of 20/20

VAŽNE NAPOMENE Oprez · Video odnos signal/šum 56 dB Audio analogni izlaz Električni nivo: 2V, otpornost, 10kOhm Audio digitalni izlaz Električni nivo: 0.5V p-p, otpornost 70

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VAŽNE NAPOMENE Oprez · Video odnos signal/šum 56 dB Audio analogni izlaz Električni nivo: 2V,...

 • VAŽNE NAPOMENE SIGURNOSTNA UPUTSTVA Pažnja: Da se sprečio rizik od vatre ili električnog udara, ne izlagati ovaj uredjaj kiši ili ga držati u vlažnim uslovima. U njemu se nalaze viskonaponske komponente tako da ne pokušavate da otvorate fabrički zatvoren uredjaj. Samo kvalifikovanim osoba iz ovlašćenog servisa je dozvoljeno održavanje uredjaja. Oprez: Ovaj DVD player ima ugradjen laser-diodu klase I. Pročitati ovo Uputstvo pažljivo pre upotrebe playera, tako da vam sve instrukcije postanu jasne i bliske. Posle završetka čitanja uputstva isto sačuvajte za buduuće potrebe. Da bi se sprečilo direktno zračenje lasera ne otvarajte uredjaj. Vidljivi zračenje lasera će biti prisutno kada se otvori uredjaj ili kada je interna zaštita oslobodjena. Ne gledati u sočivo lasera. Da bi se predupredilo oštećenje lodera uredjaja, ne gurajte i ne vucite vratanca tray-a tokom rada i uredjaj isključite na prekidaču samo kada se na display-u pojavi ispis “NO DISC”. Nikada ne stavljajte predmeta na DVD player. Radeći to možete uticati na reprodukciju, pa čak je moguće i oštetiti uredjaj. POWER SUPPLY

  - UPOZORENJE • Ako se koristi utikač ili sličan alat za priključenje i isključenje uredjaja, potrebno je pažljivo

  rukovanje. • Paziti da se ne ošteti napojni kabl. Nije dozvoljeno njegovo menjanje drugim. Takodje, ne stavljati

  teške predmete na mrežni kabl jer to može dovesti do njegovog oštećenja i rezultovati električnim šokom.

  • Ne uključivati ili isključivati uredjaj koristeći mrežni utikač vlažnim rukama. Ovo može dovesti do električnog udara.

  • Ne povlačiti napojni kabl i paziti da se ne upetlja, jer to može dovesti do električno udara. • Ako znate da player nećete korisiti duži vremenski period, izvadite utikač iz zidne utičnice. Da bi se

  odradilo ovo raspajanje, ne vucite kabl, nego ga je potrebno uhvatiti za utikač i laganim pokretom izvaditi iz zidne utičnice.

  • Tokom nevremena i oluje, razvezati telefonsku liniju i isključiti mrežno napajanje iz zidne utičnice, kako bi se sprečilo oštećenje uredjaja ili električni udar.

  • Iz ugla bezbednosti korišćenja uredjaja dupli prekidač za elektronske uredjaje na zgradi, sa najmenje 3 mm razmaka izmedju svake priključne tačke.

 • O UREDJAJU OSOBINE • Zasnovan na novoj generaciji MPEG4 chipset-a – MTK 1389. MTK 1389 podržava

  MPEG1/MPEG2/MPEG-4 AVI, Xvid, VBR MP3, WMA, JPEG, PhotoCD i HDCD. Narežite vaše omiljene PC fajle na CDR i gledajte ih na TV velikog ekrana.

  • Nudi najbolji kvalitet MPEG4 reprodukcije i kompatibilnost, podržava viskok nivo MPEG4 osobina.

  • Ugradjen 12-to bitni, 108MHz video DAC. Nudi video kvaltet koji je samo moguću u DVD playerima “Progressiv scan technology”.

