Agon broj 22

 • View
  66

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Agon broj 22

 • 1

  sadraj

  uvodna re ......................................................................................................................... 2

  poezija

  Monika Vrear Svrbi od potencijalnog dodira ............................................................ 4 Dejan Koban Mahanizam alge ..................................................................................... 7 Karlo Hmeljak Protiv sebe .......................................................................................... 14 Veronika Ditinjana Nona etnja kroz Lipicu ............................................................. 20 Tibor Hrs Pandur MINDFUCK ................................................................................. 24 Bla Boi Rebra ........................................................................................................... 30 Uro Prah Kroz sebe klizei ......................................................................................... 33

  o poeziji

  Temat : Toma alamun, Poker 47 godina kasnije

  Toma alamun Poker (izbor) ..................................................................................... 40 Tibor Hrs Pandur Brutalni realizam ........................................................................... 57 Karlo Hmeljak Novajlijama ........................................................................................ 69 Bojan Markovi Kenguru panalamunske religije ...................................................... 75 Bibilografija Tomaa alamuna .................................................................................. 79

  pisali su ............................................................................................................................. 82

 • 2

  uvodna re

  Posle jedne tematske rubrike "Prevedena poezija", posveene savremenoj slovenakoj poeziji, objavljene u petnaestom broju, urednitvo Agona je odluilo da savremenoj slovenakoj poeziji posveti ceo broj. Dvadeset drugi broj sadri dva segmenta, od kojih je prvi, "Poezija", posveen najmlaoj slovenakoj poeziji, a drugi segment ine radovi mlaih autora posveenih Tomau alamunu i njegovoj prvoj knjizi, Poker, objavljenoj 1966.

  Rubrika "Poezija" otkriva najnoviju generaciju slovenakih pesnika. Zastupljeni su Monika Vrear, Dejan Koban, Karlo Hmeljak, Veronika Dintinjana, Tibor Hrs Pandur, Bla Boi i Uro Prah. Sem to su aktivni kao pesnici, veliki broj ovih mladih autora (od kojih je, najmlai, Boi, roen 1991) uestvuje aktivno u organizaciji knjievnog ivota u Sloveniji, osnivanjem asopisa, poetskih grupa i izdavakih poduhvata.

  U rubrici "O poeziji" donosimo temat posveen prvoj knjizi Tomaa alamuna, Poker, zajedno sa kritikim tekstovima autora mlae generacije. Povodom alamuna su pisali Tibor Hrs Pandur, Karlo Hmeljak i Bojan Markovi, u kojima se problematizuje alamunovo pesnitvo i status u kontekstu savremenog slovenakog pesnitva, kao i njegov odnos sa najmlaom generacijom pesnika. Rubriku otvara odlomak iz Pokera, u prevodu Josipa Ostija, a prati je bibliografijaTomaa alamuna na slovenakom i srpskom jeziku.

  Veliku zahvalnost Agon duguje prevodiocima: Josipu Ostiju, Milanu oreviu, Ani Ristovi, Romeu Mihaljeviu, Ivanu Antiu, Dragani Alfirevi, Ani Beltran, Ivu Podojstereku i Darku Masnecu.

  Bojan Savi Ostoji

 • 3

  poezija

 • 4

  Monika Vrear

  Svrbi od potencijalnog dodira

  I

  Ovaj e Boi biti drugaiji. Djed Mraz je dobio rak. Lampice emo zdrobiti palevima, da se iice zakopaju u duu patuljaka i jelenia i ljupkih malih stiliziranih smrekica, koje rastu na povrini marcipanskih kolaia. Citrusi miriu nametljivo. Prekrieni sa crvenim i nametljivo. takor juri malog mia koji stanuje pokraj vuka s razoaranim elucem.

  Mi se odluio i skoio.

  Preskoio je takora i vuia i smrekice i jelenie. Preskoio je boje i pao. Tamo je bilo tamno. parglasto salo je prodiralo snopove svjetlosnih ljeta.

  Boinjakova brada odmara na toaletnom stoliu. Non stop se neto gleda. Dosadno joj je, i gleda se. Snijeg je doao. Kasnije: snijeg je proao. Dok jugoslavenske zastave ostaju zauvijek. Svima je hladno. Svima je dosadno. Naderavamo se marcipanom i dosadno nam je ko kurac. Stanice raka se u Boinjaku reproduciraju bez greke. Mali Isus svuen, na prvim stranicama Glorije. Marija u Postojnjskoj jami zamrznuta i prianja na sigu. Siga kapa. Dosadno joj je. Kapa i dosadno joj je u kurac.

 • 5

  II

  Je l' ti hladno curice? Stavi rukice meu bedra ... Meu nogama je uvijek toplo.

  Sva ta krv, koja ti se cijedi u uloke, a toliko ti nedostaje u ilama!

  ini se da priroda ipak nije mislila na sve. Odnosno, kao i svi drugi mislila je samo na sebe.

  III

  Miii me bole Zabada mi zube u rame Kako smo odvojeni Tvoji zubi I moje rame

  IV

  Razgovarajmo. Razgovarajmo i ponitimo se. Blebeimo, dok plahte stare ispod naih tijela i tijela samo tamo. I nitko ih ne dira, ne gleda ih ne rastvara njihovo meso i ne kopa po rastvorenim krgama.

