Click here to load reader

Obstetrik Muayene

 • View
  6.465

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBSTETRİK MUAYENE-OBSTETRİK TAKİP

Text of Obstetrik Muayene

 • 1. OBSTETRDE TAKP DR.BAHR YILDIZ

2. Gebeliin tans

 • Gebelikten phelendiren bulgu
 • ve ikayetler
 • Gebelik olasln arttran bulgular
 • Kesin gebelik bulgular

3. Bulant, Kusma Mesanede irritabilite Halsizlik Adetin gecikmesi Gslerde deiklikler Vagina mukozas ve servikste konjesyon(Chadwick) Cilt deiiklikleri Fetal hareketlerin hissedilmesiGebelikten phelendiren bulguve ikayetler 4. Karnn bymesi Uterusta deiiklikler(Hegar, Piskacek) Servikste yumuama(Goodell) Braxton-Hicks kontraksiyonlar Fetusun palpe edilmesi Biokimyasal testler (HCG, progesteron) Gebelik olasln arttran bulgular 5. Biokimyasal testler Sinsisiyotrofoblastlardansalglanan glikoprotein subunit hCG iin spesifik Fertilizasyondan 6-9 gn sonra (+) doubling time = 1.5 2 gn (21-70 gnler) 70. gn maksimum 120. gn minimum (5 20 mIU/ml) drarla atlr h umanC horionicG onadotropin (hCG) 6. Fetal hareketin palpe edilmesi Fetal kardiak aktivite Ultrasonografi ile Fetusun grnmesi Kesin gebelik bulgular 7. Kesin gebelik bulgular FETOSKOP 8. Kesin gebelik bulgular Gest. kese - 4 hafta Yolk sac 5 hafta FKA 6 hafta Fetal pol > 6 hafta 9. -para : abortus snrn (20. GH) aan doumyapm olmak -gravid : gebeliin akbeti ne olursa olsun gebekalm olmak

 • Nullipar
 • Primipar
 • Multipar
 • Nulligravid
 • Primigravid
 • Multigravid

Terminoloji 10. Trimester 0 - 14 hafta 1. trimester 14 - 28 hafta 2. trimester 28 - 42 hafta3. trimester Terminoloji 11. GEBELN TAKB Annede sistemik hastalk varl Obstetrik yk Gebelik haftasnn saptanmas Rutin serolojik ve hematolojik testler Detayl fetal ultrasonografi Doum ncesi (antepartum) fetal iyilik hali 12. Naegele kural Gebelik haftas hesaplanmas Gebelik SAT itibaren 280 gn (40 hafta)MDT = Gn+ 7 ; Ay 3; Yl+ 1 rnek SAT: 10. 6. 2004 MDT: 10+ 7 . 6- 3 . 2004+ 1 MDT: 17. 3. 2005 SAT: 28. 6. 2004 MDT: 28+ 7 . 6- 2 . 2004+ 1 MDT: 5. 4. 2005 13. Fetal hareket Primipar 20. hafta Multipar 16. hafta Fundus - Pubis ykseklii Ultrasonografi Birinci trimester 1 hafta kinci trimester2 hafta nc trimester 3 hafta 14. Fundus Pubis ykseklii 15. Pundus - Pubis ykseklii 18-32 haftalar aras gebelik haftas3 cmFP mesafesi byk polihidramnios makrozomi oul gebelik yanl GH FP mesafesi kk oligohidramnios IUGG yanl GH 16. Rutin serolojik ve hematolojik testler Kan grubu; Rh drar kltr Tam idrar tahlili (TT) Hbg, Htc Trombosit says T oxoplasmaO thersR ubellaC MVH erpes(TORCH) (Rubella IgG) HBsAg SifilizPap smear l test (MS-AFP, Estriol, -hCG) 17. Rutin testler ve takip skl Zaman Test lk bavuru (Mmkn olan enerken zaman) Hgb veya Htc TT, idrar kltr Kan grubu, Rh;indr. Coombs Rubella IgG Sifliz PAP smear HBsAg 8-18 Ultrasonografi; NT testi Amniosentez, CVS 16-18 l test veya MS-AFP 26-28 GDM taramas (50 g ile) 28 ndr. Coombs tekrar Anti-D 32-36 Ultrasonografi Hbg veya Htc tekrar 18. lk muayene

 • Tam sistemik muayene
 • Vaginal USG
 • Risk analizi
 • Hikayede;
  • Kanc gebelik?
  • Daha nce riskli gebelik var m?
  • Gebelik haftasnn ne olduu?
  • Tahmini doum tarihi

19.

 • Kan grubu
 • Hbs ag
 • Meme muayenesi
 • Pap smear
 • Kan basnc
 • neriler...

20. drar analizi

 • drar tetkiki, kltr (100.000 koloni),
 • nitrit (%50)
 • Asemptomatik bakteriri erken douma ve pyelonefrite neden olabilir.
 • Uygun antibiyotik balanmaldr .

21. Hb, Htc takibi

 • Tm gebeler anemi iin Hb, Htc dzeyleri 1.prenatal vizitte taranmaldr.
 • Fe eksiklii anemisi erken doum ve dk doum arl ile ilikilidir.
 • Htc %34
 • Hb 11g/dl
 • Eritrosit 3-5 milyon

22. Rh uyumazl

 • Kan grubu Rh(-) annenin, ei Rh(+) kan grubundan ise kan uyumazlndan bahsedilir.
 • ndirekt coombs testi yaplr.Takibe alnr.

