of 24 /24
SPIS ROZDZIALI PRZYCZYNY "WOJNY PRUSKIEJ" l POTENCJAL STRON . 25 Ogólneprzyczynypolityczne "wojny pruskiej" 25 Teatrwojny 28 gospodarczy stron 37 Królestwa Polskiego i stanów Prus Królewskich . . 40 Prus ..................... . 58 akcenty i sytuacji Polski i Prus u 1519 roku 62 ROZDZIALII PIERWSZA FAZA OFENSYWNYCH MILITARNYCH POLSKI l STANÓW PRUS KRÓLEWSKICH (DO MARCA 1520 ROKU) . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pierwsze przygotowania militarne Polski i stanów Prus Królewskich 1519 roku . Przygotowania wojenne wielkiego mistrza Albrechta 71 1519 roku 78 decyzje o wojennych przeciwko Prusom 81 Pierwsze wojenne wielkiego mistrza Albrechta . 89 Uderzenie polskich na i Prusy Górne . 91 Zmiana koncepcji militarnej strony polskiej po Braniewa przez wielkiego mistrza 96 Pierwsza kontrakcja wielkiego mistrza: Braniewa oraz skutki tego 99 Pierwsza próba przez wojska hetmana Firleja l 06 Ograniczone i wojenne w Pomezanii, na Mierzei i w ziemi . . . . . . . . . . . . . . 117 (Melzaku) przez pierwsza próba Braniewa przez wojska Firleja . 119 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykładowy rozdział książki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyżackim z lat 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

Wojna pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u

Embed Size (px)

Text of Wojna pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u

 1. 1. SPIS TRECI WSTP I ROZDZIALI PRZYCZYNY "WOJNY PRUSKIEJ" l POTENCJAL STRON WALCZCYCH . 25 Oglneprzyczynypolityczne "wojnypruskiej" 25 Teatrwojny 28 Potencja gospodarczy stron walczcych 37 Wojskowo Krlestwa Polskiego i stanw Prus Krlewskich . . 40 Wojskowo Prus Krzyackich ..................... . 58 Gwne akcenty midzynarodowej i wewntrznej sytuacji Polski i Prus Krzyackich u schyku 1519 roku 62 ROZDZIALII PIERWSZA FAZA OFENSYWNYCH DZIALA MILITARNYCH POLSKI l STANW PRUS KRLEWSKICH (DO POOWY MARCA 1520 ROKU) . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pierwsze przygotowania militarne Polski i stanw Prus Krlewskich jesieni 1519 roku . Przygotowania wojenne wielkiego mistrza Albrechta 71 jesieni 1519 roku 78 Toruskie decyzje o dziaaniach wojennych przeciwko Prusom Krzyackim 81 Pierwsze kontrposunicia wojenne wielkiego mistrza Albrechta . 89 Uderzenie si polskich na Pomezani biskupi i Prusy Grne . 91 Zmiana koncepcji militarnej strony polskiej po zajciu Braniewa przez wielkiego mistrza 96 Pierwsza kontrakcja wielkiego mistrza: zajcie Braniewa oraz skutki tego posunicia 99 Pierwsza prba oblenia Paska przez wojska hetmana Firleja l 06 Ograniczone dziaania i posunicia wojenne w Pomezanii, na Mierzei Wilanej i w ziemi chemiskiej . . . . . . . . . . . . . . 117 Zajcie Pienina (Melzaku) przez zaog braniewsk; pierwsza prba oblenia Braniewa przez wojska Firleja . 119 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 2. 2. -------6 SPIS TRECI Akcja ofensywna si mazowieckich w poudniowej strefie Prus Krzyackich (uty 1520 roku); wpyw postawy Wielkiego Ksistwa Litewskiego 123 Nowe koncepcje strategiczne dowdztwa polskiego (luty 1520 roku) 129 Przybycie pierwszych si polskich na Warmi; postawa Albrechta wobec planu ataku polskiego na Prusy Dolne . 132 Wyprawa wojsk hetmana Firlel'a na warmiskie Pienino i do zachodniej czci Prus Do nych . . . . . . . 135 Odwrt wojsk Firleja spod Paska i zakoczenie jego pierwszego oblenia 139 Ponowne zajcie Pienina przez Zakon . 141 RoznziAL III OFENSYWNE DZIAANIA POLSKI I GDASKA NA LDZIE I MORZU WIOSN 1520 ROKU 145 Oblenie i zdobycie Kwidzyna . 145 Pierwsze dziaania si wodnych Gdaska 151 Obsadzenie miast Warmii przez zaogi polskie 153 Polskiekoncepcjewojennewiosn 1520roku. 161 Ponowne oblenie izdobycie Paska . 163 Operacje wojsk mazowieckich w poudniowej strefie Prus Zakonnych . 166 Marsz wojsk polskich wzdu brzegw Zalewu Wilanego w maju 1520 roku 168 Wojska polskie pod Krlewcem; zawarcie rozejmu zAlbrechtem 176 ROZDZIA IV PRBY ROZJEMSTWA I PERTRAKTACJI POKOJOWYCH W 11WOJNIE PRUSKIEJ" (DO POOWY 1520 ROKU). 185 Pierwsza prba pokojowego porednictwa papieskiego 185 Geneza porednictwa ksit Rzeszy i Ludwika wgiersko-czeskiego 188 Pierwsza faza rokowa Zygmunta z obcymi poselstwami wToruniu{kwiecie-pocztekmaja 1520roku) . 192 Druga faza rokowa Zygmunta z obcymi poselstwami w Toruniu (maj 1520 roku) 199 Geneza bezporednich rokowa Polski z wielkim mistrzem w Toruniu . . . . . . . . . . . . . . . 203 Toruskie rokowania Polski zAlbrechtem . 209 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 3. 3. SPIS TRECI ROZDZIA V SYTUACJA POLITYCZNA I FINANSOWA ZAKONU WPIERWSZEJPOOWIE 1520ROKU ............... 219 Starania Zakonu o pomoc zbrojn w Danii ................. . ~cja.organ~zowania odsieczy w Rzeszy przez przedstawicieli Wielkiego mistrza .................................... . Sfinalizowanie ekspedycji grupy zacinych z Rzeszy przez terytorium Danii . . ....................... . Postawa Moskwy w pierwszym etapie "wojny pruskiej" Stanowisko inflanckiej gazi Zakonu wobec pocztkw ,,wojny pruskiej" Postawa krla rzymskiego Karola V wobec "wojny pruskiej" (do poowy 1520 roku) .............................. . ROZDZIA VI OBLENIE BRANIEWA PRZEZ WOJSKA POLSKIE I INICJATYWAMILITARNA ZAKONU (LIPIEC-WRZESIE 1520 ROKU) ........ . W okresie rozejmu Polski z Zakonem (12 czerwca- 4lipca 1520 roku) Wycofanie si armii polskiej spod Krlewca i rozpoczcie oblenia Braniewa Wypad wojsk Zakonu do wschodnich Mazur i pnocnej strefy Ksistwa Mazowieckiego . . . . . . . . . ..... . Wypad czci wojsk hetmana Firleja do Prus Dolnych; dziaania polskie w zachodniej strefie Mazur Pierwsza wyprawa wielkiego mistrza na LidzbarkWarmiski i jej konsekwencje Prba Zygmunta intensyfikacji dziaa wojennych w enocnej strefie Prus (sierpie- pocztek wrzenia 1520 roku) Zmiana gwnodowodzcego armii polskiej i zakoczenie oblegania Braniewa Zatargi obu stron o wymian jecw ROZDZIA VII PRBY ROKOWA POKOJOWYCH ZAKONU I POLSKI (LATO- POCZTEKJESIENI 1520 ROKU); STOSUNEK CZYNNIKW ZEWNTRZNYCH DO OBU STRON WALCZCYCH .. Lipcowyepilogrokowa toruskich .. 219 223 226 230 233 236 241 241 243 253 255 257 266 268 272 277 277 Prba mediacji Jana von Rechenberga i biskupa Dobenecka . 281 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 4. 4. 8 SPJS TRECI Stosunki Polski z papiestwem i Cesarstwem (ato- wczesna jesie 1520 roku) . . . . . . . . 285 StosunekMoskwy, Danii i Inflant do Zakonu (lato- wczesna jesie 1520 roku) . . . . . . . . 290 ROZDZIA VIII JESIENNA OFENSYWA ZACINYCH ZAKONU Z RZESZY NA POMORZU GDASKIM I WOJSK WIELKIEGO MISTRZA NA WARMII. 297 Koncentracja wielkiej armii zacinych Zakonu w Rzeszy u schyku lata 1520 roku . 297 Uderzenie wielkiego mistrza na rodkow Warmi i oblenie Lidzbarka (do koca padziernika 1520 roku) . 304 Przygotowania polskich si zbrojnych wWielkopolsce przeciw armii zacinych Zakonu 312 Atak armii zacinych krzyackich na zachodni Wielkopolsk i poudniowe Pomorze Gdaskie; prby kontrakcji wojsk polskich 319 Akcja armii zacinych krzyackich pod Gdaskiem i jej klska 327 Odzyskanie orodkw miejskich na Pomorzu Gdaskim przez stron polsk 337 Dziaania wojenne wielkiego mistrza na Warmii w listopadzie 1520 roku 340 ROZDZIA IX IMPAS W DZIAANIACH MILITARNYCH STRONY POLSKIEJ U SCHYKU 1520 ROKU l PRZEJAWY OFENSYWNEJ AKCJI ZAKONU W POCZTKACH ROKU 1521 351 Dno dowdztwa polskiego do zabezpieczenia miast na Powilu i poudniowej Warmii . . . . . . . . . . . . . . . 351 Zaamanie si ofensywnej akcji polskiej w Prusach Zakonnych i na Warmii 354 Wycofanie si Ksistwa Mazowieckiego z akcji wojennej przeciwko Prusom Zakonnym 358 Wypad wojsk Zakonu na rodkow Warmi; zamiar ich pochodu do ziemi lubawskiej 360 Koncentracja si polskich w Prusach Grnych i na poudniowej Warmii pod wodz nowego hetmanaJakuba Scygniewskiego . 366 Pochd wojsk Zakonu do ziemi lubawskiej i na Mazowsze pockie; przeciwdziaanie wojsk hetmana Scygniewskiego 369 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 5. 