18
Conf.univ.dr. Andreea STOIAN Departamentul de Finanţe și CEFIMO Academia de Studii Economice București Contact : a [email protected] http://www.ase.ro/site/despre/profesori/index28.asp?ID=758 Consulta ții: miercurea 15.00-18.00, Departamentul de Finanțe GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

  • Upload
    others

  • View
    122

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Conf.univ.dr. Andreea STOIAN

Departamentul de Finanţe și CEFIMO

Academia de Studii Economice BucureștiContact:

[email protected]

http://www.ase.ro/site/despre/profesori/index28.asp?ID=758

Consultații: miercurea 15.00-18.00, Departamentul de Finanțe

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI

curs introductiv

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 2: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii

portofoliului, descrierea procesului de investire, criterii de selecţie a activelor în

portofoliu

Estimarea rentabilităţii şi riscului unui activ în ipoteza unei distribuţii normale

Considerente privind comporamentul investitorilor: funcţii de utilitate, aversiunea la

risc, modalităţi de măsurare a aversiunii la risc, asimetria de informaţii

Eficienţa informaţională a pieţei financiare

Modele de estimare a rentabilităţii activelor financiare: model de piaţă, modele

macroeconomice, modele fundamentale, modele statistice

Modele de estimare a rentabilităţii şi riscului utilizate în gestiunea portofoliului de

valori mobiliare

Cuantificarea performaţelor portofoliului

Value-at-Risk

Analiza tehnică

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 3: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Conținut - seminar Culegerea datelor necesare construirii şi gestionării unui portofoliu de active

financiare

Aplicarea criteriilor de selecţie a activelor financiare în vederea organizării unui

portofoliu

Calcularea rentabilităţii activelor financiare pe baza datelor istorice

Organizarea porotfoliului de valori mobiliare în funcţie de aversiunea la risc a

investitorilor

Modaltităţi de testare a eficienţei informaţionale a pieţei financiare

Aplicarea modelelor de estimare a rentabilităţii activelor financiare

Testarea modelelor CAPM, APT

Calcularea indicatorilor de performanţă ai porotfoliului

Modalităţi de estimare a VaR

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 4: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Bibliografie (I) Damodaran, A., Investment philosophies

Dragotă, Victor (coord.). 2009. Gestiunea portofoliului de valori

mobiliare, Ediţia a doua, Editura Economică, Bucureşti, 2009.

Dragotă, Victor (coord.). 2003. Gestiunea portofoliului de valori

mobiliare, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

Dragotă, Victor; Dragotă, Mihaela; Stoian, Andreea; Dămian, Oana;

Ţâţu Lucian. 2005. Evaluarea acţiunilor pe piaţa de capital din România,

Editura ASE, Bucureşti, 2005.

Dragotă, Victor (coord.). 2008. Pieţe şi sisteme financiare, Editura ASE,

Bucureşti, 2008.

Dragotă, Mihaela (coord.). 2009, Pieţe financiare – structură, instituţii, instrumente, reglementări, Editura ASE, Bucureşti, 2009.

Obreja Braşoveanu, Laura. 2011. Piaţa de capital, Editura ASE,

Bucureşti, 2011.

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 5: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Bibliografie (II)

Hull,John. Fourth Edition, Options, Futures, and Other

Derivatives, Prentice-Hall International, Inc. (capitolele 4,

10, 14, 15).

Mishkin, Frederic. Fifth Edition, The Economics of Money,

Banking, and Financial Markets, Addison-Wesley (capitolele

2, 4, 5, 6, 7, 27).

Alexander, Carol. 2001, A Guide to Financial Data Analysis,

John, Wiley and Sons, Ltd.

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 6: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Bibliografie (III) Bernoulli, Daniel. 1954. Exposition of a new theory on the measurement of

risk, Econometrica, vol.22, no.1(Jan.1954), pp.23-26

Lintner, J. (1965), Security prices, risk, and maximal gains from diversification,

The Journal of Finance, vol.20, no.4 (Dec. 1965), pp.587-615.

Markowitz, H. (1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol.7, No.1

(Mar. 1952), pp.77-91.

