Click here to load reader

2 PLC osnove poroba - keep.ftn.uns.ac.rs Sys i... · uključuju izlaz. Zatim , izlaz samog sebe drži sve dok neko ne pritisne stop_taster Ovo važi u slučaju da se za stop koriste

 • View
  225

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of 2 PLC osnove poroba - keep.ftn.uns.ac.rs Sys i... · uključuju izlaz. Zatim , izlaz samog sebe...

 • PLC

  Industrijski sistemi i protokolivebe

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 2

  ta je PLC ?

  PLC (programabilni logiki kontroler) je mikroprocesorski sistem u kome su hardver i softver specifino adaptirani industrijskom okruenju

  Elemenat automatizovanog sistema, koji na osnovu signala sa ulaznih ureaja, po odreenom programu, izvrava razliite logike i sekvencionalne funkcije, na osnovu kojih formira izlazne signale kojima upravlja izlaznim ureajima; istovremeno obavlja komunikaciju sa udaljenim raunarom, kontrolerom, operatorskim panelom ili drugim pokazivakim ureajem

  Prvobitno je formiran kao zamena za relejnu logiku, ali sada pored logikih funkcija moe da obavlja i aritmetika izraunavanja i sloeno, potpuno digitalno upravljanje.

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 3

  Uloga PLC-a

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 4

  PLC naspram klasinih upravljakih sistema

  Modularna organizacija, lako proirenje i adaptacija

  Potrebno je mnogo manje (80%) provodnika za povezivanje

  Dijagnostike funkcije - brzo i jednostavno otkrivanje greaka

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 5

  PLC naspram klasinih upravljakih sistema

  Potronja je znaajno smanjena

  Male dimenzije, mali broj rezervnih delova, lake odravanje

  Jednostavno programiranje i odravanje programa

  Visok stepen dokumentovanosti programa

  Mogunost povezivanja u hijerarhijski nadreeni sistem upravljanja

  Mogunost instalacije i testiranja na samoj maini

  Prihvatljiva cena, naroito kod sloenih sistema sa velikim brojemU/I

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 6

  Hardverska organizacija

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 7

  CPU (Central Processing Unit)

  Mikrokontroler; ranije su to bili 8-bitni, danas 16-bitni i 32-bitni

  Uloga CPU-a: nadgleda ulazeizvrava programpostavlja izlazeupravljanja memorijombrine o komunikacijivri samodijagnostiku

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 8

  Hardverska organizacija

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 9

  Ulazi i izlazi (galvanska izolacija)

  Digitalni ulazi(Primer: tasteri, prekidai...)

  Digitalni izlazi(Primer: upravljaju kontaktorima, relejima, LED diodama...)

  Vrste: 1. tranzistorski (PNP, NPN)2. relejni

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 10

  Digitalni ulazi

  sink koncept

  source koncept

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 11

  Digitalni ulazi

  Primer za sink koncept(najei)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 12

  Digitalni ulazi

  Primer za source koncept

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 13

  Digitalni izlazi

  sink koncept

  source koncept

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 14

  Digitalni izlazi

  Primer za source koncept (najei)

  Relejni Tranzistorski

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 15

  Analogni ulazi i izlazi

  Ulazi(Ulazi sa raznih senzora: temperatura, napon, protok, pritisak...)

  Izlazi (promenjivi analogni signal za regulaciju, npr. servo ventil,frekventni regulator...)

  Opsezi strujni 0mA 20mA strujni 4mA 20mA naponski 0-10V naponski -10-+10V

  Najee 12 bitni

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 16

  Analogni ulazi i izlazi

  Izlaz: strujni ili naponski (jedan)

  Ulaz: naponski (dva)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 17

  Siemens S7-200 (CPU 224XP)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 18

  Siemens S7-200 (CPU 224XP)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 19

  Dodatni moduli (ulazi)

  24V 120/230V

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 20

  Dodatni moduli (izlazi)

  24V Relejni 120/230V AC

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 21

  Dodatni moduli (analogni ulaz)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 22

  Dodatni moduli (analogni izlaz)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 23

  Naini vezivanja analognih ulaza

  Diferencijalno Sa zajednikim krajem

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 24

  S7-200 primer povezivanje ulaza/izlaza

  Izlazni portoviQ0.0 kontrolie motorQ0.1 kontrolie smer

  Koriste +24V iz PLC Relejni izlazi spoje +24V na motor ili na rele za smer

  Ulazni portoviI0.0 kontrolie motorI0.1 kontrolie smer

  ulazi primaju +24V i to opet iz PLC pritisnut taster dovodi 24V na ulaz nepritisnut ostavlja ulaz bez napona

  Napajanje u ovoj verziji AC kod nas 24V DC

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 25

  Nain rada PLC kontrolera

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 26

  Nain rada PLC kontrolera

  1. Prihvat stanja ulaza (senzor, prekida...) u memoriju, u posebno podruje koje predstavlja sliku ulaza

  2. Izvrenje programa - Ulazni operandi: memorija (slika ulaza). Rezultati: u memoriju (slika izlaza). Dakle, podaci: ne direktno sa ulaznih modula, niti se direktno iznose na izlazne module, veprogram razmenjuje podatke isljuivo sa memorijom!

