Click here to load reader

Ang Mga Bansang Gustong Sakupin Ang Ating Bansa Ay Ang Mga

  • View
    723

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ang Mga Bansang Gustong Sakupin Ang Ating Bansa Ay Ang Mga

Pilipinas sa Ilalim ng Kolonyalismong Tsina

Petsa / Panahon

Pangyayari

Hulyo 1,1898

Pagkubkob ng Baler - Ang Pagkubkob ng Baler ay nagsimula na isang pagbabaka sa pagitan ng mga puwersang Pilipino at Amerikano sa bayan ng Baler na ipagtanggol agad na lumaban sa mga puwersang Kastila sa pamumuno ni tenyente Juan Alonso Zayas sa panahon ng Himagsikang Pilipino at Digmaang Kastila-Amerikano. Ang mga Anting Imperyong kasunduan ng mag anyo sa labanan ng Estados Unidos na pagdugtong ng Pilipinas at iba't ibang nauukol sa pulo ng malawak, banggitin ng isang pagbabago ng matwid, mga matipid, nauukol sa mabuti at matwid na kaugalian at mga tagataguyod ng mapanlahing idelohiyang katuwiran. Itinatag ng mga Amerikano ang Pamahalaang militar sa Pilipinas at itinalaga bilang Gobernador-Militar si heneral Wesley Merritt. Ang nagpadala ng Estados Unidos ay mahigit sa 10,000 mga tropa sa paggamit na ang Pilipinas. Ang kapulungan ng Pilipinas na pagtibayin ng konstitusyon ng Malolos, ang matatag ng Repuplika ng Pilipinas bilang isa sa malayang kalagayan.Ang nagsimula ng kumperensya ng kapayapaan sa Paris - sina dating pangulong William McKinley ng Estados Unidos na magturo sa Araw ni William magtungo na walang karugtong ng kalahatan ang Pilipinas, ay nasa Luzon, Guam at Puerto Rico.

Hunyo 15, 1898

Agosto 14,1898

Agosto 14,1898

Setyembre 15, 1898

Oktubre 1,1898

Oktubre 24,1898

Si McKinley na umuwi sa isang desisyon na sa loob ng panahon na ang gabi. siya ay pagkagising at matanggap na isang sagot mula sa maykapal - nandiyan noon ay "walang anomang bagay sa kaliwa para sa atin sa gawing manapa sa suminggab sa kanilang lahat, sa pagturo na ang mga Pilipino, at ibangon at ang maging alagad ni

kristo sa kanila. at sa kanila na ako'y nagpunta sa banig, at sa kanilang na ako'y nagpunta sa pagtulog, at sa pagingay sa pagtulog," Si McKinley ay pahatid na bagong tagubilin sa pagkakinatawan sa Paris: "ang pagpapabaya o pagpaparaya o paglilipat sa iba ng tinatangkilik na maging kailangan na ang kalahatan ng kapuluan o wala. Nilagdaan ang Tratado ng Paris, ang tratadong pangkapayapaang tumatapos sa Digmaang Kastila-Amerikano. ipinakaloob ng Espanya at Estados Unidos; ang pagbayad ng Estados Unidos ay mahigit sa 20 Milyong Dolyar para sa pagtataglay na ang Pilipinas, Puerto Rico at Guam. Idineklara ni pangulong William McKinley ng Amerika ang "may kabutihang-loob na asimilasyon" ng Pilipinas. Ang huling pinasinayaan ng Unang Republika ng Pilipinas. Simula na ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Sumiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano nang paputukan at mapatay sa kalihim ni William Grayson ang isang kawalPilipino na tumatawid sa Tulay ng San Jose Del Monte. Ikatlong Labanan sa Maynila - Ang nagsimula ng Digmaang Pilipino-Amerikano para sa Labanan sa Maynila sa pamumuno ni heneral Emilio Aguinaldo para sa mga hukbong Pilipino sa mga Amerikano na ating sagupaan sa pamumuno ni GobernadorMilitar Elwell Stephen Otis. Ikatlong Labanan sa Maynila - Ang panguna at malaking labanan sa Digmaang Pilipino-Amerikano: ang Labanan sa Maynila; ang mga Amerikano ay maghatid ng pagkatalo ng hukbong Pilipino sa labas ng Maynila. Ang mga pwersang Amerikano ay nabihag sa Malolos, kapitoryo ng mga Republikang Pilipinas sa Luzon, ang pagmaneho sa labas ni Aguinaldo at kaniyang pamahalaan. Labanan sa Santa Cruz - Si heneral Henry W. Lawton ng Estados Unidos ay nabihag

