of 104/104
Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI Emir Imamagić Sveučilišni Računski Centar (Srce)

Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI - unizg.hr · arguments = arg1 \"arg 2\" 'arg 3' Standardni ulaz, izlaz i greška •Standardni ulaz •Standardni izlaz •Standardna greška

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI - unizg.hr · arguments = arg1 \"arg 2\" 'arg 3' Standardni...

 • Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Emir Imamagić

  Sveučilišni Računski Centar (Srce)

  http://www.srce.unizg.hr/otvoreni-pristuphttp://www.srce.unizg.hr/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr

 • Upravljanje poslovima Uvod

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Uvod

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Grid raspoređivanje poslova

  • Korisnik opisuje i podnosi posao

  • Raspoređivač dohvaća informacije od sustava za nadzor

  • Raspoređivač odabire resurse

  • Posao se izvodi korištenjem posredničkih sustava

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Izazovi

  • Osvježavanje zastupničkih certifikata • dugotrajni poslovi i dugotrajno čekanje u redu poslova

  • na CRO NGI riješeno s myproxy-manage-create

  • Prijenos ulaznih i izlaznih podataka na CE čvorove • u opisu posla navode se sve ulazne i izlazne podataka

  • moguće koristiti GridFTP za pripremu podataka

  • Pouzdane informacije o dostupnim resursima • koriste se sustavi za nadzor (npr. BDII)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Izazovi

  • Veličina i lokacija ulaznih i izlaznih podataka • raspoređivanje prema podacima (engl. data-aware scheduling)

  • Selidba poslova između sjedišta • poslovi čekaju u redu dok na drugim sjedištima ima dostupnih

  resursa

  • Otpornost na pogreške • najčešće ponovno raspoređivanje posla (engl. rescheduling)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Izazovi

  • Podržani grid posrednički sustavi • GRAM, gLite, ARC, UNICORE, …

  • Podržani tipovi poslova • serijski, paralelni, paralelni na više klastera, workflow, polje poslova

  • Integracija sa sigurnosnim sustavima • na kojim sjedištima se korisnik može autenticirati i autorizirati

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • HTCondor-G Uvod

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • HTCondor-G

  • Komponenta sustava HTCondor

  • Namijenjena za podnošenje poslova na grid • podržani posrednički sustavi ARC, UNICORE, Globus, gLite

  • Red poslova • podnošenje i upravljanje poslovima slično računalnim klasterima

  • Nije raspoređivač poslova • potrebno je navesti adresu sjedišta na koje se podnosi posao

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • HTCondor-G

  • Komponente • HTCondor Schedd

  • Grid Manager

  • HTCondor Schedd • upravlja redom poslova

  • automatsko osvježavanje zastupničkih certifikata i slanje na udaljeno sjedište

  • Grid Manager • upravlja poslovima

  putem različitih posredničkih sustava (e.g. GRAM, WS-GRAM)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • HTCondor-G Matchmaker

  • Dodana komponenta za povezivanje HTCondor-G Matchmaker sa sustavim za nadzor

  • BDII

  • Rad s poslovima jednak HTCondor-G

  • Trenutačno neaktivna na CRO NGI-ju

  • plan je zamijeniti s tehnologijom HTCondor-CE

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • HTCondor-G Osnovni parametri poslova

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Trenutačno stanje - CRO NGI

  Sjedište Adresa CE-a Broj čvorova

  CPU jezgri

  Spremište Klasterski sustav

  MPI okolina

  UNIOS-ETFOS ce.etfos.cro-ngi.hr 16 128 5,5 TB (scratch)

  SGE MPICH2

  UNIRI-GRADRI ce.gradri.cro-ngi.hr 16 128 880 GB (scratch)

  SGE MPICH2

  IRB ce.irb.cro-ngi.hr 13 260 5,5 TB (scratch)

  SGE MPICH2

  UNIZG-Srce ce.srce.cro-ngi.hr 39 896 200 TB SGE MVAPICH2

  Ukupno 84 1412 200 TB

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Opisivanje poslova

  • Što se treba izvesti? S kojim argumentima?