  • Podržava snimljene materijale u formatima: - CD-R DVD-R/RW i DVD+R/RW. Postavite raznorodne video fajle i reprodukujte sa jednog DVD—R medija.

  • Podržava DVD “Aspect Ratio” 4:3 F ”Pan Scan”, 4:3 “letter Box” i 16:9 • Roditeljsko zaključavanje, višejezička audio sinhronizacija, multijezičke titkove i gledanje iz više

  uglova kod DVD reprodukcije. Reprodukuje Pal 16:9 Anamorphic DVD na NTSC TV-u bez “Squeeze effect”-a

  • Podržava nadogradnju • PAL i NTSC S-Video, Komponentni video (yPbPr), Kompozitni izlaz. Prepodukcija video na

  NTSC TV prijemnicima ili reprodukcija NTSC videa na PAL TV prijemnicima. O UREDJAJU TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Podržavane vrste medija CD, CD-R/RW, DVD, DVD-R/RW, DVD9+R/RW Podržavani formati Audio CD, Video CD, Super Video CD, DHCD, Kodak Photo CD, DVD Podržavani kode XVID, MPEG1, MPEG2, MPEG3, MP3(VBR), WMA, JPEG, PhotoCD Firmware Moguća nadogradnja Audio frekventni opseg 20Hz – 20 kHz Audio odnos signal/šum Manje od 90dB THD izobličenja 0.003% Preslušavanje kanala 85dB Audio DAC 96kHz/24 bit Audio D/A konverzija Video DAC Šest pari 12 bit 108 Mhz video D/A konverzija Video rezolucija 520 linija ili viša (Progressive scan) Video odnos signal/šum 56 dB Audio analogni izlaz Električni nivo: 2V, otpornost, 10kOhm Audio digitalni izlaz Električni nivo: 0.5V p-p, otpornost 70 Ohm Video izlaz Električni nivo: 1V p-p, otpornost: 750 Ohm nesimetrično S-Video Izlaz Električni nivo: osvetljaj (Y) 1V p-p, signal boje 0.30 V p-p, otpornost 75 Ohm Napajanje 100-240V naizmenično, 50/60 Hz Potrošnja 20 Wati

 • O UREDJAJU PREDNJI PANEL

  1. POWER dugme 7. SOURCE dugme 2. OPEN/CLOSE dugme 8. Disc door 3. PLAY/PAUSE dugme 9. VOLUME dugme 4. STOP dugme 10. Senzor daljinskog upravljača 5. PREV dugme 11. Prozor ekrana 6. NEXT dugme 12. USB slot

  ZADNJI PANEL

  1. Kabl za napajanje sa 200-240V 2. Komponentni video izlazi Y Pb/Cb 3. Digitalni koaksijalni izlaz 4. SCART izlaz 5. HDMI izlaz 6. Digitalni optički izlaz 7. 5.1 ch izalazi 8. S-Video izlaz 9. VIDEO izlaz

 • O UREDJAJU

  ALJINSKI UPRAVLJAČ D

  1. Uključeno/Isključeno

  2. Mute komanda 3. Brojčane komande 4. 10+ komanda 5. FWD dugme 6. REV dugme 7. Play dugme 8. Pauza 9. Setup dugme 10. Enter 11. Dugme za navigaciju 12. DVD/USB dugme 13. Menu dugme 14. Display dugme 15. A-B dugme 16. Ponavljanje 17. PBC dugme 18. PROG dugme 19. Otvori/zatvori 20. VOL +/- dugme 21. Audio titl 22. RETURN komanda 23. Goto 24. PREV dugme 25. Next dugme 26. Stop dugme 27. Zoom dugme 28. HDMI dugme 29. Titl komanda 30 Audio dugme 31 Step dugme 32 Usporeno 33. Ugao 34 Direktna reprodukcija

 • UPOTREBA

  AKO POVEZATI AUDIO I VIDEO IZLAZ NA CRT TV ILI PC MONITOR K

  edan kraj AV kabla (svaki kabl ima tri pina: žuti, crveni i beli) treba spojiti sa DVD playerom na j ili

