Agon Broj 20

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CASOPIS ZA UMETNOST

Text of Agon Broj 20

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  1/69

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  2/69

  sadraj

  uvodna re......................................................................................................................... 2

  prevedena poezija

  iovana Marmo Ispred ogledala, naputena glava ....................................................... 4Eliza Bjaini Postoji miris umorne rei ........................................................................ 7Paola Balerini Padajui na povrinu stvari ................................................................... 10Marianela Guateri Stanja opsade............................................................................... 12

  poezija

  Htvoje juri Prie bez poetka i svretka ..................................................................... 17Vanja Miljkovi Metafora je orue smrti ..................................................................... 20Ana Marija Grbi Svrstani u ulice .............................................................................. 26

  o poeziji

  temat: intervjui

  Ljiljana uri Kopanje rovova u svim knjievnim pravcima ................................... 33Nikola Vuji Koliko jezik ima moi da savlada stvarnost ......................................... 40Danica Vukievi Drugost kao sudbina....................................................................... 44Dejan Ili Referencijalni obrt ....................................................................................... 47Saa Jelenkovi Pravi pesnik je uvek pesnik smrti ...................................................... 52Petar Miloradovi Prodavnica u dubokoj provinciji ................................................... 59Milo Petkovi Lirika otvara prostor ............................................................................ 65

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  3/69

  uvodna re

  Rubrika prevedena poezija 20. broja Agona donosi poeziju savremenih italijanskihpesnikinja. Poetskim ciklusima zastupljene su iovana Marmo, Eliza Bjaini, Paola Balerini(u prevodu Ota Horvata) i Marianela Guateri(u prevodu Tamare uki). Nakon sistematskogpredstavljanja savremene francuske, nemake, ruske, grke, poljske, britanske, amerike islovenake poezije, urednitvo ima zadovoljstvo da itaocima ponudi fragmente savremenogitalijanskog pesnitva, onog koje stvaraju ene.

  Rubrika poezijadonosi cikluse pesama Hrvoja Juria, Vanje Miljkovi i Ane MarijeGrbi.

  Knjievni intervjui sa sedmoro domaih pesnika i pesnikinja sainjavaju rubriku o

  poeziji. Ovaj vid neposrednijeg autorskog pogleda, pogleda iznutra na poetike i knjievno-drutvene teme uopte, pruili su Ljiljana uri, Nikola Vuji, Danica Vukievi, DejanIli, Saa Jelenkovi, Petar MiloradoviiMilo Petkovi. asopisAgonprvi put objavljuje nasvojim stranicama formu knjievnog intervjua, i cilj je urednitva da se ova praksa nastavi ubudunosti. Razgovore su vodili Jelena Milinkovi i Vladimir Stojni, koji se ovom prilikomzahvaljuju svim autorima na saradnji.

  Uivajte u itanju!

  Vladimir Stojni

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  4/69

  prevedena poezija

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  5/69

  iovana Marmo

  Ispred ogledala, naputena glava

  Pod kiom

  Kaput putuje u senci,

  aka naputa rukuzlokobnu. Lagano

  u jedan nenaseljen prostor.

  Osim kristalai panjevi se puemiriu na meso.

  Kia pripovedajedan dogaaj. Glava padana ramen-krila sna.

  Automobili plutaju,ne zna se kuda.

  Jedna cipela tone.

  Voda teeu praznoj ravnici.

  Pokopan ovek

  Pokopan ovek se vratio.Majuna mu je senka,psi su bez kue.

  Koraa pokopannosei kutijukoja ponavlja buku.

  Sto je u neredu,stolica je glupa.

  Samo ruke,

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  6/69

  ostatak je prekrivana kocke.

  ao mi je,

  ao mi je to si sevratio pokopan.

  Kamenje se sui,na nebu promiuoblaci.

  Seanje nekog drugog

  Onaj ko prevodiguta moji svoj jezik.

  Kada se gledam

  ideja da imamu sebi seanjenekog drugog

  brie mepod kiom.

  Stabilno

  Kamioni dolaze i odlazeceo dan.

  Negde pucaju cevi,bez razloga.Kua se cepa na dva dela.

  Moja soba je jo tu.Sneg pada na krevet,beo pepeo na prstima.

  Drvea bez ptica,lana kia.Kaput napravljen od senke,pribliava se s mora.

  ta ostaje da se ponese napred?

  Oblaci se otkidaju od mene,posmatraju svaki pokret.

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  7/69

  Ispred ogledala, naputenaglava. Ruke uz telo.

  Sapun klizi niz telo.Pasta za zube je potroena.

  sa italijanskog preveo Oto Horvat

  iovana Marmo (Giovanna Marmo) je roena 1966. godine u Napulju. Objavila je knjige pesama:Poesie(Studiozeta, 1998), Fata morta(Edizioni dif, 2006), Occhio da cui tutto ride(No Reply, 2009),

  La testa capovolta(Edizioni dif, 2012). Pesme su joj objavljene u antologijama i prevedene na francuski,katalonski i engleski jezik. Bavi se i vizuelnom umetnou i performansom.

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  8/69

  Eliza Bjaini

  Postoji miris umorne rei

  U kuhinji

  U ovom telunegostoljubivom

  za stanara,zbog pomerenihcrepova, zbogcurenja vode,friider je prazan.