5. SPIS TRECI 9 Trudna sytuacja militarna Polski na rodkowej i poudniowej Warmii u schyku wojny 375 Brak pomocy finansowej dla Zakonu z Inflant i Moskwy . . . . . 378 "Wielki napad" wojsk Zakonu na Elblg . . 380 Prba akcji militarnej Zakonu na wodach Zalewu Wilanego i kontrakcja si gdaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Poowiczne uoenie stosunkw Zakonu z Ksistwem Mazowieckim . . . . . . . . . . . . . 391 Epilog werbunku wielkiej armii zacinych Zakonu w Rzeszy 392 RoznziALX ROKOWANIA POKOJOWE POLSKI Z ZAKONEM OD JESIENI 1520 ROKU; ,,KOMPROMIS TORUSKI" Z 5 KWIETNIA 1521 ROKU. 397 Prba mediacji pokojowej ksicia legnickiego Fryderyka ielektora brandenburskiegoJoachima jesieni 1520 roku . 397 Kulisy mediacji Cesarstwa iWgier ....................... . Rokowania pokojowe w Toruniu i Prabutach . "Kompromis toruski" z5 kwietnia 1521 roku ............... . Wprowadzenie w ycie postanowie rozejmu toruskiego w kwestii zacinych; ostatnie aneksje terytorialne 407 411 430 wielkiego mistrza 435 ROZDZIALXI OGLNA CHARAKTERYSTYKA "WOJNY PRUSKIEJ" ZLAT1519-1521 441 Dominujca rola zacinych; podrzdny udzia pospolitego ruszenia 441 Artyleria ogniowa 454 Rola floty Gdaska, Elblga i Zakonu . 464 Strategiaitaktyka wojsk Polski iZakonu. 472 Koszty finansowe "wojny pruskiej" 481 Skutki "wojny pruskiej" 484 ANEKS 493 Zestawienie rotmistrzw oraz rot konnych i pieszych polskich . 493 Wykaz rotmistrzw krlewskich i liczebno ich rot we wrzeniu 1520 roku . . . . . . . . . . . . . . 498 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 6. 6. ------10 SPIS TRECI WYKAZ SKRTW 499 SPIS ILUSTRACJI 501 BIBLIOGRAFIA 502 INDEKS NAZW OSOBOWYCH . INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 512 521 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 7. 7. WSTP w:roku 1983 (recte: 1984) ogosiem wWydawnictwie 11Pojezierze" obszer niejsz monografi stanowic pocztek peniejszych bada nad genez krakowskiego aktu hodu pruskiego 1525 roku 1 Praca ta obja zagadnienia walki politycznej i dyplomatycznej toczonej od schyku XV stulecia do koca 1519 roku przez Polsk jagiellosk z ostatnimi wielkimi mistrzami wlennych Prusach Krzyackich- ksiciem saskim Fryderykiem Wettynem (1498-1510) i margrabi brandenburskim - ksiciem Albrechtem Hohenzollernem-Ansba chem (od roku 1511). Bya to walka o pen realizacj warunkw traktatu to ruskiego 1466 roku. Polska prowadzia j gwnie dla zagwarantowania naj bardziej yciowych interesw gospodarczych przy ujciu Wisy, to jest dla utrzy mania penej wadzy nad Prusami Krlewskimi wraz z Gdaskiem, a przy jednoczesnym skrpowaniu niezalenoci zakonu krzyackiego traktowanego jako faktycznego lennika Krlestwa Polskiego we wschodniej czci Prus, bez dnoci do cakowitego zlikwidowania korporacji zakonnej. Walka ta nabraa wpeni charakteru midzynarodowego na skutek wczenia si do niej od roku 1510 papiestwa i Habsburgw w czasach cesarza Maksymiliana I Habsburga (do roku 1519). Uatwiao to lawirowanie polityczne zwaszcza wielkiemu mi strzowiAlbrechtowi iumoliwiao mu znalezienie oparcia wWielkim Ksistwie Moskiewskim (rok 1517), walczcym zWielkim Ksistwem Litewskim czasw ZygmuntaJagielloczyka o zwierzchnictwo nad ziemiami pnocnej Rusi. Co raz wyraniej te Albrecht szuka pomocy u wadcw terytorialnych Rzeszy, z Hohenzollernami brandenburskimi na czele, a wstrefie batyckiej - w Danii czasw Chrystiana II oldenburskiego. Zdecydowane przygotowania wielkiego mistrza do zbrojnej akcji nad doln Wis wsojuszu zMoskw izpomoc mili tarn zRzeszy spowodoway podjcie przez Polsk Zygmunta Starego, popiera nego wpeni przez najbardziej zainteresowane stany Prus Krlewskich, krokw obronnych. Za wspln zgod senatu isejmu koronnego oraz Rady Prus Kr lewskich wToruniu wpocztkach grudnia lS19 roku miay zosta zapocztko wane dziaania wojenne wPrusach Krzyackich, cho tylko wimi obrony wa runkw traktatu toruskiego 1466 roku. 1 M. Biskup, Polska azakon krzyacki wPrusach wpocztkach XVI wieku. (U rde sekularyzacji Prus Krzyackich), Olsztyn 1983 (recie: 1984). http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 8. 8. INDEKS NAZW OSOBOWYCH W indeksie pominito stale wystpujce hasa: Krl Polski, Zygmunt Stary, wielki mistrz Albrecht, Krzyacy. Indeks nie obejmuje przypisw ibibliografii Adrian z Gdaska, mieszczanin 390 AleksanderJagielloczyk, krl polski 37, SI Aleksandrow Wasyl, pose Wasyla III 230- 232 Altmansshofen Bertold v., prokurator szczy cieski 141 Andrzej (Enderres), puszkarz zKrlewca 461 Anger Jerzy, dowdca zacinych krzyac kich 226, 228, 229, 2S3, 308, 341, 346, 436,4S3 Angermiinde Filip, rajca gdaski 333 Anna, ksina mazowiecka 77, 123, 127, 26S, 3S9,391 Aron, zaciny krlewski 498 Bach Klaus v., komtur 227-229, 292, 297- 303,308,309 Bakos Tomasz, arcybiskup ostrzyhornski 399,401,42~42S,431 Balbo Hieronim, pose wgierski 78, 408 Balleki Mikoaj, rotmistrz krlewski 366, 443, 447 Baliski Jan, skarbnik malborski, kasztelan gdaski 72, 16S, 32S, 3S4, 367, 372, 38S- 387,389,436,44S,4S7 Baljazin W N. 21 Balunyczsky (Bolunyczki, Balyczsky) Miko aj, rotmistrz krlewski 497 Basta, rotmistrz krlewski 8S, 444, 493 BayskiJerzy, wojewoda malborski 73, 209, 210,279,327 Becher Asmus, rajca krlewiecki 208 BelerJan, pisarz krlewiecki 19, 208 Bieniaszewski Wawrzyniec, rotmistrz krlew- ski 136, 142, 143,448,493 Biernadei C. 18 Biskup M. 15, 21,22 Blankenfeld Jan, biskup rewelski i dorpacki 347,378 Blankenfeld Mikoaj, reprezentant w. mistrza wKurii Rzymskiej 422 Bogucka M. lS Bogusaw X, ksi pomorski 6S, 73, 90, 188, 196,208,303,340 Bona Sforza, krlowa polska 266 Boner Jan, upnik krakowski 97, 130, 146, 161,244,2S2,4SS,456,482 BoninJerzy, starosta lborski 188 Bank H. 18,20 Boratyski Jan, chory przemyski, rotmistrz krlewski 3S4, 371,497 Borchert Micha!, sukiennik elblski 381, 38S Borcke Chrystian, szlachcic, reprezentant elektora brandenburskiegoJoachima 190 - Otton, pose Bogusawa X90 Brackwagen Micha, rajca elblski, rotmistrz krlewski 72, 84, 102-104, 112, 115, 141, 164, 166, 181, 208, 243, 246, 380-382, 384,38S,489,494 Brzeski Pawe, chory czerski, starosta om yski 86, 12S, 242,451 - Szczsny (Feliks), wojewoda mazowiecki 86, 125,445,4S1 Brzozowski Andrzej, rotmistrz krlewski 84, 129,444,447,493,495,496,498 Bublo Maciej z Owicimia, rotmistrz kr lewski 76,444,493-495 Bugenhagen Degener, marszalek Bogusawa X 188 Buhakow Iwan, pose Wasyla lll379 Cema Achacy, podkomorzy pomorski, wt mistrz krlewski 84, 111, 136, 139, 155, 170, 175, 327, 328, 344, 357, 367, 449, 489,493,495,498 Charamow Iwan Niekrasow, sekretarz ipose Wasyla III 230, 233, 290, 291 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 9. 9. iNDEKS NAZW OSOBOWYCH 513 Chrystian II Oldenburski, krl duski li, 21, 26, 61, , 80, 83, 90, 151, 152, 220-228, 253, 293, 305, 309, 313, 342, 343, 387, 388,392,471 Ciekliski Mikoaj, rotmistrz krlewski 366, 443, 444,447,497 Cioek Erazm, sekretarz krlewski, biskup pocki 185-187,266,286,287,422 Coldra, rotmistrz krlewski 497 Czaszka, rotmistrz krlewski 444, 494 Czema Aleksander Semenow, pose Wasyla lii 231-233,281,290,291 Czystocki, rotmistrz krlewski 85, 444, 493 Daniel Zygmunt, brat krzyacki 117, 377 Dantyszek Jan, sekretarz i pose krlewski 236,238,-l-89 Darmstat Hans v., puszkarz niemiecki 463 Delbriick H. 21 Dobeneck Hiob, biskup pomezaski 59, 69, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 95, 102, 117, 145, H7, 149-151, 197, 200, 207, 208, 210- 212, 271, 272, 277-285, 294, 358, 361, 397, 406, 407, 410, 411, 417-419, 421, .J-26,427,429,435,474 Dogie/M. 18 Dohna v., rd szlachecki ze lska 69 (Donen) Baltazar, rotmistrz krlewski 251, 252,442,494,495 (Donen) Piotr v., dowdca zalogi Braniewa 251,437 Douski Pawe, rotmistrz krlewski 352, 497 . Stanisaw, rotmistrz krlewski 84, 444,447, 493,495 Dorota, mistyczka i pustelnica z Mtoww 147 Doberitz Heinz (Heine, Henryk) v., z Bran denburgii, dowdca zacinych krzyac kich 79,220-224,227-229,251,386,419, 436,437,454 Drahe Micha v., komtur zamkowy krle wiecki 208, 233, 234 . Szymon v., komtur pascki, w. komtur 180, 362 Drahnitzki Wurgel, dowdca zacinych kr lewskich 95 Drzewieki Maciej, biskup wocawski i prze