of 85 /85
Presentatie Driestar Educatief 21 juni 2012 Gerard Dümmer

Presentatie driestar educatief

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie voor de Hogeschool Driestar over integratie van ICT in de lerarenopleiding.

Text of Presentatie driestar educatief

Page 1: Presentatie driestar educatief

Presentatie Driestar Educatief

21 juni 2012Gerard Dümmer

Page 2: Presentatie driestar educatief

Wat gaan we doen?

A. IntroductieB. VoorstellenC. VoorbeeldopdrachtD. Model voor ICT-integratie in de opleidingE. OpleidingsdidactiekenF. Praktische voorbeelden

Page 3: Presentatie driestar educatief

A. INTRODUCTIE

Page 5: Presentatie driestar educatief

B. VOORSTELLEN

Page 6: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Twitter: @gerarddummerLinkedIn: www.linkedin.com/in/gerarddummerDiigo: www.diigo.com/user/gerarddummer

Page 7: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Page 8: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Page 9: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Page 10: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Page 11: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Page 12: Presentatie driestar educatief

Voorstellen

Page 13: Presentatie driestar educatief

C. VOORBEELDOPDRACHT

Page 14: Presentatie driestar educatief

Voorbeeld-opdracht

Competentiediamant

Kennisbasis leraren-

opleiders

TPACK

Vier in Balans

Kennisbasis ICT

Page 15: Presentatie driestar educatief
Page 16: Presentatie driestar educatief

Voorbeeldopdracht

In hoeveel minuten loop je van Amersfoort Centraal naar de HUA?

Page 17: Presentatie driestar educatief

Voorbeeldopdracht

Page 18: Presentatie driestar educatief

Voorbeeldopdracht

• Hoe weet je zeker dat de informatie die Google Maps geeft klopt?

• Kun je echt 850 meter lopen in 11 minuten?

Page 19: Presentatie driestar educatief
Page 20: Presentatie driestar educatief

TPACK-competent

Mishra en Koehler (2006)

Page 21: Presentatie driestar educatief

TPACK-competent

Digitale Routeplanners

SnelheidGecijferd-heid

Page 22: Presentatie driestar educatief
Page 23: Presentatie driestar educatief

Competentiediamant

Brochure ICT in het basisonderwijs

Page 24: Presentatie driestar educatief

Competentiediamant

Page 25: Presentatie driestar educatief

Competenties leerling

• Over welke competenties moet je als leerling beschikken om deze vraag te kunnen beantwoorden?

Page 26: Presentatie driestar educatief

Competenties leerling

1. Ik weet dat er websites zijn waarmee je routes kunt uitrekenen;

2. Ik kan informatie invoeren op websites zodat ik antwoord krijg op mijn zoekvraag;

3. Ik kan achterhalen hoe je een adres van een instelling vindt;

4. Ik kan op basis van gegevens informatie uitrekenen hoeveel kilometer per uur iemand loopt;

5. Ik weet wat de gangbare loopsnelheid is; 6. Ik weet dat ik kritisch met internetinformatie moet

omgaan.

Page 27: Presentatie driestar educatief
Page 28: Presentatie driestar educatief

Kennisbasis ICT

• Attitude• Instrumentele vaardigheden• Algemene didactiek

– Presenteren– Samenwerken en

communiceren– Individueel werken– Begeleiden en evalueren

• Toetsen• Arrangeren en ontwikkelen

ADEF, 2009

Page 29: Presentatie driestar educatief

Ict bekwaamheid gedefinieerd

‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’

Page 30: Presentatie driestar educatief

Ict bekwaamheid gedefinieerd

‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’

Page 31: Presentatie driestar educatief

Ict bekwaamheid gedefinieerd

‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’

Page 32: Presentatie driestar educatief

Ict bekwaamheid gedefinieerd

‘De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.’

Page 33: Presentatie driestar educatief

Hoe?

De leraar toont aan dat hij ict bekwaam is in drie kerntaken:

Page 34: Presentatie driestar educatief

Pedagogisch-didactisch handelen

De leraar ondersteunt zijn onderwijs met ict-hulpmiddelen. Hij past zijn kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, didactiek en technologie in samenhang toe (TPACK model). Hij is daarbij in staat om:• de verbinding te leggen tussen

leerdoelen, werkvorm en de inzet van ict-hulpmiddelen;

• uit te leggen welke meerwaarde ict heeft in het uitvoeren van zijn taak.

