5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  1/48

  GESTIUNEA PORTOFOLIULUI

  1) Orice investitor rational doreste sa obtina un castig cat mai mare.

  RASP: T

  2) Titlurile derivate poarta aceasta denumire, pentru ca existenta si valoarea de piata a lor depindde activele la care ele se refera.

  RASP: T

  3) Gestiunea activa se bazeaza pe ipoteza ca piata monetara nu este eficienta.

  RASP:F

  4) Agentii de pe piata de capital sunt diferiti din punct de vedere al dosarului de portofoliu .

  RASP:F

  5) O piata financiara eficienta, va realiza alocarea fondurilor catre acele proiecte de investitii carefurnizeaza o rentabilitate minima la un nivel de risc implicat.

  RASP:F

  6) In cazul pietei financiare, concurenta perfecta presupune faptul ca toti agentii participa laformarea pretului unui activ, neavand puterea de a-l influenta individual.

  RASP: T

  7) Pentru integrarea evolutiei cursurilor trecute in anticiparile de cursuri viitoare se analizeaza

  coeficientul de actualizare a dispersiilor cursurilor trecute.

  RASP:F

  8) Agentii de pe piata de capital sunt diferiti din punct de vedere al managerului de portofoliu.

  RASP: T

  9) In modelele clasice de gestiune a portofoliului, structura initiala a capitalurilor investite se modifica peparcursul perioadei analizate.

  RASP:F

  10) Metoda Monte Carlo nu ia in considerare ipoteze particulare legate de forma distributiei.

  RASP: T

  11) Modelul Markowitz ofera o solutie pentru gestiunea eficienta a portofoliului, pentru investitoriirationali caracterizati prin indiferenta fata de risc.

  RASP:F

  12) Calitatea procesului de evaluare si, implicit, performanta portofoliului nu depind de cantitatea sicalitatea datelor disponibile.

  RASP:F

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  2/48

  13) Conform teoriei clasice a portofoliului, piata este caracterizata printr-un grad semnificativ delichiditate.

  RASP: T

  14) Optiunile sunt contracte necotate de bursa, care se incheie intre un vazator si un cumparator.

  RASP:F

  15) In cazul unei gestiuni dinamice autofinantate sunt permise aporturile suplimentare de capital.

  RASP:F

  16) Gestiunea pasiva are drept scop supravietuirea pe piata, fara a utiliza anticipari asupra evolutieiviitoare a acesteia.

  RASP: T

  17) Abordarea top-down constituie abordarea traditionala in gestiunea de portofoliu.

  RASP:F

  18) Obligatiunile sunt titluri de creanta negociabile

  RASP: T

  19) Prin prisma gradului de protectie a investitorilor, se deosebesc: obligatiuni cu bonuri de subscriere siobligatiuni negarantate.

  RASP:F

  20) Asimetria de informatii poate genera castiguri anormale pentru anumiti operatori de pe piatabursiera.

  RASP: T

  21) Obligatiunile clasice ofera ca principal castig , cuponul fix fiind insotite optional de prime deemisiune sau de prime de rambursare.

  RASP: T

  22) Obligatiunile cu dobanda flotanta, includ in clauzele imprumutului, o rata interna de rentabilitate, ceeace ofera protectia castigurilor investitorului-creditor, in conditiile in care dobanzile scad foarte mult.

  RASP:F

  23) In cazul metodei analitice de calcul al VaR al unui portofoliu, factorii de risc sunt modelati prinvariabile aleatoare, distribuite conform unel legi de distributie teoretice.

  RASP: T

  24) Actiunile sunt considerate titluri financiare mai putin riscante decat obligatiunile.

  RASP:F

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  3/48

  25) La echilibru, rata rentabilitatii estimate este egala cu rata rentabilitatii cerute.

  RASP: T

  26) Factorul de ajustare al riscului unei actiuni date, este obtinut prin inmultirea primei de risc a pietei curiscul investitiei totale masurat prin beta.

  RASP:F

  27) Daca coeficientul de autocorelare este supraunitar, inseamana ca evolutia cursurilor este aleatorie,eventualele variatii de curs fiind determinate de alti factori imprivizibili.

  RASP:F

  28) Panta SML reflecta gradul de diversiune fata de risc in economie.

  RASP:F

  29) Gestiunea pasiva a portofoliului se bazeaza, implicit, pe ipoteza ca piata financiara nu este eficienta.

  RASP:F

  30) Sistemul de gestiune activa poate fi practicat si la nivel de titluri individuale.

  RASP: T

  31) Prin gestiunea statica, se fixeaza la momentul initial structura portofoliului, care se mentineneschimbata pe parcursul intregii perioade de gestiune.

  RASP: T

  32) Elementele specifice ale contractului forward sau futures sunt: scadenta, activul de baza, pretul deexercitiu si prima.

  RASP:F

  33) Contractele futures sunt cotate zilnic pe piata facand ca valoarea acestora sa difere in functie deraportul cerere / oferta.

  RASP: T

  34) Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile, dar nu pot fi emise in forma materiala.

  RASP:F

  35) Firmele, ca operatori ce actioneaza pe piata financiara , pot dispune de resurse financiareexcedentare.

  RASP: T

  36) Un risc cu care se confrunta actionarii unei societatii este riscul de exigibilitate si de faliment alacesteia.

  RASP:F

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  4/48

  37) Performanta unui portofoliu constituit din actiuni comune depinde de performanta fiecarui titluin parte.

  RASP: T

  38) Durata unei obligatiuni poate fi cel mult egala cu maturitatea acesteia, o obligatiune fiind cu atat maiatractiva pentru un investitor cu cat durata este mai ridicata (mare).

  RASP:F

  39) O crestere a ratei dobanzii pe piata va majora pretul de piata al obligatiunii in conditiile in care ratacuponului oferita de emitent este inferioara altor oportunitati de investire din aceasi clasa de risc.

  RASP:F

  40) Daca investitorul doreste realizarea unei imunizari perfecte a portofoliului sau, acesta nu trebuie sareanalizeze compozitia acestuia ori de cate ori au loc modificari ale ratei dobanzii pe piata.

  RASP:F

  41) In cazul in care un investitor poseda o informatie privilegiata, el va fi interesat sa cumpere actiuni lapretul actual, care reflecta aceasta informatie.

  RASP:F

  42) Selectia adversa presupune faptul ca indivizii vor lua decizia optima pe baza informatilor pe care ledetin, doar daca au certitudinea ca acestea sunt corecte in realitate.

  RASP:F

  43) Un portofoliu se considera imunizat pentru un orizont dat de timp daca valoarea acestuia lafinalul perioadei, in contextul modificarii ratei pe piata a dobanzii, va fi egala decat valoarea pecare ar fi avut-o, daca rata dobanzii ar fi fost constanta.

  RASP: T

  44) Scopul emisiunii valorilor mobiliare il constituie eliminarea capitalurilor disponibile si dispersate.

  RASP:F

  45) Din punct de vedere al modului in care produsele bancare sunt create, exista: valori mobiliare primare,secundare si tertiare.

  RASP:F

  46) Din punct de vedere juridic, actiunea este insemnul prin care dreptul actionarului este incorporat, adicaun titlu de debit constatator al drepturilor si obligatilor ce decurg din calitatea de actionar.

  RASP:F

  47) Produsele sintetice pot fi realizate prin combinarea de contracte futures de vanzare si decumparare, de optiuni put si call, precum si prin combinatii intre diferite tipuri de futures sioptiuni.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  5/48

  RASP: T

  48) Principiu de baza al gestiunii active se refera la construirea unui portofoliu care sa se identifice cat maibine cu indicele pietei, respectiv sa se incerce investirea in titlurile ce intra in compozitia indiceluicaracteristic pietei financiare, in aceleasi proportii.

  RASP:F

  49) In functie de conditiile emisiunii, dobanda poate fi simpla sau fixa.

  RASP:F

  50) Imunizarea se defineste, ca fiind un set de reguli de diminuare a impactului ratei dobinzii de pe piataasupra averii unui investitor.

  RASP: T

  51) Rata estimata a rentabilitatii reflecta valoarea pe care investitorul se asteapta sa o castige pentru oactiune.

  RASP: T

  52) Gestiunea pasiva a portofoliului se fundamenteaza pe strategii, pentru a se profita de pe urma ineficientei pietei.

  RASP:F

  53) Din punct de vedere al gestionarului de portofoliu, exista numai un singur portofoliu fundamental, respectiv celal pietei.

  RASP:F

  54) O obligatiune este atractiva pentru un investitor daca durata de viata a acesteia este cat mai ridicata.

  RASP:F

  55) Metoda istorica, de calcul a VAR, se bazeaza pe serii de date istorice privind factorii de risc pentru adeduce o distributie empirica a rentabilitatii portofoliului.

  RASP: T

  56) Metoda Monte Carlo, de calcul a VAR, ia in considerara diverse ipoteze particulare legate de forma distributiei.

  RASP:F

  57) Obligatiunile sunt instrumente de credit pe termen scurt.

  RASP:F

  58) Criteriul rentabilitate-risc presupine alegerea investitiei care are rentabilitatea medie estimata maxima inconditiile unui risc dat.

  RASP: T

  59) Modelul Markowitz, ofera o solutie pentru gestiunea eficienta a portofoliului, pentru investitorii rationalicaracterizati printr-o atitudine indiferenta fata de risc.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  6/48

  RASP:F

  60) Actiunile sunt emise de o companie sau societate comerciala pentru constituirea, marirea sau restructurareacapitalului imprumutat.

  RASP:F

  61) Optiunile sunt contracte, cotate la bursa incheiate intre un vanzator si cumparator, prin care cumparatorul are

  dreptul dar si obligatia de a vinde sau cumpara un activ , la o data prestabilita, in schimbul platii unei primecatre vanzator.

  RASP:F

  62) Gestiunea activa a portofoliului nu are ca obiectiv obtinerea unei performante superioare celei a pietei.

  RASP:F

  63) Alocarea strategica a activelor consta in alegerea portofoliului, in sensul repartizarii intre diferitele clasede active, in functie de obiectivele investitorului.

  RASP: T

  64) In cazul unei obligatiuni, rentabilitatea acesteia este data de dividendele incasate de actionari si de cresterile decurs bursier.

  RASP:F

  65) Indiferent de obligatiunea achizitionata, un investitor se confrunta cu riscul de pierdere, ca urmare a respectariiangajamentelor asumate de firma emitenta.

  RASP:F

  66) Cresterea ratei dobanzii pe piata, atrage dupa sine, majorarea valorii cupoanelor reinvestite , pentru cavalorificarea lor economica se va face la o rata de rentabilitate inferioara.