  *

  sa ovim oimarasparanim tanjiriimasakupljam zemljukoja je neprestano

  kvaenje.*jezik je kamenkoji se otvara,koji lovi jedno kriloi pobegne mi izafriidera.

  *

  ovo to se tebi ini

  kao otisak prsta,napuklina je.Staklena aarazbijena u paramparadpa zalepljena

  koja ti zatimobeleava usnupri svakom gutljaju.

  *

  sluam sebe i

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  9/69

  ovaj put, reikao otvorengas,

  jastuk pritisnutna lice.

  *rezna oku:pupila uzetau vratimakoja si mi zatvorio.

  *

  iz ove braveduva vetarnoktiju, misli pobegleuprkos elji da se zadre,zauzima kuukao miris kuvanjaiz komiluka, zamaujeogledala.

  *

  drim mlekood kamenau friideru,za zubejo tvre,drimtrei dlanda se spavajusnovi od slova,

  umovikao od trepavica

  u senci.

  *

  u friideru, iznutra,postoji bojasavijenogkolena, postojimirisumorne rei.

  *

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  10/69

  tiinaizmeu nas, friiderbrunda

  da bude otvoren.

  sa italijanskog preveo Oto Horvat

  Eliza Bjaini(Elisa Biagini) je roena 1970. godine u Firenci. Objavila je knjige pesama: Questi nodi(Gazebo, 1993), Uova (Zona, 1999),LOspite(Einaudi, 2004),Acqua smossa(LietoColle, 2005), Fiato.

  parole per musica(Edizionidif, 2006),Nel Bosco(Einaudi, 2007). Pesme su joj objavljene u antologijamai prevedene na engleski, panski, francuski, portugalski, japanski, nemaki, ruski itd. Prevodi saengleskog, priredila je antologiju novije amerike poezije:Nuovi poeti americani(Einaudi, 2006).

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  11/69

  Paola Balerini

  Padajui na povrinu stvari

  Zima

  Ne znam kada je poelo.

  Traka je sve breproklizavala.Zatim je nastupila zimapomerajui utrobu svetaneprimetno disanje ogromne ivotinjeu letargiji,neosetljiva na buenje .

  ***

  Klizim zavijena premahladnoj njuci jutraprema srcu u vrei od jute.Naputam protivei sekuu u umigde mouspriguuje moje korakeu tami.Dan je mirgl-papirna obrazima.

  ***U razdaljini izmeu mene i menestrovaljuju se stvariu ovu tamnu napuklinu.Kada peraje morskog psa seenozatvaram se u ogradu od vunedok ne nestanem pod pokrivaem.Dan vepritiska prozore.Trebalo bi pripremiti sandale.Prepustiti se godinjim dobima.

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  12/69

  Vetru darovati otricu.

  ***

  ne postoje alati zanatablagosloviti je rad u sencizora stenjena noimaje pritisnuta reu vazduhusavez sakriven meu stvarimareverzibilno prekid semenjakoje se pokreu kasnoi drmusaju zemljuonome ko ide otvoren premaonome to e se dogoditi

  ***

  oseti kolika svetlostse pribliavai uti padajuina povrinu stvarina kou telazatim prasci i metekrvi plime i osekeu peharu koljke

  gde se budunost sakupljau sadanjosti prenego to potone na dno

  sa italijanskog preveo Oto Horvat

  Paola Balerini (Paola Ballerini) je roena 1962. godine u Firenci. Diplomirala je psihologiju naFilozofskom fakultetu. Objavila je zbirku pesamaNellarcipelago cresce lisola (Raffaelli, 2009). Pesmeobjavljuje u periodici.

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  13/69

  Marianela Guateri

  Strategija

  Naslada

  nasladajedna vrsta naslade

  je nasladau cilju vizija

  kao svretaku sveproimajuem snoajusa svetom na ivici:XXX o stvarima (raskoraci)

  a potom samo meso

  [stanje raspada]nasilni probojpenetracija stezanje

  [elja]ivot

  Edge of Existence

  meso se kvari(ivot je po sebi propadanje)

  u venom raspadanjuskoro duau venom u propadanju

  pipni skelet ulaugruak vazduha kondenzovanu irem znaenju bez oznaka(ostatak)trai intimnostotvorraskreenost boanskog

  [naputanje jednog stanja postojanja][ispitivanje graninih podrujasamokanjavanja][akutna percepcija jednog oseaja][zvuni crteitelo mirisaiznenadna zraenjatoplotni talasi]

 • 5/24/2018 Agon Broj 20

  14/69

  nada eljaigra zaraze

  utom poe sejatii osea granina podruja(sa spoljanou)take osmoze(vena razmena)apat vizijadodir koji otvara neku vrstu mesaispitujui poreu potrazi za prelazom

  isputa toplotu i iri seotvara se

  odrava delirijum dodirastil rukeotvori za vazduh

  (neka tenost ga kvasi na fjordovima)ulazi i zabija se u dnoulazi u rupu u pariima(koji su on sam)

  opipava ih premeta ih

  naduvava ih penje se

  osea kree smeo dubljeostvaruje zadovoljstvo

  koja je kao duboko umiranjeu odsustvu granicavoda koja poprima oblijedolazi i vraa se

  dolazi sebi

  ***

  ima oseaj:grenje srca(ako uopte postoji)stezanje stomaka(iz nedostatka vazduha)

  ima oseaj:snaan udaracopomena jednog greha

 • 5/24/2018 Agon