingenennuttigetelefoonnummers p. 28

L03

Zin in meer nieuws over Lendelede?Surf naar

www.lendelede.be/nieuwsbrief en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Page 4: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Pro

Het nieuwste nieuws

H Een nieuw jaar met nieuw nieuws. Logischer kan het niet.

Er leeft wat in Lendelede en dat leven krijgt altijd plaats in onze Lendeleeft.

Ook dat is zo logisch als wat…

L04

Geboren

Uleyn Pommeline, ° 01.05.2013 te Izegemd.v. Uleyn Maarten en Messely Hanne, Leenstraat 3

Demuynck Tuur, °30.07.2013 te Izegemz.v. Demuynck Bavo en Sinnesael Bieke, Kortrijksestraat 69

Delaere Finn, °01.09.2013 te Kortrijkz.v. Delaere Sven en Heremans Laurie, Korenveld 50

Delaere Liv, °01.09.2013 te Kortrijkd.v. Delaere Sven en Heremans Laurie, Korenveld 50

Lammertyn Morris, °03.09.2013 te Izegemz.v. Lammertyn Wim en Verbeke Nele, ‘t Zaagske 21

Monteyne Remi, °06.09.2013 te Izegemz.v. Monteye Jeroen en Vanmarcke Sarah, Manpadstraat 19

Decraene Flore, °10.09.2013 te Izegemd.v. Decraene Mathieu en Couckhuyt Anja, Kasteelgoed 22

Verschuere Arthur, °02.10.2013 te Roeselarez.v. Verschuere Gwenn en Declercq Sarah, Kardinaal Cardijnlaan 1

Sagaert Bekka, °12.10.2013 te Roeselared.v. Sagaert Bart en Lammens Sarah, Winkelsestraat 109

Tyapina Alexa, °16.10.2013 te Menend.v. Tyapin Aleksander en Tyapina Inna, Winkelsestraat 8

Tyapin Natan, °16.10.2013 te Menenz.v. Tyapin Aleksander en Tyapina Inna, Winkelsestraat 8

Damman Maxine, °17.10.2013 te Izegemd.v. Damman Mathieu en Sinnaeve Elisabeth, Nieuwstraat 2A

Desmedt Emiel,°18.10.2013 te Kortrijkz.v. Desmedt Bruno en De Tavernier Eveline; Sint Antoniusstraat 17

Overleden

Binnen de gemeente Laga Luc , weduwnaar van Vuylsteke Anne° 21.10.1951 – +23.08.2013

Vandewalle Elie, echtgenoot van Fraeye Angèle°05.10.1931 – +16.10.2013

Claerbout José, echtg. van Houthoofd Marie Thérèse°05.04.1934 - +01.11.2013

Buiten de gemeenteVerlinde Maria, weduwe van Vanbelle André°28.01.1930 - +25.08.2013

Degroote Marc °18.07.1950 - +13.09.2013

Vandemaele Andrea °30.01.1936 - +01.10.2013

Deceuninck Remi, echtgenoot van Vercruysse Lia°04.07.1923 - +26.09.2013

Van Lancker Willy, echtgenoot van Bormans Jeanne°03.12.1922 - +01.10.2013

Guillemyn Lisette, weduwe van De Busschere Roger°06.03.1933 - +26.10.2013

Duyck André, weduwnaar van Catteeuw Germaine°07.06.1923 - +07.11.2013

Demeyere Norbert °03.02.1943 - +13.11.2013

Adam Hendrik °17.07.1956 - +14.11.2013

Gehuwd

Soens Alexander, Kortrijksestraat 50Lammertyn Evelyn, Kortrijksestraat 50

Deweerdt Henk, Emiel Neirynckstraat 19Vanderiviere Inge, Emiel Neirynckstraat 19

Bossuyt Joselito, Kasteelstraat 27Desmedt Sietske, Meensesteenweg 116, Izegem

Page 5: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Pro

L05

Couckuyt Marcel – Verheye Marie JosephElfde Julilaan 29 - 07/02/1964

Maertens Raphaël – Vercruysse GodelieveKardinaal Cardijnlaan 6 – 26/02/1954

Voorbije jubilea (van volgende jubileumfeesten kregen we een foto binnen)

Dolfen Bernard – Vandewaetere JacquelineOudstrijderslaan 20 – 28/03/1964

Messely Gustaaf - Vanderhaeghe ChristianeWilgenlaan 18 – 28/03/1964

Komende jubilea

50 jaar gehuwdVuylsteke André -Callewaert Annie

60 jaar gehuwdStock Roland -

Deceuninck Mariette

Page 6: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L06

Belangrijke berichten

De SIS-kaart verdwijnt (maar gooi ‘m nog niet weg!)

Na 1 januari 2014 zullen er geen nieuwe SIS-kaarten meer worden uitgereikt. Ook bij verlies of beschadiging ontvang je geen nieuw exemplaar meer, wel een voorlopig attest dat geldig is in de apotheek en het ziekenhuis. Ook bij een geboorte krijg je een attest in plaats van een SIS-kaart. Voortaan zal je elektronische identiteitskaart gevraagd worden. Op je eID worden geen ziekenfondsgegevens opgesla-gen. Je eID dient enkel om je rijksregisternummer elektronisch te kunnen lezen. Via deze identificatie krijgt de apothe-ker, het ziekenhuis of de zorgverlener toegang tot de gegevensbank van jouw ziekenfonds. Zo kan het tarief worden aangerekend dat volgens jouw statuut van toepassing is.Gooi de SIS-kaart niet weg! Voor een vlotte gang van zaken breng je momenteel nog steeds je SIS-kaart mee als je naar de apotheek, het ziekenhuis of zorgverleners gaat. De kaart zal nog van pas komen in afwachting dat:• alle personen zonder elektronisch identiteitsbewijs hun ISI+-kaart ontvangen hebben (bvb. kinderen)• alle zorgverleners overgeschakeld zijn op het nieuwe systeem.

De ISI+-kaart?!

Als je niet aan de voorwaarden voldoet om een eID te hebben, krijg je in 2014 een zogenaamde ISI+-kaart, waarop je rijksregisternummer vermeld staat. Deze kaart zal geleidelijk worden uitgereikt aan:• personen die geen eID hebben maar in België wel sociaal verzekerd zijn (bv. de grensarbeiders en hun gezinsleden)• kinderen jonger dan 12 jaar (de kids-ID is immers niet verplicht)

Deelnemen aan de verkiezingen als niet-BelgOp 25 mei 2014 zijn er verkiezingen. Als burger van een lidstaat van de Europese Unie (niet-Belg) kan je in België stemmen voor het Europees Parlement mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je kan niet stemmen voor het Federaal Parlement en ook niet voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Wie mag stemmen ?• Je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (niet van toepassing voor wie de Belgische nationali-

teit bezit)• Je hebt je hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente• Minstens 18 jaar zijn op 25 mei 2014• Over stemrecht beschikken• Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst?• Ga naar de bevolkingsdienst van je gemeente vóór 28 februari 2014 en breng je nationale identiteitskaart mee• Vraag daar om je in te schrijven op de kiezerslijst: ° Je krijgt een document dat je moet invullen en ondertekenen Je kan dit document ook terugvinden op www.verkiezingen.fgov.be ° Je geeft het ingevulde document terug ° Je krijgt later van de bevolkingsdienst een brief ter bevestiging ° Je bent nu ingeschreven op de kiezerslijst *• Nu ben je verplicht om te gaan stemmen op 25 mei 2014. (*) Als je inschrijving geweigerd werd, vraag dan aan de bevolkingsdienst wat je kan doen.Meer info: - De bevolkingsdienst:[email protected] - Surf naar www.verkiezingen.fgov.be of www.lendelede.be

Geef inbrekers geen kans

De laatste maanden worden we in onze gemeente geconfronteerd met een aantal inbraken. De politie stelt alles in het werk om dit tegen te gaan, maar inbraak blijft een van de belangrijkste criminaliteitsfenomenen in België.Ben je getuige van verdachte handelingen? Zie je een voertuig dat niet meteen in jouw straat thuishoort? Merk je een verdacht individu op? Neem dan contact op met de politie op het nummer 051 056 23 96 11 (dispatching PZ Vlas: 24u/24u). Beter een keer te veel bellen dan een keer te weinig! De politie waardeert je medewerking!

Page 7: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Plechtigheid 11 november 20139.40u Korte optocht10u KerkdienstAansluitend op deze kerkdienst is er een optocht naar het kerkhof voor een bloemenhulde. Daarna is er nog een hulde aan het ge-denkteken van de oorlogsslachtoffers op het Dorpsplein.

L07

Wijkinspecteurs bereikbaar op gsm

De wijkinspecteurs van Lendelede zijn vanaf nu tijdens de werkuren te bereiken op een gsm-nummer. De gsm-nummers en de e-mailadressen zijn terug te vinden op de site van PZ Vlas onder het item ‘Diensten / Zoek uw wijkinspecteur’. Voor dringende meldingen gelden steeds het noodnummer 101 en het algemeen oproepnummer van de politiezone Vlas 056 23 96 11.Wijk Lendelede centrum: INP Matton Skrällan: 0498 90 97 84Wijk Lendelede rand: INP Desplenter Alain: 0498 90 97 45Wijk Sente: INP Maus Steven: 0498 90 97 40.

