of 32 /32
FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Treće predavanje 2014/2015 OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM 2015/ODIOO... · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO Kutovi alata kutovi alata su neophodni za određivanje položaja rezne

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM 2015/ODIOO... · FSB ZAGREB, PROIZVODNO...

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Treće predavanje 2014/2015

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM

  I

  OBRADA ODVAJANJEM

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

  Obrada odvajanjem

  Teme prethodnih predavanja

  O predmetu

  Što je proizvodnja, značaj i podjela proizvodnje

  Prednosti i nedostaci obrade odvajanjem

  Obrada odvajanjem kao sustav

  Razvoj strojeva i postupaka obrade odvajanjem

  Postupci obrade odvajanjem čestica (DIN8580)

  Gibanja kod postupaka obrade odvajanjem

  Rezni alat

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  T 90°

  90°

  90°

  Pretpostavljeni pravac

  glavnog gibanja, vc

  Pretpostavljeni pravac

  posmičnog gibanja, vf

  Pf

  Pp

  Pr

  Osnova alata

  Odabrana točka (T)

  na reznoj oštrici S

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Kutovi alata

  kutovi alata su neophodni za određivanje položaja rezne oštrice, prednje i

  stražnje površine reznoga dijela alata.

  kutovi se uvijek odnose na određenu točku na reznoj oštrici. Kada su rezna

  oštrica, prednja i stražnja površina zakrivljene, za određivanje kuteva su

  mjerodavne tangente, odnosno tangencijalne ravnine kroz odabranu točku.

  Svaki kut je označen slovom grčkog alfabeta i sufiksom koji odgovara ravnini

  u kojoj se kut mjeri. (Primjer n – prednji kut u normalnoj ravnini.) Za radne

  (kinematske) kuteve dodaje se još i sufiks “e”.

  Ako su prednja i stražnja površina sastavljene od većeg broja površina

  nagnutih pod raznim kutovima, isti su numerirani brojevima 1, 2, 3, ...počevši

  od oštrice.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Ovi kutovi se definiraju pomoću tehnološkog referentnog sustava ravnina.

  Mogu se grupirati u tri skupine:

  Za orjentaciju rezne oštrice mjere se u osnovnoj ravnini Pr:

  r – kut namještanja glavne oštrice

  r’ – kut namještanja pomoćne oštrice

  r – vršni kut alata

  Za kuteve vrijedi izraz: r + r’ + r = 180;

  Tehnološki (geometrijski) kutovi

  Položaj oštrice alata određuje još i kut nagiba glavne oštrice,s,

  koji se mjeri u ravnini Ps.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Kutovi za orjentaciju prednje površine:

  - prednji kut

  - kut klina;

  - stražnji kut (kut stražnje površine);

  r – kut orjentacije ortogonalne ravnine prednje površine; to je kut

  što ga zatvaraju ravnine Pf i Pg, a mjeri se u ravnini Pr.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Kut mjeri se

  između

  u ravnini

  kut namještanja

  glavne oštrice r

  Ps i Pf Pr

  kut vrha alata r Ps i Ps’ Pr

  kut nagiba

  oštrice s

  Pr i s Ps

  prednji kut 0 A i Pr P0

  kut klina 0 A i A P0

  stražnji kut 0 Ps i A P0

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  n + n + n = 90°

  p + p + p = 90°

  p + p + p = 90°

  o + o + o = 90°

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  + + = 90°

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Radni (kinematski) kutovi

  Ovi kutovi se definiraju u radnom referentnom sustavu

  ravnina, te se svakoj oznaci dodaje još i sufiks “e” – effective.

  Sve rečeno za geometrijske kuteve vrijedi i za radne kuteve,

  a kao primjer se može uzeti tokarski nož u zahvatu.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Alat i obradak u gibanju – tokarski

  nož

  ve

  vc

  vf

  Pfe

  Pravac rezultirajućeg gibanja Pravac glavnog gibanja

  Pravac posmičnog

  gibanja

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • vc

  vf z

  y

  Pr

  90o

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Pr - osnovna ravnina: okomita na pravac glavnog

  gibanja u promatranoj točki oštrice i istodobno

  okomita ili paralelna na neku površinu ili os alata,

  a koja je bitna za izradu, oštrenje ili kontrolu alata

  Tehnološki koordinatni sustav

 • vc

  vf z

  y

  Pf

  Pr

  90o

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Pf - ravnina kretanja: okomita na Pr i paralelna s pravcem

  posmičnog gibanja u promatranoj točki oštrice

  Tehnološki koordinatni sustav

 • Pf

  Pr

  z

  y

  Ps r

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Ps - ravnina rezanja: okomita na Pr i paralelna s

  tangetom na oštricu u promatranoj točki štrice

  Tehnološki koordinatni sustav

 • Pr

  z

  y

  Ps

  vc

  90o

  90o

  v

  c

  Po

  Tehnološki koordinatni sustav

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  Po - ortogonalna ravnina: okomita na Pr i Ps