  • Koji podaci su potrebni za izvođenje poslova?

  • Gdje spremati privremene podatke i rezultate?

  • Gdje je radni direktorij na čvorovima?

  • Koliko procesora posao zahtjeva? Koju arhitekturu procesora?

  • Koliko memorije, prostora na disku, vremena je potrebno?

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Opisivanje poslova

  • Jezik Classads

  • Nije osjetljiv na velika i mala slova

  • Napomena: • jezik Classads ne podržava pisanje programa ljuske u opisu posla

  • program ljuske se može navesti kao izvršna datoteka

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  attribute = value

  attribute = value

  attribute = value

  attribute = value

 • Izvršna datoteka

  • Definicija izvršne datoteke

  • Podrazumijevano HTCondor prenosi lokalnu datoteku

  • ne mora biti puna putanja

  • Za korištenje datoteke na sjedištu navesti

  • u ovom slučaju se preporuča koristiti apsolutnu putanju

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  executable = path

  transfer_executable = false

 • Argumenti

  • Argumenti aplikacije

  • Oznaka “ se mora posebno navesti

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  arguments = arg1 arg2 arg3

  arguments = arg1 \"arg 2\" 'arg 3'

 • Standardni ulaz, izlaz i greška

  • Standardni ulaz

  • Standardni izlaz

  • Standardna greška

  • Izlaz i greška se prepisuju

  • razlika u odnosu na SGE

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  input = path

  output = path

  error = path

 • Prijenos datoteka

  • Prijenos na udaljeno računalo

  • Prijenos s udaljenog na lokalno računalu

  • Datoteke se prenose u/iz direktorija iz kojeg se podnosi posao

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  transfer_input_files="path","path"...

  transfer_output_files="path","path"...

 • Prijenos datoteka

  • Prijenos iste datoteke na udaljeno računalo i natrag • HTCondor prije prijenosa obriše sadržaj ulazne datoteke

  • Koristi se parametar transfer_output_remaps

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  transfer_input_files=test

  transfer_output_files=test

  transfer_output_remaps = "test=test.out"

 • Obavijesti

  • Slanje obavijesti • moguće je navesti uvjete u kojim se šalju obavijesti

  • Adresa korisnika

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  notification = Always | Complete | Error | Never

  notify_user = [email protected]

 • Atributi HTCondora

  • Atribute Universe • mora biti postavljen na “grid”

  • Dnevnik

  • detaljne informacije o izvođenju posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  universe=grid

  log=

 • Atributi HTCondora

  • Broj zadataka • obavezan, navodi se iza svih ostalih atributa

  • Koristi se za podnošenje polja poslova

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  queue [] [expr]

 • Adresa sjedišta – eksplicitno

  • Potrebno je navesti adresu sjedišta

  • Globus Toolkit

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  grid_resource=

  grid_resource=gt2

 • Adresa sjedišta – eksplicitno

  • GRAM

  • za CE čvorove s Torque/Maui

  • za CE čvorove sa SGE

  • Sustavi na CE čvorovima • http://wiki.cro-ngi.hr/index.php/CRO_NGI_čvorovi#Stanje_2

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  grid_resource=gt2 ce.fesb.cro-ngi.hr/jobmanager-pbs

  grid_resource=gt2 ce.irb.cro-ngi.hr/jobmanager-sge

 • Podnošenje posla

  • Naredba

  • naredba ispisuje ID posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ condor_submit

 • Prikaz stanja poslova

  • Naredba

  • prikaz svih poslova

  • korisnik ne mora spremati ID posla

  • Opcije

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ condor_q [-globus] [-long] [jobID] [username]

  -globus prikaz sa specifičnim podacima od Globusa

  -long detaljni podaci o poslu

  (preporuča se koristiti sa jobID)

  -hold detaljni podaci o razlogu zaustavljanja posla

 • Detalji o izvođenju posla

  • Dnevnik • parametar log

  • Detaljan HTCondorov dnevnik • /var/log/condor/GridmanagerLog.

