19
PROBLEMA N 1 UN MORAR A VENIT LA MOARĂ. ÎN FIECARE DIN CELE PATRU COLŢURI ALE ÎNCĂPERII EL A VĂZUT TREI SACI DE FĂINĂ. PE FIECARE SAC S-AU AŞEZAT TREI MÂŢE, IAR FIECARE MÂŢĂ A AVUT PE LÂNGĂ DÂNSA TREI MOTĂNAŞI. SE ÎNTREABĂ, CÂTE PICIOARE AU FOST LA MOARĂ? SOLUŢIA DOUĂ PICIOARE ALE MORARULUI, DEOARECE MÂŢELE ŞI MOTĂNAŞII AU LABE.

Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PROBLEMA N 1

UN MORAR A VENIT LA MOARĂ. ÎN FIECARE DIN CELE PATRU COLŢURI ALE ÎNCĂPERII EL A VĂZUT TREI SACI DE FĂINĂ. PE FIECARE SAC S-AU AŞEZAT TREI MÂŢE, IAR FIECARE MÂŢĂ A AVUT PE LÂNGĂ DÂNSA TREI MOTĂNAŞI. SE ÎNTREABĂ, CÂTE PICIOARE AU FOST LA MOARĂ?

SOLUŢIA

DOUĂ PICIOARE ALE MORARULUI, DEOARECE MÂŢELE ŞI MOTĂNAŞII AU LABE.

Page 2: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PROBLEMA N 2

DOI TAŢI ŞI DOI FECIORI AU PRINS TREI IEPURI, DAR FIECĂRUI IA REVENIT CÂTE UN IEPURE. SE ÎNTREABĂ CUM AŞA S-A ÎNTÂMPLAT?

SOLUŢIA

AU FOST BUNELUL, FECIORUL ŞI NEPOTUL.

Page 3: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PROBLEMA N 3

ÎNTR-O CASĂ ÎN CARE NU EXISTĂ ELECTRICITATE ŞI NICI ALTE GADGET-URI SUNT ŞAPTE SURORI. ŞTIM CĂ PRIMA FATĂ CITEŞTE O CARTE, A DOUA GĂTEŞTE, A TREIA JOACĂ ŞAH, A PATRA JOACĂ SUDOKU, A CINCEA SPALĂ HAINE ŞI A ŞASEA GRĂDINĂREŞTE. CE FACE A ŞAPTEA FATĂ?

SOLUŢIA

JOACĂ ŞAH CU A 3-A.

Page 4: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ““RAISA PACALORAISA PACALO””CATEDRA DISCIPLINE FUNDAMENTALECATEDRA DISCIPLINE FUNDAMENTALE

CHIŞINĂU 2015

TRAINING METODIC

SUBIECTUL:

ASIGURAREA CALITĂŢII DEMERSULUI ACŢIONAL PRIN IMPLEMENTAREA PORTOFOLIILOR METODIC-

DIDACTICE LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE

Page 5: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

MINTEA DE CALITATEA A TREIA ESTE FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE LA FEL CA MAJORITATEA. MINTEA DE CALITATEA A DOUA ESTE FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE LA FEL CA MINORITATEA. MINTEA DE PRIMĂ CALITATE ESTE FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE.

A.A. MILNE 

Page 6: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PORTOFOLIUL

ESTE DEFINIT DREPT UN SET DE REALIZĂRI ALE UNUI INDIVID,SELECTATE PENTRU EXEMPLIFICAREA ŞI DOCUMENTAREAPROCESULUI DE ÎNVĂŢARE, SAU DREPT O ACTIVITATE DESFĂŞURATĂPE PARCURSUL UNUI ANUMIT INTERVAL DE TIMP.PORTOFOLIUL POATE RELIEFA MUNCA, REZULTATELE,COMPETENŢELE, ABILITĂŢILE ŞI EXPERIENŢA CADRULUI DIDACTIC.ACEST INSTRUMENT ESTE DE UN REAL FOLOS PENTRU PROFESORI.EL A FOST DEZVOLTAT ŢINÂND CONT DE NEVOILE CADRELORDIDACTICE, AJUTÂNDU-I ASTFEL SĂ-ŞI PREZINTE CARIERAEDUCAŢIONALĂ/DIDACTICĂ.

