13
OBRADA DELOVA OD LIMA ODVAJANJEM

Obrada delova od lima odvajanjem

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Obrada delova od lima odvajanjem

OBRADA DELOVA OD LIMA ODVAJANJEM

Page 2: Obrada delova od lima odvajanjem
Page 3: Obrada delova od lima odvajanjem

Obrada delova od lima

Postupci obrade izradaka od lima mogu da se podele u dve grupe:-na postupke oblikovanja odvajanjem (odsecanje, probijanje i prosecanje) i-na oblikovanje plastičnim deformisanjem (savijanje i izvlačenje).

Svi ovi postupci imaju brojne prednosti: velika proizvodnost, visok stepen iskorišćenja materijala, jednostavnost rada na mašinama i mogućnost korišćenja priučenih radnika i dr.

Polazni materijal je lim u obliku tabli, traka lima, kotura ili su komadi lima već iskrojeni. Oblikovanje se vrši u odgovarajućim alatima na presama, a odsecanje se vrši na makazama.

Ovi postupci se primenjuju u serijskoj i velikoserijskoj proizvodnji u mnogim granama metaloprerađivačke industrije: automobilska, elektronska, industrija bele tehnike....

Page 4: Obrada delova od lima odvajanjem

Obrada delova od lima odvajanjem

Oblikovanje izradaka od lima odvajanjem izvodi se tako što se jedan deo materijala odvaja od drugog smicanjem po otvorenoj ili zatvorenoj konturi.

U zavisnosti od oblika i položaja konture po kojoj se izvodi odvajanje materijala razlikuju se: odsecanje, probijanje,

prosecanje, delimično prosecanje, rasecanje, opsecanje i dr.

Odsecanjem se jedan deo lima odvaja od drugog dela po otvorenoj ili zatvorenoj konturi. Ovom obradom se seku table lima na pripremke koji idu na dalju obradu, a ređe se seku šipke i profili.Odsecanje se vrši na mašinskim makazama, pomoću noževa koji mogu biti: pravi paralelni, pravi nagnuti ikružni.

1-držač, 2-nosač donjeg noža

3-gornji nož, 4-graničnik

Page 5: Obrada delova od lima odvajanjem
Page 6: Obrada delova od lima odvajanjem

Probijanjem se izvodi odvajanje materijala po zatvorenoj konturi pri formiranju unutrašnjeg izgleda delova od lima.

Prosecanjem se izvodi odvajanje materijala po zatvorenoj konturi pri formiranju spoljašnjeg izgleda delova od lima.

Page 7: Obrada delova od lima odvajanjem

Delimičnim prosecanjem se vrši odvajanje materijala po otvorenoj konturi bez odstranjivanja odvojenog dela.

Rasecanjem se razdvaja neki prethodno oblikovani predmet od lima na dva ili više delova.

Opsecanjem se odvaja neravni kraj materijala ili se uklanja suvišni materijal i na taj način formira pravilna, konačna spoljašnja kontura dela.

Page 8: Obrada delova od lima odvajanjem

Alati za obradu odvajanjem

Alati se sastoje od dva podsklopa: gornjeg i donjeg. Gornji se vezuje za pritiskivač prese(pokretan je), a donji za radni sto (nepokretan). Centralno mesto imaju radni (izvršni) elementi: prosekači i matrice. Sve je podređeno pravilnom funkcionisanju sklopa prosekač−matrica: krutost, vođenje, centriranje, način povezivanja elemenata itd.

Alati za obradu odvajanjem mogu biti:- prosti – za izvođenje samo jedne operacije, i- kombinovani – za istovremeno izvođenje dve i više operacija.

Prema načinu vođenja gornjeg dela alata razlikuju se:- alati bez vođenja – otvoreni alati, i- alati sa vođenjem – zatvoreni alati. Alati bez vođenja koriste se za izradu delova prostijeg oblika, manje tačnosti i pri maloserijskoj proizvodnji

Zatvoreni alati mogu biti:- sa pločom za vođenje,- sa stubnim vođenjem i- sa kombinovanim vođenjem.

Konstrukcija alata i način vođenja biraju se prema veličini i složenosti dela.

Prese na kojima se vrše obrade odvajanjem mogu biti mehaničke i hidraulične.

Page 9: Obrada delova od lima odvajanjem
Page 10: Obrada delova od lima odvajanjem
Page 11: Obrada delova od lima odvajanjem
Page 12: Obrada delova od lima odvajanjem
Page 13: Obrada delova od lima odvajanjem

Na koji način se mogu obrađivati delovi od lima? Koje su prednosti ovog načina obrade? U kom obliku se koristi lim pri ovim obradama? Koje vrste obrade odvajanjem postoje? Šta je odsecanje? Šta je probijanje? Šta je prosecanje? Šta je delimično prosecanje? Šta je rasecanje? Šta je opsecanje? Kakvi mogu biti alati za obradu odvajanjem? Na kojim mašinama se vrši obrada odvajanjem?