of 27/27
Druga svjetska sila II.dio

Svjetske sile II. dio

  • View
    136

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile II. dio

Slide 1

Druga svjetska sila

II.dio

A S I R I J A( 951-740-632 =319 godina )za vrijeme Izraelskog kralja Omrija oko 951 g.p.n.e., a za vrijeme Judejskog kralja Ase u srednjem toku Eufrata i Tigrisa u gradu Asuru jaa nova svjetska sila Asirija- uspon 740 g.p.n.e. unitila je sjeverno deseto (10) plemensko carstvo Izrael padom Samarije( 733 732 )g.p.n.e. asirski kralj Sanherib napao Judu , 14-e godine jedejskog kralja Ezekijela ( II. Kralj. 18: 11-16 )- 632 g.p.n.e. Hedejci ,koji su se uvrstili u Babilonu u savezu sa Perzijom sruili su Asirsku dravu i razorili Ninivu

Boji narodRije Jehovina dola je Joni,sinu Amitajevu:

Ustani, idi u Ninivu,grad veliki, i objavi mu osudu,

jer se zloa njihova popela do mene!

i druga svjetska sila

A Jona je ustao da bjei u Tari,daleko od Jehove. Ali,na moru se podigla ogromna oluja... I tada su poeli prizivati Jehovu:O, Jehova, molimo te, ne daj da izginemo zbog due ovoga ovjeka! Ne stavljaj na nas krv nevinu,jer ti, Jehova, ini ono to eli!Potom su uzeli Jonu i bacili ga u more, i more je prestalo bjesnjeti.Tada je ljude obuzeo velik strah pred Jehovom,pa su prinijeli rtvu Jehovi i uinili zavjete. A Jehova je poslao veliku ribu da proguta Jonu,pa je Jona bio u utrobi ribe tri dana i tri noi.

Jona se pomolio Jehovi, Bogu svojemu, iz utrobe ribei rekao:

...A ja u ti zahvaljivati i rtve ti prinositi.to sam zavjetovao, ispunit u.Spasenje je od Jehove.I nakon nekog vremena Jehova je zapovjedio ribi, i ona je izbljuvala Jonu na kopno.

Nato je Jona ustao i otiao u Ninivu po rijei Jehovinoj.A Niniva je bila grad znaajan u Bojim oimai tri dana hoda trebalo je da je se prijee.I Jona je uao u grad i proao njime dan hoda, objavljujui: Jo samo etrdeset dana i Niniva e propasti!

A ljudi iz Ninive povjerovali su Bogu,pa su oglasili post i obukli se u kostrijet,svi od najveega do najmanjega.

Tko zna, moda se pravi Bog odvrati i saali sei odustane od usplamtjeloga gnjeva svojega, pa ne izginemo!A pravi je Bog vidio djela njihova,da su se vratili sa zlog puta svojega,i zato je pravi Bog poalioto im je nevoljom zaprijetio, i nije ju nanio.

Joni je zbog toga bilo jako krivo,pa se razgnjevio. Zato se pomolio Jehovi i rekao: O, Jehova, nisam li ja to i slutio jo dok sam bio u svojoj zemlji? Zato sam prije i htio pobjei u Tari,jer sam znao da si ti Bog dobrostiv i milosrdan,spor na gnjev i pun milosti,i da brzo poali to si htio nevolju nanijeti.

I Niniva grad,velik i jak je opstao,jerjemilostJEHOVEBogabila velika.

NINIVA

Niniva

Asirski kralj Sanherib

etrnaeste godine kraljevanja Ezekijina doao je Sanherib,kralj asirski,na sve utvrene gradove Judine i osvojio ih. A zatim je krenuo na Jeruzalam!

U 14.godini Ezekijine vladavine asirski kralj Sanherib sa svojom je vojskom silovito prodro na teritorij Palestine i dio svojih jedinica poslao na Jeruzalem da ga zaplae. Njegov predstavnik rabak na hebrejskom se jeziku izrugivao ljudima koji su stajali na gradskim zidinama: U koga se vi to uzdate? U Egipat? U trsku slomljenu! Ili u Jehovu? Nema tog boga koji bi vas mogao izbaviti od kralja asirskoga! Zbog kraljeve zapovijedi, ljudi mu nita nisu odgovarali.

Ezekija je molio Jehovu da ih izbavi zbog slave svog imena.

Sanherib je na Jeruzalem krenuo

sa

185.00 vojnika.

Ezekijel preko proroka Izaije trai savjet od Jehove Izaija im je rekao: Ovako kaite gospodaru svojemu: Ovako kae Jehova:Ne boj serijei koje si uo, kojima su sluge kralja asirskoga hulile na mene! Smest u ga,i on e uti vijesti vratit e se u zemlju svoju. I uinit u da padne od maa u zemlji svojoj.

Zato ovako kae Jehova za kralja asirskoga: Nee on ui u grad ovaj,niti e ovamo odapeti strijelu,nee mu se sa titom primaknuti, niti e opsadni nasip pred njim nasuti. Vratit e se putem kojim je doao, i u grad ovaj nee ui, kae Jehova. Branit u grad ovaji spasiti ga radi sebe i radi Davida, sluge svojega.

Te iste noi iziao je aneo Jehovin i pobio sto osamdeset i pet tisua ljudi u taboru asirskom.A kad su ljudi ustali rano ujutro, oko njih su bili sve sami mrtvaci.

Nakon to je aneo pobio 185000 Asiraca, Sanherib se urno vratio u svoju zemlju. Kasnije su ga vlastiti sinovi ubili u hramu lanog boga.

https://www.jw.org/hr/izdanja/filmovi/ezekija-se-uzda-u-boga/

632g.p.n.e Hedejci ,koji su se uvrstili u Babilonu u savezu sa Perzijom sruili su Asirsku dravu i razorili Ninivu.