2014 09 29 happyweek 86

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    131

  • Download
    0

DESCRIPTION

byznys v jnu, podnikn, firma, karira, rodina, vztahy, domov, interir, design, poradna, feng shui, I-ing, Tao Te ing, energie dn na tento tden

Transcript

<ul><li> 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 29.9. 2014. 086TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comjen je zde a pin nm velmi siln a ostr energie Psa. Kad pes prochz temi zkladnmi fzemi svho ivota: tn, dospl pes a star pes. Stejn tak se mohou projevovat i energie v tomto msci. Vy ji vte, e okoln energie jsou vdy silnj ne energie lovka a tak je vhodn se na n umt naladit. V opanm ppad vs toti budou jen a jen vyerpvat. U energi psa to me platit v nkterch situacch dvojnsob. Urit vte, jak to me dopadnout, kdy se pustte do kku s takovm pitbulem .Pes pin ostr energie jangovhokovu. Jsou to energie, kter vyaduj hlavn dodrovn d, podk, zkon, vyhlek, dohod apod. Pes zde navc bude dohlet nad dodrovnm takovch d. Je proto dleit, abyste se tento msc opravdu vyhnuli poruovnm ehokoliv. Pi prvnm poruen se me Pes chovat jet jako tn, tj. hrav vs upozorn. Ale i tn doke sv ostr zoubky pkn zahryznout. Pak ji ale pijde svdomit a siln dospl pes, kter vm jasn d najevo, co a jak m bt. Zde ji opravdu nen radno se vzprat. Pokud vak ani zde nevyhovte, pak ji jen zbv hdat se se starm a pkn nerudnm psem, se kterm opravdu nen dn e.Ne se tedy poutt do kku s tmito energiemi, radji jich vyuijte. Tj. pokud chcete zrychlit, zefektivnit a zlepit podmnky prce i jinch aktivit, domluvte si pedem jasn pravidla a zodpovdnosti. Pak se sta jen tmito pravidly dit a Pes ji zajist, aby dopadlo ve tak, jak jste si naplnovali. Vyuijte i jeho hldac potencil. Budete-li vnovat dostatek asu kontrole a ovovn, uette si tm spousty prce s nslednm napravovnm. Vas tedy ve kontrolujte a nenechvejte vci bet jen tak, bez dozoru.jnov energie jsou takto vhodn na vyuvn konzervativnho pstupu k vcem, k odvolvn se na tradice, star rituly a zvyklosti. Snate se vyuvat toho, jak se vci vdy dlaly a nezkouejte za kadou cenu pichzet s novinkami. Mohli byste zbyten narazit. Pes m rd star podky.Pokud udrte ve v du vc, dohod a pln, pak by mlo ve vyjt tak, jak jste si urili. Vyhnte se tedy chaosu a zmatku. Ten bude tento msc opravdu nedouc. </li></ul><p> 2. www.akademiestesti.webs.comV JNU SE VYPLAT TRPLIVOSTjnov energie pinej kombinaci kovov energie Psa s energi zem. Ob energie preferuj stabilitu, d, podek a jistotu. Rozhodn se tedy vyvarujte njak chaotick, zbrkl a pli rozevlt aktivit. T se ji tolik dobe dait nebude. Podzimn energie pinej zpomalen a ppravu na zimu. jen je tak poslednm mscem ped pchodem zimy. Ve vem, co budete v jnu dlat, je dleit zachovat rozvahu, klid a pelivost. Zde je pr nvrh, kter vm v tom pomohou:Vyuvejte vdnostVdy se na chvli zastavte a uvdomte si, e je kolem vs spousty krsnch lid i vc, kterm byste mli alespo v duchu vyjdit vdnost. Ideln je vyjdit vdnost nkomu ze svch blzkch v rodin i v pracovnm kolektivu alespo jednou denn. Nemus jt o dn