  RASP:F

  67) Strategia de imunizare, a unui portofoliu de obligatiuni, porneste de la ideea ca averea prezenta a unuiinvestitor ce detine un astfel de portofoliu, este fiferenta dintre valoarea prezenta a cash inflow-urilorviitoare si valoarea prezenta a cash outflow-urilor asteptatea pentru un orizont de timp finit.

  RASP: T

  68) Indicatorul Value-at-Risk (VaR), masoara pierderea maxima pe care o poate suporta un portofoliu pe operioada data.

  RASP: T

  69) Ineficienta unei piete, in general, se materializeaza in capacitatea acesteia de a servi scopului pentru carefunctioneaza.

  RASP:F

  70) Detinatorul contractului futures are posibilitatea de a alege intre a cumpara sau nu activul de baza, ca in cazuloptiunilor.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  7/48

  RASP:F

  71) Rentabilitatea se obtine prin raportarea efectelor obtinute, la rezultatele financiare ale investitorului.

  RASP:F

  72) Eficienta forte, preupune integrarea imediata in noul curs a oricarei informatii cu caracter public privindpatrimoniul firmei, rezulktatele ei, dividendele ei, distribuirea de actiuni diferite etc.

  RASP:F

  73) La o emisiune de actiuni, in cazul lichidarii firmei, creditorii au prioritate in fata actionariilor.

  RASP:F

  74) Indicatorul Value-at-Risk (VaR), ofera o estimare a pierderii potentiale pentru un portofoliu ce actioneaza pe opiata si evolueaza normal, dar si pentru situatiile in care se inregistreaza diverse crize financiare.

  RASP:F

  75) De multe ori, guvernele i alte instituii implicate n procesul guvernarii nu se potconstitui ca operatori pe piaa financiar.

  RASP:F

  76) Din punct de vedere practic, n construcia de portofolii se consider c exist douviziuni: abordrile bottom-down i top-up.

  RASP:F

  77) n general, exist un raport direct ntre rating-ul asociat diverselor tipuri de obligaiuni irata de rentabilitate oferit de emitenii acestor titluri.

  RASP:F

  78) Gestiunea activa a portofoliului se bazeaza implicit pe ipoteza ca piata financiara este eficienta.

  RASP:F

  79) Panta SML reflect gradul de aversiune fa de risc n contabilitate.

  RASP:F

  80) Deciziile gestionarului de portofoliu care folosete ipoteza dinamica forte pot ficonsiderate ca obiective n sensul c pot fi justificate cu uurin.

  RASP:F

  81) Calitatea procesului de evaluare i, implicit, performana portofoliului nu depind decantitatea i calitatea datelor disponibile.

  RASP:F

  82) Obiectivele gestiunii active de portofoliu, prin ncercarea permanent de a obine ctigurimai mari dect cele obinute de pia, accept, implicit, pe aceast cale eficienta pieeide capital.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  8/48

  RASP:F

  83) n teoria monetara agenii economici sunt considerai a fi caracterizai prin aversiunefa de risc, indiferent de nivelul averii de care dispun.

  RASP:F

  84) Din punctul de vedere al evitrii riscului de insolvabilitate i de faliment al uneisocieti, cea mai bun poziie este cea deinut de creditori, dup careurmeaz acionarii preferentiali i, n final, acionarii comuni.

  RASP: T

  85) Ideea de baz a imunizrii este de a egala elasticitatile valorilor prezente acash inflow-urilor viitoare, respectiv a cash outflow-urilor ateptatepentru un orizont finit de timp, calculate n raport cu modificrile n ratadobanzii.

  RASP: T

  86) Prima de risc a pieei, RPM, depinde de gradul de diversiune pe care investitorii medii lau fa de risc.

  RASP:F

  87) Una din premisele modelului Markowitz este cea potrivit creia investitorii interpreteaz fiecareinvestiie posibila numai din punctul de vedere al costurilor anicipatei anticipate.

  RASP:F

  88) Scopul principal al analizei grafice a indicelui bursier const n stabilirea evolutiei petermen scurt i n previzionarea schimbarilor de tendinta.

  RASP:F

  89) De cele mai multe ori, n activitatea de gestiune a portofoliului, important nueste calculul ex-post al performanelor titlurilor n care s-a realizat investiia,ci o previziune a indicatorilor de performan.

  RASP: T

  90) Valorile mobiliare emise de stat sunt titluri considerate fr risc n rndulinvestitorilor, fiind emise n vederea finanrii cheltuielilor publice.

  RASP: T

  91) Ideea lui Charles Dow, fondatorul analizei grafice a cursurilor, a fost de a studia cursul unuititlu, al unei materii prime sau evoluia unei piete n form grafic i de ancerca s identifice figuri a cror semnificaie este cunoscut.

  RASP: T

  92) Actiunile sunt titluri financiare nenegociabile, indivizibile, emise de o companie sau societate comerciala pentrumarirea sau restructurarea capitalului.

  RASP:F

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  9/48

  93) Abaterea medie patratica este un indicator de cuantificare a riscului specific obligatiunilor.

  RASP:F

  94) Coeficientul de volatilitate Beta este un indicator de cuantificare a riscului specific actiunilor.

  RASP: T

  95) Conform teoriei clasice a portofoliului, piata este caracterizata printr-un grad redus de lichiditate

  RASP:F

  96) Valorile mobiliare nu sunt convertibile in aur.

  RASP: T

  97) Daca o actiune este de doua ori mai riscanta decat alta prima de risc este de doua ori mai mare.

  RASP: T

  98) Dreptul de a modifica contractul de societate si statutul firmei emitente, este un drept colectiv pe care ilconfera actiunile comune actionarilor.

  RASP: T

  99) Riscul financiar reprezinta un risc specific fiecarei actiuni.

  RASP: T

  100) Abordarea bottom-up acorda importanta, inainte de toate, alegerii pietelor pe care se va investii.

  RASP:F

  101) Actiunile comune sunt titluri financiare care nu ofera posesorilor acestora dreptul de vot in Adunarea Generala aActionarilor.

  RASP:F

  102) O piata financiara eficienta va realiza alocarea fondurilor catre acele proiecte de investitii care furnizeaza orentabilitate minima la nivelul de risc implicat.

  RASP:F

  103) Posesorii de obligatiuni nu au drept de vot, ei nu se pot implica in activitatea de conducere a firmei alecarei titluri le detin.

  RASP: T

  104) Actiunile listate la bursa sunt titluri de plasament ce se caracterizeaza printr-un grad ridicat in ceea ce

  priveste riscul.

  RASP: T

  105) In procesul economisirii obiectivul avut in vedere este obtinerea de profit, in timp ce in cazul investitiloracumularea de capital.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  10/48

  RASP:F

  106) Diferenta dintre pretul de emisiune al noilor actiuni, atunci cand are loc majorarea capitalului, si valoareanominala a acestora se numeste prima de capital.

  RASP:F

  107) Drepturile de preferinta sunt titluri de valoare ce pot fi tranzactionate la bursa.

  RASP: T

  108) Economisirea inseamna crearea unor rezerve de bani care sa fie pastrate in conditii de risc ridicat.

  RASP:F

  109) Piata activelor alternative nu cuprinde si piata imobiliara.

  RASP: T

  110) Piata activelor alternative cuprinde si piata asigurarilor.

  RASP:F

  111) Rata rentabilitatii caracterizeaza comportamentul unui activ financiar pe o perioada trecuta sau viitoare.

  RASP: T

  112) Odata puse in circulatie valorile imobiliare pe piata primara, acestea, fac obiectul tranzactilor pe piata

  secundara.

  RASP:F

  113) Un activ poate fi detinut in proportii diferite de un anumit numar de investitori, dar un investitor poaterepartiza banii sai in mai multe tipuri de actiuni.

  RASP: T

  114) Actiunile au o valoare nominala ,mai mica decat suma pe care ele o reprezinta in capitalul social al companiei.

  RASP:F

  115) Riscul specific fiecarui actiuni este un risc nesistematic.

  RASP: T

  116) Intr-o piata eficienta, in forma semislaba, este inutila analiza fundamentala fondata pe informatiilepublice.

  RASP: T

  117) Riscul unui plasament este dat de posibilitatea ca la momentul vanzarii, suma obtinuta sa fie cat mai micadecat cea investita initial.

  RASP: T

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  11/48

  118) Prin activ ne putem referi la orice instrument ce poate fi utilizat in procesul economisirii.

  RASP:F

  119) Riscul capitalului reprezinta posibilitatea ca valoare capitalului investit sa creasca.

  RASP:F

  120) Instrumentele in care se fac plasamantele din activele Fondului de catre Administrator sunt in, modobligatoriu, prevazute in lege.

  RASP: T

  121) Diversificarea inseamna plasarea banilor in cat mai multe instrumente si tipuri de active pentru a mari riscul lacare se expune portofoliul.

  RASP:F

  122)Eficienta informala a pietei financiare este definita prin situatia in care preturile activelor nuinglobeaza si reflecta partial informatiile disponibile pe piata financiara.

  RASP:F

  123) Modelul Markowitz ofera o solutie pentru gestiunea eficienta a portofoliului, pentru investitoriirationali caracterizati prin aversiune fata de risc

  RASP: T

  124) In cazul unei gestiuni dinamice autofinantate nu sunt permise aporturile suplimentare de capital, dar se

  pot retrage fonduri in perioada de gestiune.

  RASP:F

  125) Sensibilitatea unui portofoliu poate fi definita ca fiind modificarea in puncte procentuale arentabilitatii acestuia , determinata de modificarea cu un punct procentual a rentabilitatii pietei.

  RASP: T

  126) Rentabilitatea se obtine prin raportarea beneficilor obtinute, la rezultatele financiare ale investitorului.

  RASP:F

  127) La o emisiune de obligatiuni, in cazul lichidarii firmei, actionarii au prioritate in fata creditorilor.

  RASP:F

  128) Deflatarea se calculeaza pe baza relatiei lui Fisher care are urmatoarea formula:(1+ Rnominala) = ( 1+ Rreala ) x (1 Rinflatiei ).

  RASP:F

  129) Rentabilitatea unui titlu mobiliar reprezinta castigul obtinut in urma investirii unui capital intr-o valoare mobiliara.

  RASP: T

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  12/48

  130) Indicele BET- FI este un indice sectorial ce include numai fondurile de investitii listate la Bursade Valori Bucuresti.

  RASP: T

  131) Primele 10 societati cotate la bursa , in Categoria 1 avand cea mai mare lichiditate sunt incluse inindicele RASDA-Q.

  RASP:F

  132) Printre primele 10 societati , cotate la Categoria 1, avand cea mai mare lichiditate si incluse inindicele BET se numara si Societatea Transelectrica .