Page 35: Presentatie driestar educatief

Werken in de schoolcontext

De leraar organiseert en verantwoordt zijn werk met behulp van ict-hulpmiddelen. Hij gebruikt de ict-systemen van zijn school voor het communiceren met leerlingen, ouders en collega’s én voor het verantwoorden van zijn eigen handelen. Hij is daarbij in staat om:• administratieve zaken digitaal vast

te leggen en te beheren;• digitaal te communiceren.

Page 36: Presentatie driestar educatief

Professionele ontwikkeling

De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid met behulp van ict-hulpmiddelen. Hij is daarbij in staat om:

relevante digitale bronnen en platforms te vinden en te raadplegen;informatie en ervaringen uit te wisselen via digitale platforms.

Page 37: Presentatie driestar educatief

Competenties leraar

• Over welke competenties moet je als leraar in opleiding beschikken om deze vraag te stellen?

Page 38: Presentatie driestar educatief

Competenties leraar1. Ik weet wat de informatievaardigheden zijn van mijn

leerlingen;2. Ik kan mijn opdracht afstemmen op de

informatievaardigheden van mijn leerlingen;3. Ik weet wat de beginsituatie is van mijn leerlingen op het

gebied van rekenen;4. Ik kan mijn rekenopdracht afstemmen op het rekenniveau

van mijn leerlingen;5. Ik ben me bewust van het feit dat informatie op internet niet

altijd betrouwbaar is en kan dit uitleggen aan leerlingen;6. Ik kan het digibord gebruiken om informatie van internet te

gebruiken en om een interactieve nabespreking op te houden.

Page 39: Presentatie driestar educatief
Page 40: Presentatie driestar educatief

Kennisbasis lerarenopleiders

Page 41: Presentatie driestar educatief

Kennisbasis lerarenopleiders

• Over welke competenties moet je als opleidingsdocent beschikken om dit rekenkundige probleem te bespreken met je studenten?

Page 42: Presentatie driestar educatief

Competenties opleider1. Ik weet dat leerlingen op internet met rekenkundige

problemen te maken krijgen;2. Ik kan voorbeelden noemen van websites waar leerlingen

te maken krijgen met rekenkundige problemen;3. Ik kan studenten bewust maken van de rekenkundige

problemen die leerlingen op internet tegen komen;4. Ik weet wat informatievaardigheden zijn en wat

mediawijsheid is;5. Ik kan studenten duidelijk maken wat het niveau is van

informatievaardigheden en mediawijsheid bij leerlingen;6. Ik kan studenten uitleggen op welke manier ze het digibord

kunnen gebruiken bij instructie met behulp van internet; 7. Ik kan studenten uitleggen hoe ze in een interactieve

nabespreking houden op het digibord.

Page 43: Presentatie driestar educatief

Drieslag

Page 44: Presentatie driestar educatief
Page 45: Presentatie driestar educatief

Vier in Balans

Page 46: Presentatie driestar educatief

Vier in Balans

Page 47: Presentatie driestar educatief

Voorbeeldopdracht

•Welke meervoudige intelligenties kun je bij deze opdracht inzetten?•Hoe kun je inspelen op de leerstijlen zoals geformuleerd door Kolb?•Wat zijn kenmerken van de lipdub?

Page 48: Presentatie driestar educatief

D.MODEL VOOR ICT INTEGRATIE IN DE OPLEIDING

Page 49: Presentatie driestar educatief

ICT in de opleiding

ICT-vaardigheden ICT-Opleidingsvaardigheden

Opleidingsdidactiek TPACK-competent

Page 50: Presentatie driestar educatief

Tondeur et al (2011)

Page 51: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 1: maken we leraren in opleiding door middel van theoretische achtergronden duidelijk hoe ze bepaalde ICT-middelen in het onderwijs kunnen inzetten?

Page 52: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 2: fungeren onze lerarenopleiders en onze praktijkopleiders als rolmodel voor het gebruik van ICT in het onderwijs?

Page 53: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 3: bespreken we met onze leraren in opleiding wat hun houding is ten opzichte van het gebruik van ICT in het onderwijs?

Page 54: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 4: laten we onze leraren in opleiding lessen ontwerpen waarbij ze ICT moeten integreren?

Page 55: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 5: laten we onze leraren in opleiding samenwerken met elkaar bij het nadenken over het gebruik van ICT in het onderwijs?

Page 56: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 6: ondersteunen we onze leraren in opleiding voldoende bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen waarbij ze ICT inzetten?