  VA i TV KONEKCIJA

  Jzadnji panel, a drugi kraj tog kabla trebas pojiti sa TV AV ulazom koji se može nalaziti na prednjozadnjoj strani TV prijemnika. D

 • UPOTREBA

  KLJUČIVANJE PLAYER-A I TV PRIJEMNIKA

  U

  1. Povezati player sa TV/PC ili Monitorom/Projektorom, pojačavačem (ako postoji) i sa izvorom

  V i odabrati odgovarajući Video mode. na daljinskom upravljaču i

  ti odgovarajući TV sistem (PAL, NTSC)

  napajanja 2. Uključiti player pritiskom na Power dugme na prednjem panelu. 3. Uključiti T4. Ako dobijete crno/belu sliku na TV ekranu, kliknuti na “SETUP”

  pronaći “TV TYPE” u topiku “Preference” i odabra5. Sada će biti moguće gledanje ispravne slike na TV-u.

 • UPOTREBA ULAZ U SETUP MENU

  re početka, proverite da ste kompletirali sva povezivanje izmedju uredjaja. P Uključivanje DVD sistema Pritisnuti POWER. Display će se uključiti. Podešavanje jezika Opcije jezika su različite i zavise od zemlje ili regiona. Moguće da ne odgovaraju ilustracijama

  putstvu. prikazanim na ovom U On-Screen Display (OSD) jezik

  SD jezik će biti onakav kako ga podesite i neće se menjati isključivanjem uredjaja, kao ni prilikom

  i jezik i izdati komandu ENTER.

  Audio, Titlovi i Menu jezika z

  Opromene jezika na DVD disku. A. U “DISC” modu, pritisnuti SETUP na daljinskom upravljaču. General Setup Page je prikazana.

  B. Pomoću komande odaberi OSD LANGUAGE i onda pritisnuti ENTER. C. Odabrati željen

  a DVD reprodukciju. ougće je odabrati željeni jezik za reprodukciju DVD-a. Ako je odabrani jezik snimljen na DVD

  isku, DVD sistem će ga automatski pustiti. U suprotnom biće reprodukovan diskov default jezik.

  Md

 • UPOTREBA A. Prekinuti reprodukciju (ako je bila), zatim izdati komandu SETUP. B. Naizmeničnim pritiscima izabradi Preference Page

  C. Navigacionim komandama odabrati jednu od donjih opcija i pritisnuti ENTER. Audio Odabrati odgovarajući govorni jezik za DVD reprodukciju Titlovi Odabrati odgovarajući jezik titla kod DVD reprodukcije

  elektovati odgovarajući jezik menija za DVD reprodukciju.

  nuti ENTER

  ora i jezik titla, pritiscima na AUDIO i SUBTITLE komande na daljinskom upravljaću. Bilo kako bilo, ova akcija neće promeniti ranija

  šavanja. mogu biti promenjeni samo kroz DVD disc

  menu.

  Disc Menu S

  D. Pomoću navigacionih komandi odabrati jezik i pritisE. Ponoviti korake od C – D za druga podešavanje.

  Saveti: − Tokom DVD reprodukcije, moguće je menjati jezik gov

  pode− Kod nekih DVD-ija titlovi/audio govor/ jezik menija

 • UPOTREBA

  etovanje video display moda S

  isplay mode od DVD sistema i DVD i TV treba da se podese. Samo tada će biti moguća reprodukcija VD-ija na ovoj sistem. Pre nego što se promeni TV sistem potrebno je odrediti standard boje TV-a. A. Pritisnuti SETUP na daljinskoj komandi. B. Naizmeničnim pritiscima na odabrati General Setup Page.

  C. Pritisnuti na komandu da bi se osvetlio TV Display, a zatim pritisnuti

  Normal/PS Ovu opciju odabrati ako imi želite da obe strane slike budu form Normal /LB Selektovati ovu opciju ako im

  aju široka slika sa crnim stranama na

  Odabrati jednu od opcija i onda pritisnuti ENTER za potvrdu izbora.

  DD

  ate konvencionalni TV prijemnik ata da popune ekran

  ate konvencionalni TV. U ovom slučgornjem i donjem delu ekrana će biti proporcionalno prikazana. D.

 • UPOTREBA

  etovanje u MPEG-4 pcija “MPEG-4 Subtitle setup” je dizajnirana za gledanje filmova u standardnom MPEG-4 (DiVX i viD) formatu. Ove instalirane funkcije koje su ovde upotrebljene prikazuju titlove na efektivan i orektan način.

  B P komandu da bi se odabralo “MPEG4Subtitle Setup Page”. Pritiscima na komande kretati se kroz menu i odabrati odgovarajuće setovanje.

  Diskovi sa kojih je moguć

  SOXkA Pritisnuti SETUP na daljinskom upravljaču

  ritiskati naizmeničnoC

  a reprodukcija

  DVD+Rewritable (DVD+/-RW)

  MA)

  W)

  − Digital Versatile Discs (DVDs) − Video CDs (VCD) − Super Video CDs (SVCDs) − DVD+Recordable (DVD+/-R), − Audio Compact Discs (CDs) − MP3/Windows Media Audio (W− Photografije CD (Kodak, JPEG) − DivX fajle na CD-R(W)/DVD+R(− DivX3.11/4.0/5.0/6.0 − XViD

  egionalni kodovi za DVD diskove R

  imaju regionalna ograničenja. Pre reprodukivanja diska, regionu kao i vaš player. Regionalni kod DVD sistema je

  nelu.

  pojave na ekranu TV-a kada se pritisne komanda, to znači da u u datom trenutku ili da datom disku.

  te diska sem diskova jer to može dovesti do oštećenja uredjaja.

  DVD diskovi i playeri su napravljeni tako daproverite da li je disk namenjen istomprikazan na zadnjem pa VAŽNO! − Ako je ikona zabane

  komanda nije prihvatljiva, odgovarajuć− Ne stavljati druge objekte u kućiš Reprodukovanje diskova

  TV na Video IN kanal za DVD sistem (primer. “EXT”, “0”, “AV”). ada bi na ekranu TV trebalo da se vidi LOGO sa DVD-ija.

  je vrata i ubaciti disk u DVD. Ponovo pritisnuti isto dugme da bi

  A UključitiTB Pritisnuti OPEN/CLOSE za otvaran

  se zatvorila vrata traya. Prilikom stavljanja diska, nalepnica na njemu mora biti okrenuta nagore. Za

 • UPOTREBA double-sided diskove, okrenuti stranu koju želite reprodukovati nagore. Moguće je držeći STOP

  m na daljinskom upravljaču otvoriti i zatvoriti vrata traya.

  Ako imate problema u reprodukciji odredjenog diska, izvadite ga iz uredjaja i pokušajte sa durigim. isk neće se moći reprodukovati na ovom uredjaju.

  komandoC Reprodukcija će započeti automatski. Videti naredne strane za detaljnija uputstva. Saveti: −

  Nepravilno formatiran d Osnovne kontrole reprodukcije Tokom reprodukivanja, pritisnuti pauzu. Ponovnim pritiskom na istu komandu obnavlja se

  produkcija. reog zapisa/poglavlja, pritisnuti/ili upotrebiti numeričke tastera 0-9 za pristup broju

  eljenog zapisa. Ako je aktiviran mode ponavljanja pritisnuti ponovo ponavljanje istog zapisa ili

  okom pretraživanje, pritisnuti/naizmenično uvečavati/umanjivati brzinu pretraživanja. . Obnavljanje brzine reprodukcije pritisnuti komandu PLAY na daljinskom upravljaču.