  RASP: T

  133) Daca potentialul castig asteptat este mai mic decat suma investita atunci investitia merita sa fieefectuata.

  RASP:F

  134) Printre primele 10 societati , cotate la Categoria 1, avand cea mai mare lichiditate si incluse in indiceleBET se numara si Banca Comerciala Romana.

  RASP:F

  135) Comisioanele de brokeraj si costurile de tranzactionare se scad la calculul profitului net.

  RASP: T

  136) O etapa importanta in stabilirea unei strategii proprii de investitii o reprezinta si activitatea deinformare, de identificare a oportunitatilor oferite de mediul financiar.

  RASP: T

  137) Dividendele sunt castiguri variabile, in functie de rezultatele si politica pe care o are compania.

  RASP: T

  138)Actiunile preferentiale presupun in general un dividend fix.

  RASP: T

  139) Costurile de prelucrare a informatiilor nu reprezinta un factor ce poate crea probleme in modelarea proceselorgestiunii portofoliului.

  RASP:F

  140) La lichidarea firmei actionarii sunt ultimii in ceea ce priveste recuperarea capitalului investit.

  RASP: T

  141) Atomicitatea semnifica faptul ca activele sunt reprezentate de un numar mare de actiuni care pot ficumparate pentru sume diferite.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  13/48

  RASP: T

  142) Unele obligatiuni pot fi convertibile in actiuni la momentul in care ajung la maturitate.

  RASP: T

  1)Firmele, ca operatori ce acioneaz pe piaa financiar, au un comportament bazat peurmtoarele premise teoretice:

  A) firmele sunt preocupate de receptarea de semnale de pe pia;B) firmele pot aciona pe aceast pia n cadrul segmentului achiziiilor;C) firmele sunt preocupate de transmiterea de semnale ctre pia;D) firmele dispun ntotdeauna de resurse financiare deficitare;E) firmele pot dispune de resurse financiare excedentare.

  Alegei varianta corect:

  1 A,B,C;2 A,C,E;3 C,D,E;

  4 B,C,E;5 B,C,D.

  RASP:4

  2) n funcie de atitudinea fa de risc, exist persoane care doresc:A) reducerea riscului;B) eliminarea riscului;C) maximizarea riscului;D) asumarea riscului;E) o atitudine de indiferen fa de risc.

  Rspunsurile incorecte sunt:

  1 B+C2 A+B3 A+D4 B+E5 D+E.

  RASP:1

  3) Printre factorii care pot crea probleme n modelarea proceselor aprute n gestiuneaportofoliului se numr ntre altele:

  A) numrul de informaii disponibile, precum i informaiile folosite efectiv;B) calitatea informaiilor folosite;C) costurile de prelucrare a informaiilor;D) fiscalitatea i costurile de tranzacie practicate;E) volumul tranzaciilor.

  Alegei varianta incorect:

  1 A;2 C;3 B;

  4 A+B+C;5 nici un rspuns nu este corect.

  RASP:3

  4) Trei elemente eseniale caracterizeaz valorile mobiliare:A) sunt instrumente negociabile;B) sunt instrumente convertibile n aur;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  14/48

  C) pot fi emise, n practic, n form material;D) sunt evideniate, n practic, prin nscrieri n cont;E) confer deintorilor lor drepturi patrimoniale i nepatrimoniale.

  Alegei variantele incorecte:

  1 A+B2 B+E3 D+E4 B+C

  5 C+D

  RASP:4

  5) Din punctul de vedere al modului n care produsele bursiere sunt create, ele se mpart n 3 mari categorii:Alegei varianta incorect.

  1 valori mobiliare primare;2 valori mobiliare secundare;3 valori mobiliare derivate;4 valori mobiliare sintetice.

  RASP:2

  6) Prin prisma gradului de protecie a investitorilor, obligaiunile se pot ncadra nurmtoarele dou categorii:

  A) obligaiuni garantate de stat;B) obligaiuni garantate cu anumite active;C) obligaiuni negarantate.

  Alegei varianta corect:

  1 A+B2 A+C

  3 B+C4 A5 A+B+C.

  RASP:3

  7) n practica internaional, alturi de obligaiunile clasice se utilizeaz noi tipuri deobligaiuni:

  A) obligaiuni cu bonuri de subscriere;B) obligaiuni de participaie;C) obligaiuni convertibile n aciuni;D) obligaiuni cu dobnd indexat;

  E) obligaiuni cu dobnd variabil.Alegei varianta incorect:

  1 A2 C3 D4 D+E5 A+B+C+D+E

  RASP:3

  8) Titlurile derivate poart aceast denumire pentru c existena i valoarea de pia aacestor titluri depind deAlegei varianta corect.

  1 structura pieei la care se tranzacioneaz;2 valoarea lor, exprimat n uniti monetare;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  15/48

  3 reglementrile contabile internaionale;4 activele la care se refer;5 sistemul informatic al pieei la care se tranzacioneaz.

  RASP:4

  9) Contractul futures este o nelegere ntre dou pri, care stabilete c :A) se vinde un anumit activ;B) se cumpr un anumit activ;

  C) ncheierea acestui contract se face la un pre stabilit;D) executarea acestui contract se face la o dat viitoare;E) acest contract nu se coteaz dect lunar.

  Alegei varianta corect:

  1 A+C+D2 B+C+D3 B+C+D+E4 A+B+C+D+E5 A+B+C+D

  RASP:5

  10) Produsele sintetice rezult din combinarea unor active ............. diferite i crearea, peaceast baz, a unui instrument de plasament nou.

  1 monetare;2 lichide3 exigibile4 imobiliare5 financiare

  RASP:5

  11) ntr-o definiie simpl, un portofoliu constituie:Alegei varianta corect.

  1 o grupare de investiii;2 o grupare de pasive;3 o combinare de obligaiuni;4 o grupare de active;5 un set de oportuniti.

  RASP:4

  12) Principiul de baz al gestiunii pasive este de a se construi un portofoliu care:Alegei varianta corect.

  1 s foloseasc la maximum oportunitile pieei;2 s se identifice ct mai bine cu indicele pieei;3 s urmreasc maximizarea profitului;4 s urmreasc minimizarea cheltuielilor cu comisioanele;5 s fie profitabil pe timp de cel puin 10 ani.

  RASP:2

  13) Gestiunea activ se bazeaz implicit pe ipoteza c piata financiara...........1 este lichida.2 nu este eficienta3 este eficienta4 inglobeaza toate informatiile sale

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  16/48

  5 este asemanatoare cu piata de capital

  RASP:2

  14) Procesul de investire top-down este segmentat n trei faze, anume:Alegei varianta incorect.

  1 alocarea tactic a activelor;2 alocarea tactic;

  3 alocarea strategic a activelor;4 selectarea activelor.

  RASP:1

  15) Alocarea tactic const n ajustarea periodica a .............

  1 randamentului portofoliului2 alocarii strategice3 rentabilitatii portofoliului4 indicelui portofoliului5 pozitiei portofoliului

  RASP:5

  16) De cele mai multe ori, ns, calculele de .................. se fac prin raportarea rezultatelorobinute la efortul financiar al investitorului

  1 aproximare2 prognoza3 randament4 rentabilitate5 rente viagere.

  RASP:4

  17) Efortul financiar al investitorului este, n fapt:Alegei varianta corect.

  1 dobnda de referin a bncii centrale;2 comisionul pltit broker-ului;3 dividendul ncasat de acionari;4 costul reclamei i a publicitii;5 cursul bursier de cumprare a titlului.

  RASP:5

  18) ncasarea dividendelor exact la momentul nstrinrii aciunii constituie un caz:Alegei varianta corect.

  1 nentlnit n practic;2 destul de des ntlnit;3 destul de rar;4 ntlnit o dat pe trimestru, pe ntreaga burs de valori.

  RASP:3

  19) Ceea ce se face pe baza ................, pentru a se obine, din rentabiliti nominale,valoarea real a rentabilitii, este deflatarea rentabilitii nominale.

  1 relaiei lui Fama2 relaiei lui Stiglitz

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  17/48

  3 relaiei lui Markowitz4 relaiei lui Sharpe5 relaiei lui Fischer

  RASP:2

  20) Orice investitor raional doreste s obtin o .......................mare:Alegei varianta corect.

  1 rentabilitate reala2 rentabilitate estimata3 rentabilitate anuala4 rentabilitate nominala5 rentabilitate bruta

  RASP:2

  21) Raportarea la portofoliul pieei este, n teoria naional n domeniul gestiunii deportofoliu:

  Alegei varianta incorect.

  1 o ipotez;2 componenta unui ir de ipoteze;3 un punct de referin pentru un agent oarecare al pieei;4 un punct de referin pentru toi agenii de pe pia;5 dezideratul gestiunii active a portofoliilor.

  RASP:5

  22) Realitatea pieelor de capital evideniaz c agenii de pe pia sunt diferii din punctulde vedere al:Alegei varianta corect.

  1 managerului de personal;2 managerului de marketing;3 managerului de costuri;4 managerului de cotaii bursiere;5 managerului de portofoliu.

  RASP:5

  23) Criteriul rentabilitate-risc presupune alegerea investiiei care arerentabilitatea..maxim, n condiiile unui risc dat.

  1 medie;2 optim;3 optim estimat;4 maxim estimat;5 medie estimat.

  RASP:5

  24) Eficiena unei piee, n general, se materializeaz n capacitatea acesteia de a servi:Alegei varianta corect.

  1 autoritilor guvernamentale;2 bncii centrale;3 economiei reale;4 echilibrrii balanei comerciale;5 scopului pentru care funcioneaz.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  18/48

  RASP:5

  25) n cadrul unei piee financiare eficiente:Alegei varianta incorect.

  1 exist un nivel de risc implicat;2 se realizeaz alocarea fondurilor ctre proiecte de investiii;3 aceste proiecte de investiii vor furniza, n aceste condiii, rentabilitatea

  maxim;4 preurile activelor vor ngloba instantaneu informaiile existente;5 preurile activelor vor ngloba parial informaiile existente.

  RASP:5

  26) Concurena perfect are ca implicaie, pe piaa bunurilor i serviciilor, faptul c preul este

  1 mai mic dect costul marginal al acestei piee;2 mai mare dect venitul marginal al acestei piee;3 egal cu costurile fixe ale acestei piee;4 cel mult egal cu costurile variabile ale acestei piee;

  5 predeterminat de pia.

  RASP:5

  27) Eficiena alocativ este definit prin situaia care nu permit o alt alocare pe pia cares aduc altui operator o cretere a bunstrii fr a afecta un alt operator n sensul

  1 deteriorrii poziiei acestuia pe pia;2 creterii productivitii acestuia;3 scderii costurilor fixe ale acestuia;4 mbuntirii bonitii financiare a acestuia;5 scderii bunstrii acestuia.