myski 67,412,414,435 Drzewosicki (Drzewosicky) Jan, rotmistrz krlewski 442, 445, 494, 496 Dunin Andrzej z Prawkowic, starosta bole sawski i brzeski 326 Dunin Piotr z Prawkowic, hetman wojsk za cinych wPrusach 45 Dytrych, puszkarz z Krlewca 459, 460 Dzialyski Mikoaj, starosta brodnicki, pod komorzy dobrzyski, rotmistrz krlewski 84, 87, 93, 112, 115, 136, 137, 155, 157- 159, 167, 175, 178, 260, 373, 447, 467, 493,495,497 Dziewanawski W 20 Eberhard, hrabia zKonigsteinu 394 Egg E. 21 Ehingen Eberhard v., komtur zHocnecku 303 Eltz Jerzy v., w. marszalek 69, 236-239, 288, 290,393,394,407 Elbieta, krlowa duska 229, 388 Elbieta, ona elektora Joachima, siostra Chrystiana II 226 Emerich Fabian, kanonik dobromiejski 344, 365 Eryk, ksi brunszwicki, komtur klajpedzki 180,182,183,233,291,307,387,419 Eulenburg, rd szlachecki w Prusach Krzy ackich 69 Both (Botho) v., dowdca wojsk krzyac kich wSpopolu 154, 156, 158, 257, 262 Wendt v., starosta jezioraski 154, 15, 157, 158,362 Faber K. 12,483 Falk Krzysztof, kronikarz elblski 19 Fasolt Pawe, dowdca zamku w Prabutach 117,150,272,344,363,365,369,370 FederawJerzy, rajca krlewiecki 426 Feilitzsch Filip v., reprezentant elektora sa skiego Fryderyka 190 Ferber Eberhard, burmistrz gdaski 152, 209, 328,329,357,413,428,438,458,489 Ferreri Zachariasz, legat papieski, biskup gar cleski 185, 186, 201, 205, 280, 286, 422, 438,487 Festenberg (Westenberg, Festenburg, Fir stenberg) Kraft (Craft) hrabia, brat krzy acki 172 Filip, landgrafheski 223, 299, 300 Firlej Mikoaj zDbrowicy, hetman w. koron ny, wojewoda sandomierski 17, 42, 75-77, 81-83, 87-89, 91, 95-98, 106, 110-115, 119-122, 129-139, 141-145, 151, 152, 155, 160-166, 169- 172, 174, 175, 178, 180-182, 186, 187, 191, 198, 200, 202, 204, 207, 229, 241-244, 246-248, 250- http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 10. 10. 514 INDEKS NAZW OSOBOWYCH 2S3, 2SS-260, 262-264, 266-26S, 270, 2S2-2S4, 293, 309, 313, 314, 33S, 339, 3S4-3S6, 362, 366, 414, 424, 442, 44S, 446, 4SO, 4S2, 4SS-4SS, 46S-470, 472- 474,476-47S,4S6,4SS FlaszkaJan, rotmistrz krlewski SS, 444, 44S, 494-496 Flint Adrian z Gdaska 390 -Jakub zGdaska 390 Fogelweder Leonard, kupiec krakowski, rajca SS Forstreuter K. 13, 21 Franciszek l, krl francuski 63, 64, 236, 239 Franek Hans, skarbnik w. mistrza 26S, 349 Frauenholz E. 21 Freiberg Eberhard v., prokurator tylycki 1S9, 23S,292,294,347,37S -Jan, kronikarz krlewiecki 19 Freundt Achacy, kanonik warmiski 3S3 Freyburg (Freiburg) Eberhard v., dowdca zaogi Bartoszyc 119, 133, 134, 13S, 1S4, 160, 170, 21S, 216 Friszke Fryderyk, dowdca zaogi Bartoszyc 1S9 Fryderyk, ksi bawarski 237, 23S Fryderyk II, ksi legnicki i brzeski 19, 6S, 191, 192, 197, 199, 202, 203, 2SS, 30S, 313, 31S, 31S, 340, 361, 362, 397-407, 409,410, 412-414,421-42S,430,433,4S7 Fryderyk Mdry, elektor saski 17, 6S, 1S9, 190,220,223,226,300,303,399,424 Fryderyk Wettyn, ksi saski, w. mistrz 11, 2S,26,SS-61,69, 190,211,420 Gablentz Hans v., wjt dziadowski 166, 167 Gans Baromiej, kronikarz krlewiecki 19 Garbacz Adam Jasieski, dworzanin Zyg- munta I, dowdca zaogi Dbrwna 118 GarsaerJan, burmistrz ornecki 346 Gasieniclei (Gasseniczky) Adam, dowdca wojsk mazowieckich 123 Gaspar, arcybiskup ryski 378 Gattenhofer Hans, brat krzyacki 291 -Krzysztof, kanclerz w. mistrza 13S, 20S,343, 364,36S,370,372 Gattinara Mercurino, kanclerz hiszpaski 63 Germus z Krlewca 46S Geyer Florian, pose w. mistrza 1S2, 207,407 Girej Mehmed, chan Tatarw krymskich 66, 67 Glaubitcz Melchior, wjt malborski 329 Gnojeski Lampert, rotmistrz krlewski 448, 498 -Leonard, rotmistrz krlewski SS, 44S, 493, 49S,498 Gadlewski J. R. 20 Goryczyski, rotmistrz krlewski 372 Gorynyczski Hynek, rotmistrz krlewski 497 GoztonyiJan, biskup jaureski (z Gyor) 192, 197,199,202,400 Grka ukasz, starosta generalny wielkopol ski, starosta midzyrzeclei 72, 73, 76, 190, 244,312,31S,320,340,413,414 Grski Karo/l S Grski Konstanty 14, 20 Grajewski Mikoaj, rotmistrz krlewski 496 GrajawskiJan, rotmistrz krlewski 496, 497 Gratzow Ludwik, pose mistrza krajowego Plettenberga 90 - Piotr, sekretarz mistrza krajowego Pletten berga 233, 234 Greussing Filip, brat krzyacki, dowdca Pa ska 116, 164, 166, 260, 274 Grunau Szymon, kronikarz 12, 19, 23 Grzegorz (Greger), puszkarz z Krlewca 461 Habsburg Ferdynand, arcyksi 414, 425, 431 - Karol V, zob. Karol VHabsburg - Maksymilian l, zob. Maksymilian I Habs- burg Habsburgowie 11, 39, 62-64, 238, 408, 414, 424 Harder Baltazar, dowdca zaogi w Starogar dzie Gdaskim 328 Harncarz Mikulasz (Mikoaj), rotmistrz kr lewski 443, 445, 448, 497 464, 468. 519, 520 - Wawrzyniec, rotmistrz krlewski 85, 250, 444,494-496,83,84,2S9,515,51~.518 Hasenka.mp (Hasenpot) Hermann, wjt z Bauske 134,235,294,347,364, rs Hattstein Konrad v., dowdca zacinych krzyackich 393 Hawbere Fritz, puszkarz krzyacki 333. 463 Helb Hans v., zastpca dowdcv zaogi Bra- niewa 251 HeberstrauchJan, rotmistrz krlewski -N4 Hennenberger Kasper, kronikarz 22 Henryk V111, krl angielski 63 - Modszy, ksi brunszwicki 189, 225, 303 Herbilstadt Stefan v., prok"Urator pascki 109,356 Herbst S. 15, 16, 23, 308, 348 Hesslich Bechtold, puszkarz z Krlewca 363, 461,462 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 11. 11. INDEKS NAZW OSOBOWYCH 515 Hermann, brat krzyacki 389 Heubiczs Andrzej, puszkarz z Krlewca 461 Heydeck Fryderyk v., kompan w. mistrza, dowdca zaogi Braniewa i Ornety 69, 99,101-105,109,112,114,116,119-122, 135-137, 141-143, 163, 169, 214, 249- 252, 269, 346, 349, 363, 377, 380, 419, 421 Hochberger Stefan, brat krzyacki 291 Hojmann H. H. 21 Hohenzollern Albrecht v., kardyna, arcybi skup magdeburski i moguncki 64, 189, 190, 219, 223, 224, 225, 227, 299, 320, 407 -Joachim l, elektor brandenburski 21, 26, 61, 64, 73, 81, 189, 190, 220, 222-228, 238, 297, 299-303, 320, 350, 380, 392, 397, 398, 400, 402-407, 412, 414, 422, 463, 483,486 Hohenzollem-Ansbach Anna, siostra mar grabiegoJerzego 65 - Fryderyk v., margrabia, ojciec w. mistrza AJ brechta 282 -Jan v., margrabia brandenburski, brat w. mi strza 237-239,300,407 - Jerzy v., margrabia brandenburski, brat w. mistrza 64, 65, 191, 282, 412,414, 417, 419,425,426,430,433,434,487 62, 63, 197, 292, 309, 412, 430, 433, 435, 438,~446,450,453,451,509 -Kazimierz v., margrabia brandenburski, brat w. mistrza 64, 65, 220, 225, 227, 236, 238, 288,298,299,303,320,397,400,407 -Wilhelm v., brat w. mistrza 180, 233, 291, 307,419 -Zofia v., siostra w. mistrza 65 Hohenzollernowie brandenburscy 11, 26,62, 64,65,80,81 - frankoscy 17, 21, 23,65, 397,488 Hubatsch W. 8, 11, 362 Hynek Piotr, podkomorzy kamieniecki, rot mistrz krlewski 264,442, 447, 494-496 lowski Aleksander, rotmistrz krlewski 342, 372,374,443,445,447,497 lsdbieski Piotr, notariusz krlewski 353 lsenburg Wilhelm v., hrabia, byy w. marsza lek Zakonu 61, 71, 222, 300, 302, 303, 321, 328, 329, 332, 333, 335, 336, 345, 393,394 lskrzycki Mikoaj, rotmistrz krlewski 136, 175,180,181,448,495,498 Iwan Modawianin (Ivon Moldavus, Ivon Moldavi), rotmistrz krlewski 444, 447, 496 Jagiellonka Elbieta, siostra Zygmunta 65 Jagielloczyk Ludwik zob. LudwikJagiello- czyk Jakub, komtur zamkowy wKwidzynie 147 Jan, posaniec Wasyla Ill379 -biskup hildesheimski 189 -biskup minieski 342 - brat Fryderyka, elektora saskiego, ksi 189,220,238 -Starszy, ojciecJana Zerotinskiego 168 - (Jan) Stary z Kromierzyc (Kromierya), rotmistrz krlewski 448, 495,498 JankowskiJan, rotmistrz krlewski 495, 498 -Maciej, rotmistrz krlewski 448, 494 Janusz Ill, ksi mazowiecki 77, 127, 132, 392,430 Jasieski Adam, rotmistrz krlewski 118, 496 -Piotr, rotmistrz krlewski 77, 448, 449,493, 494,496,498 Jerzy Brodaty, ksi saski 17, 188-190, 192, 220, 226, 283, 298-300, 303, 313, 399, 424,431 -z Kolonii, puszkarz 333 Joachim E. 13, 17, 18 Jochv. Albert, burmistrz kopenhaski 224, 229 Jordan Achacy, poborca krakowski i sando- mierski482 Jorg zKolonii, puszkarz 463 Kalbe Dytrych v., dowdca krzyacki wPrze zmarku 112, 117 Kampa, komornik krlewski 425, 426 Karol V Habsburg, krl rzymski 21, 62-64, 67,185,192,195,197,236-240,266,283, 285, 286, 288-290, 298, 300, 355, 357, 362, 366, 373, 393, 394, 397, 398, 404- 411, 413-416, 418, 419, 422-427, 429- 431,433-435,475,486 -Wielki, cesarz rzymski 186 -ksi zibicki, pose wgierski 404, 405 Karpow G. F. 18 KazimierzJagielloczyk, krl polski 83, 324, 464 Kempten Daniel v., puszkarz niemiecki 463 Kestner E. 13,470 Kittlitz, rd niemiecki 69 - Henryk, szlachcic z Prus Krzyackich 208, 279 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 12. 