22
ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA CĂLĂRAŞI 2009 DINAMICĂ I POTEN IAL

DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA

CĂLĂRAŞI 2009

DINAMICĂ I POTEN IAL

Page 2: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

DINAMICA PIEłEI

DINAMICA RIDICATĂ = CONCRETIZARE POTENłIAL?

ROMÂNIA POTENłIAL DE CREŞTERE PENTRU EUROPA

CĂLĂRAŞI 2009

SUBSCRIERI - RAPORT REGIONAL

CREŞTERE CU ORICE PREł?

COMPANII DE TOP

DEZBATERI

Page 3: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

1.500

2.000

2.500

3.000

Asigurari de viata (mil. euro) Asigurari generale (mil. euro)

Prime brute subscrise 1997 – 2008 (mil. euro)

DINAMICĂ RIDICATĂ

CĂLĂRAŞI 2009

0

500

1.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

NOTĂ:Înainte de Dec. 1998, mil. ECUÎnainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise

PiaŃă tânar ă, cu un poten Ńial enorm înc ă nevalorificat• Rate de cre ştere “dublu digit” • Dinamic ă foarte ridicat ă faŃă de media european ă (4,5% în 2005)• Pondere redus ă a asigur ărilor de via Ńă (max. 23% în 2005)

Page 4: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

� Grad de penetrare (% din PIB) foarte sc ăzut

POTENłIAL DE CREŞTERE

România – grad de penetrare Gradul de penetrare în Ńările ECE fa Ńă de media european ă (2007)

CĂLĂRAŞI 2009

Page 5: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

2007- DENSITATEA ASIGURĂRILOR

România – densitatea asigur ărilor Densitatea asigur ărilor în Ńările ECE fa Ńă de media european ă (2007)

ROMÂNIA: 100 EUR/LOCUITOR

MEDIA UE: 1.600 EUR/LOCUITOR

CĂLĂRAŞI 2009

Page 6: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

60%

70%

80%

90%

100%alte asigurari generale

Asigurari de credite si garantii

Asigurari tip

PORTOFOLIU ÎN FORMARE

� Clasele auto domin ă portofoliul: > 50%, fa Ńă de < 14%, media UE

� Asigur ările de s ănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici

CĂLĂRAŞI 2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

T3

20

08

Asigurari tip PROPERTY

Asigurari RCA si CV

Asigurari auto CASCO

Asigurari de viata

Page 7: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

VIAŢĂ 19,80

RCA 21,08

PROPERTY 11,92

CREDITE ŞI GARANŢII 2,45

RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40

Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN. – SEPT. 2008 (%)

PORTOFOLIU ÎN FORMARE

CĂLĂRAŞI 2009

CASCO 40,17

� Clasele auto domin ă portofoliul: >57%, cre ştere cu ~ 4 puncte procentuale fa Ńă de 2006

� Asigur ările de proprietate : 11,5% , în sc ădere cu ~1 punct procentual fa Ńă de anii preceden Ńi

� Asigur ările de s ănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respecti v 1,4)

Page 8: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

1.000

1.500

2.000

2.500

ASIGURĂRI, INDICATORI 2000 - 2008

CĂLĂRAŞI 2009

0

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T3 2008

PBS Daune platite

� În ultimii ani, rata de cre ştere a daunelor a fost superioar ă celei a primelor subscrise

� În S1 2008: PRIME BRUTE SUBSCRISE +11,03%; DAUNE PL ĂTITE +12,14%

EUR mil.

Page 9: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

PBS ŞI DAUNE PLĂTITE PENTRU AUTO (MIL. EURO)

64,36%Rata daunei

Circa 58.6%

CĂLĂRAŞI 2009

�Cea mai ridicat ă rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu !

�Asigurarile CASCO reprezinta aproape 38% din total PBS si aduc aproape 57% din totalul daunelor din piata.

54,37%

42,30%

45,43%

51,03%

57,75%

57,80%

Page 10: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

Balan Ńa profit / pierdere 2000 – 2007 (mil. euro)

OBIECTIV - PROFITABILITATEA

0

20

40

60

80

2007Mil. EUR

CĂLĂRAŞI 2009

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Profit

Pierdere

Rezultat financiar agregat

2007 EUR

+ 49- 125= -76

Page 11: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

Prime brute subscrise (mil. euro)

RAPORT BUCUREŞTI/TERITORIU

CĂLĂRAŞI 2009

Page 12: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

53,2 %

RAPORT TOTAL SUBSCRIERI ianuarie - septembrie 2008

CĂLĂRAŞI 2009

46,8 %

BUCUREŞTI: 859 MIL. EUR

TERITORIU: 977 MIL. EUR

Page 13: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

PONDERE PBS BUCUREŞTI/TERITORIUianuarie – septembrie 2008

95,739,8

11,037,6

61,620,6

45,623,1

58,242,1

4,360,2

89,062,4

38,479,4

54,476,9

41,857,9

DELTA Asigur ări

DELTA Addendum

CARPATICA Asig.