  3. Ispis stanja izlaza - prenos podataka iz slike izlaza na izlazne linije (registre izlaznih modula)

  4. Komunikacija

  5. Odravanje auriranje internih asovnika i registara, upravljanje memorijom, kontrola ispravnosti PLC-a, kao i niz drugih poslova vezanih za odravanje sistema

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 27

  Nain rada PLC kontrolera

  Posle izvrenja petog koraka PLC se vraa na poetak ciklusa i neprekidno ponavlja sve korake

  Osnovni sken ciklus moe biti modifikovan pomou zahteva za prekid ili nekih drugih specijalnih programskih naredbi

  Prihvat ulaza, obrada, ispis izlaza, komunikacija i odravanje se cikliki ponavljaju i u skladu sa unesenim programom, njihovo pojedinano trajanje zavisi od broja ulaza i izlaza i sloenosti algoritma i vrste primenjenog procesora. Ciklusi obrade obino traju od 0,1ms do nekoliko desetina ms.

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 28

  Nain rada PLC kontrolera

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 29

  Normalno otvoren i zatvoren kontakt

  Pojam normalnostanje u kom se kontakt nalazi dok se na njega ne deluje spolja silom (odnosno dok je u nepobuenom stanju)

  Primer:NO (taster): provodi kada je pritisnut NO (rele, kontaktor): kontakt provodi kada ima napajanja na

  namotaju

  NC obratno

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 30

  Normalno otvoren i zatvoren kontakt

  Taster: mirni (alarm, zatita rukovaoca)radni (zvono na vratima)

  Primer: NO i NC kontakt upravljani releom

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 31

  Ulazi

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 32

  Izlazi

  Motori (poluprovodniki - mala optereenja (PWM)), rele (srednja optereenja), kontaktor (velika optereenja), signalizacija, alarmi, ventili, relei, solenoidi...

  Jednosmerni solenoid Dvosmerni solenoid

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 33

  Izlazi

  Zatita kod upravljanja induktivnim potroaima

  DC optereenje

  AC optereenje

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 34

  Siemens SIMATIC S7-200 PLC serija

  S7-200 serija je Micro PLC serija

  Razliite CPU i broj ulaza/izlaza u S7-200 serijiCPU 221 DC/DC/DC 6 Inputs/4 Outputs CPU 221 AC/DC/Relay 6 Inputs/4 RelaysCPU 222 DC/DC/DC 8 Inputs/6 Outputs CPU 222 AC/DC/Relay 8 Inputs/6 RelaysCPU 224 DC/DC/DC 14 Inputs/10 Outputs CPU 224 AC/DC/Relay 14 Inputs/10 RelaysCPU 224XP DC/DC/DC 14 Inputs/10 Outputs CPU 224XP AC/DC/Relay 14 Inputs/10 RelaysCPU 226 DC/DC/DC 24 Inputs/16 Outputs CPU 226 AC/DC/Relay 24 Inputs/16 Relays

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 35

  Moduli za proirenja

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 36

  Moduli za proirenja

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 37

  PLC S7-200 osnovni model - Prednja ploa

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 38

  PLC S7-200 CPU 224XP - Prednja ploa

  Analogni ulazi/izlazi

  digitalni izlazi napajanje 24V

  digitalni ulazi izlaznih +24VDva komunikacionaserijska porta

  kabel za proirenje

  dva potenc.

  prekidarun/stop

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 39

  PLC S7-200 CPU 224XP - ulazi/izlazi/komande

  Oznake imaju znaenje:AIO analogni ulazi i izlaziDO digitalni izlaziDI digitalni ulaziPE, M, L+ napajanje PLC-a: zatitni (uzemljenje), - i + kraj

  jednosmernog naponskog izvora, respektivnoSF/DIAG LED dioda za signalizaciju u sluaju sistemske grekeRUN LED dioda za signalizaciju radnog reima PLC-a STOP LED dioda za signalizaciju stop reima PLC-aK konektor za nadogradnju ureaja (memorijskim

  kertridom, tajmerom, spoljnom baterijom)S prekida za biranje eljenog radnog reima ureajaAP potenciometri za regulaciju raspoloivog internog

  analognog signalaEP port za povezivanje sa modulima za proirenjeP0,P1 portovi za povezivanje sa raunarom, tekst displej

  jedinicom, touch panelomPSFS jednosmerni naponski izvor od 24V, napajanje senzora

