of 29 /29
Stranica 1 od 29 Prof. dr. sc. Vlatko Marušić E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT OSOBNI PODACI Ime i prezime Vlatko Marušić Adresa Šubićeva 11, HR-35000 Slavonski Brod Telefon 035 493 420, 091 446 0113 Telefaks 035 446 446 Elektronička pošta, Web adresa vmarusic@sfsb.hr, http://www.sfsb.unios.hr/fakultet/ustroj/zim/vmarusic Državljanstvo hrvatsko Datum roñenja 21.11.1959. Matični broj iz Upisnika znanstvenika 155730 RADNO ISKUSTVO Datumi (od do) 07.06.1984. – 31.12.1990. Ustanova zaposlenja Institut za strojarstvo Strojarski fakultet SOUR-a ðuro ðaković, Slavonski Brod Naziv radnog mjesta Tehnolog Funkcija Tehnolog na Zavodu za materijale Područje rada Znanstveno-stručni rad na području materijala Datumi (od do) 01.01.1991. – 19.05.1992. Ustanova zaposlenja Centar za istraživanje i razvoj SOUR-a ðuro ðaković, Slavonski Brod Naziv radnog mjesta Tehnolog Funkcija Tehnolog na Zavodu za materijale Područje rada Znanstveno-stručni rad na području materijala Datumi (od do) 28.03.1993. – do danas . Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Naziv radnog mjesta Asistent/predavač za predmetno područje proizvodno strojarstvo Funkcija Asistent/Viši asistent Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijali Datumi (od do) 21.06.2001 – 24.02.2005. Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Naziv radnog mjesta Docent Funkcija Predsjednik Katedre za materijale Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijala, toplinske obrade i tribologije Datumi (od do) 24.02.2005. Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala,...

Page 1: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 1 od 29

Prof. dr. sc. Vlatko Marušić

E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E

F O R M A T

OSOBNI PODACI

Ime i prezime Vlatko Marušić

Adresa Šubićeva 11, HR-35000 Slavonski Brod Telefon 035 493 420, 091 446 0113

Telefaks 035 446 446 Elektronička pošta, Web

adresa vmarusi[email protected], http://www.sfsb.unios.hr/fakultet/ustroj/zim/vmarusic

Državljanstvo hrvatsko Datum roñenja 21.11.1959.

Matični broj iz Upisnika znanstvenika

155730

RADNO ISKUSTVO

• Datumi (od – do) 07.06.1984. – 31.12.1990. Ustanova zaposlenja Institut za strojarstvo Strojarski fakultet SOUR-a ðuro ðaković, Slavonski Brod Naziv radnog mjesta Tehnolog

Funkcija Tehnolog na Zavodu za materijale Područje rada Znanstveno-stručni rad na području materijala

• Datumi (od – do) 01.01.1991. – 19.05.1992. Ustanova zaposlenja Centar za istraživanje i razvoj SOUR-a ðuro ðaković, Slavonski Brod Naziv radnog mjesta Tehnolog

Funkcija Tehnolog na Zavodu za materijale Područje rada Znanstveno-stručni rad na području materijala

• Datumi (od – do) 28.03.1993. – do danas . Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku Naziv radnog mjesta Asistent/predavač za predmetno područje proizvodno strojarstvo

Funkcija Asistent/Viši asistent Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijali

• Datumi (od – do) 21.06.2001 – 24.02.2005. Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku Naziv radnog mjesta Docent

Funkcija Predsjednik Katedre za materijale Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijala, toplinske obrade i

tribologije

• Datumi (od – do) 24.02.2005. Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Page 2: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 2 od 29

Osijeku Naziv radnog mjesta Izvanredni profesor

Funkcija Predsjednik katedre za materijale Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijala, toplinske obrade,

inženjerstva površina i tribologije

• Datumi (od – do) 22.12.2009. Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku Naziv radnog mjesta Redoviti profesor

Funkcija Predstojnik zavoda za inženjerstvo materijala Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijala, toplinske obrade,

inženjerstva površina i tribologije. Upravljanje resursima zavoda.

