of 58 /58
Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015. Mislimonasve

Mislimonasve - · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

1402

2

[email protected]

www.inim.biz

ISO 9001 : 2000 Registered CompanyAlarm automatika d.o.o., Dražice 123/c (Zamet)HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia, E-mail: [email protected] www.alarmautomatika.com

Ovlašteni regionalni distributer:

Mislimonasve

Page 2: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

Ovaj QR kod izravno će vas povezati s detaljnom ponudom sustava za tehničku zaštitu kompleksnijih objekata.

Za njegovo očitanje potrebno je preuzeti besplatnu softversku aplikaciju s interneta i aktivirati je u vašem smartphone uređaju.

UPOZNAJTE NASNa svom smartphone-u

Page 3: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

SADRŽAJ

Brinemo o zaštiti

Tehnologije

Klasični sustavi dojave požara

SmartLine020. Klasične vatrodojavne centrale s 2 zone ili 4 zone proširive do 20.

Programsko rješenje za upravljanje, konfiguraciju i pregled INIM sustava.

Iris. Klasični detektori.

EITK1000. Komplet za programiranje, održavanje i dijagnostiku.

Analogno-adresabilni sustavi za dojavu požara

SmartLight. Analogno-adresabilna centrala s jednom petljom.

SmartLoop. Umreživa analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje, proširiva do osam petlji.

Enea. Analogno adresabilni detektori.

Moduli.

Vega. Serija inteligentnih vatrodojavnih detektora.

Sagittarius. Bežična rješenja.

Vatrodojavne barijere i pomoćni pribor.

Adapteri za klima kanale.

Plinodojava.

Aspiracijski sustavi.

Detektori plamena.

Termoosjetljivi kabeli.

Periferni uređaji

Audio-vizualni signalni uređaji.

Sirene i bljeskalice.

Dodatna oprema za sustave gašenja.

Elektromagnetski držači vrata i dodatna oprema.

Napajači

SmartLevel. 24V napajačka stanica.

Dodatna oprema

SmartLeague softver za programiranje i upravljanje Inim uređajima.

.02

.04

.06

.09

.10

.13

.14

.16

.22

.24

.28

.32

.34

.35

.36

.38

.40

.41

.42

.45

.46

.47

.49

.50

.54

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

1

Page 4: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

www.alarmautomatika.com

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2013 2015

RijekaBrinemo o zaštiti

ZadarBeograd

Sarajevo

2015... We care about security

Split Banja Luka

LjubljanaSkrbimo za varovanje

Zagreb Podgorica

Osijek

SkopjeSe grižime za zaštitata

Sofija Grižim se za sigurnostta

U dvadeset i pet godina od osnutka Alarm automatika d.o.o. postala je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja tehničke zaštite. Kako bismo korisnicima osigurali tehnološki napredno i cjelovito rješenje tehničke zaštite, praćenje primjene novih tehnologija u sustavima tehničke zaštite te kontinuirana tehnička i projektna podrška su stalna zadaća tima inženjera.

Brinemo o zaštiti.

2

Page 5: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

U dojavi požara ništa ne smije biti prepušteno slučaju i ništa ne može biti napravljeno površno. Vođeni tim principom stručnjaci INIM electronicsa razvili su niz novih tehnologija i aplicirali ih u serije uređaja koje ispunjavaju visoke zahtjeve za pouzdanošću, fleksibilnošću i jednostavnošću. Prilikom konstrukcije svakog uređaja iskorištene su prednosti zadnjih dostignuća mikroprocesorske tehnologije, mrežne arhitekture i komunikacijske infrastrukture. Stalna obveza INIM-a jest visoka kvaliteta, uklanjanje čimbenika koji ometaju pouzdanost, napredne tehnologije, maksimalna fleksibilnost i jednostavnost upotrebe.

Izvrsnost u dojavi požara znači biti ispred vremena. Made in Inim.

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

3

Page 6: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

4

Emergency54Usklađivanjem INIM proizvoda s «Emergency54» tehnologijom postignuta je visoka razina pouzdanosti sustava za dojavu požara. Sustav koji podržava „Emergency54» tehnologiju može aktivirati vatrodojavni alarm čak i u nevjerojatnim situacijama kao što je na primjer greška CPU-a jer „Emergency54“ tehnologija osigurava signalizaciju greške CPU-a i na nivou centrale i na nivou mreže.„Emergency54“ tehnologija može se primijeniti i na telefonsku komunikaciju. U biti, ako je sustav opremljen SmartLoop PSTN modulom, poziv u slučaju alarma i za vrijeme greške CPU-a je garantiran. Ovako unaprijeđena „Emergency54“ tehnologija namijenjena je onima koji ne pristaju na kompromis kada je riječ o sigurnosti sustava.

HorNet«HorNet» token-ring mreža je zadnja riječ tehnike u sustavima s ugrađenim RS 485 sučeljem. HorNet arhitektura je iznimno otporna na greške, a i u slučaju greške zadržava komunikaciju unutar mreže. Izmjene informacija između centrala u realnom vremenu omogućava sustavu da aktiviranje uređaje s jedne centrale rezultira trenutnim prikazom tog događaja na drugim centralama u mreži.HorNet token-ring osigurava potpunu razmjenu informacija između svih centrala u sustavu od 30 centrala.

Janus

Janus tehnologija je integrirana u SmartLAN modul. Ugradnja SmartLAN modula na centralu omogućuje korisnicima siguran pristup sustavu putem interneta. Ako je SmartLAN ugrađen na HorNet mrežu, korisnik može upravljati svakom centralom u konfiguraciji koristeći SmartLAN kao sistemski gateway. Osim što osigurava lak daljinski pristup, SmartLAN također osigurava slanje elektronske pošte putem UDP i TCP/IP protokola.

Razvoj i primjena inovativnih tehnologija u sustavima za dojavu požara glavna je karakteristika INIM electronicsa® koji je ove godine plasirao uređaje iznimno naprednih karakteristika i potpuno novih funkcionalnosti. Ovim katalogom INIM uređaja obuhvaćeni su klasični detektori i pribor serije Iris, analogno-adresabilni detektori i pribor serije Enea, ulazno-izlazni moduli te audio/vizualni signalni uređaji koji su zbog svojih karakteristika prikladni za primjenu u širokom rasponu aplikacija. U uređaje su implementirane mnoge u Inimu razvijene tehnologije.

Tehnologije

Page 7: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

5

Versa++Versa++ tehnologija je za klasičnu detekciju posve nov koncept koji omogućava potpunu fleksibilnost. Ugrađena je u detektore serije Iris i Enea i omogućava pojedinačnu konfiguraciju svakog od detektora i njegovu prilagodbu specifičnim uvjetima okoline. Spajanjem uređaja za očitavanje na zonu moguća je potpuna dijagnoza svakog pojedinog detektora te test njegovog operativnog stanja, očitanje realnih vrijednosti dima i temperature, „pogled“ u optičku komoru detektora i ustanovljavanje razine onečišćenja te mijenjanje osjetljivosti i načina rada. Svaki detektor ima neizbrisivu memoriju koja omogućuje uvid u nivo dima i temperature izmjerenih neposredno prije zadnjeg alarma.

LoopMapLoopMap tehnologija je novo dostignuće u prikazu konfiguracije petlje. Kada se petlja spoji na alarmnu centralu ili „loop driver“ na računalu se prikazuje dijagram ožičenja petlje koji sadrži sve detalje i svaku sporednu granu redom kojim je ožičenje izvedeno. LoopMap može prepoznati redoslijed ožičenja uređaja na petlji i u slučaju grananja. LoopMap tehnologija omogućava preciznu rekonstrukciju topologije instalacije, a interaktivni grafički prikaz znatno olakšava i ubrzava upotrebu i održavanje sustava.

OpenLoopOpenLoop tehnologija omogućava INIM centralama da prihvate različito konstruirane uređaje različitih proizvođača perifernih uređaja. Riječ je o najvećem tehnološkom iskoraku u upravljanju uređajima dostupnima na tržištu sustava za dojavu požara.Petlja je u biti «otvorena» i spremna za upravljanje perifernim uređajima različitih proizvođača.OpenLoop tehnologija podržava sve tipove vatrodojavnih uređaja (detektore, ulazne i izlazne module, ručne javljače, sirene, razglasne sustave itd.). Petlja može biti konfigurirana dvožilno i četverožilno (maksimalne dužine 2000 m ili otpora 50 Ω). OpenLoop tehnologija također omogućava automatsku dijagnozu nepravilnosti unutar petlje. Natprosječni upravljački kapacitet svake petlje omogućuje da panel upravlja sa čak 240 uređaja. Dosljedne performanse i pouzdanost ove napredne tehnologije posebno su bitne u teškim uvjetima rada uređaja s velikim smetnjama. Namjera je biti iznad zahtjeva propisanih lokalnim propisima i normama. Petlja i cijeli spektar INIM proizvoda osigurava beskompromisnu razinu kvalitete i performansi.

Page 8: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

6

SmartLine klasične vatrodojavne centrale

SmartLineKlasične centrale s 2 ili 4 zone proširive do 36

SmartLine serija klasičnih vatrodojavnih centrala obuhvaća 2-zonski model (SmartLine020-2), 4-zonski model proširiv do 20 zona (SmartLine020-4) te 4-zonski model proširiv do 36 zona(SmartLine036). Zbog njihove kompaktnosti te jednostavnosti programiranja i upravljanja, ove su centrale posebno prikladne za manje objekte kada je bitna brzina ugradnje i primjena naprednih tehnologija. Brojne funkcije (tajmeri, logičke jednadžbe), fleksibilnost (automatsko balansiranje izlaza, multifunkcionalni ulazi, korisnički podesivi izlazi, funkcija plinodojave) te inovativne mogućnosti priključivanja različitih uređaja (RS485 BUS za napajačke stanice, priključenje na internet) čine ovu centralu snažnim i za svaki tip instalacije prikladnim alatom.Vatrodojavne centrale serije SmartLine imaju nadzirane izlaze (po jedan na matičnoj ploči i po jedan na svakom dodatnom zonskom proširenju) za aktivaciju audio-vizualnih uređaja, korisnički podesiv relejni izlaz, signalizaciju greške i dva 24V izlaza (stalni i resetabilni). Nadalje, svaka zona detekcije ima terminal (I/O) koji se može podesiti kao open-colector izlaz (čija se aktivacija može korisnički podešavati), nadzirani izlaz ili ulaz 4-20mA za detektore plina.Informacije o sustavu dobivaju se putem grafičkog displeja i LED-ica na prednjoj ploči centrale. Putem RS485 sabirnice moguće je priključiti 4 izdvojene tipkovnice (SmartLetUSee/LCD-Lite). Ove izdvojene tipkovnice repliciraju sve informacije o sustavu i korisnicima omogućavaju pristup i upravljanje sustavom sukladno ovlastima pristupnog nivoa.Sabirnica također podržava priključnice dvije napajačke stanice koje mogu biti spojene na način da se omogućava nadzor nad njihovom funkcionalnošću i aktivacija/deaktivacija njihovih naponskih izlaza tijekom unaprijed definiranih događaja.Programiranje sustava preko centrale je jednostavno zahvaljujući jasnim uputama prikazanim na displeju centrale. Sustav se također može programirati putem SmartLeague programske aplikacije čijim korištenjem se jako pojednostavljuje programska procedura.SmartLAN/485 modul omogućuje centrali povezivanje na Ethernet mrežu kako bi se omogućio daljinski pristup sustavu putem interneta. Modul omogućava izmjenu konfiguracijskih parametara, daljinski upload/download i monitoring sustava putem nadzornog softvera.

EN 54-2EN 54-4EN 12094-1

Page 9: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

7

SmartLine/8ZModul proširenja centrale za 8 zona i dodatnim nadziranim izlazom

SmartlLetUSee/LCD-LiteIzdvojena upravljačka tipkovnica sa LCD prikazom

SmartLAN/485Modul za Ethernet konekciju. Omogućava spajanje vatrodojavne centrale na Ethernet mrežu za ostvarivanje funkcije daljinskog programiranja i monitoringa putem interneta uz korištenje nadzornog softvera.

SmartLetLoose/ONEModul gašenja. Omogućava vatrodojavnoj centrali nadzor i upravljanje sustavom gašenja. Certificirano po CPD-EN12094-1.

SmartLevelNapajačka stanica sa mogućnošću upravljanja putem RS485 sabirnice (za nadzor i upravljanje izlaza vatrodojavne centrale).

Obilježja i tehničke osobine• Klasična vatrodojavna centrala• Dostupni modeli sa 2 zone (neproširiv), 4 zone proširivo do 20, 4 zone proširivo do 36• Certificirano po EN54/EN54-2• Certificirano po EN12094-1 (gašenje)• Podržana do 32 detektora po zoni• Upravlja sa SmartLetLoose/ONE karticom gašenja (po EN12094-1)• 1 nadzirani alarmni izlaz (NAC)• 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika• 1 relejni izlaz alarma• 1 relejni izlaz greške• 1 pomoćni izlaz za napajanje• 1 pomoćni, resetabilni izlaz za napajanje• 1 dodatni terminal po zoni koji se može konfigurirati kao open-colector izlaz (aktivacija se može korisnički podešavati), nadzirani

izlaz ili ulaz 4-20mA za detektore plina• Relej za signalizaciju prevelike ispražnjenosti baterija• Pozadinsko osvjetljenje LCD-a za lakšu instalaciju i upravljanje• Navigacijske tipke za jednostavniji pristup funkcijama na displeju• Brze tipke za utišavanje, reset, evakuaciju i obilazak• RS485 sabirnica za priključivanje izdvojenih tipkovnica i napajačkih stanica (SmartLevel)• Zujalica (audio signalizacija događaja)• 8 vremenskih okidača (tajmera)• 8 logičkih jednadžbi• Automatsko balansiranje svake detektorske linije• RS232 konektor za programiranje putem računala• Softver za programiranje• Jednostavno programiranje sustava sa same centrale• Ključ za pristup funkcijama 2. razine (sukladno EN54)• Termička sonda za optimizaciju punjenja baterije• Test efikasnosti baterije• Metalno kućište• Glavno napajanje 230Vac• Swich napajač/punjač baterija 1.4A/27.6Vdc (za SmartLine020) ili 4A/27.6Vdc (za SmartLine036)• Kućište može primiti dvije baterije 7Ah/12V (SmartLine020) ili dvije 17Ah/12V (SmartLine036)• Dimenzije (V x Š x D) za SmartLine020 325 x 325 x 80 mm; za SmartLine036 497x380x87mm• Težina (bez baterija): SmartLine020 = 3 kg, SmartLine036 = 6 kg

Dodatna oprema:

Page 10: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

8

SmartLine klasične vatrodojavne centrale

Funkcija gašenjaDodavanjem SmartLetLoose/ONE kartice gašenja na bilo koju centralu SmartLine serije, omogućujemo sustavu da upravlja gašenjem na štićenom objektu u skladu s EN 12094-1 normom. Kartica SmartLetLoose/ONE omogućava sve funkcije koje norma zahtijeva i može upravljati svim uređajima za detekciju požara. SmartLine vatrodojavne centrale sa dodatnim modulom gašenja mogu djelovati samostalno ili u kombinaciji sa adresabilnim centralama iz SmartLoop serije jednostavnim priključivanjem na RS485 sabirnicu.

Dijagram primjene

Glavne značajke:• Certificirano po EN 12094-1• Mikrokontroler modula gašenja koji kontrolira CPU centrale• LED za indikaciju stanja (status, onemogućeno, greška)• Nadzirane stezaljke za ručne komande gašenja• Nadzirane stezaljke za STOP komandi gašenja• Nadzirane stezaljke za kontrolu tlaka presostata• Nadzirani izlaz za aktivaciju sustava gašenja• Nadzirane stezaljke za signalizaciju aktivacije (predgašenje)• Nadzirane stezaljke za signalizaciju „Gašenje aktivirano“

Oznake za naručivanje: SmartLine020-2: konvencionalna vatrodojavna centrala sa 2 zone; neproširivaSmartLine020-4: konvencionalna vatrodojavna centrala sa 4 zone; proširiva do 20 zonaSmartLine036: konvencionalna vatrodojavna centrala sa 4 zone; proširiva do 36 zonaSmartLine/8Z: modul proširenja sa 8 zonaSmartLAN/485: kartica za spoj na internetSmartLetLoose/ONE: modul gašenjaSmartLetUSee/LCD-Lite: paralelna tipkovnica za SmartLine i SmartLight centraleSmartLeague: softver za programiranje i upravljanjeLink232F9F9: RS232 kabel za povezivanje računala i Inim centralaIPS24040: napajač/punjač baterija 1,4A/27,6Vdc IPS24140: swich napajač/punjač baterija 4A/27,6VdcProbe TH: termička sonda za optimizaciju punjenja baterija

Oznake na skici / skica sustava gašenjaA linija detektora 1B linija detektora 2C SmartLine centrala gašenjaD spremnici plina za gašenjeE mlaznice za ispuštanje plinaF glavna cijev razvoda plinaG pneumatski ventili za ispust plinaH pilot boca za ispust plinaI elektroventil na pilot bociL mjerač tlaka/tlačna sklopkaM ručni aktivator gašenjaN ručni aktivator zaustavljanja gašenjaO audiovizualni signal „predgašenje/evakuacija“P audiovizualni signal „gašenje aktivirano“

EN 54-2EN 54-4EN 12094-1

Page 11: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

9

Programsko rješenje za upravljanje, konfiguraciju i pregled INIM sustavaSoftver SmartLeague intuitivan je i jednostavan alat za korištenje koji profesionalcima tehničke zaštite pomaže pri upravljanju INIM vatrodojavnim sustavima. Omogućuje brzo i jednostavno konfiguriranje INIM vatrodojavnih centrala uz pregled postavki cijelog sustava kao i detaljan uvid pojedinosti ožičenja na terminalima uređaja u skladu s konfiguracijskim postavkama.

