34
Analiza portofoliului de credite a bancii MobiasBanca

Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Analiza portofoliului de credite a bancii MobiasBanca

Page 2: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Cuprins :

I.Produsele creditare ale bancii .

1.1 Credite acordate perosanelor fizice 1.2 Credite acordate persoanelor juridiceII.Analiza activitatii de creditare

2.1 Analiza structurii portofoliului de credite .

2.2 Analiza calitatii portofoliului de credite .

Page 3: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Mobias Banca

Mobiasbanca este printre primele bănci al Republicii Moldova. O bancă inovativă ce s-a dezvoltat dinamic pe parcursul a 20 ani de activitate.

Bancă comercială universală orientată spre deservirea atât a clienţilor corporativi, cât si a celor individuali

Mobiasbanca este prezentă în Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Edineţ, Orhei, Ungheni, Anenii-Noi, Soroca. Deţine o reţea largă reţea de filiale (18 ) şi reprezentanţe (30).

Mobiasbanca număra peste 90 mii clienţi individuali şi peste 11 mii companii .

Calitatea servicilor este garantată de cei peste 700 de profesionişti care formează echipa Mobiasbanca.

Acţionarul principal al Mobiasbanca este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 32 milioane clienţi din întreaga lume.

Page 4: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Mobias Banca

Acţionariat Société Générale – 67,85% BRD – Groupe Société Générale – 20% Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare – 8,84% Acţionarii minoritari – 3,31%  Direcţii strategice Modernizarea şi optimizarea organizării reţelei şi abordării comerciale Lărgirea gamei de produse oferite atât persoanelor fizice cât si juridice Lărgirea reţelei de bancomate Perfecţionarea si optimizarea sistemelor informaţionale ale băncii Continuarea integrării in grupul Societe Generale si a implementării standardelor internaţionale Misiunea băncii De a fi forţa care susţine progresul economic şi social ,continuarea muncii pentru a crea valori

durabile în cadrul politicii ample de responsabilitate socială corporativă în beneficiul clienţilor , al acţionarilor şi al societăţii civile. 

Membru al: Asociaţiei Băncilor din Moldova Asociaţiei Investitorilor Străini Clubului de afaceri Franţa-Moldova Parteneri oficiali: Federaţia Naţională de Rugby din Moldova Sala cu Orgă Alianţa Franceza din Moldova

Page 5: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Tipuri de credite acordate persoanelor fizice

Denumirea creditului

Suma creditului (minimă/maximă)

Termenul creditului (minim/maxim)

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calculare a valorii absolute a ratei dobânzi

Documentele necesare pentru obţinerea creditului

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă

Credit pentru procurraea locuinţei şi terenului pentru construcţii

-/70% din valoarea imobilului (- lor) propus in gaj, pană la 100% in cazul in care clientul oferă garanţii

imobiliare suplimentare

12/ 180 luni 11,2-16%, anuale Cererea de credit

- Buletinul de Identitate, Carnetul de muncă/contractul

Ipoteca (gajarea imobilului), depozit bancar, fidejusiune

CREDITE AUTO

Pană la 100%din costul automobilului (gaj imobil)Pană la 70% din costul automobilului (gaj

de la 6 la 60 luni 19% anual Cerere de credit Buletin de identitate Acte confirmative a venitului Acte de proprietate a gajului si evaluare a acestuia

Gajul automobilului procurat sau a unui bun imobil

Page 6: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

CREDIT IMOBILIAR

maxim 70% din

valoarea imobilului se oferă pe o perioada de până

la 15 ani

11,2-16%,

anuale Buletinul de Identitate cererea de creditActe ce cofirmeaza sursa de venit

Ipoteca (gajarea imobilului), depozit bancar, fidejusiune

Creditul RETAIL

de la 500 pina la

60000 lei,fara gaj 6- 24 luni (creditul poate fi achitat înainte de termen

19% anuale, corelată cu nivelul

dobânzii de pe

piaţa

Buletin de identitate cerea de credit

Fără gaj! Fără garanţie

Card de credit NEOS

3 000 / 30 000

MDL 24 luni (dupa expirarea termenului contractul poate fi prelungit)

21%Valoarea absolută a dobanzii depinde de numărul efectiv de zile de utilizare a creditului