  RASP:5

  28) Analiza statistic a cursurilor bursiere vizeaz, n ceea ce privete piaa financiar,eficiena:

  Alegei varianta corect.

  1 financiar;2 economico-social;3 informaional;4 contabil;

  5 managerial.RASP:3

  29) n funcie de informaiile disponibile i de rapiditatea integrrii lor n previziunile decursuri exist, dup E. Fama, urmtorul numr de forme de eficien informaional:Alegei varianta corect.

  1 trei;

  2 dou;3 patru;4 cinci;

  5 exist o singur form de eficien informaional.

  RASP:1

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  19/48

  30) n modelele clasice de gestiune a portofoliului, structura iniial a capitalurilor investite,pe parcursul perioadei de analiz,Alegei varianta corect.

  1 variaz n funcie de dobnda de referin a bncii centrale;2 rmne neschimbat;3 se schimb n anumite condiii de psihologie de burs;4 se modific dup o frecven trimestrial;

  5 rmne neschimbat, pentru o perioad de 5 ani.RASP:2

  31) Indicatorii de cuantificare a riscului unui portofoliu difer n funcie de:Alegei varianta corect.

  1 instrumentul financiar utilizat;2 mrimea bursei de valori respective;3 mrimea portofoliului analizat;4 dobnda medie bancar de pe pia;5 viteza sistemului informatic al bursei de valori.

  RASP:1

  32) n cazul metodei analitice de calcul al VaR al unui portofoliu, factorii de risc sunt modelai prinvariabile

  1 ptratice;2 ntregi;3 iraionale;4 aleatoare;5 sintetice.

  RASP:4

  33) VaR ofer o estimare a pierderii poteniale pentru un portofoliu ce acioneaz pe o piace funcioneaz

  1 n conformitate cu legile n vigoare;2 anticiclic;3 nu i n condiii de crize financiare;4 n sensul expansiunii acestei piee;5 n condiii de depresiune economic.

  RASP:3

  34) Modelul Markowitz ofer o soluie pentru gestiunea eficient a portofoliului, pentruinvestitorii raionali caracterizai prin:Alegei varianta corect.

  1 caliti de conductor;2 dorin de ctig;3 idei novatoare de mare anvergur;4 atracie fa de risc;5 aversiune fa de risc.

  RASP:5

  35) Tehnica scenariilor creeaz dificulti gestionarului de portofoliu care o folosete,datorit faptului c, n acest caz, deciziile sale sunt caracterizate printr-un gradsemnificativ de:

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  20/48

  Alegei varianta corect.

  1 precizie;2 subiectivism;3 dispersie;4 generalitate;5 inteligen.

  RASP:2

  36) Pentru a putea fi onorate toate cererile de retrageri de fonduri, o caracteristicimportant a titlurilor, spre a putea fi incluse n portofoliu, la anumite fonduri deinvestiii, este:Alegei varianta corect.

  1 lichiditatea titlurilor;2 numrul de titluri de o aceeai valoare nominal;3 vechimea unui titlu, n ceea ce privete tranzacionarea lui pe pia;4 gradul de risc ataat unui titlu;5 profilul firmei care a emis respectivul titlu.

  RASP:1

  37) n fapt, investitorii asociaz rentabilitii anticipate:Alegei varianta corect.

  1 o expresie calitativ;2 un indice compozit;3 o distribuie de probabilitate;4 o distribuie medie;5 o variabil aleatoare.

  RASP:3

  38) Evidenierea legturii dintre rentabilitatea titlurilor individuale i rentabilitatea pieeifinanciare a constituit baza dezvoltriiAlegei varianta corect.

  1 pieelor financiare din Asia de Sud-Est;2 economiilor reale;3 companiilor emitente de obligaiuni;4 modelului CAPM;5 economiilor de pia, dar cu o masiv proprietate de stat.

  RASP:4

  39) Modelul CAPM demonstreaz c rentabilitile anticipate pentru portofoliile de titluri carese comport aproximativ identic, n funcie de evoluia general a pieei, vor fi:Alegei varianta corect.

  1 identice;2 egale cu 0 (zero);3 valori care depind de timp;4 egale n modul (valoare absolut);5 apropiate.

  RASP:5

  40) Factorul de ajustare a riscului unei societi date este obinut prin nmulirea primei derisc a pieei cu riscul investiiei individuale, msurat prin:Alegei varianta corect.

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  21/48

  1 (alpha);2 (gamma);3 (delta);4 (phi);5 (beta).

  RASP:5

  41) La echilibru, rata estimat a rentabilitii, respectiv rata cerut a rentabilitii trebuie sfie:

  Alegei varianta corect.

  1 identice;2 diferite;3 egale cu 1;4 minime;5 caracterizate de o distribuie normal.

  RASP:1

  42) Prima de risc a pieei, n condiiile modelului CAPM, este rentabilitatea:Alegei varianta incorect.

  1 peste rata instrumentelor lipsite de risc;2 pe care un investitor o cere drept compensaie;3 compensaia pentru asumarea unui risc mediu;4 n condiiile asumrii unui risc mai mare dect cel caracterizat de A =

  0,9;5 suplimentar.

  RASP:4

  43) Obiectivele de arbitraj, pe care un investitor n active financiare pe piaa de capital lepoate avea, au urmtoarele trsturi:Alegei varianta incorect.

  1 vizeaz obinerea de ctig din diferena dintre cursurile bursiere;2 se realizeaz printr-un aport suplimentar de capital;3 nu presupun asumarea unui risc suplimentar;4 presupun o activitate pe cel puin 2 piee distincte de capital;5 se bazeaz pe un sistem de cumprri i (re)vnzri concomitente.

  RASP:2

  44) Obiectivele de arbitraj ale unui investitor n active financiare pe piaa de capital prezinturmtoarele caracteristici:Alegei varianta incorect.

  1 urmresc, n principal, obinerea de profit;2 urmresc, n primul rnd, conservarea valorii activelor respectivului

  investitor;3 au n vedere protejarea portofoliului respectivului investitor fa de

  riscul de fluctuare a preurilor activelor ce compun acel portofoliu;

  4 se pot realiza doar n condiiile observrii atente a evoluiei pieei decapital pe care investitorul acioneaz;

  5 exist, ca atare, doar n condiiile existenei unui mediu financiardinamic.

  RASP:1

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  22/48

  45) Aciunile comune ofer drepturi colective i drepturi:Alegei varianta corect.

  1 individuale;2 specifice;3 de a f i membru al Consiliului de Administraie;4 de veto;5 de veto absolut.

  RASP:2

  46) Drepturile colective, oferite de ctre aciunile comune, se refer, ntre altele, la:Alegei varianta incorect.

  1 dreptul de a modifica contractul de societate;2 dreptul de a modifica statutul firmei emitente;3 dreptul de a alege administratorii firmei emitente;4 dreptul de a autoriza vnzarea de active circulante;5 dreptul de a schimba numrul autorizat de aciuni comune i

  prefereniale.RASP:4

  47) Cea mai sigur soluie, pentru un acionar, de a influena deciziile privind activitateaviitoare a firmei este urmtoarea:Alegei varianta corect.

  1 dobndirea poziiei de acionar minoritar;2 dobndirea poziiei de acionar semnificativ;3 dobndir ea poziiei de preedinte n Consiliul de Administraie;4 achiziionarea de aciuni ale firmei respective convertibile n

  obligaiuni;5 achiziionarea a cel puin 34% din aciunile firmei respective.

  RASP:2

  48) Performana unui portofoliu constituit din aciuni comune depinde, finalmente, de o seriede elemente, anume:Alegei varianta incorect.

  1 dimensiunea dividendelor viitoare, aferente fiecreia aciuni dinportofoliu;

  2 preul de revnzare estimat, pentru un moment viitor;3 nivelul ratei de actualizare uzitate n analiza fundamental;4 capacitatea de a previziona, pertinent, ctigurile obtenabile viitoare;5 calitile de manageri ale echipei de conducere a emitentului aciunilor.

  RASP:5

  49) O strategie de acoperire ce poate fi adoptat de investitorul n aciuni comune esteAlegei varianta corect.

  1 o mai bun diversificare a portofoliului;2 vnzarea unor aciuni, pentru a se putea cumpra bonuri de tezaur;

  3 vnzarea unor aciuni, pentru a se putea cumpra obligaiuni;4 vnzarea unor aciuni, pentru a se putea cumpra obligaiuni ale

  emitentului aciunilor respective convertibile n aciuni;5 derularea unor operaiuni de hedging pe valute.

  RASP:1

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  23/48

  50) O mai bun diversificare a portofoliului semnific, cu alte cuvinte:Alegei varianta incorect.

  1 integrarea de aciuni comune n portofoliul de aciuni;2 aciunile comune menionate mai sus trebuie s fie de mai multe tipuri;3 integrarea de aciuni prefereniale n portofoliul de aciuni;4 integrarea de opiuni de tip CALL n portofoliul de aciuni;

  5 integrarea unor obligaiuni n portofoliul de aciuni.RASP:4

  51) Tipul de aciune comun este potrivit pentru un investitor care nu urmrete cuprecdere obinerea unor ctiguri mari, dar nesigure, ci aAlegei varianta corect.

  1 unor ctiguri mari i sigure;2 unor ctiguri medii, dar sigure;3 unor ctiguri mici i nesigure;4 unor ctiguri medii, dar nesigure;

  5 unor ctiguri mici, dar perpetue.RASP:2

  52) Variabilitatea ctigurilor asociate obligaiunilor este:

  1 optim pe termen lung;2 larg;3 mai redus dect cea a aciunilor;4 nul;5 n special problematic pe termen scurt.

  RASP:3

  53) n general, obligaiunile cu dobnd flotant includ n clauzele mprumutuluiAlegei varianta corect.

  1 rata minim a dobnzii la depozite din sistemul bancar;2 o rat minim a dobnzii;3 rata dobnzii BUBOR6M;4 rata dobnzii LIBOR9M;5 rata dobnzii egal cu BUBOR6M+LIBOR9M.

  RASP:2

  54) Riscul de pierdere, ca urmare a nerespectrii angajamentelor asumate de firma emitent, cucare se poate confrunta investitorul n obligaiuni, se poate manifesta sub diferite forme,i anume:Alegei varianta incorect.

  1 conversiunea mprumutului obligatar pentru a conine clauze favorabilecu precdere creditorului;

  2 amnarea la plata cupoanelor cuvenite;3 conversiunea mprumutului obligatar pentru a conine clauze favorabile

  cu precdere debitorului;4 plata cu ntrziere a cupoanelor;5 rambursarea principalului dup declararea falimentului.

