of 58/58
Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015. Mislimonasve

Mislimonasve - · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Mislimonasve - · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna...

 • Sustavi za dojavu poara i gaenje _ Katalog 2014. - 2015.

  1402

  2

  [email protected]

  www.inim.biz

  ISO 9001 : 2000 Registered CompanyAlarm automatika d.o.o., Draice 123/c (Zamet)HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia, E-mail: [email protected] www.alarmautomatika.com

  Ovlateni regionalni distributer:

  Mislimonasve

 • Sustavi za dojavu poara i gaenje _ Katalog 2014. - 2015.

  Ovaj QR kod izravno e vas povezati s detaljnom ponudom sustava za tehniku zatitu kompleksnijih objekata.

  Za njegovo oitanje potrebno je preuzeti besplatnu softversku aplikaciju s interneta i aktivirati je u vaem smartphone ureaju.

  UPOZNAJTE NASNa svom smartphone-u

 • SADRAJ

  Brinemo o zatiti

  Tehnologije

  Klasini sustavi dojave poara

  SmartLine020. Klasine vatrodojavne centrale s 2 zone ili 4 zone proirive do 20.

  Programsko rjeenje za upravljanje, konfiguraciju i pregled INIM sustava.

  Iris. Klasini detektori.

  EITK1000. Komplet za programiranje, odravanje i dijagnostiku.

  Analogno-adresabilni sustavi za dojavu poara

  SmartLight. Analogno-adresabilna centrala s jednom petljom.

  SmartLoop. Umreiva analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje, proiriva do osam petlji.

  Enea. Analogno adresabilni detektori.

  Moduli.

  Vega. Serija inteligentnih vatrodojavnih detektora.

  Sagittarius. Beina rjeenja.

  Vatrodojavne barijere i pomoni pribor.

  Adapteri za klima kanale.

  Plinodojava.

  Aspiracijski sustavi.

  Detektori plamena.

  Termoosjetljivi kabeli.

  Periferni ureaji

  Audio-vizualni signalni ureaji.

  Sirene i bljeskalice.

  Dodatna oprema za sustave gaenja.

  Elektromagnetski drai vrata i dodatna oprema.

  Napajai

  SmartLevel. 24V napajaka stanica.

  Dodatna oprema

  SmartLeague softver za programiranje i upravljanje Inim ureajima.

  .02

  .04

  .06

  .09

  .10

  .13

  .14

  .16

  .22

  .24

  .28

  .32

  .34

  .35

  .36

  .38

  .40

  .41

  .42

  .45

  .46

  .47

  .49

  .50

  .54

  Sustavi za dojavu poara i gaenje _ Katalog 2014. - 2015.

  1

 • www.alarmautomatika.com

  1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2013 2015

  RijekaBrinemo o zatiti

  ZadarBeograd

  Sarajevo

  2015... We care about security

  Split Banja Luka

  LjubljanaSkrbimo za varovanje

  Zagreb Podgorica

  Osijek

  SkopjeSe griime za zatitata

  Sofija Griim se za sigurnostta

  U dvadeset i pet godina od osnutka Alarm automatika d.o.o. postala je regionalni trini lider u osmiljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rjeenja tehnike zatite. Kako bismo korisnicima osigurali tehnoloki napredno i cjelovito rjeenje tehnike zatite, praenje primjene novih tehnologija u sustavima tehnike zatite te kontinuirana tehnika i projektna podrka su stalna zadaa tima inenjera.

  Brinemo o zatiti.

  2

 • U dojavi poara nita ne smije biti preputeno sluaju i nita ne moe biti napravljeno povrno. Voeni tim principom strunjaci INIM electronicsa razvili su niz novih tehnologija i aplicirali ih u serije ureaja koje ispunjavaju visoke zahtjeve za pouzdanou, fleksibilnou i jednostavnou. Prilikom konstrukcije svakog ureaja iskoritene su prednosti zadnjih dostignua mikroprocesorske tehnologije, mrene arhitekture i komunikacijske infrastrukture. Stalna obveza INIM-a jest visoka kvaliteta, uklanjanje imbenika koji ometaju pouzdanost, napredne tehnologije, maksimalna fleksibilnost i jednostavnost upotrebe.

  Izvrsnost u dojavi poara znai biti ispred vremena. Made in Inim.

  Sustavi za dojavu poara i gaenje _ Katalog 2014. - 2015.

  3

 • 4

  Emergency54Usklaivanjem INIM proizvoda s Emergency54 tehnologijom postignuta je visoka razina pouzdanosti sustava za dojavu poara. Sustav koji podrava Emergency54 tehnologiju moe aktivirati vatrodojavni alarm ak i u nevjerojatnim situacijama kao to je na primjer greka CPU-a jer Emergency54 tehnologija osigurava signalizaciju greke CPU-a i na nivou centrale i na nivou mree.Emergency54 tehnologija moe se primijeniti i na telefonsku komunikaciju. U biti, ako je sustav opremljen SmartLoop PSTN modulom, poziv u sluaju alarma i za vrijeme greke CPU-a je garantiran. Ovako unaprijeena Emergency54 tehnologija namijenjena je onima koji ne pristaju na kompromis kada je rije o sigurnosti sustava.

  HorNetHorNet token-ring mrea je zadnja rije tehnike u sustavima s ugraenim RS 485 sueljem. HorNet arhitektura je iznimno otporna na greke, a i u sluaju greke zadrava komunikaciju unutar mree. Izmjene informacija izmeu centrala u realnom vremenu omoguava sustavu da aktiviranje ureaje s jedne centrale rezultira trenutnim prikazom tog dogaaja na drugim centralama u mrei.HorNet token-ring osigurava potpunu razmjenu informacija izmeu svih centrala u sustavu od 30 centrala.