- Cerere de credit;- Buletin de identitate;

- Adeverinţa de

salariu (sau alt

document ce confirmă veniturile)

Venituri prezente şi viitoare a clientului, ori a familiei

Card salarial cu overdraft

1 000 / 60 000 MDL (maxim 3 salarii nete)

24 luni

(după expirare contractul poate fi

prelungit)

17-24% Buletin de identitate

Cerere de acordare facilitare de overdraft – proiect salarial)

Venituri prezente şi viitoare a clientului

Page 7: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Credit TO_TO 2 000 – 30 000 MDL

6-25 luni 21%-22% anual - Adeverinţa de venit;- Cerere de credit;- Buletin de identitate

Fără gaj si garanţii

Credit TO_TO Double

30 001 – 60 000 lei

1-36 luni 23% anual - Adeverinţa de venit/ Declaraţie cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala respectiva -Carnet de muncă;- Poliţă medicală

Fără gaj si garanţii

Credit LEJER 500 –60 000 lei 6-24 luni 19% anual - Adeverinţa de venit;- Cerere de credit;- Buletin de identitate- Cont factura pentru marfă/serviciu

Fără gaj si garanţii

Credit LEJER 10

1000 –30 000 lei 10 luni 0,01 % anual Adeverinta de venit Cerea de credit Buletin de identitate Cont factura pentru marfa sau serviciu

Fără gaj si garanţii

Page 8: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Credite destinate studenţilor – Programul SG START

Credit p/u studii STUDY

Valoarea contractului de studii1 000 – 30 000 MDL

6-36 luni 20% anual Contract de studiiAdeverinta de venitstudent sau Fidejusor - Buletin de identitate student şi fidejusor

Fidejusiunea părinţilor

ServiciiWORK&TRAVEL

3 000-30 000 MDL

6-12 luni 20% anual - Cerere de credit Student şi Fidejusor;- Contract de mediere cu partenerul Băncii

Fidejusiunea părinţilor

Card START ATU

1 000-10 000 MDL

24 luni 19% anual Cerece de creditBuletin de identitateCarnet de student Adeverinta de venit si sau fidijusor

Fidejusiunea părinţilor

Page 9: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Denumirea Creditului

Suma creditului

Termenul de acordare

Garanții Cost resurse Destinația creditului

1.Creditele clasice pînă la 30.000 MDL

maxim 36 luni fără gaj dobânda se va calcula de la suma creditului efectiv eliberată.

finanţare tradiţională pentru un termen şi destinaţie precisă, rambursând împrumutul în rate conform graficului stabilit.

2.Microcredite:Rapid-

Micro-

Small-

5.000-75.000 MDL (sau echivalentul in USD/EUR).

75.001-200.000 MDL

200.001-1.300.000 MDL

36 luni

48 luni

60 luni.

GarantiiFlexibile

pentru a finanţa o gama largă de dotări materiale, şi de a avea posibilitatea de a acoperi cheltuielile legate de activitatea curenta a afacerii.

3.Credit imobiliar 10.000.000 MDL 10 ani

bunul procurat din credit, alte garanţii reale stabilite de comun acord, în

funcţie de aportul propriu.

dobândă avantajoasă începând chiar din

primul an de creditare

creditul Imobiliar este destinat companiilor în plină dezvoltare, care au nevoie de un imobil nou pentru desfăşurarea activităţii şi doresc achiziţia sau construcţia de spaţii comerciale.

Tipuri de credite acordate persoanelor juridice

Page 10: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

4.Credit EASY GO(Cea mai rapidă decizie de acordare: doar 1 zi bancară in baza setului minim de documente).

maxim: 500 000 MDL (sau echivalentul în USD/EUR)

18 luni

Garanţii reale:Bunuri imobile - min. 50%Stocuri - max. 20%Bunuri mobile - max. 30%

Dobînda se va calcula de la suma creditului efectiv eliberată,dobinda variabila.

-EASY GO în EUR/USD-finanţarea activităţii de import-EASY GO în MDL-finanţarea mijloacelor circulante.

5.Linii de credite revolving36

10.000-500.000 USD/EUR (sau echivalentul in MDL)

maxim 36 luni dobânda se achita doar pentru termenul şi sumele efectiv utilizate din linia de credit.

serveste ca sursă de finantare a mijloacelor circulante cu posibilitatea utilizării periodice şi repetate.

6.Credite în scopuri de investiţii şi pentru mijloace circulante:• Liniile

EBRD(European Bank for Reconstruction and Development)-

• Linia BSTDB(Black Sea Trade and Development Bank)

-Linia BERD 2004 – până la 250 000 USD-Linia BERD 2006 – până la 500 000 USD

Până la 500 000 USD (convertibili în MDL)din resursele BSTDB sau o sumă mai mare prin cofinanţare cu sursele Mobiasbancă.

-Linia BERD 2004 - până la 18 luni ţinând cont de scadenţa liniei de creditare-Linia BERD 2006 – până la 48 luni, ţinând cont de scadenţa liniei de creditare

Până la 57 luni ţinând cont de scadenţa liniei de creditare

Finanţarea capitalului circulant al în vederea majorării acestuia sau formării capitalului circulant iniţial;

Finanţarea exportului sau pre-exportului al întreprinderilor industriale sau agricole, a procesului de producţie pentru export şi obţinerea veniturilor în valută.

Page 11: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

7.Credite pentru finanţarea agriculturii şi a business-ului rural:• RISP (Proiectul de

Investiţii şi Servicii Rurale).

• FIDA

Suma maximă a expunerii 100 000, 150 000, 250 000 sau 500 000 USD în dependenţă de Componenta proiectului.

Termen mediu şi lung de până la 15 ani.

Investiţii în gospodării agricole, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.

Plantarea viilor şi livezilor,prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole,producerea seminţelor şi răsadului, creşterea legumelor în sere.

8. Finanţarea comerţului extern:• Liniile

EBRD(European Bank for Reconstruction and Development)

• Linia BSTDB

De la 100 000 până la 500 000 USD sau EUR convertibili în MDL.

Minimum 100 000 EUR convertibili în MDL

Până la 18 luni

Maxim 12 luni

Finanţarea importului, Procurări locale de mărfuri sau materii prime destinate exportului sau producerii pentru export

Finaţarea tranzacţiilor de export

9.Finantari din surse BEI (Banca Europeana de Investitii):credite de investitii- Pînă la

25.000.000 EURMin. 2 ani, max. 10 ani

IMM-urile care accesează credite din surse BEIbeneficiază de rate ale dobânzii mai avantajoase, în comparaţie cu ratele standard de dobândă pentru credite similare din alte surse. 

BEI vizează finanţarea tuturor investiţiilor şi cheltuielilor angajate în contextul dezvoltării IMM-urilor prin proiecte eligibile, cu excepţia tranzacţiilor pur financiare.

Page 12: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Credite pentru capital de lucru-

Suma ce acopera cheltuiele angajate în contextul dezvoltării IMM-urilor prin proiecte eligibile.

min. 2 ani

10.Tipuri de produse de finanţare pentru „Proiecte de eficienţă energetică/mediu”

200.000 – 10.000.000 EUR (sau echivalentul în USD);În sectorul de apă: 3.000.000 EUR (sau echivalentul în USD);

4 – 10 ani IMM-urile care accesează credite din surse BEI beneficiază de rate ale dobânzii mai avantajoase, în comparaţie cu ratele standard de dobândă pentru credite similare din alte surse. 

BEI vizează finanţarea tuturor investiţiilor şi cheltuielilor angajate în contextul dezvoltării IMM-urilor prin proiecte eligibile, cu excepţia tranzacţiilor pur financiare:

11.Special Tineri.

Pentru a-ţi oferi întregul sprijin necesar, banca a aderat la Programului National de Abilitare Economica a Tinerilor

Schema de finanţare în cadrul acestui proiect prevede că, în cazul achitărilor în termen a cel puţin 60 la sută din suma creditului , şi a dobânzilor comercialе, 40 la suta din creditul acordat urmeaza a fi considerat grant (credit nerambursabil).

Pentru informaţii suplimentarea adresaţi-vă la cea mai apropiată unitate

Mobiasbancă.

