GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  1/55

  GESTIUNEA PORTOFOLIULUI

  1) Orice investitor rational doreste sa obtina un castig cat mai mare.RASP:T

  2) Titlurile derivate poarta aceasta denumire, pentru ca existenta si valoarea de piata a lor depind de activele la careele se refera.RASP:T

  3) Gestiunea activa se bazeaza pe ipoteza ca piata monetara nu este eficienta.RASP:F

  4) Agentii de pe piata de capital sunt diferiti din punct de vedere al dosarului de portofoliu .RASP:F

  5) O piata financiara eficienta, va realiza alocarea fondurilor catre acele proiecte de investitii care furnizeaza orentabilitate maxima la un nivel de risc implicat.RASP:a

  6) In cazul pietei financiare, concurenta perfecta presupune faptul ca toti agentii participa la formarea pretului unuiactiv, neavand puterea de a-l influenta individual.RASP:T

  7) Pentru integrarea evolutiei cursurilor trecute in anticiparile de cursuri viitoare se analizeaza coeficientul de actu-alizare a dispersiilor cursurilor trecute.RASP:F

  8) Agentii de pe piata de capital sunt diferiti din punct de vedere al managerului de portofoliu.RASP:T

  9) In modelele clasice de gestiune a portofoliului, structura initiala a capitalurilor investite nu se modifica pe par-

  cursul perioadei analizate.RASP:a

  10) Metoda Monte Carlo nu ia in considerare ipoteze particulare legate de forma distributiei.RASP:T

  11) Modelul Markowitz ofera o solutie pentru gestiunea eficienta a portofoliului, pentru investitorii rationali carac-terizati prin indiferenta fata de risc.RASP:F

  12) Calitatea procesului de evaluare si, implicit, performanta portofoliului depind de cantitatea si calitatea datelordisponibile.

  RASP:a

  13) Conform teoriei clasice a portofoliului, piata este caracterizata printr-un grad semnificativ de lichiditate.RASP:T

  14) Optiunile sunt contracte cotate de bursa, care se incheie intre un vazator si un cumparator.RASP:a

  15) In cazul unei gestiuni dinamice autofinantate sunt permise aporturile suplimentare de capital.RASP:F

  16) Gestiunea pasiva are drept scop supravietuirea pe piata, fara a utiliza anticipari asupra evolutiei viitoare a aces-

  teia.RASP:T

  17) Abordarea top-down constituie abordarea traditionala in gestiunea de portofoliu.RASP:F

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  2/55

  18) Obligatiunile sunt titluri de creanta negociabileRASP:T

  19) Prin prisma gradului de protectie a investitorilor, se deosebesc: obligatiuni cu bonuri de subscriere si obligatiuninegarantate.RASP:F

  20) Asimetria de informatii poate genera castiguri anormale pentru anumiti operatori de pe piata bursiera.RASP:T

  21) Obligatiunile clasice ofera ca principal castig , cuponul fix fiind insotite optional de prime de emisiune sau deprime de rambursare.RASP:T

  22) Obligatiunile cu dobanda flotanta, includ in clauzele imprumutului, o rata interna de rentabilitate, ceea ce oferaprotectia castigurilor investitorului-creditor, in conditiile in care dobanzile scad foarte mult.RASP:F

  23) In cazul metodei analitice de calcul al VaR al unui portofoliu, factorii de risc sunt modelati prin variabilealeatoare, distribuite conform unel legi de distributie teoretice.RASP:T

  24) Actiunile sunt considerate titluri financiare mai riscante decat obligatiunile.RASP:a

  25) La echilibru, rata rentabilitatii estimate este mai mare cu rata rentabilitatii cerute.RASP:f

  26) Factorul de ajustare al riscului unei actiuni date, este obtinut prin inmultirea primei de risc a pietei cu riscul in-vestitiei totale masurat prin beta.RASP:F

  27) Daca coeficientul de autocorelare este supraunitar, inseamana ca evolutia cursurilor este aleatorie, eventualelevariatii de curs fiind determinate de alti factori imprivizibili.RASP:F

  28) Panta SML reflecta gradul de diversiune fata de risc in economie.RASP:F

  29) Gestiunea activa a portofoliului se bazeaza, implicit, pe ipoteza ca piata financiara nu este eficienta.RASP:a

  30) Sistemul de gestiune activa nu poate fi practicat si la nivelul claselor de active.RASP:f

  31) Prin gestiunea statica, se fixeaza la momentul initial structura portofoliului, care se mentine neschimbata pe par-cursul intregii perioade de gestiune .RASP: T

  32) Elementele specifice titlului de stat sunt: scadenta, activul de baza, pretul de exercitiu si prima.RASP:a

  33) Contractele futures sunt cotate zilnic pe piata facand ca valoarea acestora sa difere in functie de raportul cerere /oferta.RASP:T

  34) Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile, dar nu pot fi emise in forma materiala.

  RASP:F

  35) Firmele, ca operatori ce actioneaza pe piata financiara , pot dispune de resurse financiare excedentare.RASP:T

  36) Un risc cu care se confrunta actionarii unei societatii este riscul de exigibilitate si de faliment al acesteia.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  3/55

  RASP:F

  37) Performanta unui portofoliu constituit din actiuni comune nu depinde de performanta fiecarui titlu in parte.RASP:f

  38) Durata unei obligatiuni poate fi cel mult egala cu maturitatea acesteia, o obligatiune fiind cu atat mai atractivapentru un investitor cu cat durata este mai ridicata (mare).RASP:F

  39) O crestere a ratei dobanzii pe piata va majora pretul de piata al obligatiunii in conditiile in care rata cuponuluioferita de emitent este inferioara altor oportunitati de investire din aceasi clasa de risc.RASP:F

  40) Daca investitorul doreste realizarea unei imunizari perfecte a portofoliului sau, acesta nu trebuie sa reanalizezecompozitia acestuia ori de cate ori au loc modificari ale ratei dobanzii pe piata.RASP:F

  41) In cazul in care un investitor poseda o informatie privilegiata, el va fi interesat sa cumpere actiuni la pretul ac-tual, care nu reflecta aceasta informatie.RASP:a

  42) Selectia adversa presupune faptul ca indivizii vor lua decizia optima pe baza informatilor pe care le detin, doardaca au certitudinea ca acestea sunt corecte in realitate.RASP:F

  43) Un portofoliu se considera imunizat pentru un orizont dat de timp daca valoarea acestuia la finalul perioadei, incontextul modificarii ratei pe piata a dobanzii, va fi mai mare decat valoarea pe care ar fi avut-o, daca ratadobanzii ar fi fost constanta.RASP:f

  44) Scopul emisiunii valorilor mobiliare il constituie mobilizarea capitalurilor disponibile si dispersate.RASP:a

  45) Din punct de vedere al modului in care produsele bancare sunt create, exista: valori mobiliare primare, derivatesi sintetice.RASP:a

  46) Din punct de vedere juridic, actiunea este insemnul prin care dreptul actionarului este incorporat, adica un titlude credit constatator al drepturilor si obligatilor ce decurg din calitatea de actionar.RASP:a

  47) Produsele derivate pot fi realizate prin combinarea de contracte futures de vanzare si de cumparare, de optiuniput si call, precum si prin combinatii intre diferite tipuri de futures si optiuni.RASP:f

  48) Principiu de baza al gestiunii active se refera la construirea unui portofoliu care sa se identifice cat mai bine cuindicele pietei, respectiv sa se incerce investirea in titlurile ce intra in compozitia indicelui caracteristic pietei fi-nanciare, in aceleasi proportii.RASP:F

  49) In functie de conditiile emisiunii, dobanda poate fi simpla sau fixa.RASP:F

  50) Imunizarea se defineste, ca fiind un set de reguli de crestere a impactului ratei dobinzii de pe piata asupra averiiunui investitor.RASP:f

  51) Rata estimata a rentabilitatii reflecta valoarea pe care investitorul se asteapta sa o castige pentru o actiune.RASP:T

  52) Gestiunea pasiva a portofoliului se fundamenteaza pe strategii, pentru a se profita de pe urma ineficientei pietei.RASP:F

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  4/55

  53) Din punct de vedere al gestionarului de portofoliu, exista numai un singur portofoliu fundamental, respectiv celal pietei.RASP:F

  54) O obligatiune este atractiva pentru un investitor daca durata de viata a acesteia este cat mai scazuta.RASP:a

  55) Metoda istorica, de calcul a VAR, se bazeaza pe serii de date istorice privind factorii de risc pentru a deduce o

  distributie empirica a rentabilitatii portofoliului.RASP:T

  56) Metoda Monte Carlo, de calcul a VAR, ia in considerara diverse ipoteze particulare legate de forma distributiei.RASP:F

  57) Obligatiunile sunt instrumente de credit pe termen scurt.RASP:F

  58) Criteriul rentabilitate-risc presupine alegerea investitiei care are rentabilitatea medie estimata maxima in condi-tiile unui risc dat.RASP:T

  59) Modelul Markowitz, ofera o solutie pentru gestiunea eficienta a portofoliului, pentru investitorii rationali carac-terizati printr-o atitudine indiferenta fata de risc.RASP:F

  60) Actiunile sunt emise de o companie sau societate comerciala pentru constituirea, marirea sau restructurarea cap-italului propriu.RASP:a

  61) Optiunile sunt contracte, cotate la bursa incheiate intre un vanzator si cumparator, prin care cumparatorul aredreptul dar si nu obligatia de a vinde sau cumpara un activ , la o data prestabilita, in schimbul platii unei prime

  catre vanzator.RASP:a

  62) Gestiunea activa a portofoliului nu are ca obiectiv obtinerea unei performante superioare celei a pietei.RASP:F

  63) Alocarea strategica a activelor consta in alegerea portofoliului, in sensul repartizarii intre diferitele clase de ac-tive, in functie de obiectivele investitorului.RASP:T

  64) In cazul unei obligatiuni, rentabilitatea acesteia este data de dividendele incasate de actionari si de cresterile decurs bursier.