Page 7: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

ESTE DETERMINATĂ ÎN CEA MAI MARE PARTE DE:

DURATA CURSULUI; SUPORTUL DE CURS PROPUS DE CĂTRE PROFESOR; STRUCTURA ŞI TIPUL ACTIVITĂŢILOR; FINALITĂŢILE; ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE.

Page 8: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PENTRU ELABORAREA PORTOFOLIULUI DIDACTIC – METODIC LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE AM STABILIT URMĂTOARELE OBIECTIVE:

- ASIGURAREA DISCIPLINEI CU MATERIAL METODICO - DIDACTIC CALITATIV, CONFORM NOILOR PLANURI DE STUDII ŞI CURRICULEI MODERNIZATE;

- PLANIFICAREA ŞI DERULAREA DEMERSULUI ACŢIONAL CONFORM RIGORILOR DE ACTUALITATE;

- IMPLEMENTAREA TIC-ULUI ŞI A TEHNICILOR ACTIV- PARTICIPATIVE ÎN DEMERSUL ACŢIONAL;

- FORMAREA COMPETENŢELOR LA DISCIPLINA ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI ŞI APLICAREA PEDAGOGIEI AXATE PE ELEV.

Page 9: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

SARCINĂ

DIN CUVINTELE PROPUSE, SELECTAŢI ELEMENTELE CE FORMEAZĂ CONŢINUTUL UNUI PORTOFOLIU METODICO-DIDACTIC.

Page 10: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

IERARHIZAŢI COMPONENTELE PORTOFOLIULUI METODICO-DIDACTIC CONFORM FUNCŢIONALITĂŢII LOR.

SARCINĂ

Page 11: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR TEORETICE

- PROIECT DIDACTIC AL LECŢIEI TEORETICE CU ANEXELE RESPECTIVE;- LECŢIA ŞTIINŢIFICĂ;-PREZENTAREA LECŢIEI ÎN FORMAT POWER- POINT;- MATERIALE INTUITIVE.

PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR PRACTICE

-PROIECT DIDACTIC AL LECŢIEI PRACTICE CU ANEXELE RESPECTIVE;- SUPORT DE CURS;- INDICAŢIA METODICĂ ;- PREZENTAREA LECŢIEI ÎN FORMAT POWER- POINT;- MATERIALE INTUITIVE.

PLANUL TEMATIC AL STUDIULUI INDEPENDENT

- SUPORT DE CURS;- PREZENTAREA LECŢIEI ÎN FORMAT POWER-POINT;- MATERIALE INTUITIVE.

ALGORITMUL DE ELABORARE A PORTOFOLIULUI METODIC- DIDACTIC

LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE

Page 12: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

SARCINĂ

DIN CELE PREZENTATE, IDENTIFICAŢI AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII PORTOFOLIULUI TRADIŢIONAL.

Page 13: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

AVANTAJE

PORTOFOLIUL PROFESORULUI ESTE UN INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A MUNCII CADRULUI DIDACTIC PENTRU CĂ: - PERMITE PĂSTRAREA ŞI ORGANIZAREA MATERIALELOR ASTFEL ÎNCÂT ACESTEA SĂ FIE OPERAŢIONALE;- OBLIGĂ LA O MUNCĂ DE CALITATE, DE RESPONSABILITATE ŞI RIGOARE PROFESIONALĂ;- OFERĂ POSIBILITATEA PROFESORULUI SĂ-ŞI MANIFESTE INIŢIATIVA, CREATIVITATEA ÎN COMPLETAREA, REORGANIZAREA ŞI ACTUALIZAREA MATERIALELOR ; - OFERĂ POSIBILITATEA DIMINUĂRII STRESULUI, A EMOŢIILOR PROVOCATE DE INSPECŢIILE INOPINATE, FIIND ACTUALIZAT PERMANENT ;- PERMITE EVALUATORULUI (DIRECTOR, METODIST, ŞEF CATEDRĂ) O APRECIERE JUSTĂ CU PRILEJUL INSPECŢIILOR, ACORDĂRII CALIFICATIVELOR, A SALARIILOR DE MERIT ETC.