  Zima im je, svrbi ih, svrbi ih od potencijalnog dodira sve to uareno, samo eka.

  Razgovaramo, i meso se polako hladi, krge se zatvaraju, tekuine se sue, razgovaramo i naa tijela polako oajavaju, kao to oajava majka utopljenog djeteta.

  Samo jo gore.

  V

 • 6

  ima stvari koje su mi potresnije od smrti Steva Jobsa na primjer kad ti se slijepe stidne usne i zbog toga pia po bedrima mimo koljke

  sa slovenakog preveli autorka i Darko Masnec

 • 7

  Dejan Koban

  Mehanizam alge

  mehanizam alge

  deca e saznati poslednja i nee ih boleti bie lep dan kada bude umro poslednji uguie se od igrake u grlu od tog dana niko vie nee znati ta znai re igra

  I

  Padae ruke i klikeri nee nai put nikoga nee biti kraj ulinog znaka jer e itavo oveanstvo na stadionu skandirati da eli da oivi leptira i proputuje sekunde do male venosti

  na kraju poligona su popadale kegle bile su bez brojeva niko nije mogao da izrauna njihov gubitak

  as je bio predaleko i previe istaknut

  parada je otkrila podele meu uesnicima zastave su se vijorile manje predano nego prole godine predviamo da se vrtimo oko bazilike koja guta odane svatove i beskrajno sae

  niko nee moi da pomogne deci niko da se isprsi i krene napred ptice su zevnule kljunovima i zanemele pred snagom jedinog udarca

  upadamo kroz zazidane prozore vie mogunosti emo posuti po tlu moda se neko ili neto upeca na na trik smeteni na sigurno motrimo kroz jutarnju maglu

 • 8

  igra e se odvijati do kraja sve je spremno da uskoro procveta

  monstrum pada meu rebra naih majunih potomaka

  nita vie ne moemo uiniti

  nita vie ne smemo pomeriti

  moemo samo da se okrenemo i krenemo dalje

  tu je kraj

  izvan se nastavlja svet

  II

  tiina se produava kroz nae otekle pore sve tie i temeljnije zastakljena u seanju

  tiina prekriva pesak kojim oevi zasipaju naa grla da ne bismo izdali opovrgnuta proroanstva

  sami smo odluili da ispalimo vatru i krenemo kroz naputene gradove

  svuda naokolo sakrivene prie ekaju na nae radoznale bore

  a moda smo samo mali izgubljenici i uskoro emo pristati uz dok sanjalake zemlje

  niko ne moe da preivi na nebu sanjalake zemlje

  vazduh prekriva sluz nametanja

  izofrenija je naa jedina saveznica

  ko nou krade kokoi i ostavlja nam samo trula jaja

  sastavljamo dug spisak

  sva imena i prezimena su znana

  sva imena i prezimena naa su imena i naa prezimena

  niko ne protestuje

 • 9

  lice nula

  smeteni u dlanove baeni u vlastito kruenje

  uvereni da je sva imovina u vatri koja umanjuje svu imovinu

  fabrike ograde nas poseduju tokom prosenog ivota

  vruina klee spomenike svake noi oni kriom plau

  noas prekasno stiemo na naim mestima su drugaije senke

  raskrojeno granje zakrpljeno nebo

  mimo slobodnih parcela prolazimo kroz hladna sklonita

  silazimo polako i oprezno da ne bismo probudili lenje kolose

  transkripcija slobode ocu

  I

  na koi tanji imena isputenih pokreta

  II

  dok je padala kia nedopustivo smo spustili u naruje zaborava svako svoj matini broj i prokrijumarili se u deltu razbokorenih sunaca

  III

  voleo si svetlost

 • 10

  kada ti je progorela oi okrivio si tamu za svoj pad

  IV

  tresnuo si u visinu neba

  V

  ruka zgrabila ruku

  spustila se zraenje namrtene sumnje

  VI

  odrastao u raskru modrica

  VII

  uhvatio si se za na poslednji pogled

  VIII

  oi su najvei ovekov bol

  IX

  nisam se razumeo te razumeo

  nita shvatio

  algoritam obesti

  zaboravio si padanje prozirnih tanjira kroz vreme

  stare kamile su ti okrenule lea i odluile da za njih bude stranac

  nisi mogao da prihvati novo injenino stanje

  poklekao si

  sitnice te navedu na samoubilake ideje

  i tada se izbrie

  iznova skicira

 • 11

  mali si

  upalj

  iane ograde te opau

  ogranien pristup

  za sledeu pesmu je prostor premalo previe za ludost

  mesto koje je bilo tvoje okruili su novim zidovima

  materijala je dovoljno

  taka smrzavanja je preblizu

  katanac se bacaka po podu

  i ne moe da veruje sadanjosti

  zaboravio si sebe u oblaku nad jezerom

  ljudi bi te rado upljili u svoje praznine

  kada roj bude sazreo doi e do bazena

  padni preko

  pod povrinom e tvoji roaci hvatati seanja

  i t