  RASP:1

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  24/48

  55) O cretere a ratei dobnzii de pe pia va avea urmtoarele consecine:Alegei varianta incorect.

  1 va majora valoarea cupoanelor investite, distribuite de obligaiuneaanalizat;

  2 va duce la situaia n care valorificarea economic a cupoanelorinvestite se va face la o rat de rentabilitate superioar;

  3 va diminua preul de pia al obligaiunii, dac rata cuponului, oferit

  de emitent, este inferioar altor oportuniti de investire din aceeaiclas de risc;4 va majora preul de pia al obligaiunii, dac rata cuponului, oferit de

  emitent, este inferioar altor oportuniti de investire din aceeai clasde risc.

  RASP:4

  56) Lund n considerare efectele contrare exercitate de modificarea condiiilor pieei pecare sunt emise obligaiunile analizate, se poate interpreta i utiliza indicatorul de duratca fiind momentul n care aceste efecte:Alegei varianta corect.

  1 se compenseaz reciproc;2 se amplific pn la dimensiunea maxim posibil;3 se atenueaz pn la dimensiunea minim posibil;4 atrag dup sine creterea valorii de pia a obligaiunilor;5 atrag dup sine scderea valorii de pia a obligaiunilor.

  RASP:1

  57) Durata unei obligaiuni poate fi, n comparaie cu maturitatea acesteia,Alegei varianta corect.

  1 egal;2 cel mult egal cu jumtate din maturitate;3 cel mult egal;4 de dou ori mai mare;5 de patru ori mai mic.

  RASP:3

  58) Un portofoliu se consider imunizat pentru un orizont dat de timp dac valoarea acestuiala finalul perioadei msurat fa de valoarea pe care ar fi avut-o dac rata dobnzii arfi rmas constant , n contextul modificrilor ratei de dobnd de pe pia, va fi:

  Alegei varianta corect.

  1 de dou ori mai mic;2 egal;3 ntotdeauna mai mare;4 egal cu media anual a valorii descrise mai sus;5 mult mai uor de calculat.

  RASP:2

  59) Asimetria de informaii se refer la situaia n care un investitor posed o informaie:Alegei varianta corect.

  1 eficient n practic;2 obinut din cadrul reelei informatice a burse de valori;3 privilegiat;4 obinut pe ci ilegale;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  25/48

  5 de natur econometric.

  RASP:3

  60) n principiu, selecia advers presupune c indivizii vor lua, pe baza informaiilor pe carele posed, fr a ti dac acestea sunt corecte sau nu i n realitate, decizii:Alegei varianta corect.

  1 prudente;

  2 construite pe baza principiilor guvernanei corporative;3 curajoase;4 construite pe baza calculelor econometrice;5 optim.

  RASP:5

  61) Din punctul de vedere al concluziei dac se pot, astfel, obine ctiguri anormale pe piaade capital, rezultatele studiilor care au abordat, din acest punct de vedere, chestiuneaasimetriei de informaiiAlegei varianta corect.

  1 sunt neconvingtoare;2 sunt valabile doar pe termen scurt;3 au la baz principiile de guvernan corporativ;4 nu sunt convergente;5 sunt convergente.

  RASP:4

  62) n funcie de informaiile disponibile i de rapiditatea integrrii lor n previziunile decursuri exist, dup E. Fama, urmtorul numr de forme de eficien informaional:Alegei varianta corect.

  1 trei;2 dou;3 patru;4 cinci;5 exist o singur form de eficien informaional.

  RASP:1

  63) Printre factorii care pot crea probleme in modelarea proceselor aparute in gestiunea portofoliului senumara:

  1) costurile de prelucrare a informatiilor;2) volumul tranzactiilor;3) fiscalitatea si costurile de tranzactie practicate;4) perioada in care titlurile se tranzactioneaza;5) perioada in care titlurile nu se tranzactioneaza;6) pietele concurentiale

  1 (1;2;3;4);2 (3;5;6);3 (1,2,3,5);

  4 (1;4;5;6);5 (1,2,3,4,5,6)

  RASP:3

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  26/48

  64) Totalitatea ..................... ce se tranzactioneaza pe o anumita piata poarta denumirea generica deproduse bursiere .

  1 valoriilor mobiliare;2 bunurilor3 serviciilor4 produselor bancare;5 produselor sintetice

  RASP:1

  65) Actiunile:

  1 sunt titluri financiare nenegociabile;2 sunt emise de o societate comerciala pentru constituirea sau marirea capitalului

  propriu;3 sunt instrumente de credit emise de societati comerciale sau de organisme ale

  organizatiei centrale si locale;4 reprezinta o fractiune dintr-un imprumut facut de o firma, de o colectivitate publica

  sau de stat;5 au o durata de viata limitata, pana la scadenta

  RASP:2

  66) Obligatiunile:

  1 sunt titluri financiare negociabile, indivizibile;2 certifica detinatorului dreptul de a incasa o dobanda si de a recupera suma investita

  dintr-o data la scadenta sau in transe pe durata de viata;3 din punct de vedere juridic, obligatiunea este actul prin care dreptul actionarului

  este incorporat;4 sunt emise de o societate comerciala pentru constituirea sau marirea capitalului

  propriu;5 au o durata de viata limitata

  RASP:2

  67) Procesul de investire top-down este segmentat in trei etape:

  1) alocarea strategica a pasivelor;2) alocarea tactica;

  3) selectarea activelor;4) alocarea practica;5) alocarea strategica a activelor;

  1 (3;4;5);2 (1;2;5);3 (2;3;5);4 (1;2;3);5 (2;3;4)

  RASP:3

  68) Teoria traditionala, in domeniul gestiunii de portofoliu, porneste de la o serie de ipoteze, printre care:

  1) formarea portofoliilor pe baza criterului rentabilitate risc;2) raportarea la portofoliul pietei;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  27/48

  3) transparenta portofoliului pietei;4) rationalitatea operatorilor de pe piata;5) modificarea structurii portofoliului in functie de aparitia unor informatii noi, relevante,

  ce sunt percepute in mod identic de catre investitori

  1 (1;2;5);2 (2;3;5);3 (1;4;5)

  4 (1;2;3;4)5 (1;2;3;4;5)

  RASP:1

  69) In categoria drepturilor specifice conferite de actiuni se includ:

  1) dreptul de a alege administratorii firmei emitente;2) dreptul de a vota;3) dreptul de a modifica contractul de societate;4) dreptul de a obtine o parte din profiturile firmei;

  5) dreptul de a vinde actiunile detinute;1 (1;2;3);2 (2;3;4);3 (1;4;5);4 (2;4;5);5 (1;2;3;4)

  RASP:4

  70) Riscul de pierdere, ca urmare a nerespectarii angajamentelor asumate de firma emitenta, pe care ilsuporta un investitor in obligatiuni, se manifesta sub forma:

  1) plata cu intarziere a cupoanelor;2) rambursarea principalului dupa declararea falimentului;3) conversiunea imprumutului obligatar pentru a obtine clauze favorabile cu precadere

  creditorului;4) conversiunea imprumutului obligatar pentru a obtine clauze favorabile cu precadere

  debitorului;5) lipsa lichiditatii

  1 (1;2;3);2 (3;4;5);

  3 (1;2;4);4 (1;4;5);5 (2;4;5)

  RASP:3

  71) Rentabilitatile __________, determinate pe baza indicatorilor efectiv inregistrati, pentru a fi relevantesi comparabile intr-o analiza in dinamica, trebuie transformate in rentabilitati reale.

  1 brute;

  2 interne;3 nominale;4 nete;5 economice;

  RASP:3

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  28/48

  72) Elementele specifice contractelor _________ sunt: scadenta; activul de baza; pretul de exercitiu siprima.

  1 futures;2 forward;3 call;4 optiuni;

  5 comercialeRASP:4

  73) Daca ..........................este zero, inseamna ca evolutia cursurilor este aleatorie , eventualele variatii decurs fiind determinate de alti factori imprevizibili decat istoria cursurilor si informatia difuzata public.

  1 prima de risc2 rentabilitatea3 coeficientul de autocorelare4 durata5 coeficientul de volatilitate al activului

  RASP:3

  74) Pentru intelegerea influentei nete exercitate de fluctuatiile ratei dobanzii asupra investitiei ________ seva folosi conceptul de durata.

  1 debitorului;2 creditorului;3 operatorului;4 investitorului;5 beneficiarului

  RASP:2

  75) Pentru o obligatiune rentabilitatea, in termeni absoluti, este data de _______ incasate si de diferentadintre pretul de instrainare si cel de achizitie al titlului, calculele fiind facute dupa deducereaimpozitelor si a costurilor de tranzactie implicate in operatiunile desfasurate.

  1 dividendele;2 comisioanele;3 anuitatile;

  4 primele;5 costurile

  RASP:3

  76) .................. se efectueaza pentru a se obtine din rentabiltati nominale, valoarea reala a rentabilitatii.

  1 Diversificarea2 Dereglementarea3 Devalorizarea4 Deflatarea5 Debugetizarea

  RASP:4

  77) In gestiunea portofoliului, pentru a lua in considerare fluxurile de capitaluri, se pot avea in vedere maimulte metode:

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  29/48

  1) metoda ratei de rentabilitate ponderate de capitaluri;2) metoda ratei interne de rentabilitate;3) metoda ratei minime a dobanzii;4) metoda ratei minime la depozite;5) metoda ratei de rentabilitate ponderate de perioade

  1 (1;2;3);

  2 (3;4;5);3 (1;4;5);4 (1;2;5);5 (1;3;4)

  RASP:4

  78) Produsele primare ale pietei de capital sunt: actiunile, oblgatiunile si ................ .

  1 options2 futures3 forwards

  4 produsele speciale generate de actiuni5 put-options

  RASP:4

  79) Operatiunile de ________ , vizeaza obtinerea unui castig din diferenta dintre cursurile bursiere, fara un aport decapital si fara asumarea unui risc suplimentar.

  1 acoperire;2 substituire;3 arbitraj;4 plasare;5 acumulare

  RASP:3

  80) Principalele tipuri de valori mobiliare emise de stat sunt:

  1) biletele de tezaur;2) bonurile de tezaur;3) obligatiunile de stat;4) obligatiunile municipale;5) obligatiunile comunale.

  Alegeti varianta de raspuns corecta.

  1 (1,3,4,5);2 (2,3,4,5);3 (3;4;5);4 (2,3,4);5 (1,2,3,4,5)

  RASP:5

  81) In cazul actiunilor, indicatorii de cuantificare a riscului pot fi:

  1) varianta;2) abaterea medie patratica;3) coeficientul de volatilitate;4) convexitatea;5) sensibilitatea

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  30/48

  1 (1,4,5);2 (2,3,4);3 (1;3;4);4 (1,2,3);5 (3,4,5)

  RASP:4

  82) In functie de natura dreptului pe care vanzatorul il da cumparatorului, optiunile pot fi:

  1) de cumparare;2) de vanzare;3) de stat;4) municipale;5) indexate.