Dijagram primjene

Page 12: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

10

Parametar ID100 ID200 ID300Napajanje 10-30 VdcPotrošnja standby 90 μA 70 μA 90 μAPotrošnja alarm Max 40 mA

Osjetljivost 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)

0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m-------------------------------------

A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)

-----------------------------------------AND – OR - PLUS mode

Radna temperatura -5°C + 40°CVisina s podnožjem 46 mm 54 mmPromjer 110 mmTežina (s podnožjem) 160 gTežina (bez podnožja) 90 g

• Novi dizajn optičke komore sa zabrtvljenim gornjim dijelom detektora i rupicama promjera 500µm na zaštitnoj mrežici

• Dvobojna LED signalizacija - crveno za alarm; zeleno uz sporo bljeskanje za standby (opcija); zeleno uz brzo bljeskanje za kvar (greška ili visoka razina kontaminacije optičke komore)

• Kompenzacija onečišćenja optičke komore (drift kompenzacija) uslijed prašine nakupljene u komori• Mogućnost odabira stupnja osjetljivosti za dim i toplinu (putem EDRV100 drivera)• Odabir načina rada (putem EDRV1000 drivera za ID300 detektor): samo optički, samo termički, „I“ način

rada, „ILI“ način rada, „PLUS“ način rada• Potpuna dijagnostika - provjera razine onečišćenja optičke komore detektora u realnom vremenu• Memorija razine dima i temperature izmjerene 5 minuta prije posljednjeg alarma• Širok spektar mogućnosti (odabir putem EDRV1000 drivera)• Bypass na podnožju omogućuje kontinuitet vatrodojavne petlje u slučaju skidanja detektora

IrisKlasični detektori

Glavne značajke

Zbog sofisticiranih tehničkih funkcija koje inače omogućavaju samo analogno adresabilni detektori, detektori Iris serije su jedinstven proizvod na tržištu.Karakteristike naprednih tehnologija temeljenih na novoj generaciji mikroprocesora su implementirane u ove detektore, a niz naprednih algoritama osigurava njihovu neupitnu pouzdanost i veliku otpornost na lažne alarme. Inovativna Versa++ tehnologija ugrađena u detektore serije Iris omogućava individualnu konfiguraciju svakog detektora i prilagodbu specifičnim uvjetima okoline. Ukoliko se uz detektore koristi i EITK1000 kit priključen izravno na zonu moguća je potpuna dijagnoza svakog pojedinog detektora, test njegovog operativnog stanja, očitanja realnih vrijednosti dima i temperature, „pogled“ u optičku komoru detektora i ustanovljavanje razine onečišćenja te mijenjanje osjetljivosti i načina rada. Svaki detektor ima neizbrisivu memoriju koja omogućuje uvid u nivo dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije zadnjeg alarma.

Metalna mrežica

Dijagram dima i temperature

Iris klasični detektori

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

Page 13: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

11

ID100 je optički detektor dima čiji se rad temelji na Tyndallovom efektu (raspršenje svjetlosti) te omogućuje vrlo ranu detekciju i signalizaciju požara. Ima širok spektar detekcije čestica dima uglavnom generiranih požarom. Optička komora novog dizajna sa zabrtvljenim gornjim dijelom i zaštitnom mrežicom od 500µm za sprečavanje ulaska insekata i prašine osigurava visoku otpornost na lažne alarme. Stupanj osjetljivosti se može podesiti pa je detektor primjenjiv u velikom broju različitih aplikacija (podešavanje osjetljivosti: 0.08dB/m, 0.10dB/m, 0.12dB/m, 0.15dB/m).

ID100 Optički vatrodojavni detektor

• Plus Mode (tvornički podešen): detektor će javiti alarm kada mjerena vrijednosti dima prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ID100) ili kada mjerena vrijednost temperature prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ID200). U slučaju porasta temperature, osjetljivost detekcije dima se podešava na maksimalnu vrijednost. Ovaj mod rada karakterizira visoka osjetljivost koja omogućava detekciju brzo gorućeg požara s plamenom (npr. požari vrlo zapaljivih tekućina kao što je alkohol).

• OR mode: detektor će javiti alarm kada mjerena vrijednosti dima prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ID100) ili kada mjerena vrijednost temperature prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ID200). Ovakav način rada karakterizira digitalna analiza osjetljivosti što omogućava detekciju požara s velikom količinom dima i malom toplinskom emisijom (npr. tinjajući požari) i požara s malom količinom dima i velikom toplinskom emisijom (npr. gorenje kemikalija).

• AND mode: detektor će pokrenuti alarm samo u slučaju kada izmjerene vrijednost dima i topline (podešavanje vrijednosti kao na ID100 i ID200) istovremeno prijeđu postavljeni prag. S obzirom na manju brzinu reagiranja, potrebno je procijeniti faktor rizika prije odabira ovog načina rada.

• SMOKE mode: detektor će raditi kao ID100• HEAT mode: detektor će raditi kao ID200

Detektor ID300 sadrži novu tehnologiju optičkih i termičkih senzora. Zbog visoke pouzdanosti i otpornosti na lažne alarme, prikladan je za sve tipove požara, a posebno brzogoruće uzrokovane zapaljivim tekućine kod kojih se razvija mala količina dima. Osjetljivost se može podešavati i tako bolje prilagoditi radnoj okolini.

ID300 Optičko-termički vatrodojavni detektor

Odziv ID200 detektora je tvornički podešen na A1R mod (fiksna temperatura od 58°C s termodiferencijalnom detekcijom). Detektor se putem EDRV1000 drivera može podesiti za rad u B modu (fiksna temperatura od 72°C), u A2S modu (fiksna temperatura od 58°C) te u BR modu (fiksna temperatura od 72°C i termodiferencijalna detekcija). Zbog takve fleksibilnosti ovaj je detektor upotrebljiv na mjestima u kojima stanje okoline uzrokuje velik broj lažnih alarma.

ID200 Termički vatrodojavni detektor

Page 14: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

12

• Paralelni indikator prorade detektora.

IL0010 Paralelni indikator prorade detektora

Podnožje detektora predviđeno za smještaj IRIS i ENEA serije detektora opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje).

Relejno podnožje detektora s jednim relejem koji se aktivira alarmom. Omogućava povezivanje detektora s protuprovalnim sustavom u kućnim aplikacijama.

Duboko podnožje za nadžbuknu instalaciju za detektore Enea i Iris serije. Ugradnja ispod podnožja EB0010 i EB0020, visina 34 mm.

EB0030 Duboko podnožje detektora

EN 54-7EN 54-5EN 54-11Iris

klasični detektori

Ručni javljač s plastičnim resetabilnim elementom (nije potrebno lomljenje stakla). Vodootporan do IP67, pogodan za vanjsku ugradnju.

IC0010E Ručni javljač za vanjsku ugradnju

• Konvencionalni ručni javljač sa resetabilnim elementom (reset priloženim ključem)• Upozoravajuća „zastavica“ (oznaka aktivacije) i LED potvrda aktivacije• Moguć odabir otpora javljača

IC0020 Konvencionalni ručni javljač

EB0010 Podnožje detektora

EB0020 Relejno podnožje detektora

Page 15: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

13

EITK1000Komplet za programiranje, održavanje i dijagnostiku

EITK1000 komplet sadrži EDRV1000 driver i FireGenius softver. Komplet omogućuje da se u potpunosti iskoriste sve značajke Versa++ tehnologije integrirane u Iris seriju konvencionalnih detektora.EITK1000 omogućuje konfiguraciju svakog detektora kako bi se prilagodili specifičnim uvjetima u okolini. Moguće je spajanje izravno na liniju detektora (bez centrale) te uvid u dijagnostičke i upravljačke parametre svakog pojedinog detektora. Testira se radno stanje, provjeravaju vrijednosti u realnom vremenu, očitava zaprljanje i vrši promjena osjetljivosti komore te promjena moda rada. Svaki detektor ima memoriju koja omogućava očitanje parametara dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma. EDRV1000 driver (uključen u EITK1000 komplet) omogućava autonoman rad uređaja na ugrađenim baterijama, tipkovnici i displeju.Kada je EDRV1000 driver priključen na osobno računalo napaja se putem USB porta i tada se mogu primijeniti sve funkcije FireGenius softvera.Putem grafičkog sučelja FireGenius softver omogućava interakciju s detektorima, njihovu konfiguraciju, izmjenu statusa i pregled nivoa dima i temperature u realnom vremenu. EITK1000 se isporučuje u kompletu (torbica) s 24Vdc napajačem, potrebnim kablovima i CD-om s FireGenius softverom.

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

EITK1000: komplet za konfiguriranje, održavanje i dijagnostiku sustava s IRIS i ENEA uređajimaEITK-DRV: driver za zone s IRIS uređajima ili petlje s ENEA uređajimaEITK-BASE: podnožje za IRIS i ENEA seriju detektoraEITK-PWSP: napajač za EITK-DRV

Prednja strana drivera

Grafikoni vrijednosti onečišćenja dimom i vrijednosti temperature u realnom vremenu

Stražnja strana drivera

EITK1000 Komplet

Page 16: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

14

SmartLight klasične vatrodojavne centrale

SmartLightAnalogno-adresabilna centrala s jednom petljom

SmartLight je analogno-adresabilna centrala s jednom petljom.Kompaktnost, jednostavnost upotrebe, jednostavna ugradnja i jasna procedura programiranja čine ovu iznimno konkurentnu centralu idealnom za manje objekte na kojima su potrebne vrhunske performanse. SmartLight centralu posebno je prikladno koristiti u aplikacijama za koje je potreban mali broj detektora te pouzdanost i performanse koje pruža samo analogno-adresabilni sustav. Zato je treba razmotriti kao zanimljivu alternativu klasičnim sustavima.SmartLight centrala bazirana je na OpenLoop tehnologiji. Zahvaljujući mogućnosti da adresabilna petlja radi sa više protokola, podržan je cijeli niz detektora i popratne opreme što ovu centralu čini fleksibilnom i jednostavnom za korištnje. Primjena LOOPMAP i VERSA++ tehnologija u kombinaciji sa ENEA serijom detektora čine ovu vatrodojavnu centralu prikladnom za sve potrebe profesionalnih vatrodojavnih instalacija.Centrala podržava dva nadzirana alarmna izlaza (alarm i grešku) za priključivanje audio-vizualnih signalnih uređaja, 24Vdc dodatno napajanje za vanjske uređaje te izlaz za aktivaciju vanjskog dojavnika. Također, centrala prikazuje cijeli niz statusnih signala: alarm, pred-alarm, greška, nadzor, rano upozorenje, premosnica (bypass).Sabirnica za komunikaciju sa vanjskim uređajima RS485 podržava rad sa do 4 izdvojene tipkovnice (SmartLetUSee/LCD-Lite) koji repliciraju sve podatke sa vatrodojavne centrale. Također, sabirnica podržava dvije napajačke stanice i omogućava centrali nadzor i aktivaciju izlaznih, izvršnih funkcija. Prikaz uputa na displeju omogućuje jednostavno programiranje sustava putem funkcije automatskog adresiranja (uređaja na petlji) što skraćuje i pojednostavljuje postupak. Sustav se također može programirati putem INIM-ovog softvera prilagođenog korisnicima (radi unutar Windowsa). Pomoću njega instalateri mogu sustav programirati na kućnom ili uredskom računalu te programirane postavke učitati naknadno putem RS232 serijskog porta.

EN 54-2EN 54-4EN 12094-1

Page 17: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

15

SmartLetUSee/LCD-LiteIzdvojena upravljačka tipkovnica sa LCD prikazom i korisničkom tipkovnicom (moguće spojiti do 4 tipkovnice na svaku centralu).

SmartLetLoose/ONEModul gašenja. Omogućava vatrodojavnoj centrali kontrolu i upravljanje sustavom gašenja. Certificirano po CPD-EN12094-1.

SmartLevelNapajačka stanica. Priključuje se na RS485 sabirnicu (nadzor i upravljanje izlazima napajača putem vatrodojavne centrale). Detaljnije u poglavlju o napajačkim stanicama.

Obilježja i tehničke osobine• Analogno-adresabilna centrala sa jednom petljom• Certificirano po EN54-2/EN54-4• Certificirano po EN 12094-1 (gašenje)• VERSA++ tehnologija (široki spektar podešavanja

osjetljivosti i načina rada)• LOOPMAP tehnologija (automatska rekonstrukcija

ožičenja te mogućnosti adresiranja)• Podržano 240 uređaja (64 za model „S“)• Upravljanje sa 30 zona (16 za model „S“)• Upravlja sa SmartLetLoose/ONE karticom gašenja (po

EN 12094-1)• Podržane do 4 izdvojene tipkovnice• Podržava 2 napajačke stanice (SmartLevel)• 1 nadzirani alarmni izlaz (NAC)• 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/pozivnika• 1 nadzirani izlaz greške• 1 relejni izlaz greške• 1 pomoćni izlaza za napajanje• Relej za signalizaciju prevelike ispražnjenosti baterija• Pozadinsko osvjetljenje LCDa za lakšu instalaciju i

upravljanje

• Navigacijske tipke za jednostavniji pristup funkcijama na displeju

• Brze tipke za utišavanje, reset, evakuaciju i obilazak• RS485 sabirnica za priključivanje izdvojenih tipkovnica i

napajačkih stanica (SmartLevel)• Zujalica (audio signalizacija događaja)• 8 vremenskih okidača (tajmera)• 8 logičkih jednadžbi• RS232 konektor za programiranje putem računala• Softver za programiranje• Jednostavno programiranje sustava sa same centrale• Ključ za pristup funkcijama 2. razine (sukladno EN54)• Termička sonda za optimizaciju punjenja baterije• Test efikasnosti baterije• Metalno kućište• Glavno napajanje 230Vac• Swich napajač/punjač baterija 1.4A/27.6Vdc • Kućište može primiti dvije baterije 7Ah/12V • Dimenzije (V x Š x D) 325 x 325 x 80 mm• Težina (bez baterija): 3 kg

Dodatna oprema:

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

SmartLight/G: analogno-adresabilna centrala sa jednom petljom. Omogućava prihvat 240 uređaja na petlju te do 30 zona. SmartLight/S: analogno adresabilna centrala sa jednom petljom. Omogućava prihvat do 64 uređaja na petlju te do 16 zona.SmartLetLoose/ONE: modul gašenjaSmartLetUSee/LCD-Lite: paralelna tipkovnica za SmartLine i Smartlight centraleSmartLeague: softver za programiranje i upravljanjeLink232F9F9: RS232 kabel za povezivanje računala i Inim centralaIPS24040: swich napajač / punjač baterija , 1,4A/27,6Vdc Probe TH: termička sonda za optimizaciju punjenja baterija

Page 18: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

16

SmartLoop serija analogno-adresabilnih centrala naprednija je verzija prethodnih generacija centrala. Primjenjiva je u svim segmentima: od malih aplikacija s jednom petljom do velikih aplikacija s 8 petlji. Konfiguracija može podržavati maksimalno 30 centrala (razmještenih u token-ring) i, ako se uzme u obzir da svaka centrala može upravljati s 8 petlji i da svaka petlja na sebi može imati 240 uređaja, potpuno je jasno kako su SmartLoop centrale zadnja riječ učinkovito primijenjene tehnologije.

Napredne osobine SmartLoop serija centrala (najbolje performanse u klasi, jednostavna upotreba od strane krajnjeg korisnika, pouzdana instalacija) povećat će učinkovitost instalatera. Njezina prvorazredna svojstva omogućava mikroprocesorska arhitektura s funkcijama automatske dijagnostike koordiniranim pomoću 32-bitnog procesora koji osigurava najvišu razinu pouzdanosti, iznimnu brzinu procesiranja, lakoću upotrebe, jednostavnu montažu te poboljšane mogućnosti i fleksibilnosti.

Operaciona superiornost SmartLoop sustava postignuta je sinergijom tehnologija OpenLoop, HorNet token-ring, Emergency54 i Janus. SmartLoop centrala ima 5 nadziranih izlaza za signaliziranje alarma i greške (učinkovitost ovih izlaza je stalno nadzirana). SmartLoop centrala može identificirati i dijagnosticirati nepravilna stanja i uočljivo ih signalizirati: alarm, predalarm, greška, rano upozorenje, premoštenje, test, nadzor). Signalizacija statusa sustava indicirana je na displeju i na statusnim LED-icama sustava. Kao dodatak nadziranim izlazima, centrala ima dva releja za signalizaciju alarma i greške i izlaz za signalizaciju isključenja baterije.

Ugradnjom 6-kanalne SmartLoopINOUT kartice proširenja može se povećati broj ulaza i izlaza na centrali. Svaki SmartLoopINOUT kanal može se podesiti kao nadzirani ulaz, nadzirani izlaz, ulaz za klasične detektore te 4 - 20 mA ulaz za plinodojavne detektore. Ova opcija omogućava fleksibilnost korištenja klasičnih ulazno/izlaznih modula i omogućuje da centrala upravlja klasičnim detektorima. Dva se uređaja koriste za izdvojenu signalizaciju: SmartLetUSee/LCD tipkovnica s displejom te SmartLetUSee/LED prikaznik sa statusnim LED-icama. Tipkovnica replicira sve informacije na sustavu i omogućuje korisniku pristup i upravljanje sustavom sukladno ovlastima pristupne šifre. RS485 BUS također prihvaća i upravlja centralom gašenja. Dostupna su dva modela: SmartLine020-2EXT i SmartLine036-4EXT. Centrale gašenja su klasične centrale SmartLine serije opremljene SmartLetLoose/ONE karticom gašenja.

SmartLoopUmreživa analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje, proširiva do osam petlji.