Wim Allossery is nieuw lid bij het parochiaal team

Op zaterdag 14 september 2013 werd Wim Allossery door deken Herman Lecluyse aangesteld als lid van het parochiaal team. Wim is 41 jaar, afkomstig uit Torhout en gehuwd met Natalie Feys uit Moen. Ze hebben twee kinderen: Jonas en Jolien. Dertien jaar geleden kwamen ze wonen in Lendelede. Ook zijn vrouw Natalie is geëngageerd als lector en sinds twee jaar als vormselcatechiste. Tijdens zijn opleiding volgde hij de teamvergaderingen met Godelieve Vandewalle, Hilda Verschoore en pastoor Willy Bonte. Hij werkt graag met de computer en zorgt ervoor dat de parochie Sint-Blasius op facebook komt. In de toekomst zal hij zorgen voor de acolietengroep.

Biometrie in paspoorten

Midden december 2013 is ook onze gemeente gestart met de afgifte van biometrische paspoorten voor Bel-gen (reispassen) en elektronische verblijfskaarten voor niet-EU’ers. Dit is een vereiste van de Europese Unie om zowel de veiligheid van de burgers als die van de lidsta-ten te verhogen. Naast de persoonsgegevens, worden nu ook de foto en handtekening elektronisch opgeslagen en worden er vingerafdrukken genomen.Meer informatie: www.diplomatie.be of onze dienst be-volking: 051 33 63 00.

Start bankkaartmodel rijbewijzen

Sinds 8 april 2013 werden nieuwe rijbewijzen in omloop gebracht.Sinds 1 oktober zijn daar ook de voorlopige rijbewijzen (model 3, model 18 maanden en model 36 maanden) bij-gekomen; er kunnen geen duplicaten meer worden aangevraagd. Iedere aanvraag kost 25 €. Deze rijbewijzen hebben het model van een bankkaart. De foto en handtekening wordt uit het rijksregister genomen (idem eID), tenzij je een recentere foto verkiest.Enkel voor de internationale rijbewijzen blijft het papieren model bestaan.Burgers met een rijbewijs uitgereikt vóór januari 1989 doen er best aan een omwisseling aan te vragen. Het duurt een vijftal dagen vooraleer je rijbewijs afgeleverd wordt. Personen met een rijgeschiktheidsattest doen er goed aan om tijdig de arbeidsgeneesheer op te zoeken.Meer informatie: [email protected] – 051/33 63 09.

Page 8: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Geldigheid identiteitskaart !

Opgelet! Ga je op reis? Gelieve tijdig de geldigheid van jouw Eid na te kijken. Sommige landen eisen dat de identiteitskaart nog een aantal maanden geldig is bij terugreis naar België. Ook de luchtvaartmaat-schappijen kunnen eisen dat je identiteitskaart nog een aantal maanden geldig is bij terugkomst. Infor-meer tijdig bij het reisbureau of luchtvaartmaatschappij of bij de dienst bevolking: 051/33 63 00.

Een nieuwe toekomst voor site Nelca !

Informeerjeopzaterdag31maart

De voormalige bedrijfssite Nelca ligt er op vandaag verlaten en bijzonder verwaarloosd bij. Een lelijke en omvangrijke plek dichtbij de dorpskern van onze gemeente, die schreeuwt om aandacht. Vorig jaar heeft intercommunale Leiedal deze site van 10 ha aangekocht. Samen met het gemeentebestuur maakt Leiedal momenteel werk van een globaal toekomstplan, waarbij gekozen wordt voor een integrale en kwalitatieve aanpak van de site en haar omgeving. Het plan streeft naar een optimale samenhang tussen wonen, werken en mobiliteit. Er wordt niet alleen ruimte gecreëerd voor lokale bedrijven en woningen: ook een nieuwe verbindingsweg, voetgangers- en fietsverbindingen, waterbuffering, … worden opgeno-men. Het toont hoe de site en jouw onmiddellijke leefomgeving er binnen een tiental jaar zou kunnen uitzien. De herontwikkeling zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Lende-lede. Zowel het gemeentebestuur als Leiedal houden er aan om dit ‘masterplan’ in al haar facetten voor te stellen.Interesse? Kom dan langs op zaterdag 31 maart 2012 om 9.30 u. in feestzaal Lindelei. Aan-sluitend wordt een wandeling georganiseerd op de site Nelca, waar je meer verneemt over het verleden en de toekomst.

L08

Gesprokkeld uit de gemeenteraad

Gemeenteraadszitting van 19 sept. 2013

4. Aquafin plant rioleringswerken in onze gemeente, namelijk het project “PRIO Kortrijksestraat” waar-bij een leiding wordt aangelegd vanaf de Kortrijk-sestraat naar de collector op grondgebied Kuurne. Hierbij moeten zij over diverse privé-eigendom-men waarbij ook één perceel eigendom van de gemeente.

5. Toerisme Leiestreek heeft gevraagd om hun wer-king rond de regionale toeristische-recreatieve werking 2014-2019 te willen blijven ondersteunen en hiervoor de Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en Recreatie tussen het autonoom pro-vinciebedrijf Westtoer en de gemeente Lendelede te willen ondertekenen.

Gemeenteraadszitting van 17 okt. 2013

1. Bekrachtigen Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaande-ren ‘Samen grenzen verleggen’.

Het opzet van het nieuwe streekpact bestaat erin om aan de streekvisie ook zeven concrete hefboomprojec-ten te koppelen:

• Topregio voor de creatieve maakindustrie • Zuid-West ontwikkelt en werft talent • Blauw-groen netwerk als drager van omgevings-

kwaliteit en identiteit voor de regio • Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050 • Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor

streekontwikkeling • Zorg & Innovatie • Warme buurten.13. De gemeente verleent een erfpacht voor de periode van

30 jaar aan vzw BIK voor de uitbouw van de site ‘hoeve Vercamer’.

15. Oprichten van een Gemeentelijke Begeleidingscommis-sie. Deze commissie houdt zich bezig met de mobili-teitsplannen, alsook met projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.

Sneeuwtelefoon

Onveilige blusdekens overspoelen België

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope en onveilige blusdekens verkocht. Als je van plan bent een blusdeken te kopen om bijvoorbeeld een brandende frietketel op een veilige manier te doven, moet je letten op de vermelding: BS EN 1869 CERTIFIED.Alleen blusdekens met deze vermelding zijn geschikt voor vet- en oliebranden!

Blusdekens met onderstaande vermeldingen zijn NIET veilig: • Apply to BS EN 1869 • According to BS EN 1869 • Conform of comply to BS EN 1869.

Kan je de sneeuw voor jouw huis zelf niet ruimen, dan kan je beroep doen op de diensten van het PWA in samen-werking met het Sociaal Thuis Lendelede via de sneeuwtelefoon!

051 30 31 31

Je kan ons bereiken elke voormiddag van 9u tot 12u en op dinsdag van 16u tot 18u.Kostprijs: 3€ per half uur, contant te betalen aan onze medewerker.

Voorwaarden: • Enkel voor zorgbehoevende personen (geen leeftijdsgrens) die de sneeuw zelf niet kunnen ruimen en geen beroep kunnen doen op vrienden of familie • De medewerkers ruimen enkel sneeuw op het voetpad langs de openbare weg • Er wordt niet gewerkt op feestdagen en tijdens het weekend

Gesloten van 25 december tot en met 3 januari.

Page 9: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Geldigheid identiteitskaart !

Opgelet! Ga je op reis? Gelieve tijdig de geldigheid van jouw Eid na te kijken. Sommige landen eisen dat de identiteitskaart nog een aantal maanden geldig is bij terugreis naar België. Ook de luchtvaartmaat-schappijen kunnen eisen dat je identiteitskaart nog een aantal maanden geldig is bij terugkomst. Infor-meer tijdig bij het reisbureau of luchtvaartmaatschappij of bij de dienst bevolking: 051/33 63 00.

Een nieuwe toekomst voor site Nelca !

Informeerjeopzaterdag31maart

De voormalige bedrijfssite Nelca ligt er op vandaag verlaten en bijzonder verwaarloosd bij. Een lelijke en omvangrijke plek dichtbij de dorpskern van onze gemeente, die schreeuwt om aandacht. Vorig jaar heeft intercommunale Leiedal deze site van 10 ha aangekocht. Samen met het gemeentebestuur maakt Leiedal momenteel werk van een globaal toekomstplan, waarbij gekozen wordt voor een integrale en kwalitatieve aanpak van de site en haar omgeving. Het plan streeft naar een optimale samenhang tussen wonen, werken en mobiliteit. Er wordt niet alleen ruimte gecreëerd voor lokale bedrijven en woningen: ook een nieuwe verbindingsweg, voetgangers- en fietsverbindingen, waterbuffering, … worden opgeno-men. Het toont hoe de site en jouw onmiddellijke leefomgeving er binnen een tiental jaar zou kunnen uitzien. De herontwikkeling zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Lende-lede. Zowel het gemeentebestuur als Leiedal houden er aan om dit ‘masterplan’ in al haar facetten voor te stellen.Interesse? Kom dan langs op zaterdag 31 maart 2012 om 9.30 u. in feestzaal Lindelei. Aan-sluitend wordt een wandeling georganiseerd op de site Nelca, waar je meer verneemt over het verleden en de toekomst.

Geldigheid identiteitskaart !

Opgelet! Ga je op reis? Gelieve tijdig de geldigheid van jouw Eid na te kijken. Sommige landen eisen dat de identiteitskaart nog een aantal maanden geldig is bij terugreis naar België. Ook de luchtvaartmaat-schappijen kunnen eisen dat je identiteitskaart nog een aantal maanden geldig is bij terugkomst. Infor-meer tijdig bij het reisbureau of luchtvaartmaatschappij of bij de dienst bevolking: 051/33 63 00.

Een nieuwe toekomst voor site Nelca !