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Vježbe

  • $HOME/gworkshop/condorG

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  hostname.jdl – izvođenje udaljenog programa

  test.jdl – izvođenje programa smještenog na UI čvoru

  stage.jdl – prijenos datoteka

 • HTCondor-G Napredni parametri poslova

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Globus parametri

  • Moguće je posao opisati s Globusovim jezikom

  • korisno za paralelne poslove i postavljanje resursa

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  globusrsl=(=)(=)...

 • Paralelni poslovi

  • Nisu izravno podržani

  • Ostvaruju se korištenjem Globus parametara

  • Primjeri (mpi.jdl)

  • opis MPI posla koji zahtjeva 4 procesora

  • nije potrebno navoditi mpirun u skripti

  • proizvoljna paralelna aplikacija

  • primjer Gaussian

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  globusrsl = (jobType=mpi)(count=4)

  globusrsl = (jobType=single)(count=4)

 • Paralelni poslovi

  • Svi procesori na istom čvoru

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  environment = "PE_MODE=single"

 • MPI okolina

  • Tri verzije • MPICH2 1.5 : mpich2-x86_64

  • MVAPICH2 2.0 : mvapich2-x86_64

  • MVAPICH2 2.0 s prevodiocima GNU 4.9 : mvapich2-gcc49-x86_64

  • MVAPICH2 na UNIZG-Srce, na ostalima MPICH2

  • Na pristupnom čvoru i skriptama potrebno odabrati naredbom

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  module load

 • Polja poslova

  • Korištenjem parametra queue

  • pokreće N neovisnih poslova

  • Korisna varijabla u skripti

  • $(Process) – jedinstveni identifikator pojedinog posla

  • vrijednosti su 0 … N-1

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  queue N

  output = array.out.$(Process)

  transfer_input_files = input.$(Process)

 • Polja poslova

  • Pokretanje na više CE čvorova (job-array.jdl)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  executable = mojProg

  output = ce.srce.out.$(Process)

  error = ce.srce.err.$(Process)

  grid_resource = gt2 ce.srce.cro-ngi.hr/jobmanager-sge

  queue 2

  output = ce.etfos.out.$(Process)

  error = ce.etfos.err.$(Process)

  grid_resource = gt2 ce.etfos.cro-ngi.hr/jobmanager-pbs

  queue 2

 • GPU poslovi

  • Poslovi koji zahtijevaju grafičke procesore (GPU) • GPU-ovi su dostupni isključivo na sjedištu Srce

  • Primjer (gpu.jdl)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  grid_resource=gt2 ce.srce.cro-ngi.hr/jobmanager-sge

  environment = SGE_PE=gpu

 • GPU okoline

  • Dostupne su dvije GPU okoline: • CUDA 5.5: cuda-5-5

  • CUDA 7.0: cuda-7-0

  • Na pristupnom čvoru i skriptama potrebno odabrati naredbom

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  module load

 • Dodatni zahtjevi na sjedištu Srce

  • Moguće je birati: • vrstu radnog čvora (vendor)

  • količinu memorije za potrebe jednog procesa u GB (memory)

  • količinu diska za potrebe jednog procesa u GB (memory)

  • Dostupne vrste čvorova: • Sun - Sun Fire x4600

  • HP - HP ProLiant SL250s

  • IBM - IBM NeXtScale nx360 M5

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Dodatni zahtjevi na sjedištu Srce

  • Primjer zahtjeva Sun čvora (srce.jdl)

  • Primjer zahtjeva IBM čvora, pri čemu je za izvođenje potrebno 16 jezgri, 64 GB radne memorije i 256 GB diska