SmartLeague

SmartLoop-G

SmartLoop-S

SmartLoop analogno-adresabilne centrale

EN 54-2EN 54-4

Page 19: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

17

Obilježja i tehničke osobine• Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala • 2 petlje proširivo do 8 petlji za model 2080• 1 petlja na neproširivom modelu 1010• Svi modeli SmartLoop serije centrala su certificirani po EN54• 32 bitni CPU• OpenLoop tehnologija• HorNet token-ring arhitektura• Podržava Emergency54 tehnologiju za izvanredne situacije

(CPU redundancija)• Upravljanje sa do 30 centrala spojenih u HorNet token-ring

mrežu sa SmartNET karticom (dodatni modul)• Jednostavan pristup putem SmartLAN kartice• 2 ili 4 žična konfiguracija petlje• Podržava 240 uređaja po petlji• Podržava 8 dodatnih upravljačkih tipkovnica spojenih na

RS485 BUS• 3 nadzirana izlaza za sirene• 1 nadzirani izlaz alarma• 1 nadzirani izlaz greške• 1 relejni izlaz alarma• 1 relejni izlaz greške• Izlaz za vanjsko napajanje• Upravlja napajačkim stanicama na RS485• Upravlja SmartLine020-4EXT i SmartLine036-4EXT panelom

gašenja preko RS485 BUS-a• Upravlja sa do 8 upravljačkih tipkovnica spojenih na RS485

BUS (maksimalna udaljenost između tipkovnica je 1000 m)• Jedan 24 V napajački izlaz za vanjske uređaje• Jedan 24 V resetabilni izlaz

• Memorija za 2000 događaja• Relej za odspajanje baterija u slučaju velike ispražnjenosti• Automatsko konfiguriranje uređaja na petlji• Automatsko adresiranje uređaja na petlji• Upravljanje klasičnim detektorima (preko SmartLoop/INOUT

kartice)• Telefonski poziv u nuždi (preko SmartLoop/PSTN kartice)• Veliki displej s pozadinskim osvjetljenjem za lakše

upravljanje korisničkim/instalaterskim sučeljem• Navigacijske tipke za lakši pristup funkcijama na displeju• „Brze“ tipke (stišavanje, reset, evakuacija, provjera alarma)• Zujalica (Osigurava zvučni signal)• Programiranje unutar Windowsa • Jednostavno programiranje sustava sa same centrale• Pristupni kod ili ključ za pristup drugoj razini• Konektor za priključak termičke sonde• Test učinkovitosti baterije• Primjena «SMD reflux» tehnologije za veću pouzdanost• Metalno kućište• Mrežno napajani napajač 230 Vac ±10%• Prekidački napajač/punjač baterija 4 A, 27,6 Vdc• Sposoban za prihvat dvije 17 Ah, 12 V baterije• Dimenzije (V x Š x D) 480 x 470 x 135 mm• Težina (bez baterija): 8 kg

SmartLoop/1010-P: Centrala s jednom petljom, bez mogućnosti proširenja, opremljena tipkovnicom, displejom i statusnom LED signalizacijom. Ovaj model može biti opremljen sa SmartLoop/PRN termičkim pisačem.SmartLoop/2080-P: Centrala s dvije petlje, proširiva do osam, opremljena tipkovnicom, displejom i statusnom LED signalizacijom. Ovaj model može biti opremljen sa SmartLoop/PRN termičkim pisačem.SmartLoop/1010-G: Centrala s jednom petljom, bez mogućnosti proširenja, opremljena tipkovnicom i displejom.SmartLoop/2080-G: Centrala s dvije petlje, proširiva do osam, opremljena tipkovnicom i displejom.SmartLoop/1010-S: Centrala s jednom petljom, bez mogućnosti proširenja, bez tipkovnice i displeja.SmartLoop/2080-S: Centrala s dvije petlje, proširiva do osam, bez tipkovnice i displeja.

Sve centrale SmartLoop serije podržavaju SmartLoop/PSTN karticu koja osigurava slanje glasovne poruke i digitalnu komunikaciju prema dojavnom centru. Programiranje sustava putem centrale je jednostavno zahvaljujući korisnim uputama na displeju. Funkcija automatskog adresiranja uređaja na petlji skraćuje i pojednostavljuje postupak. Sustav se također može programirati putem INIM softvera koji korisniku olakšava upotrebu (radi unutar Windowsa). Pomoću njega instalateri sustav mogu programirati na kućnom ili uredskom računalu, a postavke prebaciti pomoću RS232 serijskog porta, USB porta ili Ethernetom (za sustave opremljene SmartLAN karticom). SmartLeague softver omogućava jednostavno kreiranju sustava jer koristi «drag and drop» operacije i ima odlično grafičko sučelje. Kvalitetne komponente, pojednostavljeni firmware i optimizirano daljinsko programiranje te dijagnostičke osobine minimiziraju vrijeme boravaka tehničkog osoblja na objektu. SmartLoop centrala svojim jasnim porukama omogućava iznimno fleksibilnu primjenu. Raznovrsnost i jednostavnost upotrebe čini ovu centralu prikladnom za sve tržišne segmente - od komercijalnih objekata srednje veličine do velikih objekata kao što su bolnice, trgovački centri i aerodromi.

SmartLoop matična ploča

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

Page 20: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

18

SmartLetUSee/LCD – Izdvojena tipkovnica s LCD displejomSmartLetUSee/LCD tipkovnica replicira sve informacije sa sustava i omogućuje korisnicima pristup i upravljanje sustavom sukladno njihovim pristupnim šiframa. Modul je opremljen tipkovnicom, displejom i „brzim“ tipkama. Idealan je za ugradnju na udaljenim lokacijama kada se zahtjeva daljinski pristup informacijama i upravljanje sustavom. SmartLoop ima RS485 BUS koji prihvaća do 8 tipkovnica koje mogu biti udaljene do 1000 m od centrale.

SmartLetUSee/LCD-RK – Izdvojena tipkovnica s LCD displejom za montažu u Rack 19” kućišteSmartLetUSee/LCD tipkovnica replicira sve informacije sa sustava i omogućuje korisnicima pristup i upravljanje sustavom sukladno njihovim pristupnim šiframa. Modul je opremljen tipkovnicom, displejom i „brzim“ tipkama. Tipkovnica zauzima do 5 jedinica u Rack kućištu. SmartLoop ima RS485 BUS koji prihvaća do 8 tipkovnica koje mogu biti udaljene do 1000 m od centrale.

SmartLetUSee/LED – Signalni panel sa LED-icamaSignalni panel sa LED-icama prikazuje informacije sa sustavu pomoću 48 potpuno programibilnih LED-ica. LED-ice mogu biti pridružene nekoj adresi na petlji, centrali ili zoni kako bi signalizirale alarm, predalarm, grešku, itd. te mogu biti individualno obilježene zbog indiciranja programski im dodijeljene funkcije. Ovaj panel može biti spojen na SmartLetUSee/LCD tipkovnicu putem flat kabela (uključen) zbog bolje vizualizacije signala.

SmartMimic – Relejna kartica za upravljanje LED-icama za korisnički prilagođen prikaznikOmogućuje instalaterima kreiranje vlastitog LED prikaznika korištenjem prikladnog kućišta, pričvršćenjem ispisa tlocrta nekog objekta, bušenjem rupa za LED-ice, te montažom LED-ica spojenih na SmartMimic. Modul može biti spojen na SmartLoop RS 485 BUS i napajati 48 LED-ica.

SmartLoop/2L – Kartica proširenja s dvije dodatne petljeSmartLoop/2L kartica proširenja omogućava upotrebu dvije dodatne petlje u OpenLoop tehnologiji. Moguće je spojiti do tri dodatne kartice (samo na model 2080) i centralu proširiti na ukupno osam petlji. Petlja u OpenLoop tehnologiji može biti programirana za neovisan rad s više uređaja različitih proizvođača (npr. Apollo, INIM, Argus). Centrale bez mogućnosti proširenja (model 1010) ne podržavaju karticu proširenja.

SmartLoop/INOUT – Ulazno izlazna karticaSmartLoop/INOUT kartica osigurava 6 dodatnih kanala. Svaki kanal može biti podešen da radi kao nadzirani izlaz (1A), nadzirani ulaz ili ulaz za klasične detektore. Izlazni signal i radnje uzrokovane aktiviranjem ulaza su potpuno programibilni.

Dodatni SmartLoop moduli za povezivanje preko RS485 BUS

Dodatni SmartLoop moduli za povezivanje preko SmartLoop matične ploče

SmartLoop analogno-adresabilne centrale

EN 54-2EN 54-4

Page 21: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

19

SmartLoop/NET – Kartica za umrežavanje centrala u HorNet token-ring mrežuSmartLoop/NET kartica omogućuje spajanje centrale na SmartLoop HorNet token-ring mrežu. Petlja može biti izvedena korištenjem trožilnog kabela. Maksimalna duljina kabela je 2000 metara (između svake centrale), a mreža je visoko otporna na grešku. Korištenjem dodatne dvije žile u kabelu (ukupno 5 žila) može se kreirati zaštitna petlja koja prenosi alarmno stanje generirano na centrali čiji je mikroprocesor u grešci kroz petlju čime je osigurana maksimalnu pouzdanost (Emergency54 tehnologija).

SmartLoop/PSTN – Digitalni komunikator i glasovni dojavnikSmartLoop/PSTN kartica omogućuje SmartLoop centrali korištenje klasične telefonske linije (PSTN). Ona upravlja (i nadzire) s 2 linije i koristi najčešće korištene digitalne formate (SIA, Kontakt ID itd.). U memoriji ima mjesta za 8 audio poruka. Potpuno je upravljiva putem vlastitog mikrokontrolera, te generira poziv u nuždi u slučaju alarma tijekom greške na CPU-u centrale.

SmartLAN – Ethernet sučelje za daljinski nadzor i programiranje putem TCP-IP protokolaSmartLAN kartica spojena na Ethernet mrežu omogućuje daljinski pristup putem interneta sustavu za dojavu požara (omogućava spajanje na sve centrale u „token-ring“ mreži). Kartica također omogućava slanje detaljnih e-mail poruka za svaki događaj, koristeći TCP-IP, te isto tako može poslati izvještaj u realnom vremenu. Putem iste kartice mogu se daljinski obaviti upload/download operacije, monitoring sustava putem grafičkog softvera SmartLook i osigurati web server za pristup sustavu putem weba.

SmartLAN/SF – Ethernet sučelje za pristup internetu preko TCP-IPSmartLAN kartica spojena na Ethernet mrežu omogućuje daljinski pristup putem interneta sustavu za dojavu požara (omogućava spajanje na sve centrale u „token-ring“ mreži). Putem iste kartice mogu se daljinski obaviti upload/download operacije te monitoring sustava putem grafičkog softvera SmartLook.

SmartLoop/PRN – Prednji ugradbeni pisačSmartLoop/PRN termički pisač može biti ugrađen na prednji dio centrale. Može biti spojen direktno na matičnu ploču centrale pomoću spojnog kabela uključenog u komplet. Koristi termičku rolu papira i osigurava stalni ispis događaja u realnom vremenu i/ili ispis „od datuma do datuma“ (vremenski, na zahtjev). Na njemu je također moguće ispisivati cjelovit izvještaj koji sadrži informacije o onečišćenju i funkcionalnosti detektora. SmartLoop/PRN može biti montiran samo na SmartLoop 1010P i na SmartLoop 2080P modele.

Modeli centrala Po konstrukciji Opcije proširenja

Tipkovnica i displej

Kartica sa 48 statusnih

LED-ica

SmartLoop 2L

SmartLoop PRN

SmartLoop INOUT

SmartLoop NET

SmartLoop PSTN

SmartLoop LAN

SmartLoop/1010-P DA DA - DA DA DA DA DA

SmartLoop/2080-P DA DA DA (do 3 za 6 petlji) DA DA DA DA DA

SmartLoop/1010-G DA - - - DA DA DA DA

SmartLoop/2080-G DA - DA (do 3 za 6 petlji) - DA DA DA DA

SmartLoop/1010-S - - - - DA DA DA DA

SmartLoop/2080-S - - DA (do 3 za 6 petlji) - DA DA DA DA

Page 22: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

20

SmartLoop analogno-adresabilne centrale

Pregled SmartLoop centrale

SmartLoop mreža

EN 54-2EN 54-4

Page 23: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

21

SmartLoop/1010-P: Centrala s 1 petljom, bez mogućnosti proširenja, opremljena tipkovnicom, displejom i statusnim LED-icama. Na ovaj model može se priključiti SmartLoop/PRN termički pisač.SmartLoop/2080-P: Centrala s 2 petlje, proširiva do 8, opremljena tipkovnicom, displejom i statusnim LED-icama. Na ovaj model može se priključiti SmartLoop/PRN termički pisač.SmartLoop/1010-G: Centrala s 1 petljom, bez mogućnosti proširenja, opremljena tipkovnicom i displejom.SmartLoop/2080-G: Centrala s 2 petlje, proširiva do 8, opremljena tipkovnicom i displejom. SmartLoop/1010-S: Centrala s 1 petljom, bez mogućnosti proširenja, neopremljen prednji dio.Smart Loop/2080-S: Centrala s 2 petlje, proširiva do 8, neopremljen prednji dio.SmartLetUSee/LCD: Izdvojena upravljačka tipkovnica za SmartLoop, SmartLight i SmartLine centrale.SmartLetUSee/LCD-RK: Izdvojena upravljačka tipkovnica za montažu u Rack 19” kućište.SmartLetUSee/LED: Dodatni signalni panel.SmartLoop/2L: OpenLoop kartica proširenja s dvije petlje.SmartLoop/INOUT: Ulazna i izlazna kartica proširenja sa 6 kanala.SmartLoop/NET: SmartLoop HorNet mrežna kartica.SmartLoop/PSTN: PSTN glasovni dojavnik i digitalni komunikator.SmartLoop/PRN: Termički pisač.SmartLAN: Ethernet sučelje za spajanje na internet putem TCP-IP te daljinsko programiranje i nadzorSmartLAN/SF: Ethernet sučelje za spajanje na internet putem TCP-IP SPS24040: Napajačka stanica 24Vdc@1,4ASPS24140: Napajačka stanica 24Vdc@4ASmartMimic: Relejna kartica za upravljanje LED-icama na prikazniku.SmartLine020-4EXT: Jednokanalna centrala gašenja s 4 klasične zone, proširivo do 20 zona.SmartLine036-4EXT: Jednokanalna centrala gašenja s 4 klasične zone, proširivo do 36 zonaSmartLeague: Programsko upravljački softver za INIM-ove proizvode (radi pod Windowsima).Link232F9F9: RS232 kabel za povezivanje računala i INIM uređaja.LinkUSBAB: USB kabel za spajanje PC-a i INIM uređaja.IPS24140: Prekidački napajač i punjač baterija 4 A, 27,6 Vdc.ProbeTH: Termička sonda koja štiti baterije protiv pregrijavanja i trajnih oštećenja.

Tehničke karakteristikeNapajanje 230 Vac -15% + 10% 50/60 HzMaksimalna struja napajača 4 AMaksimalna struja dostupna za vanjske potrošače(uređaji petlje, dodatni potrošači, proširenja centrale itd.) 2.8 A

Baterije 12V @ 7Ah ili 12V @ 17AhRadna temperatura Od -5°C do +40°CDimenzije (V x Š x D) 48 cm x 47 cm x 13.5 cmTežina bez baterije 8 Kg

Potrošnja dodatnih modula proširenja centraleSmartLoop/2LSmartLoop/INOUT stby:20mA MAX:70mASmartLoop/INOUT stby:40mA MAX:300mASmartLoop/NET stby:40mA MAX:40mASmartLoop/PSTN stby:20mA MAX:60mASmartLAN stby:200mA MAX:200mASmartLAN/SF stby:40mA MAX:40mASmartMimic stby: 5mA MAX:50mASmartLoop/LED stby:40mA MAX:80mASmartLoop/PRN stby:0 MAX:1ASmartLetUSee/LCD stby: 40mA MAX:50mASmartLetUSee/LED stby: 5mA MAX:50mA

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

Page 24: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

22

• Novi dizajn optičke komore sa zabrtvljenim gornjim dijelom detektora i rupicama promjera 500µm na zaštitnoj mrežici

• Trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora)

• Integrirani izolator kratkog spoja• Do 240 adresabilnih uređaja na petlji• Automatsko adresiranje (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja)• Nadzirani izlazi (za indikator) detektora koji se konfiguriraju sa centrale• Automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora• Kompenzacija „drifta“ (onečišćenja) optičkih senzora uzrokovana nečistoćom u optičkoj komori• Odabir osjetljivosti za optičke i termičke detektore• Odabir moda rada (samo za ED300 verziju): samo SMOKE, samo HEAT, AND, OR, PLUS mod• Potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih vrijednosti• Memorija vrijednosti dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma• Veliki izbor opcija• Bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora

EneaAnalogno adresabilni detektori

Glavne značajke

Enea serija detektora predstavlja rezultat primjene naprednih tehnologija baziranih na novoj generaciji mikroprocesora i među najnaprednijim je danas dostupnim vatrodojavnim uređajima. Detektori ove serije omogućavaju širok raspon opcija i fleksibilnost funkcija, a sve ih je moguće konfigurirati sa centrale (Versa++ tehnologije). Enea serija detektora sadrži sofisticirani skup algoritama kojima se osigurava visoka razinu pouzdanosti i otpornosti na lažne alarme. Jedinstvena LoopMap tehnologija omogućava rekonstrukciju topologije instalacije spajanjem na centralu putem računala ili putem EDRV1000 drivera, interaktivni „loop map“ pogled na instalaciju čime se dijagnostika detektora te upotreba i održavanje sustava pojednostavljuju i ubrzavaju.

