Click here to load reader

Dagopeningen - Driestar educatief · PDF file Na het eten.. Hé al 34 reacties, maar niet zo positief, dat is schrikken. Ja, bij nader inzien komt ze ook niet zo mooi over op de foto

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dagopeningen - Driestar educatief · PDF file Na het eten.. Hé al 34 reacties, maar...

 • Dagopeningen Week van de mediawijsheid

  www.weeswijsmetmedia.nl © Erd

  ee Me

  dia G

  ro ep

  e n

  D ri

  es ta

  r e

  du ca

  ti ef

 • Dag 1 – Als je selfie maar goed zit

  Media-attitude

  De media-attituden ‘verantwoordelijkheid’ en consistentie’ staan centraal: je bent

  verantwoordelijk voor je selfies. Ook online hoor je het beeld van God te weerspiegelen.

  Lezen: Psalm 8

  Hieronder zijn enkele teksten van het Bijbelgedeelte weergegeven met daarnaast de

  (gedeeltelijke) uitleg van de dikgedrukte woorden volgens de kanttekeningen. Eronder de

  uitleg zoals deze is verwoord in de Bijbel met uitleg. U kunt uw leerlingen de

  kanttekeningen ook zelf op laten zoeken: www.statenvertaling.net. Wanneer zij daarvoor

  hun mobiel mogen gebruiken is de speciale mobiele versie aan te bevelen:

  m.statenvertaling.net.

  5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?

  6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de

  engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid

  gekroond?

  mens Of, broze ellendige mens. Het Hebr.

  woord enosch komt van een woord, dat zeer zwak, ja dodelijk krank

  (ziek) zijn betekent. gedenkt

  Door dit denken en bezoeken Gods wordt voornamelijk verstaan het

  ganse genadewerk in den Messias,

  onzen Heere Christus, den vervallen mens bewezen, waartoe het

  volgende mede behoort. zoon des mensen

  Of, Adamskind

  een

  Deze woorden worden door den

  apostel op onze Heere Christus gepast

  weinig Dat is, een klein deel, niet veel, of

  een korte tijd.

  Bijbel met uitleg:

  De HEERE heeft de nietige mens een eervolle, hoge plaats gegeven; bijna net zo hoog als de engelen.

  De mens is als heerser over de schepping aangesteld door de HEERE. Heel de schepping (alles)

  is aan Hem onderworpen.

  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ...

  Mirjam houdt haar mobiel voor zich en maakt een selfie. Gauw nog even op de Instagram

  zetten voordat ze gaan eten!

  http://www.statenvertaling.net/ http://m.statenvertaling.net/

 • Na het eten..

  Hé al 34 reacties, maar niet zo positief, dat is schrikken.

  Ja, bij nader inzien komt ze ook niet zo mooi over op de foto. Wacht even aanpassen. Een

  beetje bruiner kleurtje, wat wittere tanden, wat meer licht in haar ogen, wauw dat ziet er

  veel beter uit.

  De reacties laten niet op zich wachten: binnen een minuut!

  Deze keer zijn ze wel lovend.

  Herkenbaar?

  Willen we dat allemaal niet een beetje: mooier overkomen dan we in werkelijkheid zijn?

  De Bijbel spreekt niet letterlijk over selfies, maar hier in vers 5 en 6 gaat het wel over de

  mens, over jou en mij dus. Wat zegt de dichter van Psalm 8 hier over de mens? Dit: dat

  we met eer en heerlijkheid zijn gekroond en niet veel minder zijn dan de engelen. God

  heeft ons een hoge plaats gegeven, omdat Hij Zijn beeld in ons heeft gelegd. We zijn met

  heerlijkheid bekroond.

  Als we een selfie maken is het gevaar groot dat we aan de foto gaan schaven of hem steeds

  weer opnieuw maken om er nog beter uit te zien. Net als Mirjam doen we er alles aan om

  positieve reacties te krijgen van onze volgers. Is dat Gods beeld teruggeven? Is dat Hem

  dankbaar zijn voor dat hij ons een weinigje minder dan de engelen gemaakt heeft? Of

  tonen we met dit gedrag juist ontevredenheid over wat we van God kregen? Niet helemaal

  knap, niet mooi genoeg gemaakt..

  Vragen aan jou:

  Welke ‘belijdenis’ geven jouw selfies af?

  Wat zou het zou mooi zijn als je kunt zeggen:

   Ik laat via mijn voorkomen zien dat ik christen ben.

   Ik zorg ervoor dat mijn kleding eerbaar en netjes is.

   De teksten onder mijn foto’s zijn positief en … etc.

  Welk selfie moeten wij van onszelf schetsen als we in de spiegel kijken van Gods geboden?

  Een selfie waarvan je schrikt: schuldig aan álle geboden en nog dagelijks daarin doorgaan.

  Zelfs Paulus, de apostel die zo dichtbij God leefde moest dat selfie van zichzelf schetsen.

  Lees maar wat er staat in Rom. 7: 19-24. Zelfs als Christus door genade onze Zaligmaker

  is, zullen we op deze aarde altijd het selfie houden dat zich afkeert van het beeld van God.