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  globusrsl =

  (jobType=single)(count=16)(memory=4)(vendor=IBM)

  (scratch=16)

  globusrsl = (vendor=Sun)

 • Filtriranje sjedišta

  • Moguće je definirati uvjete koje sjedište mora ispuniti

  • Koristiti naredbu za dohvat svih atributa

  • Moguće primijeniti samo u okolini s HTCondor Matchmaking

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Requirements =

  condor_status -l

 • Filtriranje sjedišta

  • Primjer

  • grid sjedište mora imati najmanje 2 procesora slobodna

  • odabir dva sjedišta

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Requirements = TARGET.MaxMatches > 2

  Requirements = TARGET.Name == “ce.irb.cro-ngi.hr”

  || TARGET.Name == “ce.fesb.cro-ngi.hr”

 • Filtriranje sjedišta

  • Parametar za sjedišta koje prihvaćaju paralelne poslove

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Requirements = TARGET.ParallelOnly =?= 1

 • Ocjenjivanje sjedišta

  • Sjedišta je moguće ocjenjivati opcijom

  • Primjer

  • posao preferira sjedišta s više slobodnih procesora

  • Moguće primijeniti samo u okolini s HTCondor Matchmaking

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Rank =

  Rank = TARGET.MaxMatches

 • Varijable

  • HTCondor omogućava korištenje varijabli u opisu posla • mogu se koristiti u vrijednosti svih atributa

  • format: $(ime_varijable)

  • korisne za izradu jednostavnijih skripti

  • Varijable sustava • $(Cluster) - identifikator posla

  • $(Process) - identifikator pojedinih poslova u polju

  • primjer korištenja za jedinstveno ime izlaza i greške

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Output = output.$(Cluster).$(Process)

  Error = error.$(Cluster).$(Process)

 • Varijable

  • Korisničke varijable • proizvoljan broj u opisu posla

  • vrijednost se postavlja naredbom (customvar.jdl)

  • vrijednost može biti postavljena naredbom queue (napredna polja poslova)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  moja = test

 • Napredna polja poslova

  • Tri operatora za odabir indeksa: • in: navodi se konačan broj vrijednosti za jednu varijablu

  • from: navodi se konačan broj vrijednosti za više varijabli u opisu posla ili izdvojenoj datoteci

  • matching: koristi se popis datoteka i direktorija kao vrijednosti za jednu varijablu

  • Primjer korištenja operatora in (job-array-in.jdl)

  • pokreće 4 posla

  • varijabla $(MyTask) u poslu ima vrijednosti 1…4

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  queue MyTask in 1 2 3 4

 • Napredna polja poslova

  • Primjer korištenja operatora matching (job-array-matching.jdl)

  • pokreće onoliko poslova koliko ima datoteka test.* u direktoriju iz kojeg se pokreće posao

  • varijabla $(MyTask) u poslu ima vrijednost imena pronađene datoteke

  • Primjer korištenja operatora from • prikazan u primjeru aplikacije Gaussian

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  queue MyTask matching test.*

 • Primjer posla Gaussian

  • Primjer posla Gaussian (gaus.jdl)

  • Optimizacija posla pomoću korisničkih varijabli (gaus-custom.jdl)

  • parametri naziv ulazne datoteke, broj jezgri i sjedište

  • kod pokretanja mijenja se samo na jednom mjestu

  • Optimizacija posla pomoću naprednog polja poslova (gaus-job-array.jdl)

  • parametri se navode u tekstualnoj datoteci (gaus_run)

  • navođenjem više linija pokreće se više poslova jednom naredbom

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  test230 10 srce

 • Problem prijenosa izlaznih datoteka

  • Condor-G problem s izlaznim datotekama • datoteke definirane u atributu transfer_output_files

  • Ako po završetku posla barem jedna datoteka ne postoji (hold-155.jdl)