Page 13: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Lista documentelor anexate la cererea de acordare a creditului

A.Documente juridice 1. Cererea de acordare a creditului

2. ANCHETA (pentru administratorii/ fondatorii/ acţionarii întreprinderii ce deţin mai mult de 5%)

3. Proces-verbal al şedinţei adunării fondatorilor / consiliului (pt. S.A.) sau decizia unicului fondator

Care va include în mod obligatoriu:

a) luarea deciziei de solicitare a creditului;

b) luarea deciziei privind gajarea bunurilor solicitantului sau de adresare către persoana terţă cu cererea de a gaja bunurile sale;

c) împuternicirea persoanei de a semna contractele aferente creditului solicitat

4. În cazul în care debitorul gajist este persoana terţă se vor prezenta documentele 2, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10

5. Licenţe de activitate / autorizaţii

6. Extrasul din Registrul Acţionarilor privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru S.A.) – întocmit de RI la data petrecerii AGA

Din dosarul juridic al clientului:

7. Certificat de înregistrare

8. Contractul de constituire sau decizia de fondare

9. Statutul societăţii, cu toate modificările ulterioare

10. Copiile documentelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător, contabil-şef, alte persoane de decizie) – verificate să nu fie expirată data valabilităţii şi confruntate cu originalul

După caz – permis de şedere al fondatorului / administratorului.

11. Extrasul din registrul de stat al comerţului cu informaţia privind conducătorul şi fondatorii întreprinderii – vechimea maximă 2 săptămâni din momentul înaintării cererii spre examinare (pentru clienţi cu o istorie creditară pozitivă putem solicita de la Departamentul Securitate să ne facă extrasul).

Page 14: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

B. Situaţia economico-financiară 12. Rapoarte financiare anuale pe ultimii 2 ani şi trimestriale pentru ultimul an de gestiune, suplimentar şi unul provizoriu la momentul solicitării creditului; raportul statistic trimestrial 5-C vizat de Departamentul Statistică şi Sociologie şi rapoartele financiare trimestriale vizate cu amprenta ştampilei întreprinderii şi semnate de administrator şi de contabilul-şef al întreprinderii. (Declaraţia pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (pentru Î.I. şi GŢ care nu întocmesc rapoarte financiare)) 13. Rulajul conturilor şi subconturilor contabile pe toate conturile prin care se efectuează operaţiuni contabile (comparaţia din data ultimei dării de seama cu data la care se depune cererea). Descifrarea rulajelor pe conturi de creanţe (134, 221-229) şi datorii (411-539) cu solduri semnificative. Descifrarea soldurilor activelor fixe. 14. Descifrarea altor posturi din bilanţ la cererea băncii În cazul în care clientul are conturi în alte bănci: 15. Certificate de la bănci unde sunt deschise conturi cu privire la existenţa/lipsa angajamentelor sub formă de credit şi datoriilor aferente, cu vechime maximală – 2 săptămâni 16. Certificate de la bănci unde sunt deschise conturi privind rulajele pentru anul precedent si pentru cel curent. Excepţie: clienţii care prezintă rapoarte financiare cu ştampila Departamentului Statistică şi efectuează prin conturile deschise în MBSG mai mult de 60% din încasările totale conform bilanţului 17. Copiile contractelor de credit, gaj, fidejusiune, leasing sau alte angajamente asumate C. Sursa primară de rambursare a creditului 18. Chestionar Sau Business-planul care va conţine obligatoriu următoarele compartimente: Prezentarea companiei şi afacerii, Strategia de marketing, Argumentarea tehnico-economică, Aspectul ecologic, Planul financiar inclusiv cash flow prognozat. 19. Contracte cu clienţii, furnizorii şi alţi parteneri (de arendă, de parteneriat, etc.) 20. Contracte de achiziţie (care confirmă utilizarea conform destinaţiei a creditului solicitat) 21. În cazul proiectelor investiţionale: a) pentru construcţia/reconstrucţie imobilului comercial: contractul de procurare a terenului sau permisul de construcţie a imobilului pe terenul ce nu îi aparţine, devizul de cheltuieli, autorizaţia de construcţie de la autorităţile publice locale, contractul cu prestatorul de servicii, proiectul, precum şi o descriere despre costul proiectului, participanţii la proiect, cu cotele acestora şi termenii de realizare a investiţiilor; b) pentru procurarea bunului mobil (auto, utilaj) sau imobil: contractul de achiziţie (intenţie) şi descriere despre costul proiectului, participanţii la proiect, cu cotele acestora şi termenii de realizare a investiţiilor.