Parametar ED100 ED200 ED300Napajanje 19-30 VdcPotrošnja standby 200 μAPotrošnja alarm Max 10 mA

Osjetljivost 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)

0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m-------------------------------------

A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)

-----------------------------------------AND –OR – PLUS Mode

Radna temperatura -5°C + 40°CVisina s podnožjem 46 mm 54 mmPromjer 110 mmTežina (s podnožjem) 160 gTežina (bez podnožja) 90 g

Loop mapping

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

EN 54-3EN 54-17EN 54-18Enea

analogno adresabilni detektori

Page 25: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

23

ID100 je optički detektor dima koji radi na principu Tyndallovog efekta (raspršenje svjetlosti) te omogućuje vrlo ranu detekciju i signalizaciju požara. Omogućava detekciju širokog spektra čestica dima uglavnom generiranih požarom. Optička komora novog dizajna sa zabrtvljenim gornjim dijelom i zaštitnom mrežicom od 500µm za sprečavanje ulaska insekata i prašine osigurava visoku otpornost na lažne alarme. Stupanj osjetljivosti se može podesiti pa se detektor može primijeniti u širokom spektru aplikacija (podešavanje osjetljivosti: 0.08dB/m, 0.10dB/m, 0.12dB/m, 0.15dB/m).

ED100 Optički detektor

ED200 detektor je tvornički podešen na A1R mod (fiksna temperatura od 58°C s termodiferencijalnom detekcijom). Putem EDRV1000 drivera detektor se može podesiti za rad u B modu (fiksna temperatura od 72°C), u A2S modu (fiksna temperatura od 58°C) te u BR modu (fiksna temperatura od 72°C i termodiferencijalna detekcija). Zbog takve fleksibilnosti detektor se može koristiti na mjestima na kojima stanje okoline uzrokuje velik broj lažnih alarma.

ED200 Termički vatrodojavni detektor

Detektor ED300 sadrži novu tehnologiju optičkih i termičkih senzora. Zbog unaprijeđene pouzdanosti detektor je prikladan za detekciju svih tipova požara, posebno brzogurućih uzrokovanih zapaljivim tekućinama koji proizvode malu količinu dima, te je veoma otporan na lažne alarme. Osjetljivost se može prilagođavati ovisno o uvjetima u radnoj okolini.

ED300 Optičko-termički vatrodojavni detektor

• Plus Mode (tvornički podešen): detektor će javiti alarm kada mjerena vrijednosti dima prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ED100) ili kada mjerena vrijednost temperature prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ED200). U slučaju porasta temperature osjetljivost detekcije dima se podešava na maksimalnu vrijednost. Ovaj mod rada karakterizira visoka osjetljivost koja omogućava detekciju brzo gorećeg požara s plamenom (npr. požari vrlo zapaljivih tekućina kao što je alkohol).

• OR mode: detektor će javiti alarm kada mjerena vrijednosti dima prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ED100) ili kada mjerena vrijednost temperature prijeđe podešenu vrijednost (podešavanje kao na ED200). Ovakav način rada karakterizira digitalna analiza osjetljivosti te omogućava detekciju požara s velikom količinom dima i malom toplinskom emisijom (npr. tinjajući požari) i požara s malom količinom dima i velikom toplinskom emisijom (npr. gorenje kemikalija).

• AND mode: detektor će pokrenuti alarm samo u slučaju kada izmjerene vrijednost dima i topline (podešavanje vrijednosti kao na ED100 i ED200) prijeđu postavljeni prag istovremeno. S obzirom na manju brzinu reagiranja, potrebno je procijeniti faktor rizika prije odabira ovog načina rada.

• SMOKE mode: detektor će raditi kao ED100• HEAT mode: detektor će raditi kao ED200

Relejno podnožje detektora s jednim relejem koji se aktivira alarmom.

EB0020 Relejno podnožje detektora

Podnožje detektora predviđeno za smještaj IRIS i ENEA serije detektora je opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje).

EB0010 Podnožje detektora

Duboko podnožje za nadžbuknu instalaciju za detektore Enea i Iris serije. Ugradnja ispod podnožja EB0010 i EB0020, visina 34 mm.

EB0030 Duboko podnožje detektora

Page 26: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

24

• 1 ulaz konvencionalne zone• 1 relejni izlaz• Ugrađen izolator kratkog spoja

• 3 LED lampice u više boja – za izlaz/ulaz/signalizacija stanja izolatora

• Mogućnost automatskog adresiranja (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja

EM312SR EM110 EU311

Napajanje 19 – 30Vdc 19 – 30Vdc 19 – 30Vdc

Potrošnja standby 80 μA 80 μA 80 μA

Potrošnja alarm 20 mA 20 mA 20 mA

Dužina 53 mm 53 mm 37 mm

Širina 100 mm 100 mm 40 mm

Debljina (uklj. priključnice) 29 mm 29 mm 15 mm

Težina 66 g 66 g 15 g

Mikromodul EU311 je zbog malih dimenzija pogodan za ugradnju izravno u kućište uređaja (npr. u ručni javljač, sirenu s bljeskalicom, IC barijeru) te se priključuje izravno na petlju. Modul je opremljen nadziranim ulazom (nadziranje statusa uređaja) te „loop-powered“ izlazom koji može napajati jedan audio/vizualni uređaj.

EU311 Mikromodul

• 1 nadzirani ulaz• 1 „loop-powered“ izlaz• Ugrađen izolator kratkog spoja

• Automatsko adresiranje (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja)

ModuliEM312SR modul se priključuje izravno na petlju, a opremljen je nadziranim ulazom (nadzire status vanjskog uređaja), nadziranim izlazom (za nadzirano napajanje jednog ili više audio-vizualnih signalnih uređaja) i relejnim izlazom (upravljanje različitim vanjskim uređajima kao što su npr. elektromagnetski držači vrata).

EM312SR Ulazno-izlazni modul

• 1 nadzirani ulaz• 1 nadzirani izlaz• 1 nadzirani ulaz za vanjsko napajanje• 1 relejni izlaz• Ugrađen izolator kratkog spoja

• 3 LED lampice u više boja - za izlaz/ulaz/signalizacija stanja izolatora

• Automatsko adresiranje (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja)

EM110 se priključuje izravno na petlju i opremljen je s nadziranim ulazom (nadzire status vanjskog uređaja).

EM110 Ulazni modul

• 1 nadzirani ulaz• Ugrađen izolator kratkog spoja• 3 LED lampice u više boja - za izlaz/ulaz/signalizacija stanja

izolatora

• Automatsko adresiranje (svaki uređaj se identificira putem tvornički dodijeljenog serijskog broja)

Eneaanalogno adresabilna detekcija

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

EN 54-3EN 54-17EN 54-18

Spaja se izravno na petlju, omogućava konvencionalnoj zoni (maksimalno 32 detektora) priključenje na Inim analogno-adresabilni sustav.

EM411R Modul za spoj konvencionalne zone

Page 27: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

25

ESB010 Sirena u podnožju detektora

Modul se priključuje izravno na adresabilnu petlju te omogućuje do 4 ulaza i do 4 izlaza, ovisno o modelu (vidi tablicu). U varijanti sa 4 ulaza, 2 od njih mogu biti konfigurirana kao ulazi za konvencionalnu liniju, napajani izravno sa petlje ili napajani sa lokalnog napajača. Izlazi, njih 4, ovisno o modelu, mogu biti naponski nadzirani za npr. sirene ili mogu biti relejni kontakti.

EM3XX Multi ulazno/izlazni modul i modul za konvencionalnu zonu

Ručni javljač s plastičnim resetabilnim elementom (nije potrebno lomljenje stakla). Vodootporan do IP67, pogodan za vanjsku ugradnju.

EC0010E Ručni javljač za vanjsku ugradnju

• Ručni javljač sa resetabilnim elementom, resetira se ključem (u kompletu)• Upozoravajuća oznaka i LED-ica za potvrdu aktivacije

EC0020 Ručni javljač

Model Ulazi (podešeni kao konvencionalna linija) Izlazi

EM344S 4 (2) 4 (nadzirani)

EM344R 4 (2) 4 (relejni)

EM340 4 (2) //

EM304S // 4 (nadzirani)

EM304R // 4 (relejni)

Zvučni izlaz@1m Tonovi Napajanje Potrošnja

do 95dBA (podesivo) 32 (podesivo) 17 - 60Vdc 2 – 7mA (ovisi o tonu)

Sirena se ugrađuje ispod EB0010 podnožja. Spaja se na izlaz za paralelni indikator prorade detektora i napajana je izravno s petlje. Uvjeti aktivacije se podešavaju na vatrodojavnoj centrali.

Page 28: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

26

Zvučni izlaz@1m Tonovi Napajanje Potrošnja

do 106dBA (podesivo) 32 (podesivo) 9 – 60 Vdc 4 - 41mA (ovisno o zvuku)

Sirena se ugrađuje ispod EB0010 podnožja. Spaja se na izlaz za paralelni indikator prorade detektora i napajana je izravno s petlje. Uvjeti aktivacije se podešavaju na vatrodojavnoj centrali.

Eneaanalogno adresabilna detekcija

Zvučni izlaz@1m Tonovi Napajanje Potrošnja

do 95dBA (podesivo) 32 (podesivo) 17 - 60Vdc 8 mA

ESB020 Sirena s bljeskalicom u podnožju detektora

• Paralelni indikator prorade detektora.

IL0010 Paralelni indikator prorade

Adresabilna sirena ES0010RE i ES0010WE napaja se izravno iz petlje. Vodootporna, IP67, pogodna za vanjsku ugradnju.

ES0010RE i ES0010WE Adresabilna sirena napajana iz petlje u crvenom i bijelom kućištu

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

EN 54-3EN 54-17EN 54-18

Page 29: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

27

Zvučni izlaz@1m Tonovi Napajanje Potrošnja

do 106dBA (podesivo) 32 (podesivo) 9 – 60 Vdc 4 - 41mA (ovisno o zvuku)

Zvučni izlaz@1m Dimenzije Napajanje Potrošnja

87dB 320 x 140 x 68 mm 11 – 28 Vdc 100 mA

ESS021 sadrži EM312SR adresabilni modul. Mora biti priključen na petlju i na izvor 24Vdc. Osim što aktivira signalizaciju, ovaj uređaj osigurava ulaz za konvencionalni ručni javljač i relejni izlaz za elektromagnetski držač vrata. ESS021 je cijenom povoljno rješenje za potpunu kontrolu požarnog izlaza (Fire exit).

ESS021 Adresabilni audio-vizualni panel

Adresabilna sirena s bljeskalicom ES0020RE i ES0020WE napajana izravno iz petlje. Vodootporna, IP67, pogodna za vanjsku ugradnju.

ES0020RE i ES0020WE Adresabilna sirena s bljeskalicom napajana iz petlje u crvenom i bijelom kućištu

• Stupanj IP zaštite . . . . . . . IP66• Težina . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g• Potrošnja . . . . . . . . . . . . . 5mA

• Dimenzije . . . . . . . . . . . . . Ø98 mm, h104 mm• Radna temperatura . . . . . -25°C do +70°C

Adresabilna LED bljeskalica, napajana iz adresabilne petlje (Enea protokol)

ES0040RE Adresabilna bljeskalica – duboko podnožje

Page 30: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

28

Vega analogno adresabilna detekcija

VegaSerija inteligentnih vatrodojavnih detektora

VEGA V100 Inteligentni optički detektorDetektor ima podesivu osjetljivost i može efikasno analizirati status štićenog područja, te je iznimno neosjetljiv na lažne alarme.VEGA V350 Inteligentni termički detektorDetektor nadzire temperaturu pomoću termistora koja osigurava električni signal proporcionalan vanjskoj temperaturi kako bi se omogućila termička analiza okoline. Tako je osigurana učinkovita detekcija sa visokom otpornošću na lažne alarme. Može se programirati preko centrale da detektira predefiniranu maksimalnu fiksnu temperaturu ili brzi porast temperature. VEGA V200 Inteligentni multikriterijski detektorOdređeni algoritam određuje alarmni status analizirajući i iznos količine dima u optičkoj komori i promjenu temperature.

Dekor linijaNa zahtjev, detektori V100, V200, V350 su također raspoloživi u posebno oblikovanim kućištima kako bi mogli biti zadovoljeni i visoki estetski zahtjevi.

Opće karakteristikeBroj adresa 1 - 240 sa samo-adresiranjem

Komunikacijski protokol Potpuno digitalni protokol s mogućnošću selektiranja veličine paketa podataka

Upravljanje različitim adresama Lako određivanje uređaja s istom adresom

Integritet petlje Svi uređaji su opremljeni dvosmjernim izolatorom petlje koji štiti i održava komunikaciju sa svim uređajima spojenih na petlju

Tamper Dostupan mehanički tamperIzlaz Daljinski izlaz je direktno upravljan sa centrale

Certifikat Svi važniji proizvodi certificirani su sukladno relevantnoj EN54 normi i imaju CE oznaku sukladno CPD/BSI normi

Tehničke karakteristikeNapajanje 15 – 40 Vdc Temperatura/Vlažnost -30ºC + 70ºC / 95%RHPotrošnja pri 24 V 70 μA Dimenzije V: 54 mm; D: 110 mmPotrošnja LED-ice 8 mA Težina 110 g

VEGA serija detektora je konstruirana u visoko sofisticiranoj tehnologiji. VEGA optički detektor dima automatski kompenzira svjetlost okoline i zaprašenost. Nivo osjetljivosti (4 nivoa) je potpuno programibilan sa centrale. Optička komora omogućuje izvrsni nivo strujanja zraka iz svih smjerova i visoku neosjetljivost na svjetlost okoline. Dvostruki sistem hvatanja prašine (labirint konstrukcija) osigurava visoku zaštitu od onečišćenja, smanjuje potrebu za održavanjem na minimum te smanjuje rizik smanjenja učinkovitosti detektora. Ovaj detektor detektira toplinu i dim te prije generiranja alarma, putem sofisticiranih algoritama, analizira i evaluira cijelo stanje. Svi modeli imaju trobojnu LED-icu (zelena, žuta, crvena) koja zorno pokazuje status detektora. Smještena je na sredini svakog detektora i vidljiva je sa svih strana. Detektor se može jednostavno testirati prinošenjem magneta u blizinu proreza na rubu detektora.

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

EN 54-3EN 54-17EN 54-18

Page 31: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

29

Minimodul

MODULI S JEDNIM ULAZOM

VMI100 Zidna montaža Modul s jednim ulazomVMMI100 Mini modul Ulazni kanal je nadziranVMDI100 Modul za montažu na DIN šinu Trobojna LED-ica upravljana centralom indicira stanje

uređajaVUMI100 Mikro modul

MODULI S JEDNIM NADZIRANIM IZLAZOM

VMC100 Zidna montaža Modul s jednim nadziranim izlazomVMMC100 Mini modul Set/Reset tip releja manje potrošnje strujeVMDC100 Modul za montažu na DIN šinu Trobojna LED-ica upravljana centralom indicira stanje

uređajaVUMC100 Mikro modul

RELEJNI IZLAZNI MODUL

VMC120 Zidna montaža Dvokanalni relejni modul s jednim izlazomVMMC120 Mini modul Set/Reset. tip releja manje potrošnje strujeVMDC120 Modul za montažu na DIN šinu Trobojna LED-ica upravljana centralom indicira stanje

uređaja

ULAZNO/IZLAZNI MODUL; JEDAN NADZIRANI ULAZ; JEDAN NADZIRANI NAPONSKI IZLAZ

VMIC100 Zidna montaža Modul s jednim nadziranim ulazom i jednim nadziranim naponskim izlazom

VMMIC100 Mini modul Set/Reset. tip releja manje potrošnje strujeVMDIC100 Modul za montažu na DIN šinu Dvije LED-ice upravljane centralom indiciraju stanje

uređaja

ULAZNO/IZLAZNI MODUL; RELEJNI IZLAZ (DVA PARA KONTAKATA)

VMIC120 Zidna montaža Ulazni nadzirani i dvokontaktni relejni izlazni modulVMMIC120 Mini modul Set/Reset. tip releja manje potrošnje strujeVMDIC120 Modul za montažu na DIN šinu Trobojna LED-ica upravljana centralom indicira stanje

uređaja

MODUL ZA SPAJANJE KLASIČNE ZONE NA ADRESABILNU PETLJU

VMCZ100 – spaja klasičnu zonu na adresabilnu petlju (npr. detektore, ručne javljače itd.).Dolazi montiran u kutiji dimenzija 130 x 95 x 60 sa IP66 stupnjem zaštite.

MODUL S 4 ULAZA I 4 IZLAZA

VMIC 400 Modul sa 4 nadzirana ulaza + 4 relejna izlazaUređaju je potrebno 8 adresa na petlji.

Modul za zidnu montažu

Tehničke karakteristikeNapajanje 15 - 40 VdcPotrošnja pri 24 V 150 μAZaključni otpornik 27 KΩUlazni alarmni otpornik 10 KΩ

Radna temperatura -30°C do +70°C

DimenzijeModul za zidnu montažu 87 x 87 x 32 mmMinimodul 75 x 52 x 30 mmModul za montažu na DIN šinu 90 x 80 x 25 mmMikromodul 60 x 50 x 5 mmModul za spoj klasične zone na adresabilnu petlju 130 x 95 x 60 mm

Modul za montažu na DIN šinu

Mikromodul

VMCZ100

VMC400

Uređaji petlje

Moduli

Page 32: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

30

Raspon dostupnih podnožja omogućuje fleksibilnu i ekonomičnu ugradnju. Izrađeni su od ABS plastike sa pojačanim kontaktima koji jamče učinkovitost i pouzdanost.