• Datumi (od – do) 01.10.2013. – danas Ustanova zaposlenja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku Naziv radnog mjesta Redoviti profesor

Funkcija Predstojnik Zavoda za inženjerstvo materijala Područje rada Nastavni i znanstveno istraživački rad na području materijala, toplinske obrade,

inženjerstva površina i tribologije. Upravljanje resursima zavoda.

ŠKOLOVANJE

Datum 1978. – 1984. (diploma 09.12.1983.) Mjesto Zagreb

Ustanova Fakultet Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Zvanje Diplomirani inženjer strojarstva

Datum 1989. – 1994. (diploma 22.02.1994.) Mjesto Zagreb

Ustanova Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Zvanje Magistar znanosti

Datum 28.01.1999. Mjesto Zagreb

Ustanova Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Zvanje Doktor tehničkih znanosti

USAVRŠAVANJE

Godina 1987. i 1989. Mjesto Dubrovnik, Kupari

Ustanova Područje Ljetna škola, Seminar: Eksploatacijska kontrola metala cjevnih sustava i kotlova

parovoda

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Materinji jezik hrvatski

Strani jezici

Jezik ruski, njemački

Page 3: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 3 od 29

Govori ruski (aktivno), njemački (pasivno) Piše ruski (aktivno), njemački (aktivno) Čita ruski (aktivno), njemački (pasivno)

SOCIJALNE VJEŠTINE I

KOMPETENCIJE Predavač na kolegijima Ispitivanje i svojstva materijala, Materijali II, Toplinska obradba, Posebni čelici u energetici, Tribologija elemenata strojeva, Optimiranje tribomehaničkih sustava, Suvremene metode ispitivanja materijala, Tribologija, Izabrana poglavlja iz materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja iz materijala, na preddiplomskom, diplomskom, specijalističkom i doktorskom studiju. Mentor na 36 obranjenh diplomskih radova, jednog obranjenog magistarskog rada (Željko Šarčević) i jednog specijalističkog poslijediplomskog rada (Ilija Džepina) na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Počasni je Doktor znanosti na katedri strojarskih tehnologija Donbaske državne strojarske akademije, Ukraina. Dobitnik je Priznanja za doprinos u radu savjetovanja i Savetodavnog odbora časopisa Uljarstvo, Tehnološkog fakulteta, Novi Sad.

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I

KOMPETENCIJE Obnašao dužnost Predstojnika Zavoda za inženjerstvo materijala (2009.-2013.) i Predsjednika katedre za materijale (2007. - 2009.) na matičnom fakultetu. Predstojnik je Zavoda za inženjerstvo materijala na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Član HDMT, HKIS. Član većeg broja znanstvenih ili organizacijskih odbora meñunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu i u Hrvatskoj. Bio je član Uredničkog odbora časopisa Ljevarstvo. Član je Savetodavnog odbora iz inostranstva časopisa Uljarstvo, Novi Sad, od 2006. g. do danas.

TEHNIČKE VJEŠTINE I

KOMPETENCIJE Izumitelj je i Nositelj dva konsezualna Patenta, prihvaćenih od strane DZIV RH : I- Zamjenske radne površine cjedila pužne preše (PK20110924); II- Naprava za dotezanje zamjenskih radnih površina (P201400028A). Recenzent je studijskog programa Diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija Metalurškog fakulteta u Sisku Sveučilišta u Zagrebu. Recenzent je 10 članaka u znanstveno-stručnim časopisima: Tehnički vjesnik i Ljevarstvo. Recenzent je jednog sveučilišnog udžbenika i jedne knjige. Voditelj većeg broja stručnih projekata za industriju.

UMJETNIČKE VJEŠTINE I

KOMPETENCIJE Škola sviranja gitare.

OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Autor je dva sveučilišna udžbenika i jednog poglavlja u knjizi. Samostalno je ili u

suautorstvu održao više javnih predavanja u zemlji (HDMT, HKIS) i 7 u inozemstvu.