BCR Asigur ări

ASTRA-UNIQA

ASIROM

ASIBAN

ARDAF

ALLIANZ- łIRIAC

ABC Asigur ări

CĂLĂRAŞI 2009

35,064,4

41,952,3

19,667,1

47,837,9

93,545,9

30,4

65,035,6

58,147,7

80,432,9

52,262,1

6,554,1

69,6

- 25 50 75 100

UNITA

R.A.I.

OTP Garancia

OMNIASIG

KD Life

IRASIG

INTERAMERICAN

GENERALI

GARANTA

FATA Asigur ări

EUROINS

Bucure şti+Ilfov

Teritoriu

Page 14: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

Locul I

ASIROM - 16 jud.ALLIANZ - 10 jud.

OMNIASIG - 10 jud.ASIBAN - 2 jud.ARDAF - 1 jud.UNITA - 1 jud.

CĂLĂRAŞI 2009

Page 15: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

CL6.95%

DB11.77%

REGIUNEA SUD-MUNTENIA

2007: 16,32% din total PBS excl. B-IF

2007: 7,74% din total PBS

2007: 166,36 mil. EUR

+ Regiune in EUR: 51,67%

+ Media Pietei EUR 2007: 32,2%

CĂLĂRAŞI 2009

GR 5.24%

TR 6.65%

IL6.86% PH

29.62%

AG32.92%

GIURGIU

TELEORMAN

IALOMITA

CALARASI

DAMBOVITA

PRAHOVA

ARGES

Page 16: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

REGIUNEA SUD-MUNTENIA

PRIME BRUTE SUBSCRISE 2007 (MIL. EUR)

19.58

49.27

54.77

11.56

DAMBOVITA

PRAHOVA

ARGES

CĂLĂRAŞI 2009

8.72

11.06

11.41

11.56

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

GIURGIU

TELEORMAN

IALOMITA

CALARASI

Page 17: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

TOP 10 COMPANII – REG. SUD-MUNTENIA(ianuarie-septembrie 2008)*

CompaniaPBS

COTA DE

PIATA

mil. EUR %

1 ASIROM 25.7 15.5

2 OMNIASIG 23.2 14.0

3ALLIANZ-TIRIAC

16.3 9.8

4 UNITA 14.3 8.6

CĂLĂRAŞI 2009

4 UNITA 14.3 8.6

5 BCR Asigur ări 12.2 7.3

6 ASIBAN 10.9 6.6

7 ARDAF 10.9 6.6

8 ASTRA-UNIQA 7.4 4.5

9 GENERALI 2.3 1.4

10 OTP Garancia 2.0 1.2

TOTAL TOP 10 125.2 75.4

TOTAL REGIUNE 165.9 100.0

Page 18: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

CĂLĂRAŞI

Suprafa țțțță: 5.088 km 2

Popula țțțție: 319.701

Număr salaria Ńi: 48.179 (noiembrie 2008)

PBS 2007: 11,56 mil. EUR (Locul 35 din 41)

Densitatea asig.: 36,14 EUR/ loc.

Salariu Brut: 1.506 RON (noiembrie 2008)

Densitate: 63 loc. / km 2

CĂLĂRAŞI 2009

Densitate: 63 loc. / km 2

Page 19: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

SALARIA łI ÎN ASIGURĂRI – 2007

16.5225.82110.701

168

CĂLĂRAŞI 2009

ROMÂNIA TERITORIU BUCUREŞTI

168

CĂLĂRAŞI

Page 20: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

LOCUITORI / ANGAJAT ÎN ASIGUR ĂRI 2007

1.315/11.825/1

1.903/1

CĂLĂRAŞI 2009

ROMÂNIA

1.315/1378/1

TERITORIU BUCUREŞTICĂLĂRAŞI

*Statistica se refera exclusiv la ANGAJATII compani ilor de asigurari, cu Carte de Munca

Page 21: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDE łEANDE ASIGURĂRI (ian. – sept. 2008)*

Credite şi garan Ńii

3,3% DAUNE LA PROPRIETĂłI

(Asigur ări AGRICOLE incluse)

6,1%

Alte clase de asigur ări

2.6% Asigur ări de via Ńă

6,4%

CĂLĂRAŞI 2009

Incendiu şi calamit ăŃi naturale

10,1%

RCA

33,5%

CASCO

38,1%

Page 22: DINAMIC Ă I POTEN IAL · VIAŢĂ 19,80 RCA 21,08 PROPERTY 11,92 CREDITE ŞI GARANŢII 2,45 RĂSPUNDERE CIVILĂ 1,40 Structura portofoliului pe clase de asigur ări în IAN.– SEPT

TOP COMPANII CĂLĂRAŞI ianuarie – septembrie 2008*

PRIME BRUTE SUBSCRISE MIL. RON

2.545

2.946

3.498

3.799

4.877

5.336

5.343

6.050

BCR Asigur ări

ASTRA-UNIQA

ASIBAN

ARDAF

OMNIASIG

UNITA

ASIROM

ALLIANZ- łIRIAC

CĂLĂRAŞI 2009

0.006

0.012

0.020

0.143

0.226

0.235

0.396

0.619

1.245

2.545

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

ABC Asigur ări

KD Life

DELTA Addendum

FATA Asigur ări

OTP Garancia

EUROINS

CARPATICA Asig.

GENERALI

BT Asigur ări

BCR Asigur ări