of 44 /44
FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem Četvrto predavanje 2016/2017 OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

  • Author
    others

  • View
    21

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB,...

Page 1: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Četvrto predavanje 2016/2017

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM

I

OBRADA ODVAJANJEM

Page 2: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem

Teme dosadašnjih predavanja

Definicija, značaj i podjela proizvodnje

Prednosti i nedostaci obrade odvajanjem

OOČ kao sustav

Postupci obrade odvajanjem čestica (DIN8580)

Gibanja

Rezni alat (osnovni oblik, materijali, prevlake, ..)

Geometrija reznoga dijela alata i sustavi ravnina

Teorija rezanja

Formiranje odvojene čestice

„Card” model

Page 3: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Alat- sredstvo za ooč (sredstvo za preoblikovanje pripremka (sirovca).

Osnovni oblik svih reznih alata s oštricom je klin.

Obzirom na smjer gibanja klina razlikuje se razdvajanje i odvajanje.

Razdvajanje (sječenje) Odvajanje (rezanje)

2 1

Fi1

Fi2

Fi1

Fi1

Fi2 Fi2

Fu

Page 4: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Alat i obradak u gibanju – tokarski nož

Obrađena

površina

Površina

obrade

Obrađivana

površina

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

S - glavna oštrica

S’ - pomoćna oštrica

Geometrijski elementi na

reznom dijelu alata

Površine na obratku

A - prednja površina

A - stražnja površina

Page 5: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Vrh alata - spoj glavne i pomoćne oštrice: zaobljen, skošen i oštar.

S S’

r

S S’

r

S’ S

r

Oštrica alata - spoj prednje i stražnje površine alata

kao i vrh alata, najčešće je zaobljena ili ima skošenje (u m)

Page 6: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Tehnološki (geometrijski) kutevi

a) za orjentaciju prednje i stražnje površine (mogu se mjeriti u više ravnina pa

ovisno o tome imaju odgovarajući indeks)

– prednji kut (kut prednje površine) - kut između A i Pr;

– kut klina – kut između A i A;

– stražnji kut (kut stražnje površine) – kut između A i Ps;

Za kuteve vrijedi izraz: x + x + x = 90°

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

b) kutevi za orjentaciju rezne oštrice

r – kut namještanja glavne oštrice – mjeri se između ravnina Ps i Pf a u ravnini Pr

r’ – kut namještanja pomoćne oštrice

r – vršni kut alata

Za kuteve vrijedi izraz: r + r’ + r = 180;

s - kut nagiba glavne oštrice – mjeri se između oštrice i ravnine Pr, a u ravnini Ps

Page 7: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Tehnološki koordinatni sustav

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Po - ortogonalna ravnina: okomita

na Pr i Ps

Pr z

y Ps

vc

90o

90o

vc

Po

Pf

Pp

Ps - ravnina rezanja: okomita na Pr i paralelna s

tangetom na oštricu u promatranoj točki štrice

Pf - ravnina kretanja: okomita na Pr i

paralelna s pravcem posmičnog gibanja u

promatranoj točki oštrice

Pr - osnovna ravnina: okomita na vc u

promatranoj točki oštrice i okomita ili

paralelna na neku površinu ili os alata,

bitnu za izradu, oštrenje ili kontrolu alata

Page 8: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

općenito:

+ + = 90o

r + r’ + r = 180;

A ?

A ?

vc

kut mjeri se

između

u ravnini

napadni kut r Ps i Pf Pr

kut vrha alata r Ps i Ps’ Pr

kut nagiba oštrice s Pr i s Ps

prednji kut 0 A i Pr P0

kut klina 0 A i A P0

stražnji kut 0 Ps i A P0

Ps

Po

o

o o Pr

Po

90o

r

s

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 9: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Prepoznavanje osnovnih geometrijskih parametara kod

složenijih alata (svrdla, glodala)

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 10: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Teorija rezanja

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Teorija rezanja je znanstvena disciplina kojom se nastoji objasniti utjecaj

uvjeta obrade na tijek formiranja odovojene čestice, sile, naprezanja i

deformacije koje se javljaju pri obradi.

Nacrti, CAD model, tolerancije, kvaliteta površine, program

Pripremak

(Sirovac)

Izradak

(Obrađeni dio)

SHIP Alatni stroj Poslužitelj Rezni alat

A L A T N I S T R O J

O B R A D A K

A L A T

SHIP

Proces rezanja definiran je

sučeljem alata i obratka

Page 11: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Formiranje odvojene čestice - simulacija

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 12: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Plastična deformacija i formiranje odvojene čestice – ravninski prikaz

obradak

alat

sekundarna

ravnina smicanja

ravnina smicanja

(smična ravnina)

ap

(t)

- kut ravnine smicanja

(kut smične ravnine)

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 13: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

ap (t)

- dubina obrade (dubina rezanja) - debljina nedeformirane čestice

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap

(t)

Page 14: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap (t)

- dubina obrade (dubina rezanja) - debljina nedeformirane čestice

ap

(t)

Page 15: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap (t)

- dubina obrade (dubina rezanja) - debljina nedeformirane čestice

ap

(t)

Page 16: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap (t)

- dubina obrade (dubina rezanja) - debljina nedeformirane čestice

ap

(t)

Page 17: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap (t)

- dubina obrade (dubina rezanja) - debljina nedeformirane čestice

ap

(t)

Page 18: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap (t)

- dubina obrade (dubina rezanja) - debljina nedeformirane čestice

ap

(t)

Page 19: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

- dubina obrade

(debljina nedef. čestice)

- debljina odvojene

čestice

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

ap

(t)

ap

(t)

a1

(t1)

Page 20: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

- dubina obrade

- debljina odvojene čestice

“Card model” – model elementarnih lamela

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

(u literaturi se najčešće

označuje kao t1)

(u literaturi se najčešće

označuje kao t i naziva

debljina rezanja)

ap

(t)

ap

(t)

a1

(t1)

Page 21: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Formiranje čestica - film

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 22: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 23: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Osnovne pretpostavke (preduvjeti) ortogonalnog rezanja:

• konstantni parametri obrade (vc, f, ap)

• glavna oštrica je okomita na brzinu rezanja i na posmičnu brzinu

(ako postoji);

• jednolika raspodjela naprezanja;

• smicanje se događa u ravnini;

• nema trenja na stražnjoj površini alata;

• glavna oštrica je šira od širine obrade.

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Ortogonalno rezanje

Zbog jednostavnosti i preglednosti, za istraživanja u

teoriji rezanja se najčešće koristi ortogonalno rezanje.

Page 24: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Ortogonalno rezanje

Oortoganlno rezanje Koso rezanje

Page 25: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

L

b a1

ap

b1

L1

1

1

1

1

L

L

b

b

a

a

L

b

p

a

Koeficijenti deformacije

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

𝑎𝑝𝑏𝐿 = 𝑎1𝑏1𝐿1 → 𝑎1

𝑎𝑝=

𝐿

𝐿1

Page 26: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Koeficijent deformacije u ravnini

𝜃𝑎 =𝑎1

𝑎𝑝=

𝑥𝑠𝑖𝑛𝜋

2−∅+𝛾

𝑥𝑠𝑖𝑛∅ =

𝑐𝑜𝑠 ∅−𝛾

𝑠𝑖𝑛∅ =

𝑐𝑜𝑠𝛾

𝑡𝑔∅+ 𝑠𝑖𝑛𝛾

obradak

alat

ap

a1

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 27: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

(/2-)

(/2-+) vsh

vc

v

vshN

Kinematika procesa - brzine u zoni rezanja (trokut brzina)

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

𝑣𝑠ℎ = 𝑣𝑐

𝑐𝑜𝑠𝛾

cos (∅ − 𝛾)

𝑣𝛾 = 𝑣𝑐

𝑠𝑖𝑛∅

cos (∅ − 𝛾)

𝑣𝑠ℎ𝑁 = 𝑣𝑐𝑠𝑖𝑛∅

𝑣𝑐

𝑠𝑖𝑛𝜋2

− ∅ + 𝛾=

𝑣𝑠ℎ

𝑠𝑖𝑛𝜋2

− 𝛾=

𝑣𝛾

𝑠𝑖𝑛∅

obradak

alat

vc

v

vsh

Ove brzine su istog reda veličine !

Page 28: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

a) b) c)

a) - lomljena (elementarna) odvojena čestica; obrađena površina ?

b) - nasječena odvojena čestica (više lamela zajedno); obrađena površina ?

c) - tekuća (kontinuirana) odvojena čestica; obrađena površina ?

Vrste odvojene čestice

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Utjecaj debljine, kuta prednje površine i brzine rezanja na oblik o.č.

Page 29: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Oblici odvojene čestice – vanjski i integrirani lomači

Lomač

čestice

Rezni

alat

Odvojena

čestica

Zona smicanja

(smična zona)

Obradak

vanjski lomači

integrirani lomači

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 30: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

A Samo-lom B Lom na alatu C Lom na obratku

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Lom odvojene čestice

Page 31: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Lom odvojene čestice na obratku

Page 32: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Lom odvojene čestice na alatu

Page 33: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Samo-lom

Page 34: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Odvojene čestice kod glodanja

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

U kojim uvjetima se može formirati kontinuirana odvojena čestica ?

Page 35: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Posmak

Dubina

obrade

vitkost

odvojene čestice

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

𝑔 =𝑎𝑝

𝑓

Utjecaj brzine rezanja i kuta prednje površine.

Utjecaj parametara obrade na oblik odvojene čestice

Page 36: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Utjecaj parametara obrade na oblik odvojene čestice

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 37: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

• Lijevo: posmak f=0,1 mm/okr

Primjeri formiranja čestice pod utjecajem posmaka

• Desno: posmak f=0,3 mm/okr

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Page 38: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Oblici odvojene čestice – SANDVIK

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

Čelik Nehrđajući čelik Lijevano željezo

Aluminij Vatrootporne slitine Kaljeni čelik

N

M K

S H

P

Page 39: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Temperature u presjeku pri obradi različitih materijala alatom od TM

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

OBRADA ODVAJANJEM Treće predavanje

Page 40: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Vc, m/s

+

-

Područje stvaranja naljepka (naslage)

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

U kojim uvjetima nastaje naljepak ? BUE

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 41: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Naslaga (naljepak) na prednjoj površini alata - BUE

Obradak

Odvojena

čestica

Naslaga

Naslaga

Rezni

Alat

Naslaga

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 42: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Stvaranje naslage (naljepka) – BUE - film

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

Page 43: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Formiranje i kidanje naljepka

Naslaga – BUE – faze nastajanja

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO

TU SMO STALI

31.03.2017.

Page 44: OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM - … 2017/4_predavanje_ODIOO.pdf · FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada

Naljepak kod obrade Al - posljedice na alatu i obratku

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM Obrada odvajanjem

FSB ZAGREB, PROIZVODNO INŽENJERSTVO, OD I OO