  • posao se postavlja u stanje Hold s opisom

  • standardni izlaz, greška i sve ostale izlazne datoteke će biti obrisane

  • Situacija najčešće uzrokovana zbog greške u izvođenju aplikacije

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Globus error 155: the job manager could not stage

  out a file

 • Problem prijenosa izlaznih datoteka

  • Preporučeno rješenje (hold-155-fix.jdl) • na početku skripte stvoriti sve izlazne datoteke naredbom touch

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  touch izlaz1 izlaz2 izlaz3

 • Vježbe

  • $HOME/gworkshop/condorG

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  mpi.jdl – paralelni MPI posao

  gpu.jdl – GPU posao

  srce.jdl – dugotrajni posao s zahtjevom Sun čvora

  job-array.jdl - polje poslova na dva sjedišta

  customvar.jdl – HTCondor korisničke varijable

  job-array-in.jdl - polje poslova s operatorom in

  job-array-matching.jdl - polje poslova s operatorom matching

 • Vježbe

  • $HOME/gworkshop/condorG

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  gaus.jdl – posao Gaussian

  gaus-custom.jdl – posao Gaussian s korisničkim varijablama

  gaus-job-array.jdl - posao Gaussian kao polje poslova s operatorom from i definicijom parametara u datoteci

  hold-155.jdl - posao koji završava greškom zbog izlazne datoteke koja nedostaje

  hold-155-fix.jdl - rješenje problema izlaznih datoteka korištenjem naredbe touch

 • HTCondor-G Naredbe za upravljanje poslovima

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Dohvat podataka

  • Dodatne skripte za dohvat podataka tijekom izvođenja posla

  • Moguće je dohvatiti • standardni izlaz i grešku

  • pojedine datoteke

  • sve datoteke

  • Datoteke se spremaju u poddirektorij ./

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Dohvat podataka

  • Dohvat liste datoteka u privremenom direktoriju

  • Dohvat standardnog izlaza

  • Dohvat standardne greške

  • Dohvat datoteke

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ remote-scratch-ls

  $ remote-scratch-get stdout

  $ remote-scratch-get stderr

  $ remote-scratch-get filename

 • Dohvat podataka

  • Na sjedištu UNIZG-Srce moguće izravno pristupiti radnom direktoriju

  • naredba vraća direktorij

  • direktoriju je moguće izravno pristupiti na UI čvoru

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ remote-scratch-pwd

 • Stanje sjedišta grida

  • Naredba

  • lista dostupnih sjedišta

  • Detaljan status

  • Ispis GRAM adresa

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ condor_status

  $ condor_status -l

  $ condor_status -l | grep grid_resource

 • Stanje sjedišta grida

  • Dodatna naredba koja koristi SGE

  • zahtjeva valjani korisnički certifikat

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ grid-queue-status

 • Zaustavljanje posla

  • Naredba

  • Ukoliko je posao u stanju X ili H

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ condor_rm

  $ condor_rm -forcex

 • Povijest poslova

  • Naredba

  • ispis svih poslova koje je HTCondor izveo

  • Ispis povijesti za posao

  • Detaljan ispis povijesti posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ condor_history

  $ condor_history

  $ condor_history -l

 • Ponovno izvođenje poslova

  • Naredbe

  • posao se zaustavlja i vraća u red poslova

  • HTCondor automatski zaustavlja grid poslove u slučaju greške

  • Nastavak izvođenja

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ condor_hold

  $ condor_release

 • Reference

  • CRO NGI korisničke upute • http://wiki.cro-ngi.hr

  • HTCondor • http://www.cs.wisc.edu/htcondor/

  • HTCondor-G korisničke upute • http://research.cs.wisc.edu/htcondor/manual/v8.4/5_3Grid_Universe