  Daarom is het dagelijkse gebed ‘En lijdt ons niet in verzoeking’ zo belangrijk. God kan ons

  behoeden!

  In Daniel 10:11 lezen we:

  “En Hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer gewenste man! merk op de woorden, die Ik tot u

  spreken zal, en sta op uw standplaats, want Ik ben alnu tot u gezonden; en toen Hij dat

  woord tot mij sprak, stond ik bevende.”

  De Heere noemt Daniël een zeer gewenste man. De kanttekeningen zeggen daarover dat

  Daniël voor God en de mensen aangenaam is.

  Daniël moet staan op zijn standplaats, dat wil zeggen: Daniël moet gaan staan op zijn

  plaats waar hij daarvoor heeft gestaan, hij moet op zijn plaats blijven.

 • Wat betekent het als God tegen ons zegt dat we “op onze plaats moeten blijven”?

  God heeft ons naar Zijn wijsheid eigen talenten gegeven en een uiterlijk dat goed is voor

  ons. De opdracht die de Heere daarbij meegeeft is om op onze plaats te blijven: niet

  hoogmoedig of trots te worden op dat wat we gekregen hebben, want we hebben het

  slechts te leen van God. Tegelijk betekent het op de plaats blijven ook dat we onszelf online

  niet heel anders voordoen dan we in werkelijkheid zijn. Als we onszelf heel anders voordoen

  in we als het ware ontevreden over hoe God ons heeft gemaakt.

  Wat vraagt God heel concreet van ons in het omgaan met profielfoto’s en selfies?

  Wij zijn geschapen naar Gods beeld, we horen iets terug te laten zien van Gods beeld.

  We moeten niet verlangen naar steeds meer likes en volgers, maar het allergrootste is dat

  God jouw volger is (en Hij volgt jou altijd). Het is noodzakelijk dat Hij voorop gaat, jouw

  leven bepaald. Ons leven zou daarom gericht moeten zijn op de goedkeuring van God Zelf

  in plaats van op de goedkeuring van onze volgers en vrienden.

  Zingen:

  Avondzang vers 7

  O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';

  O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

  O Geest, zend Uwen troost ons neer;

  Drieënig God, U zij al d' eer.

 • Dag 2 – Aantrekkelijke media

  Media-attitude

  De media-attitude ‘weerbaarheid’ staat centraal: Hoe wapen jij je tegen de verleidingen

  van media?

  Lezen: Psalm 51 (1-21)

  Hieronder zijn enkele teksten van het Bijbelgedeelte weergegeven met daarnaast de

  (gedeeltelijke) uitleg van de dikgedrukte woorden volgens de kanttekeningen. Eronder de

  uitleg zoals deze is verwoord in de Bijbel met uitleg. U kunt uw leerlingen de

  kanttekeningen ook zelf op laten zoeken: www.statenvertaling.net. Wanneer zij daarvoor

  hun mobiel mogen gebruiken is de speciale mobiele versie aan te bevelen:

  m.statenvertaling.net.

  Hoe kan het dat David, een van de grootste geloofshelden uit de Bijbel, dit allemaal moest

  schrijven?

  Dat lezen we in vers 2. Deze psalm is door David geschreven nadat de profeet Nathan bij

  hem was gekomen vanwege zijn overspel met Bathseba. Er was zelfs een profeet nodig

  om David ervan te overtuigen dat overspel een heel grove zonde is! Hoe kon dat toch?

  3 Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid;

  delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer

  barmhartigheden.

  4 Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij

  van mijn zonde.

  5 Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is

  steeds voor mij.

  delg

  wis uit, doe uit

  grootheid

  menigte;

  was mij

  Was mij veel of

  veelvoudiglijk, ..…ziet op

  de geestelijke afwassing

  en reiniging van zonden

  door het bloed van

  den Messias;

  ken

  Weet, mijn overtredingen

  zijn mij bekend.

  Bijbel met uitleg:

  David vraagt of God hem schoonwast van zijn ongerechtigheid en zonde. Een zonde

  waarvan hij weet dat deze tussen hem en God instaat. Hij heeft reiniging van zonde

  nodig.

  David smeekt om genade. Hij erkent dat hij heeft gezondigd en vraagt of God zijn

  zonden wil schrappen. Hij pleit daarbij op de genadige verbondstrouw van God.

  http://www.statenvertaling.net/ http://m.statenvertaling.net/

 • David leefde al zolang met God, dan wist hij toch zeker wel wat zonde is, welke daden je

  niet moet doen?? En toch is het gebeurd.

  Als David al zo zwak was hoe zit het dan met ons. Wij die nog zo jong zijn en nog maar zo

  weinig kennis hebben van de dienst van de Heere?

   Herken jij iets van David in je eigen leven, zijn er in jouw leven zonden die je moeilijk

  laten kunt?

   Merk je dat wij in een wereld leven vol verleidingen? Hoe spelen sociale media daarin

  een rol?

  Vragen aan jou

   Merk je wel eens dat een bepaalde game of film zo aan je trekt dat je tegen beter

  weten in toch blijft doorsp

Search related