  Janus

  Janus tehnologija je integrirana u SmartLAN modul. Ugradnja SmartLAN modula na centralu omoguuje korisnicima siguran pristup sustavu putem interneta. Ako je SmartLAN ugraen na HorNet mreu, korisnik moe upravljati svakom centralom u konfiguraciji koristei SmartLAN kao sistemski gateway. Osim to osigurava lak daljinski pristup, SmartLAN takoer osigurava slanje elektronske pote putem UDP i TCP/IP protokola.

  Razvoj i primjena inovativnih tehnologija u sustavima za dojavu poara glavna je karakteristika INIM electronicsa koji je ove godine plasirao ureaje iznimno naprednih karakteristika i potpuno novih funkcionalnosti. Ovim katalogom INIM ureaja obuhvaeni su klasini detektori i pribor serije Iris, analogno-adresabilni detektori i pribor serije Enea, ulazno-izlazni moduli te audio/vizualni signalni ureaji koji su zbog svojih karakteristika prikladni za primjenu u irokom rasponu aplikacija. U ureaje su implementirane mnoge u Inimu razvijene tehnologije.

  Tehnologije

 • Sustavi za dojavu poara i gaenje _ Katalog 2014. - 2015.

  5

  Versa++Versa++ tehnologija je za klasinu detekciju posve nov koncept koji omoguava potpunu fleksibilnost. Ugraena je u detektore serije Iris i Enea i omoguava pojedinanu konfiguraciju svakog od detektora i njegovu prilagodbu specifinim uvjetima okoline. Spajanjem ureaja za oitavanje na zonu mogua je potpuna dijagnoza svakog pojedinog detektora te test njegovog operativnog stanja, oitanje realnih vrijednosti dima i temperature, pogled u optiku komoru detektora i ustanovljavanje razine oneienja te mijenjanje osjetljivosti i naina rada. Svaki detektor ima neizbrisivu memoriju koja omoguuje uvid u nivo dima i temperature izmjerenih neposredno prije zadnjeg alarma.

  LoopMapLoopMap tehnologija je novo dostignue u prikazu konfiguracije petlje. Kada se petlja spoji na alarmnu centralu ili loop driver na raunalu se prikazuje dijagram oienja petlje koji sadri sve detalje i svaku sporednu granu redom kojim je oienje izvedeno. LoopMap moe prepoznati redoslijed oienja ureaja na petlji i u sluaju grananja. LoopMap tehnologija omoguava preciznu rekonstrukciju topologije instalacije, a interaktivni grafiki prikaz znatno olakava i ubrzava upotrebu i odravanje sustava.

  OpenLoopOpenLoop tehnologija omoguava INIM centralama da prihvate razliito konstruirane ureaje razliitih proizvoaa perifernih ureaja. Rije je o najveem tehnolokom iskoraku u upravljanju ureajima dostupnima na tritu sustava za dojavu poara.Petlja je u biti otvorena i spremna za upravljanje perifernim ureajima razliitih proizvoaa.OpenLoop tehnologija podrava sve tipove vatrodojavnih ureaja (detektore, ulazne i izlazne module, rune javljae, sirene, razglasne sustave itd.). Petlja moe biti konfigurirana dvoilno i etveroilno (maksimalne duine 2000 m ili otpora 50 ). OpenLoop tehnologija takoer omoguava automatsku dijagnozu nepravilnosti unutar petlje. Natprosjeni upravljaki kapacitet svake petlje omoguuje da panel upravlja sa ak 240 ureaja. Dosljedne performanse i pouzdanost ove napredne tehnologije posebno su bitne u tekim uvjetima rada ureaja s velikim smetnjama. Namjera je biti iznad zahtjeva propisanih lokalnim propisima i normama. Petlja i cijeli spektar INIM proizvoda osigurava beskompromisnu razinu kvalitete i performansi.

 • 6

  SmartLine klasine vatrodojavne centrale

  SmartLineKlasine centrale s 2 ili 4 zone proirive do 36

  SmartLine serija klasinih vatrodojavnih centrala obuhvaa 2-zonski model (SmartLine020-2), 4-zonski model proiriv do 20 zona (SmartLine020-4) te 4-zonski model proiriv do 36 zona(SmartLine036). Zbog njihove kompaktnosti te jednostavnosti programiranja i upravljanja, ove su centrale posebno prikladne za manje objekte kada je bitna brzina ugradnje i primjena naprednih tehnologija. Brojne funkcije (tajmeri, logike jednadbe), fleksibilnost (automatsko balansiranje izlaza, multifunkcionalni ulazi, korisniki podesivi izlazi, funkcija plinodojave) te inovativne mogunosti prikljuivanja razliitih ureaja (RS485 BUS za napajake stanice, prikljuenje na internet) ine ovu centralu snanim i za svaki tip instalacije prikladnim alatom.Vatrodojavne centrale serije SmartLine imaju nadzirane izlaze (po jedan na matinoj ploi i po jedan na svakom dodatnom zonskom proirenju) za aktivaciju audio-vizualnih ureaja, korisniki podesiv relejni izlaz, signalizaciju greke i dva 24V izlaza (stalni i resetabilni). Nadalje, svaka zona detekcije ima terminal (I/O) koji se moe podesiti kao open-colector izlaz (ija se aktivacija moe korisniki podeavati), nadzirani izlaz ili ulaz 4-20mA za detektore plina.Informacije o sustavu dobivaju se putem grafikog displeja i LED-ica na prednjoj ploi centrale. Putem RS485 sabirnice mogue je prikljuiti 4 izdvojene tipkovnice (SmartLetUSee/LCD-Lite). Ove izdvojene tipkovnice repliciraju sve informacije o sustavu i korisnicima omogu