VOZAČKA DOZVOLA B

DODATNI PODACI Autor je 26 znanstveno-stručnih radova objavljenih u časopisima, od čega je njih 3 indeksirano u bazi Current Contents, a 7 u bazi Web of Science. Autor je i 64 rada predstavljena na meñunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. H indeks mu je 1. Radovi prof. dr. sc. Vlatka Marušića citirani su prema Web of Science bazi 1 puta u časopisima koji su indeksirani u toj bazi, od čega 1 puta od strane drugih autora.

PRIVITCI Reference se mogu pogledati na poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=155730

VLASTORUČNI POTPIS

Page 4: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 4 od 29

POPIS PUBLIKACIJA I MENTORSTVO

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=155730 Poglavlja u knjizi (1) Udžbenici i skripta (2) Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (3) Znanstveni radovi u drugim časopisima (16) Ostali radovi u drugim časopisima (7) Radovi u postupku objavljivanja (1) Plenarna izlaganja (1) Objavljena pozvana predavanja na skupovima (7) Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (46) Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (21) Sažeci u zbornicima skupova (2) Disertacije (0) Magistarski radovi (1) Specijalistički poslijediplomski radovi (1) Druge vrste radova (21) Vođenje disertacija, magistarskih, specijalističkih, diplomskih i završnih radova (38) Udžbenici i skripta 1. Marušić, Vlatko.Tribologija u teoriji i praksi . Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2008. 2. Vitez, Ivan; Kladarić, Ivica; Marušić, Vlatko. Osnove proizvodnje i sustavi označivanja metala. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2008.

Poglavlja u knjizi 1. Budić, Ivan; Vitez, Ivan; Marušić, Vlatko. Residual Stresses In Iron Castings // DAAAM International Scientific Book 2007 / Katalinić, Branko (ur.). Vienna : DAAAM International, 2007.Str. 561-568.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima 1. Aleksandrović, Srbislav; Marušić, Vlatko; Vujinović, Tomislav; Maglić, Leon. Influence of Variable Blank Holding Force and Nonmonotonous Process of Deep Drawing on Formability of Coated Sheets. // Strojarstvo. 52 (2010) , 2; 159-168 (prethodno priopćenje, znanstveni). 2. Marušić, Sanja; Marušić, Vlatko; Samardžić, Ivan. The Quality Influence of Base Material Surface Preparation on the Durability of a Sprayed Layer Against Radial and Axial Shear.// Strojarstvo. 52(2010) , 2; 187-196 (prethodno priopćenje, znanstveni). 3. Marušić, Vlatko; Nedić, Bogdan; Stoić, Antun. Application of Tribometer Measurements for Evaluation of Machinability. // Strojarstvo. 51 (2009) , 4; 365-370 (pregledni rad, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima

Page 5: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 5 od 29

1. Marušić, Vlatko; Samardžić, Ivan; Budić, Ivan; Marušić, L. The possibility of tribopair lifetime extending by welding of quenched and tempered stainless steel with quenched and tempered carbon steel. //Metalurgija. 54 (2015) , 2; 399-402 (preliminary note, znanstveni). 2. Marušić, Vlatko; Baralić, Jelena; Nedić, Bogdan; Rosandić, Željko; Budić, Ivan. Effect of machining parameters on jet lagging in abrasive water jet cutting. // Tehnički vjesnik. 20 (2013) , 4; 677-682 (prethodno priopćenje, znanstveni). 3. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Galić, Josip. Neke mogućnosti smanjenja gubitaka kod pužnih preša velikog kapaciteta. // Uljarstvo. 41 (2011) , 1-2; 29-33 (članak, znanstveni). 4. Marušić, Vlatko; Aračić, Stjepan; Samardžić, Ivan. The influence of the base material surface preparation on the properties of thermally sprayed coatings. // Metalurgija. 49 (2010) ; 53-56 (prethodno priopćenje, znanstveni). 5. Marušić, Vlatko; Budić, Ivan; Marić, Alen. Resistance of thin layers in abrasion under high pressures. // Materials and Manufacturing Processes. 24 (2009) , 7; 729-733 (članak, znanstveni). 6. Marušić, Vlatko; Šarčević, Željko; Rozing, Goran. The Influence of Hardening Related Deformations on Selection of Abrasion Inhibition Process. // Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. 55(2009) , 2; 114-118 (članak, znanstveni). 7. Marušić, Vlatko; Džepina, Ilija; Konjatić, Pejo. Influence of Content and Arrangement of Reinforcements on Properties of Polyester Laminates. // FME Transactions. 36 (2008) , 3; 139-143 (članak, znanstveni). 8. Marušić, Vlatko; Vitez, Ivan; Nedić, Bogdan. Abrasive wear resistance of glass fiber reinforced polyester laminates. // Metalurgija. 47 (2008) , 4; 351-355 (prethodno priopćenje, znanstveni). 9. Marušić, Vlatko. Analiza problema oštećivanja ureznika pri urezivanju navoja u čelične stezne čahure zalivene u Al odljevke. // Ljevarstvo, glasilo hrvatskog udruženja za ljevarstvo. 48 (2006) , 3; 81-85 (članak, znanstveni). 10. Marušić, Vlatko. Ispitivanje utjecaja udjela fosfora na otpornost trošenju kočnih papuča željezničkih vozila. // Ljevarstvo : glasilo Hrvatskog udruženja za ljevarstvo. 47(2005.) , 2; 31-36 (članak, znanstveni). 11. Marušić, Vlatko; Kljajin, Milan; Penava, Andrijana. Possibility of tribological loss reduction by applying welded layers to the working parts of worm-presses in oil mills. // Tehnički vjesnik/Technical Gazette.12 (2005) , 3/4; 11-16 (prethodno priopćenje, znanstveni). 12. Marušić, Vlatko; Vitez, Ivan; Kladarić, Ivica. Tribological Properties of Brake Shoes with Increased Phosphorus Content. // Metalurgija. 43 (2004) , 4; 323-328 (prethodno priopćenje, znanstveni). 13. Marušić, Vlatko; Štrucelj, Dubravka; Ivandić, Željko. Povećanje učinkovitosti procesa preradesjemena suncokreta primjenom novih postupaka zaštite za smanjenje intenziteta trošenja dijelova pužnih preša. // Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa Hrvatske. 53 (2003) , 9; 393-400 (izvorni znanstveni, znanstveni). 14. Marušić, Vlatko; Grizelj, Branko; Vitez, Ivan. Investigation of the abrasive wear resistance of carburised and boron-enriched protective layers exposed to different stresses. // Materiali in tehnologije.34 (2000) , 6; 429-432 (izvorni znanstveni članak, znanstveni). 15. Vitez, Ivan; Marušić, Vlatko; Marković, Radojka; Kladarić, Ivica. Propisana svojstva i mikrostruktura čelika za željezničke tračnice. // Tehnički vjesnik. 6 (1999) , 3-4; 9-16 (pregledni rad, znanstveni). 16. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir. Verschleißprüfung der Pflanzenölschneckenpressen. //Olaj, szappan, kozmetika. - (1995) , 3; 113-116 (pregledni rad, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima 1. Marušić, Vlatko; Kljajin, Milan; Marušić, Sanja. An investigation of the economics of using welded layers for some parts of worm presses for the extraction of oil from sunflower seeds. // Materiali in tehnologije. 43 (2009) , 2; 103-108 (članak, stručni). 2. Marušić, Vlatko; Ivandić, Željko; Križić, Tomislav. Decrease of worm press working efficiency as the consequence of abrasion caused by construction of worm segments. // Uljarstvo. 39 (2008), 1-2; 71-75 (članak, ostalo).