Oktubre 28,1898

Disyembre 10, 1898

Disyembre 21, 1898 Enero 23,1899 Pebrero 4,1899

Pebrero 4,1899

Pebrero 4,1899

Pebrero 5,1899

Marso 31,1899

Abril 9, -Abril

10,1899

ng mga kutang Pilipino ng Santa Cruz at magtumba sa loob ng lalawigan ng Laguna sa Luzon. Labanan sa Pagsanjan - Ang marahas ng pagtumudla ng mga Amerikano na paglalaban ng mga Pilipino sa labas ng Pagsanjan, amg magtagumpay nasa magmanehong kanila sa labas, Ang mga tropa ni heneral Lawton ay pagkuha sa Pagsanjan nasa ikalawang pagkilos ng mga kampanya sa Laguna. Labanan sa Paete - Ang mga pwersa ni heneral Lawton na isalat ng mga Pilipino ay magharang pagsuko sa Paete sa tukod ng labanan. Ang pagkuha sa Paete sa mga Amerikano, Pagkaraan ng pagkilos sa kampanya ng Laguna. Labanan sa Quingua - si heneral Gregorio Del Pilar ay pagtigil ng mga manunuklas na kabalyerya o mga kawal na nagsisipanggabayo ng mga Amerikano sa Luzon, subalit ay noong pagkadaig ay pagkatapos na isang kanyong bombardeohin at mga hukbong lakad ng lapag ng Paglusob. Pagkubkob ng Baler - Ang pagurong sulong sa pagtataas ng pagkubkob ng mga sundalong Kastila sa bayan ng Balerhanggang matapos ng Pagkubkob sa Baler ang halos na mahigit sa 14 ang namatay, nasugatan at magtaanan at pati ng mga tropang Pilipino at Amerikano hanggang nagsimula ng Digmaang Pilipino Amerikano. Si heneral Antonio Luna na pumatay na tao sa mga kalakihan ni Pangulong Aguinaldo. Pataksi ng pinatay si heneral Antonio Luna, ang pinakamahusay na heneral ng Digmaang Pilipino-Amerikano, ang tanod ni pangulong Aguinaldo ang punatay sa kanya sa Cabanatuan. Labanan sa Tulay ng Zapote - sa Luzon, ang mga pwersang Amerikano si Lawton na pagkadaig sa isang malaking pwersang Pilipino sa ilalim ni heneral Maximo Hizon, at ang magparusa ng matinding pangyayari sa ibabaw na ang kaaway sa ikalawang malaking labanan sa Digmaang Pilipino-Amerikano. Labanan sa San Jacinto - Si heneral Loyd Wheaton ang pagmaneho ng mga Pilipino sa labas ng San Jacinto, Pangasinan. sa Luzon.