  RASP:F

  65) Indiferent de obligatiunea achizitionata, un investitor se confrunta cu riscul de pierdere, ca urmare a respectariiangajamentelor asumate de firma emitenta.RASP:F

  66) Cresterea ratei dobanzii pe piata, atrage dupa sine, majorarea valorii cupoanelor reinvestite , pentru ca valorifi-carea lor economica se va face la o rata de rentabilitate inferioara.RASP:F

  67) Strategia de imunizare, a unui portofoliu de obligatiuni, porneste de la ideea ca averea prezenta a unui investitorce detine un astfel de portofoliu, este fiferenta dintre valoarea prezenta a cash inflow-urilor viitoare si valoarea

  prezenta a cash outflow-urilor asteptatea pentru un orizont de timp finit.RASP:T

  68) Indicatorul Value-at-Risk (VaR), masoara pierderea maxima pe care o poate suporta un portofoliu pe o perioadadata.RASP:T

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  5/55

  69) Ineficienta unei piete, in general, se materializeaza in capacitatea acesteia de a servi scopului pentru care func-tioneaza.RASP:F

  70) Detinatorul contractului futures are posibilitatea de a alege intre a cumpara sau nu activul de baza, ca in cazuloptiunilor.RASP:F

  71) Rentabilitatea se obtine prin raportarea beneficiilor obtinute, la eforturile financiare ale investitorului.RASP:a

  72) Eficienta forte, preupune integrarea imediata in noul curs a oricarei informatii cu caracter public privind patri-moniul firmei, rezulktatele ei, dividendele ei, distribuirea de actiuni diferite etc.RASP:F

  73) La o emisiune de actiuni, in cazul lichidarii firmei, creditorii au prioritate in fata actionariilor.RASP:F

  74) Indicatorul Value-at-Risk (VaR), ofera o estimare a pierderii potentiale pentru un portofoliu ce actioneaza pe opiata si evolueaza normal, dar si pentru situatiile in care se inregistreaza diverse crize financiare.RASP:F

  75) De multe ori, guvernele i alte institu ii impl icate n procesul guvernarii se pot constitui ca op-eratori pe pia a financiar . RASP:a

  76) Din punct de vedere practic, n construc ia de portofolii se consider c exist dou viziuni: abord rile bottom-down i top-up.RASP:F

  77) n general, exist un raport invers ntre rating-ul asociat diverselor tipuri de obliga iuni i rata de rentabilitate oferit de emiten ii acestor titluri.

  RASP:a

  78) Gestiunea activa a portofoliului se bazeaza implicit pe ipoteza ca piata financiara este eficienta.RASP:F

  79) Panta SML reflect gradul de aversiune fa de risc n contabilitate. RASP:F

  80) Deciziile gestionarului de portofoliu care folosete ipoteza dinamica forte pot fi considerateca obiective n sensul c pot fi justificate cu uurin . RASP:F

  81) Calitatea procesului de evaluare i, implicit, performan a portofoliului depind de cantitatea icalitatea datelor disponibile.RASP:a

  82) Obiectivele gestiunii active de portofoliu, prin ncercarea permanent de a ob ine ctiguri mai mari dect cele ob inute de pia , accept , implicit, pe aceast cale eficienta pie ei de capital.RASP:F

  83) n teoria monetara agen ii economici sunt considera i a fi caracteriza i prin aversiune fa de risc, indiferent de nivelul averii de care dispun.RASP:F

  84) Din punctul de vedere al evit rii riscului de insolvabilitate i de faliment al unei societ i, cea mai bun pozi ie este cea de inut de creditori, dup care urmeaz ac ionarii preferen -tiali i, n final, ac ionarii comuni.RASP:T

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  6/55

  85) Ideea de baz a imuniz rii este de a egala elasticitatile valorilor prezente a cash inflow- urilor viitoare, respectiv a cash outflow-urilor ateptate pentru un orizont finit de timp,calculate n raport cu modific rile n rata dobanzii.RASP:T

  86) Prima de risc a pie ei, RP M, depinde de gradul de diversiune pe care investitorii medii l aufa de risc.RASP:F

  87) Una din premisele modelului Markowitz este cea potrivit c reia investitorii interpreteaz fiecare investi ie posibila numai din punctul de vedere al costurilor anicipatei anticipate.RASP:F

  88) Scopul principal al analizei grafice a indicelui bursier const n stabilirea evolutiei pe termen scurt i n previzionarea schimbarilor de tendinta.RASP:F

  89) De cele mai multe ori, n activitatea de gestiune a portofoliului, important nu este calcululex-post al performan elor titlurilor n care s-a realizat investi ia, ci o previziune a indicato -

  rilor de performan .RASP:T

  90) Valorile mobiliare emise de stat sunt titluri considerate riscante n rndul investitorilor, fiind emise nvederea finan rii cheltuielilor pu blice.RASP:f

  91) Ideea lui Charles Dow, fondatorul analizei grafice a cursurilor, a fost de a studia cursul unuititlu, al unei materii prime sau evolu ia unei piete n form grafic i de a ncerca s identi -fice figuri a c ror semnifica ie este cunoscut . RASP:T

  92) Actiunile sunt titluri financiare nenegociabile, indivizibile, emise de o companie sau societate comerciala pentru

  marirea sau restructurarea capitalului.RASP:F

  93) Abaterea medie patratica este un indicator de cuantificare a riscului specific actiunilor.RASP:a

  94) Coeficientul de volatilitate Beta nu este un indicator de cuantificare a riscului specific actiunilor.RASP:f

  95) Conform teoriei clasice a portofoliului, piata este caracterizata printr-un grad redus de lichiditateRASP:F

  96) Valorile mobiliare nu sunt convertibile in aur.RASP:T

  97) Daca o actiune este de doua ori mai riscanta decat alta prima de risc este de doua ori mai mare.RASP:T

  98) Dreptul de a modifica contractul de societate si statutul firmei emitente, este un drept specific pe care il conferaactiunile comune actionarilor.RASP:f

  99) Riscul financiar reprezinta un risc specific fiecarei actiuni.RASP:T

  100) Abordarea bottom-up acorda importanta, inainte de toate, alegerii pietelor pe care se va investii.RASP:F

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  7/55

  101) Actiunile comune sunt titluri financiare care ofera posesorilor acestora dreptul de vot in Adunarea Generala aActionarilor.RASP:a

  102) O piata financiara eficienta va realiza alocarea fondurilor catre acele proiecte de investitii care furnizeaza orentabilitate minima la nivelul de risc implicat.RASP:F

  103) Posesorii de obligatiuni nu au drept de vot, ei nu se pot implica in activitatea de conducere a firmei ale carei ti-tluri le detin.

  RASP:T

  104) Actiunile listate la bursa sunt titluri de plasament ce se caracterizeaza printr-un grad ridicat in ceea ce privesteriscul. RASP: T

  105) In procesul economisirii obiectivul avut in vedere este obtinerea de profit, in timp ce in cazul investitilor acumu-larea de capital.RASP:F

  106) Diferenta dintre pretul de emisiune al noilor actiuni, atunci cand are loc majorarea capitalului, si valoarea nomi-nala a acestora se numeste prima de capital.RASP:F

  107) Drepturile de preferinta nu sunt titluri de valoare ce pot fi tranzactionate la bursa.RASP:f

  108) Economisirea inseamna crearea unor rezerve de bani care sa fie pastrate in conditii de risc ridicat.RASP:F

  109) Piata activelor alternative cuprinde si piata imobiliara.RASP:f

  110) Piata activelor alternative cuprinde si piata asigurarilor.

  RASP:F111) Rata rentabilitatii caracterizeaza comportamentul unui activ financiar pe o perioada trecuta sau viitoare.

  RASP:T

  112) Odata puse in circulatie valorile mobiliare pe piata primara, acestea, fac obiectul tranzactilor pe piata secundara.RASP:a

  113) Un activ poate fi detinut in proportii diferite de un anumit numar de investitori, dar un investitor poate repartizabanii sai in mai multe tipuri de actiuni.RASP:T

  114) Actiunile au o valoare nominala ,egala decat suma pe care ele o reprezinta in capitalul social al companiei.RASP:a

  115) Riscul specific fiecarui actiuni este un risc nesistematic.RASP:T

  116) Intr-o piata eficienta, in forma semislaba, este inutila analiza fundamentala fondata pe informatiile publice.RASP:T

  117) Riscul unui plasament este dat de posibilitatea ca la momentul vanzarii, suma obtinuta sa fie cat mai mare decatcea investita initial.RASP:f

  118) Prin activ ne putem referi la orice instrument ce poate fi utilizat in procesul economisirii.RASP:F

  119) Riscul capitalului reprezinta posibilitatea ca valoare capitalului investit sa creasca.RASP:F

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  8/55

  120) Instrumentele in care se fac plasamantele din activele Fondului de catre Administrator sunt in, mod obligatoriu,prevazute in lege.RASP:T

  121) Diversificarea inseamna plasarea banilor in cat mai multe instrumente si tipuri de active pentru a micsora risculla care se expune portofoliul.RASP:a

  122) Eficienta informala a pietei financiare este definita prin situatia in care preturile activelor nu inglobeaza si re-flecta partial informatiile disponibile pe piata financiara.RASP:F

  123) Modelul Markowitz ofera o solutie pentru gestiunea eficienta a portofoliului, pentru investitorii rationali carac-terizati prin aversiune fata de riscRASP:T

  124) In cazul unei gestiuni dinamice autofinantate nu sunt permise aporturile suplimentare de capital, dar se pot re-trage fonduri in perioada de gestiune.RASP:F

  125) Sensibilitatea unui portofoliu poate fi definita ca fiind modificarea cu puncte procentuale a rentabilitatii acestuia, determinata de modificarea cu un punct procentual a rentabilitatii pietei.RASP:f

  126) Rentabilitatea se obtine prin raportarea beneficilor obtinute, la rezultatele financiare ale investitorului.RASP:F

  127) La o emisiune de obligatiuni, in cazul lichidarii firmei, actionarii au prioritate in fata creditorilor.RASP:F

  128) Deflatarea se calculeaza pe baza relatiei lui Fisher care are urmatoarea formula:

  (1+ Rnominala) = ( 1+ Rreala ) x (1 Rinflatiei ).RASP:F

  129) Rentabilitatea unui titlu mobiliar reprezinta pierderea obtinuta in urma investirii unui capital intr-o valoare mo-biliara.RASP:f

  130) Indicele BET- FI este un indice sectorial ce include numai fondurile de investitii listate la Bursa de Valori Bu-curesti.RASP:T

  131) Primele 10 societati cotate la bursa , in Categoria 1 avand cea mai mare lichiditate sunt incluse in indicele

  RASDA-Q.RASP:F

  132) Printre primele 10 societati , cotate la Categoria 1, avand cea mai mare lichiditate si incluse in indicele BET senumara si Societatea Transelectrica .RASP:T

  133) Daca potentialul castig asteptat este mai mic decat suma investita atunci investitia merita sa fie efectuata.RASP:F

  134) Printre primele 10 societati , cotate la Categoria 1, avand cea mai mare lichiditate si incluse in indicele BET senumara si Banca Comerciala Romana.RASP:F

  135) Comisioanele de brokeraj si costurile de tranzactionare se aduna la calculul profitului net.RASP:f

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  9/55

  136) O etapa importanta in stabilirea unei strategii proprii de investitii o reprezinta si activitatea de informare, deidentificare a oportunitatilor oferite de mediul financiar.RASP:T

  137) Dividendele sunt castiguri fixe, in functie de rezultatele si politica pe care o are compania.RASP:f

  138) Actiunile preferentiale presupun in general un dividend variabil.RASP:f

  139) Costurile de prelucrare a informatiilor nu reprezinta un factor ce poate crea probleme in modelarea proceselorgestiunii portofoliului.RASP:F

  140) La lichidarea firmei actionarii sunt ultimii in ceea ce priveste recuperarea capitalului investit.RASP:T

  141) Atomicitatea semnifica faptul ca activele sunt reprezentate de un numar mare de actiuni care pot fi cumparatepentru sume diferite.RASP:T

  142) Unele obligatiuni pot fi convertibile in actiuni la momentul in care ajung la maturitate.RASP:T

  1) Firmele, ca operatori ce ac ioneaz pe pia a financiar , au un comportament bazat pe ur -m toarele premise teoretice:

  A) firmele sunt preocupate de receptarea de semnale de pe pia ;B) firmele pot ac iona pe aceast pia n cadrul segmentului achizi iilor; C) firmele sunt preocupate de transmiterea de semnale c tre pia ; D) firmele dispun ntotdeauna de resurse financiare deficitare;E) firmele pot dispune de resurse financiare excedentare.