Informeerjeopzaterdag31maart

De voormalige bedrijfssite Nelca ligt er op vandaag verlaten en bijzonder verwaarloosd bij. Een lelijke en omvangrijke plek dichtbij de dorpskern van onze gemeente, die schreeuwt om aandacht. Vorig jaar heeft intercommunale Leiedal deze site van 10 ha aangekocht. Samen met het gemeentebestuur maakt Leiedal momenteel werk van een globaal toekomstplan, waarbij gekozen wordt voor een integrale en kwalitatieve aanpak van de site en haar omgeving. Het plan streeft naar een optimale samenhang tussen wonen, werken en mobiliteit. Er wordt niet alleen ruimte gecreëerd voor lokale bedrijven en woningen: ook een nieuwe verbindingsweg, voetgangers- en fietsverbindingen, waterbuffering, … worden opgenomen. Het toont hoe de site en jouw onmiddellijke leefomgeving er binnen een tiental jaar zou kunnen uitzien. De herontwikkeling zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Lendelede. Zo-wel het gemeentebestuur als Leiedal houden er aan om dit ‘masterplan’ in al haar facetten voor te stellen.Interesse? Kom dan langs op zaterdag 31 maart 2012 om 9.30 u. in feestzaal Lindelei. Aan-sluitend wordt een wandeling georganiseerd op de site Nelca, waar je meer verneemt over het verleden en de toekomst.

L09

Ontvangsten op het stadhuis

Feest van de 75-jarigen, 15 september

Feest van de 80-jarigen, 22 september

Feest van de 65-jarigen, 13 oktober

Het College van Burgemeester en Schepenen was te gast op het feest van Ziekenzorg CM op zondag 13 oktober 2013 als steun aan de campagne die aandacht vraagt voor de eenzaamheid van veel langdurig zieke mensen.

Page 10: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Onlangs verwierf Leiedal de site Nelca. Sinds het faillissement van de nv Nelca in 2007, ligt het terrein van 10 ha er verlaten en bijzonder verwaarloosd bij en is het voorwerp van vandalisme en sluikstorten. Zowel het gemeentebestuur als Leiedal willen op de site opnieuw ruimte aanbieden aan lokale bedrijven, op een kwalitatieve manier. De herontwikkeling zal de leefbaarheid van de dorpskern van Lendelede en haar inwoners ten goede komen. De aankoop van deze site past in het reconversiebeleid van Leiedal. Verschillende partijen toonden interesse, maar het is uiteindelijk Leiedal die de site heeft aangekocht. Met de aankoop door de intercommunale Leiedal zal de site een tweede leven krijgen als zone voor lokale bedrijven. In de regio Kortrijk is er immers een grote vraag naar kleine tot middelgrote bedrijfs-percelen. De reconversie van de site Nelca biedt bovendien de opportuniteit om een wijkverzamelweg te realiseren die de Stationsstraat met de Rozebeeksestraat zal verbinden.

De herontwikkeling van de site gebeurt in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Lende-lede. Het gemeentebestuur wil niet enkel ruimte bieden voor lokale bedrijven, maar streeft ook naar een kwalitatieve uitstraling. Een eerste stap in de herontwikkeling van de site Nelca is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Vervolgens moet een groot deel van de bestaande gebouwen gesloopt worden, gevolgd door een grondige bodemsanering. De intercommunale Leiedal kon voor de verwerving van de site Nelca rekenen op 1,4 miljoen euro sub-sidie, toegekend door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.

L10

S Als er sprake is van crisis, dan treft die meestal en vooral de zwakkeren.

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. En daarom is het van belang te weten wat voor

kansen en mogelijkheden OCMW en Sociaal Thuis bieden. Dakisolatie? Energiefactuur?

Studietoelagen? Stookolietoelage?... Alle beetjes helpen!

Voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 september 2013 mag het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van het huishou-den het bedrag van 16.965,47 € verhoogd met 3.140,77 € pp ten laste, niet overschrijden.

Bedragen van het leefloon op 1 september 2013 : Leefloon op jaarbasis Leefloon op maandbasisSamenwonende persoon € 6.538,91 € 544,91Alleenstaande persoon € 9.808,37 € 817,36Persoon die samenwoont met een gezin ten laste € 13.077,84 € 1.089,82

Stookolietoelage

Pensioenaanvragen en aanvragen voor diverse tegemoetkomingen moeten worden aangevraagd in het Sociaal Thuis en niet langer in het gemeentehuis. Gelieve de papieren hiervoor NIET in de brievenbus te steken maar tijdens de openingsuren ZELF LANGS TE GAAN bij de verantwoordelijke zodat ze de papieren correct kan invullen.

Pensioenaanvragen: Veerle Devos - [email protected] – 051 30 34 14Tegemoetkomingen: Hanne De Laere - [email protected] – 051 30 34 14

Belangrijk - ter herinnering:

Sociaal thuiskomen

Lendelede ondertekende het charter ‘Gezonde Gemeente’. Dit charter is een initiatief van ViGeZ, LOGO en andere partners met de steun van Vlaan-deren. Hiermee wil Lendelede aangeven dat het gezondheid volwaardig wil integreren als doelstelling in het lokale meerjarenplan, door samenwerking met lokale verenigingen, dien-sten en organisaties die werken rond gezondheid.

Gezonde gemeente

De helft van het school- en academiejaar is voorbij. Hoog tijd om de school- en studietoelagen aan te vragen als je dit nog niet deed. Zowel voor kleuters, leerlin-gen in het lager onderwijs, het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds leerplich-tenonderwijs en studenten in het hoger onderwijs kunnen aanvragen ingediend worden. De inkomensgrenzen voor het basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld. Je hoeft maar één formulier in te vullen voor alle kinderen samen en maar één keer alle bewijsstukken bij de aanvraag te voegen. Vanaf de prille start, vanaf het eerste kleuterklasje dus, weet je dan dat je kind een toelage kan krijgen tot in het hoger onderwijs op voorwaarde weliswaar dat het kind voldoende aanwezig is op school. (www.studietoelagen.be). Ook voor 2013-2014 kunnen heel wat gezinnen beroep doen op de school- en studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Een aanvraag kan je online of op papier doen tot en met 1 juni 2014.Hulp nodig? Veerle Devos, Sociaal Thuis, 051 30 34 14 of [email protected]

School- en studietoelagen 2013-2014

Page 11: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Onlangs verwierf Leiedal de site Nelca. Sinds het faillissement van de nv Nelca in 2007, ligt het terrein van 10 ha er verlaten en bijzonder verwaarloosd bij en is het voorwerp van vandalisme en sluikstorten. Zowel het gemeentebestuur als Leiedal willen op de site opnieuw ruimte aanbieden aan lokale bedrijven, op een kwalitatieve manier. De herontwikkeling zal de leefbaarheid van de dorpskern van Lendelede en haar inwoners ten goede komen. De aankoop van deze site past in het reconversiebeleid van Leiedal. Verschillende partijen toonden interesse, maar het is uiteindelijk Leiedal die de site heeft aangekocht. Met de aankoop door de intercommunale Leiedal zal de site een tweede leven krijgen als zone voor lokale bedrijven. In de regio Kortrijk is er immers een grote vraag naar kleine tot middelgrote bedrijfs-percelen. De reconversie van de site Nelca biedt bovendien de opportuniteit om een wijkverzamelweg te realiseren die de Stationsstraat met de Rozebeeksestraat zal verbinden.

De herontwikkeling van de site gebeurt in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Lende-lede. Het gemeentebestuur wil niet enkel ruimte bieden voor lokale bedrijven, maar streeft ook naar een kwalitatieve uitstraling. Een eerste stap in de herontwikkeling van de site Nelca is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Vervolgens moet een groot deel van de bestaande gebouwen gesloopt worden, gevolgd door een grondige bodemsanering. De intercommunale Leiedal kon voor de verwerving van de site Nelca rekenen op 1,4 miljoen euro sub-sidie, toegekend door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.

Onlangs verwierf Leiedal de site Nelca. Sinds het faillissement van de nv Nelca in 2007, ligt het terrein van 10 ha er verlaten en bijzonder verwaarloosd bij en is het voorwerp van vandalisme en sluikstorten. Zowel het gemeentebestuur als Leiedal willen op de site opnieuw ruimte aanbieden aan lokale bedrijven, op een kwalitatieve manier. De herontwikkeling zal de leefbaarheid van de dorpskern van Lendelede en haar inwoners ten goede komen. De aankoop van deze site past in het reconversiebeleid van Leiedal. Verschillende partijen toonden interesse, maar het is uiteindelijk Leiedal die de site heeft aangekocht. Met de aankoop door de intercommunale Leiedal zal de site een tweede leven krijgen als zone voor lokale bedrijven. In de regio Kortrijk is er immers een grote vraag naar kleine tot middelgrote bedrijfs-percelen. De reconversie van de site Nelca biedt bovendien de opportuniteit om een wijkverzamelweg te realiseren die de Stationsstraat met de Rozebeeksestraat zal verbinden.

De herontwikkeling van de site gebeurt in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Lende-lede. Het gemeentebestuur wil niet enkel ruimte bieden voor lokale bedrijven, maar streeft ook naar een kwalitatieve uitstraling. Een eerste stap in de herontwikkeling van de site Nelca is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Vervolgens moet een groot deel van de bestaande gebouwen gesloopt worden, gevolgd door een grondige bodemsanering. De intercommunale Leiedal kon voor de verwerving van de site Nelca rekenen op 1,4 miljoen euro sub-sidie, toegekend door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.

