of 7 /7
Ang Mga Sumerians 3000 - 2340 B.C.E. Ang Katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer. Ang mga pamayanang malapit sa ilog ay bumuo ng 12lungsod-estado na pinamumunuan ng isng lugal o hari. Matatagpuan sa bawat lungsod estado ang mga templong tinatawag na ziggurat. Ziggurat-Ito ay nagsisilbing tahanan at templo ng patron o diyos ng isang lungsod. Ito ay sagradong lugar kung kaya’t tanging mga pari lamang ang maaring pumasok dito

Ang mga sumerians

Embed Size (px)

DESCRIPTION

June 13-14 ANG KABIHASNANG SUMERIAN

Citation preview

Page 1: Ang mga sumerians

Ang Mga Sumerians 3000 - 2340 B.C.E.

Ang Katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer. Ang mga pamayanang malapit sa ilog ay

bumuo ng 12lungsod-estado na pinamumunuan ng isng lugal o hari.

Matatagpuan sa bawat lungsod estado ang mga templong tinatawag na ziggurat.

Ziggurat-Ito ay nagsisilbing tahanan at templo ng patron o diyos ng isang lungsod. Ito ay sagradong

lugar kung kaya’t tanging mga pari lamang ang maaring pumasok dito

Page 2: Ang mga sumerians

ZIGGURAT

Page 3: Ang mga sumerians

Ang mga diyos nila ay anthropomorphic o may katingaan at kaugaliaang pangtao.

• Ang mga kaganapan sa Sumerian ay nagagawang itala sa pamamagitan ng kanilang sistema pagsulat. Ito ay tinatawag na cuneiform na nag ibig sabihin ay hugis-sinsel o wedge-shaped.

Page 4: Ang mga sumerians

CUNEIFORM

Page 5: Ang mga sumerians

MGA LUNGSOD ESTADO

Page 6: Ang mga sumerians

Ang mga Sumerian ay nagsulat sa clay table o mga basing luwad na lapida gamit

ang stylus.

Page 7: Ang mga sumerians

Nalikha rin ng mga Sumerian ang gulong at araro.