  Alege i varianta corect : 1 A,B,C;

  2 A,C,E;

  3 C,D,E;

  4 B,C,E;

  5 B,C,D.

  RASP:4

  2) n func ie de atitudinea fa de risc, exist persoane care doresc: A) reducerea riscului;B) eliminarea riscului;C) maximizarea riscului;D) asumarea riscului;E) o atitudine de indiferen fa de risc.

  Rspunsurile incorecte sunt:

  1 B+C

  2 A+B

  3 A+D

  4 B+E

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  10/55

  5 D+E.

  RASP:1

  3) Printre factorii care pot crea probleme n modelarea proceselor ap rute n gestiunea porto -foliului se num r ntre altele:

  A) num rul de informa ii disponibile, precum i informa iile folosite efectiv; B) calitatea informa iilor folosite;

  C) costurile de prelucrare a informa iilor;D) fiscalitatea i costurile de tranzac ie practicate;E) volumul tranzac iilor.

  Alege i varianta incorect :

  1 A;

  2 C;

  3 B;

  4 A+B+C;

  5 nici un r spuns nu este corect.

  RASP:3

  4) Trei elemente esen iale caracterizeaz valorile mobiliare: A) sunt instrumente negociabile;B) sunt instrumente convertibile n aur;C) pot fi emise, n practic , n form material ; D) sunt eviden iate, n practic , prin nscrieri n cont; E) confer de in torilor lor drepturi patrimoniale i nepatrimoniale.

  Alege i variantele incorecte:

  1 A+B

  2 B+E

  3 D+E

  4 B+C

  5 C+D

  RASP:4

  5) Din punctul de vedere al modului n care produsele bursiere sunt create, ele se mpart n 3 mari categorii:Alege i varianta incorect .

  1 valori mobiliare primare;

  2 valori mobiliare secundare;

  3 valori mobiliare derivate;

  4 valori mobiliare sintetice.

  RASP:2

  6) Prin prisma gradului de protec ie a investitorilor, obliga iunile se pot ncadra n urm toarele dou categorii:

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  11/55

  A) obliga iuni garantate de stat;B) obliga iuni garantate cu anumite active;C) obliga iuni negarantate.

  Alege i varianta corect :

  1 A+B

  2 A+C

  3 B+C4 A

  5 A+B+C.

  RASP:3

  7) n practica interna ional , al turi de obliga iunile clasice se utilizeaz noi tipuri de obliga i -uni:

  A) obliga iuni cu bonuri de subscriere;B) obliga iuni de participa ie; C) obliga iuni convertibile n ac iuni; D) obliga iuni cu dobnd indexat ; E) obliga iuni cu dobnd variabil .

  Alege i varianta incorect :

  1 A

  2 C

  3 D

  4 D+E

  5 A+B+C+D+E

  RASP:3

  8) Titlurile derivate poart aceast denumire pentru c existen a i valoarea de pia a aces -tor titluri depind deAlege i varianta corect .

  1 structura pie ei la care se tranzac ioneaz ;

  2 valoarea lor, exprimat n unit i monetare; 3 reglement rile contabile interna ionale;

  4 activele la care se refer ;

  5 sistemul informatic al pie ei la care se tranzac ioneaz .

  RASP:4

  9) Contractul futures este o n elegere ntre dou p r i, care stabilete c :

  A) se vinde un anumit activ;B) se cump r un anumit activ; C) ncheierea acestui contract se face la un pre stabilit;D) executarea acestui contract se face la o dat viitoare;E) acest contract nu se coteaz dect lunar.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  12/55

  Alege i varianta corect :

  1 A+C+D

  2 B+C+D

  3 B+C+D+E

  4 A+B+C+D+E

  5 A+B+C+D

  RASP:5

  10) Produsele sintetice rezult din combinarea unor active ............. diferite i crearea, pe aceast baz , a unui instrument de plasament nou.

  1 monetare;

  2 lichide

  3 exigibile4 imobiliare

  5 financiare

  RASP:5

  11) ntr-o defini ie simpl , un portofoliu constituie: Alege i varianta corect .

  1o grupare de investi ii;

  2 o grupare de pasive;

  3 o combinare de obliga iuni;

  4 o grupare de active;

  5 un set de oportunit i.

  RASP:4

  12) Principiul de baz al gestiunii pasive este de a se construi un portofoliu care:Alege i varianta corect .

  1 s foloseasc la maximum oportunit ile pie ei;

  2 s se identifice ct mai bine cu indicele pie ei;

  3 s urm reasc maximizarea profitului;

  4 s urm reasc minimizarea cheltuielilor cu comisioanele;

  5 s fie profitabil pe timp de cel pu in 10 ani.

  RASP:2

  13) Gestiunea activ se bazeaz implicit pe ipoteza c piata financiara...........

  1 este lichida.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  13/55

  2 nu este eficienta

  3 este eficienta

  4 inglobeaza toate informatiile sale

  5 este asemanatoare cu piata de capital

  RASP:2

  14) Procesul de investire top-down este segmentat n trei faze, anume:Alege i varianta incorect .

  1 alocarea tactic a activelor;

  2 alocarea tactic ;

  3 alocarea strategic a activelor;

  4 selectarea activelor.

  RASP:1

  15) Alocarea tactic const n ajustarea periodica a .............

  1 randamentului portofoliului

  2 alocarii strategice

  3 rentabilitatii portofoliului

  4 indicelui portofoliului

  5 pozitiei portofoliului

  RASP:5

  16) De cele mai multe ori, ns , calculele de .................. se fac prin raportarea rezultatelor ob inute la efortul financiar al investitorului

  1 aproximare

  2 prognoza

  3 randament4 rentabilitate

  5 rente viagere.

  RASP:4

  17) Efortul financiar al investitorului este, n fapt:Alege i varianta corect .

  1 dobnda de referin a b ncii centrale;

  2 comisionul pl tit broker-ului;

  3 dividendul ncasat de ac ionari;

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  14/55

  4 costul reclamei i a publicit ii;

  5 cursul bursier de cumprare a titlului.

  RASP:5

  18) ncasarea dividendelor exact la momentul nstr in rii ac iunii constituie un caz: Alege i varianta corect .

  1 nentlnit n practic ;

  2 destul de des ntlnit;

  3 destul de rar;

  4 ntlnit o dat pe trimestru, pe ntreaga burs de valori.

  RASP:3

  19) Ceea ce se face pe baza ................, pentru a se ob ine, din rentabilit i nominale, valoarea

  real a rentabilit ii, este deflatarea rentabilit ii nominale.

  1 rela iei lui Fama

  2 rela iei lui Stiglitz

  3 rela iei lui Markowitz

  4 rela iei lui Sharpe

  5 rela iei lui Fischer

  RASP:2

  20) Orice investitor ra ional doreste s obtin o .......................mare: Alege i varianta corect .

  1 rentabilitate reala

  2 srentabilitate estimata

  3 rentabilitate anuala

  4 rentabilitate nominala

  5 rentabilitate bruta

  RASP:2

  21) Raportarea la portofoliul pie ei este, n teoria na ional n domeniul gestiunii de portofoliu: Alege i varianta incorect .

  1 o ipotez ;

  2 componenta unui ir de ipoteze;

  3 un punct de referin pentru un agent oarecare al pie ei;

  4 un punct de referin pentru to i agen ii de pe pia ;

  5 dezideratul gestiunii active a portofoliilor.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  15/55

  RASP:5

  22) Realitatea pie elor de capital eviden iaz c agen ii de pe pia sunt diferi i din punctul de vedere al:Alege i varianta corect .

  1 managerului de personal;

  2 managerului de marketing;3 managerului de costuri;

  4 managerului de cota ii bursiere;

  5 managerului de portofoliu.

  RASP:5

  23) Criteriul rentabilitate-risc presupune alegerea investi iei care are rentabilitatea..maxim , n condi iile unui risc dat.

  1 medie;

  2 optim ;

  3 optim estimat ;

  4 maxim estimat ;

  5 medie estimat .

  RASP:524) Eficien a unei pie e, n general, se materializeaz n capacitatea acesteia de a servi:

  Alege i varianta corect .

  1 autorit ilor guvernamentale;

  2 b ncii centrale;

  3 economiei reale;

  4 echilibr rii balan ei comerciale;

  5 scopului pentru care func ioneaz .

  RASP:5

  25) n cadrul unei pie e financiare eficiente:Alege i varianta incorect .

  1 exist un nivel de risc implicat;

  2 se realizeaz alocarea fondurilor c tre proiecte de investi ii;

  3 aceste proiecte de investi ii vor furniza, n aceste condi ii, rentabilitatea maxim ;

  4 pre urile activelor vor ngloba instantaneu informa iile existente;

  5 pre urile activelor vor ngloba par ial informa iile existente.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  16/55

  RASP:5

  26) Concuren a perfect are ca implica ie, pe pia a bunurilor i serviciilor, faptul c pre ul este

  1 mai mic dect costul marginal al acestei pie e;

  2 mai mare dect venitul marginal al acestei pie e;3 egal cu costurile fixe ale acestei pie e;

  4 cel mult egal cu costurile variabile ale acestei pie e;

  5 predeterminat de pia .

  RASP:5

  27) Eficien a alocativ este definit prin situa ia care nu permit o alt alocare pe pia care s aduc altui operator o cretere a bun st rii f r a afecta un alt operator n sensul

  1 deterior rii pozi iei acestuia pe pia ;

  2 creterii productivit i i acestuia;

  3 sc derii costurilor fixe ale acestuia;

  4 mbun t irii bonit ii financiare a acestuia;

  5 sc derii bun st rii acestuia.

  RASP:5

  28) Analiza statistic a cursurilor bursiere vizeaz , n ceea ce privete pia a financiar , efi -cien a:

  Alege i varianta corect .

  1 financiar ;

  2 economico-social ;

  3 informa ional ;

  4 contabil ;

  5 managerial .

  RASP:3

  29) n func ie de informa iile disponibile i de rapiditatea integr rii lor n previziunile de cursuri exist , dup E. Fama, urm torul num r de forme de eficien informa ional : Alege i varianta corect .

  1 trei;

  2 dou ;3 patru;

  4 cinci;

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  17/55

  RASP:1

  30) n modelele clasice de gestiune a portofoliului, structura ini ial a capitalurilor investite, pe parcursul perioadei de analiz ,Alege i varianta corect .

  1 variaz n func ie de dobnda de referin a b ncii centrale;

  2 r mne neschimbat ; 3 se schimb n anumite condi ii de psihologie de burs ;

  4 se modific dup o frecven trimestrial ;

  5 r mne neschimbat , pentru o perioad de 5 ani.