12. 516 INDEKS NAZW OSOBOWYCH Kleen Dytrych v., mistrz niemiecki, lenny ksi Rzeszy 39, 40, 65, 80, 90, 226, 228, 294,297-299,393-395 KlingenbeckJerzy, dworzanin w. mistrza 232, 233,290-292,346,364 KladzywoJan, rotmistrz krlewski 448, 496 Knebel Moryc, dowdca zacinych krzy ackich 226, 228, 229, 253, 265, 305, 349, 364,381,382,384,385,453 KnobelsdorfJan v., pose brandenburski 90, 189, 198 Knorringen Henryk v., komtur krajowy nad Adyg228 Knuth Andrzej, szlachcic, wysannik krla Zygmunta I 221 Kolberg J. 13 Kolbitz (Colwicz) Hans, prokurator piski 125 KonarskiJan, biskup krakowski 98 KonopackiJan, biskup chemiski 371,413 -Jerzy, wojewoda pomorski 56, 73, 324 Kanopczyski W 14 Kopernik Mikoaj, kanonik warmiski 102, 103,352,367,368,370,376 Kopytowski Piotr, podkomorzy czerski, sta- rosta wyszogrodzki 391 KoryczeskiJan, rotmistrz krlewski 496, 498 Korzon T. 14 Kospoth Hans v., rycerz pomezaski, dowd ca zaogi Kwidzyna 147-148,411,417 Kostelak Jan, rotmistrz krlewski 76, 136, 142,143,444,448,449,493 Kostka, rotmistrz krlewski 496, 498 - Stanisaw ze Sztembarku, starosta szymbar ski, rotmistrz krlewski 76, 77, 87, 88, 92, 93,118,336 Kocielecki Jan, starosta kowalski, rotmistrz krlewski 84 - Stanisaw, wojewoda inowrocawski, staro sta malborski, hetman ziem pruskich 35, 54-56,71-73,76, 104, 188,237,258,267, 268, 271, 311, 319, 325, 326, 328, 329, 336,351,352,445,451,452 Koroider Piotr, rotmistrz krlewski 86, 88 Kotliski Tomasz Newman, rotmistrz kr- lewski 494, 496, 498 Krajowsky Piotr, rotmistrz krlewski 86, 88 Krapff Pawe, brat krzyacki 273, 275 KriimerC.!9 Krokowski Jerzy, waciciel dbr ziemskich na Pomorzu Gdaskim 438 Kronach Hans v., puszkarz krlewiecki 461 Kryski Piotr z Drobina, kasztelan pocki 166, 167 Krzycki Andrzej, sekretarz krlewski 203, 208,215,411,413-415,438,489 -Mikoaj, dworzanin krlewski l 50 KunheimJerzy v., radca w. mistrza 426 Kutrzeba S. 18 Kyczyanowski Jan, przewodnik wojsk za cinych krzyackich 436 Labuda G. 23, 24 Lanckoroski Krzysztof, rotmistrz krlewski 76,444,493 - Przecaw, dowdca wojsk maopolskich 321,323 Lang Mateusz, kardynal, arcybiskup salz burski 424,431,434 Leben Tomasz, wysannik duski 224, 22!' Leiden Hans v., naczelny puszkarz Zakonu 143,459,460 Leon X, papie 27, 63, 67, 185-18", 199,216, 236,285-287,289,414,422,486 Leszczyski Rafa, starosta czuchowski ~2. 209,210, 323 Lev Zdenek, burgrabia praski 64 Ligza Zbony, rotmistrz krlewski 86, 88 LoeJan v., burmistrz elblski 381 Lubaski Jakub, rycerz z okrgu Dbrwna 118 Lubraski Mikoaj, wojewoda poznaski 210 Lucas, rotmistrz krlewski 497 Ludwik Jagielloczyk, krl czeski i wgier ski 64, 67, 74, 78, 188, 191, 192, 196, 19~. 223, 226, 253, 283, 289, 313, 315, 355, 397-401, 404-415, 418, 419, 423, 424. 427,429-431,434,435,438,486, 48"' -palatyn reski 90, 393 Luptowski, rotmistrz krlewski 496 Luter Marcin, reformator 63, 64, 286, 422 Luzjaski Albrecht, starosta bisk-upi w Lidz- barku 254, 264 - Fabian, biskup warmiski 1"', 3o, 68, ~2. 73,81,87,96,99-103,106,114,11.119, 121, 131-133, 135-139, 144. 153-158, 160, 162, 169, 172, 174, !""'S, 181, 186. 187, 193, 200, 201, 204, 205, 208-210, 217, 252, 254, 255, 257, 258, 260-26"', 269, 271, 282, 309-312, 323, 324, 32tl, 337, 342, 346, 353-355, 357, 362, 366- 368, 370, 373-377, 380, 410, 413, 414, 416, 425, 428, 435, 437, 438, 450, 458, 474,478,488 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 13. 13. INDEKS NAZW OSOBOWYCH 517 -Jan, wojewoda'helmiski 87, 118, 130, 268, 451 LmieckiJanusz (Jan), stolnik ciechanowski 86 askiJan, prymas 68, 78, 81, 83, 92, 145, 154, 187, 195, 196, 200, 204, 209, 210, 212, 239,279,313,411,413,414,423,424 -Hieronim, pose krlewski do Karola V239, 288, 289,408,410 Laszewski Zygmunt, chory pocki 357 cki Jakub, rotmistrz krlewski 77, 448, 493-496, 498 -Jan Turek, rotmistrz krlewski 118 Maciejawski Kasper, podstoli sandomierski, rotmistrz krlewski 84, 353, 447, 493, 495,497,498 Majewski W. 15 Maksymilian I Habsburg, cesarz rzymski 11, 26,46,62,131,238,420,424,456,459 Maly Procek zCetne, sekretarz krlewski 97 Mailek f. 38 MaraschJan, radca cesarski 409 Masow Andrzej, kupiec krlewiecki 387 Massau Rudiger v., rotmistrz krzyacki 454 Matuszka (Mathusz z Weszely), rotmistrz krlewski 76, 165, 314, 318, 326, 443, 448, 494-497 Maul Fabian, wjt biskupi warmiski 99, 102 MediciJulian de, kardynaJ ISS, 236,287 MeyerJan, pose Karola V237 Miller D. 21 Miltitz Henryk v., prokurator nidzicki 69, 172, 179, 204-209, 211, 216, 226, 228, 277, 279, 280, 406, 407, 416, 418, 419, 421,426 Minoczky (Minoczki) Marek, rotmistrz kr lewski 86, 88 Mlodecki Hipolit, rotmistrz krlewski 447, 496-498 Mynarz Marcysz, rotmistrz krlewski 496 Mokokow Anastazy, pose Wasyla III 232, 233,281,290-292,346,347 Molner Marcin, burmistrz pucki 335 Morsztyn Piotr, kupiec irajca krakowski 88 Mortensen G. 22 Myszkowski Wawrzyniec, rotmistrz krlew ski 76, 84, 144, !SS, 157, 167, 266, 270, 356, 372, 373,447,493,495,497,498 Nadoiski A. 20, 24 NiederhofLeonard, kanonik warmiski 136 Nilsdotter Gyienstern Krystyna, ona gu- bernatora Szwecji 221 Niszczycki (z Niszczyc) Andrzej, wojewoda pocki 244,264,314,451 - Mikoaj, starosta pocki 264 Norby Seweryn, dowdca duski na Gotlan dii 221,222,224,227,342 Nowak I 20 Nowakowski A. 16, 20, 59 Oborski Jan, rotmistrz krlewski 447, 493, 495,496,498 Odnowski Piotr, podkomorzy lwowski 315 Odyniec W. 20, 54 Oesterreich Marcin, kronikarz warmiski 19 OlbrachtJan, krl polski 41, 54, 59,282 Olejnik K. 327 Olsztyski Kasper, rotmistrz krlewski 497 Opatowski Wnuk, zob. Wnuk zOpatowa Onicki Feliks, rotmistrz krlewski 444, 496 Pasierbski M. 22 Peine Jan, pisarz kancelarii krzyackiej 221- 224,227,228 Pepin Maly, krl Frankw 186 Peryk Henryk zJanowie, rotmistrz krlewski 353,356,367,368,370 Pfaff Micha, burgrabia pieninieski (mel zacki) lOS, 119, 143 Pieczypieski Wacaw, rotmistrz krlewski 447,494,495 Pierzchaa, rotmistrz krlewski 497 Pierzchnicki Stanisaw, rotmistrz krlewski 496 Plauen Henryk Reuss v., dowdca Bartoszyc 106,133,158,159,265 - Henryk Reuss v., pose elektora saskiego Fryderyka 190 Plettenberg Walter (Wolter) v., mistrz krajo wy inflancki 39, 66, 90, 125, 134,233-235, 293-295,347,364,378 Plaza Jan, rotmistrz krlewski SS, 161, 345, 448,493-495,498 Pociecha W. 14-17, 23 Podmansky Mikoaj, rotmistrz krlewski 444, 496 PolentzJerzy v., biskup sambijski 69, 89, 106, 117, 119, 120, 134, 137, 152, 180, 198, 207,214,243,305,419 Pommer Grzegorz, dowdca barki "Barbara" 387,388,471 Proyke Jerzy, marszaek biskupstwa war miskiego, wjt biskupi 170, 257, 310, 342,373,461 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 14. 14. 