Page 57: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 7: toetsen we losse opdrachten of brengen we in beeld hoe een leraar in opleiding zich door de loop van de jaren heen ontwikkeld?

Page 58: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 8: is er een bepaalde visie op het gebruik van ICT in het onderwijs en hoe is die tot stand gekomen?

Page 59: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 9: werken we binnen de opleiding samen en werken we samen met het werkveld?

Page 60: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 10: zijn onze lerarenopleiders voldoende geprofessionaliseerd?

Page 61: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 11: hebben onze lerarenopleiders en leraren in opleiding voldoende bronnen/ materialen tot hun beschikking?

Page 62: Presentatie driestar educatief

12 vragen naar aanleiding van het model

• vraag 12: heeft er een systematische en systeemverandering plaatsgevonden om ICT in het opleidingsonderwijs te integreren?

Page 63: Presentatie driestar educatief

E. OPLEIDINGSDIDACKTIEKEN

Page 64: Presentatie driestar educatief

Opleidingsdidactieken

• Vermunt: 1. traditionele didactiek2. casusgerichte didactiek3. concerngestuurde didactiek4. leergemeenschappen5. meesterschapgerichte didactiek6. informeel leren7. opleiden in de school

Page 65: Presentatie driestar educatief

Concerngerichte didactiek

• Pre-teaching concerns• Concerns om te overleven• Teaching situation concerns• Concerns over leerlingen en het leren van de

leerlingen• Concerns op meso-niveau

Fuller en Brown (1975) in Korthagen en Buitink (2011)

Page 66: Presentatie driestar educatief

Concerngerichte didactiek

• Pre-teaching concerns: – Vooral identificatie met leerlingen– In fantasie slechts met leraarschap

• Mogelijke opdrachten:– Geef aan hoe je zelf ICT gebruikt in je dagelijks

leven. – Maak duidelijk wat je beelden zijn bij ICT in het

onderwijs. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Page 67: Presentatie driestar educatief

Concerngerichte didactiek

• Concerns om te overleven: – Hoe red ik het als leraar in de klas?

• Mogelijke opdracht:– Maak een multimediale presentatie waarbij je laat

zien dat je vaardig bent om tekst, beeld en video met elkaar te combineren om een verhaal te vertellen.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Page 68: Presentatie driestar educatief

Concerngerichte didactiek

• Teaching situation concerns:– Lesstof goed uitleggen– Gericht op het onderwijzen

• Mogelijke opdrachten:– Gebruik het digibord om je informatie op een

beeldende en interactieve manier te presenteren. – Gebruik een ICT-middel om een vakdidactisch

principe samen met de leerlingen uit te voeren. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Page 69: Presentatie driestar educatief

Concerngerichte didactiek

• Concerns over leerlingen en het leren van de leerlingen

• Mogelijke opdracht:– Selecteer geschikte ICT-middelen om aan de

onderwijsbehoeften van je leerlingen tegemoet te komen.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Page 70: Presentatie driestar educatief

Concerngerichte didactiek

• Concerns op meso-niveau: – Organisatie van de school als geheel

• Mogelijke opdracht: – Formuleer je visie op het gebruik van ICT in het

onderwijs op basis van je ervaringen en kennis.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Page 71: Presentatie driestar educatief

PRAKTISCHE VOORBEELDEN

Page 72: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 1 – thema 1

Page 73: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 1 – thema 2

Page 77: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 2 – thema 6

Page 78: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 2 – thema 7

Page 79: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 2 – thema 8

Page 80: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 3 thema 9

Page 82: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 3 thema 11

Page 83: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 3 thema 12

Page 84: Presentatie driestar educatief

Programma Jaar 4

Page 85: Presentatie driestar educatief

Bronnen• Leroweb (2009). Kennisbasis ICT. Opgehaald op 14 februari 2012 van

http://www.leroweb.nl/docs/lero/kennisbasis-ict.pdf• Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content

knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. Michigan State University. Opgehaald op 18 juni 2012 van http://mkoehler.educ.msu.edu/OtherPages/Koehler_Pubs/TECH_BY_DESIGN/TCRecord/mishra_koehler_tcr2006.pdf

• Onderwijs.Vlaanderen.be (2007). Computer in de klas. Ben je klaar voor de ICT-eindtermen? Opgehaald op 18 juni 2012 van: http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/299.pdf

• Tondeur, J., et al., Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence, Computers & Education (2011), doi:10.1016/j.compedu.2011.10.009