Ang mga Viking

  • View
    200

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Ang mga Viking

ANG MGA VIKING

ANG MGA VIKING

Sino nga ba ang mga Vikings?

Ang mgaViking ay ang mga manlalakbay, barbarong mananakop at mga tinderong nanakop ang mga bansa saEuropanoong ika-9 hanggang ika-12 siglo. Gamit ng mga bangka, naglakbay sila lagpas ngConstantinople, angIlog VolgasaRusya at ilang pulo saIceland,Greenland atNew Foundland.

Ang mga Vikings din ay mga Barbaro na may helmet sa ulo na may nakalagay na sungay at pakpak

Sumalakay ang mga Viking sa Europe sa loob ng 200 taon. Nanirahan ang mga Viking sa Norway, Denmark, at Sweden.Noong ika-8 siglo naghanap ang mgaViking ng kayaman at bagong mapagtataniman.Nakagawa din sila ng mga bangka na may kakayahang maglayag sa lupa ,ang halimbawa nito ay ang knarr.

May mga Viking naman na nanirahan sa England, Scotland, at Ireland.Binigyan sila ng hari ng bagong teritoryo upang matigil na ang kanilang pagsalakay sa FranceNagtungo rin ang mga Vikings sa Iceland, Greenland at North America. May ilan namang sumalakay sa Italy, Spain at Byzantium.

Nagtungo din sila sa Baltic Sea kung saan ay nagtatag din sila ng mga bayan ng kalakalan sa Visby, Kiev, at Novrogod at naglayag hanggang Russia.Nagkaroon din sila ng impluwensya sa Europe bunga ng pagtatatag ng mga bayan at ruta ng kalakalan.Unti-unting nagkahiwa-hiwalay ang Europe bunga ng madalas na pag-aaway at higit na paglaki ng agwat ng mayaman at mahihirap

SIMULA NG PIYUDALISMO

Ano nga ba ang piyudalismo?Ang piyudalismo o peudalismo ay isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng panginoon ng lupa o may-ari ng lupa ay ipinasasaka sa mga nasasakupang tauhan na may katungkulang maglingkod at maging matapat sa panginoong may-ari. Isa itong sentralisadong pamahalaan kung saan isinusuko ng basalyo o taong alipin ang kanyang lupa sa isa isang panginoon. Ang basalyo ang nagmamay-ari ng lupa ngunit isinusuko niya ang lupang ito para sa kanyang seguridad.

Ang piyudalismo(feudalism) ang umiiral na politikal na organisasyon sa kanluran at gitnang Europe noong 900 hanggang 1300.Ang piyudalismo ang nagbigay daan sa lokal na pamumuno halip na sentralisadong pamahalaan. Ito ang nagligtas sa Europe sa kaguluhanSa ilalim ng sistemang piyudalismo, hinati ang kaharian o teritoryo sa mga fiefdom.

Tinatawag na Panginoon ang nagkakaloob ng lupa at basalyo naman ang tawag sa tumatanggap sa lupa. Ang lupang ipinagkaloob ng panginoon sa balasyo ay tinatawaag na fief.Ang isang kalbaryo naman ay kailangang magkaroon ng serf o villeins o magsasaka ng kanyang lupain.Nakabatay ang piyudalismo sa mga personal na kasunduan sa pagitan ng ilang indibidwal na itoay may mga malaking lupain.

Ang paraan ng pamamahala sa malalawak na lupaing ito kasama ang mga taong naninirahan dito ay isang aspekto ng piyudalismo na tinatawag na manoryalismo.

MANORYALISMO

Ano ang manoryalismo? Ang manoryalismo, senyoralismo, o senyoryo ay isang makaprinsipyong organisasyon o komunidad na sumibol noong unang panahon lalong lalo na sa gitnang-kanlurang Europa. Ito ay isang pamamaraan ng paghawak ng isang panginoong may lupa ng mga malalawak na lupain. Ang sistemang ito ay hindi rin nagtagal ng mahabang panahon. Isa itong sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga taga-bukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang piyudal na hari, pinuno, o may-ari bilang kapalit ng proteksiyon.

Noong panahon ng Middle Ages ay ang batayan ng kaayusan pangkabuhayan na nakasalalay sa mga karapatan at obligasyon sa pagitan ng panginoon at ng mga serf.Ang isang manor ay binubuo ng tahanan ng panginoon , simbahan, at mga pagawaan.Tinatayang may 15 hanggang 30 na pamilya ang naninirahan sa loob ng manor.

May dalawang uri ng tao ang naninirahan sa loob ng manor;ang mga malayang tao at serf o villein.Ang mga free men o malayang tao ay naninirahan sa manor at nagbabayad ng upa mula sa kanilang mga ani kapalit ng proteksyon at paggamit ng lupa.Ang isang serf ay hindi maaaring mag-asawa na walang pahintulot ng panginoon.Ang mga serf ay hindi maaaring ipagbali.

Kadalasan, ang buhay ng isang serf ay umaabot lang sa edad na 40 dahil madalas ang pagkakasakit.Mga butil lamang ang kanilang pagkain at minsan naman ay gulay.