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 40

  PLC S7-200 CPU 224XP - veza sa PC

  RS-232 ili USB/PPI Multi-Master kabel

  Izgled USB/PPI Multi-Master kabla

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 41

  Podaci

  Memorijske oblasti

  Process-Image Input Register: IBit: I0.1Byte, Word, or Double Word: IB4

  Process-Image Output Register: QBit: Q1.1Byte, Word, or Double Word: QB5

  Variable Memory Area: VBit: V10.2Byte, Word, or Double Word: VW100

  Bit Memory Area: M (CPU 224XP: 32byte )Bit: M M26.7Byte, Word, or Double Word: MD20

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 42

  Podaci

  Timer Memory Area: Ttrenutna vrednost: 16 bitatimer bit

  Counter Memory Area: Ctrenutna vrednost: 16 bitacounter bit

  High-Speed Counters: HCbrzi dogaaji, nezavisno od CPU scana.Oznaen, 32-bit integer

  Accumulators: ACAC0, AC1, AC2, AC3

  Special Memory: SMAlways On (SM0.0), First pass (SM0.1), 30 s off / 30 s on (SM0.4), analog pot. (SMB28)...

  Local Memory Area: Lstek (razmena podataka za potprograme)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 43

  Podaci

  Analog Inputs: AI16 bita -> AIW0 i AIW2

  Analog Outputs: AQ16 bita -> AQW4

  Strings

  Constant value

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 44

  Podaci

  Opseg brojeva

  Pristup memorijskom bitu

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 45

  Podaci

  Pristup podacima:

  area identifier, data size, STARTING BYTE !

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 46

  Podaci

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 47

  Konfigurisanje S7-200

  Konfigurisanje digitalnog izlaza u STOP modu (defualt)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 48

  Konfigurisanje S7-200

  Konfigurisanje analognog izlaza u STOP modu (defualt)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 49

  Konfigurisanje S7-200

  Filtriranje ulaza (default)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 50

  Konfigurisanje S7-200

  uvanje memorijskih oblasti u sluaju gubitka napajanja (default)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 51

  Rezime S7-200

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 52

  Nain programiranja PLC

  Lestviasta logika (ladder logic) je nain crtanja el. logikih ema. To je grafiki jezik, veoma popular kod PLC. Originalno je izmiljen da zameni relejnu logiku. Ime je dobio jer program podsea na merdevine.

  LD start_tasterO izlazA stop_taster= izlaz

  Alternativa STL (statment list) - Instruction List language

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 53

  Normalno otvoren i zatvoren kontakt

  Ranije pomenuto:

  Pojam normalnostanje u kom se kontakt nalazi dok se na njega ne deluje spolja silom (odnosno dok je u nepobuenom stanju)

  Primer:NO (taster): provodi kada je pritisnut NO (rele, kontaktor): kontakt provodi kada ima napajanja na

  namotaju

  NC obratno

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 54

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi - Kontakti

  NO simboliki, energija tee kroz kontakt kada je zatvoren. NO je zatvoren kada je statusni bit koji kontrolie taj kontakt 1 (npr. kada je spoljni prekida zatvoren, tj. ima se 24V na ulazu PLC-a)

  NC obratno: provodan kada je statusni bit 0 (tj. kada je prekida otvoren)

  Namotaj (Coil)simboliki predstavlja relej koji je pobuen (energized) kada energija tee prema njemu. Kada je pobuen, on ukljuuje statusni bit odgovarajueg izlaza. Isti statusni bit moe biti korien da kontrolie NO i NC kontakte bilo gde u programu

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 55

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi - Kontakti

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 56

  PLC S7-200 samodranje

  Pritisnut normalno otvoren start_taster i nepritisnut normalno zatvoren stop_taster ukljuuju izlaz.Zatim , izlaz samog sebe dri sve dok neko ne pritisne stop_taster

  Ovo vai u sluaju da se koriste dva radna tastera.

  start_taster

  stop_taster

  24 V

  I0.1

  I0.2

  PLC

  Q0.0

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 57

  PLC S7-200 samodranje industrija

  Pritisnut normalno otvoren start_taster i nepritisnut normalno otvoren stop_taster ukljuuju izlaz.Zatim , izlaz samog sebe dri sve dok neko ne pritisne stop_tasterOvo vai u sluaju da se za stop koriste mirni taster! Na primer, podnaponska sklopka dok ima napona dri stopprovodnim, ako napon nestane, stop izbacuje pogon.

  start_taster

  stop_taster

  24 V

  I0.1

  I0.2

  PLC

  Q0.0

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 58

  PLC stare relejne eme

  Stara relejna ema (napajanje, ice, pulne, mirni i radni kontakti releja)

  Lestviasti PLC programi koji zamenjuju ovu emu

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 59

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  NO

  NC

  trenutni NO

  trenutni NC

  negacija

  pozitivna ivica

  negativna ivica

  namotaj (coil)

  trenutni namotaj

  set N bitova poev od Bit

  trenutno set N...

  reset N bitova poev od Bit

  trenutno reset N...