L11

Dag van de onthaalouder

Naar aanleiding van ‘Dag van de onthaalouder’ werd er op 11 oktober 2013 aan alle onthaalouders in Lendelede een bezoekje gebracht door Katrien Quaegebeur (voorzitster van het Lokaal Overleg Kinderopvang), Claudine Rogiers (schepen Sociaal Beleid) en Veerle Devos (secretaris LOK en verantwoordelijke loket kinderopvang). Alle onthaal-ouders en de medewerkers van de buitenschoolse opvang Peuterleute kregen een kleine attentie als dank en respect voor hun dagelijkse inzet.

Bang, blij, boos bij peuters en kleuters

Op 16 november 2013 organiseerde het Lokaal Overleg Kinderopvang gratis vorming voor alle onthaalouders uit Lendelede. Het thema van de opleiding, emoties bij kinderen en omgaan met agressie, was zeker boeiend en werd uiteengezet door een lesgever van het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang.

Wintertijd = binnenwerktijd!

De klusjesdienst van Sociaal Thuis maken van de wintertijd gebruik voor binnenhuiswerk. Je kan nu een beroep doen op onze klusjesdienst voor: • Kleine herstellingswerken zoals een deurbel herstellen, losliggende tegels vastmaken, een klemmende deur nazien,

een lekkende kraan herstellen, een gootsteen ontstoppen, …• Kleine behang- en schilderwerken• Karweitjes zoals het opruimen van kelders, zolders, garages, meubels verplaatsen, een lamp vervangen, naar het

containerpark gaan, een rolluiklint vervangen, radiatoren ontluchten, een rookdetector monteren…

Informatie: Ingrid Callewaert, Sociaal Thuis, tel: 051 30 31 31. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar [email protected]

Handen-uit-de-mouwen-dag: actie vormelingen Sint-Vincentius Lendelede

Op 8 maart 2014 steken vormelingen de handen uit de mouwen en gaan op pad in Lendelede om voedings- of ver-zorgingsproducten op te halen bij de bevolking. Zo willen ze mensen helpen die het financieel moeilijk hebben. Ze brengen de opgehaalde producten naar de kerk. Tijdens de viering van zaterdag 8 maart (17u.) zullen de goederen overhandigd worden aan het OCMW Lendelede. Het OCMW staat in voor de verdeling van deze producten. Dus wanneer er vormelingen bij u aanbellen op 8 maart, aarzel dan niet om hen als mild gebaar een voedings- of verzorgingsproduct mee te geven!

© Frank Meurisse

© Frank Meurisse

Page 12: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L12L12

Dakisolatie: supervoorwaarden voor verhuurders

Binnen enkele jaren wordt dakisolatie in alle Vlaamse woningen verplicht. Verhuur je een woning? Wacht dan niet langer en laat nu het dak isoleren. Voor huurwoningen op de private huurmarkt, bewoond door kwetsbare huurders, zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerder voor een extra hoge premie van 23 € /m² geplaatste dakisolatie (in de plaats van normaal maxi-maal 8 €). De Rd-waarde moet minimum 3,55 m²K/W zijn, dit komt overeen met ongeveer 14-16 cm rotswol.Hieronder enkele voorwaarden om in aanmerking te komen:• Je verhuurt een woning aan een kwetsbare huurder, dat is een huurder:• Die een huur betaalt onder de 500 € (Kortrijk) of 450 € (overige ge-

meenten in Zuid-West-Vlaanderen), vanaf januari 2014• Met een laag inkomen (verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds of OMNIO).• Met statuut beschermde afnemer en recht op sociale maximumprijs• Met een actieve budgetmeter• Die in begeleiding is bij het OCMW (LAC, betalingsproblemen, schuldbemiddeling,…)• Die een woning huurt bij een sociaal verhuurkantoor, OCMW of gemeente.• Je mag de huurprijs niet verhogen naar aanleiding van het plaatsen van de dakisolatie.• Je mag het lopend huurcontract niet voortijdig opzeggen conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.Meer info? Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Nancy Versavele, [email protected] , 056 28 27 73 of Woonwinkel, Sociaal Thuis 051 30 34 14, [email protected] .

Goedkope energieleningen aan 0% of 2%

De Woonwinkel van Lendelede promoot graag de goedkope of renteloze energielening! Door te investeren in energiebesparende maatregelen kan je tot 30% besparen op de jaarlijkse energiefactuur. Kom vóór de aanvang van de werken langs voor meer info rond deze 2%- of zelfs 0%-energielening. Dak-, muur- en vloer-isolatie, hoogrendementglas, condensatieketel, warmtepomp, … zijn werken waarvoor een energielening mogelijk is. Je kunt tot 10.000 € lenen mits terugbetaling binnen de 5 jaar. In principe komt iedere burger in aanmerking voor de aanvraag van een energielening aan 2%.Voor een energielening aan 0% moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wie in aanmerking komt voor de renteloze lening, krijgt ook begeleiding bij de selectie van aannemers en de uitvoering van werken.Voorwaarden verbonden aan de leningsaanvraag• De woning dient als hoofdverblijfplaats• De woning is ouder dan 25 jaar• Je bent eigenaar of bewoner van de woning• Je moet een energiescan laten uitvoeren als je behoort tot de particulieren die kunnen lenen aan 0%.Hoe verloopt de aanvraag?Ga naar het Sociaal Thuis om het aanvraagformulier te laten invullen. Hiervoor heb je een aantal documenten nodig (loonfiches, bewijs domiciliëring bewoners, bewijs ouderdom van de woning,…). De bewijzen en het aanvraagformu-lier worden verstuurd naar het Welzijnsconsortium (Kortrijk). Indien de lening wordt goedgekeurd, volgt een afspraak om de leningsakte te ondertekenen.Meer info: Sociaal Thuis, 051 30 34 14 of via [email protected].

Gezins- en Welzijnsraad schenkt DVD aan de bib

De Gezins- en Welzijnsraad schonk de DVD ‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’ aan de biblio-theek. Het is een documentaire over dementie en het verlies van identiteit en houvast, gezien door de ogen van mensen met dementie. Ingrid Callewaert en Lia Vandenberghe overhandigden de DVD aan Cecile Mestdagh van de beheerraad.Meer info: Sociaal Thuis, 051 30 34 14 of via [email protected].

Page 13: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L13

Op stapel ! Samen....

SSpeciaal per kwartaal

Na de installatie van een nieuw verkozen gemeentebestuur, zijn ook de adviesraden aan vernieuwing toe. Lendelede leeft, dat weten we. En daarom ook kan onze gemeente vertrouwen op een 16-tal adviesraden die vanuit diverse invalshoeken het bestuur kunnen adviseren. Inspraak en samenspraak maken de dialoog compleet.

In dit nummer stellen we een eerste reeks van 8 adviesraden voor. Niet de invalshoeken zijn nieuw, maar soms ook de mensen die aan de kar trekken. In een volgend nummer komt de andere helft van de nieuwe adviesraden aan bod.

Voor wie zich inzette de voorbije 6 jaar en wie zich wil inzetten de komende 6 jaar, is er uiteindelijk maar een woord : Dankjewel.

REDACTIERAAD

Aandacht Actief Aler t Advies Antenne

Adviesraden Lendelede : here we come !

Staand, v.l.n.r.: Bruno Vanoverbeke, Magda Witdouck, Nele Declerck, Bjorn Huysentruyt, Raoul Rigole, Willy Albrecht, Elvire Vanysacker. Zittend, v.l.n.r.: Cecile Mestdagh, Ann Malysse (voorzitter),

Carine Dewaele (schepen van informatie), Marc Vermeulen, Natasja Mahau (secretaris)

Page 14: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L14

ADVIESRADEN

BEHEERRAAD BIB

Staand, v.l.n.r.: Mia Fournier, Willy Albrecht, Cecile Mestdagh, Els Moerkerke, Marijke D’heyger, Marcel Declerck, Marie-Jeanne Hanssens, Martin D’Haene, Jan Couvreur, Raf Decoene, Johan Delaere.

Zittend, v.l.n.r.: Pedro Ketels (schepen van cultuur), Ann Malysse (ondervoorzitter), Rika Declerck (voorzitter), Chris Baert, Carine Dewaele (burgemeester), Myriam Verfaillie (secretaris-bibliothecaris).

SPORTRAAD

Zittend v.l.n.r.: Martine Heggermont (penningmeester), Damien Iserbyt (voorzitter), Sofie Maes.Staand v.l.n.r.: Bernard Fonteyne (schepen van sport), Frans Desmet (ondervoorzitter), Noël D’Hondt (sportfunctionaris),

Raoul Rigole. Afwezig: Jo Vlieghe, Boudewijn Declercq (secretaris).

Page 15: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L15

ADVIESRADEN

GEZINS- EN WELZIJNSRAAD

Zittend v.l.n.r. : Nicole Viaene (voorzitter), Lia Vandenberghe (voorzitter), Carine Dewaele (secretaris), Claudine Rogiers (schepen).Staand v.l.n.r.: Cecile Decaigny, Julia Vandemaele, Cecile Mestdagh, Myriam Huysentruyt, Johan Braekeveld, Veerle De Pestel,

Nina Verstraete, Germaine Dewaele, José Derez, Mieke Vos, Griet Pauwels, Katrien Quaegebeur, Henriette Delmotte, Bruno Vanoverbeke, Rosa Nuytten, Maureen Tack. Afwezig: Johan Baert, Rika Declerck, Patricia Joosten, Katrien Delaere,

Anne Desmet, Jacques Dewulf, Francine Manhaeve, Marijke D’heyger, Celinka Bohets, Fanny Seurinck.

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Zittend v.l.n.r.: Martine Heggermont (penningmeester), Damien Iserbyt (voorzitter), Sofie Maes.Staand v.l.n.r.: Bernard Fonteyne (schepen van sport), Frans Desmet (ondervoorzitter), Noël D’Hondt (sportfunctionaris), Raoul Rigole.