  1 (1,3,4);2 (3,5);3 (1,2);4 (1,2,3);5 (2,5).

  RASP:3

  83) In viziunea anglo-saxona, piata financiara, reprezinta un concept cu un domeniu larg de aplicabilitate, cecuprinde 2 piete: piata monetara si piata ............. .

  1 bancara;2 bursiera;3 de capital;4 valutara;5 interbancara

  RASP:3

  84) O piata perfecta trebuie sa indeplineasca anumite conditii legate de:Alegeti varianta incorecta.

  1 sa existe o concurenta perfecta;2 toate activele de pe piata sa fie perfect divizibile;3 transparenta pietei;4 rationalitatea operatorilor de pe piata;5 capacitatea pietei de a se adapta schimbarilor mediului economic.

  RASP:5

  85) Performanta fiecarui titlu cuprins intr-un portofoliu depinde de o serie de elemente:Alegeti varianta incorecta.

  1 dimensiunea dividendelor aferente fiecarui actiuni din portofoliu;2 maximizarea rentabilitatii in conditiile unui risc cat mai mic;3 capacitatea de a efectua previziuni privind castigurile viitoare;4 pretul de vanzare estimat;5 nivelul ratei de actualizare utilizate in analiza fundamentala.

  RASP:2

  86) Criteriile care stau la baza alegerii unei investitii sunt:Alegeti varianta incorecta.

  1 maximizarea rentabilitatii medii;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  31/48

  2 alegerea portofoliului cu risc minim;3 alegerea proiectului cu risc maxim de catre un investitor cu inclinatie spre risc;4 eficienta alocativa a pietei financiare;5 maximizarea rentabilitatii, acceptand in acelasi timp si majorarea riscului de catre un

  investitor cu inclinatie spre risc.

  RASP:4

  87) Valorile mobiliare.................., sunt titluri lipsite de risc in randul investitorilor, rascumpararea de catre emitent

  fiind sigura.

  1 primare2 emise de stat3 derivate4 tertiare5 sintetice

  RASP:2

  88) Titlurile __________, sunt produse bursiere, rezultate din contracte incheiate intre emitent si beneficiar, si caredau acestuia din urma drepturi asupra unor active ale emitentului la o anumita scadenta viitoare.

  1 primare;2 secundare;3 financiare;4 derivate;5 sintetice

  RASP:4

  89) In categoria titlurilor derivate nu se includ:

  1 obligatiunile;2 putt options;3 call options;4 contractele forward;5 contractele futures.

  RASP:1

  90) Care dintre metodele de calcul a rentabilitatii portofolului, considera ca rentabilitatea acestuia este data deraportul dintre variatia portofoliului pe parcursul perioadei si media capitalurilor investite in aceasi perioada.

  1 metoda ratei de rentabilitate ponderata de capitaluri;

  2 metoda ratei interne de rentabilitate;3 metoda ratei de rentabilitate ponderata de perioade;4 metoda Monte Carlo;5 metoda analizei grafice;

  RASP:1

  91) Produsele primare ale pietei de capital, in functie de modul de fructificara a plasamentelor, pot fii:

  1) valori mobiliare derivate;2) valori mobiliare sintetice;

  3) valori mobiliare cu venit cert;4) valori mobiliare nete;5) valori mobiliare cu venit variabil.

  1 (1;4);2 (3;5);

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  32/48

  3 (2,5);4 (3;4;5);5 (3,4).

  RASP:2

  92) Conform teoriei clasice a portofoliului, piata este caracterizata printr-un grad semnificativ de _________.

  1 exigibilitate;

  2 solvabilitate;3 eficienta;4 monetarizare;5 lichiditate.

  RASP:5

  93) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, reprezinta o autoritate administrativa autonoma, ce are ca atributii:

  1) asigurarea bunei functionari a pietei valorilor mobiliare;2) asigurarea protectiei investitorilor impotriva practicilor frauduloase;3) asigurarea protectiei investitorilor impotriva practicilor neloiale si abuzive;4) stabilirea cadrului intermediarilor si agentilor de valori mobiliare;5) asigurarea bunei functionari a pietei valorilor imobiliare;

  1 (1;2;4;5);2 (2,3,4);3 (1,3,4)4 (1,2,3,4)5 (1,2,3,4,5)

  RASP:4

  94) Prin prisma gradului de protectie a investitorului, se deosebesc: obligatiuni ................... si obligatiuninegarantate.

  1 garantate cu anumite credite;2 garantate cu anumite bunuri;3 garantate cu anumite active;4 negarantate;5 mixte.

  RASP:3

  95) In cazul pietei financiare, concurenta _________ presupune faptul ca toti agentii participa la formarea pretuluiunui activ, neavand insa puterea de a-l influenta individual.

  1 loiala;2 neloiala,3 imperfecta;4 stimulativa,5 perfecta

  RASP:5

  96) In cazul metoei _________ , factorii de risc sunt modelati prin variabile aleatoare, distribuite conform unei legi

  de distributie teoretice, depinzand de un numar limitat de parametri.1 istorice;2 Monte Carlo;3 ratei interne de rentabilitate;4 analitice;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  33/48

  5 nonparametrice

  RASP:4

  97) Produsele speciale generate de actiuni sunt:

  1) drepturi de subscriere;2) drepturi de atibuire;3) rentele perpetue;

  4) obligatiuni asimilate trezoreriei;5) warante.

  1 (1,3,5);2 (3,4,5);3 (1,2,5);4 (1,2,3,5);5 (1,2,3,4,5)

  RASP:3

  98) Produsele sintetice rezulta din combinarea de catre societatile financiare a unor active ________ diferite sicrearea pe aceasta baza a unui instrument de plasament nou.

  1 bancare;2 financiare;3 materiale;4 imobilizate;5 corporale

  RASP:2

  99) Produsele .............. pot fi realizate prin combinarea de contracte futures de vanzare si de cumparare, de optiuni

  de tip putt si call, precum si prin combinatii intre diferite tipuri de futures si optiuni.

  1 sintetice;2 primare;3 secundare;4 derivate;5 financiare.

  RASP:1

  100) Pe piata de capital din Romania, indicii bursieri sunt:

  1) BET;2) BET-C;3) BET-FI;4) BET-SI;5) RASDAQ-C.6) CAC-40Alegeti varianata incorecta.

  1 (1+2+5);2 (2+3);3 (1+3);4 (4+6);5 (1+2+3+5)

  RASP:4

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  34/48

  101) n linii mari, piaa financiara poate fi considerat ca fiind o pia a capitalurilor asigurndspaiul de armonizare a cererii i a ............ de resurse financiare.

  1 pretului2 randamentului3 ofertei4 utilitatii marginale5 aportului

  RASP:3

  102) Elementele specifice ale contractelor numite opiuni sunt: scadenta ; activul de baza; .............; prima.

  1 costul2 pretul de exercitiu3 dividendul4 renta5 pretul de emisiune

  RASP:2

  103) Printr-o gestiune static, se fixeaz la momentul iniial ________ portofoliului, care semenine neschimbat pe parcursul ntregii perioade de gestiune.

  1 durata2 dimensiunea3 eficienta4 structura5 costul

  RASP:4

  104) Ca modaliti de calcul al VaR al unui portofoliu, se recomand folosirea metodei istorice., ametodei analitice sau a metodei .................. .

  1 moderne2 extrapolarii3 eficientei4 ajustarii5 Monte Carlo

  RASP:5

  105) Alturi de mprirea controlului, un alt drept important al acionarilor comuni este celasupra ........................ . Acest drept mbrac, n primul rnd, forma dividendelor .

  1 activelor firmei2 castigurilor firmei3 actelor firmei4 obligatiunilor firmei5 pasivelor firmei

  RASP:2

  106) _________ au calitatea de a fi titluri de credit asupra firmei emitente.

  1 Actiunile2 Optiunile3 Primele4 Obligatiunile5 Dividendele

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  35/48

  RASP:4

  107) Riscul de variaie a ratei dobnzii pe pia acioneaz direct asupra cupoanelor atuncicnd este vorba de obligaiuni cu rata __________ a dobnzii.

  1 nominala2 reala3 fixa

  4 medie5 flotanta

  RASP:5

  108) Din punctul de vedere al gestionarului de portofoliu, exist numai dou portofolii_________, toate portofoliile eficiente fiind o combinaie a acestora.

  1 pozitive2 eficiente3 negative4 fundamentale5 operationale

  RASP:4

  109) Linia pieei capitalului (Security Market Line SML) exprim rentabilitatea necesar ainvestiiei ca sum dintre................ i un factor de ajustare a riscului.

  1 randament2 rentabilitatea scontata3 rata de risc zero4 coeficientul de volatilitate

  5 coeficientul de autocorelareRASP:3

  110) Titlurile primare , sau titlurile financiare............. sunt cele emise de utilizatorii de fonduri pentru mobilizareacapitalurilor proprii i cele folosite pentru atragerea capitalului de imprumut.

  1 in sens restrans2 derivate3 tertiare4 primare5 in sens larg

  RASP:1

  111) Singura soluie de a confirma posibilitatea ca, ntr-un caz dat, ctigul unui operator depe piaa bursier s fie generat de____________.de informaii ar fi dat de o soluie n

  justiie.

  1 cumpararea2 scurgerea3 asimetria4 exodul

  5 lipsaRASP:3

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  36/48

  112) Riscul de variaie a ratei dobnzii pe pia poate aciona prin intermediul ratei de___________ utilizate n modelul de evaluare a preului obligaiunii bazat pe actualizareacash flow-urilor generate de investiia n aceste titluri.

  1 capitalizare2 rentabilitate3 variatie4 actualizare5 micsorare

  RASP:4

  113) Firmele emitente pot acumula arierate la dividendele aciunilor ___________ , ns nu sepoate rencepe plata dividendelor corespunztoare aciunilor comune pn cnd nu suntachitate aceste restane.

  1 privilegiate2 nominative3 ordinare4 indexate

  5 pureRASP:1

  114) De cele mai multe ori, n activitatea de gestiune a portofoliului, important nu estecalculul ex-post al performanelor titlurilor n care s-a realizat investiia, ci o_________ aindicatorilor de performan.

  1 previziune2 scadere3 crestere4 mentinere

  5 anulare

  RASP:1

  115) Una din premisele modelului ................ este cea potrivit creia investitorii interpreteazfiecare investiie posibil numai din punctul de vedere al rentabilitatii anticipate i alriscului.