518 INDEKS NAZW OSOBOWYCH PrzybrJan, rotmistrz krlewski 86, 88 Rabenstein Melchior v., marszaek nadworny w. mistrza 230-234,281,356 Radwankowski Stanisaw, rotmistrz krlew- ski 345, 346, 355, 493, 495, 498 Radziwi Mikoaj, kanclerz litewski 124 Rambowski Andrzej, szlachcic pomorski 328 Raresz Maria, matka Piotra Raresza 444 - Piotr, zaciny krlewski, nielubny syn wo jewody modawskiego Stefana Wielkiego 444 Rauter Zygmunt, dowdca zaogi w Barto szycach 159 Rechenberg Jan v., szlachcic lski, dowd ca zacinych krlewskich 168, 169, 171, 175, 180-182, 208, 209, 213, 217, 266, 271, 281-285, 365, 397, 442, 446, 474, 482,494 Robella Piotr, sekretarz mistrza krajowego Plettenberga 295 RogendorfJerzy v., hrabia, mediator midzy Polsk a Zakonem 409, 412, 413, 425, 426,430 Rotenhan Sebastian v., dr, reprezentant ar cybiskupa mogunckiego Albrechta 190 Ronowski Jakub, stolnik poznaski, starosta malborski i kwidzyski 146, 148,385,389 Roseler Marcin, burmistrz knipawski 69, 205, 207,208 Runau Dionizy, historiograf 12 Russocki Mikoaj (alias Jan), kasztelan bie chowski, dowdca zaogi w Morgu 95, 118, 155, 323 Salomonowie, mieszczanie krakowscy 77 Sarkan Ambroy zAkoshazy, pose wgierski, komes 408-410, 412, 414, 421-423, 425, 430,433 Saunsheim Ludwik v., komtur krajowy ko blencki 298, 394 Schaumburg Wilhelm v., prokurator barcia ski 346,362, 375 Schleinitz Henryk v., szlachcic, reprezentant ksicia saskiego Jerzego Bogatego 190 Schlettstadt Antoni v., rotmistrz krzyacki 254,454 Schlick Quirin, komtur ostrdzki 94, 363, 365,419 Schlieben Albrecht v., proboszcz ktrzyski, pose w. mistrza 341, 347, 379 - Dytrych v., radca i marszaek dworu w. mi strza 69, 78, 104, 109, 112, 113, liS, 116, 155,156,255,305 Schamauch H. 485 Schonecke Mikoaj, burgrabia ornecki 345 Schonberg Antoni v., szlachcic minieski, brat Dytrycha 220, 223, 336 - Dytrych v., doradca w. mistrza Albrechta 69, 79, 80, 90, 135, 189, 198, 219, 220-229, 234-236, 297, 301-304, 309, 321, 322, 328,334-336,341,403,454,459 - Hans v., marszaek nadworny w. mistrza 124 - Mikoaj v., pose papieski, brat Dytrycha 185,193,220,236,420 Schonborn Mikoaj, prepozyt pomezaski 92 Schonburg Wolfv., naczelny dowdca zaci nych krzyackich 90, 219, 220, 223-22':', 229, 236, 292, 297-303, 309, 319, 321, 325, 329, 332-336, 345, 348, 350, 380, 392,402,407,453,454 Schrotter Friedrich Leopold v., kartograf22 Schutz Kaspar, historyk gdaski 12, 19 Schwabach Kasper v., rycerz zakonny 381, 382,384,437 ScultetiJan, archidiakon warmiski 102, 104, 201,345,376,400,437 Selim l, sutan turecki 63, 64, 398 Scygniewski Jakub, rotmistrz i hetman kr lewski 146, 157-160, 165, 171, 256, 262- 265, 270, 271, 310, 312, 323, 340, 342, 352, 353, 355-357, 366-369, rr-r8, 386, 387, 411, 415, 416, 425, 429, 437, 442, 443, 445, 447, 461. 474-477, 494, 495 Sichau Burchard, rotmistrz krzyacki 254 - Zygmunt v., towarzysz Dytrycha v. Schon berga 220, 222-224. 226-228, 293, 308- 311,344,453 Sickingen Franciszek (Franz) v., rycerz, za ciny krzyacki 80, 219, 220, 298. 302, 393,394 -Jan (Hans), syn Franciszka, zaciny krzv- acki 302, 394 Siergiejew Siemion, pose Wasyla lll379 SilitzJan z Gotlandii 388 Sjodin L. 18 Skotnicki Mikoaj, podstoli sandomierski, rotmistrz krlewski 76, 86, 88, 353, 373, 447,493,495,497,498 Skromowski Leonard, rotmistrz krlewski 77,93,118,272,444,494,495 Slesita Donen (Dohna) zob. Dohna Baltazar http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 15. 15. [NDEKS NAZW OSOBOWYCH 519 Slinski {Slynsl-.")', Slynszl-.")', Szlynszl-.l') Miko aj (Mil-."Uiasz), rotmistrz krlewski 76, 324,445,448,494-497 Supceki Zbigniew, rotmistrz krlewski 354, 356,367,368,370,494,497 Snellenberg Henryk, kanonik warmiski 136 SokoowskiJan, starosta grudzidzki 146 Spieraiski Z. 15, 20, SS Spiess Grzegorz, pisarz niemieckiej gazi Za konu 19 Sprentz Sebastian (Sperantius), biskup z Bri xen 409,412,413,421-423,425,429,430 Stach Engel, pose w. mistrza 220 Stanisaw, ksi mazowiecki 77, 82, 86, 123, 127,132,359,392,430 Stanisaw z Chodcza, marszaek Krlestwa Polskiego, kasztelan halicki 354 Staczyk Wyszota, rotmistrz krlewski 85, 493,495,496,498 Staroszczky, rotmistrz krlewski 496 Starski Jan, rotmistrz krlewski 76, 381,448, 494,495,497,498 Starzowski Mikoaj, rotmistrz krlewski 496 Staszkowski Jan, nadzorca nad artyleri kr- lewsk 52,316, 4SS Stako, sucy burgrabiego z Pienina 119 Stefan Wielki, wojewoda modawski 444 Stegman Bernt, kronikarz gdaski 19 Stbarski Jan, szlachcic pomorski 328 Stockfish Baltazar, kanonik warmiski 104 Storcz Mikoaj z Rudnika, rotmistrz krlew- ski 72, 74, 293, 324, 330, 332, 339, 358, 442, 445, 494, 495 Storm Ambroy, sekretarz gdaski 174 Stosz Zygmunt z Kunic, rotmistrz krlewski 76, 77,271,34S,3Sl,447,493,49S,498 Sture Sten Modszy, gubernator Szwecji 66, 221 Stiiblinger Sebastian, dr praw, kanclerz, re prezentant elektora brandenburskiego Jo achima 190, 193 Sudek Jan (z Dou), rotmistrz krlewski 76, 250, 444, 494-496 Suejman l, sutan turecki 398 407, 408, 422 Sunnanvader Piotr Jakobson, kanclerz szwedzki 293 Susky Melchior, rotmistrz krlewski 497 Szatmari Jerzy, biskup Piciukociow 424, 425,427,431 Szpot Mikoaj, wojewoda pomorski SS, 56 Svihowsky Brzetyslaw, radca czeski 313 Szydowiecki Krzysztof, kanclerz koronny, wojewoda i starosta krakowski 67, 200, 209-211' 21 s, 263, 279, 280, 282, 317, 323, 3SS, 358, 411,412, 414,417,424, 427,438,490 - Mikoaj, podskarbi, kasztelan sandomierski 18,3S7,3S8,366,369,43S,446,447,481, 482 mieszka (mieszka!, Smieszka) Jerzy, rot mistrz krlewski 442, 448, 494, 496, 498 wierczowski Janusz, kasztelan biecki, het man krlewski 157, 253, 258, 267-272, 305, 309, 316, 324, 338, 339, 345, 351- 353, 3SS, 356, 358, 366, 373, 442, 443, 445,458,474,477 wicicki Jan, rotmistrz krlewski 447, 494- 496 Targowicki Jerzy, starosta golubski 92, 145, 149, ISO Tarnowski Jan, rycerz, dworzanin krlewski 130, 131 -Spytek, magnat maopolski 337 Teschner Filip, burmistrz braniewski 99, 102, lOS Tczyski Andrzej, wojewoda lubelski 315, 321 Thedaldi Jan, florentyczyk, pose papieski 185,186,280,286,287,422 Theiner A. 18 Thoman, rotmistrz krlewski 496, 498 Tomasz, pleban dbrowieski 94 Tomicki Piotr, biskup przemyski i podkanc lerzy koronny 67, 82, 89, 95-97, 129, 133, 167, 170, 187, 200-203, 206, 208-211, 213-216, 266, 279-281, 289, 316, 358, 411,413,415,438,472 Truchsess Fryderyk, dowdca zamku wlaw- ce 170 -Jerzy, byy w. komtur 208, 362 - Kunz, szlachcic wPrusach Krzyackich 208 TrzepiskiJan, rotmistrz krlewski 146,444, 495 Tuczyski Maciej, szlachcic wielkopolski 438 Ussigkeim Reinhard v., zaciny krzyacki 393,395 Vetheim Levin v., proboszcz katedralny zHildesheim 190 VischerJakub, puszkarz niemiecki 463 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 16. 16. 520 iNDEKS NAZW OSOBOWYCH Voigt J. 12, 13, 21 Vota J. 13 Wachtendunek Robert v., komtur zamkowy wencleski 234 Wacaw, ksi cieszyski 65 Waiblingen Adrian v., namiestnik zamku w Rynie242 Wapowski B. 19,244,246,325, 374 Wasyl III, wielki ksi moskiewski 26, 39, 61, 66, 79, 81, 101, 119, 143, 222, 230- 234,240,277,290-293,347,379,410 Wawrzyniec (Laurentius), rotmistrz krlew- ski 76 Wedel-Tuczyski Maciej, szlachcic wielko polski 322 Weinreich Hans, waciciel oficyny wydaw niczej w Gdasku 275 Werthern (Werterde) Dytrych v., dr praw, reprezentant ksicia saskiego Jerzego Bo gatego 190, 196 Wettynowie 17, 65, 220, 303 Wgier (Hungarus) Stefan, rotmistrz krlew ski 376, 444, 448, 497 Wielogowski Andrzej, rotmistrz krlewski 447,493 Wielziski Tomasz, rotmistrz krlewski 494 Wierzbowski T 18 Wieser K. 17 Wilkanowski Krystyn, brat Zbigniewa, sta rosta bratiaski 365 - Zbigniew, starosta bratiaski, rotmistrz kr lewski 84, 91, 93, 94, 365, 444, 447, 493, 495,496,498 Wille Hans, waciciel statku 470 Willoms Sigbrit, matka kochanki Chrystiana II 388 WitmansdorfJerzy v., pose w. mistrza 78 Witold, w. ksi litewski 200 Witramsdorf Jerzy, dowdca zaogi Paska 109, 115, 116, 165 Wojciechowski Z. 15 Wojsawski Jan, kanonik warszawski 391 Wnuk z Opatowa, rotmistrz krlewski , ., 444,493,495,496 WsteklyJan, rotmistrz krlewski 494 Zabj, zbieg zarmii moskiewskiej 231 Zagajewski Piotr, starosta dybowski 130 Zaliwski, podskarbi mazowiecki 123 ZambockiJan, dworzanin krlewski 400 ZapolyaJan, wojewoda siedrniogrodzki 64 Zaremba Jan z Kalinowej, wojewoda kaliski 170-172, 174, 175, 178, 180, 182, 208, 268,323,326,327,333,336,339 ZarskiJan, rotmistrz krlewski 496 Zborowski Marcin, starosta odolanowski, dworzanin krlewski 416, 419 Zebrzydowski Jan, rotmistrz krlewski 448, 494,497,498 - Mikoaj, rotmistrz krlewski 448, 496, 498 Zerer Fryderyk, kronikarz krlewiecki 19 Ziesemer W 59 Zitowyeczki, zaciny krlewski 498 Zivier E. 13 Zygmunt August, syn Zygmunta l i Bony 266, 287, 289,438 abiski Piotr Kmita, marszalek nadwornY 274,275,316,338.450 egota, rotmistrz krlewski 496 elewski R. 2l erotinskiJan, rycerz z Moraw, rotmistrz kr lewski 9~. 129, ll, 168, 169, l-2, l-s. 178, 180, 202, 244, 249, 250, 252, 2":"'1. 272, 324, 330, 332, 35-. 442, 445-44-. 