  RASP:2

  31) Indicatorii de cuantificare a riscului unui portofoliu difer n func ie de: Alege i varianta corect .

  1 instrumentul financiar utilizat;

  2 mrimea bursei de valori respective;

  3 m rimea portofoliului analizat;

  4 dobnda medie bancar de pe pia ;

  5 viteza sistemului informatic al bursei de valori.

  RASP:132) n cazul metodei analitice de calcul al VaR al unui portofoliu, factorii de risc sunt modela i prin

  variabile

  1 p tratice;

  2 ntregi;

  3 ira ionale;

  4 aleatoare;

  5 sintetice.

  RASP:4

  33) VaR ofer o estimare a pierderii poten iale pentru un portofoliu ce ac ioneaz pe o pia ce func ioneaz

  1 n conformitate cu legile n vigoare;

  2 anticiclic;

  3 nu i n condi ii de crize financiare;4 n sensul expansiunii acestei pie e;

  5 n condi ii de depresiune economic .

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  18/55

  RASP:3

  34) Modelul Markowitz ofer o solu ie pentru gestiunea eficient a portofoliului, pentru investi -torii ra ionali caracteriza i prin: Alege i varianta corect .

  1 calit i de conduc tor;

  2 dorin de ctig;3 idei novatoare de mare anvergur ;

  4 atrac ie fa de risc;

  5 aversiune fa de risc.

  RASP:5

  35) Tehnica scenariilor creeaz dificult i gestionarului de portofoliu care o folosete, datorit faptului c , n acest caz, deciziile sale sunt caracterizate printr-un grad semnificativ de:Alege i varianta corect .

  1 precizie;

  2 subiectivism;

  3 dispersie;

  4 generalitate;

  5 inteligen .

  RASP:2

  36) Pentru a putea fi onorate toate cererile de retrageri de fonduri, o caracteristic important a titlurilor, spre a putea fi incluse n portofoliu, la anumite fonduri de investiii, este:Alege i varianta corect .

  1 lichiditatea titlurilor;

  2 num rul de titluri de o aceeai valoare nominal ;

  3 vechimea unui titlu, n ceea ce privete tranzac ionarea lui pe pia ;

  4 gradul de risc ataat unui titlu;

  5 profilul firmei care a emis respectivul titlu.

  RASP:1

  37) n fapt, investitorii asociaz rentabilit ii anticipate: Alege i varianta corect .

  1 o expresie calitativ ;

  2 un indice compozit;

  3 o distribu ie de probabilitate;

  4 o distribu ie medie;

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  19/55

  5 o variabil aleatoare.

  RASP:3

  38) Eviden ierea leg turii dintre rentabilitatea titlurilor individuale i rentabilitatea pie ei finan -ciare a constituit baza dezvolt riiAlege i varianta corect .

  1 pie elor financiare din Asia de Sud-Est;2 economiilor reale;

  3 companiilor emitente de obliga iuni;

  4 modelului CAPM;

  5 economiilor de pia , dar cu o masiv proprietate de stat.

  RASP:4

  39) Modelul CAPM demonstreaz c rentabilit ile anticipate pentru portofoliile de titluri care se comport aproximativ identic, n func ie de evolu ia general a pie ei, vor fi: Alege i varianta corect .

  1 identice;

  2 egale cu 0 (zero);

  3 valori care depind de timp;

  4 egale n modul (valoare absolut );

  5 apropiate.

  RASP:5

  40) Factorul de ajustare a riscului unei societ i date este ob inut prin nmul irea primei de risc a pie ei cu riscul investi iei individuale, m surat prin: Alege i varianta corect .

  1 (alpha);

  2 (gamma);

  3 (delta);

  4 (phi);

  5 (beta).

  RASP:5

  41) La echilibru, rata estimat a rentabilit ii, respectiv rata cerut a rentabilit ii trebuie s fie:

  Alege i varianta corect .

  1 identice;

  2 diferite;

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  20/55

  3 egale cu 1;

  4 minime;

  5 caracterizate de o distribu ie normal .

  RASP:1

  42) Prima de risc a pie ei, n condi iile modelului CAPM, este rentabilitatea: Alege i varianta incorect .

  1 peste rata instrumentelor lipsite de risc;

  2 pe care un investitor o cere drept compensa ie;

  3 compensa ia pentru asumarea unui risc mediu;

  4 n condi iile asum rii unui risc mai mare dect cel caracterizat de A = 0,9;

  5 suplimentar .

  RASP:4

  43) Obiectivele de arbitraj, pe care un investitor n active financiare pe pia a de capital le poate avea, au urm toarele tr s turi: Alege i varianta incorect .

  1 vizeaz ob inerea de ctig din diferen a dintre cursurile bursiere;

  2 se realizeaz printr-un aport suplimentar de capital;

  3 nu presupun asumarea unui risc suplimentar;

  4 presupun o activitate pe cel pu in 2 pie e distincte de capital;

  5 se bazeaz pe un sistem de cump r ri i (re)vnz ri concomitente.

  RASP:2

  44) Obiectivele de arbitraj ale unui investitor n active financiare pe pia a de capital prezint ur -m toarele caracteristici:Alege i varianta incorect .

  1 urm resc, n principal, ob inerea de profit; 2 urm resc, n primul rnd, conservarea valorii activelor respe ctivului investi-

  tor;

  3 au n vedere protejarea portofoliului respectivului investitor fa de riscul de fluctuare a pre urilor activelor ce compun acel portofoliu;

  4 se pot realiza doar n condi iile observ rii atente a evolu iei pie ei de cap -ital pe care investitorul ac ioneaz ;

  5 exist , ca atare, doar n condi iile existen ei unui mediu financiar di -

  namic.

  RASP:1

  45) Ac iunile comune ofer drepturi colective i drepturi:

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  21/55

  Alege i varianta corect .

  1 individuale;

  2 specifice;

  3 de a fi membru al Consiliului de Administra ie;

  4 de veto;

  5 de veto absolut.

  RASP:2

  46) Drepturile colective, oferite de c tre ac iunile comune, se refer , ntre altele, la: Alege i varianta incorect .

  1 dreptul de a modifica contractul de societate;

  2 dreptul de a modifica statutul firmei emitente;

  3 dreptul de a alege administratorii firmei emitente;

  4 dreptul de a autoriza vnzarea de active circulante;

  5 dreptul de a schimba num rul autorizat de ac iuni comune i prefer -en iale.

  RASP:4

  47) Cea mai sigur solu ie, pentru un ac ionar, de a influen a deciziile privind activitatea vi -itoare a firmei este urm toarea:

  Alege i varianta corect .

  1 dobndirea pozi iei de ac ionar minoritar;

  2 dobndirea pozi iei de ac ionar semnificativ;

  3 dobndirea pozi iei de preedinte n Consiliul de Administra ie;

  4 achizi ionarea de ac iuni ale firmei respective convertibile n obliga i -uni;

  5 achizi ionarea a cel pu in 34% din ac iunile firmei respective.

  RASP:2

  48) Performan a unui portofoliu constituit din ac iuni comune depinde, finalmente, de o serie de elemente, anume:Alege i varianta incorect .

  1 dimensiunea dividendelor viitoare, aferente fiec reia ac iuni din porto -foliu;

  2 pre ul de rev nzare estimat, pentru un moment viitor;

  3 nivelul ratei de actualizare uzitate n analiza fundamental ;

  4 capacitatea de a previziona, pertinent, ctigurile obtenabile viitoare;

  5 calit ile de manageri ale echipei de conducere a emitentului ac iunilor .

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  22/55

  RASP:5

  49) O strategie de acoperire ce poate fi adoptat de investitorul n ac iuni comune este Alege i varianta corect .

  1 o mai bun diversificare a portofoliului;

  2 vnzarea unor ac iuni, pentru a se putea cump ra bonuri de tezaur;

  3 vnzarea unor ac iuni, pentru a se putea cump ra obliga iuni;

  4 vnzarea unor ac iuni, pentru a se putea cump ra obliga iuni ale emi -tentului ac iunilor respective convertibile n ac iuni;

  5 derularea unor opera iuni de hedging pe valute.

  RASP:1

  50) O mai bun diversificare a portofoliului semnific , cu alte cuvinte: Alege i varianta incorect .

  1 integrarea de ac iuni comune n portofoliul de ac iuni;

  2 ac iunile comune men ionate mai sus trebuie s fie de mai multe tipuri;

  3 integrarea de ac iuni preferen iale n portofoliul de ac iuni;

  4 integrarea de op iuni de tip CALL n portofoliul de ac iuni;

  5 integrarea unor obliga iuni n portofoliul de ac iuni.

  RASP:4

  51) Tipul de ac iune comun este potrivit pentru un investitor care nu urm rete cu prec dere ob inerea unor ctiguri mari, dar nesigure, ci aAlege i varianta corect .

  1 unor ctiguri mari i sigure;

  2 unor ctiguri medii, dar sigure;

  3 unor ctiguri mici i nesigure;

  4 unor ctiguri medii, dar nesigure;

  5 unor ctiguri mici, dar perpetue.

  RASP:2

  52) Variabilitatea ctigurilor asociate obliga iunilor este:

  1 optim pe termen lung;

  2 larg ;

  3 mai redus dect cea a ac iunilor;

  4 nul ;

  5 n special problematic pe termen scurt.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  23/55

  RASP:3

  53) n general, obliga iunile cu dobnd flotant includ n clauzele mprumutului Alege i varianta corect .

  1 rata minim a dobnzii la depozite din sistemul bancar;

  2 o rat minim a dobnzii;

  3 rata dobnzii BUBOR6M;

  4 rata dobnzii LIBOR9M;

  5 rata dobnzii egal cu BUBOR 6M+LIBOR9M.

  RASP:2

  54) Riscul de pierdere, ca urmare a nerespect rii angajamentelor asumate de firma emitent , cu care se poate confrunta investitorul n obliga iuni, se poate manifesta sub diferite

  forme, i anume:Alege i varianta incorect .

  1 conversiunea mprumutului obligatar pentru a con ine clauze favorabile cu prec dere creditorului;

  2 amnarea la plata cupoanelor cuvenite;

  3 conversiunea mprumutului obligatar pentru a con ine clauze favorabile cu prec dere debitorului;

  4 plata cu ntrziere a cupoanelor;

  5 rambursarea principalului dup declararea falimentului.

  RASP:1

  55) O cretere a ratei dobnzii de pe pia va avea urm toarele consecin e: Alege i varianta incorect .

  1 va majora valoarea cupoanelor investite, distribuite de obliga iunea anal -izat ;

  2 va duce la situa ia n care valorificarea economic a cupoanelor investite se va face la o rat de rentabilitate superioar ;

  3 va diminua pre ul de pia al obliga iunii, dac rata cuponului, oferit de emitent, este inferioar altor oportunit i de investire din aceeai clas de risc;

  4 va majora pre ul de pia al obliga iunii, dac rata cuponului, oferit de emitent, este inferioar altor oportunit i de investire din aceeai clas de risc.