Page 6: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 6 od 29

3. Marušić, Vlatko; Budić, Ivan; Šarić, Tomislav. Istraživanje uzroka nastajanja škarta pri urezivanju navoja u čelične umetke tlačno lijevanih Al nosača dijelova motora. // Metalurgija = Metallurgy. 46(2007) , 2; 135-140 (članak, stručni). 4. Marušić, Vlatko; Popović, Robert; Marušić(Jurić), Sanja. Mogućnost sanacije jarmova cjedila pužne preše u cilju povećanja efikasnosti rada prešaone. // Uljarstvo, časopis za industriju biljnih ulja, masti i proteina.37 (2006) , 1-2; 29-36 (prethodno priopćenje, stručni). 5. Marušić, Vlatko; Rozing, Franjo; Marušić, Sanja. Utjecaj izbora materijala tribopara nož-jaram na iskorištenje instaliranog kapaciteta pužne preše. // Održavanje i eksploatacija. 8 (2006), 1/2; 32-36 (prethodno priopćenje, stručni). 6. Marušić, Vlatko; Ivandić, Željko; Štrucelj, Dubravka. Tribološki gubici u uljari u ovisnosti o zaštiti dijelova preša od trošenja i čvrstoći sjemena nekih hibrida suncokreta. // Journal of edible oil industry. 35(2004) , 1-2; 25-30 (članak, stručni). 7. Marušić, Vlatko; Bošnjak, Miljenko; Vitez, Ivan. Analysis of Factors Affecting Exploitation properties of Rolling Stock Brake Shoes. // Metalurgija. 41 (2002) , 3; 223 (sažetak, ostalo).

Radovi u postupku objavljivanja 1. Madić, Miloš; Radovanović, Miroslav; Nedić, Bogdan; Marušić, Vlatko. Multi-objective optimizacion of cut quality characterictics in co2 laser cutting of stainless steel (2014.) (prihvaćen za objavljivanje).

Plenarna izlaganja 1. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Marušić, Sanja. Aktualnost tribološkog pristupa problemu trošenja pužnih presa za cijeđenje ulja // Proceedings of 1st International Scientific Conference on Economic and Regional Development / Oliver Momčilović (ur.). Zrenjanin : TQM Center, 2010. 460-467 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima 1. Marušić, Luka; Kovalevskyy, Sergiy; Rosandić, Željko; Alilović, Ivan; Marušić, Vlatko. Pipes life prolonging possibility in boilers fired up by municipal waste // 14th international conference research and development in mechanical industry RaDMI 2014, proceedings / Dašić V., Predrag (ur.). Topola : SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd., 36210 Vrnjaĉka Banja, Serbia, 2014. 52-61 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 2. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko; Marušić, Luka. The possibilities and advantages of a high temperature carbonitriding of the equipment parts worn by combined mechanisms //Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Kopaonik : SaTCIP, 2013. 69-77 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 3. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Šarčević, Željko; Rosandić, Željko. Analysis of wear of worm press parts in conditions of aggressive media // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP, 2012. 50-58 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 4. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko; Rozing, Goran. Aluminium bronze as an "insulator" //Proceedings of the 11th international conference "research and development in mechanical industry" RaDMI 2011, VOL. 1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property), 2011. 71-79 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 5. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Ivandić, Željko. Influence of composition and production procedure on properties of polyester laminates // RaDMI 2009, Procedings Vol. 1 / Predrag V. Dašić (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP, 2009. 42-51 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).

Page 7: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 7 od 29

6. Marušić, Vlatko; Džepina, Ilija. Research of Connection between Wearing Mechanism and Choice of Constructional Solution of Parts of Screw Presses for Oil Percolation // 8. International Conference "Research and Development in Mmechanical Industry" : RaDMI 2008 : Proceedings on CD-ROM / Dašić, Predrag, V. (ur.). Užice, Serbia : Jovan P. Dašić, 2008. 44-51 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

7. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Novoselac, Vedran. Actuality of the application of triblogical regulators at reducing losses in oil pressing factory // 10. International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" - RaDMI 2010 / Predrag Dašić (ur.). Donji Milanovac, 2010. 99-105 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom 1. Marušić, Vlatko; Klarić, Štefanija; Grbeš, Luka. Utjecaj ciklusa zagrijavanja i hlađenja na svojstva sivog lijeva // Proceedings book of the 13th international Foundrymen conference / Glavaš, Zoran ; Zovko Bodarac, Zdenka ; Dolić, Natalija ; Vanić, Lana (ur.). Sisak : Metalurški fakultet, 2013. 251-256 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 2. Rosandić, Željko; Anđelković, Dejan; Opačak, Ivan; Marušić, Vlatko. Investigation of the influence of the level of carbon And nitrogen potential at high temperature Carbonitriding of mn-cr steel // III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013) Proceedings / Desnica, Eleonora ; Radovanović, Ljiljana: Jasmina (ur.).Zrenjanin : Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, 2013. 115-120 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 3. Rosandić, Željko; Samardžić, Ivan; Krumes, Dragomir, Opačak, Ivan, Marušić, Vlatko.Influence of dominant mechanism and Dimensional criterion of seizure on the Choice of wear protection procedure // Proceedings of 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society / Lehocká, Dominika ; Cárach, Ján ; Knapčíková, Lucia ; Hloch, Sergej (ur.). Prešov : FVT TU in Košice with a seat in Prešov, 2013. 283-286 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 4. Rozing, Goran; Pintarić, Antun; Jovanović, Desimir; Marušić, Vlatko. Ponašanje nehrđajućih čelika u kombiniranim uvjetima trošenja // SERBIATRIB '13 / M. Babić and S. Mitrović (ur.).Kragujevac : Serbian Tribology Society, 2013. (446)-(451) (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 5. Todorić, Petar; Grizelj, Branko; Aleksandrović, Srbislav; Marušić, Vlatko. Neke specifičnosti ispitivanja čeličnih bešavnih boca za ukapljene plinove // 3. Međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2012. 28/1-28/12 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6. Turis, Jan; Beňo, Pavel; Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko. Oil flow through the sliding bearing// Proceedings of 4th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management) / Živić, Marija ; Galeta, Tomislav (ur.).Slavonski Brod : Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and International TEAM Society, 2012, 2012. 39-42 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 7. Krumes, Dragomir; Rozing, Goran; Marušić, Vlatko. Utjecaj tribokorozijskog trošenja na izbor materijala i održavanje dijelova elevatora suncokretove pogače // Održavanje 2011 / Maintenance 2011 / Instandhaltun 2011 / / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : HDO - Hrvatsjo Društvo održavatelja, 2011. 136-143 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 8. Marušić, Vlatko; Kovačević, Božidar; Milinović, Andrijana. Mogućnost primjene nehrđajućih čelika za izradu elemenata lančastog transportera uljne pogače // Zbornik Radova 52. savetovanja Proizvodnja i prerada uljarica / Savet tehnologa (ur.). Novi Sad : Tehnološki fakultet ; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, "Industrijsko bilje" d.o.o., 2011. 115-121 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 9. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Marušić, Luka; Ivandić, Željko. Primjena tribološki ispravnog konstruiranja na rješavanju problema trošenja // Serbiatrib 11 / Ivoković, Branko ; Babić, Miroslav ; Mitrović, Slobodan (ur.). Kragujevac : Serbian Tribology Society, 2011. (424)-(430)

