130210102110_Alfido Fauzi Z

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  1/15

  Hal. 19

  Command Window

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  2/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  3/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  4/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  5/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  6/15

   b. Simulasi E3,4,5

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  7/15

   pada simulasi E5,5 fungsi gelombang terdapat 3 bukit dan lemba! sedangkan pada

  simulasi E3,4,5 fungsi gelombang berbentuk sli"e. Energi pada E5,5 dan E3,4,5 adala! sama

  #aitu 1,$49 % 1$&15 '

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  8/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  9/15

  Halaman 53

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  10/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  11/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  12/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  13/15

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  14/15

  (eadaan )artikel Sebelum melewati perintang

  (eadaan )artikel di dalam perintang

 • 8/16/2019 130210102110_Alfido Fauzi Z

  15/15

  (eadaan )artikel Setela! (eluar dari )erintang