Page 15: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

D. Sursa secundară de rambursare 1) Bunuri imobile 22. Extras din Registrul bunurilor imobile (poate fi prezentat după aprobare, dar până la eliberare)23. Raportul privind evaluarea imobilului efectuat de expertul independent – vechime maxim admisibilă – 3 luni24. Documentele indicate în Extras (pct. 22) care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului (in cazul când proprietarul este copil minor pina la 16 ani ipoteca nu se accepta, iar daca mai mare de 16 ani numai cu Acordul organului de Tutelă Curatela)25. Documentele ce confirmă dreptul de folosinţă asupra terenuluiÎn cazul când terenul nu este răscumpărat sau este repartizat în folosinţă/arendă26. Permisiunea proprietarului la gajarea dreptului de folosinţă/arendă a terenului aferent bunurilor imobile (în cazul când terenul nu este răscumpărat sau este repartizat în folosinţă/arendă)(2) Mijloace de transport 27. Certificatul de înmatriculare 28. Revizia tehnică 29. Certificatul de asigurare de răspundere civilă obligatorie 30. Certificat de la Direcţia Principală Înregistrare a Transportului şi Calificare a Conducătorilor Auto (poate fi prezentat după aprobare, dar până la eliberare) – privind lipsa restricţiilor asupra mijloacelor de transportului propuse in gaj (3) Echipament şi utilaje 31. Paşaportul tehnic 32. Invoice-uri, facturi, declaraţii vamale, ordin de plată, fişe de evidenţă 33. Contract de procurare (în special dacă utilajul a fost procurat în rate, în leasing ş.a.) 34. Contractul de procurare, factura (pentru utilajul ce urmează să fie procurat şi apoi gajat) 35. Poliţă de asigurare (după caz) (4) Mijloace circulante 36. Invoice-uri, facturi, declaraţii vamale, certificate de calitate, ordin de plată, fişe de evidenţă, documente primare de evidenţă internă (5) Acţiuni corporative 37. Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare 38. Extrasul din Registrul Acţionarilor, de la registratorul independent, în vederea verificării lipsei interdicţiilor asupra valorilor mobiliare respective; 39. Extrasul din Registrul Acţionarilor privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute 40. Evaluarea preţului de piaţă ? E. Alte documente la cererea băncii

Page 16: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica numarului de credite acordate pe tipuri de ramuri in trimestrul IV 2009,2010.

30

90

13

4,985

252

2009

Cr.agricul-turiiCr.industriei/comerţuluiCr. imobilCr. pentru consumAlte credite

2

73

43

5,236

309

2010

Cr.agricul-turiiCr.industriei/comerţuluiCr. imobilCr. pentru consumAlte credite

Page 17: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Ponderea creditelor acordate pe tipuri de ramuri in trimestrul IV 2009,2010 .

1%36%

5%

46%

12%

2009

Agricultura

Inds/comert

Imobil

Consum

Alte credite

0%31%

12%

43%

13%

2010

Agricultura

Inds/comert

Imobil

Consum

Alte credite

Page 18: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Ponderea creditelor acordate in lei PF si PJ in total credite (%), in anii 2008,2009.

2008 2009

Persoane fizice (%) 66.603 69.234

Persoane juridice (%) 33.396 30.765

5

15

25

35

45

55

65

7566.603 69.234

33.396 30.765

Page 19: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica ratei dobinzii la credite pe tipuri de ramuri in trimestrul IV.

Agricultura (%)

Industriei si

comerţ(%)

Imobil (%) Consum (%)

Alte credite (%)

2007 18.89 19.4899999999999

15.13 22.16 23.69

2008 21.67 21.48 18.24 22.78 23.01

2009 23.79 15.1 15.57 22.46 25.42

2010 17.46 14.21 13.15 20 21.27

2.57.5

12.517.522.527.5

Page 20: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica portofoliului de credite in trimestrul IV , ani 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Porto-foliu de credite (lei)

1612387252 2236227901 1894683856 1524196584

MD-Agroindbank

4737341932 5041889859 4323566819 5432297350

500,000,0001,500,000,0002,500,000,0003,500,000,0004,500,000,0005,500,000,000

Page 21: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica portofoliului de credite in total active in trimestrul IV,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Ponderea porto-foliului de credite in total acitve (%)

61.82 59.71 59.21 52.46

MD-Agroindbank 68.77 69.22 55.29 64.76

5.00

15.00

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

75.00

Page 22: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica expunerilor mari in

trimestrul IV, anii 2007-2010 .