Afwezig: Jo Vlieghe, Boudewijn Declercq (secretaris).Afwezig: Bea Luyckx en Christine Mestdagh.

Page 16: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L16

MILIEURAAD

Staand, v.l.n.r.: Bernard Theunynck, Guido Vanhoutte, Eric Baert, Marleen Velghe, Johan Baert, Nina Verstraete, Sonia Verhamme, Jan Couvreur, Rika Declerck, Veerle De Pestel, Dirk Verhaeghe en Rony Villez Zittend, v.l.n.r.: Kurt Meerschaert, Jochen Dendauw,

Gaby Maes (voorzitter), Elvire Vanysacker (milieuambtenaar), Rudy Rommens (schepen leefmilieu), Michel Vandekerckhove (ondervoorzitter), Koen Vroman. Afwezig: Sarah Declercq, Jozef Deplancke, Marijke D’heyger,

Jan Lacaeyse, Frans Malysse, Inge Van Goubergen, Marian Vandenberghe, Michel Witdouck.

PWA-RAAD

Staand, v.l.n.r.: Villez Rony (ondervoorzitter), Heremans Hubert, Rogiers Claudine, Allegaert Rudy, De Pestel Veerle (deskundige), Dequeker Caroline, Lammertyn Rita, Descheemaeker Dominique, Fonteyne Bernard, Rigole Raoul.

Zittend, v.l.n.r.: Van Goubergen Inge, Lammertyn Ann (secretaris ), Declerck Rika (voorzitter), Dhondt Evelyne (pwa-verantwoordelijke).Afwezig: Van Synghel Nils, Maes Gabriël (penningmeester), Dewaele Carine (deskundige).Afwezig: Bea Luyckx en Christine Mestdagh.

SENIORENRAAD

1ste rij v.l.n.r.: Martine Heggermont (secretaris), Ileana Delecluyse, Magda Witdouck, Dina Verlinde, Jenny Dekimpe, Willy Bekaert, Nik Messely (schepen). 2de rij v.l.n.r.: Wim Dierick (seniorencoördinator), Maria Noppe, Cecile Verfaillie, Frans Malysse, Hilda

Duyck, Georges Gheysens (voorzitter), Michel Witdouck. Afwezig: Claudine Rogiers (voorzitter OCMW), Wouter Van der Donckt (directeur Aksent), Maurits Snauwaert.

Page 17: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L17

Noord - Zuid

N Plannen maken, doen we allemaal in 2014. Plannen om een toekomst te geven aan mensen aan de andere kant van deze planeet, is weer iets anders. En toch weet je: het gaat altijd beter als we samen alles wat beter maken.

Plan(t) de toekomst

SENEGAL, van Bajong Kotong (Casamance) reizen we naar het boerendorpje Nghémé.

Hoog aan de hemel prijkt een allesverzengende zon. Ibrahima Dione, 25 jaar, rooit uien op het ritme van ‘de Nachtegaal van Dakar’. Wanneer hij plots een bezoeker opmerkt, zet de harde werker z’n oordopjes af en nadert. “Heb jij geen last van de hitte?” vraagt een interviewster. Straaltjes zweet stromen over haar rug. “Natuurlijk heb ik het te warm,” lacht Ibrahima, “maar je moet er iets voor over hebben. En die voldoening, straks, als ik de oogst ver-kocht heb, maakt het allemaal de moeite waard.”

Geen lachertje, dat boeren Watertekort verhindert de landbouw en de oogst ver-mindert de laatste jaren... Zoals zoveel jonge Senegalezen trok Ibrahima, toen 15 jaar, naar Dakar. Maar de economische crisis maakt dat de kansen daar niet meer voor het grijpen liggen.

Een nieuwe hoop Vijf jaar geleden keerde Ibrahima terug naar Nghémé. Van een partnerorganisatie kreeg hij een perceeltje om aan (biologische) tuinbouw te doen. Tuinbouw kán in het droge seizoen.De verkoop van zijn tomaten, uien, paprika’s en auber-gines loont en er zit variatie in het menu. Soms kan hij wat sparen. En dan droomt Ibrahima luidop om straks te trouwen en een gezin te stichten.

VisieBroederlijk Delen zet sterk in op het beheer van het ecosysteem. Dat is pas duurzaam als ze breed gedragen wordt en als de bevolking en het lokale bestuur niet al-leen bewust zijn maar ook actief hun rol opnemen. Bijv. in Tassette richtte het comité een boomkwekerij op.

Boompjes verspreiden zich vlot in de regio. Dus investe-ren in herbebossing, het werkt.

Broederlijk Delen steunt mensen zoals Ibrahima. Maar wij hebben ook uw hulp nodig om tijdens de jaarlijkse vasten-campagne mee toekomst te planten.‘Foto met dank aan Broederlijk Delen’

Drink een kopje en stop de honger op 14 & 15 maart 2014: KOFFIESTOP!

http://www.broederlijkdelen.be/doe-mee/koffiestop

Potvernjam-njam, de Noord-Zuidraad dankt alle pannenkoekensmullers!

De projecten van de Noord-Zuidraad krijgen een flink duwtje in de rug na het Pannenkoekenfestijn. Al pannenkoeken smullend en bingo brullend zorgden de aanwezigen voor een opbrengst van maar liefst € 2.000! Een welgemeende ‘dank u wel’ aan iedereen die er die zondag bij was! Bekijk de foto’s op www.lendelede.be/noord-zuidraad en brul nog maar ’ns ;-)

Page 18: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L18

BibTijdens de verwendag …

Tijdens de verwendag op zaterdag 12 oktober kwamen heel wat mensen op visite bij de antiekdokter met pertinente vragen over hun ‘schatten op zolder’. De kinderen amuseerden zich kostelijk. Met hulp

van de knutselda-mes van de Crefi maakten ze leuke boekensteuntjes en boekenmon-sters en genoten van een verhaaltje in onze kleuter-hoek. De fotos-hoot met ver-kleedpartij was een groot succes; jong en oud deden een stapje terug in de tijd… De hippe draagtas van de bib en de gratis dvd’s vlogen de deur uit. Voor onze trouwe en nieuwe lezers stond er een dampend tasje koffie en een gekoeld wijntje klaar.

Arnout Hauben, bekend van ‘Ten Oorlog’ op tv, nam op dinsdag 15 oktober ruim 150 aanwezigen mee op zijn voettocht langs de frontli-nie van WO I.

En op donderdag 24 oktober gaf Marc Corthals een voordracht over de geschiedenis van de Europese keuken. 59 mensen luisterden geboeid naar zijn anekdotes en verhalen uit het verleden.

Bezige Kanten

B Bezig blijven, is meer dan een bezigheid. Het is een soort levenskunst. Een manier om goed te leven en van alles wat creatief is te kunnen genieten. Binnen of buiten. Of binnenstebuiten. Of vice versa…

Page 19: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L19

Een voorleesweek met smaak naar meer!

Voorlezen is het leukste kwar-tiertje van de dag! Zelfs ’s morgens vroeg… Vraag het maar aan de jonge luistervinkjes die na een voorleessessie met gloeiende oortjes uit de bib vertrokken.Gezellig dicht bij elkaar krui-pen en wegdromen bij een spannend verhaaltje. Rita, Nadine en Jean-Marie, onze voorlezers, vonden een knus plekje in de bib. Op zaterdag-morgen 23 november werd de bib overspoeld door kinderen, al dan niet in pyjama, en bijna klaar om een nieuwe dag te beginnen. Bijna…, eerst een verhaaltje in de bib en dan sa-men smullen van ontbijtkoeken met chocomelk!

Jeugdboekenweek van 15 tot 30 maart Zoek het gevaar op in je bib

Lezen is gevaarlijk. Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!). Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol bren-gen.Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. (Met de kat op schoot. En een kussen in de rug.) Over bij nacht en ontij op boeven jagen. Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. Over moed en durven. Over vampiers in je bed. Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en kleine hoeken.

In 2014 staat alles in het teken van GEVAAR. Tijdens de Jeugdboekenweek is de bibliotheek één van de gevaarlijkste plekken van het land. Of is het net een veilige haven? Betreed de bibliotheek op eigen risico!Naar jaarlijkse gewoonte komen jeugdschrijvers onze jonge lezers verwennen met mooie verhalen en spelen we het bibliotheekspel. Inderdaad, er valt wel altijd iets te beleven in de bib!

Page 20: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L20

Jeugd

Dag van de jeugdbeweging!

Op vrijdag 18 oktober kwamen heel wat jongeren in uniform naar school. Voor het schoolgaan was het verzamelen geblazen aan het gemeentehuis voor een smakelijk ontbijt. Na school zijn niet minder dan 68 ‘jeugdbewegers’ samengekomen om een uurtje te spelen op het plein.

Note! Note! Note! Note!

• Roefel zaterdag 28 juni 2014.• Speelpleinwerking van maandag 30 juni tot vrijdag 18 juli en van maandag 18 aug. tot vrijdag 29 aug. 2014.• Chiro : Tijdens de zomer gaan de Chirojongens en -meisjes tijdens dezelfde periode op kamp. De Chirojeugd geniet van dé 10-daagse tijdens de zomervakantie van 21 juli tot 31 juli 2014.

Page 21: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L21

Sinterklaas in Lendelede

Op zaterdag 16 november kwamen 82 kinderen naar de Sinter-klaasshow ‘Het geheim van marsepein’. Achteraf mochten alle kinderen nog eens op de schoot van de Sint en zwarte piet zorgde voor een zakje snoep.

Faalangst. Verslag van een boeiende infoavond.