449,473,481,495 ygulski Z./un. 20 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 17. 17. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH W indeksie pominito stale wystpujce hasa: Korona Polska, Prusy Krzyackie, Prusy Zakonne, Prusy Krlewskie. Wykaz skrtw: m. - miasto, jez. -jezioro, rz. - rzeka, w. -wie, z. - zamek. ~dyga,n.39,228,236,299,301 Afryka 63, 130 Al-wizgran, m. 408, 409 Alembork, w. 242 Altenbiesen, baliwat 394 Alzacja 299, 4S4 Amsterdam, m. 289 Anglia 63, 67, 82, 19S, 236, 287, 289 Aniow (Rapendorf), w. 111 Azja 63 Balga, z. i okrg 29, 34, 96, 99, 101, 141, 160, 162, 171, 174, 246, 247, 427, 431, 466, 467,469,484 Balgijska Cienina 33, 78, 83, 89, 1S1-1S3, 183,216,228,242,289,46S,466 Bakany (Bakaski Pwysep) 48,422 Batyk 12, 13, 16, 22, 28, 29, 32, 33, 3S, 36, 62, 83, 124, 12S, 134, 1Sl-IS3, 183,226, 229, 2S3, 269, 301, 314, 316, 338, 388- 390,407,464-466,469-471,482,486-488 Bamberg, m. 17, 23 Barciany, z. 34, 103, 127, 133, 1S9, 376,378 Barczewo (Wartembork), m. !SS, 167, 3S3, 363,369,370 Barnim (Forstenau), w. 322 Bartoszyce, m. 20, 31, 34, 9S, 106, 127, 133, 134, 138, 139, 141, 143, IS4, IS8-l60, 16S, 167, 169-171, 233, 244, 2SS-2S7, 260, 262, 263, 26S, 266, 268, 270, 272- 274,304,30S,308,349,3S6,484 Bauske,z. 134,235,294,347,364,378 Bawaria 46, 191 Berlin, m. 22S, 297, 299, 30l, 404, 405 Berlin Zachodni, m, 17, 23, 24 Biaa Wola (Dietrichsdorf), w. 370 Biauty, w. 244 Bielawy (Billawy), w. 373 Biskupia Grka, dzi cz Gdaska 329, 332,333,4S8 Biskupiec Pomorski, m. 91,92, 435 Biskupiec Reszelski, m. 31, 9S, lS6 Bisztynek, m. 31, 26S Bobrowniki, w. 31S Bory Tucholskie 32, 3S, 327 Brandenburgia 21, 26, 61,6S, 71, 73, 78,220, 223-226, 229, 239, 297, 299-301, 313, 317,401,403-40S,407,479,486,489 Braniewo (Braunsberg), m. iz. 20, 22, 29, 31, 34, 91, 9S-10S, 109-113, liS, 116, 119- 122, 127, 131, 135-137, 141-143, lS2, lS3, lS7, 162-165, 169-172, 174, 188, 213, 214, 230, 231, 241, 243, 24S-262, 264, 266, 267-27S, 278-28S, 292, 30S, 307-309, 311, 313-31S, 337, 361, 363, 364, 381, 401, 411, 426-428, 431, 437, 442, 444, 446, 4S0-4S3, 4S7-460, 462, 463, 46S,467-479 -Nowe Miasto 169 Braniewska Nizina 248 Bratian, z. 91,93, 94, 36S, 371,373 Brda, rz. 326 Brixen, m. 409 Brodnica, m. 88, 118 Bruksela, m. 238, 288, 290, 407 Brunsberg zob. Braniewo Brunszwik, ksistwo 300 Brze Kujawski, m. 81, 83, 84, 86, 31S, 3SS- 3S8,366,368,410-412,438,497 Buda, m.412 Bydgoszcz, m. 317, 325, 326, 337-340, 343, 351, 3S2, 354, 355, 360, 362, 404-406, 409,415,451,474,497 Bytw, m. 35 Cerkiewnik, w. 368 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 18. 18. 522 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH Chodzie, m. 317,318 Chojnice, m. 32, 35, 36, 319, 321-323, 325- 328,330,337-340,342,343,354,355,488 Cynty, m. 131, 132, 137-139, 172,213,247, 307,484 Czarnkw, m. 317 Czechy 26, 42, 64, 67, 74, 75, 78, 82, 83, 86, 97,129,133,161,162,168,191,253,270, 314-316, 323, 330, 398, 400, 401, 412, 442-444, 486 Czerwisk, m. 53 Czopa, m. 36, 322 Czuchw, m. 32, 35, 36, 72, 323, 324 Damerau zob. Dbrowo Dania 11, 21, 26, 27, 32, 61, 66, 67, 69, 70, 73, 78,125,129,151,153,163,171,205,207, 216, 219-223, 225-229, 239, 243, 244, 253, 290, 293, 313, 342, 343, 388, 392, 453,465-467,471,473,479,490 Dbrowa (Damerau), w. 158 Dbrwno, m. 94, 95, 118, 370,372,436,497 Debrzno zob. Frydld Dniestr, rz. 28 Dobiegniewo, m. 322 Dobre Miasto, m. 35, 155, 157, 311, 312, 344-346, 349, 352-354, 356, 362, 364, 365,367-370,375,377,380,436,474 Domnowo, m. 131, 132, 137, 138, 158 Dordrecht, m. 289 Drawa, rz. 317, 322 Drezdenko, z. 317, 322 Drezno, m. 17, 23 Druno, jez. 108 Drwca, rz. 30, 118, 361, 365, 370, 371, 374, 379,380,416 Dryfort zob. Srokowo Dunaj, rz. 26, 407 Dziadowo, m. i z. 30, 31, 33, 87, 91, 93, 96, 123, 127, 156, 163, 166, 244, 357, 436 Dzierzgo, m. i z. 117, 151 Elblg, Stare Miasto, m. 17, 20, 28, 31, 33, 35, 45, 53, SS-57, 72, 79, 84, 87, 96, 102-105, 111, 112-115, 119, 139, 142, 143, 151, 161-164, 166, 180, 182, 215, 243, 247, 248, 250, 252, 267, 268, 270-272, 275, 278, 308, 310, 311, 324, 344, 345, 351- 353, 356-358, 367-370, 375, 376, 380- 383, 385-387, 389, 391, 399, 400, 411, 416, 418, 419, 427, 428, 436-438, 443, 445, 450-453, 455, 458, 464, 467-471, 473,465,480,482,486,488, -Nowe Miasto 381,382, 384, 385 Elblska Wysoczyzna l I, 38l Elblg, rz. 380, 382, 386 Eckie Jezioro 128 Ek, z. 30, 34, 87, 123, 124, 126, 128, 132 168,242,253,264,359,484 Estonia 234, 235, 294, 295, 347 Europa 25, 26, 45-47, 50, 62, 63, 236, 398 422,486 Ferrara, m. 63 Fiska Zatoka 57 Flandria 288 Francja 63,67, 82, 186, 195,236,239,286 Frankfurt nad Menem, m. 236 Frankfurt nad Odr, m. 32, 36, 189, 190,223, 225, 232, 295, 299-301, 303-305, 313, 314, 318-320,405 Frankonia 302 Friedenburg, m. 302 Frombork, m. 13, 31, 35, 72, 102-105, 122, 139, 141, 142, 151, 154, 157, 161, 163, 164, 231, 271, 308, 324, 345, 353, 381, 386,436,437,444,458 Frydld (Debrzno), m. 73, 137, 138, 170, 259,375,378 Galindia 30 Gandawa, m. 237 Garb Lubawski, wzniesienie 29, 30 Gardeja, m. 91, 92,435 Gdask, m. 11-13, 15-1-:', 20, 23, 25, 2:', 28, 32, 33, 35, 38, 45, Sl, 53, SS-S':', 60, 66, 68, 71-74,77,79-81,83,87,89,97,103,111- 115, 117, 119, 135, 145. 151, 152. 162. 164-166, 169, 171, 174, 175, 1:'8, 180- 183, 200, 202, 203, 205, 208, 220, 221, 223, 228, 230, 237, 243. 246-248, 250, 252, 253, 258. 268-271. 274, 281. 289, 293, 304, 309, 311, 312, 316, 319, 324- 330, 332-339, 341-344. 347, 351-354, 357, 358, 361, 362, 36-:', 369, 375, 3"'8. 379, 385, 387-391, 409, 410, 416, 428, 436, 437, 441, 445, 450, 452, 454, 456, 458, 459, 463-467, 469-4"'4, 477-4"'9, 482,486,488,494 - Mode Miasto 332 Gdaska Wysoczyzna 332 Gdaska Zatoka 151 Gierdawy, m. 31, 256, 357 Gilga, rz. 215 Giycko (Lec), z. 124-126, 168 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 19. 19. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH Gniew, m. i z. 32, 35, 73, 308,400 Gniewkowo, m. 4-30 Gniezno, m. 232 Gobki (Spittels), w. 110, 164 Godynga, z. lSS, 231 Gorzdziej, w. 32 Gotlandia, wyspa 221, 222, 227, 342, 388, 466 Growo Iaweckie, m. 137, 307 Grobin, m. 32 Grodno, m. 249 Gronowo, w. 139 Grudzidz, m. iz. 30, 33, 117, 118, 146, 308 Grunwald, w. 94 Haberberg, w. 175-180, 182,207 Haffstrom (Haberstro), miejsc. 175, 178- 180,207,245-247,250,252,467,477 Halberstadt, m. 90, 225 Halle, m. 225 Haria, cz Estonii 234, 235, 294, 295 Hasenpoth, w. 32 Heiliger Kreutz zob. wity Krzy Hesja 300, 302, 303 Hildesheim, biskupstwo 300 Hiszpania 62, 64, 82, 195, 236-239, 287, 289 Holsztyn 388 Homeck, z., rezydencja mistrzw niemiec kich 336 Iawa, m. 31, 91-93, 105, 118, 272, 344, 356, 363,366 Iawka, z. 31,34, 133,137-139, 154,156, 157, 170 Inflanty 32, 37, 39, 62, 66, 70, 80, 90, 105, 124, 125, 134, 143, 229, 232-235, 240, 290, 293-295, 298, 302, 305, 315, 341, 346-348, 378, 379, 390, 466, 468, 479, 487,490 Innsbruck, m. 46, 236, 237 Inowrocaw, m.191,316,317 Italia 63, 185, 287, 457 Jawie 30 Jastrowie, w. 322 Jeziorak, jez. 93 Jeziorany, m. 155, 265, 362, 363, 369, 377 Kabikiejmy, w. 368 Kalbe, m. 225 Kalisz, m. 3I8 Kalsk, w. 11 I Kamie Krajeski, m. 323 Kamstigall, w. 117, 468 Kaymen, w. lOS Kazimierz nad Wis, m. 75 Kcynia, m. 317 Ktrzyn (Rastembork), m. i z. 31, 34, 126, 127, 131-133, 137, 139, 154, 156, 159, 165, 167, 170, 254-257, 262, 263, 266, 268,304,305,308,356,37~484 Kijw, m. 74 K.isielice, m. 91, 92, 435 K.iszewo, z. 327 Klasztorne (Klosterfelde), w. 322 K.ajpeda, m. i z. 28, 29, 32, 34, 35,124, 125, 152, 182, 183, 211, 223, 224, 227-229, 231, 233, 234, 289, 293, 308, 348, 364, 387,388,465,466,469,471 K.ajpedzka Cienina 183 Koburg, m. 303 Kolno, w. 31, 125, 126,254 Kolneska Wysoczyzna 31 Kolonia nad Renem, m. 394, 409 -nad Szprew, m. 225 Koo, m. 75, 82 Kopanica (Kopeniek), m. 225 Kopeniek zob. Kopanica Kopenhaga, m. 220-222, 224, 226, 228, 229, 297,388,466 Komin, m. 315 Krajna 325, 452 Krakw, m. 14, 15, 17, 23, 33, 38, SI-53, 71, 74-78,81, 84,96,97, 114, 130, 146, 161, 189, 220, 266, 291, 357, 379, 437, 438, 4SS-457,4S9,473,476 Krernitten, w. 105 Krlestwo Czeskie zob. Czechy Krlestwo Wgierskie zob. Wgry Krlewiec, m. iz. 12, 17, 20, 26, 28, 29, 31-35, 38, 60, 62, 69, 79, 83, 87-90, 97, 99-102, lOS, 106, 108-110, 116, 122, 127, 131, 132, 134, 135, 138, 141-143, 153, 154, 157-160, 162, 164, 165, 169, 171, 172, 174-183, 188, 189, 193, 194, 197-202, 204-209, 211-213, 215, 216, 220, 222, 228, 229, 231-233, 235, 237, 241-249, 251-254, 256-260, 263, 264, 267, 273, 275, 277, 280, 281, 283, 285, 292, 294, 295, 304, 305, 307-309, 311, 329, 340- 344 346, 347, 354, 355, 359, 361-364, 368, 370, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 385-389, 391, 400, 403, 406, 410, 416, 419, 421, 426, 427, 431, 436, 437, 450, http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 20. 