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 60

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi - primer

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 61

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Set ili Reset dominantan bistabil

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 62

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Compare- byte- integer- double- real

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 63

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Broja (Counter)1. Count Up2. Count Down 3. Count Up-Down

  Oznake: Cxx C0 do C255CU, CD - brojaki ulazi (uvek broje na uzlaznu tranziciju!)R resetLD loadPV preset value

  Counter bit:1. Cxx PV Cxx bit =12. Cxx 0 Cxx bit =13. Cxx PV Cxx bit =1

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 64

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Counter down, primer

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 65

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Counter up down, primer

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 66

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Timer1. TON2. TOFF3. TONR (Retentive)

  Timer Type Resolution Maximum Value Timer NumberTONR 1 ms 32.767 s (0.546min) T0, T64

  10 ms 327.67 s (5.46min) T1-T4, T65-T68 100 ms 3276.7 s (54.6min) T5-T31, T69-T95

  TON, TOF 1 ms 32.767 s (0.546min) T32, T96 10 ms 327.67 s (5.46min) T33-T36, T97-T100 100 ms 3276.7 s (54.6min) T37-T63, T101-T255

  Oznake: Txx TC0 do T255IN dozvola rada (+reset)PT preset time

  Timer bit:1. Txx PT Txx bit =12. Txx PT Txx bit =13. Txx PT Txx bit =1 (bez reseta)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 67

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  1. TON

  - Broji vreme kada je IN ulaz ON- Kada je Txxx PT -> Tx bit = 1- Reset: kada je IN ulaz OFF

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 68

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  2. TOFF

  - Broji vreme tek za ON -> OFFtranziciju na IN ulazu!

  - Kada je Txxx PT -> Tx bit = 0- Reset: kada je IN ulaz OFF

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 69

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  3. TON Retentive

  - Isti kao TON, samo se ne resetuje kada je IN ulaz OFF, ve samo R instrukcijom

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 70

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Interval tajmeri (ITIME)

  - BGN_ITIME ita vrednost ugraenog 1ms tajmera i vrednost

  smeta u OUT (2^32 = 49.7dana)

  - CAL_ITIME rauna razlikutrenutnog vremena i ulaza IN

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 71

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  PTO (pulse train output) PWM (Pulse width modulation)

  Za Step motor:

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 72

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Osnovne matematike instrukcije

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 73

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  PID regulator

  M(t) = Kp * e + Ki * e dt + Kd * de/dt

  M(n) = Kp * e(n) + Ki * e(k) + Kd/T * [e(n) - e(n-1)]

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 74

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Prekid (interrupt)

  - Enable interrupts (ENI) - dozvola interapata- Disable Interrupt (DISI) - zabrana int.- Attach Interrupt (ATCH) - pridruuje int. dogaaj int. rutini i dozvoljava int.- Detach Interrupt (DTCH) raskida int. dogaaj int. sa rutinom i zabranjuje int.- RETI - povratak iz interapta

  Interapt dogaaji:

  ...

  ...

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 75

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Prekid (interrupt)

  -Interapt se deava trenutno, tj. ne eka kraj scan-a! (prekida se sama instrukcija (koja se sastoji od vie manjih) koja se trenutno izvrava)

  -Princip je: prvi se pojavio - prvi e biti servisiran; ostali idu u que (red)

  -Postoji prioritet: 1. komunikacioni2. diskretni3. vremenski

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 76

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Dodela vrednosti (MOV)

  Kontrola toka programa (JMP and LBL)

  - byte- integer- double- real

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 77

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Traenje stringa u stringu (STR_FND)(IN1 se trai u IN2, poev od OUT pozicije)

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 78

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Odreivanje duine, kopiranje, dodavanje stringa

 • Porobi V.: Industrijski sistemi i protokoli 79

  PLC S7 osnovni Ladder blokovi

  Pozivanje potprograma (subroutine)

  Iz glavnog programa PLC skae u potprogram, izvrava ga i vraase nazad, na mesto odakle je imao skok

  Parametar OpisIN Ulaz u ppIN_OUT ulazi u rutinu i vraa se kao njen rezultatOUT izlaz