Lendelede, 5 november. Een tiental ouders samen met hun kind waren aanwezig op de infoavond omtrent faalangst. Een CLB-medewerker vertelde niet alleen wat deze angst precies inhoudt en hoe je met deze angst kan leren omgaan. Kinderen schatten hun kansen individueel in. Stress kan positief zijn maar ook verlammend werken. Soms wordt de angst om te mislukken zo groot dat de prestaties onvoldoende worden. Leerlingen moeten op diverse vlakken (school, vrije tijd, sport,…) doelstellingen bereiken. Er zijn vier types op het vlak van faalangst te onderscheiden. Sommige kinderen hebben een hoge prestatiemotivatie maar weinig last van faalangst en zijn zelfzeker. Ze zien alles als een uitdaging.Bij anderen is er een extreem lage prestatiemotivatie en een lage faalangst. Ze aanvaarden mislukking.Een derde groep heeft een behoorlijk hoge prestatiemotivatie en navenant veel faalangst. Deze leerlingen zullen stude-ren tot ze het kennen.Een vierde type zal weinig gemotiveerd zijn om te presteren maar wel een extreem hoge faalangst ken-nen. Zij zullen er alles aandoen om mislukking te ver-mijden.

Belangrijk is het besef dat niemand perfect is en ie-dereen fouten maakt. Ouders en leraars maken de kinderen duidelijk dat ze moeten leren uit hun fouten. Iedereen heeft een flinke dosis succes nodig en suc-ceservaringen moeten we ook aan onszelf kunnen toeschrijven. Leerlingen moeten hun eigen groeipro-ces, hun persoonlijke evolutie leren in kaart brengen en daarbij kunnen ouders helpen, maar ook leraars, CLB,… Elk kind is uniek en verdient een individuele aanpak.

Page 22: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L22

Filmnamiddag voor senioren

Na het succes van de vorige filmnamiddagen organiseert de cultuurdienst op 6 maart 2014 opnieuw een filmnamiddag. Naar aanleiding van de herdenking van WO I werd gekozen voor de film ‘SCHELLEBELLE 1919’.De film vertelt het verhaal van de familie Van De Velde. De oudste dochter Coralie heeft tijdens de oorlog 25 oor-logswezen in huis genomen maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen...De film wordt vertoond in GC Den Tap op donderdag 6 maart 2014 om 14u. De toegang bedraagt slechts 2 €.Een organisatie van de cultuurdienst i.s.m. de seniorenraad.

Terugblik seniorenfeest

“Op dinsdag 19 novem-ber hebben ca. 250 Len-deleedse senioren kunnen genieten van een prachtig optreden met Jacques Ray-mond en Ingriani tijdens het jaarlijks seniorenfeest in GC Den Tap.”

UIT IN LENDELEDE

Al geruime tijd maakt het gemeentebestuur gebruik van de UiTdatabank voor de publicatie van alle vrijetijdsactiviteiten in onze gemeente. Toch stellen we vast dat organisatoren niet altijd de reflex hebben om hun activiteiten in te voeren op www.uitdatabank.beHet invoeren van activiteiten is nochtans belangrijk. Deze activiteiten verschijnen automatisch in de UiT-kalender, op de gemeentelijke website en in dit infomagazine. Bovendien wordt ze ook overgenomen in tal van andere publicatiekanalen zoals kranten, weekbladen, websites, enz.Invoeren is vrij eenvoudig. En oefening baart kunst. En niet alleen kunst, maar ook snelheid in verspreiding!1) Surf naar www.uitdatabank.be2) Maak een account aan3) Log in met je e-mailadres en je paswoord4) Download de handleiding. Stap voor stap kan je je activiteiten invoeren.Meer info: cultuurdienst Lendelede (A. Dassonvillelaan 3) – 051 31 58 70

Sportkampen krokusvakantie

In de krokusvakantie zijn er sportkampen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, van maandag 3/3 tot en met vrijdag 7/3. Voor het lager onderwijs van 9u tot 12u en voor de kleuters van 13.30u tot 16.30u. Beide kampen gaan door in de gemeentelijke sporthal.Inschrijven vanaf maandag 3 februari op de sportdienst (051 30 60 39) of via www.lendelede.be/vrije-tijd/sportDe kinderen krijgen ook allemaal een folder mee via school.

Omnisport voor volwassenen

Vanaf donderdag 9 januari gaat de sportdienst verder met de lessen omnisport voor volwassenen, iedere donderdag-avond van 19.15u tot 20.15u in de gemeentelijke sporthal.Wekelijks wordt een gevarieerd aanbod aan sporten aangeboden: badminton, frisbee, baseball, conditiecircuit, netbal, tjoekbal, bouncebal, … De lessenreeks loopt tot 27 maart 2014. Inschrijving: 22 €. Inschrijven kan op de sportdienst of via www.lendelede.be/vrije-tijd/sport/sportactiviteiten.

Cultuur

Page 23: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L23

VVeilig verkeren

Verkeer moet verkeren en vooral veilig verkeren. De vertaling kan op diverse manieren. Zo hebben we hier over aparte aanwijzingen voor zwaar doorgaand verkeer, maar evengoed voor het sneeuwvrij houden van je stoep.

Zwaar verkeer in LendeledeIn Lendelede geldt een verbod op doorgaand zwaar verkeer. Dit verbod werd ingevoerd om het centrum van Lende-lede verkeersluw te maken. Wie uit de randgemeenten komt of wie van de N36 komt, kan zien dat er tonnageverbod is maar met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’. De praktijk leert ons dat veel chauffeurs ‘zwaar vervoer’ zich hier niet om bekommeren en rustig verder rijden. Om dit te verhelpen, werd een verkeersplan uitgewerkt.Wie het centrum wil bereiken via één van de andere toegangswegen merkt het bord ‘tonnagebeperking max. 5 ton’, zonder onderbord: • kruispunt Stationsstraat / J. Ottevaerelaan • kruispunt Heulsestraat / Langemuntelaan • kruispunt Winkelsestraat / Langemuntelaan

Welke weg moet er dan gevolgd worden?Komende uit Heule: Heulsestraat - Langemuntelaan - Oudstrijderslaan tot aan de Izegemsestraat. Enkel daar blijft het bord ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ gelden.Komende uit Ledegem: Winkelsestraat - Oudstrijderslaan tot aan de Izegemsestraat. Enkel daar blijft het bord ‘uitge-zonderd plaatselijke bediening’ gelden.Komende vanuit de N36: enkel Lendelede binnen rijden via de Izegemsestraat. Idem dito als hierboven aangehaald.Het invalspunt ‘Lendelede centrum’ kan dus enkel genomen worden vanuit de Izegemsestraat. Voor deze oplossing werd geopteerd omdat men op deze plaats het beste zicht heeft op de verkeerssituatie.De politie start binnenkort met repressieve controles.

Sneeuw op mijn trottoir ruimenWie als inwoner van Lendelede zijn trottoir niet ruimt, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld als iemand aangifte doet van een schadegeval (bijvoorbeeld iemand die gevallen is op jouw trottoir). De kans is groot dat je een scha-devergoeding zal moeten betalen en de verzekering dekt deze gevallen zelden. Eventueel kan men hiervoor ook een boete krijgen.

Hoe ruim ik sneeuw op mijn trottoir?Een sneeuwschop is handig en kost niet veel. Als het trottoir sneeuwvrij is, strooi je zout om de overgebleven ijs- of sneeuwplekken sneller te doen smelten. Wie een trottoir heeft dat breed genoeg is, ruimt deze voor de helft schoon. De andere helft dient om de opgeruimde sneeuw te stapelen. Zo komt een stuk trottoir vrij, meestal langs de kant van de muur. De andere helft wordt gebruikt om de sneeuw te stapelen. Gooi je de sneeuw op straat, dan ben je verantwoordelijk als hierdoor een ongeval gebeurt (met een fietser, een auto of overstekende voetgangers).

Fietsen met hond aan de leiband? In geen geval!

Het is uitermate belangrijk dat een hond voldoende beweging heeft. Een hond los laten lopen mag niet, maar meer en meer stelt het poli-tiepersoneel vast dat fietsers rondrijden met een hond aan de leiband. Dit is echter niet toegestaan en onze wetgeving is strenger dan die in Nederland. Daar is het “Springer-syteem” toegelaten. Deze “Springer” wordt bevestigd onder het zadel van de fiets. Het systeem biedt wel-iswaar meer veiligheidswaarborg dan een conventioneel leizeel, maar de risico’s zijn niet gering. Daarom wordt in België de verbodsbepaling in algemene zin opgevat: met andere woorden het verbod is ook van toepassing op het “Springer-systeem”. Dit in het belang van je eigen veiligheid, dat van het dier en de andere weggebruikers.

Page 24: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L24

NNatuurlijk

Al is het winter, onze gedachten kleuren toch groen als we denken aan natuur. Groene stroom, groen op school en geen blad voor de mond…

Op woensdag 25 september 2013 heeft de middenschool Sint-Vincentiusinstituut hun allereerste MOS-logo in ont-vangst genomen van de Provincie West-Vlaanderen. Reden voor een interview met Lendeleeft.