2007 2008 2009 2010

Suma ex-puner-ilor mari (lei )

248819000 392880000 351704000 162195000

5*CNT 1741364490 3010043920 3079548905 3386782580

250,000,000

1,250,000,000

2,250,000,000

3,250,000,000Suma exp.mari < 5*CNT .

Page 23: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica expunerilor bancii fata de persoanele afiliate in trimestrul IV ,2007-2010 .

2007 2008 2009 2010

Suma exp. fata de pers. afiliate (lei)

6734000 4962000 6332000 8125000

500,000

2,500,000

4,500,000

6,500,000

8,500,000Suma exp. < Capit. Gr. I

Page 24: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica fondului de risc in total credite in trimestrul IV,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Ponderea fondului de risc in total credite (%)

5.035 5.099 7.263 8.571

MD-Agroindbank(%) 3.81 4.68 7.69 8.01

0.5

2.5

4.5

6.5

8.5

10-15 %-grad de risc sporit5-10 % -risc acceptabil0-5 %- portofoliu sigur

Gradul globalde risc de credit

Page 25: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor perfomante in total credite in trimestrul IV ,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Ponderea creditelor perfor-mante in total credite (%)

89.304 88.656 76.163 77.714

67.5

77.5

87.5

Page 26: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor neperformante in trimestrul IV ,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Credite neper-formante ( lei )

83703000 130101000 202297000 169196000

MD-Agroind-bank

90318000 207280000 521926000 479564000

50,000,000150,000,000250,000,000350,000,000450,000,000550,000,000

Page 27: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor neperformante in total credite in trimestrul IV,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Ponderea cred-itelor neperfor-mante in total credite (%)

5.19099999999999

5.81799999999999

10.677 11.101

MD-Agroindbank 1.907 4.11099999999999

12.072 8.828

1

5

9

13

Page 28: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor neperformante in CNT in trimestrul IV , anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Credite neperformante in CNT (%)

24.034 21.611 32.84 24.979

MD-Agroindbank 1.907 4.111 12.072 8.828

2.5

12.5

22.5

32.5

Cr.neper./CNT <50 %

Page 29: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor neperformante in total activ in trimestrul IV , anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Credite neper-formante in total activ (%)

3.209 3.474 6.322 5.82399999999999

MD-Agroindbank 1.311 2.845 6.67499999999999

5.717

0.5

2.5

4.5

6.5

Page 30: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor expirate in trimestrul IV,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Credite expirate ( lei )

88754000 123570000 249321000 170477000

MD-Agroind-bank

95688000 238558000 428352000 355162000

25,000,000125,000,000225,000,000325,000,000425,000,000

Credite expirate (lei )

Page 31: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Dinamica creditelor expirate in total credite in trimestrul IV ,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Ponderea creditelor ex-pirate in total credite (%)

5.505 5.52599999999999

13.159 11.185

MD-Agroindbank (%) 2.02 4.732 9.907 6.538

1

5

9

13Cr.exp./Tot.cr. <20 %20-40 % -Calitatea activelor joasa>40 % - este o problema serioasa

Page 32: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Influenta riscului de credit asupra formarii profitului net in trimestrul

IV ,anii 2007-2010.

2007 2008 2009 2010

Credite nefavor-abile(lei)

83703000 130101000 202297000 169196000

Fondul de risc

81185241 114028356 137616380 130647183

Profit net 91165965 73447669 13900997 61446735

25000000

75000000

125000000

175000000

225000000

Page 33: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Au elaborat:

1. Blanuta Corina2. Rebeja Valentin3.Muntean Gheorghe4. Scurtu Oleg

Page 34: Mobiasbanca Analiza Portofoliului de Credite

Happy End