  1 CAPM2 Markowitz3 Value-at-risk

  4 fair game5 random walk

  RASP:2

  116) Rentabilitile nominale, determinate pe baza indicatorilor efectiv nregistrai, pentru a firelevante i comparabile ntr-o analiz n dinamic, trebuie transformate nrentabiliti ..............

  1 reale2 brute3 maxime

  4 minime5 medii

  RASP:1

  117) Alegeti afirmatia adevarata:

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  37/48

  1 firmele nu pot dispune de resurse financiare excedentare;2 firmele nu transmit semnale pietei;3 firmele sunt in primul rand utilizatori ai resurselor disponibile pe piata4 firmele nu pot actiona pe piata financiara in segmentul achizitilor5 firmele nu reprezinta un agent ce actioneaza pe piata financiara

  RASP:3

  118) Posibilitatea ca valoarea capitalului investit sa scada, desemneaza:

  1 riscul inflatiei2 riscul ratei dobanzii3 riscul capitalului4 riscul de faliment5 riscul de credit

  RASP:3

  119) Alegeti afirmatia corecta cu privire la risc:

  1 reprezinta un eveniment viitor si sigur2 reprezinta posibilitatea de a inregistra un castig3 reprezinta incertitudinea asupra valorii unui bun financiar4 reprezinta in general certitudinea de paguba5 aparitia riscului nu poate fi cuantificata prin probabbilitati

  RASP:3

  120) Unul din riscurile ce caracterizeaza un titlu reprezinta o masura a modului in care valorile mobiliare covariazacu economia, si nu poate fi eliminat prin diversificarea portofolului.Care este acela?

  1 risculfinanciar2 riscul inflatiei3 riscul de credit4 riscul sistematic5 riscul capitalului

  RASP:4

  121) Eficienta pietei financiare se materializeaza , in general, .........................1 in capacitatea acesteia de a servi scopului pentru care functioneaza.2 in capacitatea acesteia de a asimila toate informatiile de pe piata

  3 in pretul acesteia.4 in functiile sale.5 in libera concurenta a mecanismelor acesteia.

  RASP:1

  122) O componenta importanta a strategiei de plasament, in domeniul investitiei la bursa, o reprezinta:1 maximizarea riscului2 diversificarea portofoliului3 abordarea top-down

  4 selectarea activelor5 abordarea bottom-up

  RASP:2

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  38/48

  123) Posibilitatea de a transforma un plasament, detinut in portofoliu, in bani intr-un timp cat mai scurt si fara caacest demers sa conduca la diminuarea valorii sale desemneaza termenul de :1 randament2 rentabilitate3 solvabilitate4 exigibilitate5 lichiditate

  RASP:5

  124) Randamentul anualizat al unui plasament se calculeaza conform formulei:

  1 Randament anualizat = (Randament / Capital investit) x 365 zile2 Randament anualizat = (Total active / Capital propriu ) x 365 zile3 Randament anualizat = Profit / Capital investit4 Randament anualizat = (Randament / Durata plasamanetului) x 365 zile5 Randament anualizat = (Randament / Valoarea plasamanetului) x 365 zile

  RASP:4

  125) Cea mai lichida componenta a pietii financiare este reprezentata de :

  1 piata imobiliara2 piata bancara3 piata titlurilor de stat4 piata valutara5 piata de capital

  RASP:4

  126) Care dintre urmatorii factori nu pot crea probleme in modelarea proceselor aparute in gestiunea portofoliului?

  1) valorile diferite ale cursurilor de vanzare ale titlurilor tranzactionate;2) petele concurentiale;3) informatiile folosite efectiv;4) pietele organizate insele;5) stagnarea preturilor activelor pe piata pe parcursul perioadei analizate

  Variante de raspuns:

  1 (2,4,5)2 (3,4,5)

  3 (4,5)4 (1,3)5 (1,2,3,4,5)

  RASP:1

  127) Suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator si unvanzator, fiecare actionand in cunostinta de cauza, fara constrangeri, intr-o tranzactie echilibrata se numeste:

  1 valoare reala2 valoare nominala3 valoare de piata

  4 valoare marfa contra marfa5 valoare reziduala

  RASP:3

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  39/48

  128) Care dintre urmatorii parametrii trebuiesc avuti in vedere atunci cand vorbim despre plasarea unui activ pe piatafinanciara?

  1) exigibilitate2) randament3) rata dobanzii4) lichiditate5) coeficientul de autocorelare

  Varianta incorecta este

  1 (1,4)2 (2,3,5)3 (2,4)4 (3,4,5)5 (1,3,5)

  RASP:5

  129) In cadrul activelor alternative nu se incadreaza:

  1) aurul;2) actiunile3) obligatinile4) contractele forward5) timbrele

  1 (2,3,4)2 (4,5)3 (1,5)4 (2,3)5 (1,4,5)

  RASP:1

  130) In functie de momentul in care se realizeaza tranzactia piata de capital se imparte in:

  1) piata de negociere2) piata indicilor bursieri;3) piata Over the Counter4) piata primra;5) piata secundara

  1 (1,3)2 (2,3)3 (4,5)4 (2, 5)5 (1,4)

  RASP:3

  131) Printre caracteristicile pietelor dezvoltate de capital se numara si :

  1 solvabilitatea2 exigibilitatea

  3 atomicitatea4 formalismul5 caracterul autonom

  RASP:3

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  40/48

  132) Inovatia financiara se manifesta atat in contextul pietei de capital, ci si al intregii piete financiare prinurmatoarele instrumente.Alegeti varianta incorecta.

  1) derivatele de credit;2) bonurile de tezaur3) transferul electronic de fonduri;4) cardurile de debit;5) eurovalorile mobiliare;6) conturile NOW

  1 (1,3)2 (2,3)3 (1,3,5)4 (2,4)5 (1,2,3,4,5)

  RASP:4

  133) Procesul de martingale inseamna:1 un portofoliu este format din mai multe active;

  2 investitorul poate investii banii sai in mai multe actiuni;3 procesul de imunizarea a portofoliului;4 toate informatiile necesare cursurilor viitoare sunt deja in cursul actual;5 procesul de selectarea a activelor ce intra intr-un portofoliu

  RASP:4

  134) Care dintre urmatoarele principii nu apartine politicii de investitii a Administratorului Fondului:1 diversificarea corespunzatoare a pasivelor;2 investirea in instrumente financiare derivate numai in masura in care acestea contribuie la

  scaderea risculrilor investitiei;3 investirea in interesul exclusiv al participantilor si beneficiarilor;

  4 investirea intr-un mod care sa asigure profitabilitatea investitilor;5 investirea poate fi facuta in categorii de active care sunt prevazute de lege.

  RASP:1

  135) Care dintre urmatoarele piete fac parte din cele pe care administratorul poate investii activele Fondului:

  1) piata valutara2) piata instrumentelor financiare derivate3) piata instrumentelor financiare primare4) piata monetara

  5) piata activelor alternative6) piata ipotecara

  1 (1,2,3,4,5,6)2 (1,2,4)3 (4,5,6)4 (1,4)5 (1,2,4)

  RASP:5

  136) In structura mixt,a unui Fond de investitii se urmaresc in principal patru mari clase de acive. Alegeti variantele

  incorecte.

  1) titlurile de stat;2) instrumente pe termen lung;3) obligatiuni corporative;4) instrumente pe termen mediu;

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  41/48

  5) actiuni cotate pe piete nereglementate;6) actiuni cotate pe piete reglementate.

  Variante de raspuns:1 (4,5,6)2 (1,3,5,6)3 (2,4,5)4 (1,3,4,6)5 (3,4,5,6)

  RASP:3

  137) In conformitate cu legea, si consistent cu profilul de risc al Fondului, activele Fondului pot fi investite exclusivin mai multe clase de active.Alegeti varianta corecta.

  1) valori imobiliare tranzactioante pe piata piete reglementate si supravegheate;2) titluri de participare, emise de organisme de palsament3) titluri de stat4) valori mobiliare tranzactioante pe piata piete reglementate si supravegheate;5) instrumente ale pietei ipotecare

  1 (2,3,4)2 (1,4,5)3 (3,4,5)4 (1,5)5 (2,4,5)

  RASP:1

  138) Alegeti afirmatia adevarata cu privire la conceptul de dereglementare:1 are ca semnificatie renuntarea in totalitate la reglementari2 dereglementarea a incurajat inovatia financiara

  3 atenueaza diferentele moderne intre pietele pe termen lung si scurt4 a fost determinata de capitalizarea pietelor5 a generat scaderea concurentei in sistemul financiar

  RASP:2

  139) Modelele pietei eficiente din punct de vedere informational sunt:

  1) Modelul CAPM2) Modelul fair game3) Modelul random walk4) Modelul Value-at-Risk

  5) Modelul submartingal

  Alegeti varianta incorecta.1 (2+3)2 (1+4)3 (2+5)4 (2+3+5)5 (3+5)

  RASP:2

  140) Rata de rentabilitatea rezultata din achizitioanrea unei actiuni pe o piata fianciara externa va fi determinata de :1 selectia adversa;2 hazardul moral;3 rata interna de rentabilitate4 variatia de curs de schimb intre valuata straina si moneda nationala5 rata reala de rentabilitate

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  42/48

  RASP:4

  141) In functie de momentul in care se realizeaza tranzactia piata de capital se imparte in :

  1) piata de negociere;2) piata de licitatie;3) piata primara;4) piata secundara;5) piata tertiara

  Alegeti varianta corecta.1 (1,3,4)2 (2,3)3 (3,4)4 (3,5)5 (1,2,5)

  RASP:3

  1. Riscul ce caracterizeaza un titlu financiar are urmatoarele componente:

  1) riscul individual2) riscul sistematic3) riscul participativ4) riscul nesistematic5) riscul neparticipativ

  a. (1+3)b. (2+4+5)c. (1+3+4)d. (1+5)e. (2+4)

  RASP:E

  2. In categoria riscului sistematic nu intra:

  a. riscul inflatiei;b. riscul de faliment;c. riscul de credit;d. riscul capitalului;e. riscul ratei dobanzii

  RASP:B

  3. In viziunea anglo-saxona piata financiara:

  a. cuprinde piata monetara, piata interbancara , piata de capitalb. nu este eficientac. are un grad redus de lichiditated. cuprinde piata monetara, piata de capital, piata asigurarilore. este un subdomeniu, conceptul ce integreaza piata financiara fiind piata de capital

  RASP:D

  4. Relatia lui Fischer se determina folosind formula:

  a. ( 1 + Restimata) = (1+ Rreala)x ( 1+ Rinflatiei )b. ( 1 + Rnominala ) = ( 1 +Rreala ) x ( 1+ Rinflatiei )c. Rnominala = Rreala x Rinflatieid. Rnominala = 1 + Rreala