  RASP:4

  56) Lund n considerare efectele contrare exercitate de modificarea condi iilor pie ei pe care sunt emise obliga iunile analizate, se poate interpreta i utiliza indicatorul de durat ca fi -ind momentul n care aceste efecte:

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  24/55

  Alege i varianta corect .

  1 se compenseaz reciproc;

  2 se amplific pn la dimensiunea maxim posibil ;

  3 se atenueaz pn la dimensiunea minim posibil ;

  4 atrag dup sine creterea valorii de pia a obliga iunilor;

  5 atrag dup sine sc derea valorii de pia a obliga iunilor.

  RASP:1

  57) Durata unei obliga iuni poate fi, n compara ie cu maturitatea acesteia, Alege i varianta corect .

  1 egal ;

  2 cel mult egal cu jum tate din maturitate;

  3 cel mult egal ;

  4 de dou ori mai mare;

  5 de patru ori mai mic .

  RASP:3

  58) Un portofoliu se consider imunizat pentru un orizont dat de timp dac valoarea acestuia la finalul perioadei m surat fa de valoarea pe care ar fi avut-o dac rata dobnzii ar fi r mas constant , n contextul modific rilor ratei de dobnd de pe pia , va fi:

  Alege i varianta corect . 1 de dou ori mai mic ;

  2 egal ;

  3 ntotdeauna mai mare;

  4 egal cu media anual a valorii descrise mai sus;

  5 mult mai uor de calculat.

  RASP:2

  59) Asimetria de informa ii se refer la situa ia n care un investitor posed o informa ie: Alege i varianta corect .

  1 eficient n practic ;

  2 ob inut din cadrul re elei informatice a burse de valori;

  3 privilegiat ;

  4 ob inut pe c i ilegale;

  5 de natur econometric .

  RASP:3

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  25/55

  60) n principiu, selec ia advers presupune c indivizii vor lua, pe baza informa iilor pe care le posed , f r a ti dac acestea sunt corecte sau nu i n realitate, decizii: Alege i varianta corect .

  1 prudente;

  2 construite pe baza principiilor guvernan ei corporative;

  3 curajoase;

  4 construite pe baza calculelor econometrice;

  5 optim .

  RASP:5

  61) Din punctul de vedere al concluziei dac se pot, astfel, ob ine ctiguri anormale pe pia a de capital, rezultatele studiilor care au abordat, din acest punct de vedere, chestiuneaasimetriei de informa iiAlege i varianta corect .

  1 sunt neconving toare;

  2 sunt valabile doar pe termen scurt;

  3 au la baz principiile de guvernan corporativ ;

  4 nu sunt convergente;

  5 sunt convergente.

  RASP:4

  62) n func ie de informa iile disponibile i de rapiditatea integr rii lor n previziunile de cursuri exist , dup E. Fama, urm torul num r de forme de eficien informa ional : Alege i varianta corect .

  1 trei;

  2 dou ;

  3 patru;

  4 cinci;

  5 exist o singur form de eficien informa ional .

  RASP:1

  63) Printre factorii care pot crea probleme in modelarea proceselor aparute in gestiunea portofoliului se numara:

  1) costurile de prelucrare a informatiilor;2) volumul tranzactiilor;3) fiscalitatea si costurile de tranzactie practicate;4) perioada in care titlurile se tranzactioneaza;5) perioada in care titlurile nu se tranzactioneaza;

  6) pietele concurentiale

  1 (1;2;3;4);

  2 (3;5;6);

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  26/55

  3 (1,2,3,5);

  4 (1;4;5;6);

  5 (1,2,3,4,5,6)

  RASP:3

  64) Totalitatea ..................... ce se tranzactioneaza pe o anumita piata poarta denumirea generica de produse bursiere.

  1 valoriilor mobiliare;

  2 bunurilor

  3 serviciilor

  4 produselor bancare;

  5 produselor sintetice

  RASP:1

  65) Actiunile:

  1 sunt titluri financiare nenegociabile;

  2 sunt emise de o societate comerciala pentru constituirea sau marirea capitalului propriu;

  3 sunt instrumente de credit emise de societati comerciale sau de organisme ale organizatieicentrale si locale;

  4 reprezinta o fractiune dintr-un imprumut facut de o firma, de o colectivitate publica sau destat;

  5 au o durata de viata limitata, pana la scadenta

  RASP:2

  66) Obligatiunile:

  1 sunt titluri financiare negociabile, indivizibile;

  2 certifica detinatorului dreptul de a incasa o dobanda si de a recupera suma investita dintr-o

  data la scadenta sau in transe pe durata de viata;

  3 din punct de vedere juridic, obligatiunea este actul prin care dreptul actionarului este in-corporat;

  4 sunt emise de o societate comerciala pentru constituirea sau marirea capitalului propriu;

  5 au o durata de viata limitata

  RASP:2

  67) Procesul de investire top-down este segmentat in trei etape:

  1) alocarea strategica a pasivelor;2) alocarea tactica;3) selectarea activelor;4) alocarea practica;

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  27/55

  5) alocarea strategica a activelor;

  1 (3;4;5);

  2 (1;2;5);

  3 (2;3;5);

  4 (1;2;3);

  5 (2;3;4)

  RASP:3

  68) Teoria traditionala, in domeniul gestiunii de portofoliu, porneste de la o serie de ipoteze, printre care:

  1) formarea portofoliilor pe baza criterului rentabilitate risc;2) raportarea la portofoliul pietei;3) transparenta portofoliului pietei;4) rationalitatea operatorilor de pe piata;5) modificarea structurii portofoliului in functie de aparitia unor informatii noi, relevante, ce sunt

  percepute in mod identic de catre investitori

  1 (1;2;5);

  2 (2;3;5);

  3 (1;4;5)

  4 (1;2;3;4)

  5 (1;2;3;4;5)

  RASP:1

  69) In categoria drepturilor specifice conferite de actiuni se includ:

  1) dreptul de a alege administratorii firmei emitente;2) dreptul de a vota;3) dreptul de a modifica contractul de societate;4) dreptul de a obtine o parte din profiturile firmei;5) dreptul de a vinde actiunile detinute;

  1 (1;2;3);

  2 (2;3;4);

  3 (1;4;5);

  4 (2;4;5);

  5 (1;2;3;4)

  RASP:4

  70) Riscul de pierdere, ca urmare a nerespectarii angajamentelor asumate de firma emitenta, pe care il suporta un in-vestitor in obligatiuni, se manifesta sub forma:

  1) plata cu intarziere a cupoanelor;2) rambursarea principalului dupa declararea falimentului;3) conversiunea imprumutului obligatar pentru a obtine clauze favorabile cu precadere creditoru-

  lui;

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  28/55

  4) conversiunea imprumutului obligatar pentru a obtine clauze favorabile cu precadere debitoru-lui;

  5) lipsa lichiditatii

  1 (1;2;3);

  2 (3;4;5);

  3 (1;2;4);

  4 (1;4;5);

  5 (2;4;5)

  RASP:3

  71) Rentabilitatile __________, determinate pe baza indicatorilor efectiv inregistrati, pentru a fi relevante si compa-rabile intr-o analiza in dinamica, trebuie transformate in rentabilitati reale.

  1 brute;

  2 interne;

  3 nominale;

  4 nete;

  5 economice;

  RASP:3

  72) Elementele specifice contractelor _________ sunt: scadenta; activul de baza; pretul de exercitiu si prima.

  1 futures;

  2 forward;

  3 call;

  4 optiuni;

  5 comerciale

  RASP:4

  73) Daca ..........................este zero, inseamna ca evolutia cursurilor este aleatorie , eventualele variatii de curs fiinddeterminate de alti factori imprevizibili decat istoria cursurilor si informatia difuzata public.

  1 prima de risc

  2 rentabilitatea

  3 coeficientul de autocorelare

  4 durata

  5 coeficientul de volatilitate al activului

  RASP:3

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  29/55

  74) Pentru intelegerea influentei nete exercitate de fluctuatiile ratei dobanzii asupra investitiei ________ se va folosiconceptul de durata.

  1 debitorului;

  2 creditorului;

  3 operatorului;

  4 investitorului;

  5 beneficiarului

  RASP:2

  75) Pentru o obligatiune rentabilitatea, in termeni absoluti, este data de _______ incasate si de diferenta dintre pretulde instrainare si cel de achizitie al titlului, calculele fiind facute dupa deducerea impozitelor si a costurilor detranzactie implicate in operatiunile desfasurate.

  1 dividendele;

  2 comisioanele;

  3 anuitatile;

  4 primele;

  5 costurile

  RASP:3

  76) .................. se efectueaza pentru a se obtine din rentabiltati nominale, valoarea reala a rentabilitatii.

  1 Diversificarea

  2 Dereglementarea

  3 Devalorizarea

  4 Deflatarea

  5 Debugetizarea

  RASP:4

  77) In gestiunea portofoliului, pentru a lua in considerare fluxurile de capitaluri, se pot avea in vedere mai multemetode:

  1) metoda ratei de rentabilitate ponderate de capitaluri;2) metoda ratei interne de rentabilitate;3) metoda ratei minime a dobanzii;4) metoda ratei minime la depozite;5) metoda ratei de rentabilitate ponderate de perioade

  1 (1;2;3);

  2 (3;4;5);

  3 (1;4;5);

  4 (1;2;5);

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  30/55

  5 (1;3;4)

  RASP:4

  78) Produsele primare ale pietei de capital sunt: actiunile, oblgatiunile si ................ .

  1 options

  2 futures3 forwards

  4 produsele speciale generate de actiuni

  5 put-options

  RASP:4

  79) Operatiunile de ________ , vizeaza obtinerea unui castig din diferenta dintre cursurile bursiere, fara un aport decapital si fara asumarea unui risc suplimentar.

  1 acoperire;

  2 substituire;

  3 arbitraj;

  4 plasare;

  5 acumulare

  RASP:3

  80) Principalele tipuri de valori mobiliare emise de stat sunt:

  1) biletele de tezaur;2) bonurile de tezaur;3) obligatiunile de stat;4) obligatiunile municipale;5) obligatiunile comunale.Alegeti varianta de raspuns corecta.

  1 (1,3,4,5);

  2 (2,3,4,5);

  3 (3;4;5);

  4 (2,3,4);

  5 (1,2,3,4,5)

  RASP:5

  81) In cazul actiunilor, indicatorii de cuantificare a riscului pot fi:

  1) varianta;2) abaterea medie patratica;3) coeficientul de volatilitate;4) convexitatea;5) sensibilitatea

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  31/55

  1 (1,4,5);

  2 (2,3,4);

  3 (1;3;4);

  4 (1,2,3);

  5 (3,4,5)

  RASP:4

  82) In functie de natura dreptului pe care vanzatorul il da cumparatorului, optiunile pot fi:

  1) de cumparare;2) de vanzare;3) de stat;4) municipale;5) indexate.

  1 (1,3,4);

  2 (3,5);

  3 (1,2);

  4 (1,2,3);

  5 (2,5).

  RASP:3

  83) In viziunea anglo-saxona, piata financiara, reprezinta un concept cu un domeniu larg de aplicabilitate, cecuprinde 2 piete: piata monetara si piata ............. .

