of 41 /41
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 1 TEHNOLOGIJE ODABRANA POGLAVLJA TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem čestica TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA - obrada odvajanjem 1. dio TEHNOLOGIJE ODABRANA POGLAVLJA Što je proizvodnja Uloga i značaj obrade odvajanjem čestica Položaj OOČ u odnosu na druge tehnologije Prednosti i nedostaci OOČ Tehnologije koje dolaze OOČ kao sustav Podjela postupaka obrade odvajanjem Gibanja kod obrade odvajanjem Rezni alat Osnovni elementi teorije rezanja Sadržaj TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem čestica

TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem …

Microsoft PowerPoint - Tehnologije-odabrana_poglavlja_2018-19_obrada_odvajanjem 1.dio.pptxTEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA - obrada odvajanjem 1. dio
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
• Što je proizvodnja
• Poloaj OO u odnosu na druge tehnologije
• Prednosti i nedostaci OO
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 2
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Manu – ruka (rukom)
Facere – izraivati (proizvoditi)
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 3
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Proizvodnja
Proizvodnja je proces pretvorbe ideje i potrebe trišta ili kupca u proizvod.
(Ukljuuje niz djelatnosti, od istraivanja trišta, financija, projektiranja, proizvodnje u uem smislu, odravanja, testiranja, ljudskih potencijala, marketinga, itd., tj. sve djelatnosti u ivotnom vijeku proizvoda.)
Proizvodnja u uem smislu
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 4
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Odvajanje Spajanje Deformiranje
(oduzimanje) (Sastavljanje) (Premještanje)
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA
Niz novih tehnologija pod nazivom aditivna proizvodnja (RP ili Layered manufacturing ili Generic manufacturing).
Koriste se za izradu prototipova, a sve više i za proizvodnju u manjim serijama.
Nedostaci: još uvijek visoka cijena opreme, ogranien broj materijala koji se mogu uspješno koristiti, mehanika svojstva, hrapavost, ...
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Hibridna proizvodnja podrazumijeva kombinaciju procesa/strojeva s ciljem uinkovitije proizvodnje dijelova.
Kao primjer hibridne obrade moe se spomenuti UZ bušenje, a kao primjer hibridnog stroja, stroj na kojem se vrši i AP i glodanje (1+1>2).
Nedostaci: cijena; nov i nedovoljno prepoznat pristup proizvodnji, …
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 5
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Specifinosti postupaka OO
(osim kod skidanja srha).
Odvajamo materijal – dodajemo vrijednost
Male serije – više razliitih proizvoda – kratka vremena razvoja – este promjene
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Omoguuje postizanje tonosti, uskih tolerancija i dobre kvalitete obraene površine, esto bez potrebe za naknadnim završnim obradama.
Najbolji (jedini) nain da se formiraju oštri rubovi, ravne površine, te unutarnji i vanjski profili.
Moe se primjeniti kod gotovo svih poznatih materijala.
Najbolji (jedini) nain oblikovanja otvrdnutih (kaljenih) i krtih materijala.
Mogue je obraivati i najsloenije površine.
Mogue su obrade u širokom rasponu dimenzija (od turbina i aviona do micro obrada).
Uzrokuje vrlo male promjene u materijalu obratka (samo tanki sloj; HAZ, ...).
“Jednostavno” se moe automatizirati.
Ekonominost i produktivnost (jeftinija i bra) kod maloserijske i pojedinane proizvodnje.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 6
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Generira odvojene estice.
Ponekad je za formiranje jednog elementa obratka (tolerirani provrti, utori, ...) potrebno primjeniti više postupaka obrade i više alatnih strojeva.
Neki dijelovi zahtijevaju primjenu CNC strojeva i sloenog programiranja (ovo više nije nedostatak ve uobiajeno rješenje).
Alatni strojevi i potreba za rukovanjem alatima i obracima zahtijevaju veliki prostor.
Mikroklima je pod zaajnim utjecajem obradnih procesa (toplina, buka, rashladne tekuine, ulja, ...).
Veliki udio pomonih i pripremnih vremena (vrijeme zahvata alata i obratka je esto manje od 5% ukupnog vremena protoka pozicije).
U sluaju lošeg projektiranja obrade odvajanjem moe doi do narušavanja svojstava obratka i obraene površine pa i „škarta”.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 7
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
HSC, HSM, HFM
Mikro i nano obrade
Pripremak (Sirovac)
SHIPAlatni stroj PosluiteljRezni alat
A L A T N I S T R O J
O B R A D A K A L A T
SHIP
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
OO kao sustav
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
STROJNI
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Geometrijski definirana oštrica
Geometrijski nedefinrana oštrica
Elektroerozija - EDM Elektrokemijska obrada - ECM Obrada laserom Obrada vodenim mlazom - WJM
STROJNI
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 9
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Mehaniki postupci Ultrazvuna obrada Obrada vodenim mlazom
Toplinski postupci Elektroerozijska obrada – EDM Obrada elektronskim mlazom Obrada laserom
Alat bez oštrice – Nekonvencionalni postupci oo
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 10
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
prema funkciji
GIBANJA
• vc– brzina rezanja
• ap– dubina rezanja • gibanja izvan obrade
(primicanje i odmicanje, zauzimanje dubine rezanja)
GIBANJA
Gibanja kod tokarenja
Gibanja kod  bušenja
Gibanja kod glodanja
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Proces obrade (rezanja, odvajanja) odvija se na suelju alata i obratka.
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Alat je sredstvo za oo, tj. sredstvo za preoblikovanje pripremka (sirovca).
Osnovni oblik svih reznih alata s oštricom je klin.
Obzirom na smjer gibanja klina u odnosu na obradak razlikujemo: razdvajanje (sjeenje) i odvajanje (rezanje).
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Razdvajanje (sjeenje)
Odvajanje (rezanje)
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 12
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
- drška - rezni dio
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Drška slui za prihvat alata na alatni stroj i za prijenos sila (otpora) rezanja.
Osnova alata je površina koja osigurava pravilan prihvat alata na stroj.
Rezni dio alata obavlja proces rezanja.
A
A
A’
s
s’
Rezni dio alata definiran je s tri površine:
A - prednja površina; površina koja je u kontaktu s odlazeom esticom (površina po kojoj klizi odvojena estica)
A - stranja (slobodna) površina; površina koja je u nepoeljnom kontaktu s površinom obrade
A’ - pomona stranja površina
Ove površine mogu biti sastavljene od više ravnina ili zakrivljenih površina.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Glavna oštrica, S, je presjenica površina A i A.
Pomona oštrica, S’, je presjenica površina A i A’.
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 13
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Mjesto spajanja glavne i pomone oštrice, S i S’, je vrh alata, a moe biti: zaobljen, skošen i oštar.
S S’
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Kutovi alata Kutovi alata su neophodni za odreivanje poloaja rezne oštrice, prednje i
stranje površine reznoga dijela alata.
Kutovi se uvijek odnose na odreenu toku na reznoj oštrici. Kada su rezna
oštrica, prednja i stranja površina zakrivljene, za odreivanje kutova su
mjerodavne tangente, odnosno tangencijalne ravnine kroz odabranu toku.
Svaki kut je oznaen slovom grkog alfabeta i sufiksom koji odgovara ravnini
u kojoj se kut mjeri. (Primjer n – prednji kut u normalnoj ravnini . ) Za radne
(kinematske) kutove dodaje se još i sufiks “e”.
Ako su prednja i stranja površina sastavljene od veeg broja površina,
numerirane su brojevima 1, 2, 3, ...poevši od oštrice.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 14
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
– prednji kut (kut prednje površine) - mjeri se izmeu prednje površine
A i osnovne ravnine Pr; moe se mjeriti u raznim ravninama te se oznaava
kao n, f, p, o i g.
– kut klina - mjeri se izmeu prednje i stranje površine; moe se
mjeriti u više ravnina te se oznaava kao n, f, p i o.
– stranji kut (kut stranje površine) - mjeri se izmeu stranje
površine A i ravnine rezanja Ps ; moe se mjeriti u raznim ravninama
te se oznaava kao n, f, p, o i b.
definiraju se pomou tehnološkog referentnog sustava ravnina.
Tehnološki (geometrijski) kutovi reznog klina
+ + = 90°
Tehnološki referentni sustav ravnina
Pr - osnovna ravnina: je okomita na pravac glavnog gibanja u promatranoj toki oštrice i istodobno je okomita ili paralelna na neku površinu ili os alata, a koja je bitna za izradu, oštrenje ili kontrolu alata.
Pf - ravnina kretanja: je okomita na Pr i paralelna pravcem posminog gibanja u promatranoj toki oštrice
Ps - ravnina rezanja: je okomita na Pr i paralelna sa tangetom na oštricu u promatranoj toki štrice.
Po - ortogonalna ravnina: je okomita na Pr i Ps.
Pn – ravnina okomita na oštricu (oštrica joj je normala).
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 15
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Tehnološki referentni sustav ravnina
Pr - osnovna ravnina: okomita na pravac glavnog gibanja u promatranoj toki oštrice i istodobno je okomita ili paralelna na/s neku površinu ili os alata, a koja je bitna za izradu, oštrenje ili kontrolu alata
Pf - ravnina kretanja: okomita na Pr i paralelna s pravcem posminog gibanja u promatranoj toki oštrice
Ps - ravnina rezanja: okomita na Pr i paralelna s tangentom na oštricu u promatranoj toki oštrice
Po - ortogonalna ravnina: okomita na Pr i Ps
Pn – ravnina okomita na oštricu (oštrica joj je normala)
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 16
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
kutovi za orjentaciju prednje površine, Pr
– prednji kut (kut prednje površine); moe se mjeriti u više ravnina
te se oznaava kao n, f, p, o i g.
– kut klina; moe se mjeriti u više ravnina te se oznaava kao n,
f, p i o.
– stranji kut (kut stranje površine); kut izmeu stranje površine
A i ravnine rezanja Ps mjeren u raznim ravninama te se oznaava
kao n, f, p, o i b.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Tehnološki (geometrijski) kutovi
Za orjentaciju rezne oštrice mjere se u osnovnoj ravnini Pr:
r – kut namještanja glavne oštrice
r’ – kut namještanja pomone oštrice
r – vršni kut alata
Tehnološki (geometrijski) kutovi
Poloaj oštrice alata odreuje još i kut nagiba glavne oštrice,s,
koji se mjeri u ravnini Ps.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 17
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Ps i Pf Pr
kut nagiba oštrice s
Pr i s Ps
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
• Alatni elici: 0,6-1,5% C; brzina ~10m/min; temp. izdr. 300C
• Brzorezni elici: legirani s Cr, W, Co, V i Mo; brzina 30-40m/min; 600C
• Tvrdi metal: sinterirani od tvrdih metalnih karbida (W, Ti, Ta) i veziva; višedijelan (drška od konstrukcijskog elika);
• Prevueni tvrdi metali: TiN, Al2O3,, TiCN, ... CVD i PVD postupci prevlaenja, nano slojevi
• Sitno-zrnati tvrdi metali
• Keramike: oksidna na bazi Al2O3 i nitridna Si3Ni4; ojaana vlaknima
• CBN – kubni nitrid bora
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 18
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
O tp o rn o st  n a  tr o še n je
Tv rd o a
vr st o a  i  tv rd o a  n a  p o vi še n im
 t e m p .
Cermet
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 19
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Materijal Tvrdoa (HV) Boja
Titan - aluminij nitrid – TiAlN 2600 smea
Titan nitrid - TiN 2900 zlatna
Krom nitrid - CrN 2500 srebrena
Cirkonij nitrid 2800 zlatna
Primjeri prevlaka
Temperature prevlaenja
200° C do 500° C 1,000° C (MTCVD, 800°C; PACVD 600°C)
Debljina prevalke 2µm do 7µm 2µm do 14µm
Materiali prevalke TiN, TiCN, TiAlN, … TiC, TiCN, TiN, Al2O3, …
Više slojeva Da Da
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Neprevueni TM
TM s PVD nanoprevlakama TM s CVD prevlakama Cermet Keramike CBN / PCBN
TM s PVD prevlakama
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
vc
vf
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
f – posmak, mm
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 22
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
uvjeta obrade na:
• deformacije pri obradi
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Pripremak (Sirovac)
SHIPAlatni stroj PosluiteljRezni alat
A L A T N I S T R O J
O B R A D A K A L A T
SHIP
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
OO kao sustav
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
obradak
alat
“Card model” 
ap - dubina obrade (dubina rezanja) (debljina nedeformiranog sloja)
esto se umjesto oznaka
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 24
“Card model” – model elementarnih lamela

sloja)

ap - dubina obrade (debljina nedeformiranog sloja)
a p
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 25

ap - dubina obrade (debljina nedeformiranog sloja)
a p

ap - dubina obrade (debljina nedeformiranog sloja)
a p
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 26

a p
“Card model” – model elementarnih lamela

ap - dubina obrade (debljina nedeformiranog sloja)
a p
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 27
ap



ap- dubina obrade (dubina rezanja, debljina odvajanog sloja ili debljina nedeformriane estice)
ap-
(t)
(t1)
t i t1 (eng. thickness)
t – debljina nedeformiranog sloja
t1 – debljina deformirane estice
“Card model” – model elementarnih lamela
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 28
Plastina deformacija i formiranje odvojene estice
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Vrste odvojene estice




b) - nasjeena odvojena estica (više lamela zajedno); obraena površina ?
c) - tekua (kontinuirana) odvojena estica; obraena površina ?



Loma estice
Rezn i
Lom odvojene estice na obratku
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Lom odvojene estice na alatu
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Samo-lom
Posmak
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Kod kojih postupaka je oblik odvojene estice posebno vaan ?
g= ap
Utjecaj parametara obrade na oblik odvojene estice
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 32
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Zbog porasta brzina rezanja i temperatura koji pri tome nastaju, kao i novih alata, naljepak danas više nije tako znaajan problem.
Stvaranje naslage (naljepka) – BUE  film
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
obradak
alat
stranjoj površini alata
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Nastala toplina se
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 34
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Generiranje i raspodjela topline - film
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 35
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
1. Podmazivanje površina alata na kojima se razvija trenje.
2. Hlaenje alata i obratka, ime se spreava poveanje temperature i usporava proces trošenja alata (ili omoguuje obrada veim brzinama)
3. Odvoenje (ispiranje) odvojenih estica i prašine s alata i obratka, ime se smanjuje trošenje alata i poboljšava kvaliteta obraene površine.
4. Smanjenje sila rezanja.
5. Kemijska zaštita obraene površine od štetnog djelovanja okoline (zbog toga SHIP treba imati antikorozijska svojstva).
SHIP – sredstva (tekuine) za hlaenje, ispiranje i podmazivanje
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Vrste SHIP-a
• Tekuine koje imaju primarno svojstvo podmazivanja, a sekundarno (samo djelomino) svojstvo hlaenja. U ovu skupinu pripadaju mineralna, biljna i ivotinjska ulja, petrolej i sl.
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Napomene Razvijaju se “suhe” obrade (DRY machining) i obrade s minimalnom upotrebom SHIP-a (NEAR DRY machining i MQL) Sve više panje posveuje se SHIP-u u smislu zaštite okoliša.
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 36
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Nain dovoenja SHIP-a
Slobodni mlaz Pod niskim tlakom Pod visokim tlakom U struji zraka (sve eše)
Hlaenje uvijek treba biti ravnomjerno; poetak hlaenja treba biti prije prvog kontakta alata i obratka; SHIP treba dovesti na pravu lokaciju.
Hlaenje kroz alat
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 37
Napomene
Sve više se razvijaju i primjenjuju “suhe” obrade (DRY machining) i obrade s minimalnom upotrebom SHIPa (NEAR DRY machining, MQC i MQL).
Sve više panje posveuje se SHIPu u smislu zaštite okoliša. Bez obzira na povoljno djelovanje na postojanost alata, SHIPovi s dodacima Cl se više ne upotrebljavaju zbog dokazanog kancerogenog djelovanja na ovjeka.
U sredinama koje su, u smislu zaštite primjereno organizirane, odvojena estica se prije deponiranja (prije nego napušta pogon), a u cilju reciklae, mora ispirati, a SHIPovi se moraju na odgovarajui nain zbrinjavati (biorazgradivost).
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TROŠENJE I POSTOJANOST OŠTRICE REZNIH ALATA
Sve procese obrade odvajanjem neizbjeno prati i proces trošenja oštrice reznog alata. Proces obrade je determiniran ulazima, odnosno medjusobnim odnosom ulaznih veliina, a kao jedna od posljedica optereenja kojima je alat izloen tijekom procesa obrade, nastaje i proces trošenja. Ulazni parametri mogu se podijeliti u tri skupine:
• parametri vezani uz pripremak, • parametri vezani uz alat i • parametri vezani uz uvjete obrade
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 38
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
površini alata) Parametri trošenja (VB, KT, KB, KM, K,...)
Promjene mjerljivih veliina procesa (sila, zvuk, snaga,...)
UZRONO-POSLJEDINI LANAC TROŠENJA ALATA
Uzroci trošenja su optereenja kojima je alat izloen tijekom obrade. U osnovi su mehanike ili fizikalno-kemijske prirode, a naješe se spominju sljedea:
• mehanika • toplinska • kemijska
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
adhezija
difuzijaabrazija
oksidacijaTemperatura
KRITERIJI ISTROŠENOSTI OŠTRICE REZNOG ALATA
Alat koji više ne moe obavljati zahtjevanu funkciju je dosegao završetak korisnog vijeka trajanja. Kao kriteriji postojanosti mogu se (sve eše) uzeti granine vrijednosti parametara obratka (hrapavost, promjer ili openito dimenzije) ili mjerljivih veliina procesa (sile, snaga, moment, vibracije,...)
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 39
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
Trošenje stranje površine Kratersko trošenje
Krzanje (krhanje) Zarezno trošenje
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 40
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
Prikazuje promjenu trošenja stranje površine alata u ovisnosti o vremenu obrade. Tipska krivulja vrijedi za odreenu kombinaciju alat-obradak i pri slijedeim uvjetima obrade:
A=ap·f=konst.
III Period naglog trošenja - veliki porast trošenja (kraj vijeka trajanja) (katastrofalno trošenje)
TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA Obrada odvajanjem estica
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA
m – eksponent Taylorove jednadbe
TEHNOLOGIJA I i TEHNOLOGIJE - ODABRANA POGLAVLJA 41
Iskazivanje postojanosti
d)  broj obradaka
TEHNOLOGIJE  ODABRANA POGLAVLJA