Wat was de drijfveer om uiteindelijk te starten met MOS?Omdat er een groot milieu gevoel is bij onze leerlin-gen en enkele leerkrachten zoals Peter, Marino en de directrice mevr. Joosten.Waren de leerlingen snel enthousiast of was aanmoedigen toch nog noodzakelijk?Het begin is altijd moeilijk want tussen zeggen en doen ligt een wereld van verschil, maar het heeft zeker succes. We moeten zelfs leerlingen weigeren!Wat hebben jullie allemaal gedaan het afgelopen school-jaar?We hebben vooral gewerkt rond recyclage van afval. Zo is er een minicontainerpark gemaakt met bijhorende acties zoals “Let’s do it in de vuilbak”, een zwerfvuilactie met de samenwerking met het gemeentebestuur. We hebben ook een moestuin aangelegd.Op welke realisatie ben je het meest trots?Onze moestuin! Daar werken de leerlingen heel graag: van zaadjes zaaien tot het oogsten.Hoe waren de reacties van de ouders?De ouders vinden ons MOS-team een aanwinst. Sommige kinderen met groene vingers of sommige kinderen die een rustiger middagpauze willen, zijn fervente MOSSERS. Is MOS een aanrader voor elke school?Niet alleen een aanrader, een MUST! De doelstelling van ons MOS-team is het sensibiliseren van de school. Door hun gedrevenheid werkt het aanstekelijk. Verschillende vakoverschrijdende eindtermen worden hiermee bereikt. Wat zijn jullie ambities voor de komende jaren?Nog meer groen op en rond school, een nog grotere moestuin, het maken van een insectenhotel en nog zo veel andere zaken waar we het milieu een klein duwtje kunnen geven. Zo kunnen we onze leerlingen waarden meegeven en doen inzien dat er veel zorg nodig is voor onze wereldbol.

De middenschool Sint-Vincentiusinstituut zijn echte MOSsers!

GEZOCHT: luchtacrobaten!

Het gaat niet goed met onze zwaluwen… Samen met 10 andere Zuid-West-Vlaamse gemeenten en het provinciebestuur steken we onze schouders onder de bescherming van deze prachtige en nuttige vogeltjes. We voorzien kunstnesten voor de uitbreiding van huiszwaluwkolonies en gierzwaluwkolonies. Wonen er nog zwaluwen bij jou onder de dakrand en wil je graag mee werken aan de bescherming van deze vogels, laat het ons we-ten, we hangen graag 1 of meer kunstnesten bij je op! Samen met het provinciebestuur wordt er ook een infobrochure en klein in-fobordje uitgewerkt. De infobordjes worden geplaatst waar actief aan de bescherming van deze vogels wordt meegewerkt. Interesse? Neem contact met Elvire Vanysacker – 051 33 63 05 – [email protected] © Vilda Foto

Page 25: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

L25

Groepsaankoop Groene Stroom: samen naar goedkopere en groene energie!

Wil jij besparen op je energiefactuur en daarbij ook het milieu sparen? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provin-cie West-Vlaanderen. Nog tot 5 februari 2014 kun je intekenen. Hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper de prijs wordt. Je kan in-schrijven voor elektriciteit en/of gas. De groepsaankoop wordt begeleid door de firma PrizeWize die via een online veiling op 6 februari 2014, alle deelnemers zal aanbieden aan de geïnteresseerde energieleveranciers. Nadien krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod en kan er, na akkoord, ook effectief worden overgestapt worden.Wie over een computer met internet beschikt kan zich inschrijven via www.samengaanwegroener.be . Hulp kan je krijgen in de woonwinkel: gelieve de meest recente eindafrekening mee te brengen. Meer informatie? Contacteer [email protected] – 051 30 31 31 of [email protected] – 051 33 63 05.

Stook slim en geniet van de warmte!In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Stook enkel dingen die niet schadelijk zijn voor jouw gezondheid en het leefmilieu.Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Tips: • Zet de luchttoevoer van je houtkachel niet altijd volledig open• Gebruik de as van je allesbrander niet als meststof in de moestuin• Maak je allesbrander niet aan met krantenpapier• Leg bij het aanmaken van je haardcassette het meest brandbare materiaal bovenaan• Verbrand niet alles in je allesbrander• Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen• Verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel• Laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer je het gebruikt• Twijfel je of je goed of fout stookt? Kijk naar je schoorsteen• Sluit nooit de luchttoevoer van je houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt• Kies een kachel volgens rendement nodig om de ruimte te verwarmen.

Vermijd schoorsteenbrand – enkele tips!Door stoken hecht zich roet aan de schoorsteenwand. Na een tijdje ontstaat een teerachtige substantie, creosoot, die zeer brandbaar is. Als je je kachel of open haard gebruikt, is die temperatuur zo bereikt en ontstaat er kans op een schoorsteenbrand. Je herkent een schoorsteenbrand aan: • een loeiend geluid in het rookkanaal • een abnormaal heet rookkanaal • een sterke roetgeur • een overvloedige zwarte rook • vlammen en vonken die soms uit de schoorsteen komen.Een schoorsteenbrand kan je voorkomen! Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een bekwaam vakman en vraag een attest. Meer informatie over schoorsteenbrand: surf naar www.lendelede.be/nieuws/vermijd-schoorsteenbrand

Voorkom een kauw in je schouw!Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal aan te slepen. Nesten in schouwen van twee meter dik zijn geen uitzondering. Nesten in schouwen kunnen gevaarlijk zijn (CO-vergiftiging, schouwbrand). Om te beletten dat kauwen in jouw schouw broeden, worden de rookgaten best buiten de broedperiode afgesloten met gaasdraad of met een meta-len roostertje (met mazen van maximum 3 cm doormeter). Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn; kauwen kunnen de draad met hun snavel loswrikken. Januari en februari zijn geschikte maanden om oud nestmateriaal uit schouwen te verwijderen: laat dit doen door een professionele schoorsteenveger. Het is dus belangrijk om schouwen af te sluiten vóór de kauwen de kans krijgen er hun nest in te maken. Opgelet: in Vlaanderen zijn echter niet alleen de volwassen vogels van deze soort beschermd; ook hun eieren, jongen en nesten (bewoond of in aanbouw) zijn dat. Ingrijpen tijdens de broedperiode mag dus niet!

Page 26: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

U

L26

We nemen geen blad voor de mond: prachtige werkjes!

Na de oproep van de Kringloopkrachten (vroegere compostmeesters) zijn er een aantal werkjes ingediend. De opdracht was: “Creatief met blaadjes van de bomen”. De werkjes waren zo mooi dat de Kringloopkrachten en het gemeentebestuur hebben beslist om iedereen te belonen in plaats van te werken per leeftijd. Geniet mee van de 6 prachtige kunstwerkjes!

Nieuwe kleur en prijs voor restafvalzakken vanaf 2014 De I.V.I.O.-gemeenten hebben hun goedkeuring gegeven om de prijs van de restafvalzakken vanaf 01/01/2014 te verhogen. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de nieuwe en de oude zakken werd beslist om vanaf 01/01/2014 met een nieuw kleur van restafvalzak te werken voor zowel particulier- als voor KMO-restafval. Concreet worden volgende kostprijzen en kleuren ge-hanteerd: • 1,80€ voor een grote restafvalzak (geel: particulier of grijs: KMO) • 0,90€ voor een kleine restafvalzak (geel)De prijsstijging is een gevolg van de nieuwe VLAREMA-wetgeving (Vlaamse Overheid) waarin duidelijk wordt gesteld dat ‘de vervui-ler betaalt’. Nog beter sorteren of nog bewuster om gaan met afval is de boodschap. Een sorteeranalyse van de restafvalzak leert ons dat nog veel ma-teriaal niet thuishoort in de restafvalzak zoals composteerbaar af-val. Papier en karton kan je apart verzamelen en wordt om de vier weken aan huis opgehaald. PMD kan je in de blauwe zak aanbieden. Plastic folies net zoals batterijen of kleinere elektro-toestellen geraak je in het containerpark gratis kwijt. Dergelijke afvalstoffen vormen de grondstof voor nieuwe producten. En bovenal met de campagne “koop minder afval.be” reikt I.V.I.O. tips aan om afvalarm te winkelen en zodoende het verpakkingsmateriaal te verminderen.

Wat met de oude voorraad?Inwoners kunnen vanaf 01/01/2014 oude zakken verder gebruiken mits het kleven van een waardesticker van 0,30€ op een grote rode of zwarte zak of een halve waardesticker van € 0,15 op een kleine rode zak. De sticker heeft de waarde van de prijsverhoging op de zakken: • PARTICULIERE RESTAFVALZAK GROOT: ROOD + waardesticker (0,30€) = GEEL (1,80€) • PARTICULIERE RESTAFVALZAK KLEIN: ROOD + halve waardesticker (0,15€) = GEEL (0,90€) • KMO RESTAFVALZAK GROOT: ZWART + waardesticker (0,30€) = GRIJS (1,80€)Restafvalzakken zonder waardesticker blijven staan vanaf 01/01/2014! Waardestickers kan je kopen bij de verkooppunten (ook gemeentehuis/Sociaal Thuis).

PMD-zakken nieuwe kostprijsVanaf 01/01/2014 wordt het tarief voor de PMD-zakken naar 0,15€/zak aangepast. De oude voorraad mag verder ge-bruikt worden zonder waardesticker. Bij aankoop van nieuwe zakken betaal je het nieuwe tarief.

Wat wijzigt op het recyclagepark in 2014?1. De modaliteiten voor aanvoer van puinafval, inert afval en asbest2. Invoering van een beurtensysteem 3. Aanpassing van de uurregeling 4. Vereenvoudiging van de tarieven voor aanvoer van grote hoeveelheden.

Meer informatie: 051 33 63 05 of [email protected]. Of ook nog: de afvalkrant nr. 35 van I.V.I.O. die eerder al is gepubliceerd (december 2013). Ook op www.ivio.be of de gemeentelijke website vind je info.