vstedn ritul. Sta jen ci Dkuji ti, opravdu mi pomohlo, co jsi pro m udlal/a. Sami uvidte, jakou slu tato jednoduch vta m. A tu slu dostanete prv vy.Vnujte pozornost tomu, co vs nut pospchatLid si za poslednch cca 50 let zvykli vce utkat ne chodit. Ve je zeno ve spchu a za stlch zmn. Kdy se ale opravdu zamyslte nad tm, co a jak dlte, zjistte, e hodn vc ani dlat nemuste. Tm, e je vyloute, zskte daleko vce asu na to, co je opravdu dleit. Uvdomte si, e as je tak jen energie. m vce asu nemu vnujete, tm vce energie to pak dostv a tm vt slu vm to d. Eliminujte proto ze ivota ve, co vs nut pospchat.Tte se na vciekn vnmte jako nco negativnho. Mte pocit, e vs to zdruje, nemete se pohnout z msta atd. Lid se domnvaj, e nejastnj se ctme, kdy provme nco hezkho, krsnho. Psychologie ale v, e nen nad si na nco pokat. Jen si vzpomete, jak to bylo, kdy jste byli zamilovan a nemohli jste se dokat, a toho svho uvidte. Ten pocit nedokavosti a ten je obrovsk pozitivn energie. Chvle ekn je tak velmi pjemn. Snate se vce odkldat to hezk a pjemn na pozdji. Je to jako u jdla: lid si asto nechvaj ten nejlep kousek a na konec. Dlejte to tak i v jinch ppadech.Ne ve nepjemn muste provat nepjemnekn nap. na autobus asi nepat k vaim oblbenm innostem. A jet kdy nejede na as! To vae netrplivost stoupne o to vce. Nedvno mi v jedn oblasti, kde opravdu jzdn d je jen kusem papru, poradila jedna pan: Kdy budete chtt jet autobusem, tak jdte na zastvku, vezmte si teba knku, ono to pijede.. Ten pstup m pln nadchnul. Vyuit neho nepjemnho za nco pjemnho je krsn umn. I vy zjistte, e spousty nepjemnch okamik umte zmnit v nco pjemnho teba ekn na autobus vymnte za ten zajmav knky.Naute se zhluboka dchatKad psychick zt se projev i fyzickou zt. Kdy jste v nepjemn situaci a provte tenzi, ta sam energie pak postihne i vae tlo. Pokud toto vte, mete toho opt vyut k tomu, abyste si vychutnali klid i v napjatch situacch. Je mnoho technik, jak toho doshnout. Tou nejjednodu technikou, kterou mete pout tm vude a kdykoliv, je hlubok ndech a vdech. Pokud dchte opravdu zhluboka, zpomalte tm frekvenci dchn. Tm se zpomal i vae tepov frekvence a vy se psychicky i fyzicky zklidnte. 3. www.akademiestesti.webs.com 8 VC, KTER NI TSTHodn lid m ve zvyku dlat vci, kter ni jejich astn a spokojen ivot. Sta se jich vyvarovat a cesta ke tst je hned voln.1. Udlm to a..Pojedu na dovolenou a to dodlm, koupm si nov auto a to star dojezd, pjdu za dtmi, a umyji ndob.. Toto sam a, a, a znamen, e sv tst neustle odkldte a pravdpodobn se k nmu nikdy nepropracujete.2. Myslte jinak, ne kontePokud vae mylenky nejsou v harmonii s va aktivitou, nemete se ctit dobe. Pokud myslte, e vae prce nem smysl a pesto ji dlte, neme bt va cestou ke tst. Vae mylenky vdy mus korespondovat s va innost.3. Snaha si stle jen uvatNaute se ekat a tit se. Pokud mte ve a hned, stane se poten rutinou.4. Sedt jen na sedadle spolujezdcePevezmte odpovdnost za svj ivot a ite ho sami.5. Strach z vlastnho nzoruNaute se nahlas ci, co si myslte. Nemuste mt vdy pravdu, o to ale peci nejde.6. Ano, jistNaute se kat