 • Tehnološki referentni sustav ravnina

  Pr - osnovna ravnina: je okomita na pravac glavnog gibanja u

  promatranoj točki oštrice i istodobno je okomita ili paralelna na

  neku površinu ili os alata a koja je bitna za izradu, oštrenje ili

  kontrolu alata

  Pf - ravnina kretanja: je okomita na Pr i paralelna pravcem

  posmičnog gibanja u promatranoj točki oštrice

  Ps - ravnina rezanja: je okomita na Pr i paralelna sa tangetom na

  oštricu u promatranoj točki štrice

  Po - ortogonalna ravnina: je okomita na Pr i Ps

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

 • općenito:

  + + = 90o

  A ?

  A ?

  vc

  kut mjeri se

  između

  u ravnini

  napadni kut r Ps i Pf Pr

  kut vrha alata r Ps i Ps’ Pr

  kut nagiba oštrice s Pr i s Ps

  prednji kut 0 A i Pr P0

  kut klina 0 A i A P0

  stražnji kut 0 Ps i A P0

  Ps

  Po

  o o o

  Pr

  Po

  90o

  r

  s

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  Teorija rezanja

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  Što je teorija rezanja ?

  Teorija rezanja je znanstvena disciplina kojom se

  nastoji objasniti utjecaj uvjeta obrade na:

  • tijek formiranja odvojene čestice,

  • sile i naprezanja koje se javljaju pri obradi i

  • deformacije pri obradi.

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  Nacrti, CAD model, tolerancije, kvaliteta površine, program

  Pripremak

  (Sirovac)

  Izradak

  (Obrađeni dio)

  SHIP

  Alatni stroj

  Poslužitelj

  Rezni alat

  A L A T N I S T R O J

  O B R A D A K

  A L A T

  SHIP

  Proces rezanja definiran je

  sučeljem alata i obratka

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  Formiranje odvojene čestice - simulacija

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  Plastična deformacija i formiranje odvojene čestice – ravninski prikaz

  obradak

  alat

  sekundarna

  ravnina smicanja

  ravnina smicanja

  (smična ravnina)

  ap

  - kut ravnine smicanja

  (kut smične ravnine)

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  ap

  - dubina obrade (dubina rezanja)

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  ap

  - dubina obrade (dubina rezanja)

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  ap

  - dubina obrade (dubina rezanja)

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  ap

  - dubina obrade (dubina rezanja)

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  ap

  - dubina obrade (dubina rezanja)

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  ap

  - dubina obrade

  (dubina rezanja)

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  a1

  ap

  a1

  - dubina obrade

  (dubina rezanja)

  - debljina odvojene

  čestice

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  ap

  a1

  ap

  a1

  - dubina obrade

  (dubina rezanja)

  - debljina odvojene

  čestice

  “Card model” – model elementarnih lamela

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  * u literaturi se najčešće

  označuje kao t (ponekad h i

  naziva debljina rezanja.

  * u literaturi se najčešće

  označuje kao t1

  (ponekad h1) i

  naziva debljina čestice

 • FSB, TEHNOLOGIJA I i OSNOVE TEHNOLOGIJE I

  Formiranje čestica - film

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

 • Koeficijenti deformacije

  OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

  FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

  L

  b a1 ap

  b1

  L1

  𝑎𝑝𝑏𝐿 = 𝑎1𝑏1𝐿1 → 𝑎1

  𝑎𝑝=

  𝐿

  𝐿1 → 𝜃𝑎 = 𝜃𝐿

  𝜃𝑎 =𝑎1𝑎𝑝

  > 1

  𝜃𝑏 =𝑏1𝑏

  ≈ 1

  𝜃𝐿 =𝐿

  𝐿1> 1