Page 14: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

DEZAVANTAJE

PROBLEMA MAJORĂ ÎN CAZUL PORTOFOLIILOR TRADIŢIONALE ESTE:

- STOCAREA MASIVĂ A RESURSELOR INCLUSE ÎN PORTOFOLIUL DE PREDARE; - NECESITATEA UNUI NUMĂR MARE DE DISPOZITIVE SPECIALIZATE;- DISTRIBUIREA PENTRU ACCES COMUN PENTRU UN NUMĂR MARE DE ELEVI;- UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU MULTIPLICAREA MATERIALELOR DIDACTICE;- DISTRUGEREA ECOLOGIEI.

Page 15: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

PORTOFOLIUL DIGITAL

ESTE „O CARTE DE VIZITĂ” REALIZATĂ ONLINE, CARE PERMITE SĂ COLECTAŢI ŞI SĂ ÎNMAGAZINAŢI, SĂ ORGANIZAŢI ÎN MOD CREATIV ŞI SĂ DIFUZAŢI REZULTATELE ACTIVITĂŢII DUMNEAVOASTRĂ PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI. TRANSPUNEREA MATERIALELOR ÎN FORMAT DIGITAL A INDUS UTILIZAREA NOILOR MODELE DE COMUNICARE PENTRU TRANSMITEREA PORTOFOLIULUI, INCLUDEREA ÎN PORTOFOLIU A MATERIALELOR (SAU A REFERINŢELOR) REALIZATE ÎN GRUP CU PARTENERI AFLAŢI LA DISTANŢĂ, POSIBILITATEA DE A VERIFICA ÎN TIMP REAL VERIDICITATEA ŞI ORIGINALITATEA DATELOR DIN PORTOFOLIU.

Page 16: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia
Page 17: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

CEA MAI SIMPLĂ FORMĂ A PORTOFOLIULUI DIGITAL PRESUPUNE AMPLASAREA SETULUI DE MATERIALE INCLUSE PE UN SUPORT DE STOCARE, CU O ORGANIZARE RUDIMENTARĂ A INFORMAŢIEI (ÎN FORMĂ DE RESURSE SEPARATE, IDENTIFICATE PRIN NUME SAU DATĂ, SAU AVÎND UN “PSEUDOMEDIU” DE INTEGRARE – DE EX., UN FIŞIER TEXT CU O COLECŢIE DE LINKURI CĂTRE RESURSELE PLASATE PE SUPORTUL DE STOCARE).

Page 18: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

SARCINĂ

DETERMINAŢI CONŢINUTUL COMPONENTELOR DE BAZĂ ALE PORTOFOLIULUI DIGITAL.

Page 19: Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

COMPONENTELE PORTOFOLIULUI DIGITAL

RESURSE ADMINISTRARE COMUNICĂRE

-ELEMENTELE DE SUPORT PENTRU ORELE DE CURS; -ACTIVITĂŢI PRACTICE; -REFERINŢE LA ALTE RESURSE PENTRU CURS;- LISTA SURSELOR TRADIŢIONALE DE ÎNVĂŢARE.

- DOCUMENTELE ORGANIZATORICE ALE CURSULUI;- CALENDARUL ŞI ANUNŢURILE CURENTE; - ORGANIZAREA STUDENŢILOR ÎN GRUPE;- LISTELE DE EVALUARE; - REZULTATELE;- RATING-URILE.

- E-MAIL, - CHAT (TEXT, AUDIO, VIDEO).