NE.7. ivot bez plynutKdy naposledy jste byli tak zabrni do innosti, e jste zapomnli na as? m vce takovch chvil proijete, tm astnj budete.8. Neuzaven minulostMinulost vs vdy dostihne. Vdy ve ukonete a uzavete. HODINKY STEJN NEBEZPEN JAKO CIGARETY?Snad jen mlokdo dnes pochybuje o tom, e cigarety mohou bt skryt zabijci. Ale ji jen mlo lid si uvdomuje, e podobnm zabijkem je stres. Stres se vytv v situacch, kdy se vci dj jinak, ne je nae oekvn. Jednou takovou situac je, kdy se as vyvj jinak, ne jsme chtli (a to ji rychleji, nebo pomaleji). V takov chvli se lid dostvaj do stresu.Dnen doba je na as nesmrn nron. Nehraj roli ani dny, ani hodiny, ale asto jsou to minuty a nkdy dokonce ji i vteiny. Zmny jsou tak m dl tm rychlej a astj.as mme pomoc hodinek. Dnen technologie dok vyrobit hodinky, kter jsou pesn na milisekundy. m pesnj hodinky lovk m, tm vt pocit kontroly nad asem. Bda ale, kdy se na hodinkch uke, e ji minutu nesth. Tm se z hodinek stv siln kladivo, kter lidi neustle ubj.Pokud noste hodinky, snate se na n dvat co nejmn. Ideln je nemt hodinky vbec. J osobn nenosm hodinky ji nkolik let a musm ci, e as m nade mnou ji velmi malou moc.Snate se i vy vymanit se z podru asu a svch hodinek. Nedvejte si pesn termny na minutu. Vm, e dnes je pesnost vyadovna opravdu na minutu a kdy pijdete na schzku ji o 2 minuty pozdji, dvaj se na vs asto velmi opovrliv. Tm samozejm se v stres zvyuje. Proto je lep msto pijdu v 10:00 domluvit se kolem 10. Nenechte se natlait do pesn minuty. Vte, e se nikdy nic nestane, kdy si dte vt asov rozpt. Vy sami se zklidnte a opravdu tm nic nezkazte. 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuPokud chcete na svm vztahu opravdu pracovat, pak bychom doporuovali prostudovat si svj tzv. korelt, tj. jak vae dva Astrotypy spolu souznj a kde naopak je potencil konflikt. Pokud budete mt zjem, mete se u ns objednat na konzultaci.Dobr den,uvauji o zmn zamstnn. Narodil jsem se 2.5. 1986 v 10 hod v Praze. Chci pracovat jako texta v reklamn agentue. Mete mi ct, jestli je toto zamstnn pro m vhodn? Dkuji,JardaDobr den Jaroslave,V Astrotyp je nsledujc:Mte velmi siln energie Ohn a Zem. Dle mte i energii Deva. Kombinace tchto energi je mon vyut v reklam pomrn dobe. Jen je dleit vdt JAK.Devo vm umouje bt kreativn a pichzet s velmi dobrmi a novmi npady. Je to inovtorsk energie. Proto vae npady mus bt neotel, nov. Mus ale tak odpovdat energii ohn. Tj. tyto npady mus bt strhujc, mus ostatn zaplit, vzbuzovat zjem a jakousi touhu. Co je pro prodejn reklamn text tm ideln. Nicmn mte v Astrotypu Hada. Vae texty tak mus bt velmi chytr a mus dvat velk smysl. Pokud by vs nkdo tlail do povrchnosti a hlouposti, pak budete neastn. Zrove Had je velmi zkoumav. Proto byste si vdy ml dan tma dn nastudovat, ovldat ho. Ve ve va prci mus smovat k dokonalosti.Energie Zem pak bude vyadovat, aby se vae texty opraly o fakta a realitu. Take dn plan vmysly. Vzhledem k tomu, e jsem vce jak 20 let psobil v reklam, j osobn bych vs s tmto Astrotypempijal.Ven ernkovi,Chtla bych vm moc podkovat za Happyweek. Dky vaim lnkm