of 12 /12
PRESENTACIÓ 2011 www.autoocupacio.org

Informe Anual 2011

Embed Size (px)

Text of Informe Anual 2011

Presentació programa Microcrèdits 2006-2007 Generació de coneixement en l’àmbit de l’emprenedoria
Elaboració de materials de promoció de l’autoocupació
Realització d’activitats de foment de l’esperit emprenedor
Suport a la creació d’empreses
Informació i orientació per a l’autoocupació
Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa
Formació en gestió empresarial
Treball en xarxa
Gestió de serveis de creació d’empreses per a tercers
Projectes de cooperació al desenvolupament
www.autoocupacio.org
www.autoocupacio.org
Història
CP’AC és la proposta d’un grup de joves per tal de donar a conèixer l’autoocupació com a una alternativa en la lluita contra l’atur juvenil
CP’AC crea el Centre de Promoció i Gestió d'Iniciatives d'Autoocupació Juvenil de Catalunya, una associació juvenil sense afany de lucre (1986)
CP’AC crea una estructura professional per al desenvolupament continuat d’accions d’informació, orientació i formació per a l’autoocupació (1990)
CP’AC compra la seva seu a Barcelona (1992)
CP’AC obre seus pròpies a Girona (1996), a Lleida (1998), a Tarragona (1999) i a Terrassa (2003)
CP’AC constitueix la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (1997) i li cedeix el seu patrimoni i la seva activitat (2000)
CP’AC promou la creació de quatre empreses d’economia social per a la gestió de les seves delegacions (2001)
CP’AC inicia la seva activitat com a Entitat de Microcrèdit Social (2007)
www.autoocupacio.org
www.autoocupacio.org
Presència
www.autoocupacio.org
www.autoocupacio.org
Partners
Foment de l’esperit emprenedor, sensibilització i generació de coneixement envers el fenomen de l’autoocupació
www.autoocupacio.org
www.autoocupacio.org
www.autoocupacio.org
Gráfico1
1987
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
2010
20
40
49
108
118
99
281
377
533
446
558
634
735
659
785
1076
1286
1389
1544
1563
1741
1519
930
911
1987
20
'88
40
'89
49
'90
108
'91
118
'92
99
'93
281
'94
377
'95
533
'96
446
'97
558
'98
634
'99
735
'00
659
'01
785
'02
1,076
'03
1,286
'04
1,389
'05
1,544
'06
1,563
'07
1,741
'08
1,519
'09
930
2010
911
17,401
7804 PROJECTES I EMPRESES
1993
280
1994
233
1995
383
1996
407
1997
459
1998
316
1999
895
2000
725
2001
429
2002
587
2003
744
5458 ALUMNES
Servei de Formació
Formació professional per a l’ocupació especialitzada en la creació i gestió de petites empreses
www.autoocupacio.org
Gráfico1
1987
50
'88
80
'89
203
'90
245
'91
383
'92
257
'93
280
'94
233
'95
383
'96
407
'97
459
'98
316
'99
917
'00
725
'01
429
'02
587
'03
823
'04
842
'05
643
'06
546
'07
593
'08
334
'09
1237
2010
2099
&A
50
1000
1350
1850
5186
3930
3857
5397
5490
7237
6491
5539
6156
7263
5940
5847
6294
4156
5448
5721
6568
3567
10715
11304
Servei de Gestió
Acompanyament personalitzat en els processos de creació i consolidació de noves microempreses
www.autoocupacio.org
Gráfico1
1987
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
2010
3
6
13
21
23
15
40
62
88
102
91
112
146
145
185
214
206
257
289
285
308
255
183
241
1987
20
'88
40
'89
49
'90
108
'91
118
'92
99
'93
281
'94
377
'95
533
'96
446
'97
558
'98
634
'99
735
'00
659
'01
785
'02
1,076
'03
1,286
'04
1,389
'05
1,544
'06
1,563
'07
1,741
'08
1,519
2009
930
16,490
7804 PROJECTES I EMPRESES
1993
280
1994
233
1995
383
1996
407
1997
459
1998
316
1999
895
2000
725
2001
429
2002
587
2003
744
5458 ALUMNES
Hoja1
Hoja2
Hoja3
www.autoocupacio.org
Microcrèdits
Finançament de projectes d’autoocupació de persones emprenedores sense accés al finançament bancari tradicional
Membre de:
Business Angels
Recerca de capital d’inversors privats per a projectes empresarials innovadors i amb alt potencial de creixement
Membre de:
7
www.autoocupacio.org
www.autoocupacio.org
Reempresa
Reempresa és un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat de petites i mitjanes empreses que cerquen un relleu en la propietat i direcció
Reempresa és un servei d’assessorament als empresaris que volen cedir la titularitat de la seva activitat empresarial: cedents
Reempresa és un servei d’orientació a emprenedors que volen reemprendre una activitat empresarial: reemprenedors
Reempresa és un market place, un punt de trobada entre cedents i reemprenedors
En col·laboració amb:
3
6
13
21
23
15
40
62
88
102
91
112
146
145
185
214
206
257
289
285
308
255
183
241
1987'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'092010