  .html

  • HTCondor-G parametri za opisivanje poslova • http://research.cs.wisc.edu/htcondor/manual/v8.4/condor_submit.ht

  ml

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • EGI

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Uvod

  • engl. European Grid Initiative

  • Nastavak projekata EGEE

  • Uspostava održive grid okoline za potrebe znanstvenika

  • gridifikacija aplikacija iz određenih znanstvenih područja

  • Grid sastavljen od nacionalnih grid infrastruktura (NGI) • NGI-jevi potpuno neovisni

  • sukladno NREN (engl. National Research and Educational Networks) u računalnim mrežama

  • Trenutno najveći svjetski grid

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Uvod

  • 42 države (službeno povezane)

  • 310 sjedišta

  • Preko 480 000 procesorskih jezgri

  • Gotovo 300 PB diskovnog prostora

  • Preko 200 PB tračnog prostora

  • 1,5 milijuna poslova dnevno

  • Posrednički sustavi gLite, ARC, UNICORE, Globus

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Arhitektura

  • Grid sjedišta • sjedišta sadrže različite vrste čvorova

  • Vrste čvorova • CE, SE, MyProxy – ista svrha kao i na CRO NGI-ju

  • sadrže veći skup servisa

  • BDII – središnji informacijski servisi

  • WMS – središnji servisi sustava za upravljanje poslovima

  • LFC (engl. LCG File Catalog) – središnji katalog datoteka

  • FTS (engl. File Transfer Service) – servisi za upravljanje prijenosom podataka

  • VOMS (engl. Virtual Organization Membership Service) – središnji servis za upravljanje VO-ovima

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Hrvatska u EGI

  • Sudjeluje od druge faze EGEE-II (2006.) • operativne i networking aktivnosti

  • Uspostavljena tri sjedišta • financirana od strane MZOS-a

  • SRCE CA prihvaćeno u EUGridPMA (IGTF)

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Hrvatska u EGI

  • Ostale aktivnosti • nacionalne operacijske aktivnosti SA1 – održavanje središnjih

  servisa i podrška sjedištima

  • globalne operacijske aktivnosti u suradnji s CERN-om i GRNetom

  • vođenje nadzorne aktivnosti Infrastructure for Grid Management Overview (SA1.4)

  • razvojne aktivnosti JRA1 – sudjelovanje u razvoju sustava za nadzor grid servisa

  • vođenje interoperacijske aktivnosti (SA1.3) – dodatni resursi

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Sigurnost Uvod

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Virtualne organizacije

  • Specifična područja primjene • LHC VO-ovi (npr. alice, atlas), biomed

  • Regionalni VO-ovi • Hrvatska je dio CE regije

  • svi korisnici imaju pravo pristupa VOCE VO-u

  • Pojedini VO-ovi imaju zasebna sučelja za prijavu

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Virtualne organizacije

  • Operations Portal • http://operations-portal.egi.eu/vo/search

  • pregled dostupnih VO-ova

  • zahtjeva certifikat u pregledniku

  • link VO Information / List

  • VO Cards • detaljne informacije o pojedinim VO-ovima

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Katalog aplikacija

  • Web sučelje s popisom dostupnih aplikacija

  • https://appdb.egi.eu/

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Sigurnost Praktične vježbe

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Postavljanje gLite okoline na CRO NGI UI čvoru

  • Trenutno podržani VO-ovi • dteam, cms, alice, atlas, ops, lhcb, voce, biomed

  • obratite se na [email protected] za dodavanje drugih

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Stvaranje zastupničkog certifikata

  • Ulazak na grid

  • unijeti lozinku

  • zastupnički certifikat se sprema u datoteku /tmp/x509_up

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ voms-proxy-init –voms

 • Upravljanje zastupničkim certifikatom

  • Dohvat informacija o certifikatu

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ voms-proxy-info -all

  subject : /C=IT/O=GILDA/OU=Personal

  Certificate/L=ZAGREB/CN=ZAGREB01/CN=proxy

  ...

