37
OSNOVE TEHNOLOGIJA Obrada odvajanjem čestica DOC DR SC ANTUN STOIĆ Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku STROJARSKI FAKULTET U SL. BRODU

Obrada odvajanjem čestica II

Embed Size (px)

Citation preview

 • OSNOVE TEHNOLOGIJAObrada odvajanjem estica

  DOC DR SC ANTUN STOI

  Sveuilite J. J. Strossmayera u OsijekuSTROJARSKI FAKULTET U SL. BRODU

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  2

  STVARANJE ODVOJENIH ESTICA Razliitosti 2 grupe materijala:

  1. metali , plastine mase kod optereenja pojavljuje se plastina deformacija 2. staklo, keramika, SL mali iznosi energije utroeni na plastinu deformaciju

  Naprezanja koja se pojavljuju pri odvajanju estica : toplinska, mehanika, kemijska

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  3

  Mehaniki Toplinski

  Kemijski

  sile toplina

  reakcije

  vlane tlane promjenljive rezanja temperatura promjena temperature difuzija oksidacija korozija

  - -

  -

  to vea to vea to manjasklonost

  tvrdoa ilavost vrstoa tvrdoa na povienoj temperaturi otpornost toplinskom oku difuziji koroziji oksidaciji

  REZNI MATERIJAL

  NNNAAAIIINNN OOOPPPTTTEEERRREEEEEENNNJJJAAA ZZZAAAHHHTTTIIIJJJEEEVVVAAANNNEEE KKKAAARRRAAAKKKTTTEEERRRIIISSSTTTIIIKKKEEE

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  4

  Smino deformacijske zone pri stvaranju odvojene estice

  obradak

  alat

  sekundarna smina zona

  primarna smina zona

  Odvojena estica

  vc

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  5

  Formiranje odvojene estice - simulacija

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  6

  Teorijski uvjeti stvaranja odv. estica Card model model elementarnih lamela

  ap

  ap - dubina obrade

  alat

  obradak

  - zamiljena ravnina smicanja u primarnoj zoni

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  7

  ap

  a1

  Primjer : austenitni elik

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  8

  Parametri procesa rezanja

  n frekvencija vrtnje ap dubina rezanja vf posmina brzina fn posmak po okretaju fz posmak po otrici vc brzina rezanja

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  9

  Oblici odvojenih estica

  a) b) c)

  a- diskontinuirana (prekidna) odvojena estica

  b- kontinuirana (neprekidna) odvojena estica (vie

  lamela zajedno)

  c- pojava naljepka (BUE)

  obradak obradak obradak

  naljepak

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  10

  Utjecaj oblika lomaa odvojenih estica na troenje alata i utroak energije

  Sila

  na

  lom

  au

  Korak izboina lomaa

  Sila lomljenja

  Sila trenja

  Mali korak izboina na lomau utjee na : vei utroak snage , duu postojanost alata, a preporua se za obradu tekoobradivih materijala i manje dubine rezanja.

  Vei korak izboina na lomau utjee na : manji utroak snage, krau postojanost alata, a preporua se za obradu lakoobradive materijale gdje se trai vea proizvodnost na strojevima manjih snaga.

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  11

  SILA I SNAGA REZANJA - Poznavanje sile znaajno zbog

  - izbjegavanja distorzije obratka i alata -dovodi do netonosti - tolerancije

  - izbora adekvatnog stezanja alata i obratka - odreivanja sile (mehanike energije) koja se pretvara u

  toplinsku - Poznavanje snage rezanja znaajno zbog

  - izbora stroja s adekvatnom snagom - odreivanja vremena (trajanja) obrade - odreivanja iznosa pri kojem se poinje stvarati toplina

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  12

  Sile rezanja kod kosog rezanja

  pfcR FFFF ++=

  222pfcR FFFF ++=

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  13

  Sile u zoni smicanja

  Sile u zoni kontakta A-O

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  14

  alat je izguran od obradka= nema natrana sile

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  15

  PREVLAKE NA ALATIMA I KOEFICIJENT TRENJA

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  16

  elik nehrajui elik lijevovi svi su alati za srednju obradu (oznaka M)

  Fzavrna obrada Msrednja obrada Rgruba obrada

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  17

  POSTUPCI PREVLAENJA PLOICA SU : - chemical vapor deposition (CVD), - phisical vapor deposition (PVD) ili dr, vano je stvoriti spoj

  supstrata i prevlake

  Prevlake na reznim ploicama

  MoS2 - poveanje trajanja u poetnoj fazi troenja u kasnijim nema TiC TiN - 5m boje zlata (TiN)

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  18

  Toplinska postojanost prevlaka

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  19

  Rad kod procesa obrade odvajanjem

  [ ]J iWWWW ++= 21

  Rad koji se troi na oblikovanje odvojenih estica 70-85%

  Rad koji se troi na trenje 15-30%

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  20

  Mehaniki stupanj djelovanja je :

  m

  k

  PP

  =

  Stupanj djelovanja obradnih strojeva optereenih 50 do 80 % je :- tokarilice = 0.7 do 0.85- builice = 0.75 do 0.9- glodalice = 0.6 do 0.8- dubilice = 0.6 do 0.8- dugohodne blanjalice = 0.7 do 0.85- provlakaice = 0.85 do 0.9- brusilice = 0.4 do 0.5

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  21

  Pogonska snaga ili snaga elektromotora se rauna po formuli :

  Pm = Fc . vc . 1

  Snaga rezanja ili korisna snaga je :

  Pk = Fc . vc = Mo .

  Iz ovog izraza se dobije okretni moment :

  Mo = Pk Pk

  nPkn

  = =30 9 55.

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  22

  Priguenje vibracija

  Kompleksnost stroja

  Priguenje

  SL

  polimerni beton

  elik

  materijal

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  23

  Toplinske pojave kod procesa obrade odvajanjem

  - udjeli izvora -

  Q, %

  vc

  Qd

  Qtr

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  24

  Tokovi topline i temperatura rezanja

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  25

  SHIP sredstva (tekuine) za hlaenje, ispiranje i podmazivanje

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  26

  Odvod cjelokupne topline s kontaktne zone bruenja trebao bi biti rasporedjen nasljedei nain:

  - 3 do 6% brusom - 2 do 5% okolinom (zraenjem) - 10 do 15% obratkom - 20 do 30% odvojenim esticama - 40 do 60% SHIP-om.

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  27

  KVALITETA OBRAENE POVRINE

  - geometrijska svojstva- hrapavost, nosivost profila, oblik, greke

  oblik - valovitost, neravnost, neokruglost, koninostgreke - brazde, ljuske, rupice, naslage

  - fizikalna i kemijska svojstva-debljina defektnog sloja, struktura, tvrdoa, rekristalizacija,napukline, nagorine, korozija, oneienje, unutarnjanaprezanja

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  28

  Tonost u obradi odvajanjem estica

  Zato kontrolirati tonost:- nema apsolutne tonosti-kod mjerenja e se uvijek pojaviti odstupanja-osigurati funkcionalnost proizvoda-smanjenje naknadno mogue proizilih pogreaka

  Kada kontrolirati :-kod prijema sirovina-tijekom obrade-nakon montae

  Kako kontrolirati :-sluajni uzorak-statistiki-100% kontrola

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  29

  Tolerancijsko polje dimenzije

  T izrade

  Omjer (Tdimenzije/ T izrade) se smanjujeu proizvodnji alata - kalupa je vei

  Td/Ti

  10

  3godina

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  30

  TONOST - definicija Pod pojmom tonosti obrade materijala odvajanjem estica podrazumijevamo stupanj podudaranja svojstava predmeta sa zadanim geometrijskim (dimenzijama, oblikom), mehanikim i fizikalnim svojstvima. to je vea podudarnost, to je vea tonost obrade. Pojam tonosti obuhvaa:

  - tonost mjera - tonost oblika povrine - tonost meusobnog oblika dviju ili vie povrina

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  31

  H6 H7 H8 KLASA OBRADE

  Povrinska hrapavost Rmax[m]

  12.5

  6.3

  3.2 1.6 0.8

  RezanjeBruenje

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  32

  Dodatak za obradu

  - osigura skidanje povrinskih greaka (defektnog sloja) i postizanje traene tonosti i hrapavosti obraene povrine

  -ovisi o veliini serije-postupku obrade-dimenzijama predmeta

  -iskazuje se kao dodatak za pojedini postupak, odnosno kao ukupni

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  33

  Rezna mogunost alata

  istroenje alata

  rezna mogunost (rezljivost) alata

  100%

  0%

  vrijeme

  kraj upotrebljivog vijeka

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  34

  TROENJE ALATA

  Troenje alata je postupak promjene (smanjenja) reznih svojstava alata, aistroenost alata pokazatelj njegove raspoloivosti.

  U nainu iskazivanja troenja postoje dva osnovna pristupa ovoj pojavi.Pojedini autori troenje prikazuju kao vremensku varijablu, dok drugimaterijaliziraju termin u obliku duine obraene povrine (put rezanja).

  Terminiranju procesa je prihvatljiviji ovaj prvi, a gospodarenju drugi.

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  35

  28%

  22%

  50%

  troenje alatakolizija alatalom alata

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  36

  brzina rezanja, vc

  Istroenje, VBmax

  - temperatura - triboloka svojstva - difuzija

  nepovoljni efekti

  - smanjenje tvrdoe - smanjenje vrstoe - strukturne transfor.

  povoljni efekti

  SUMA EFEKATA

 • UNIVERSITY OF OSIJEK - MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF SLAVONSKI BRODDEPARTMENT OF TECHNOLOGY

  37

  Treba razlikovati :

  - mehanizme troenja (abrazijsko, adhezijsko, difuzijsko,.)- oblike istroenja (lom, krater, pojas istroenja,..)- parametre istroenja (VB, VBmax, KT,...)- kriterij istroenosti

  Monitoring ISTROENJA :

  - stalno (kontinuirano) rijetko- povremeno (cikliki) (mikroskop, vaga, radioaktivna)- kriterijski (sile, hrapavost, vrijeme)