Abril 11,1899

Abril 12,1899

Abril 23,1899

Hunyo 2,1899

Hunyo 5,1899

Hunyo 5,1899

Hunyo 13,1899

Nobyembre 11, 1899

Labanan sa Pasong Tirad - Napatay sa labanan si heneral Gregorio Del Pilar, ang mga Disyembre 2, 1899 pinakabatang heneral ng Digmaang Pilipino-Amerikano, habang pinipigil ng pagtugis ng mga Amerikano kay Aguinaldo sa Pasong Tirad. Labanan sa Pasong Tirad - sa Luzon, mahigit sa 60 mga makabayang Pilipino sa ilalim ni heneral Gregorio Del Pilar ang labanan na pagmalayo na isang paglusob ng mga Disyembre 2, 1899 hukbong lakad ng Estados Unidos mahigit sa 500 para sa limang (5) Oras, bago magmalapitlapit ang lahat ng mga Pilipino ay namatay, pati si Del Pilar bago siyang namatay sa laban. Labanan sa Paye - Sa Luzon, Si heneral Licerio Geronimo na pagkadaig na isang sanggayong bilang ng mga kawal ng mga Amerikano sa ilalim ni heneral Lawton, sa aling ng pagpatay si heneral Lawton, at ipagpatuloy ng muting tagumpay ng mga hukbong Pilipino si heneral Geronimo. Labanan sa Cagayan de Misamis - Ang nagsimula ng Labanan sa Cagayan de Misamis ay lumaban agad sa Mindanao. Ang mga Pilipino ay nasa ilalim ng pag utos na si koronel Nicolas Capistrano, na muntik na silang pagkatalo ng hukbong Pilipino na bilang na mahigit sa 200 namatay sa pagkilos at ang nagwagi ng mga Amerikano hanggang matapos sa laban. Paglusob sa Catubig - Ang mga gerilyang Pilipino na akayin nasa pamamagitan kay Domingo Rebadulla na lumunsad na isang manggulat ng paglusob na lumaban sa isang pulutong ng kawal na talaan sa labanan ng mga sundalong Amerikano, at, pagkatapos ng isang apat na araw ng paglusob, ang mga dahas sa kanilang patungo ng lisanin ng bayan ng Catubig saSamar. Si Heneral Arthur MacArthur, Jr. ay pinalitan kay Heneral Elwell Stephen Otis bilang Gobernador Militar (Hanggang Hulyo, 1901), at si William Howard Taft na parating ay bilang Gobernador Sibil ng "Sa Aming na Unting Kayumanggi ng Magkapatid" (Gobernador Heneral ng Pilipinas) (Hanggang 1904) Labanan sa Burol ng Makahambus - Sa Makahambus na bangin sa Cagayan De Misamis, Hilangang Mindanao (Araw ng Kasalukuyan Cagayan De Oro),

Disyembre 19, 1899

Abril 7,1900

Abril 15, -Abril 19,1900

Mayo, 1900

Hunyo 4,1900

Setyembre 13, 1900

Labanan sa Pulang Lupa - Sa Makahambus, Ang mga Pilipinong panananggalang labanan nasa ilalim ni Koronel Maximo Abad ang pag abang na mahigit sa 55 mga

sundalong Amerikano, ang napatay, ang nasugatan, o nadakip lahat sa kanila. Setyembre 17, 1900 Labanan sa Mabitac - Sa Labanan sa Mabitac ang mga pwersang Pilipino sa labas ng at daanan ng manuberong mga pwersang Amerikano sa Luzon. Si William McKinley ay pagkatalo ng Demokratsya na si William Jennings Bryan sa makapangulo sa eleksyon. si Bryan ay noon ng naghapi nasa tabi ni Aguinaldo ay nasa pumirma ng Partido Demokratsya. si Albert Beveridge, ang bagong nag aaral bilang senador ng Indiana, sa loob ng panahon ng kampanya ay bilang "Ginitong Mananalumpati" ng republikang imperyalismo, ang pagkatalo kay senador George Frisbie Hoar, ay ginamit sa pamamagitan ng paglalakay sa Pilipinaspatungo sa sakdal ng deretsahang karunungan ng mga digmaan, ay sa labas ng magtangan na isang gintong tipak mula ang pulo sa siyang patunayan na nauukol sa kapangyarihang yaman: Ako ay noong pumariyan. Masaker sa Lonoy - Sa isang kabaligtaran ng pag abang, Ang mga hukbong lakad ng Estados Unidos na maglunsad sa isang manggulat ng paglusob ng mga katutubong Boholano at namatay pasado na mahigit sa 400. Nabihag si Pangulong Aguinaldo sa Palanan, Isabela ni koronel Frederick Funston sa tulong ng ilang taga-Macabebe at dalawang dating opisyal ng hukbong Pilipino. Si heneral Frederick Funston ay karapatan ng nabihag kay Emilio Aguinaldo sa kanyang kampo ng Palanan sa Palanan, Isabela sa pamamagitan na ang pagtulong ng manunuklas na taga-Macabebe - Si Emilio Aguinaldo na manunumpa ng pagtatapat sa Estados Unidos at humingi sa kanyang manununod ng pagsuko, Subalit ang paglaban na marahas na bangkay. Ang unang Korte Suprema na pamamahala ay sa kasong Nauukol sa Pulo. Ang Korte Suprema na pagmahari ng iyong tutuldok ay ayon sa pagkakatag at iyon sa karapatan na ayon sa pagkakatag ng Estados Unidos na pangangailangan na hindi na magpahid tungo sa mga nauukol sa isang lupang sakop o lupang bagong pinananahanan ng mga mamamayan. Masaker sa Balangiga - Nilusob at nili