  === VO gilda extension information ===

  VO : gilda

  ...

  attribute : /gilda/Role=NULL/Capability=NULL

  attribute : /gilda/grelc/Role=NULL/Capability=NULL

  attribute : /gilda/grelc/das/Role=NULL/Capability=NULL

  attribute :

  /gilda/grelc/das/grid009.ct.infn.it/Role=NULL/Capability=NULL

  attribute :

  /gilda/grelc/das/grid009.ct.infn.it/sakila/Role=NULL/Capability=NULL

  timeleft : 11:41:42

 • Upravljanje zastupničkim certifikatom

  • Brisanje zastupničkog certifikata

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ voms-proxy-destroy

 • Automatsko osvježavanje

  • Periodičko osvježavanje VO zastupničkog certifikata • dodatna komponenta na CRO NGI-ju

  • Prijava zastupničkog certifikata

  • unijeti lozinku korisničkog certifikata

  • osvježavanje će se obavljati definirani broj dana

  • 24h prije isteka korisnik će primiti email obavijest

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ myproxy-manage-create -v –m –d

 • Nadzor

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • GSTAT

  • Nadzor EGI grida

  • Podaci prikupljeni od servisa BDII

  • Web sučelje • http://gstat.egi.eu

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Ostali alati

  • SAM (engl. Service Availability Monitoring) • središnji nadzor stanja grid servisa

  • http://grid-monitoring.egi.eu/myegi/

  • Accounting • korištenje resursa od strane pojedinih VO-ova

  • http://accounting.egi.eu

  • Većina VO-ova ima vlastita sučelja za nadzor • primjer: Dashboard http://dashboard.cern.ch/

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Upravljanje poslovima

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Workload Management System

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Opis poslova

  • Jezik sličan HTCondor-G

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  attribute = value;

  attribute = value;

  attribute = value;

  attribute = value;

 • Opis poslova

  • Definicija izvršne datoteke

  • Podrazumijevano se koristi datoteka na sjedištu

  • Za korištenje lokalne datoteke potrebno eksplicitno navesti prijenos

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Executable = “path”;

 • Argumenti

  • Argumenti aplikacije

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Arguments = “arg1 arg2 arg3”;

 • Standardni ulaz, izlaz i greška

  • Standardni ulaz

  • Standardni izlaz

  • Standardna greška

  • Potrebno eksplicitno definirati prijenos datoteka

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  StdInput = “path”;

  StdOutput = “path”;

  StdError = “path”;

 • Prijenos datoteka

  • Potrebno eksplicitno definirati prijenos svih datoteka

  • Prijenos na udaljeno računalo

  • Prijenos s udaljenog na lokalno računalu

  • Datoteke se prenose iz direktorija iz kojeg se podnosi posao

  • Izlazne datoteke potrebno dohvatiti na završetku posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  InputSandbox = {" path", " path", ...};

  OutputSandbox = {" path", " path", ...};

 • Filtriranje sjedišta

  • Moguće je definirati uvjete koje sjedište mora ispuniti

  • Koriste se atributi dohvaćeni od servisa BDII

  • koristiti naredbu lcg-info

  • Primjer

  • grid sjedište mora imati najmanje 2 procesora slobodna

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Requirements = ;

  Requirements = other.GlueCEStateFreeCPUs > 2;

 • Ocjenjivanje sjedišta

  • Sjedišta je moguće ocjenjivati opcijom

  • Primjer

  • posao preferira sjedišta s više slobodnih procesora

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  Rank = ;

  Rank = other.GlueCEStateFreeCPUs;

 • Podnošenje posla

  • Naredba

  • naredba ispisuje ID posla

  • Bitno: potrebno je zapamtiti ID posla • nema mogućnosti dohvata aktivnih poslova

  • gubitak ID-ja znači gubitak posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-submit -a