20. 524 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 452, 453, 457, 459-473, 475, 477, 478- 480,483,484,490 - Knipawa 34, 69, 106, 165, 176-178, 180, 204, 207, 211, 243, 245, 361, 388, 389, 460,471 - Lipnik (Li:ibenicht) 34, 176, 245 Krynica Morska (Kahlberg), w. 117 Krzepice, m. i z. 31S Krzypork,m. 137 Ksistwo Mazowieckie zob. Mazowsze Ksistwo Pomorskie zob. Pomorze Zachod- nie Kujawy 56, 88, 87, 326, 360, 439 Kujawy Brzeskie 81-84 Kurlandia 124,125,211,229,231,241,293 Kuroska Mierzeja 32 Kuroski Zalew 28, 29, 62, 182 Kurpiowski Sandr 29 Kwidzyn, m. i z. 28-33, 91-93, 117, 130-132, 141, 145-151, 155, 161-163, 188, 248, 253, 272, 274, 435, 436, 442, 450, 451, 456-458,473,476,484,498 Kylkewicz, w. 92 Leniwka, rz. 334 Lbork,m.33,3S,33S,336,348 Ldyczek, w. 322, 324, 335 Lidzbark Warmiski, m. i z. 22, 31, 34, 58, 102, 120, 132-134, lSS-159, 162, 167, 204, 256-266, 268-271, 282, 304, 305, 307-313, 323, 324, 334, 337, 340, 341, 343-346, 348-356, 359, 360, 366, 368, 372, 375-378, 380, 387, 390, 391, 400, 410, 425, 443, 445, 453, 458, 461, 464, 473,474,476,479,488 Lidzbark Welski, m. 372 Lipawa, m. 32, 66, 388 Lipce (Guteherberge), w. 332 Lipsk, m. 460 Litwa (Wielkie Ksistwo Litewskie) li, 26, 31, 32, 47, sll 57, 63, 66, 67, 72, 73, 75, 80, 87, 88, 101, 123-125, 128, 129, 132, 134, 136, 146, 157, 161, 181, 187, 194, 195, 203, 215, 217, 222, 230, 231, 233-235, 237, 253, 278, 293, 323, 326, 338, 347, 354, 379, 387, 390, 391, 399, 422, 423, 435,438,450,452,482,486,487 Litwa Pruska 29, 30, 34, 38 Lochstadt, z. 29, 34, 117, 241, 389,469,484 Lotaryngia, baliwat 394 Lubawa, m. 363, 366, 370-373,443 Lubawska Wysoczyzna 29 Lubeka, m. 227 Ludwigsburg, m. 17, 23 Lww, m. SI, 53 Lwwek, m. 317, 321 asin,m.91,117, 118 eba, m.3S oma, m. 31, 124, 125, 391 opuszna, rz. Sl owicz, m. 232 uyce 64, 191, 223 uyce Dolne 191, 31S yna, rz. 28, 34, 36, 131, 137-139, 180,207, 242, 244, 255-257, 260, 263, 304, 308, 375,400 Maastricht, m. 408 Magdeburg, m. 302, 303 Malbork, m. i z. 28, 30, 31, 33, 35, 54, SS, 8"'. 104, 143, 163, 165, 169, 188, 196, 215, 271, 27~ 27~ 281, 308, 325, 32~ 351- 354, 357, 358, 366, 372, 385, 387, 389, 400, 411, 417, 418, 427, 437, 445, 457, 458 Maopolska 37, 77, 82, 318, 321, 326, 338, 474 Marchia Brandenburska 71, 300, 302, 303, 313 Margonin, m. 317 Marianka, w. 112, 11S Marignano, w. 46 Mazowsze 16, 22, 28, 30-33, 37, 38, 81, 82, 93,95, 101,123,124,127,227,242.244, 255, 256, 278, 292, 359, 362-365, 391. 392, 430, 438 Mazowsze pockie 20, 369, 372-3"4, 379, 389,411,413,415,416,445.453 Mazowsze warszawsko-omyskie 30, 31 Mazurska Rwnina 29, 30 Mazury 30, 38, 87, 128, 163, 167, 168, 242. 253, 255, 256, 262, 264, 265, 360. r~. 451.483-485 Mazury Garbate 29 Mtowy, w. 147 Mediolan, m. 148, 195 Meklemburgia 224, 226, 229 Melzak zob. Pienino Mergentheim, m. iz. 19, 393, 394 Midzychd, m. 36 Midzyrzecz, m. i z. 36, 190, 225, 299, 315, 317, 318, 320-323, 335, 340, 342, 400, 486,496 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 21. 21. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 525 Mikoajki, w. 242 Milejewo, w. 381 Miakowo, m. 95, 118, 346, 349, 350, 356, 378,419 Miomyn, m. 95, 118,344,345,356 Minia 69, 220, 226 Mawa, m. 30, 31,373 Mynary, m. 31, 114, 122 Moguncja, m. 298, 299, 393, 394 Modawia42 Morawy 74, 82, 83, 97, 133, 161, 168, 191, 323,442 Morg, m. i z. 31, 61, 95, 106, 118, 346, 350, 356,367,371,372,378,416,419,436 Morze Pnocne 388,464,471 Mosbva (Wielkie Ksistwo Moskiewskie) 11,21,26-28,39,47,51,57,62,63,66,67, 69, 70, 73-75, 80, 81, 83, 90, 101, 124, 125, 135, 185, 186, 196, 204, 207, 210, 211, 214, 222, 230-235, 237, 240, 278, 280, 284, 286, 288, 290-294, 299, 301, 302, 305, 341, 347, 348, 361, 378, 379, 390, 399, 402, 403, 418, 420, 435, 479, 486,487,490 Motawa, rz. 330 Mrgowo (Zdbork), m. 254 Nadrenia 223, 226, 298, 299, 302, 303, 407 Naklo nad Noteci, m. 317,318 Narew, rz. 29 Natangia 30, 131, 134, 135, 162, 242, 244, 254,484 Niderlandy 62, 67, 236-239, 407, 408 Nidzica, m. iz. 30, 31, 33, 87, 91, 93, 96, 121, 123, 127, 167, 244, 256, 260, 264, 314, 358,374,451 Niemen, rz. 28, 29, 38, 215 Nieszawa, m. 316 Nogat, rz. 35, 139, 352 Norymberga, m. 17, 23, 46, Sl, 302, 456 Note, rz. 36, 317, 318, 321, 322 Nowa Marchia 32, 36, 72, 317, 321, 322, 324, 405 Nowe nad Wis, m. 56, 118 Nowe Miasto nad Drwc (Lubawskie), m. 365, 370, 371, 374, 379, 380, 416, 434, 475,487 Obra, rz. 36, 317, 320, 321 Odra, rz, 223,299,301,320 Oliwa, klasztor 324, 334, 335, 343, 346, 348, 436 Olsztyn, m. iz., 17, 23, 24, 29, 30, 35, 95, 102, 103, 156, 159, 264, 344, 352, 353, 356, 363, 365, 367, 368, 370, 375-378, 436, 443,444,497 Olsztynek, m. 30, 95, 365, 436 Oppenheim, m. 394 Orneta, m. 31, 102, 103, liS, 119-122, 133, 153, 156-158, 344-346, 349, 352-356, 363-365, 376, 368, 370, 375, 377, 380, 410,419,462,474 Orsza, m. 42, 43, 45,47, 49-53 Orunia, dzi cz Gdaska 332 Orzysz, m. 31, 125 Osa, rz. 30, 118 Ostaszewo, w. 32, 33 Ostrda, m. iz. 30, 31, 33,60,91, 94-96, 118, 167,264,272,344,358,363 Owicim, m. 76-77 Paklica, rz. 320 Palczewo, w. 32, 33 Palestyna 130 Parady (Gocikowo), klasztor 317 Paslk, m. iz. 20, 22, 31,60,61, 72,90,95-98, 103, 104, 106, 108-120, 129-132, 135, 136, 138-141, 145, 146, 151, 154-157, 161-166, 168-170, 187, 192-194, 196, 197, 200, 228, 248, 260, 272, 274, 282, 285, 324, 344, 346, 352, 357, 358, 369, 375, 380, 416, 420, 436, 442, 446, 449, 452, 453, 455-459, 473, 476-479, 484, 486,488 Paslka, rz. 29, 34, 36, 95, 99, 113-115, 119, 121, 122, 136, 138, 141, 164, 170, 171, 180, 200, 248, 249, 251, 252, 269, 272, 457 Pasawa, m. 414,415 Pasym, m. 93, 95, 159, 167, 256, 377, 378, 387 Patollen (Gr. Waldeck), w. 138 Pienino (Melzak), m. i z. 31, 34, 58, 114, 115, 119-122, 131-133, 135-137, 139, 141-144, 152-ISS, 157, 171, 231, 273, 274,444,449,452,460,473,479,485 Piawa, m. 29, 117, 469 Piawska Cienina 83, 89, 151-153, 183,228, 328,375,465,466,468 Piotrkw Trybunalski, m. 210,414,415 Piska Puszcza 31 Pisz, z. 30, 31, 34, 60, 61, 87, lOS, 123-126, 128, 137, 156, 163, 167, 168, 242, 254, 255,264,359 http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 22. 22. 