23. Rh uyumazl

 • 28.haftada.Coombs (-) iseanti D immnglobulin yaplr.300mcg.
 • Doumdan sonra Rh (+) ocuu olan anneye 72 saat iinde tekrar Rhogam nerilir.120-300mcg.

24. l tarama

 • Daha nce spontan dkleri olan
 • Genetik bozukluu olan ocuk dourma hikayesi olan
 • Aile hikayesinde genetik bozukluk hikayesi olan kiilere
 • l tarama testi nerilir.

25. l tarama

 • Tm gebe kadnlar nral tp defekti, trizomi asndan aranmal
 • Down sendromlu ocuklarn annelerinin %25-35i35 yan zerinde; %70-80i gen anne ocuklardr.
 • l testte Down s. %60 yakn yakalanr. (%5 yalanc +)

26. l tarama

 • AFP, HCG, E3 baklr.
  • NTD; AFP yksek kar.
  • Down sendromunda; AFP ve E3 dk, HCG ise yksek beklenir.
  • 3l testin sonucuna gre ( 1/270 ) amniosentez tan iin nerilir.

27. USG

 • 14. haftadan nce erken USG gestasyonel ya
 • 10-14.haftalarda down s. iin ense kalnl( ~3mm) ve nazal kemik dansitesi(22. Hf EKO)
 • 18.ve20.hf.da yapsal anomali aratrlmas iin USG ile tarama yaplr.

28. Ultrasonografi 29. Ultrasonografi 30. Ultrasonografi 31. Amniosentez ve korion vills biyopsisi

 • Riski yksek gebelere uygulanr.
 • Yaplmasna karar vermeden nce USG ve serum taramalar yaplmaldr.
 • Amniosentez gebeliin 15.haftasnda uygulanabilir ve %0.05 spontan dk riski vardr.
 • Korion vills biyopsisi 10-12 haftada uygulanabilir ve %1-%1.5 spontan de neden olur.

32. Rahim tahliyesi

 • 10 haftaya kadar ebeveyn isterse
 • Uzman yada uzman gzetiminde (menstrel reglasyon)
 • 10 haftadan sonra annenin hayat,ocuun maluliyeti, salksz nesiller
 • uzman tarafndan hastanede

33. Rahim tahliyesi

 • ACL:
 • Ar kanama
 • Servikal os ak
 • Abortus inkompletus
 • 24 saat iinde il salk mdrl

34. Gestasyonel diabet

 • Gebelerin~%7sinde olur.
 • Genellikle gebeliin 3.trimesterinde ortaya kar.

35. Glukoz tarama testi

 • Genellikle gebeliin 24-28.hf.da yaplr.
 • 50gr glikoz 200ml su ile iiriliyor
  • 1.saat sonra k.>140 ise tarama (+) kabul edilir ve OGTT yaplr.
  • Yksek risk, aile hik(+) ise,>130 ise gene (+) kabul edilir.
  • Taramada k.>180-200 ise,OGTT yaplmaz, GDM var demektir .

36. Yksek riskli gebeler;

  • leri maternal ya, GDM hikayesi, glukozri
  • Gebelik ncesi yksek BMI, ailede diabet(+)
  • B-adrenerjik ve k.steroid ila kullanm
  • Daha nce makrozomik veya l doum
  • Polihidramniozu bulunmas

37.

 • OGTT: 100gr glukoz ile yaplr
 • En az 2 deer yksek bulunacak.

155 180 95 75gr 140 155 180 95 100gr 3.saat 2.Saat 1.Saat Alk Glikoz mg/dl 38.

 • Takip;hf.da 2 kez tok, 2 kez a k. takibi neriliyor.
 • Gebelikte glisemi hedefleri;
  • Alk 60-95
  • 1.saat tokluk 100-140
  • 2.saat tokluk 80-120
  • Gece 80-100
  • Doum 60-100mg/dl. olmas nerilir.
  • OADler kontraendike, inslin nerilir .

39. Hipertansiyon

 • TA140/ 90 mmHg
 • Diretikler kontrendike
 • PREEKLAMPS
 • HT+proteinri + dem

40. 20. Gebelik hf.dan nce 20. Gebelik hf.dan sonra Protenri, yokveya sabit Yeni veya artm proteinri,artm KB veya HELLP snd.* Proteinri i Proteinri yok Kr. HT Kr. HTa eklenmi preeklampsi Preeklampsi GestasyonelHT KB >140/90 41. Enfeksiyonlar asndan tetkikler

 • HIV:
  • Anti HIV baklr.
  • Tm gebe kadnlara 1.trm.da HIV testi yaplmas nerilir.(Kant A)
  • Yksek risk altndaki kadnlara 3.trm.da tekrar test nerilir.
  • Fetusa gei hakknda bilgilendirilmelidir.

42. Enfeksiyonlar asndan tetkikler

 • Hepatit B :
  • Tarama 1.prenatal vizitte HBsAg ve anti HBs baklr.
  • Yksek riski olanlar alanabilir ve doum ncesi HBsAg ne tekrar baklr.
  • taycs annelerin bebeklerine doum sonras a ile serum uygulamas yaplr

43. Enfeksiyonlar asndan tetkikler

 • Hepatit C:
  • Anti HCV baklr.
  • zellikle yksek risk altnda olanlara baklmas nerilir.
  • Vertikal gei hepatit C iin %8.

44. 45. Enfeksiyonlar asndan tetkikler

 • TORCH taramas:
  • Toksoplazma
  • Rubella

Search related