Page 27: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

Uit in LendeledeUJANUARIMaandag6januari OKRA – Nieuwjaarsviering Den TapDinsdag7januari KVLV – Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthalDonderdag9januari OKRA – Kaarting om 14u30 in Den TapVrijdag10januari OKRA – Line Dance om 14u45 in de sporthalZaterdag11januari Unizo – Kerstboomverbranding i.s.m. de westhoekMaandag13januari OKRA – Crea om 14u in Trefpunt OKRA – Reisbeurs in CC het Spoor HarelbekeDinsdag14januari Ons Pensioentje – Kaarting Trefpunt OKRA – Academie “ Als een cel ontspoort” in het OC D’lefte om 14u30 te Deerlijk Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthalDonderdag16januari NEOS – Nieuwjaarstraktaat met optreden van accordeonist Freddy OKRA – Film-academie om 14u in de Budascoop te KortrijkZaterdag18januari Kluisbergspurters – Ploegvoorstelling in Den Tap Unizo - LedenfeestZondag19januari Davidsfonds - Toast literair om 20u Den TapMaandag20januari NEOS – Nieuwjaarsconcert meisjeskoor Scala Concertgebouw BruggeDinsdag21januari Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthal Ziekenzorg CM Onder ons – Kaarting TrefpuntDonderdag23januari KVLV – Kookles LindeleiVrijdag24januari OKRA – Line Dance om 14u45 in de sporthalZondag26januari GL Jazzclub - Aperitiefconcert The Crooktown Jazzband 11u TrefpuntMaandag27januari OKRA – Wandeltocht start om 14u aan het DOCDinsdag28januari Davidsfonds – Concert ‘Lendelede Klassiek’ om 20u in de kerk NEOS – Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthalDonderdag30januari Bibliotheek – Gedichtendag Oorzaak – Optreden Den Tap Ziekenzorg CM - Nieuwjaarsviering

FEBRUARIDinsdag4februari KVLV – Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthalVrijdag7februari OKRA – Line Dance om 14u45 in de sporthal S.A.M.W. – Leerlingenauditie in Den TapZondag9februari ATB De Natuurvrienden - Wandeling MiddelkerkeMaandag10februari OKRA – Crea om 14u in TrefpuntDinsdag11februari Markant – Voordracht Den Tap OKRA – Academie “Op de getuigenstoel” door Caroline Van den Berghe in Oc D’lefte Deerlijk Ons Pensioentje – Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthalDonderdag13februari OKRA – Kaarting om 14u30 in Den TapZaterdag15februari Gezinsbond – Tweedehandsbeurs in de Basisschool Gezinsbond – Drumkring door CrefiMaandag17februari OKRA – Voordracht ‘Verhalen van Compostella’ in TrefpuntDinsdag18februari Vlaams Inzamelcentrum Textiel – Huis aan huis inzameling Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthal Ziekenzorg CM Onder ons – Kaarting TrefpuntDonderdag20februari NEOS – Theatermonoloog Lucien Cleppe “De moeder en de drie soldaten” om 14u in Den Tap OKRA – Film-academie om 14u in Budascoop KortrijkZaterdag22februari Chirojongens St.-Nico – Fat Asspi in Den TapMaandag24februari OKRA – Wandeltocht start om 14u aan het DOCDinsdag25februari NEOS – Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen – Turnen om 10u in de sporthal Welzijnszorg – Info-avond Den Tap Ziekenzorg CM – Gewestbijeenkomst (Lauwe)

MAART15tot30maart Bibliotheek JeugdboekenweekZaterdag1maart GL Jazzclub – Zigeunermuziek 20u TrefpuntZondag2maart NEOS – “Melodieën voor Miljoenen” om 17u Bozar BrusselMaandag3maart OKRA – Fietstocht start om 14u aan het DOC

Dinsdag4maart KVLV – Kaarting Trefpunt OKRA – Regiowandeling in Sint Lodewijk Deerlijk Vrije club Seniorenturnen - Turnen om 10u - sporthalWoensdag5maart Rode Kruis – Bloedinzameling Den TapZondag9maart ATB De Natuurvrienden – Wandeling Langemark Gezinsbond – Bezoek Reuzenhuis in BruggeMaandag10maart OKRA – Crea om 14u in TrefpuntDinsdag11maart OKRA – ‘Hoe komt het journaal tot stand?’ door Tijs Mauroo om 14u30 in OC D’lefte Deerlijk Ons Pensioentje – Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen - Turnen om 10u - sporthal sporthalDonderdag13maart OKRA – Kaarting om 14u30 in Den Tap Bibliotheek - Leesclub rond het boek ‘Vele hemels boven de zevende’ van Griet Op de Beeck om 19u30 in de bibVrijdag14maart OKRA – Line Dance om 14u45 in de sporthalZaterdag15maart Chiromeisjes Ilse – Laspidy in Jeugdhuis Skalul NEOS – “Grusse aus Wien” met Robert Stolz Clubs om 16u Singel AntwerpenZondag16maart Pasar – LentewandelingMaandag17maart Gezinsbond – GOSA ledenfeest met voordracht “Chocolade Vereecke uit Middelkerke” in Den TapDinsdag18maart KVLV – Yoga in Trefpunt Ziekenzorg CM Onder ons – Kaarting TrefpuntDonderdag20maart NEOS – Voordracht Sandra Pirrera “ Slaap en -problemen bij senioren” om 14u in Den Tap OKRA - Film-academie om 14u in Budascoop Kortrijk OKRA / Ziekenzorg CM – Voordracht “Betaalbare rust- & verzorgingstehuizen” om 14u30 in Aksent in het RusthuisVrijdag21maart OKRA – Line dance om 14u45 in de sporthalMaandag24maart OKRA – Fietsen start om 14u aan het DOCDinsdag25maart Davidsfonds – Nacht van de geschiedenis “Oorlog 1914-1918” 20u ’t Senter NEOS - Kaarting Trefpunt Vrije club Seniorenturnen - Turnen om 10u - sporthalDonderdag27maart OKRA – Kampioenviering kaartersclub om 11u in LindeleiZondag30maart Gezinsbond – Kindertheater met paaskoeken in LindeleiMaandag31maart OKRA – Wandeltocht start om 14u - DOC Neos – Turnen 10u sporthal Okra – Academie

L27

Page 28: Lendeleeft januari - februari - maart 2014

AHA! www.lendelede.be

Openingsuren

Gemeentehuis maan- tot vrijdag 9u-12u051 33 63 00 dinsdag 13.30u-18u zaterdag 9.30u-11.30u (dienst bevolking en burgerlijke stand)

OCMW - Sociaal Thuis 051 30 31 31 maan- tot vrijdag 9u-12u dinsdag 16u-18u steeds een afspraak mogelijk

Bibliotheek051 30 06 15 maandag, woensdag 13.30u-19u di., do., vr. 16.30u-19u

zaterdag 9.30u-11.30u

Politie051 33 77 70 maan- tot vrijdag 9u-11.30u dinsdag 13.30u-18u zaterdag 9.30u-11.30uVoor politiehulp buiten de openingsuren of voor dringende politiehulp zoals bijvoorbeeld ongevallen, inbraak en zware diefstallen kan je altijd terecht op het algemene oproepnum-mer van de politiezone Vlas: 056 23 96 11. www.pzvlas. be

Cultuur- en Jeugddienst, 051 31 58 70Sportdienst, 051 30 60 39 maan- tot vrijdag 9u-12u dinsdag 13.30u-18u 1ste en 3de zaterdag 9.30u-11.30u

Recyclagepark051 31 84 83 maandag 14u-16.45u dinsdag 14u-18.45u woensdag 14u-17.45u donderdag gesloten vrijdag 9.30u-17.45u zaterdag 9.30u-15.45u

Telefoonnummers

Gemeentebestuur : Burgemeester DEWAELE Carine 0484 26 20 53 KETELS Pedro 0494 31 40 35 FONTEYNE Bernard 0478 91 58 57 ROMMENS Rudy 0485 43 56 56 MESSELY Nik 0477 33 35 54 ROGIERS Claudine 0477 41 98 73Loods technische dienst 051 31 67 05 Noodnummer 112Rode Kruis 105Dokter weekend 051 31 22 22Ziekenhuis Izegem 051 33 41 11Wit-Gele Kruis 051 22 90 80Familiehulp vzw 051 24 88 03Familiezorg West-Vlaanderen 056 20 15 48Solidariteit voor het Gezin 056 26 61 31Pastoor 051 30 13 26Babysit Gezinsbond 051 30 97 80A.A. 03 239 14 15Zelfmoordlijn 1813Druglijn 078 15 10 20Kind & Gezin 078 15 01 00Permanentie Waterleiding 056 21 09 56INFRAX 078 35 30 20

Infrax Storingslijn 078 35 34 33Infrax Gasreuk 0800 60 888Infrax Defecte straatlampen 0800 60 777

Kringloopcentrum Izegem 051 31 34 81IVIO 051 31 17 96Postkantoor 022 01 23 45Apotheek van wacht www.apotheek.be 0900 10.500

Allegemeentelijkedienstenzijngeslotenop

Devolgendegemeenteradenzijngeplandopdonderdag23januari,20februarien20maart2014.

Tekstenvolgende[email protected]

Woensdag 1 januari: NieuwjaarDonderdag 2 januari 2014: Tweede nieuwjaarsdagVrijdag 3 januari 2014 : vanaf 10.15u (personeelsvergadering om 10.30u)

Bloedinzameling:5maart2014

De Lendeleedse brandweer contacteren: 112 voor dringende oproepen 051 31 70 70 info en andere niet-dringende vragen 0475 62 44 26 info en andere niet-dringende vragen 051 30 82 41 FAX De dienstchef is te bereiken op 0474 60 21 12

Opzondag6april2014passeertdeRondevanVlaanderendoorLendelede!

Eenfeestvoordewarewielerliefhebber!

Noteeralvastdedatuminjeagenda!