mm v mnoha oblastech ivota nyn jasno a mj ivot daleko vce plyne, ne ped tm. Moc za to dkuji.V souasn dob se mi podailo najt (jak doufm) opravdovou lsku. Jsme s partnerem ji vc ne rok, ijeme spolu v jeho byt a uvaujeme o svatb. Zaala jsem uvaovat, e bych chtla n vztah njak podpoit pomoc Feng Shui. Dala jsem nm do lonice dv erven svky. Kdysi jsem se doetla, e slo DVA podporuje vztahy. Ale vm, e vy jste psali jet o dalm pravidle, kter je dleit. Mete mi tedy, prosm, napsat, jak vztah podpoit?MarieDobr den Marie,dkujeme za v dotaz. Ano, mte pravdu, e slo dva podporuje energii vztah. Dleit ale je si uvdomit, co to je energie vztah. Jde o energii spojen dvou partner, tedy dvou odlinch energi. Jejich spojen m tak vytvoit JEDNO. Je to stejn, o em jsme si psali v minul kapitole TaoTe inguo Jinu a Jangu.Z toho vyplv, e energii vztahu podpote vdy dvojic dvou rznch pedmt, kter spolen vytv jedno. Nesm se tedy nikdy jednat o dv stejn vci jako nap.: dv stejn svky, dva stejn hrneky apod. Ideln je, kdy tyto dv vci pat k sob: hrneek a podlek, dv rzn svky na svcnu atd.Take opravdu dvejte pozor na to, abyste vedle sebe nedala dv stejn vci. Tm nevytvte energii partnerstv. Jen zdvojujete energii t jedn vci.Co se te umstn v interiru. Lonice je kadopdn velmi vhodn pro podporu partnerskho vztahu. Tam by tedy podpora mla vdy bt. Dle se vyuv msta tzv. Gua 2, kter je vdy v pravm vzdlenm rohu mstnosti pi pohledu ode dve, kdy do mstnosti vstupujete.VLKZEM+TYGRDEVO+OHE+ZEM0HADOHE-HADOHE- 5. www.akademiestesti.webs.comHAPPILLIONAIREZVDAV ZAMSTNANCIJist vte, e hlavnm pilem kadho byznysu jsou vdy lid. Proto mt ty sprvn lidi na sprvnch mstech je opravdu klem k spchu v podnikn. Pi hledn tch sprvnch lid asto uvaujete o vhodnch talentech, znalostech a dovednostech, kter by mli mt. V nkolika rznch vzkumech bylo prokzno, e k velmi dleitm vlastnostem dobrch pracovnk pat ZVDAVOST. Ukzalo se, e zvdav lid jsou v mnoha aspektech lep, ne jejich nezvdav kolegov.Dvaj se rdi kolem sebeBn firmy asto hled na to, jak a co dl konkurence. Tm si vak vytvej velmi zk zorn pole monost. Nejlep npady toti pichzej z jinch zdroj, z jinch odvtv. Zvdav lid se asto zajmaj o rzn vci, kter s jejich byznysem pmo nesouvis a asto tam nachzej velmi zajmav inspirace.asto siln pouvaj ve jako svj hnac motorVe je jednou z velmi silnch pozitivnch energi. Pat k elementu ohn. Jak se k: zahoet pro nco. Toto zahoen je velmi dleitou podmnkou spchu. Bez tto energie se jen velmi tce dosahuje cl.Tito lid se tak velmi rdi a velmi hluboce pono do sv prce a jdou daleko vce do hloubky, ne jejich nezvdav kolegov. Jejich prce je tak daleko lpe propracovan, detailnj. To jim t umouje sledovat daleko vce souvislost, kter jsou pro spch dleit. Pokud jste pro nco opravdu zapleni, pak pro vs as ani pekky nehraj roli. Dokete se o vci zajmat daleko vce ne ostatn. Vniv obchodnci maj vdy lep vsledky, ne ti, kte prodvaj podle pruek Jak se stt nejlepm obchodnkem.Pro vniv lidi je tak spch asto osobn motivac, kter jim pin osobn uspokojen. Prci tak asto nepovauj za prci, ale za nco, co je neskuten bav.Neustle zdokonaluj sv schopnosti a rozvj svj talentNaden je velmi dleitou energi pro dokonalost. m vce jste do neho zapleni, tm vt dokonalosti pak ve sv prci dosahujete. Zvdav lid jsou tak asto kvalitativn lep v prci, ne ostatn pracovnci.Dvaj se na vci z rznch perspektivZvdavost je ene k tomu, e se rdi na dan problm dvaj z rznch stran. Ani ne tak proto, e mus, ale prost proto, e jsou zvdav. Tm pak pichzej vce s novmi npady, ne ostatn lid.Jsou spokojen, kdy jsou nespokojenBt jen v pohod, klidu a ctit se stle spokojen, zvdav lidi znervzuje. Chtj stle provat urit diskomforta proto se rdi pohybuj mimo svoji komfortn znu. Opt je zde velkm motorem jejich zvdavost. Nut je poutt se do novch vod a hledat nov zpsoby. Jsou to ideln pracovnci pro vytven zmny ve firm. Pro n nen zmna nejistota, ale naopak cesta kupedu. 6. www.akademiestesti.webs.comKVTINYKvtiny a rostliny jsou krsn. Jsou pjemnm nstrojem, jak vs dret ve spojen s prodou. Jsou ideln pro propojen energie venku s interirem. Rostliny veho druhu pat obecn k elementu Devo. Tato energie pin do interiru svest, volnost, zdrav, erstvost. Je vak dleit, aby vechny rostliny ve vaem interiru byly velmi dobe udrovan a v co nejlepm stavu. Energie deva m velmi siln vliv na kvalitu vaeho zdrav. Proto nesm v interiru bt dn nemocn kvtiny, ani povadl, i schnouc. Takov kvtiny co nejdve uzdravte, nebo je dejte pry. Rozhodn by v interiru nemly bt dn uschl i zvadl kvtiny. Ty pin do interiru energie smrti a mohou mt opravdu vliv na zhoren vaeho zdrav a bytek va energie.Kad rostlina m vak i sv specifick energie. Rostliny, kter asto a hodn kvetou, pin svmi kvty do prostoru energii ohn. Aktivuj tak energie v dan mstnosti a dodvaj j Jang. Jsou tak vhodn pro mstnosti, kde chcete bt aktivn. Mohou to bt spoleensk mstnosti, herny apod.Rostliny by mli mt pokud mono zaoblen a tlust listy. Ty pin silnou energii zdrav a expanze. Mli byste se naopak vyhnout rostlinm s dlouhmi a piatmi listy. Ty naopak pin energii velmi dravho Jangu a mohou vytvet i pocit nebezpe a boje. Rozhodn nen vhodn mt v mstnosti rostliny s velkmi trny i bodlinami. Ty naopak mete vyut pro ochranu prostoru zven. Nap. na venkovnm parapetu okna, i kolem dve. Ale opravdu jen v ppad, e potebujete zvit ochranu svho domu i bytu.Co se te nap. kaktus, tak ty nejsou pli vhodn. Nco jinho je, pokud nap. kaktusy sbrte. Pak je dleit, abyste je mli vystaven ne jako jednotliv rostliny, ale jako ucelenou sbrku. Tm se jejich energie mn.Velmi dleit pro zdravou a erstvou energii v interiru jsou erstv ezan kvtiny. Ideln je mt v mstnosti kvtiny, kter prv rostou venku. Hezk je mt nap. kytici z natrhanch lunch kvt apod. Kadopdn mjte co nejvce doma erstv kvtiny, protoe se tm neustle obnovuje erstv a zdrav energie. Dleit je, aby byly v dobrm stavu, v ist vod. Neustle je obmujte.Dleit je mt sprvn nastaven kvtiny v lonici. Pli mnoho rostlin nen vhodn pro dobr a zdrav spnek. Proto byste jich zde nemli mt mnoho. Vzhledem k tomu, e lonice m podporovat partnersk vztah, je dobr, kdy kvtiny budou tvoit pr a tm energii vztah...</p>