Ross, Stephane. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of

Economic Theory, 13, 341-360 (1976).

Sharpe, W.F. (1963), A simplified model for portfolio analysis, Management

Science, vol.9, no.2 (Jan. 1963), pp.277-293.

Sharpe, W.F. (1964), Capital asset prices: a theory of market equilibrium under

conditions of risk, The Journal of Finance, vol.19, no.3 (Sep.1964), pp.425-

442.

Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk, The Review of

Economic Studies, vol.25, no.2 (Feb. 1958), pp.65-86.

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 7: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 8: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Obiective

Acumularea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi ablităţilor

necesare administrării portofoliilor de active financiare

Disciplina prezintă fundamentele teoretice şi instrumentele

corespunzătoare realizării unui management eficient al

portofoliului de valori mobiliare

Caracter tactic

Dobândirea abilităților necesare pentru fundamentarea, conceperea și

aplicarea de strategii în managementul unui portofoliu de active

financiare

Dobîndirea capacităţii de elaborare şi adoptare a deciziilor strategice şi

tactice privind administrarea unui portofoliu de valori mobiliare din

perspectiva corelaţiei rentabilitate-risc

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 9: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 10: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Competenţe (I) Identificarea caracteristicilor de bază ale pieţei financiare, a metodelor şi a

modelelor de gestiune a portofoliului de active financiare

Explicarea modelelor de evaluare a activelor financiare primare şi a metodelor de gestionare a portofoliului, în context naţional şi internaţional

Utilizarea integrată a modelelor de evaluare a activelor financiare şi a metodelor de gestionare a portofoliului pentru rezolvarea unor probleme noi apărute pe piaţa financiară, în condiţiile optimizării relaţiei rentabilitate-risc şi a problemelor de guvernanţă corporativă

Evaluarea activelor financiare primare utilizând modele bazate pe teoria financiară avansată a pieţelor şi operarea cu modelele de optimizare a gestiunii portofoliului de active financiare

Utilizarea inovativă a modelelor de evaluare a activelor financiare primare şi derivate, a tehnicilor de analiză a rentabilităţii şi a riscului, a metodelor de gestiune a riscurilor şi a modelelor de optimizare a gestiunii portofoliului

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 11: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Competenţe (II)

Executarea unor sarcini profesionale complexe legate de

gestiunea portofoliuluide active financiae, în condiţii de

autonomie şi de independenţă profesională

Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii cu profil

financiar

Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de

formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 12: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 13: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Evaluarea cunoştinţelor

60% - notă examen scris

40% - notă activitate seminar

20% - portofoliu în timp real

20%-proiect de cercetare

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 14: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

(...)GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 15: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Gestiunea portofoliului. ConceptMapGP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 16: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Gestiunea portofoliului. Realitate

Warren Edward Veirdo Buffett (n. 30

august 1930, Omaha, Nebraska) este un investitor, om de

afaceri și filantrop american. Este recunocut ca fiind al doilea

în lista celor mai bogați oameni din lume în anul 2006,pe al

treilea în lista anului 2007 și primul pe lista anului 2009. Este

recunoscut pentru stilul de viață modest, în ciuda averii

imense pe care o deține. (wikipedia.org) Stock Market for Beginners -

https://www.youtube.com/watch?v=xkH-vR2IR_E

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 17: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

Gestiunea portofoliului. Realitate

George Soros (György Schwartz (n. 12

august 1930, Budapesta,Ungaria) este un economist, om de

afaceri miliardar american originar din Ungaria. Soros a

devenit celebru după ce, în anul 1992, a făcut un profit de

un miliard opt sute de milioane de dolari, mizând la bursă pe

deprecierea lirei sterline Ulterior, autoritățile britanice au

fost nevoite să scoată lira din mecanismul de schimb valutar

al Uniunii Europene. (wikipedia.org) Lecture Series: Financial Markets -

https://www.youtube.com/watch?v=RHSEEJDKJho

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian

Page 18: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv - ase.ro · Conținut - curs Elemente introductive privind gestiunea portofoliului: definire şi organizarea gestiunii portofoliului, descrierea

GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian