Click here to load reader

ulaz izlaz u vas anus

 • View
  257

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jebem ne vadim

Text of ulaz izlaz u vas anus

 • . , . , . ,

  . , . , . ,

  .

  , /

  2013.

 • i

 • i

  ..............................................................................................................................................................I

  1 / ................................................................................................................................................ 3

  1.1 .................................................................................................................................................. 3 1.2 .................................................................................................................................................. 8 1.3 ................................................................................................................................................ 11 1.4 ................................................................................................................................................ 15 1.5 ................................................................................................................................................ 20 1.6 ................................................................................................................................................ 21 1.7 ................................................................................................................................................ 23 1.8 ................................................................................................................................................ 25 1.9 ................................................................................................................................................ 26 1.10 ................................................................................................................................................ 28 1.11 .................................................................................................................................................. 1 1.12 .................................................................................................................................................. 2 1.13 .................................................................................................................................................. 5

  2 ........................................................................................................................................... 10

 • ii

 • 3

  1 /

  1.1

  , PER0 PER1 .

  16 . 16 ACC PSW N, Z, C V , . PC PSW. M - .

  M 216 , 16 .

  - 216 , 16 . - PER0 PER1 (Control), (Status) (Data) FF00h, FF01h FF02h PER0 FF10h, FF11h FF12h PER1. 15, 0. Control 0 enable , 1 u/i (0, 1) 15 start . Status 0 ready.

  16 . 200h PER0,

  F000h, Obrada PER1. ready Status. Obrada ,

  CALL Obrada. Obrada .

  : PER0 PER1 1.

  Kontroler periferije PER0

  Registar Control Stataus Data

  Adresa FF00h FF01h FF02h

  Kontroler periferije PER1

  Registar Control Stataus Data

  Adresa FF10h FF11h FF12h

 • 4

  Control

  15 014 13 12 11 10 9 12345678

  enable

  u/i

  start

  Status

  15 014 13 12 11 10 9 12345678

  ready

  Data

  15 014 13 12 11 10 9 12345678

  Registar Struktura registra

  1 PER0 PER1

  2.

  ;unos bloka podataka sa periferije PER0 u memoriju ;inicijalizacija prenosa iz periferije PER0

  LOAD #200h ;upis veliine bloka podataka za PER0 preko ACC u

  STORE MemCnt ;mem. lok. na adr. MemCnt

  LOAD #F000h ;upis adr. bloka podataka za PER0 preko ACC u

  STORE MemAdr0 ;mem. lok. na adr. MemAdr0

  ;startovanje kontrolera periferije PER0

  LOAD #8000h ;upis reima rada i startovanja PER0 (start=1,

  OUT FF00h ;u/i=0,enable=0)preko ACC u reg. Control PER0

  ;unos bloka podataka

  ;provera da li podatak moe da se prenese iz registra Data

  Loop0: IN FF01h ;upis sadr. reg. Status PER0 u ACC

  AND #1 ;ispitivanje bita ready

  JZ Loop0 ;povratak na Loop0 ukoliko je ready 0

  ;prenos podatka iz registra Data u memorijsku lokaciju

  IN FF02h ;upis sadr. reg. Data PER0 preko ACC u mem. lok.

  STORE (MemAdr0) ;na adresi datoj sadr. mem. lok. na adr. MemAdr0

  ;inkrementiranje sadraja memorijske lokacije MemAdr0

  LOAD MemAdr0 ;upis sadr. mem.lok. sa adr. MemAdr0 u ACC

  INC ;inkrementiranje sadr. ACC

  STORE MemAdr0 ;upis sadr. ACC u mem.lok. na adr. MemAdr0

  ;dekrementiranje sadraja memorijske lokacije MemCnt

  LOAD MemCnt ;upis sadr. mem.lok. sa adr. MemCnt u ACC

  DEC ;dekrementiranje sadr. ACC

  STORE MemCnt ;upis sadr. ACC u mem.lok. na adr. MemCnt

  ;provera da li je prenet poslednji podatak

  JNZ Loop0 ;povratak na Loop0 ukoliko nije poslednji podatak

  ;zaustavljanje kontrolera periferije PER0

  LOAD #0 ;upis reima zaustavljanja PER0 (start=0, u/i=0,

  OUT FF00h ;enable=0)preko ACC u reg. Control PER0

  ;obrada

  CALL Obrada ;obrada bloka od 200h podataka u memorijskim

  ;lokacijama od adrese F000h do adrese F1FFh

  ;slanje bloka podataka iz memorije u periferiju PER1

  ;inicijalizacija prenosa u periferiju PER1

  LOAD #200h ;upis veliine bloka podataka za PER1 preko ACC u

  STORE MemCnt ;mem. lok. na adr. MemCnt

  LOAD #F000h ;upis adr. bloka podataka za PER1 preko ACC u

  STORE MemAdr1 ;mem. lok. na adr. MemAdr1

  ;startovanje kontrolera periferije PER1

  LOAD #8002h ;upis reima rada i startovanja PER1 (start=1,

  OUT FF10h ;u/i=1,enable=0) preko ACC u reg. Control PER1

 • 5

  ;slanje bloka podataka

  ;provera da li podatak moe da se prenese u registar Data

  Loop1: IN FF11h ;upis sadr. reg. Status PER1 u ACC

  AND #1 ;ispitivanje bita ready

  JZ Loop1 ;povratak na Loop1 ukoliko je ready 0

  ;prenos podatka iz memorijske lokacije u registar Data

  LOAD (MemAdr1) ;upis sadr. mem. lok. sa adr. date sadr. mem.

  OUT FF12h ;lok. sa adr. MemAdr1 preko ACC u reg. Data PER1

  ;inkrementiranje sadraja memorijske lokacije MemAdr1

  LOAD MemAdr1 ;upis sadr. mem.lok. sa adr. MemAdr1 u ACC

  INC ;inkrementiranje sadr. ACC

  STORE MemAdr1 ;upis sadr. ACC u mem.lok. na adr. MemAdr1

  ;dekrementiranje sadraja memorijske lokacije MemCnt

  LOAD MemCnt ;upis sadr. mem.lok. sa adr. MemCnt u ACC

  DEC ;dekrementiranje sadr. ACC

  STORE MemCnt ;upis sadr. ACC u mem.lok. na adr. MemCnt

  ;provera da li je prenet poslednji podatak

  JNZ Loop1 ;povratak na Loop1 ukoliko nije poslednji podatak

  ;zaustavljanje kontrolera periferije PER1

  LOAD #0 ;upis reima zaustavljanja PER0(start=0, u/i=0,

  OUT FF10h ;enable=0)preko ACC u reg. Control PER1

  2

  PER0 ready Status PER0 0 1 . PER0 Control PER0 (start=1) (u/i=0) (enable=0). 0 ready Status PER0 Data. , PER0 Data, ready 1. , Data , Data, 0 ready PER0 Data.

  PER1 ready Status PER0 1 0 . PER1 Control PER1 (start=1) (u/i=1) (enable=0). 1 ready Status. , Data, Data, 0 ready Data PER1. , Data PER1, ready 1.

  . PER0 ready Status PER0 200h F000h F1FFh. Obrada F000h F1FFh F000h F1FFh. PER1 ready Status PER1 200h F000h F1FFh.

  PER0 PER0 PER0, PER0.

 • 6

  MemCnt 200h , MemAdr0 F000h . PER0 Control PER0, FF00h / , 8000h (start=1) (u/i=0) (enable=0).

  Data , Data , MemAdr0 MemCnt . Data Status PER0, FF01h / , ACC (#1h) ready 1 0. ready 0, 0h ACC Z PSW 1, ready 1, 1h ACC Z PSW 0. Loop0 Z 1 Z 0. Data Data PER0, FF02h / , ACC ACC MemAdr0. MemAdr0 , . ACC, MemAdr0 ACC ACC MemAdr0. MemCnt , . ACC, MemCnt ACC ACC MemCnt. ACC 0, Z PSW 1, 0. STORE ACC MemCnt Z . Loop0 Z 0 Z 1.

  a PER0 Control PER0 0h, (start=0). 0 (u/i=0 enable=0) .

  Obrada F000h F1FFh F000h F1FFh.

  PER1 PER0 . MemAdr1

 • 7

  ACC ACC Data PER1, FF12h / .

  : , ,

  , , , ACC. , - , PER0 PER1 IN OUT. 200h MemCnt LOAD #200h STORE MemCnt, #8000h Control PER0 FF00h LOAD #8000h OUT FF00h.

  INC DEC ACC. , , ACC, . MemAdr0 LOAD MemAdr0, INC STORE MemAdr0. , INC DEC , MemAdr0 MemAdr1 MemCnt (INC MemAdr0, INC MemAdr1 DEC MemCnt).

  ready Status AND TST ( ),