  va funkcija štedi el.energiju. U slučaju da u roku od 30 minuta ne izdate ni jednu komadnu po uredjaj će preći u Eco Power standby mode. Pritiskom na Power

  Odabiranje drugžpoglavlj. (DiVX video ne reaguje na NEXT i PREVIOUS funkcije)

  Pretraživanje unapred/unazad. Tnormalne Saveti: Ozaustavljanju reprodukcije playera,komandu obnavlja se prethodno stanje. Odabiranje različitih funkcija ponvaljanja Tokom reprodukcije pritiskati neizmenično REPEAT na daljinskom upravljaču da bi izabrali vrstponavljanja.

  u

  VD lja)

  CD/SVCD/CD jONE (ponavljanje zapisa)

  RPT ONE (ponavljanje zapisa)

  ljanje reprodukcije nije moguće na VCD gde je PCB mode uključen.

  ije video diskova (DVD/VCD/SVCD)

  D− RPT ONE (ponavljanje poglav− RPT TT (ponavljanje titla) − RPT OFF (izlaz iz moda ponavljanja) V− RPT − RPT ALL (ponavljanje sadržaja diska) − RPT OFF (izlaz iz moda ponavljanja) MP3/Windows Media Audio −

  − RPT ALL (ponavljanje foldera) − RPT OFF (izlaz iz moda ponavljanja) Opaska: Ponav Druge osobine reprodukc

  ože pojaviti na ekranu TV-a kada se disk učita. Za komande ili brojčanu tastaturu (0-9) na daljinskom

  Korišćenje Disc Menu-ija U zavisnosti od formata diska meni se mselekciju reprodukcije koristiti navigacione

 • UPOTREBA upravljaču, a zatim pritisnuti ENTER za početak reprodukcije

  nuti TITLE ili ROOT na daljinskom upravljaču. e neće biti moguće na odredjenim diskovima. Uvek

  instrukcije date na korišćenim diskovima.

  vaj DVD sistem može prikazati neke informacije tokom reprodukcije (na primer, titlove ili broj racija mogu biti

  reprodukciju. TV

  liku. zličitih

  e

  ika nadsihronizacije. ciju.

  e skinu sa interneta , uključujući AŠEČ. m,pgi boto reuamo na CD ili DVD o

  Za pristup ili izlazak iz menija, pritisPažnja: Neke funkcije koje su ovde opisanpogledati Opoglavlja, proteklo vreme, jezik sinhornizovanog govora) i mnoge od ovih opeodradjene bez efekta uz normalnuA Za vreme reprodukcije, pritiskom na Display, informacije o disku će se ispisati na ekranuprijemnika.

  andu Display za prebacivanje sa različitih informacija o disku. B Koristiti kom

  umiranje ZOva operacija dozovljava povećanje slike na TV ekranu i kretanje kroz tako uvečanu sA Za vreme reprodukcije, pritiskom na ZOOM na daljinskom upravljaču odabrati jedan oda rafaktora uvečanja. Pomoću komandi kretati se kroz tako uvečanu sliku. Za to vrem

  produkcija se nesmetano nastavlja. reB Naizmeničnim pritiscima za vratiti se u normalnu veličinu slike. Promena jezika titla (samo za DVD) Ova operacija radi samo sa DVD-ima sa višejezičnim trakama titlova. Moguće je napraviti izbor željenog jezika koji će biti prikazan prilikom reprodukcije . Naizmeničnim pritiscima na SUBTITLE odabrati različite jezike titlova. Promena jezOva funkcija radi samo na DVD koji na sebi imaju snimeljene zvučne trake za nadsinhornizaVašim izborom moguće je odrediti govorni jezik na kome želite da reprodukovani film bude čujan.. Naizmeničnim pritiscima na komandu AUDIO odabrati jedan od ponudjenih audio jezika. Tokom reprodukovanja VCD, pritiscima na AUDIO odabrati mogući audio kanal (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT ili MIX MONO). Promena ugla snimanja Ova opcije je moguća samo kod DVD koji u sebi sadrže sekvence snimljene iz više uglova. Ovo omogućava da se vidi jedan te isti kadar iz više perspektiva. Naizmeničnim pritiscima na komandu ANGLE selektovani moguće uglove snimanja. Playback control (samo VCD) Playback kontrola PBC dozvoljava uzajamnu reprodukciju VCD-ova prateći zapise u meniju na display-u. Kada je reprodukcija zaustavljena, pritisnuti TITLE za uključivanje ili isključivanje PBC moda. Za vreme reprodukcije, pritiskom na TITLE vraća se u disk title meni ili u Glavni menu. Reprodukcija MPEG-4 (DiVX/XViD) diskovi

  vaj uredjaj čita sledeće formate: MPEG-4 (DiVX/XViD). OMnogi video formati koji smediju i, kasnije, reprodukovani na ovom playeru. Ako je potrebno da titl bude prisajedinjen videMPEG-4 moguće je narezati fajlu titla uključujći format kao što je TXT (MicroDVD, TM player, MPL2), SUB, SRT. SMI itd. Potrebno je da naziv video fajle i naziv fajle titla budu isti. Uredjaj je

 • UPOTREBA jedan od najuniverzalnijih na tržištu koji podržava MPEG-4 filmove sa titlovima. Kod reprodukcije

  vati u našoj Subtitle Pro funkciji, sa pristupom u MPEG4 SUBTITLE

  P3/WMA je najpopularniji standard digitalnih zapisa. Kompletan servis široke skale alata koji se ova i visokih tonova čini da slušanje muzike bude

  andardom. Pakovanje fajli u odnosu 12:1

  ,

  eprodukivanje JPEG fajli pravila je standard za kodiranje slika. Sada je to najčešće

  e snimljene na disku i prikazuje ih na ekranu

  steri su funkcionalni samo za tekući album sa fotografijama.

  rmacije koje su snimljene na disk i prikazati na ekranu TV prijemnika. Operacijom pomoću numeričkih tastera odabrati odredjenu fotografiju i

  a izbor druge fotografije , pritisnuti STOP. Zatim pritisnuti navigacione

  u izvodljive. Za OM . Ponovnim pritiskom onemogučiti ovu funkciju. Pritskom

  UP meni je vidljiv preko ekrana TV-a i omogućava upotrebu funkcija reprodukcije DVD

  u stavku.

  MPEG4 video zapisa, možete užiSETUP PAGE. Reprodukcija MP3/WMA diskova Mnude kao pribor – equalizeri, filteri, regulacija basuživanje. MP3 jehnologija zvuka sjedinjena je sa MPEG3 stomogućava reprodukovanje muzike više od 600 minuta. Reprodukovanje MP3 A Operacija odgovara osnovnim instrukcijama. Ubaciti disk sa MP3 fajlama. Po zatvaranju tray-auredjaj će automatski tražiti informaciju na disku i prikazati sve MP3 ili WMA fajle na ekranu TV prijemnika. B Pomeriti kursor na fajlu koja se želi reprodukovati. C Pritisnuti ENTER ili PLAY za početak reprodukcije. RJoint Photographic Experts Group nakorišćeni format za komprsiju i reprodukovanje fotografija. Sadašnji standard JPEG je korišćen kao glavni sofware za kreiranje fotografija i preporučen je za pravljenje slike i fotografija. A Playback sa značenjem digit keys Kada je tray zatvoren, uredjaj automatski traži infomracijTV-a. Pomoću numeričkih tastera moguće je odabrati odredjenu sliku ili album fotografija. Pažnja: Numerički taB Reprodukcija pomoću konfiguracije u meniju Kada je disk ubačen u player on će automatski tražiti infoihpritisnuti PLAY ili ENTER. Ztastere da bi se izabrača željena fotografija. Za potvrdjivanje izbora pritisnuti PLAY ili ENTER.C Ostale funkcije JPEG Tokom reprodukovanja JPEG fajli, funkcija kao PAUZA, reprodukcija ili ponavljanje spromene veličine slike pritisnuti na ZOna navigacione tastere za vreme gledanja slika moguće je promeniti slike. Pristupanje meniju SETUP DVD SETsistema da bi se izvršilo podešavanje na praktično primenjene uredjaje. A Pritisnuti SETUP na daljinskom upravljaču.... Setup meni će se pojaviti. B Pomoću tastera odabrati jednu od strana SETUP menija i pritisnuti ENTER.. C Pomoću selekcionih komandi odabrati setup opciju i pritisnuti za dobijanje više detalja u meniju D Odabrati željeno setovanje pa pritisnuti ENTER za potvrdu pa se ponovnim prirtiskom vratiti

  prethodno selektovanuE Za izlaz pritisnuti SETUP Generalne SETUP stanica

 • TV Display Postavlja odnos video slike , prema ekranu vašeg TV prijemnika.

  al/PS (Pan Scan), Normal/LB

  Opcionalna podešavanja : Norm(Letter box format), Wide (16:9 format)

  Angle Mark

  ljen snimak kadra iz i da odabera napogodniji

  Kada imamo DVD na kome se nalazi usnimrazličitih perspektiva, korisnik će moćugao gledanja. Opcije podešavanje: ON/OFF

  OSD Lang

  jezika koji se prompno pojavljuje Ovaj meni se koristi za izbor na ekranu tipa: Otvoreno/Zatvoreno. Opcije podešavanja: Engleski, Srpski

  Captions

  Reprodukovanje titlova sa velikim slovima kod nekih DVD formata. Opcije: ON/OFF

  Screen saver Otvoriti ili zatvoriti funkciju SCREEN SAVER Opcije: ON/OFF

  Last Memory rilikom pritiska na PLAY, će

  esta na kome je izvršen prethodni

  Tokom reprodukovanja DVD/CD/VCD, pošto pritisnete STOP taster, player će zapamtiti poziciju gde je program prekinut. Naredno uključenje uredjaja, pnapraviti skok do tačno onog mprekid reprodukcije i odatle će nastaviti sa prikazivenjem sadržaja.

  Audio SETUP strane

 • Speaker SETUP Nije potrebno vrštiti nikakava podešavanja zvučnika ako se koristi digitalni audio izlaz (optički/koaksijalni izlaz) Ovo je za one korisnike koji upotrebljavaju player-e sa ugradjenom 5.1 izlaznom funkcijom. Ako je konekcija izvršena na analogne izlaze, stereo ili mulit-channal mode, pritisnuti ENTER ili za ulaz u setup za detaljno podešavanje opcija zvučnika.

  Downmix Ako je konekcija izvršena u analognom stereo modu, preporučeno je da se odabere STEREO opcija. Ako ste selektovani sa analognim multi-kanalnim modom, preporučeno je da odaberete OFF opciju.

  Front Speaker Moguće je selektovati Large za zvučnike velikih dimenzija, Small za male zvučnike. Opcije: Large, Small.

  Center Speaker Moguće je odabrati Large, za zvučnike velikih dimenizija, Small za zvučnikmalih dimenizija. Proveriti da centralni zvučnik nije setovan u OFF kada reprodukujete višekanalne video zapise. Opcije: Large, Small, Off

  e

  Rear Speaker u

  FF. Opcije podešavanja: Large, Small i Off.

  Moguća je selekcija Large, za zvučnike velikih dimenzija, Small za zvučnike malih dimenizija. Postoji opcija isključivanja zadnjih zvučnika setovanjemO

  SubWoofer ih Možete uključiti ili isključiti Subwoofer prilikom reprodukcije multi-kanalnvideo zapisa. Preporučeno je da se oni setuju u ON za postizanje vernijih efekata. Opcije podešavanja: On, Off

  DVD Setup meni opc

  SPDIF setup Ov ka molimo izaOp

  ije

  a funkcija služi za izbor digitalnog audio formata sa optičkog/koaksijalnogbla. Ako koristite pojačavač sa ugradjenim Dolby/DTS dekoderom,berite SPDIF/RAW cije podešavanje: SPDIF OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM

  3D Processing OdOp

  abrati 3D prologic II mode cije podešavanja: On, OFF

  Equalizer PoOp t, Super Bass, Treble Boost

  dešavanja EQ moda: cije podešavanja: EQ type, Bass Boos

  Video Setup Strana

 • Setovati komponent izlazni mode, YUV za povezivanje komponentnog o signal i S-video konekciju.

  Componenet signala, OFF za kompozitni videOpcije podešavanja: Off, YUV.

  Video Setup Podesiti video kvalitet video izlaza prema vašem vizuelnom ukusu. Opcije podešavanja: Sharpness, Gamma.

  Setovanje HDMI izalaznog moda 480p(60Hz), 720p(60Hz), 1080i(60Hz), 1080p(60Hz), 576i, 576p(50Hz), 720p(50Hz), 1080i(50Hz), 1080p(50Hz)

  Resolution

  DVD Setup Menu Opcije

  rioritetna strana P

  Setovanje TV sistema Opcije podešavanja: PAL, NTSC, Multi

  TV type

  Audio Selekcija default jezika kod reprodukcije DVD-a Subtitle Podešavanje stalnog jezika titla kod reprodukcije DVD-a. Disc menu Podešavanje stalnog jezika menija kod reprodukcije DVD-a. Parental Omogućava roditeljsku kontrolu, zaključavanjem reprodukcije DVD-a.

  Korisnicima se zahteva password za ulaz u reprodukovanje oderedjenih naslova. Opcije podešavanja: KID SAF (deca), G, PG, PG13, PGR, R, NC17, Adult (Odrasli)

  Default Pritisnuti ENTER za Resetovanja na fabričko podešavanje. Password Setup Strana

 • DVD Setup Menu Opcije

  Password Mode Omogućava aktiviranje roditeljskog zaključavanja Password Promena password-a. Default password je 136900

  MPEG4 Subtitle Setup Page Ovaj uredjaj ima super efikasnu funkciju

  će je uraditi mnogo raznih trikova i mnogo šala gledajući neki od MPEG4 ideo zapisa.

  Subtitle font Prom -a. Opcije: ala, srednja i velika slova)

  MPEG4 menagment za funkciju titlova: Koristeći ovu funkciju moguv

  ena veličine titla u zavisnosti od veličine TV small size, middle size, large size. (m

  Background color PromOpcije:

  ena boje pozadine titlova. 15 vrsta različitih boja

  Outline Color PromOpcija:

  ena boje ivice slova. 15 vrsta različitih boja

  Text Color Promena boje slova Opcija: 15 vrsta različitih boja.

  Horiz Align Promena horizontalne pozicije titla Opcije: Levo, Centar, Desno

  Vert Align Promena vertikalne pozicije titla

 • Opcije: Od vrha, Od dna Reformat

  iše linija j liniji

  Promena moda formata titlova ON: Prikazuje titl u vOFF: Prikazuje titl u samo jedno

  NADOGRADNJA FI RMWARE

  ati firmw enom “TEK” ti CD u D

  3. DVD player će ekran nadogradnje će biti prikazan na ekranu nuti Enter

  5. Sačekaj da se n6. Izvaditi CD iz 7. Nadogradnja je završena

  okiranjem rada.

  1. Narez2. Ubaci

  are “THT 705.BIN” na CD sa imVD player sam pokretnuti program a

  4. Pritis na daljinskom upravljaču adogradnja završi playera

  Pažnja: Nadogradnja firmware treba biti uradjena od ovlašćenog servisa. Pokušaj nadogradnje uredjaja od neovlašćenog lica može rezultovati bl