VCP100 Analogno-adresabilni resetabilni ručni javljač• Inteligentni resetabilni ručni javljač• Upotreba odspojivog terminala omogućuje lako,

sigurno i pouzdano spajanje uređaja• Vidljiva žuto/crna zastavica potvrđuje da je javljač

aktiviran, jednostavno resetiranje pomoću ključa, nije potrebno razbijati i mijenjati stakalce

• Trobojna LED-ica upravljana centralom indicira stanje uređaja

VCP100 serija ručnih javljača je dostupna u nekoliko boja, tako da udovoljavaju svim vrstama primjene u vatrodojavnim sustavima (ručna aktivacija ili zaustavljanje gašenja, ručno otvaranje vrata za evakuaciju itd.)

VCP100-B Analogno-adresabilni ručni javljač – resetabilni PLAVIVCP100-G Analogno-adresabilni ručni javljač – resetabilni ZELENIVCP100-W Analogno-adresabilni ručni javljač – resetabilni BIJELIVCP100-Y Analogno-adresabilni ručni javljač – resetabilni ŽUTI

VWCP100 Analogno-adresabilni ručni javljač – resetabilni, za vanjsku montažu Analogno-adresabilni ručni javljač – resetabilni, vodootporan do IP67, pogodan za vanjsku montažu.

DODATNA OPREMA ZA RUČNE JAVLJAČE

CI100 prozirni zaštitni poklopac za VCP100 seriju adresabilnih ručnih javljača. WPMB100 prozirno zaštitno kućište otporno na vremenske uvjete, za vanjsku montažu ručnih javljača

Tehničke karakteristikeNapajanje 15 - 40 VdcPotrošnja pri 24V 70 μARadna temperatura -30˚C do 70˚CTežina 180 gDimenzije 85 x 85 x 60 mm

VB100 standardno podnožje za analogno-adresabilne detektore VEGA serije

VDBS100 duboko podnožje za analogno-adresabilne detektore VEGA serije

Duboko podnožje. Korištenjem CA100 cijevnog adaptera ovo podnožje je pogodno za nadžbuknu montažu vatrodojavne instalacije (u PNT cijevi).

VBLR100 Relejno podnožje za analogno-adresabilne detektore VEGA serije.

Podnožje omogućava relejni, beznaponski kontakt kojim upravlja detektor putem izlaza za paralelni indikator prorade.

VBS100 Sirena za ugradnju ispod podnožja detektora, aktivira se putem izlaza za paralelni indikator na detektoru.

Sirena ugrađena u podnožje detektora mora biti montirana ispod VB100 podnožja detektora. Sirena se napaja i njome se upravlja putem izlaza za paralelni indikator detektora.

VBLS100 Adresabilna sirena za ugradnju ispod podnožja detektora

Adresabilna sirena ugrađena u podnožje detektora mora biti montirana ispod VB100 podnožja detektora. Ova sirena zauzima jednu adresu na petlji.

Tehničke karakteristikePromjer 110 mmVisina 15 mmMax. presjek vodiča 2,5 mm2

Tehničke karakteristikePotrošnja 7 mAPromjer 110 mmVisina 25 mmJačina zvuka (1 m) 90 dB

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

EN 54-3EN 54-17EN 54-18

Resetabilni ručni javljači

Podnožja detektora

Uređaji petlje

Page 33: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

31

VLS100 Adresabilna sirenaVLS100-AV Adresabilna sirena/bljeskalicaVWLS100 Adresabilna sirena za vanjsku montažuVWLS100A/V Adresabilna sirena sa bljeskalicom za vanjsku montažuNiska potrošnja struje. Kompatibilna sa svim Inim analogno-adresabilnim vatrodojavnim centralama.

• Podešavanje jačine izlaza do max. 100dB• Kompaktni dizajn kućišta

Uređaji prikazani na str. 28, 29, 30 i 31 proizvod su tvrtke Argus Security

Napredna OpenLoop tehnologija omogućuje SmartLight i SmartLoop centralama da koriste i Apollo uređaje

VPU100 programator adresabilnih uređajaUređaj za ručno adresiranje uređaja Argus serije. Baterija u kompletu. Ovaj uređaj je vrlo koristan alat pri instaliranju i programiranju Argus uređaja korištenih sa Inim vatrodojavnim centralama. Omogućava instalaterima provjeru funkcionalnosti i dijagnostiku uređaja te preko LCD displeja prikazuje informacije o razini zaprljanja komore optičkog detektora, očitanje analogne vrijednosti, verziju softvera itd. Također, pomoću njega se termički detektor iz termomaksimalnog načina detekcije može prebaciti u termodiferencijalni način. • Napajanje: baterija 6LR61 9V• Težina: 200 gVEGA-LINE DRIVER – PC sučelje za dijagnostiku Argus petljeUređaj omogućava dijagnostiku vatrodojavne petlje sa uređajima Vega serije izravno sa PC-a. U kompletu sa softverom za upravljanje, omogućava automatsko adresiranje uređaja na petlji i utvrđuje stanje petlje putem PC-a. Omogućuje brzu dijagnostiku kvarova te tako znatno ubrzava puštanje sustava u rad.• Napajanje: 24 Vdc• Povezivanje na PC: RS232 serijski kabel (uključen)

VLBE100 Adresabilna bljeskalicaMala potrošnja struje. Kompatibilna sa svim Inim analogno-adresabilnim vatrodojavnim centralama. • Mogućnost odabira brzine bljeskanja

putem DIP mikroprekidača• IP65 stupanj zaštite• Malih dimenzijaVTAO10 Audio-vizualni signalni panelAudio-vizualni signalni panel s ugrađenim ulazno/izlaznim Argus modulom. Spaja se izravno na adresabilnu petlju i osim vizualnog prikaza upozorenja, omogućuje ulaz za klasične ručne javljače putem ulaznog modula i upravljanje elektromagnetnim držačem vatrootpornih vrata putem izlaznog modula. Potreban je vanjski izvor napajanja 24Vdc.Dostupno i u verziji za samonapajanjem (ugrađene baterije, VTAOA10).• Mala potrošnja• Natpis sa super-svijetlim LED• Moderan dizajn

FI100 Paralelni indikator prorade detektoraParalelni indikator prorade detektora je LED optički ponavljač signala alarma za konvencionalne i adresabilne detektore.VFI100 Analogno-adresabilni paralelni indikator prorade detektoraKonfiguriran je kao izlazni modul (zauzima jednu adresu na petlji), ponavlja alarmni signal sa jednog ili više detektora smještenih na nedostupnim mjestima.

Pribor

Audio/vizualni signalni uređaji

Page 34: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

32

SagittariusBežična rješenja

Glavne tehničke karakteristikeRadna frekvencija 868 MhzEmitirana snaga zračenja 0.01 – 5 mWTip modulacije GFSKBroj frekvencijskih kanala 7Glavna baterija CR123APomoćna baterija CR2032ATemperatura -30˚C +70˚C

• Programiranje na objektu• Duplex komunikacija s bežičnim uređajima preko prijemnika • Programibilna osjetljivost• Visoka pouzdanost i osjetljivost• Fleksibilna i softverski podržana instalacija uređaja na objektu• Prikladan za montažu i servis• Dvostruka baterija (glavna i pomoćna) jamči sigurno napajanje u

trajanju oko 7 godina, a status baterije je nadziran putem uređaja

Sagitarius bežični sustav odlično je rješenja dojave požara u situacijama u kojima je kabliranje neprikladno ili neisplativo što je čest slučaj u hotelima, muzejima, crkvama ili zaštićenim spomenicima kulture Sagitarius omogućava dopunu tradicionalnog analogno-adresabilnog sustava za dojavu požara bežičnim uređajima. To je napravljeno s namjerom da prijemnik omogući centrali upravljanje i s prijemnikom i s adresabilnim uređajima petlje. Kako bi centrala mogla komunicirati s bežičnim uređajima koristi se prijemnik. Prijemnik se napaja iz petlje i podržava do 32 uređaja, a sa centralom komunicira putem istog protokola kao i uređaji spojeni na petlju. Sve komande koje se koriste u VEGA seriji mogu se koristiti i za SAGITARIUS seriju uređaja: optički detektor dima, termički detektor, optičko-termički detektori, ulazni i izlazni moduli, ručni javljači, sirene .

VW2W – PrimopredajnikNapaja se preko petlje iz centrale, procesira bežično primljene poruke s vatrodojavnih detektora, modula, ručnih javljača, itd., a informaciju o sebi i stanju svojih detektora prenosi centrali u skladu s primijenjenim protokolom. Centrala vidi prijemnik i uređaje kao adrese spojene u petlju.SGCWE Bežično proširenje za klasične vatrodojavne centraleSamostojeći uređaj sa ugrađenim relejnim izlazima greške i alarma. Povezuje bežične uređaje i sve tipove konvencionalnih vatrodojavnih centrala.• Dvostruka ortogonalna antena jamči pouzdanu komunikaciju• Velika otpornost na smetnje• Dvosmjerni kriptirani protokol „Argus Dialog“ između bežičnih uređaja• 7 prijenosnih kanala• Do 32 uređaja može biti priključeno na svaki prijemnik• Sustav može biti programiran putem računala ili interne tipkovnice

SGWE – Bežično proširenjeOmogućuje “Microcell” strukturu i široki domet.• Moguće je spojiti do 6 bežičnih proširenja • Udaljenost prekrivena sa “Microcell” doseže do 600 m

za svaki dodatni SGWE modul

Sagittarius Argus bežična rješenja

EN 54-7EN 54-5EN 54-11

EN 54-3EN 54-18

Osnovne karakteristike uređaja

Primopredajnici

Page 35: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

33

Serija analogno-adresabilnih detektora objedinjuje visoku pouzdanost s lakom i brzom ugradnjom.Detektori efikasno analiziraju stanje štićenog prostora te su visoko otporni na lažne alarme. Skidanje detektora s podnožja signalizira se na centrali. Dvobojna LED-ica (crveno/zelena) u središtu detektora vidljiva je sa svih strana i prikazuje niz informacija o stanju detektora i vlastitom napajanju (nivo ispražnjenosti baterije).

SG100 – Analogno optički detektor dimaVisoka otpornost na lažne alarme. Simetrična dimna komora jamči optimalnu dimnu osjetljivost iz svih smjerova. Sustav dvostrukog hvatanja čestica (labirint konstrukcija) osigurava visoku zaštitu od onečišćenja, potrebu za održavanjem detektora svodi na minimum, a bez rizika smanjivanja učinkovitosti.

SG200 – Analogno optičko-termički detektor dimaSofisticirani algoritam definira alarmno stanje istovremenom analizom količine dima u optičkoj komori i promjene temperature.

SG350 – Analogno termički detektor dimaTemperaturna kompenzacija osigurava stabilan rad pri visokim i niskim temperaturama.

SGRBS100 Bežična sirena za ugradnju ispod podnožja bežičnog detektora

SGRBS100 AV Bežična sirena sa bljeskalicom za ugradnju ispod podnožja bežičnog detektoraBežična sirena se mora ugraditi ispod podnožja bežičnog detektora. Sirena zauzima jednu adresu na petlji.

Detektori

SGCP100 – Bežični ručni javljačBežični resetabilni ručni javljač konstruiran je u skladu s normom EN54-11. Dvobojna LED-ica (crvena/zelena) prikazuje niz informacija o stanju detektora i vlastitom napajanju (nivo ispražnjenosti baterije).SGMI100 – Ulazni modulSGMI100 nadzirani modul može se koristiti kao spoj s vanjskim uređajima ili klasičnim detektorima. Dvije baterije (glavna i pomoćna). Tamperska zaštita. Dvobojna LED-ica (crvena/zelena) prikazuje niz informacija o stanju detektora i vlastitom napajanju (nivo ispražnjenosti baterije).

SGMC100 – Izlazni modulSGMC100 relejni modul može se koristiti za upravljanje vanjskim uređajima. Napajanje sa vanjskih 24V. Tamperska zaštita. Dvobojna LED-ica (crvena/zelena) prikazuje niz informacija o stanju detektora i vlastitom napajanju (nivo ispražnjenosti baterije).

SGMCB100 Bežični izlazni modul, dva izlazaModul ima dva izlaza, relejni izlaz i nadzirani naponski izlaz koji može napajati (izbor 12v ili 24Vdc) vanjski uređaj maksimalne potrošnje 40mA/12Vdc ili 20mA/24Vdc. Baterijsko napajanje, dvobojna LED indikacija statusa uređaja.

SGRS100 – Bežična sirenaAdresabilna unutrašnja sirena s duplex radio protokolom, upravljana s centrale i napajana iz dvije baterije (glavna i pomoćna). Mogućnost odabira tri različita tona. Glasnost do 100 dB ovisno o odabranom tonu.

SGVA100 Bežični govorni signalni uređajPutem računala je moguće snimiti do 3 različite govorne poruke. Uređaji su sinkronizirani tako da se izbjegne eho efekt.

SGFI100 Analogno-adresabilni bežični paralelni indikatorCentrala prepoznaje ovaj uređaj kao izlazni modul (zauzima jednu adresu na petlji). Prikazuje alarmni status jednog ili više detektora koji su ugrađeni na mjesta zaklonjena od pogleda.

Uređaji

Page 36: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

34

Vatrodojavne barijere i pomoćni pribor

Vatrodojavne barijereVatrodojavne se barijere koriste kada je efikasnom metodom detekcije potrebno zaštiti velike površine (industrijski objekti, velika skladišta, hangari, itd.). Cijenom su veoma prihvatljive, posebno ako se koriste reflektori jer je dovoljno ožičiti barijeru samo na jednom kraju.Budući da se ovaj princip detekcije ponekad pokazao kao nepouzdan i težak za održavanje u INIM vatrodojavnim barijerama koriste se inovativne samopodešavajuće motorizirane infracrvene glave i lako upravljivi kontroleri.

Vatrodojavna barijera Reflektivna optička vatrodojavna barijera s motoriziranom glavom se može sama podesiti za vrijeme puštanja u pogon te automatski korigirati tijekom pomicanja.Zahvaljujući kontrolerskoj jedinici njome se može upravljati i podešavati je s poda. Uređaj ima motorizirane glave koje sadrže infracrveni predajnik i prijemnik, kontroler razine i prizma reflektor. Upotrebom prizma reflektora vraćena infracrvena zraka se analizira kako bi se ustanovio sadržaj dima u zraku i registrirao požar pri određenom nivou. Operativno podešavanje kontrolera se može obaviti na podu. Standardni sustav pokriva područje veličine od 5 do 40 m. Dostupne su barijere s dva dodatna područja pokrivanja: 40 do 80 m koje uključuju 4 reflektora te 80 do 100 m koje uključuju 9 reflektora.

Puštanje u pogon: Vatrodojavna barijera se vrlo jednostavno pušta u rad i lako ju je podesiti jer će se sama podesiti na središte reflektora. Podešavanje osjetljivosti: Osjetljivost barijere je potpuno podesiva u rasponu od 25 do 50%.

Provjera kompenzacije zaprašenosti: Barijera će automatski kompenzirati novonastalu prašinu pomoću optičke leče. Trenutno stanje zaprašenosti može se provjeriti na LCD displeju i zatim očistiti optiku kada je potrebno.

Vrijeme za alarm i grešku: Vrijeme u kojem će vatrodojavna barijera generirati alarm može se podesiti u sekundu u rasponu od 1 do 30 sekundi, a vrijeme signaliziranja greške može se podesiti u rasponu od 1 do 60 sekundi.

Podešavanje uklopnog moda. Vatrodojavna barijera se može podesiti da alarm uklopi ili automatski resetira ovisno individualnim zahtjevima.

Uključenje i isključenje: Vatrodojavne se barijera mogu pojedinačno isključiti. Osam sati nakon takvog isključenja barijera će se sama uključiti i ponovno normalno raditi.

Automatska dijagnostika: Vatrodojavna barijera može biti testirana s poda kao dio rutinskog održavanja.

IP65: Barijera je opremljena IP65 sustavom zaštite koji je potpuno zabrtvljen kako bi se spriječilo njezino onečišćenje. Zato je barijeru moguće koristiti i u okolini s težim uvjetima rada, a čak je se može ispirati pod mlazom.Tehničke osobine

Konstrukcija kućišta Bijelo zbog niske apsorpcije topline, UL94 HB Struja mirovanja 3 mA

Zaštita kućišta IP65 Struja alarma 3 mARadna temperatura -15˚C/+55˚C Preklapanje alarma Nema mogućnost preklapanjaVrijeme greške Podesiv između 1 i 60 s Relej greške 1 A pri 30 VVrijeme alarma Podesiv između 1 i 30 s Relej alarma 1 A pri 30 V

Osjetljivost Potpuno podesiv između 25 i 50% Dimenzije (Š x V x D) 155 x 180 x 125 mm

Operativni napon 10.2/30 V Težina Glava 1 kg; Kontroler 0,5 kg

BDH100: 5 m – 40 m reflektivna optička vatrodojavna barijeraBDADAPT: Prilagodna ploča za montažu IC barijere ili jednog reflektora

BDE4080: Dodaci za proširenje dometa do 80 mBDE80100: Dodaci za proširenje dometa do 100 m

Vatrodojavna barijera

Kontroler

Montažno podnožje

Prizma reflektor

EN 54-12

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

Page 37: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

35

EBDDH - Kanalni adapterKontinuiranim uzorkovanjem tijeka zraka unutar kanala grijanja i ventilacije omogućeno je rano upozoravanje na prisutnost dima što je važno i u industrijskim i u poslovnim objektima.EBDDH u ventilacijskim klima kanalima radi u kombinaciji s optičkim detektorom dima i cijevi za uzorkovanje. Kako bi se maksimizirao tijek zraka kroz optički detektor EBDDH je konstruiran po Venturijevom principu. Posebno je preporučljivo EBDDH ugraditi u kanale s niskim protokom zraka. Uređaj efikasno radi pri brzini strujanja zraka od 0,5 m/s do 20 m/s.

TV - Klima kanalna cijevDužina cijevi za uzorkovanje je određena širinom ventilacijskog kanala. Cijev za uzorkovanje je raspoloživa u tri dužine i to od 0,6 m, 1,5 m i 2,8 m.Ako je ventilacijski kanal širi od 0,6 m cijev mora obuhvatiti cijeli kanal.

InstalacijaCijev za uzorkovanje je napravljena od aluminija i može se lako prilagoditi promjeru klima kanala. Umetna rupa ima promjer od 38 mm.

Nadzor protoka zrakaDetektor ima crveni jezičak koji potvrđuje da nema gubitka zraka i da zrak prolazi kroz kućište.

DDH-BRKT - Montažni adapterMontažni adapter se koristi kao priključak DDH-a na kružni kanal.DDH-COVER – Vodootporni poklopacPoklopac za DDH namjenjen vanjskoj ugradnju ili okruženju sa posebnim zahtjevima.• Jednocjevni sustav uzorkovanja zraka• Nova konstrukcija• Rupa za testiranje i poklopac• Jednostavna ugradnja• Osjetljivi indikator protoka zraka• Filtar za prljave okoline• Jednostavan servis i održavanje• Jednostavna montaža cijevi za uzorkovanje• Prikladan za klasične i adresabilne sustave• Montažni adapter za priključak DDH-a na kružni kanal je raspoloživ kao rezervni dio

Adapteri za klima kanaleKućište optičkog (dimnog) detektora za uzorkovanje zraka u klima kanalima

U klima kanalima trebala bi biti obavezna upotreba kanalnog detektora. U većini međunarodnih normi i propisa prepoznata je sposobnost klima kanala da prenose dim, otrovne plinove i plamen iz područja u područje. Stanje klima kanala treba nadzirati kako bi se spriječila panika i ozljeđivanje ljudi i oštećenje imovine. Jedan od glavnih ciljeva detekcije stanja klima kanala je redukcija širenja dima (kruženje) i uspostava efikasnog načina detekcije koja omogućava brzo isključivanje ventilatora i aktiviranje zaklopki.INIM svojom ponudom obuhvaća sve uređaje nužne za efikasan i pouzdan sustav detekcije stanja u klima kanalima.

EBDDH: Kanalni priključak za analogno-adresabilne detektore dimaTV-0,6: 0,6 m cijev za uzorkovanje zrakaTV-1,5: 1,5 m cijev za uzorkovanje zrakaTV-2,8: 2,8 m cijev za uzorkovanje zraka

DDH-BRKT: Montažni adapter za kružne kanaleDDH-COVER: Vodootporni poklopacDDH204: Rezervna brtvaDDH F1/10: Filtar za kanalni detektor za prljave okoline (10 komada)

Tehničke osobine EBDDHDimenzije (bez cijevi) 180 x 183 x 235 mmTežina 700 gDuljina cijevi 0,6 - 1,25 - 2,8 mRadi pri brzini zraka u kanalu 0,5 / 20 m/s

EBDDH

DDH-Cover

DDH-BRKT

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

Page 38: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

36

Plinodojava

INE55 / ING55Detektori plina

Detektori plina INE55 i ING55 proizvedeni su primjenom najmodernijih IC postupaka lemljenja, korištenjem SMD komponenti i mikroprocesorske tehnologije kako bi omogućili brze reakcije te osigurali točnost i pouzdanost u radu. Osjetni element detektora (senzor) izveden je kao izmjenjiva komponenta, čime se dobilo na jednostavnosti održavanja jer nije potrebna rekalibracija detektora nakon izmjene senzora.U ponudi su detektori za opasne, otrovne, gorive i eksplozivne plinove, dostupni u kućištu otpornom na prašinu (IP55) ili u protueksplozivnoj izvedbi. Tijekom instalacije ili kasnije kroz održavanje, moguće je podešavati parametre detektora, mjenjati pragove predalarma i alarma, provjeravati očitanja detektora ili simulirati stanja predalarma, alarma i greške putem PC-a ili ručnog programatora.

ING55 Detektor u IP55 kućištuDetektor plina u IP55 metalnom kućištu zaštićenom od prašine. Osjetni element (senzor) nalazi se s donje strane detektora i zaštićen je mrežicom od nehrđajućeg čelika i moguće ga je jednostavno zamjeniti bez demontaže cijelog uređeja.

INE55 Detektor u protueksplozivnom kućištuII 2G Ex IIC T6 ATEX detektor plina (atestiran) u protueksplozivnom kućištu.Kućište detektora za opasne prostore (u kojem je elektronika detektora) izrađeno je od lijevanog aluminija te je pogodno za ugradnju u takve prostore. Senzor je ugrađen u kućište od nehrđajućeg čelika (AISI Type 303) i nalazi se s donje strane detektora. Kućište senzora i senzor mogu se jednostavno skinuti i zamjeniti bez demontaže cijelog uređaja.

• Kolektorski izlaz pred-alarma - NPN galvanski odvojen• Kolektorski izlaz alarma - NPN galvanski odvojen• Kolektorski izlaz greške - NPN N.C. prema masi• Struja izlaza (pred-alarm 2700Ω, alarm 1200Ω prema masi)• Podesivi pragovi u L.E.L. ili P.P.M. omjerima, ili volumnom omjeru (samo za detektore kisika) u odnosu

na detektirani plin• Podesivo kašnjenje od 0 do 240 sekundi za svaki prag posebno• Kompenzacija temperature prostora• Mogućnost promjene senzora bez ponovne kalibracije detektora• Adresa detektora, pragovi, filteri i kašnjenja podesivi putem PC (pomoću INA55-500 sučelja)• Adresa detektora, pragovi, filteri i kašnjenja podesivi putem ručnog programatora (INA55-501) • Mogućnost prikaza trenutnih vrijednosti i vršnih vrijednosti u realnom vremenu (preko PC sučelja ili

ručnim programatorom) • Simulacija pred-alarma, alarma i greške (putem PC sučelja ili ručnim programatorom)

ING55

INE55

Tehničke karakteristike G55 serija E55 serijaOsjetni element PoluvodičkiNapajanje 12/24 VdcPotrošnja/standby 55mA @ 12V / 28mA @ 24VPotrošnja/predalarm 68mA @ 12V / 28mA @ 24VPotrošnja/alarm 80mA @ 12V / 45mA @ 24VRadna temperatura 0 – 40 °CMaksimalna brzina strujanja zraka 10 m/sTežina 370 g 1 kgDimenzije VxŠxD (mm) 141 x 100 x 60 170 x 90 x 78,50

Detektori

Page 39: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

37

Model detektora Tehničke karakteristikeING55 serija INE55 serija Detekcija plina: Alarmni pragovi:ING55-500 INE55-500 Metan (zemni plin) Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL

ING55-501 INE55-501 Eksplozivni plinovi (Alkohol E., Alkohol M., Etilen, Pentan, Aceton, ecc.) Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL

ING55-502 INE55-502 Benzinske pare Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LELING55-503 INE55-503 Ugljični monoksid Pre-alarm 100 ppm, Alarm 200 ppmING55-504 INE55-504 Vodik Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LELING55-505 INE55-505 GPL Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LELING55-506 INE55-506 Propan Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LELING55-507 INE55-507 Amonijak Pre-alarm 100 ppm, Alarm 200 ppmING55-508 INE55-508 Amonijak Pre-alarm 1000 ppm, Alarm 2000 ppmING55-509 INE55-509 Acetilen Pre-alarm 15% LEL, Alarm 30% LELING55-510 INE55-510 Kisik (višak) Pre-alarm 24% LEL, Alarm 27% LELING55-511 INE55-511 Kisik (manjak) Pre-alarm 18% LEL, Alarm 15% LEL

SmartLine – klasične vatrodojavne centraleDetektori plina se spajaju na zonu klasične centrale preko stezaljki za izlaz na samom detektoru. Umetanjem dodatne pločice 4 - 20 mA u detektor, omogućujemo povezivanje detektora sa I/O linijom na centrali te dobivamo proporcionalno očitavanje razine detektiranog plina.Fleksibilnost u programiranju koju omogućavaju SmartLine centrale, dozvoljava instalateru programiranje izvršnih funkcija centrale koje će zadovoljiti i najzahtjevnije sustave (npr. aktivacija izlaza u skladu sa prosječnim vrijednostima izmjerenim na grupi detektora). Alarmni pragovi na svakom detektoru mogu se programirati izravno sa vatrodojavne centrale.

SmartLight / SmartLoop – analogno-adresabilne centraleSerije detektora plina INE55 i ING55 mogu biti spojene na analogno-adresabilne centrale preko analognog input modula ili preko „plug-in“ pločice INA55-504 koja omogućava detektoru spajanje izravno na adresabilnu petlju.

INA55-500 Sučelje detektor plina - PC Ovaj „alat“ povezuje detektor plina i računalo putem RS232 izlaza te omogućuje instalaterima pregled i promjenu podataka na detektoru kao i simulaciju predalarma, alarma i greške. Dolazi u kompletu sa softverom za upravljanje.INA55-501 Ručni programator za detektore plinaProgramator omogućava pregled i promjenu podataka na detektoru kao i simulaciju predalarma, alarma i greške. INA55-503 Kartica sa 3 relejaKartica sa tri releja ugrađuje se izravno u detektor i sadrži tri beznaponska relejna izlaza (predalarm, alarm i grešku).INA55-504 Analogno sučelje Kartica se ugrađuje u detektor i omogućava izravno spajanje detektora plina na adresabilnu petlju Inim analogno-adresabilnih centrala (SmartLight i SmartLoop centrala sa Argus Protokolom). INA55-505 Sučelje za Argus ulazni modulKartica se ugrađuje u detektor i omogućava izravno spajanje detektora plina na ulazni modul Argus serije.INA55-505I Sučelje za Enea ulazni modulKartica se ugrađuje u detektor i omogućava spajanje detektora plina izravno na Enea ulazni modul.INA55-101 4-20mA sučeljeKartica se ugrađuje izravno u detektor i omogućava strujni izlaz 4 - 20 mA proporcionalan vrijednosti detektiranog plina.INA55-103 1 relej 12/24V sučeljeKartica se ugrađuje izravno u detektor i pretvara jedan od tranzistorskih izlaza u beznaponski kontakt.INB55 Boca sa plinom za testiranje - 1 litra Tester za ispitivanje funkcionalnosti detektora plina, količina dovoljna za otprilike 8 testova.INA55-104 Ventil 8 mm za boce sa plinom za testiranje INA55-105 Adapter za G55 detektore plina za 8 mm ventilINA55-106 Adapter za E55 detektore plina za 8 mm ventil

INA55-500

Oznake dostupnih plinova Plin

INB55-500 Propan 20% L.I.E.INB55-501 Propan 40% L.I.E.INB55-502 Metan 20% L.I.E.INB55-503 Metan 40% L.I.E.INB55-504 Vodik 20% L.I.E.INB55-505 Vodik 40% L.I.E.INB55-506 Acetylene 20% L.I.E.INB55-507 Acetilen 40% L.I.E.INB55-508 Ugljični monoksid, 100 p.p.m.INB55-509 Ugljični monoksid, 200 p.p.m.INB55-510 Kisik 27% volumnog udjelaINB55-511 Izobutan 20% L.I.E.INB55-512 Izobutan 40% L.I.E.

INA55-501

INA55-104

INA55-105/6

Dodatna oprema

Spajanje detektora plina na INIM vatrodojavne centrale

Page 40: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

38

Aspiracijski sustavi

Aspiracijski sustaviAspiracijski sustav Stratos omogućava ranu signalizaciju požara. Sustavom cjevovoda (sa filtrima za krupne čestice) se uzorkovani zrak dovodi do 3-D komore za lasersku detekciju dima. Ovisno o modelu i željenoj osjetljivosti dužina cjevovoda može biti između 50 i 100 metara. Laserska tehnologija primijenjena u Stratosu uočava razliku između dima i drugih čestica poput prašine. Ta činjenica omogućava smanjenje broja lažnih alarma i signalizaciju prvih znakova pojave dima što je vrlo korisno u aplikacijama koje zahtijevaju vrlo visoku osjetljivost. Jedna od najvažnijih značajki sustava je sposobnost „samokalibracije“ kojom se određuje maksimum osjetljivosti i pouzdanosti za štićeni prostor.Stratos je opremljen sa konektorom za RS485 sabirnicu za daljinsko upravljanje za umrežene sustave ili za daljinsko upravljanje sa izdvojene pozicije. Korisni relejni izlazi (Aux, Pre-alarm, Fire 1, Fire 2) omogućavaju Stratosu da može uspješno raditi i sa konvencionalnim i sa analogno-adresabilnim sustavima. Aspiracijski sustavi Stratos obuhvaćaju niz modela različitih karakteristika kao što su nekoliko odvojenih ulaza za uzorkovanje, tipkovnica i displej te izdvojeni indikator statusa centrale. Stratos sustav radi sa tradicionalnim sustavima za dojavu požara i zato se bez problema integriraju u sustave u kojima konvencionalni i linijski detektori nisu dovoljni. Stratos omogućava vrlo visok nivo osjetljivosti u okruženjima kao što su serverske ili elektro sobe. Niža cijena održavanja je također bitna značajka Stratos sustava. Sustav cijevi se često provlači kroz spuštene plafone ili uzdignute podove, odnosno kroz prostore koji su izloženi prašini i ostalim sitnim česticama nečistoće. Zahvaljujući zamjenjivim filtrima u posebnim kućištima sustav cijevi se može na jednostavan način održavati i u vrlo nečistim uvjetima. Različite razine osjetljivosti i podešavanja intervencijskih pragova se podešavaju jednostavnim dodavanjem ili oduzimanjem ulaznih priključaka zraka uzduž cijevi za uzorkovanje.Sustav Stratos se standardno isporučuje sa PIPECAD softverom za projektiranje.

Obilježja i tehničke osobine• Napajanje: 21,6V – 26,4Vdc• Potrošnja: 250mA/24Vdc• Dimenzije: 140 x 200 x 85 mm (V x D x Š)• Težina: 1.7 kg• Radna temperatura: -10°C do +38°C (UL268) / -10°C do

+60°C (CEA4022)• Vlažnost: 0 – 90% ne kondenzirajuće• Raspon detekcije: (%Obs/m) 0,0015% do 25%• Maksimalna neprozirnost dima: 0.0015%• Tehnologija detekcije: detekcija raspršenja laserske svjetlosti

i evaluacija čestica• Osjetljivost: 0,003µ do 10µ• Razlikovanje prašine: 3D3 Laser Dust Discrimination (LDD)

• Maksimalna dužina cijevi za uzorkovanje pri visokoj brzini protoka: 25 m

• Maksimalna dužina cijevi za uzorkovanje pri statičkom okruženju: 50 m

• Dijametar cijevi za uzorkovanje: ¾“ (27 mm O/D)• Otvori za uzorkovanje: 10 x cijev• Alarmne razine: 4 (Aux, Pre-alarm; Fire1 i Fire2)• Vijek trajanja laserske komore: 10 godina• Vijek trajanja laserskog sustava: 1000 godina• Serijski priključci za Up/Download: RS232/RS485• Umrežavanje putem RS485 mreže• Maksimalna dužina sabirnice (BUS): 1,2 km• Zaštita kućišta: IP50

Stratos Micra 25Micra 25 sadrži sve osobine Stratosa (ClassiFire® Perceptive Artificial Intelligence Dual TehnologyLDD 3D3), a financijski je posebno isplativ aspiracijski sustav temeljen na laserskoj tehnologiji koji može provesti zrak iz nadziranog prostora putem cijevi za uzorkovanje do 50 m dužine. Pogodna je za ugradnju u male sustave ili sobe koji zahtijevaju individualan pristup u dojavi požara. Uređaj sadrži RS485 sabirnicu koja omogućuje umrežavanje više uređaja. U kompletu dolazi sa PIPECAD softverom.

Aspiracijskadetekcija dima

Cijev za uzorkovanje

Rupice zauzorkovanje

Uzorak zraka

Usporedbas ostalimnačinimadetekcije

Krivulja razvoja požara

Vrijeme

Početnafaza požara

Ionizacijska

Optička

Ultraljubičasta i IR

Topline

BarijerePlamena

Količ

ina

dim

a

EN 54-20

Page 41: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

39

Obilježja i tehničke osobine• Napajanje: 21,6V – 26,4Vdc• Potrošnja: 400mA/24Vdc• Dimenzije: 300 x 220 x 85 mm (V x D x Š)• Težina: 3,8 kg• Radna temperatura: -10°C do +38°C (UL268) / -10°C do

+60°C (CEA4022)• Vlažnost: 0 – 90% ne kondenzirajuće• Raspon detekcije: (%Obs/m) 0,0015% do 25%• Maksimalna neprozirnost dima: 0.0015% zamračenja po

metru• Tehnologija detekcije: detekcija raspršenja laserske svjetlosti

i evaluacija čestica• Osjetljivost: 0,003µ do 10µ

• Razlikovanje prašine: 3D3 Laser Dust Discrimination (LDD)• Maksimalna dužina cijevi za uzorkovanje pri visokoj brzini

protoka: 50 m• Maksimalna dužina cijevi za uzorkovanje pri statičkom

okruženju: 100 m• Dijametar cijevi za uzorkovanje: ¾“ (27 mm O/D)• Otvori za uzorkovanje: 25 x cijev• Alarmne razine: 4 (Aux, Pre-alarm; Fire1 i Fire2)• Vijek trajanja laserske komore: 10 godina• Vijek trajanja laserskog sustava: 1000 godina• Serijski priključci za Up/Download: RS232/RS485• Umrežavanje putem RS485 mreže• Maksimalna dužina sabirnice (BUS): 1,2 km• Zaštita kućišta: IP50

Stratos Micra 100Micra 100 je pogodna za male do srednje aplikacije. Može voditi zrak od štićenog prostora kroz dvije cijevi za uzorkovanje ukupne dužine do 100 m.

Obilježja i tehničke osobine• Napajanje: 21,6V – 26,4Vdc• Potrošnja: 450mA/24Vdc (brzina aspiracije 8)• Dimenzije: 427 x 372 x 95 mm (V x D x Š)• Težina: 35,2 kg• Radna temperatura: -10°C do +38°C (UL268) / -10°C do

+60°C (CEA4022)• Vlažnost: 0 – 90% ne kondenzirajuće• Raspon detekcije: (%Obs/m) 0,0015% do 25%• Maksimalna neprozirnost dima: 0.0015% zamračenja po

metru• Tehnologija detekcije: detekcija raspršenja laserske svjetlosti

i evaluacija čestica• Osjetljivost: 0,003µ do 10µ

• Razlikovanje prašine: 3D3 Laser Dust Discrimination (LDD)• Maksimalna dužina cijevi za uzorkovanje: 200m@80 rupa,

200m@100rupa• Dijametar cijevi za uzorkovanje: ¾“ (27 mm O/D)• Otvori za uzorkovanje: 25 x cijev• Alarmne razine: 4 (Aux, Pre-alarm; Fire1 i Fire2)• Vijek trajanja laserske komore: 10 godina• Vijek trajanja laserskog sustava: 1000 godina• Serijski priključci za Up/Download: RS232/RS485• Umrežavanje putem RS485 mreže• Maksimalna dužina sabirnice (BUS): 1,2 km• Zaštita kućišta: IP50

Stratos HSSD 2Stratos HSSD može provoditi zrak iz štićenog prostora kroz četiri cijevi za uzorkovanje (do ukupno 100 metara svaka) za maksimalnu udaljenost od ukupno 200 metara. Opremljena je tipkovnicom i displejom te omogućava prenošenje informacija o operativnom statusu sustava i eventualnim alarmnim stanjima.

IN30621: aspiracijski sustav HSSD 2 IN30671: aspiracijski sustav Micra 25 IN30672: aspiracijski sustav Micra 100

IN30436: relejna kartica za Stratos Micra30755: filtar prašine za Stratos Micra 30699: filtar prašine za Stratos HSSD2

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

Cijevi za uzorkovanje: CM 10900 – cijev za uzorkovanje (3/4“) crvena – 3 metraCM 10908 – cijevna spojnica, crvenaCM 10906 – koljeno 90° crvenoCM 10905 – koljeno 45° crvenoCM 10927 – završni čep cijevi, crveniCM 10915 – cijevna spojnica, crvena

CM 10915 – cijevna spojnica za inspekciju, crvenaCM 10909 – T spoj, crveniCM 10925 – mjesto za uzorkovanje (fleksibilna cijev sa nastavkom)CM 10954 – nosač cijevi (zamjenjuje CM10930)CM 10960 – naljepnice za lokacije otvora (100 kom)

Page 42: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

40

EN 54-10

Detektori plamenaTehničke karakteristikeNapajanje: 14-30VdcPotrošnja: maksimalno 30mAZaštita kućišta: IP65Klasa osjetljivosti: 1 prema EN54 – 10Izlazni signali: Alarmni relej, relej greške

Detektori plamena

IR² Detektor plamenaDvostruki infracrveni detektor plamena, namijenjen za prostore u kojima se može očekivati otvoreni plamen.

016581 - IR² Detektor plamena016571 - IR² Detektor plamena u sigurnom kućištu (Intrinsecally safe)016511 - IR² Detektor plamena u kućištu sigurnom od eksplozije (Explosion proof)

IR³ Detektor plamenaTrostruki infracrveni detektor plamena, namijenjen za prostore u kojima se može očekivati otvoreni plamen. Pogodan za zaštitu vanjskih prostora.

016589 - IR³ Detektor plamena016579 - IR³ Detektor plamena u sigurnom kućištu (Intrinsecally safe)016519 - IR³ Detektor plamena u kućištu sigurnom od eksplozije (Explosion proof)

IR² Detektor plamenaDvostruki ultraljubičasti i dvostruki infracrveni detektor plamena, namijenjen za prostore u kojima se se može očekivati otvoreni plamen. Velika otpornost na lažne alarme.

016591 – UV/IR² Detektor plamena016521 – UV/IR² Detektor plamena u kućištu sigurnom od eksplozije (Explosion proof)

Nosači za ugradnju

007127 – nosač za ugradnju detektora plamena, podesiv, od nehrđajućeg čelika

012545 – zaštita od vremenskih uvjeta, od nehrđajućeg čelika

007310 - zaštita od vremenskih uvjeta, od nehrđajućeg čelika, za EXd kućište

Page 43: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

41

Termoosjetljivi kablovi

Linijski detektori temperature

Zbog svoje pouzdanosti, karakteristika i jednostavnosti korištenja, linijski detektori temperature su pogodni za sve instalacije koji omogućavaju detekcijű putem kontrole temperature. Kada su opremljeni sa uređajima za ograničenje napona (npr. Zener barijera), pogodni su i za instalacije u eksplozivnoj atmosferi (zona opasnosti). Termoosjetljivi kablovi se dijele u 4 kategorije koje određuje vanjska košuljica. Svaka od te 4 kategorije se dalje dijeli u potkategorije koje određuje alarmna temperatura.

EPC je tip kabela sa otpornom vinilnom vanjskom zaštitom, a namijenjen je za komercijalne i industrijske aplikacije. Otporan je na većinu kemikalija.

Model Alarmna temperatura Temperatura instalacije CertifikatiEPC155 68°C -40 - +38°C UL, FMEPC190 88°C -40 - +66°C FMEPC220 105°C -40 - +79°C UL, FM

EPR tip kabela sa nezapaljivom (samogasivom) polimernom vanjskom zaštitom. Namijenjen za upotrebu u hladnjačama i aplikacijama koje zahtijevaju niske alarmne temperature poput željeznica i cestovnih tunela.

Model Alarmna temperatura Temperatura instalacije CertifikatiXLT135 57°C -57°C - +38°C UL, FM

EPR tip kabela sa samogasivom polipropilenskom vanjskom zaštitom. Otporan na većinu kemikalija.

Model Alarmna temperatura Temperatura instalacije CertifikatiEPR155 68°C -40 - +38°C UL, FMEPR190 88°C -40 - +66°C UL, FM EPR280 138°C -40 - +93°C UL, FMEPR365 180°C -40 - +121°C UL, FM

XCR tip kabela sa otpornom fluorpolimernom vanjskom zaštitom. Otporan na većinu kemikalija i kiselina.

Model Alarmna temperatura Temperatura instalacije CertifikatiXCR155 68°C -40 - +38°C UL, FMXCR190 88°C -40 - +66°C UL, FM XCR220 105°C -40 - +79°C FMXCR280 138°C -40 - +93°C UL, FMXCR365 180°C -40 - +121°C UL, FM

TRI tip kabela sa izdržljivom vinilnom vanjskom zaštitom. Može zasebno aktivirati predalarm i alarm u trenutku kada je dosegnuta potrebna aktivacijska temperatura.

Model Alarmna temperatura Temperatura instalacije Certifikati

TRY 68°C (predalarm) 93°C (alarm) -40 - +38°C FM

Page 44: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

42

Audio-vizualni signalni uređajiAudio-vizualni signalni uređaji su važan dio svakog sustava za dojavu požara jer upravo oni u slučaju požara upozoravaju ljude na neposrednu opasnost.

Audio-vizualni signalni uređaji

Konvencionalna sirena/sirena s bljeskalicom

Tonovi 32 različita tona, odabir putem DIP prekidača

Zvučni izlaz 106dB(A) podesivo do 86dB(A), ovisi o odabranom tonu

Stupanj zaštite IP65Napajanje 17 – 60VdcPotrošnja 4 – 41mA, ovisi o odabranom tonuRadna temperatura -25°C do +70°CUlaz kabela 2 x 20 mm na podnožjuTežina 250 gDimenzije promjer 98 mm x visina 104 mm

IS0010RE – sirena crvene bojeIS0010WE – sirena bijele boje

Napajanje uređaja 17 – 60Vdc. Stupanj zaštite uređaja IP65, isporučuje se s podnožjem za montažu. Moguć odabir 32 različita tona putem DIP prekidača. Jačina tona može se regulirati ugrađenim trimerom.

Tonovi 32 različita tona, odabir putem DIP prekidačaZvučni izlaz 106dB(A) podesivo do 86dB(A), ovisi o odabranom tonuStupanj zaštite IP65Napajanje 17 – 60VdcPotrošnja sirene 4 – 41mA, ovisi o odabranom tonuPotrošnja bljeskalice 5mARadna temperatura -25°C do +70°CUlaz kabela 2 x 20 mm na podnožjuTežina 250 gDimenzije promjer 98 mm x visina 104 mm

Napajanje uređaja 17 – 60Vdc. Stupanj zaštite uređaja IP65, isporučuje se s podnožjem za montažu. Moguć odabir 32 različita tona putem DIP prekidača. Jačina tona može se regulirati internim trimerom.

IS0020RE – crvena sirena s bljeskalicomIS0020WE – bijela sirena s bljeskalicom

Page 45: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

43

Napajanje uređaja 10 – 60Vdc. Stupanj zaštite uređaja IP66, dolazi s podnožjem za montažu. Moguć odabir 32 različita tona putem DIP prekidača. Jačina tona može se regulirati internim trimerom.

Visoko učinkovita LED bljeskalica. Napajanje od 17 do 60Vdc. Stupanj zaštite uređaja IP65.

2J xenon bljeskalica. Napajanje od 10 do 60Vdc. Stupanj zaštite uređaja IP65.

Tonovi 32 različita tona, odabir putem DIP prekidačaZvučni izlaz 120dB(A) podesivo Stupanj zaštite IP66Napajanje 10 – 60VdcPotrošnja do 500mA, ovisi o odabranom tonuRadna temperatura -25°C do +70°CTežina 1,8 kgDimenzije 166 mm x 150 mm

Stupanj zaštite IP65Napajanje 17 – 60VdcPotrošnja 5mARadna temperatura -25°C do 70°CTežina 250 gDimenzije Ø98 mm x h104 mm

Stupanj zaštite IP65Napajanje 10 – 60VdcPotrošnja 130mA@24VdcRadna temperatura -25°C do +55°CTežina 250 gDimenzije Ø98 mm x h104 mm

IS0030RE – sirena pojačanog zvučnog učinka, crvene boje

IS0040RE – LED bljeskalica crvena, duboko podnožje

IS0041RE – Xenon bljeskalica crvena, duboko podnožje

Page 46: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

44

Jačina zvuka 87dB(A)Napajanje 11 – 28VdcPotrošnja 100mARadna temperatura -10°C do +50°CTežina 900 gDimenzije 320 mm x 140 mm x 68 mm

Crveni audio-vizualni vatrodojavni upozoravajući panel. Dostupan sa različitim alarmnim porukama.

Zvučni izlaz@1m Tonovi Napajanje Potrošnjado 95dB(A) podesivo 32 različita tona 17 – 60Vdc 8mA (ovisno o odabranom tonu)

Predviđena za ugradnju ispod podnožja EB0010, priključuje se na izlaz za paralelni indikator detektora. Kada se koristi s adresabilnim detektorima, napaja se izravno iz petlje. Kada se koristi s konvencionalnim detektorima, potrebno je osigurati zasebno napajanje (NAC izlaz).

Omogućuje da se sirena koristi i kao autonomni uređaj, odvojeno od detektora.

ESB020 – sirena s bljeskalicom u podnožju detektora

ESBC020 – poklopac za sirenu s bljeskalicom u podnožju detektora

Zvučni izlaz@1m Tonovi Napajanje Potrošnja

do 95dB(A) podesivo 32 različita tona 17 – 60Vdc 2 – 7mA (ovisno o odabranom tonu)

Predviđena za ugradnju ispod podnožja EB0010, priključuje se na izlaz za paralelni indikator detektora. Kada se koristi s adresabilnim detektorima, napaja se izravno iz petlje. Kada se koristi s konvencionalnim detektorima, potrebno je osigurati zasebno napajanje (NAC izlaz).

Omogućuje da se sirena koristi i kao autonomni uređaj, odvojeno od detektora.

ESB010 – sirena u podnožju detektora

ESBC010 – poklopac za sirenu u podnožju detektora

Audio-vizualni signalni uređaji

TAOFLAT – Tanki audio-vizualni signalni panel

Tanki audio-vizualni signalni panel sa tehnologijom super-svijetlih LED-ica omogućava visoku efikasnost svjetlećeg signala. Smanjena debljina.

Audio-vizualni signalni paneli

ISS021 – audio-vizualni signalni panel

Jačina zvuka 87dB(A)Napajanje 11 – 28VdcPotrošnja 100mARadna temperatura -10°C do +50°CTežina 900 gDimenzije 320 mm x 140 mm x 68 mm

Page 47: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

45

IvyVanjska vatrodojavna sirena sa bljeskalicom i samonapajanjem

IVY serijom samonapajajućih sirena sa bljeskalicom se na elegantan i vrlo učinkovit način zaokružilo upravljanje vatrodojavnim (protuprovalnim) sustavom. Jednostavne za programiranje, još jednostavnije za ugradnju, ove sirene su bez premca u karakteristikama.Prilikom otvaranja sirene, vanjski zaštitni poklopac ostaje pričvršćen na svojim kliznim nosačima i njegovim zakretanjem dobivamo praktično mjesto za odlaganje alata. Unutarnji metalni poklopac štiti sve komponente i pojačava kućište. LED nove generacije omogućavaju super svijetli signal bljeskalice uz vrlo malu potrošnju struje. Alarm se može aktivirati nestankom napajanja ili aktivacijom pomoćnih START ulaza.Ivy sirene su opremljene testnim krugovima koji omogućuju nadzor i trenutnu dojavu grešaka prema centrali putem izlaza za grešku.

• ulaz vanjskog napajanja je ujedno i aktivator alarma• dodatni ulaz za aktivacija alarma• unutrašnji metalni poklopac• super svijetla LED bljeskalica

Tehničke karakteristikeNapajanje: 24VdcZvučni izlaz (@24Vdc/3m) maksimalno 103dBIP zaštita IP 34Dimenzije 288 x 207 x 107 mmTežina 2.7 kg

SmartyUnutrašnja vatrodojavna sirena sa bljeskalicom

Atraktivan dizajn, napredna tehnologija.Smarty je potpuno mikroprocesorski kontrolirana sirena naprednih karakteristika. Upotrebom piezoelektrične sirene i tehnologije supersvijetlih LEDica postignute su superiorne signalne karakteristike i mala potrošnja struje.

• piezoelektrična sirena• bljeskalica u LED tehnologiji

Tehničke karakteristikeNapajanje 24VdcPotrošnja struje 50 mA maksimalno

Zvučni izlaz (@24Vdc/1m) maksimalno 105dB (A)

Jačina svijetla 25 luxIP zaštita IP31Radna temperatura 0°C do 50°CDimenzije 75 x 112 x 30 mmTežina 110 g

IVY-R Vanjska vatrodojavna sirena sa bljeskalicom i samonapajanjemSmarty-GFR Unutrašnja vatrodojavna sirena sa bljeskalicom

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

Page 48: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

46

Dodatna oprema za gašenje

Dodatna oprema za sustave gašenja

SmartLetLoose/ONEDodavanjem kartice gašenja SmartLetLoose/ONE bilo kojoj centrali iz serija SmartLine i SmartLight vatrodojavnih centrala se omogućava kontrola nad sustavom gašenja plinom u skladu sa EN12094-1 normom. Vatrodojavne centrale nadograđene karticom SmarLetLoose/ONE omogućavaju sve funkcije koje norma zahtijeva i mogu upravljati svim uređajima koje zahtjeva sustav upravljanja gašenjem.

Ručni javljači u različitim bojama

IC0010Y – konvencionalni ručni javljač u žutoj bojiIC0010G – konvencionalni ručni javljač u zelenoj bojiIC0010B – konvencionalni ručni javljač u plavoj bojiIC0010W – konvencionalni ručni javljač u bijeloj boji

Ručni javljači „tipkala“, reset nakon otpuštanja, dolaze bez natpisa

ICB010Y – ručni javljač u žutoj bojiICB010G – ručni javljač u zelenoj bojiICB010B – ručni javljač u plavoj bojiICB010W – ručni javljač u bijeloj boji

Ručni javljač s ključem

ICK010Y – ručni javljač u žutoj bojiICK010G – ručni javljač u zelenoj bojiICK010B – ručni javljač u plavoj bojiICK010W – ručni javljač u bijeloj boji

Page 49: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

47

Napajanje 24VdcPotrošnja 60mASnaga držanja >55 kgDimenzije baze 90 x 75 x 35 mm

Napajanje 24VdcPotrošnja 70mASnaga držanja >140 kgDimenzije baze 65 x 65 x 3 mmDijametar elektromagneta 70 x 39 mm

Napajanje 24VdcPotrošnja 65mASnaga držanja >55 kgDimenzije baze 65 x 65 x 3 mmDijametar elektromagneta 50 x 39 mm

Elektromagnetski držači i dodatna oprema

Elektromagnetski držači i dodatna opremaElektromagnetski držači vrata Uz detekciju i signalizaciju pojave požara, jedna od glavnih funkcija sustava dojave požara je ograničiti širenje vatre putem automatskog otpuštanja protupožarnih vrata koja se inače drže otvorenima putem elektromagneta.U nastavku su opisane grupe uređaja pogodnih za držanje i otpuštanje većine vrsta protupožarnih vrata.

DR01630IElektromagnetski držač za protupožarna vrata. Baza i kontra ploča od pocinčanog čelika.

DR01830IElektromagnetski držač za protupožarna vrata. Baza i kontra ploča od pocinčanog čelika.

DR19001Elektromagnetski držač za protupožarna vrata sa tipkom za otpuštanje. Kućište od crne ABS plastike. Bez kontra ploče (isporučuje se zasebno).

DR19002Elektromagnetski držač za protupožarna vrata sa tipkom za otpuštanje. Kućište od eloksiranog aluminija (crno). Bez kontra ploče (isporučuje se zasebno).

Napajanje 24VdcPotrošnja 60mASnaga držanja >55 kgDimenzije baze 90 x 75 x 35 mm

DR18005Elektromagnetski držač za protupožarna vrata sa tipkom za otpuštanje. Za podnu ugradnju. Kućište od bojanog aluminija crno ili bijelo (DR18005B). Bez kontra ploče (isporučuje se zasebno).

EN 155

Page 50: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

48

Elektromagnetski držači i dodatna oprema

EN 155

Napajanje 24VdcPotrošnja 70mASnaga držanja >140 kgDimenzije baze 100 x 90 x 43 mm

DR01800ZFiksna kontra ploča od pocinčanog čelika za DR1901, DR1902 i DR1805 elektromagnete. Dimenzije 65 x 65 x 28 mm.

DR18101Elektromagnetski držač za protupožarna vrata sa tipkom za otpuštanje. Kućište od čelika, crne boje. Bez kontra ploče (isporučuje se zasebno).

DR01805ZOkretna kontra ploča od pocinčanog čelika za DR1901, DR1902 i DR1805 elektromagnete. Dimenzije 65 x 65 x 54 mm.

DR01810ZFiksna kontra ploča od pocinčanog čelika za DR18101 elektromagnet. Dimenzije 65 x 65 x 33 mm.

DR01740Podesivi nosač za zidnu ili podnu montažu izrađen od crno obojenog čelika. Pogodno za vrata koja se otvaraju za 180°. Dužina 140 mm (podesivo do 200 mm).

DR01815ZOkretna kontra ploča od pocinčanog čelika za DR18101 elektromagnet. Dimenzije 65 x 65 x 54 mm.

Page 51: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

49

Napajači i moduli

SmartLevel24V napajačka stanica

• Ulazni napon 230 Vac + 10% - 15% 50/60 Hz• Stabilnost viša od 1%• 3 izlaza zaštićena od kratkog spoja i strujno limitirana do 4 A• LCD grafički displej• Zujalica• Nadzor potrošnje struje za svaki izlaz• Memorija za zadnjih 50 događaja• Integriran punjač baterija

• Nadzor stanja baterija• Odspajanje baterija u slučaju velike ispražnjenosti• Relejni izlaz greške• Ulaz za aktiviranje napajačkog izlaza• Može biti spojen na RS485 BUS INIM vatrodojavnih centrala

za nadzor napajanja i upravljanje napajačkim izlazima• Detekcija dozemnog spoja• Usklađen s normom EN54-4

SPS24040

• Unutrašnji preklopni modul može napajati do 1.4A, 27,6Vac• Baterijsko kućište za dvije 7 Ah, 12 V baterije • Dimenzije (V x Š x D): 325 x 325 x 80 mm• Težina (bez baterija): 3 kg

SPS24140

• Unutrašnji preklopni modul može napajati do 4A, 27,6Vac• Baterijsko kućište za dvije 17Ah, 12V baterije • Dimenzije (V x Š x D): 497 x 380 x 87 mm• Težina (bez baterija): 6 kg

SmartLevel može napajati sve komponente sustava za dojavu požara u štićenom području. Zahvaljujući ugrađenoj elektronskoj kartici omogućene su sve nadzorne funkcije propisane normom EN54 a napajanje je pouzdano. Dostupna su dva modela. Model SPS24040 može napajati do 1.4 A pri 27,6 V i u njega stanu dvije baterije od 12 V – 7 Ah. Model SPS24140 može napajati do 4 A pri 27,6 V i u njega stanu dvije baterije od 12 V – 17 Ah.Svaki od modela ima 3 naponska izlaza, od kojih je svaki zaštićen protiv kratkog spoja i strujno limitiran na 4A. Napajač, koji je smješten unutar kućišta, puni i nadzire baterije koje su također smještene u kućište. SmartLevel je moguće priključiti na adresabilnu petlju (dodavanjem I/O modula u samo kućište) ili priključiti na sabirnicu RS485 vatrodojavne centrale. U tom slučaju vatrodojavna centrala je u mogućnosti nadzirati i paliti/gasiti 3 naponska izlaza SmartLevela. Zahvaljujući toj funkciji, izravno na SmartLevel se mogu priključiti uređaji poput elektromagnetskih držača vrata čime se vatrodojavnoj centrali omogućava aktivacija ili gašenje istih. Grafički je displej smješten na prednju stranu panela. Na njemu se prikazuju detalji o grešci na sustavu (prazna baterija, greška mrežnog napajanja, dozemni spoj) i o potrošnji struje na svakom izlazu. Tako je omogućen lak nadzor potrošnje struje svih napajanih uređaja. Pomoću navigacijskih tipki smještanih na prednju stranu panela korisnik može pregledavati događaje, status sustava i postavke izbornika.

Obilježja i tehničke osobine

Page 52: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

50

Napajački moduli i napajači smješteni u kućište

INIM nudi dva modela preklopničke napajačke/punjačke jedinice: model 1,4 A i model 4 A. Svaki je model dostupan u kućištu. Sadrže prekidački napajački modul u metalnom kućištu u koje stanu dvije baterije od 12 V. Takvo je rješenje prikladno kada nije važno nadzirati sve napajane uređaje. Svi modeli imaju ulaz za termičku sondu koja mjerenjem temperature baterije i reguliranjem napajačkog izlaza štiti baterije od pregrijavanja i trajnog oštećenja.

SPS24040: 24Vac, 1.4A napajačka stanicaSPS24140: 24Vac, 4A napajačka stanicaIPS24040: 24Vac, 1.4A napajački modulIPS24140: 24Vac, 4A napajački modul

BPS24040: 24Vac, 1.4A napajač u kućištuBPS24140: 24Vac, 4A napajač u kućištuProbeTH: Termička sonda

Dodavanje ove termičke sonde na napajač omogućava se prilagođavanje napona punjenja baterije temperaturi baterije čime se produžuje njezino trajanje.

IPS24140 BPS24140

• Ulazni napon 230 Vac ± 15% 50 Hz• Mrežna struja: 0,9 A• Izlazni napon: 27.6 Vdc• Maksimalni strujni izlaz: 4 Adc• Stabilnost viša od 1%• Prenaponska zaštita• Zaštita od kratkog spoja• Izlazni napon varira obzirom na temperaturu

(upravlja ProbeTH termičkom sondom)• Metalno kućište

Za BPS24140 model:• Prostor za smještaj dvije baterije 17 Ah, 12 V• Dimenzije (V x Š x D): 497 x 380 x 87 mm• Težina (bez baterija): 6 kg

IPS24040 BPS24040

• Ulazni napon 230 Vac ± 15% 50 Hz• Mrežna struja: 0,4 A• Izlazni napon: 27.6 Vdc• Maksimalni strujni izlaz: 1,4 Adc• Stabilnost viša od 1%• Prenaponska zaštita• Zaštita od kratkog spoja• Izlazni napon varira obzirom na temperaturu

(upravlja ProbeTH termičkom sondom)• Metalno kućište

Za BPS24040 model:• Prostor za smještaj dvije baterije 7Ah, 12V• Dimenzije (V x Š x D): 325 x 325 x 80 mm• Težina (bez baterija): 3 kg

Napajači i moduli

OZNAKE ZA NARUČIVANJE

ProbeTH

Page 53: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

51

Dodatna oprema

Dodatna opremaProizvodi predstavljeni u ovom odjeljku su vrlo korisna dodatna oprema sustavu vatrodojave. Neki od njih su: plastične montažne kutije, cijevni adapter, magnet za testiranje, sučelja raznih namjena, samostojeći detektor itd…

SučeljaSmart420MA Sučelje za 4 - 20mA detektore plinaSučelje za 4 - 20 mA plinske detektore sa tri relejna kontakta: kontakt greške (N.C.), predalarmni kontakt (N.O.) i alarmni kontakt (N.O.). Dvije priključnice (OUT) omogućavaju izravno spajanje na ulazni modul Vega serije za povezivanje detektora na analogno-adresabilnu petlju. Putem ugrađenih trimera moguće je fino podešavanje predalarmnog i alarmnog praga.

Smart485IN Standardizirano sučeljeSpaja se izravno na RS485 sabirnicu Inim vatrodojavne centrale. Sustav obrađuje informacije sučelja na isti način kao i informacije izdvojene tipkovnice. Sučelje putem ulazno/izlaznog priključka omogućava prijem/predaju signala prema i od standardiziranog panela za vatrogasce (Fire Department control box).

REL1INT Relejna karticaPretvara nadzirani ili kolektorski izlaz u beznaponski kontakt. Radi na 12V ili 24V (odabir napona putem jumpera), malih dimenzija (45 x 35 mm).

STD241201 24Vdc/12Vdc naponski konverterPretvara napon od 24V u 14V, pogodnih za napajanje 12V uređaja (vanjske sirene sa bljeskalicom, telefonski dojavnici) izravno sa vatrodojavne centrale. Uređaj svoj rad zasniva na tehnologiji preklopnika i zato generira vrlo malo toplinske energije.

BLR100 Relejno podnožje12 - 24Vcd relejno podnožje osmišljeno da učini jednostavnijim povezivanje AURORA detektora (klasičnih) i provalnih centrala.

BDTB Odstojnik za nadžbuknu ugradnjuOdstojnik za nadžbuknu ugradnju, omogućava ulaz do 4 kabela od 20 mm. Ugradnja izravno na strop, prihvaća Aurora i Vega detektorska podnožja.

CA100 Cijevni adapterAdapter za prihvat nadžbukne instalacije u cijevima (PNT) na podnožje detektora.

DC100 Prekrivač za prašinuZaštitni prekrivač štiti od prašine detektor tijekom ugradnje.

D100 Samostojeći optički detektorKonstruiran za primjenu u kućanstvu i usklađen sa normom EN14604:2001. Alarm LED, sirena i izlaz. Napajanje 3V baterija.

TDM-1 Magnet za testiranje detektoraPogodan za testiranje prije puštanja u rad. Približavanjem magneta Argus detektorima (AURORA i VEGA serije), oni ulaze u alarmno stanje.

Pribor za detektore

Page 54: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

52

EB0030odstojnik za nadžbuknu ugradnju za Iris i Enea detektore, 4 otvora za cijevi 16 mm. Ugrađuje se ispod EB0010 i EB0020 tipa podnožja.

EB0040Odstojnik za zaštitu od kapajuće vode

EB0040HGrijač 2W za ugradnju u EB0040 odstojnik

EB0050Distanca za EB0010 podnožje, ugradnjom se ostvaruje razmak od 10 mm između podnožja detektora i podloge zbog ulaska kabela

IL0010Paralelni indikator prorade detektora. LED indikator prorade ponavlja alarmni signal kada je detektor u alarmnom stanju.

MB100 – montažna kutija za Argus seriju modula VMxx

DMB100 – duboka montažna kutija za Argus seriju modula VMxx

CI100 – poklopac za Argus ručne javljače VCP100.Služi kao zaštita od slučajnog aktiviranja.

IACPP10Univerzalno kućište za ručne javljače za vanjsku ugradnju. Sastoji se od polikarbonatnog kućišta sa poklopcem, okvira i neoprenske brtve koji štite uređaj od ulaska prljavštine, prašine i vode. U slučaju nužde potrebno je samo podignuti poklopac te aktivirati štićeni uređaj.

EB0010 Podnožje detektoraPodnožje detektora predviđeno za smještaj IRIS i ENEA serije detektora je opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje).

EB0020 Relejno podnožje detektoraRelejno podnožje detektora s jednim relejem koji se aktivira alarmom.

Pribor za detektore

LINK232F9F9 Serijski kabelRS232 spojni kabel između računala i INIM centrala

LINKUSBAB USB kabelUSB spojni kabel između računala i INIM SmartLoop centrala

LINKUSB232CONV RS232-USB prilagodni kabelRS232-USB spojni kabel između računala i INIM centrale

Probe-TH Sonda za mjerenje temperature na baterijamaSonda za mjerenje temperature na baterijama, optimizira punjenje baterija

Spojni kabeli

Dodatna oprema

Page 55: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

53

Prateći uređaji

SOLO A3 Testni aerosol za optičke detektoreTestni aerosol za brzo ispitivanje funkcionalnosti optičkih detektora.Kemijski sigurna, nezapaljiva formula aerosola za efikasnu aktivaciju i minimalno održavanje detektora.

SOLO330 SOLO A3 raspršivač aereosolaLijevano kućište u koje se umetne SOLO A3 aerosol (nije u kompletu). Putem mehanizma za doziranje aerosol se efikasno raspršuje te ima prozirnu gumenu brtvu koja omogućava vidljivost prorade (LED) detektora.Pričvršćena na teleskopski štap (kao na slici) produžuje doseg do 9 metara.

SOLO200 Alat za skidanje/zamjenu detektoraAlat koji pojednostavljuje održavanje detektora (nije potrebno penjanje). Višestruko podesive hvataljke alata omogućavaju primjenu na velikoj većini detektora.Pričvršćen na teleskopski štap produžuje doseg do 9 metara.

SOLO461 Bežični tester termičkih detektoraBežični tester termičkih detektora, baterijsko napajanje. Omogućuje efikasno testiranje termičkih detektora upuhivanjem vrućeg zraka izravno u detektor.Pričvršćen na teleskopski štap produžuje doseg do 9 metara.

SOLO100 Teleskopski štap od 4,5 m Mogućnost produženja od 1,26 m do 4,5 m putem izvlačenja 4 teleskopska nastavka. Dodavanjem SOLO 101 štapova moguće je produžiti SOLO 100 do ukupno 9 m.

SOLO101 Jednostruki štapJednostruki štap dužine 1,13 m namjenjen za rad sa detektorima na visini do 2,5 m ili kao produžetak za SOLO 100 teleskopski štap.

SOLO108 Teleskopski štap od 2,5 m Mogućnost produženja od 1,26 m do 2,5 m putem izvlačenja 2 teleskopska nastavka.Dodavanjem SOLO 101 štapa moguće je daljnje produžavanje SOLO 108 štapa.

Dodatna oprema za testiranje detektora

Page 56: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

54

SmartLeague softver

SmartLeagueSoftver za programiranje i upravljanje Inim uređajima

Svaka aplikacija sadržana u SmartLeague programskom paketu je zasebna, međutim sve aplikacije dijele istu operativnu strukturu i sučelja. Aplikacije omogućuju upravljanje vatrodojavnim centralama iz serija SmartLine, SmartLight i SmartLoop, protuprovalnim centralama SmartLiving serije i GSM dojavnicima iz SmartLink serije. Dakle, tu je moguće pronaći sve potrebno za programiranje sustava i procesa u jednom paketu.Programiranje sustava i „start up“ faza uzimaju velik dio vremena instalateru na objektu. Nadalje, danas se instalateri sve više oslanjaju na ovu vid podrške kod programiranja. S ovom idejom su se vodili i Inimovi stručnjaci pri stvaranju softvera koji uvelike olakšava dijagnostiku i programiranje sustava. To je ostvareno primjenom „vizualnog“ pristupa tim rješenjima. Umjesto „klasičnog“ pristupa programiranju, ovaj novi program nudi, klikom na ikone, dodatne padajuće izbornike i korisne dodatke. Nadalje, tijekom programiranja, kod svakog uređaja su ponuđene upute i njihovi dijagrami ožičenja. Postupak programiranja je dodatno pojednostavljen copy-paste funkcijom. Ta funkcija dolazi do izražaja pri programiranju velikog broja elemenata (zona, uređaja, događaja, tajmera) istog tipa. U takvom slučaju, sve što treba je konfigurirati jedan element i tada taj profil kopirati u profile ostalih, čime se znatno skraćuje vrijeme programiranja. SmartLeague posebno dolazi do izražaja pri dijagnostici jer omogućava čisti, interaktivni pogled na status sustava. Kada se SmartLeague koristi u dijagnostičke svrhe na Inimovim sustavima dojave požara, pristup stanju sustava je iznimno detaljan - moguće je provjeriti stanja detektora, zona, uređaja i svih elemenata sustava te čak pregledavati stanje optičke komore te iznos temperature na svakom pojedinom detektoru. Program SmartLeague je u mogućnosti odraditi i mnogo kompleksnije poslove kao što su import/export funkcije za lakši prijenos podataka između računala ili za upravljanje različitim administratorskim funkcijama. Za tu namjenu, SmartLeague ima integrirane alate za upravljanje podacima te pristupnim razinama. Softver je otvoren za komunikaciju na svim kanalima, onosno nije ograničen na lokalnu komunikaciju putem RS232 i USB sučelja nego također omogućava programiranje i upravljanje preko Interneta korištenjem SmartLAN kartice.

Page 57: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

Ovaj QR kod izravno će vas povezati s detaljnom ponudom sustava za tehničku zaštitu kompleksnijih objekata.

Za njegovo očitanje potrebno je preuzeti besplatnu softversku aplikaciju s interneta i aktivirati je u vašem smartphone uređaju.

UPOZNAJTE NASNa svom smartphone-u

Page 58: Mislimonasve -  · PDF fileObilježja i tehničke osobine • Klasična vatrodojavna centrala ... • 1 izlaz za aktivaciju komunikatora/ pozivnika • 1 relejni izlaz alarma

Sustavi za dojavu požara i gašenje _ Katalog 2014. - 2015.

1402

2

[email protected]

www.inim.biz

ISO 9001 : 2000 Registered CompanyAlarm automatika d.o.o., Dražice 123/c (Zamet)HR-51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia, E-mail: [email protected] www.alarmautomatika.com

Ovlašteni regionalni distributer:

Mislimonasve