  1 bancara;

  2 bursiera;

  3 de capital;

  4 valutara;

  5 interbancara

  RASP:3

  84) O piata perfecta trebuie sa indeplineasca anumite conditii legate de:Alegeti varianta incorecta.

  1 sa existe o concurenta perfecta;

  2 toate activele de pe piata sa fie perfect divizibile;

  3 transparenta pietei;

  4 rationalitatea operatorilor de pe piata;

  5 capacitatea pietei de a se adapta schimbarilor mediului economic.

  RASP:5

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  32/55

  85) Performanta fiecarui titlu cuprins intr-un portofoliu depinde de o serie de elemente:Alegeti varianta incorecta.

  1 dimensiunea dividendelor aferente fiecarui actiuni din portofoliu;

  2 maximizarea rentabilitatii in conditiile unui risc cat mai mic;

  3 capacitatea de a efectua previziuni privind castigurile viitoare;

  4 pretul de vanzare estimat;

  5 nivelul ratei de actualizare utilizate in analiza fundamentala.

  RASP:2

  86) Criteriile care stau la baza alegerii unei investitii sunt:Alegeti varianta incorecta.

  1 maximizarea rentabilitatii medii;

  2 alegerea portofoliului cu risc minim;

  3 alegerea proiectului cu risc maxim de catre un investitor cu inclinatie spre risc;

  4 eficienta alocativa a pietei financiare;

  5 maximizarea rentabilitatii, acceptand in acelasi timp si majorarea riscului de catre un in-vestitor cu inclinatie spre risc.

  RASP:4

  87) Valorile mobiliare.................., sunt titluri lipsite de risc in randul investitorilor, rascumpararea de catre emitent

  fiind sigura.1 primare

  2 emise de stat

  3 derivate

  4 tertiare

  5 sintetice

  RASP:2

  88) Titlurile __________, sunt produse bursiere, rezultate din contracte incheiate intre emitent si beneficiar, si caredau acestuia din urma drepturi asupra unor active ale emitentului la o anumita scadenta viitoare.

  1 primare;

  2 secundare;

  3 financiare;

  4 derivate;

  5 sintetice

  RASP:4

  89) In categoria titlurilor derivate nu se includ:

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  33/55

  1 obligatiunile;

  2 putt options;

  3 call options;

  4 contractele forward;

  5 contractele futures.

  RASP:1

  90) Care dintre metodele de calcul a rentabilitatii portofolului, considera ca rentabilitatea acestuia este data de ra-portul dintre variatia portofoliului pe parcursul perioadei si media capitalurilor investite in aceasi perioada.

  1 metoda ratei de rentabilitate ponderata de capitaluri;

  2 metoda ratei interne de rentabilitate;

  3 metoda ratei de rentabilitate ponderata de perioade;

  4 metoda Monte Carlo;

  5 metoda analizei grafice;

  RASP:1

  91) Produsele primare ale pietei de capital, in functie de modul de fructificara a plasamentelor, pot fii:

  1) valori mobiliare derivate;2) valori mobiliare sintetice;3) valori mobiliare cu venit cert;4) valori mobiliare nete;5) valori mobiliare cu venit variabil.

  1 (1;4);

  2 (3;5);

  3 (2,5);

  4 (3;4;5);

  5 (3,4).

  RASP:2

  92) Conform teoriei clasice a portofoliului, piata este caracterizata printr-un grad semnificativ de _________.

  1 exigibilitate;

  2 solvabilitate;

  3 eficienta;

  4 monetarizare;

  5 lichiditate.

  RASP:5

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  34/55

  93) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, reprezinta o autoritate administrativa autonoma, ce are ca atributii:

  1) asigurarea bunei functionari a pietei valorilor mobiliare;2) asigurarea protectiei investitorilor impotriva practicilor frauduloase;3) asigurarea protectiei investitorilor impotriva practicilor neloiale si abuzive;4) stabilirea cadrului intermediarilor si agentilor de valori mobiliare;5) asigurarea bunei functionari a pietei valorilor imobiliare;

  1 (1;2;4;5);

  2 (2,3,4);

  3 (1,3,4)

  4 (1,2,3,4)

  5 (1,2,3,4,5)

  RASP:4

  94) Prin prisma gradului de protectie a investitorului, se deosebesc: obligatiuni ................... si obligatiuni negaran-

  tate.

  1 garantate cu anumite credite;

  2 garantate cu anumite bunuri;

  3 garantate cu anumite active;

  4 negarantate;

  5 mixte.

  RASP:3

  95) In cazul pietei financiare, concurenta _________ presupune faptul ca toti agentii participa la formarea pretuluiunui activ, neavand insa puterea de a-l influenta individual.

  1 loiala;

  2 neloiala,

  3 imperfecta;

  4 stimulativa,

  5 perfecta

  RASP:5

  96) In cazul metoei _________ , factorii de risc sunt modelati prin variabile aleatoare, distribuite conform unei legide distributie teoretice, depinzand de un numar limitat de parametri.

  1 istorice;

  2 Monte Carlo;

  3 ratei interne de rentabilitate;

  4 analitice;

  5 nonparametrice

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  35/55

  RASP:4

  97) Produsele speciale generate de actiuni sunt:

  1) drepturi de subscriere;2) drepturi de atibuire;3) rentele perpetue;4) obligatiuni asimilate trezoreriei;

  5) warante.

  1 (1,3,5);

  2 (3,4,5);

  3 (1,2,5);

  4 (1,2,3,5);

  5 (1,2,3,4,5)

  RASP:3

  98) Produsele sintetice rezulta din combinarea de catre societatile financiare a unor active ________ diferite sicrearea pe aceasta baza a unui instrument de plasament nou.

  1 bancare;

  2 financiare;

  3 materiale;

  4 imobilizate;

  5 corporale

  RASP:2

  99) Produsele .............. pot fi realizate prin combinarea de contracte futures de vanzare si de cumparare, de optiunide tip putt si call, precum si prin combinatii intre diferite tipuri de futures si optiuni.

  1 sintetice;

  2 primare;

  3 secundare;

  4 derivate;

  5 financiare.

  RASP:1

  100) Pe piata de capital din Romania, indicii bursieri sunt:

  1) BET;

  2) BET-C;3) BET-FI;4) BET-SI;5) RASDAQ-C.6) CAC-40Alegeti varianata incorecta.

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  36/55

  1 (1+2+5);

  2 (2+3);

  3 (1+3);

  4 (4+6);

  5 (1+2+3+5)

  RASP:4

  101)n linii mari, pia a financiara poate fi considerat ca fiind o pia a capitalurilor asigurnd spa iul de armonizare a cererii i a ............ de resurse financiare.

  1 pretului

  2 randamentului

  3 ofertei4 utilitatii marginale

  5 aportului

  RASP:3

  102) Elementele specifice ale contractelor numite op iuni sunt: scadenta ; activul de baza; .............; prima.

  1 costul

  2 pretul de exercitiu

  3 dividendul

  4 renta

  5 pretul de emisiune

  RASP:2

  103) Printr-o gestiune static , se fixeaz la momentul ini ial ________ portofoliului, care se

  men ine neschimbat pe parcursul ntregii perioade de gestiune.

  1 durata

  2 dimensiunea

  3 eficienta

  4 structura

  5 costul

  RASP:4

  104) Ca modalit i de calcul al VaR al unui portofoliu, se recomand folosirea metodei istorice., a metodei analitice sau a metodei .................. .

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  37/55

  1 moderne

  2 extrapolarii

  3 eficientei

  4 ajustarii

  5 Monte Carlo

  RASP:5

  105) Al turi de mp r irea controlului, un alt drept important al ac ionarilor comuni este cel asupra ........................ . Acest drept mbrac , n primul rnd, forma dividendelor .

  1 activelor firmei

  2 castigurilor firmei

  3 actelor firmei

  4 obligatiunilor firmei

  5 pasivelor firmei

  RASP:2

  106) _________ au calitatea de a fi titluri de credit asupra firmei emitente.

  1 Actiunile

  2 Optiunile

  3 Primele

  4 Obligatiunile5 Dividendele

  RASP:4

  107) Riscul de varia ie a ratei dobnzii pe pia ac ioneaz direct asupra cupoanelor atunci cnd este vorba de obliga iuni cu rata __________ a dobnzii.

  1 nominala

  2 reala

  3 fixa

  4 medie

  5 flotanta

  RASP:5

  108) Din punctul de vedere al gestionarului de portofoliu, exist numai dou portofolii _________, toate portofoliile eficiente fiind o combina ie a acestora.

  1 pozitive

  2 eficiente

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  38/55

  3 negative

  4 fundamentale

  5 operationale

  RASP:4

  109) Linia pie ei capitalului (Security Market Line SML) exprim rentabilitatea necesar a in -vesti iei ca sum dintre................ i un factor de ajustare a riscului.

  1 randament

  2 rentabilitatea scontata

  3 rata de risc zero

  4 coeficientul de volatilitate

  5 coeficientul de autocorelare

  RASP:3

  110) Titlurile primare , sau titlurile financiare............. sunt cele emise de utilizatorii de fonduripentru mobilizarea capitalurilor proprii i cele folosite pentru atragerea capitalului de im-prumut.

  1 in sens restrans

  2 derivate

  3 tertiare

  4 primare

  5 in sens larg

  RASP:1

  111) Singura solu ie de a confirma posibilitatea ca, ntr-un caz dat, ctigul unui operator de pe pia a bursier s fie generat de____________.de informa ii ar fi dat de o solu ie n justi ie.

  1 cumpararea

  2 scurgerea

  3 asimetria

  4 exodul

  5 lipsa

  RASP:3

  112) Riscul de varia ie a ratei dobnzii pe pia poate ac iona prin intermediul ratei de ___________ utilizate n modelul de evaluare a pre ului obliga iunii bazat pe actualizarea cash flow-urilor generate de investi ia n aceste titluri.

  1 capitalizare

  2 rentabilitate

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  39/55

  3 variatie

  4 actualizare

  5 micsorare

  RASP:4

  113) Firmele emitente pot acumula arierate la dividendele ac iunilor ___________ , ns nu se poate rencepe plata dividendelor corespunz toare ac iunilor comune pn cnd nu sunt achitate aceste restan e.

  1 privilegiate

  2 nominative

  3 ordinare

  4 indexate

  5 pure

  RASP:1

  114) De cele mai multe ori, n activitatea de gestiune a portofoliului, important nu este calculul ex-post al performan elor titlurilor n care s-a realizat investi ia, ci o_________ a indicatorilor de performan .

  1 previziune

  2 scadere

  3 crestere

  4 mentinere

  5 anulare

  RASP:1

  115) Una din premisele modelului ................ este cea potrivit c reia investitorii interpreteaz fiecare investi ie posibil numai din punctul de vedere al rentabilitatii anticipate i al riscu -lui.

  1 CAPM

  2 Markowitz

  3 Value-at-risk

  4 fair game

  5 random walk

  RASP:2

  116) Rentabilit ile nominale, determinate pe baza indicatorilor efectiv nregistra i, pentru a fi relevante i comparabile ntr-o analiz n dinamic , trebuie transformate n rentabilit i ..............

  1 reale

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  40/55

  2 brute

  3 maxime

  4 minime

  5 medii

  RASP:1

  117) Alegeti afirmatia adevarata:

  1 firmele nu pot dispune de resurse financiare excedentare;

  2 firmele nu transmit semnale pietei;

  3 firmele sunt in primul rand utilizatori ai resurselor disponibile pe piata

  4 firmele nu pot actiona pe piata financiara in segmentul achizitilor

  5 firmele nu reprezinta un agent ce actioneaza pe piata financiara

  RASP:3

  118) Posibilitatea ca valoarea capitalului investit sa scada, desemneaza:

  1 riscul inflatiei

  2 riscul ratei dobanzii

  3 riscul capitalului

  4 riscul de faliment

  5 riscul de credit

  RASP:3

  119) Alegeti afirmatia corecta cu privire la risc:

  1 reprezinta un eveniment viitor si sigur

  2 reprezinta posibilitatea de a inregistra un castig

  3 reprezinta incertitudinea asupra valorii unui bun financiar

  4 reprezinta in general certitudinea de paguba

  5 aparitia riscului nu poate fi cuantificata prin probabbilitati

  RASP:3

  120) Unul din riscurile ce caracterizeaza un titlu reprezinta o masura a modului in care valorile mobiliare covariazacu economia, si nu poate fi eliminat prin diversificarea portofolului.Care este acela?

  1 risculfinanciar

  2 riscul inflatiei

  3 riscul de credit

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  41/55

  4 riscul sistematic

  5 riscul capitalului

  RASP:4

  121) Eficienta pietei financiare se materializeaza , in general, .........................1 in capacitatea acesteia de a servi scopului pentru care functioneaza.

  2 in capacitatea acesteia de a asimila toate informatiile de pe piata

  3 in pretul acesteia.

  4 in functiile sale.

  5 in libera concurenta a mecanismelor acesteia.

  RASP:1

  122) O componenta importanta a strategiei de plasament, in domeniul investitiei la bursa, o reprezinta:

  1 maximizarea riscului

  2 diversificarea portofoliului

  3 abordarea top-down

  4 selectarea activelor

  5 abordarea bottom-up

  RASP:2

  123) Posibilitatea de a transforma un plasament, detinut in portofoliu, in bani intr-un timp cat mai scurt si fara caacest demers sa conduca la diminuarea valorii sale desemneaza termenul de :1 randament

  2 rentabilitate

  3 solvabilitate

  4 exigibilitate

  5 lichiditate

  RASP:5

  124) Randamentul anualizat al unui plasament se calculeaza conform formulei:

  1 Randament anualizat = (Randament / Capital investit) x 365 zile

  2 Randament anualizat = (Total active / Capital propriu ) x 365 zile

  3 Randament anualizat = Profit / Capital investit

  4 Randament anualizat = (Randament / Durata plasamanetului) x 365 zile

  5 Randament anualizat = (Randament / Valoarea plasamanetului) x 365 zile

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  42/55

  RASP:4

  125) Cea mai lichida componenta a pietii financiare este reprezentata de :

  1 piata imobiliara

  2 piata bancara

  3 piata titlurilor de stat

  4 piata valutara

  5 piata de capital

  RASP:4

  126) Care dintre urmatorii factori nu pot crea probleme in modelarea proceselor aparute in gestiunea portofoliului?

  1) valorile diferite ale cursurilor de vanzare ale titlurilor tranzactionate;2) petele concurentiale;3) informatiile folosite efectiv;

  4) pietele organizate insele;5) stagnarea preturilor activelor pe piata pe parcursul perioadei analizate

  Variante de raspuns:

  1 (2,4,5)

  2 (3,4,5)

  3 (4,5)

  4 (1,3)

  5 (1,2,3,4,5)

  RASP:1

  127) Suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator si un vanza-tor, fiecare actionand in cunostinta de cauza, fara constrangeri, intr-o tranzactie echilibrata se numeste:

  1 valoare reala

  2 valoare nominala

  3 valoare de piata

  4 valoare marfa contra marfa

  5 valoare reziduala

  RASP:3

  128) Care dintre urmatorii parametrii trebuiesc avuti in vedere atunci cand vorbim despre plasarea unui activ pe piatafinanciara?

  1) exigibilitate2) randament3) rata dobanzii4) lichiditate5) coeficientul de autocorelare

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  43/55

  Varianta incorecta este

  1 (1,4)

  2 (2,3,5)

  3 (2,4)

  4 (3,4,5)

  5 (1,3,5)

  RASP:5

  129) In cadrul activelor alternative nu se incadreaza:

  1) aurul;2) actiunile3) obligatinile4) contractele forward

  5) timbrele

  1 (2,3,4)

  2 (4,5)

  3 (1,5)

  4 (2,3)

  5 (1,4,5)

  RASP:1

  130) In functie de momentul in care se realizeaza tranzactia piata de capital se imparte in:

  1) piata de negociere2) piata indicilor bursieri;3) piata Over the Counter4) piata primra;5) piata secundara

  1 (1,3)

  2 (2,3)

  3 (4,5)

  4 (2, 5)

  5 (1,4)

  RASP:3

  131) Printre caracteristicile pietelor dezvoltate de capital se numara si :

  1 solvabilitatea

  2 exigibilitatea

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  44/55

  3 atomicitatea

  4 formalismul

  5 caracterul autonom

  RASP:3

  132) Inovatia financiara se manifesta atat in contextul pietei de capital, ci si al intregii piete financiare prin urma-toarele instrumente.Alegeti varianta incorecta.

  1) derivatele de credit;2) bonurile de tezaur3) transferul electronic de fonduri;4) cardurile de debit;5) eurovalorile mobiliare;6) conturile NOW

  1 (1,3)

  2 (2,3)

  3 (1,3,5)

  4 (2,4)

  5 (1,2,3,4,5)

  RASP:4

  133) Procesul de martingale inseamna:1 un portofoliu este format din mai multe active;

  2 investitorul poate investii banii sai in mai multe actiuni;

  3 procesul de imunizarea a portofoliului;

  4 toate informatiile necesare cursurilor viitoare sunt deja in cursul actual;

  5 procesul de selectarea a activelor ce intra intr-un portofoliu

  RASP:4

  134) Care dintre urmatoarele principii nu apartine politicii de investitii a Administratorului Fondului:1 diversificarea corespunzatoare a pasivelor;

  2 investirea in instrumente financiare derivate numai in masura in care acestea contribuie lascaderea risculrilor investitiei;

  3 investirea in interesul exclusiv al participantilor si beneficiarilor;

  4 investirea intr-un mod care sa asigure profitabilitatea investitilor;

  5 investirea poate fi facuta in categorii de active care sunt prevazute de lege.

  RASP:1

  135) Care dintre urmatoarele piete fac parte din cele pe care administratorul poate investii activele Fondului:

  1) piata valutara2) piata instrumentelor financiare derivate3) piata instrumentelor financiare primare

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  45/55

  4) piata monetara5) piata activelor alternative6) piata ipotecara

  1 (1,2,3,4,5,6)

  2 (1,2,4)

  3 (4,5,6)

  4 (1,4)

  5 (1,2,4)

  RASP:5

  136) In structura mixt,a unui Fond de investitii se urmaresc in principal patru mari clase de acive. Alegeti varianteleincorecte.

  1) titlurile de stat;2) instrumente pe termen lung;

  3) obligatiuni corporative;4) instrumente pe termen mediu;5) actiuni cotate pe piete nereglementate;6) actiuni cotate pe piete reglementate.

  Variante de raspuns:1 (4,5,6)

  2 (1,3,5,6)

  3 (2,4,5)

  4 (1,3,4,6)5 (3,4,5,6)

  RASP:3

  137) In conformitate cu legea, si consistent cu profilul de risc al Fondului, activele Fondului pot fi investite exclusivin mai multe clase de active.Alegeti varianta corecta.

  1) valori imobiliare tranzactioante pe piata piete reglementate si supravegheate;2) titluri de participare, emise de organisme de palsament

  3) titluri de stat4) valori mobiliare tranzactioante pe piata piete reglementate si supravegheate;5) instrumente ale pietei ipotecare

  1 (2,3,4)

  2 (1,4,5)

  3 (3,4,5)

  4 (1,5)

  5 (2,4,5)

  RASP:1

  138) Alegeti afirmatia adevarata cu privire la conceptul de dereglementare:1 are ca semnificatie renuntarea in totalitate la reglementari

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  46/55

  2 dereglementarea a incurajat inovatia financiara

  3 atenueaza diferentele moderne intre pietele pe termen lung si scurt

  4 a fost determinata de capitalizarea pietelor

  5 a generat scaderea concurentei in sistemul financiar

  RASP:2

  139) Modelele pietei eficiente din punct de vedere informational sunt:

  1) Modelul CAPM2) Modelul fair game3) Modelul random walk4) Modelul Value-at-Risk5) Modelul submartingal

  Alegeti varianta incorecta.1 (2+3)

  2 (1+4)

  3 (2+5)

  4 (2+3+5)

  5 (3+5)

  RASP:2

  140) Rata de rentabilitatea rezultata din achizitioanrea unei actiuni pe o piata fianciara externa va fi determinata de :

  1 selectia adversa;2 hazardul moral;

  3 rata interna de rentabilitate

  4 variatia de curs de schimb intre valuata straina si moneda nationala

  5 rata reala de rentabilitate

  RASP:4

  141) In functie de momentul in care se realizeaza tranzactia piata de capital se imparte in :

  1) piata de negociere;2) piata de licitatie;3) piata primara;4) piata secundara;5) piata tertiara

  Alegeti varianta corecta.1 (1,3,4)

  2 (2,3)

  3 (3,4)

  4 (3,5)

  5 (1,2,5)

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  47/55

  RASP:3

  1. Riscul ce caracterizeaza un titlu financiar are urmatoarele componente:

  1) riscul individual2) riscul sistematic3) riscul participativ4) riscul nesistematic

  5) riscul neparticipativ

  a. (1+3)

  b. (2+4+5)

  c. (1+3+4)

  d. (1+5)

  e. (2+4)

  RASP:E

  2. In categoria riscului sistematic nu intra:

  a. riscul inflatiei;

  b. riscul de faliment;

  c. riscul de credit;

  d. riscul capitalului;

  e. riscul ratei dobanzii

  RASP:B

  3. In viziunea anglo-saxona piata financiara:

  a. cuprinde piata monetara, piata interbancara , piata de capital

  b. nu este eficienta

  c. are un grad redus de lichiditate

  d. cuprinde piata monetara, piata de capital, piata asigurarilor

  e. este un subdomeniu, conceptul ce integreaza piata financiara fiind piata de capital