 • Podnošenje posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-submit -a

  Connecting to the service https://glite-

  rb3.ct.infn.it:7443/glite_wms_wmproxy_server

  ====================== glite-wms-job-submit Success

  ======================

  The job has been successfully submitted to the WMProxy

  Your job identifier is:

  https://glite-rb3.ct.infn.it:9000/3J_assjCOjNiWBOYfCRahg

  ============================================================

  ==============

 • Prikaz stanja posla

  • Naredba

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-status

 • Prikaz stanja posla

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-status https://glite-

  rb3.ct.infn.it:9000/3J_assjCOjNiWBOYfCRahg

  ************************************************************

  *

  BOOKKEEPING INFORMATION:

  Status info for the Job : https://glite-

  rb3.ct.infn.it:9000/3J_assjCOjNiWBOYfCRahg

  Current Status: Done (Success)

  Exit code: 0

  Status Reason: Job terminated successfully

  Destination: iceage-ce-01.ct.infn.it:2119/jobmanager-

  lcgpbs-long

  Submitted: Thu May 15 14:48:10 2008 CEST

  ...

 • Zaustavljanje poslova

  • Datoteke navedene u OutputSandbox potrebno dohvatiti:

  • spremaju se u poseban direktorij

  • naredba ispisuje putanju do direktorija

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-output

 • Dohvat izlaznih datoteka

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-output https://glite-

  rb3.ct.infn.it:9000/3J_assjCOjNiWBOYfCRahg

  Connecting to the service https://glite-

  rb3.ct.infn.it:7443/glite_wms_wmproxy_server

  ============================================================

  ====================

  JOB GET OUTPUT OUTCOME

  Output sandbox files for the job:

  https://glite-rb3.ct.infn.it:9000/3J_assjCOjNiWBOYfCRahg

  have been successfully retrieved and stored in the

  directory:

  /tmp/jobOutput/eimamagi_3J_assjCOjNiWBOYfCRahg

  ============================================================

  ====================

 • Zaustavljanje poslova

  • Naredba

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-cancel

 • Dohvat informacija o poslu

  • Naredba

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  $ glite-wms-job-logging-info

 • Vježba

  • $HOME/gworkshop/wms

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  hostname.jdl – izvođenje udaljenog programa

  test.jdl – izvođenje programa smještenog na UI čvoru

  req.jdl – primjer filtriranja CE čvorova

  rank.jdl – primjer ocjenjivanja CE čvorova

 • HTCondor-G

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • HTCondor-G

  • HTCondor-G podržava posredničke sustave ne EGI • ARC, CREAM, UNICORE

  • Potreban je važeći VO zastupnički certifikat

  • Primjer podnošenja na CREAM (cream.jdl)

  • Ostali parametri su standardni

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

  grid_resource = cream ce.fesb.egi.cro-ngi.hr:8443/cream-pbs-sunx2200

 • Reference

  • CRO NGI korisničke upute • http://wiki.cro-ngi.hr

  • EGI • http://www.egi.eu

  • EMI • https://www.eu-emi.eu

  • Operations portal • https://operations-portal.egi.eu

  Korištenje grid okolina CRO NGI i EGI

 • Srce politikom otvorenog pristupa široj javnosti

  osigurava dostupnost i korištenje svih rezultata rada

  Srca, a prvenstveno obrazovnih i stručnih informacija

  i sadržaja nastalih djelovanjem i radom Srca.

  Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom

  Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno

  4.0 međunarodna.

  www.srce.unizg.hr creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr www.srce.unizg.hr/otvoreni-pristup

  Hvala na pažnji!

  Pitanja?

  http://www.srce.unizg.hr/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hrhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hrhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hrhttp://www.srce.unizg.hr/otvoreni-pristuphttp://www.srce.unizg.hr/otvoreni-pristuphttp://www.srce.unizg.hr/otvoreni-pristuphttp://www.srce.unizg.hr/otvoreni-pristuphttp://www.srce.unizg.hr/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr