Educatief ontwerp

  • View
    122

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Educatief ontwerp

Educatief ontwerp

Rene Smits Educatief ontwerp Acht velden instrument Doel / probleem Tot 15% Gezamenlijke aanpak CLIL

Gewenste werksituatie Minimaal 2, maximaal 4 uur per week. IPC Classroom EnglishDe wijziging in de huidige situatie CLIL kennen en kunnen toepassen.IPC lessen om zetten in een CLIL les.Materialen kunnen vinden en maken. Gewenste situatie De leerkrachten geven minimaal 2, maximaal 4 uur per week les in het Engels. Dit doen ze door IPC lessen in het Engels te geven, op de manier van CLIL.

Workshops:Wat is een CLIL les?Hoe maak je van een IPC les een CLIL les? Ontwerpen van een CLIL les.Oefenen met het geven van een CLIL les.

Oefening 1e unit: CLIL lessen uitvoeren (gemaakt door werkgroep native speakers en ik).2e unit: CLIL lessen plannen en ontwerpen met begeleiding. Zelf uitvoeren. 3e unit: CLIL lessen zelf plannen en ontwerpen en uitvoeren 4e unit helemaal zelf, af en toe terugkoppeling met mij. 5e unit helemaal zelf, af en toe terugkoppeling met mij. Klassenbezoeken, kijken bij elkaar Eindevaluatie met het team. Evaluatie Proces Voldoende oefening: Tijdens workshops en in de klas. Voldoende info: Tijdens workshops en na slag werk ligt in de lerarenkamerVoldoende terugkoppeling: Regelmatig evaluatie met mij (tijdens een unit minimaal 2 keer), na elke unit evaluatie met het team. Voldoende veiligheid: Eerst oefenen binnen het team. Dan uitproberen in de klas met hulp van native speakers en ondersteuning van mij. Daarna zelf lessen plannen met ondersteuning van mij. Als laatst ook bij elkaar kijken om van elkaar te kunnen leren, puntjes op de i te zetten Data verzamelenVia observaties tijdens de workshops en tijdens lessen die in de klas gegeven worden.

Mondelinge bevraging tijdens de evaluatie momenten

Schriftelijke bevraging aan het eind van unit 3.

Leerresultaten CLIL elementenVisuele ondersteuningBetekenisvolTaal beheersing leerkrachtVerwerking op inhoud en product (taal)Doelen les

Voortgang / bijstellingFunctioneren Observaties, mondelinge evaluatie en schriftelijke evaluatie/vragenlijsten.

Impact Na unit 4 wordt er een vragenlijst of interview gehouden. Daarin wordt opnieuw gevraagd hoeveel tijd er aan Engels wordt besteed en hoeveel tijd daarvan aan CLIL lessen en hoe dit bevalt. Wat nog verbeterd kan worden en wat al goed gaat.