526 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH Pniewy, m. 36, 321 Podole 42, 71, 7S, 283,441,442 Pojezierze Iawskie 30 Pokarmin (Brandenburg), z. 31, 34, 99, 141, 162, 172, 174, 17S, 200, 213, 246, 247, 304,30S,307,461,466,467 Polga, w. 32, 229,315 Pomezania 30, 33, 87, 88, 91-93, 99, 111, 117, 130, 14S, 149-1S1, 1S7, 187, 308, 416,435,436,473,47S,484 Pomorze Gdaskie 20, 28, 32, 3S, SS, 72,278, 283, 297, 309, 312, 319, 321-326, 330, 333, 337, 338, 3S4, 3S7, 360, 392, 400, 409, 412, 429, 438, 4SO, 4S3, 463, 474, 479,486,488 Pomorze Zachodnie (Ksistwo Pomorskie) 33,6S, 73, 188,224,33S,431,436,4S4 Portugalia 130 Powile 15, 28, 31, 35, 103, 104, 151, 161, 16~ 27~ 311, 32~ 33~ 33~ 351, 35~ 356, 358, 362, 366, 367, 369, 380, 387, 443-445,451,473,475,484,488 Pozna,m.33,36,53,80, 190,191,193,210, 221, 223, 227, 232, 299, 304, 310, 314- 318,320,321,400,415 Poo (Bratysawa), m. 237 Pnocne Morze 388,464,471 Prabuty, m. i z. 31, 33, 88, 91-93, 105, 117, 145, 149-151,386,411,416-423,425,426 Praga, m. 46, 73, 455, 459 Pregoa, rz. 26, 28-30, 34-36, 106, 134, 139, 152, 162, 176, 178, 180, 181, 207, 208, 243, 244, 246, 259, 354, 355, 375, 390, 467,477 Pruska Nizina 29 Prusy Dolne (Niederland) 29-31, 34, 99, 110, 115, 119, 120, 131, 132, 134-139, 141-143, 154, 156, 158-160, 162, 164- 167, 169-171, 174, 179, 194, 197, 213, 245, 248, 250, 255-257, 261, 262, 264, 265, 270, 283, 304, 311, 344, 354, 360, 374, 376, 41S, 436, 450, 462, 477, 478, 483,484 Prusy Grne (Oberland) 29-31, 34, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 103, 105, 106, 111, 134, 135, 139, 141, 167, 186, 187, 191, 193, 200, 248, 272, 337, 344, 346, 356- 358, 363, 366, 368, 372, 374, 375, 419, 436,443-445,473-475,479,483,484 Przasnysz, m. 31 Przezmark. z. 31, 92, 93, 9S, 96, lOS, 112, 117,139,141,145,149-151,272,419 Pskw, m. 79,233,281,290-292,379 Pszczew, w. 318,321 Puck,m.335,343,348 Pultusk, m. 31 Radunia, rz. 333 Radziejw Kujawski, m. 191,316 Radzy Chemiski, m. i z. 87, 118 Ragneta, m.124, 348,364 Rajgrd, w. 123 Rapendorfzob. Aniow Rastembork zob. Ktrzyn Ren, rz. 268, 409 Reszel, m. i z. 103, 127, 137, l 55-157, 159, 167, 170, 254, 255, 257, 262-265, 268, 270, 304, 309, 313, 348, 349, 356, 3/'2, 376-378,443,444,453 Riaza, m. 66 Rogajny, w. 110, 111, 115, 164 Rostock, m. 226, 228 Rugia, wyspa 388 Ru 11, 26, 33, SS, 66, 71, 72, 75,253, 323, 326,354,355 Ru Czerwona 27, 28, 37, 42, 354,441-444 Rybaki, m. i z. 33, 34 Ryga, m. 32, 39, 66, 134, 232, 293, 294, 308, 388 Rynarzewo, w. 325 Ryn,z.31,34, 124-126,131,242,359,460 Ryska Zatoka 57 Rzesza Niemiecka 11, 13, 19, 21. 22, 26-28, 35-37, 39, 59-65, 6", 69-72, 74, 79-81, 90, 91, 97, 101, 105, 118, 129, 134, 135, 138. 144, 145, 149, ISO, 153, 154, 158, 160, 163, 171, 175, 185, 187-194. 19~. 199- 203, 205, 207, 219-233, 235-240. 26'". 270, 280, 283-294. 297-299, 302, 304. 305, 308-310, 312, 313, 316, 329, 336- 338, 347, 350, 380, 392-395, 39'7, 398, 400-402, 404, 40-:'-410. 420. 422, 451- 454, 457, 459. 463, 4"3. 4'74, 478, 4~9. 483, 486-490 Rzym, m. 18, 63, 186, 18-:', 220,236.286,401 Saksonia 26, 59, 65, 69, 71, 191, 223. 224, 313 Sala, rz. 225 Sarnbia 29, 33, 34, 110, 117, 119, 122, 127. 137, 139, 142, 152, 162, 163, 165, 174, 176, 178-182, 201, 205, 243, 244, 258, 259, 262, 307, 311, 312, 361, 363, 367, 369, 388, 460, 464, 466-471, 47 477, http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 23. 23. iNDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 527 479,484,48~ Sarnbijski Plwysep 29, 32, 174, 46S 24, 27, 48S Sandomierz, m. 71 Santok, z. 317 Schwabach, w. 302 Schmergrube, w. 117 Schowiese zob. Zielony Grd Spopol, m. 31, 138, 1S4, 1S9, 2SS, 2S6, 263, 26S,266,268,270,30S,308,349 Siedlce, dzi cz Gdariska 332 Sierakw, m. 315 Sirwa (Zerpe), ciek wodny 108 Skarszewy, m. 32, 327 SI.:wierzyna, m. 317, 321, 340,486 Supsk, m. 33 Sokal, m. 71 Sorbvity, w. 126 Spira, m. 299, 393, 394 Spittels zob. Gobki Srokowo (Dryfort), w. 242, 263 St.Jago, m. 237 Stambul, m. 67 Stargard, m. 73 Starogard Gdariski, m. 32, 3S, 327, 328, 330, 335,337-339,3S7,429 Straduny, w. 126 Strasburg, m. 46, 299 Struga Myska, rz. l08, 110-112, 164 Suczawa, m. 44 Sulcin, m. 320 Susz, m. 33, 92,43S, 436 Szczecin, m. 336 Szczytno, z. 30, 31, 34, 61, 93, 9S, 12S, 127, 137, 16S, 167,2S6,377,484 Szestno, z. 34, 126, 128, 131,262 Szkarpawa - zob. Wisa Elblska Szkoty Stare, dzi cz Gdariska 332 Szprewa, rz. 22S, 333, 463 Sztokholm, m. 221,227,228,293 Sztum, m. i z. 271,272 Sztutowo, m. 246, 3Sl Szwabia46 Szwecja 21, 26, SI, S6, 66, 67, 80, 83, 220- 224, 226-229, 239, 293, 30S, 308, 347, 4S3 Szymbark, z. 92, 93, 118, 43S, 436 lsk 33, SI, 64, 6S, 78, 168, 191, 2SI, 2S3, 313,31S,323,326,337,397,398,442 lsk Dolny 168, 191, 31S, 316,442 niardwy,jez. 126 wiecie, m. iz. 3S wiea (Frisching), rz. 29, 172, 174,252,457 witomiejsce, m. 31, 99, 137, 138, 164, 16S, 171, 172, 200, 213, 247, 269-271, 273, 27S,378 wity Krzy (Heiliger Kreuz), w. 1S9 Tapiawa, z. 134, 242 Tczew, m. 32, 35, 77, 304, 323, 325, 327-330, 332-335,337-339,343,3S2,357,427 Tolkmicko, m. 28, 103, 139, 141, 151, 161, 163, 267, 381, 38S-387, 389, 436, 437, 470-472,480,486,487 Toru, m.11, 17-19,23, 27,30,33, S3, SS, 72, 7S, 77, 78, 80-84, 86-89, 91-94, 96, 97, 99, liS, 118, 119, 127, 129-132, 141, 144- 146, 149-1S2, 1S4, 1S7, 158, 160-163, 166-169, 171, 172, 174, 17S, 179-182, 186-188, 190-194, 196-208, 210, 212- 21S, 217, 224, 227-233, 235, 237-239, 243, 244, 246, 2S2, 2S7, 266-268, 271- 27S, 277, 279-281, 283, 286-288, 290, 293, 294, 312-314, 316, 317, 339, 3S4, 3SS, 3S7, 366, 371-373, 37S-377, 379- 381, 38S, 386, 390, 392, 397, 410-413, 41S-418, 421-423, 42S-428, 430, 434, 43S, 437-439, 4SO, 4SS-457, 46S, 466, 468,473,47S,482,488,493-497 Tuchola, m. 72 Tuckum, z. 29S Tuczno, z. 322 Turcja 63, 408, 422 Turyngia 220, 303 Tylice, w. 371 Tyla, z. 124 Tyrol39 Ujcie, m. 317 Utrecht, baliwat 394 Visby, m. 221 Waldau, w. lOS Walcz, m. 36, 31S, 322 Walsza, rz. 121 Warmia 13, IS, 19, 20, 24,27-31,34-36,38, 54,55,S7,61,68,72,83,87,93,9S,96,99, 102-104, 112, 119-121, 123, 127, 132, 133, 136, 138, 139, 143, 144, !SI, 153- 161, 163-167, 169-172, 174, 193, 198, 214, 217, 248, 2S4-2S8, 260-261, 263- 268, 270, 283, 285, 297, 304, 309-311, 313, 323, 324, 337-340, 342-344, 346, http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl
 24. 24. 528 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 348-352, 354-358, 360, 362, 363, 365- 369, 372, 374-378, 380, 387, 390, 400, 401, 409, 411, 412, 414, 425, 428, 431, 434-437, 443, 444, 452, 453, 460, 462, 468,469,473-476,478-480,484-488 Warnemi.inde, m. 226, 228 Warszawa,m.14, 16,17,23 Warszawskie, w. 139 Warta, rz. 36, 317, 321 Wartembark zob. Barczewo Wgrowiec, m. 314, 316-319, 321, 323-326, 398,399,408,415,451,474 Wska,rz. 108,110,114,115,164 Wsosz, m. 123-125, 128,254 Welawa, m. 259, 375 Wena, rz. 317 Wetawa, rz. 26 Wenden,z.23S,293,294 Westfalia, baliwat 300, 394 Wgorzewo, z. 168, 242 Wgry 26, 42, 64, 65, 67, 78, 191, 202, 237, 253, 282, 314-316, 323, 326, 337, 356, 357, 362, 398, 400-402, 404, 407-412, 424,435,438,443,486 Wiede, m. 17, 24, 424 Wielbark, w. 31, 34,93 Wiele w. 315, 317,322 Wielkie Ksistwo Litewskie zob. Litwa Wielkie Ksistwo Moskiewskie zob. Moskwa Wielkopolska 32, 36, 37, 76, 82, 222, 270, 293, 299, 304, 312, 313, 315-319, 321- 323, 325, 337, 340, 395, 399, 405, 443, 474,486 Wilno,m.66, 124,232 Wironia, cz Estonii 234, 235, 294, 295 Wirtembergia, kraj 300, 408 Wisa, rz. 11, 25-29, 32, 33, 35, 36, 38, 45, 56, 57, 72, 73, 79, 80, 90, 118, 139, 144, 145, 149, 151, 161, 162, 232, 277-279, 281, 291, 304, 308, 309, 310, 316, 320, 322, 323, 325-329, 334, 336, 339-3.J.1, 343, 347-352, 35-J.-356, 361, 365, 380, 386, 387, 395, 400, 427, 430, 436, 451, 452, 457,474,475,479,480,486,488 Wisa Elblska (Szkarpawa), rz. 35,246, 380, 389,437 Wisoujcie, miejsc. 57, 309, 334, 335, 346, 348,427,428,431,436 Wismar, m. 388 Wilana Mierzeja 29, 32-34, 73, 78-80, 89, 117, lsl, l 53, 228, 304, 309, 310, 328, 334, 335, 341, 348, 375, 386, 389, 390, 427, 428, 431, 436, 464, 465, 467-469. 471,484 Wilany Zalew 22, 28-30, 35, 36, .J.S, 5'"', 62, 76, 96, 99, 101, 117, 137, 152, 153, 162- 164, 168, 171, 172, 174, 175, 178, 182, 183, 246-249, 258, 269, 301, rs, r8, 380, 381, 387-390, 437, .J.65-.J.73, .J.'"'-, 480,488 Wittenberga, m. 225 Wolfenbi.ittel, m. 303 Wolmar, m. 347 Worrnacja, m. 393, 394 Wrocaw, m. 71, 161,405,457 Wi.irzburg, m. 394 Wystru, z. 31 Wyszogrd, m. 232 Wzniesienie Growskie 29 Zalewo, m. 95 Zdbork zob. Mrgowo Zbszy, m. 36, 31"" Zeitz, m. 189 Zerbst, m. 219, 225 Zielony Grd (Schonwiese), w. 111, liS mud 32, 87, 88, 123-125, l :H. 231. 235. 308,486 nin, m. 317,325 uawy Gdaskie 32, 33, 326, 329, 333. 33.J., 3.J.S,3.J.8,357,386,389,.J.3b uawy Mae 386 uawy Steblewskie 80 uawy Wielkie 32,386, .J.52..J.71, .J....,.J. http://grzbiet.pl/sklep/wojna-pruska-czyli-wojna-polski-z-zakonem-krzyzackim-z-lat-1519-1521-u Przykadowy rozdzia ksiki: Wojna Pruska, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyackim z lat 1519-1521. U rde sekularyzacji Prus Krzyackich Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historyczna Grzbiet.pl