  RASP:D

  4. Relatia lui Fischer se determina folosind formula:

  a. ( 1 + R estimata) = (1+ Rreala)x ( 1+ Rinflatiei )

  b. ( 1 + Rnominala ) = ( 1 +Rreala ) x ( 1+ Rinflatiei )

  c. Rnominala = Rreala x Rinflatiei

  d. Rnominala = 1 + Rreala

  e. Rinflatiei = Rnominala - Rreala

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  48/55

  RASP:B

  5. Atunci cand in preturile de pe piata sunt integrate toate informatiile disponibile despre titlul tranzactionat, in-clusiv a informatiilor privilegiate avem de-a face cu tipul de eficienta:

  a. eficienta slaba

  b. eficienta formala

  c. eficienta forte

  d. eficienta semiforte

  e. minimala

  RASP:C

  6. Situatia in care informatiile considerate relevante ,cupind pe langa istoria cursurilor, toate informatiile public

  disponibile: situatiile financiare si notele la aceste situatii financiare; anunturile facute de firma cu privire la ac-tivitatea sa, si alte informatii publice legate de perspectiva economica generala desemneaza:

  a. eficienta informationala in forma slaba

  b. eficienta formala

  c. eficienta informationala in forma forte

  d. eficienta alocativa

  e. eficienta informationala in forma semiforte

  RASP:E

  7. Printre premisele modelului Markowitz nu se numara:

  a. investitorii interpreteaza fiecare investitie posibila numai din punctul de vedere al rentabil-itatii anticipate

  b. toti investitorii doresc maximizarea rentabilitatii anticipate

  c. detinatorul de fonduri poate alege sa investeasca intr-o combinatie de n titluri dintr-o in-finitate de combinatii posibile ale celorn titluri

  d. nvestitorii interpreteaza fiecare investitie posibila numai din punctul de vedere al riscului

  e. detinatorul de fonduri investeste intr-un singur titlu

  RASP:E

  8. Alegeti afirmatia neadevarata despre risc:

  a. riscul este o masura statistica a posibilitatii ca pretul de piata al activului sa evolueze insens negativ

  b. reprezinta pericolul de a inregistra o pierdere

  c. proces nesigur care poate cauza o paguba

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  49/55

  e. proces care poate cauza o pierdere intr-o activitate sau operatiune economica

  RASP:D

  9. Randamentul investitiei se poate obtine prin:

  a. raportaea prfitului brut la valoarea investitiei initiale

  b. raportarea investitiei actuale la investitia obtinuta la sfarsitul perioadei detinerii portofoliu-lui

  c. raportarea profitului net la valoarea investitiei initiale

  d. raportarea investitiei initiale la capitalul social

  e. raportarea capitalului social la valoarea investitiei initiale

  RASP:C

  10. Durate de viata a actiunilor comune este:

  a. limitata

  b. 1 an

  c. asemanatoare cu a obligatiunilor

  d. nelimitatae. nu au durata de viata actiunile comune, ci doar cele preferentiale

  RASP:D

  11. Obligatiunile:

  a. au o durata de viata nelimitata

  b. sunt emise de catre companiile care au nevoie de finantare si care incearca sa o obtina mai

  ieftin decat s-ar putea imprumuta de la banca.c. se pot clasifica in obligatiuni comune si preferentiale

  d. confera detinatorilor drepturi specifice si comune

  e. titularul obligatiunii obtine dividende

  RASP:B

  12. Finantarea pe piata de capital aduce o serie de avantaje. Printre acestea se numara:

  1) costurile ridicate comparabil cu varianta imprumutului bancar2) flexibilitate ridicata3) flexibilitate scazuta4) timp scurt necesar atragerii sumelor respective:5) costurile scazute comparabil cu varianta imprumutului bancar

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  50/55

  a. 1+3+4

  b. 2+4+5

  c. 3+4+5

  d. 2+3+4+5

  e. 1+2

  RASP:B

  13. Piata valorilor mobiliare ce asigura investirea pe termen mediu si lung unde se tranzactioneaza actiuni si obli-gatiuni dar si alte produse financiare reprezinta:

  a. piata monetara

  b. piata asigurarilor

  c. piata de capital

  d. piata ipotecarae. piata bancara

  RASP:C

  14. Piata monetara este definita ca piata a capitalurilor pe termen scurt, fiind reprezentata de piata titlurilor de cre-anta neociabile si de piata ................ .

  a. de capital

  b. imobiliara

  c. asigurarilor

  d. interbancara

  e. activelor alternative.

  RASP:D

  15. In functie de modul de calcul a rentabilitatii exista rentabilitate a priori si rentabilitate ................ .

  a. nominalab. individuala

  c. reala

  d. bruta

  e. posteriori

  RASP:E

  16. Primele 10 societati din Romania cotate la bursa , in Categoria 1 avand cea mai mare lichiditate sunt incluse inindicele .......... .

  a. BET

  b. BET - C

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  51/55

  c. RASDA-Q

  d. BET - FI

  e. DOW JONES INDUSTRIAL

  RASP:A

  17. Dreptul actionarilor de a subscrie primii actiunile nou emise, atunci cand se majoreaza capitalul, pentru a li se daposibilitatea de a-si conserva cota detinuta in companie se numeste:

  a. drept de veto

  b. drept de a incasa dividende

  c. drept de preferinta

  d. drept de a modifica contractul societatii

  e. drept de actionar semnificativ

  RASP:C

  18. In categoria titlurilor derivate se includ:

  1) actiunile;2) call options3) put options4) certificate de trezorerie5) contracte futures

  a. 2+4

  b. 1+2+3+4

  c. 1+2+3+4+5

  d. 3+4+5

  e. 2+3+5

  RASP:E

  19. Alegeti afirmatia incorecta cu privire la valorile mobiliare:

  a. reprezinta titluri de valoare emise si tranzactionate pe piata de capital

  b. pot fi emise in forma materiala

  c. sunt instrumente nenegociabile

  d. confera detinatorilor lor drepturi nepatrimoniale

  e. pot fi evidentiate prin inscrieri in cont

  RASP:C

  20. Titlurile primare sunt cele emise de utiulizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu , numite si in-strumente de proprietate, si cele pentru atrageraea capitalului de imprumut numite si .......................... .

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  52/55

  a. instrumente de credit

  b. instrumente de datorie

  c. instrumente financiare

  d. instrumente de negociere

  e. instrumente de constrangere

  RASP:B

  21. In viziunea continental europeana piata financiara:

  a. cuprinde piata monetara, piata interbancara , piata de capital

  b. nu este eficienta

  c. are un grad redus de lichiditate

  d. cuprinde piata monetara, piata de capital, piata asigurarilor

  e. este un subdomeniu, conceptul ce integreaza piata financiara fiind piata de capital

  RASP:E

  22. Atunci cand investirorul doreste sa micsoreze riscurile de pierdere a unor avantaje ce decurg din calitatea sa deactionar, cea mai sigura solutie este de a dobandi pozitia de ............... .

  a. creditor

  b. debitor

  c. agent rational

  d. actionar semnificativ

  e. actionar comun

  RASP:D

  23. Performanata unui portofoliu, format din actiuni comune depinde de performanta fiecarui titlu in parte, si aces-tea din urma de o serie de elemente. Printre acestea nu se numara:

  a. dimensiunea duvidendelorb. pretul de revanzare estimat pentru un anumit moment in viitor

  c. perioadele in care nu se tranzactioneaza titluri

  d. nivelul ratei de actualizare

  e. capacitatea de a face previziuni pertinente privind castigurile obtenabile in viitor

  RASP:C

  24. Masurarea efectelor fluctuatilor de pret ale unei obligatiuni in raport cu modificarea ratei dobanzii de pe piata seface cu ajutorul conceptului de:

  a. prima de risc

  b. coeficient de autocorelare

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  53/55

  c. factor de ajustare

  d. durata

  e. diversificare

  RASP:D

  25. Titlurile derivate:

  a. cuprind certificatele de trezorerie si drepturile de subscriere

  b. sunt contracte incheiate intre emitent si beneficiar si care dau acestuia din urma drepturiasupra unor active ale emitentului la o scadenta viitoare

  c. dau detinatorului lor drepturi asupra veniturilor monetare ale emitentului

  d. nu cuprind contractele forward

  e. cuprind optiunile,dar nu cuprind contractele futures

  RASP:B

  26. In legatura cu piata actiunilor, o componenta suplimentara a acesteia, o constituie piata ............. .

  a. asigurarilor

  b. obligatiunilor

  c. controlului

  d. monetara

  e. valutara

  RASP:C

  27. Actiunile:

  a. sunt titluri financiare nenegociabile;

  b. sunt emise de o societate comerciala pentru constituirea sau marirea capitalului imprumu-

  tat

  c. sunt instrumente de credit emise de societati comerciale sau de organisme ale organizatieicentrale si locale;

  d. sunt titluri de credit constatatoare ale drepturilor si al obligatiilor ce decurg din calitateade actionar

  e. au o durata de viata limitata, pana la scadenta

  RASP:D

  28. Gestiunea activa a portofoliului :

  a. are drept scop supravietuirea pe piata fara a utiliza anticipari asupra evolutiei viitoare aacesteia

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  54/55

  b. se fundamenteaza pe ipoteza respectarii teoriei pietelor eficiente

  c. conduce la crearea de fonduri tip indice

  d. porneste de la premisa ca piata financiara este un joc nul, ceea ce un operator castiga estedat de pierderea celulilalt

  e. se fundamenteaza pe strategii pentru a se profita de pe urma ineficientei pietei.

  RASP:E

  29. In practica internaionala, alaturi de obligatiunile clasice se utilizeaza noi tipuri de obligatiuni :

  1) obliga iuni convertibile in actiuni2) obligatiuni de participatie3) obligatiuni nominative4) obligatiuni preferentiale5) obligatiuni cu bonuri de subscriere

  a. 1+3+4

  b. 2+3+4

  c. 1+2+3+4+5

  d. 2+4

  e. 1+2+5

  RASP:E

  30. Imunizarea portofoliului de obligatiuni semnifica:

  a. un set de reguli de diminuare a impactului modificarii ratei dobanzii de pe piata asupraaverii unui investitor

  b. strucura portofoliului ramane neschimbata pe intreaga perioada

  c. obligatiunile nu se pot transpune in actiuni

  d. agentii de pe piata de capital sunt diferiti din punct de vedere al managerului de porto-foliu.

  e. sistemul de gestiune activa poate fi practicat si la nivel de titluri individuale.

  RASP:A

  31. Indicele sectorial care include numai fondurile de investitii listate la BVB se numeste :

  a. indicele BET

  b. indicele BET-FI

  c. indicele RASDA-Q

  d. indicele BET-C

  e. indicele CAC-40

  RASP:B

 • 8/2/2019 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI(3)

  55/55

  32. Gestiunea pasiva a portofoliului :

  a. are drept scop supravietuirea pe piata fara a utiliza anticipari asupra evolutiei viitoare aacesteia

  b. se fundamenteaza pe ipoteza ca piata financiara nu este eficienta

  c. are drept obiectiv obtinerea unei performante superioare celei a pietei

  d. prin acest tip de gestiune se urmareste identificarea unei valori a titlului in functie de per-spectivele pietei

  e. se fundamenteaza pe strategii pentru a se profita de pe urma ineficientei pietei.

  RASP:A