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  43/48

  e. Rinflatiei = Rnominala - Rreala

  RASP:B

  5. Atunci cand in preturile de pe piata sunt integrate toate informatiile disponibile despre titlul tranzactionat,inclusiv a informatiilor privilegiate avem de-a face cu tipul de eficienta:

  a. eficienta slabab. eficienta formala

  c. eficienta forted. eficienta semifortee. minimala

  RASP:C

  6. Situatia in care informatiile considerate relevante ,cupind pe langa istoria cursurilor, toate informatiile publicdisponibile: situatiile financiare si notele la aceste situatii financiare; anunturile facute de firma cu privire laactivitatea sa, si alte informatii publice legate de perspectiva economica generala desemneaza:

  a. eficienta informationala in forma slabab. eficienta formala

  c. eficienta informationala in forma forted. eficienta alocativae. eficienta informationala in forma semiforte

  RASP:E

  7. Printre premisele modelului Markowitz nu se numara:

  a. investitorii interpreteaza fiecare investitie posibila numai din punctul de vedere alrentabilitatii anticipate

  b. toti investitorii doresc maximizarea rentabilitatii anticipatec. detinatorul de fonduri poate alege sa investeasca intr-o combinatie de n titluri dintr-o

  infinitate de combinatii posibile ale celorn titlurid. nvestitorii interpreteaza fiecare investitie posibila numai din punctul de vedere al risculuie. detinatorul de fonduri investeste intr-un singur titlu

  RASP:E

  8. Alegeti afirmatia neadevarata despre risc:

  a. riscul este o masura statistica a posibilitatii ca pretul de piata al activului sa evolueze insens negativ

  b. reprezinta pericolul de a inregistra o pierderec. proces nesigur care poate cauza o paguba

  d. posibilitatea ca investitia actuala sa realizeze rentabilitatea asteptatae. proces care poate cauza o pierdere intr-o activitate sau operatiune economica

  RASP:D

  9. Randamentul investitiei se poate obtine prin:

  a. raportaea prfitului brut la valoarea investitiei initialeb. raportarea investitiei actuale la investitia obtinuta la sfarsitul perioadei detinerii

  portofoliuluic. raportarea profitului net la valoarea investitiei initialed. raportarea investitiei initiale la capitalul social

  e. raportarea capitalului social la valoarea investitiei initialeRASP:C

  10. Durate de viata a actiunilor comune este:

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  44/48

  a. limitatab. 1 anc. asemanatoare cu a obligatiunilord. nelimitatae. nu au durata de viata actiunile comune, ci doar cele preferentiale

  RASP:D

  11. Obligatiunile:

  a. au o durata de viata nelimitatab. sunt emise de catre companiile care au nevoie de finantare si care incearca sa o obtina mai

  ieftin decat s-ar putea imprumuta de la banca.c. se pot clasifica in obligatiuni comune si preferentialed. confera detinatorilor drepturi specifice si comunee. titularul obligatiunii obtine dividende

  RASP:B

  12. Finantarea pe piata de capital aduce o serie de avantaje. Printre acestea se numara:

  1) costurile ridicate comparabil cu varianta imprumutului bancar2) flexibilitate ridicata3) flexibilitate scazuta4) timp scurt necesar atragerii sumelor respective:5) costurile scazute comparabil cu varianta imprumutului bancar

  a. 1+3+4b. 2+4+5c. 3+4+5d. 2+3+4+5e. 1+2

  RASP:B

  13. Piata valorilor mobiliare ce asigura investirea pe termen mediu si lung unde se tranzactioneaza actiuni siobligatiuni dar si alte produse financiare reprezinta:

  a. piata monetarab. piata asigurarilorc. piata de capitald. piata ipotecarae. piata bancara

  RASP:C

  14. Piata monetara este definita ca piata a capitalurilor pe termen scurt, fiind reprezentata de piata titlurilor decreanta neociabile si de piata ................ .

  a. de capitalb. imobiliarac. asigurarilord. interbancarae. activelor alternative.

  RASP:D

  15. In functie de modul de calcul a rentabilitatii exista rentabilitate a priori si rentabilitate ................ .

  a. nominalab. individualac. realad. bruta

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  45/48

  e. posteriori

  RASP:E

  16. Primele 10 societati din Romania cotate la bursa , in Categoria 1 avand cea mai mare lichiditate suntincluse in indicele .......... .

  a. BETb. BET - C

  c. RASDA-Qd. BET - FIe. DOW JONES INDUSTRIAL

  RASP:A

  17. Dreptul actionarilor de a subscrie primii actiunile nou emise, atunci cand se majoreaza capitalul, pentru a li seda posibilitatea de a-si conserva cota detinuta in companie se numeste:

  a. drept de vetob. drept de a incasa dividendec. drept de preferinta

  d. drept de a modifica contractul societatiie. drept de actionar semnificativ

  RASP:C

  18. In categoria titlurilor derivate se includ:

  1) actiunile;2) call options3) put options4) certificate de trezorerie5) contracte futures

  a. 2+4b. 1+2+3+4c. 1+2+3+4+5d. 3+4+5e. 2+3+5

  RASP:E

  19. Alegeti afirmatia incorecta cu privire la valorile mobiliare:

  a. reprezinta titluri de valoare emise si tranzactionate pe piata de capital

  b. pot fi emise in forma materialac. sunt instrumente nenegociabiled. confera detinatorilor lor drepturi nepatrimonialee. pot fi evidentiate prin inscrieri in cont

  RASP:C

  20. Titlurile primare sunt cele emise de utiulizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu , numite siinstrumente de proprietate, si cele pentru atrageraea capitalului de imprumut numite si .......................... .

  a. instrumente de creditb. instrumente de datorie

  c. instrumente financiared. instrumente de negocieree. instrumente de constrangere

  RASP:B

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  46/48

  21. In viziunea continental europeana piata financiara:

  a. cuprinde piata monetara, piata interbancara , piata de capitalb. nu este eficientac. are un grad redus de lichiditated. cuprinde piata monetara, piata de capital, piata asigurarilore. este un subdomeniu, conceptul ce integreaza piata financiara fiind piata de capital

  RASP:E

  22. Atunci cand investirorul doreste sa micsoreze riscurile de pierdere a unor avantaje ce decurg din calitatea sa deactionar, cea mai sigura solutie este de a dobandi pozitia de ............... .

  a. creditor b. debitor c. agent rationald. actionar semnificative. actionar comun

  RASP:D

  23. Performanata unui portofoliu, format din actiuni comune depinde de performanta fiecarui titlu in parte, siacestea din urma de o serie de elemente. Printre acestea nu se numara:

  a. dimensiunea duvidendelorb. pretul de revanzare estimat pentru un anumit moment in viitorc. perioadele in care nu se tranzactioneaza titlurid. nivelul ratei de actualizaree. capacitatea de a face previziuni pertinente privind castigurile obtenabile in viitor

  RASP:C

  24. Masurarea efectelor fluctuatilor de pret ale unei obligatiuni in raport cu modificarea ratei dobanzii de pe piata seface cu ajutorul conceptului de:

  a. prima de riscb. coeficient de autocorelarec. factor de ajustared. duratae. diversificare

  RASP:D

  25. Titlurile derivate:

  a. cuprind certificatele de trezorerie si drepturile de subscriereb. sunt contracte incheiate intre emitent si beneficiar si care dau acestuia din urma drepturi

  asupra unor active ale emitentului la o scadenta viitoarec. dau detinatorului lor drepturi asupra veniturilor monetare ale emitentuluid. nu cuprind contractele forwarde. cuprind optiunile,dar nu cuprind contractele futures

  RASP:B

  26. In legatura cu piata actiunilor, o componenta suplimentara a acesteia, o constituie piata ............. .

  a. asigurarilorb. obligatiunilor

  c. controluluid. monetarae. valutara

  RASP:C

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  47/48

  27. Actiunile:

  a. sunt titluri financiare nenegociabile;b. sunt emise de o societate comerciala pentru constituirea sau marirea capitalului

  imprumutatc. sunt instrumente de credit emise de societati comerciale sau de organisme ale

  organizatiei centrale si locale;d. sunt titluri de credit constatatoare ale drepturilor si al obligatiilor ce decurg din calitatea

  de actionare. au o durata de viata limitata, pana la scadenta

  RASP:D

  28. Gestiunea activa a portofoliului :

  a. are drept scop supravietuirea pe piata fara a utiliza anticipari asupra evolutiei viitoare aacesteia

  b. se fundamenteaza pe ipoteza respectarii teoriei pietelor eficientec. conduce la crearea de fonduri tip indiced. porneste de la premisa ca piata financiara este un joc nul, ceea ce un operator castiga este

  dat de pierderea celulilalte. se fundamenteaza pe strategii pentru a se profita de pe urma ineficientei pietei.

  RASP:E

  29. In practica internaionala, alaturi de obligatiunile clasice se utilizeaza noi tipuri de obligatiuni :

  1) obligaiuni convertibile in actiuni2) obligatiuni de participatie3) obligatiuni nominative4) obligatiuni preferentiale5) obligatiuni cu bonuri de subscriere

  a. 1+3+4b. 2+3+4c. 1+2+3+4+5d. 2+4e. 1+2+5

  RASP:E

  30. Imunizarea portofoliului de obligatiuni semnifica:

  a. un set de reguli de diminuare a impactului modificarii ratei dobanzii de pe piata asupra

  averii unui investitorb. strucura portofoliului ramane neschimbata pe intreaga perioadac. obligatiunile nu se pot transpune in actiunid. agentii de pe piata de capital sunt diferiti din punct de vedere al managerului de

  portofoliu.e. sistemul de gestiune activa poate fi practicat si la nivel de titluri individuale.

  RASP:A

  31. Indicele sectorial care include numai fondurile de investitii listate la BVB se numeste :

  a. indicele BET

  b. indicele BET-FIc. indicele RASDA-Qd. indicele BET-Ce. indicele CAC-40

  RASP:B

 • 8/6/2019 5. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI-

  48/48

  32. Gestiunea pasiva a portofoliului :

  a. are drept scop supravietuirea pe piata fara a utiliza anticipari asupra evolutiei viitoare aacesteia

  b. se fundamenteaza pe ipoteza ca piata financiara nu este eficientac. are drept obiectiv obtinerea unei performante superioare celei a pieteid. prin acest tip de gestiune se urmareste identificarea unei valori a titlului in functie de

  perspectivele pietei

  e. se fundamenteaza pe strategii pentru a se profita de pe urma ineficientei pietei.RASP:A