Page 8: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 8 od 29

(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 10. Milinović, Andrijana; Grilec, Krešimir; Glavaš, Danko; Marušić, Vlatko. Tribološki pristup problemu oštećivanja cijevi u kotlovima loženim komunalnim otpadom // Proceedings of International conference Matrib 2011. materials / tribology / recycling / Schauperl, Zdravko ; Šolić, Sanja (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2011. 319-329 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 11. Krumes, Dragomir; Kladarić, Ivica; Marušić, Vlatko; Stubičar, Mirko; Milinović, Andrijana; Mihailescu, Ion N. Influence of thermodiffusion treatments on improvement of surface layers properties created on low-carbon and low-alloyed steels // Proceedings of the 14th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" (TMT 2010) / Ekinović, Sabahudin ; Uctug, Yildirim ; Vivancos Calvet, Joan (ur.). Zenica ; Barcelona ; Istanbul : Faculty of Mechanical Engineering ; Escola Technica Superior D'Enginyeria Industrial ; Bahcesehir university, 2010. 113-116 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 12. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Galić, Josip. Neke mogućnosti smanjenja gubitaka kod pužnih preša velikog kapaciteta // Zbornik radova 51. savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica / Savet tehnologa (ur.). Novi Sad : DOO "Industrijsko bilje" - Novi Sad ; Tehnološki fakultet - Novi Sad ; Tehnologija biljnih ulja i proteina ; Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, 2010. 111-117 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 13. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Galić Mladen. Mogućnost produljenja vijeka cijevi u kotlovima loženim komunalnim otpadom // Zbornik radova simpozija REUNION / Kostić, Dragan (ur.). Zrenjanin : TQM Centar, 2010. 170-180 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 14. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Glavaš, Danko (Milivoj). Utjecaj parametara kaljenja na trošenje tribopara užnica/uže jaružara // Proceedings Book 10th INTERNATIONAL FOUNDRYMEN CONFERENCE Casting production / Unkić, Faruk (ur.). Sisak : Faculty of Metallurgy, University of Zagreb, 2010. 37.1-37.8 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 15. Rozing, Goran; Katinić, Marko; Marušić, Vlatko. Neke specifičnosti utjecaja dominatnog mehanizma trošenja na pristup održavanju pužnih preš // ODRŽAVANJE 2010 / Čala Ivo (ur.).Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2010. 120-126 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 16. Džepina, Ilija; Pranić, Ante; Marušić, Vlatko. Research of ERP Implementation Influence on Companies Productivity // Application of New Technologies in Management / Života Radosavljević (ur.). Vrnjačka Banja : Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove-FORKUP, 2009. 223-231 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 17. Marušić, Vlatko; Budić, Ivan; Rosandić, Željko. Tribological and Mechanical Properties of Polyester Laminates // Plenary papers and Abstracts-. Sofia : Technical University-Sofia, 2008. 160-160 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 18. Marušić, Vlatko; Samardžić, Ivan; Kolumbić, Zvonimir; Šarčević, Željko. Approach to construction solution in relation to predominant wear mechanism // IS 08 / Maksimović, Rado (ur.). Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 2008. 81-86 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 19. Šarčević (Dragutin), Željko; Marušić, Vlatko; Samardžić, Ivan. The Influence of Production-Related Macrodeformations on an Optimal Choice of Wear Inhibition Technology //Proceedings of 9th International Scientific Conference New ways in manufacturing technologies 2008 / Vasilko, Karol (ur.). Prešov : Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov, Slovak Mechanical Society Bratislava, Slovak Tribology and Tribotechnique Society Bratislava, 2008. 480-483 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 20. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Džepina, Ilija. Investigation of the possible causes for rejects of pressure die cast al engine carriers // Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th international conference modern technologies in manufacturing / CS. Gyenge (ur.). Cluj-Napoca : Technical University of Kosice, Slovakia ; University of Rijeka, 2007. 259-262 (predavanje,

Page 9: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 9 od 29

međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 21. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja. Influence of macro-strain during heat treatment on the choice of wear protection procedure // Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM symposium "Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Creativity, Responsibility and Ethics of Engineers" / Katalinić, Branko (ur.).Vienna, Austrija : DAAAM International, Vienna, Austria, 2007. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 22. Marušić, Vlatko; Tomičević, Dalibor; Maglić, Leon. Utjecaj poprečnih pukotina na abrazijsko trošenje navarenih slojeva // 4. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda / Ivan , Samardžić (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u slavonskom Brodu, 2007. 185-191 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 23. Rozing, Goran; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Utjecaj praćenja stanja na održavanje noževa trešera i efikasnost izžiljavanja duhana // 13. Međunarodno savjetovanje Održavanje 2007, Zbornik radova / Ivo, Čala (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja Zagreb, 2007. 109-114 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 24. Vitez, Ivan; Budić, Ivan, Marušić, Vlatko. Treatment regarding the maintenance of railway rails // 11th International Research/Expert Conference Trends in the development of machinery and associated technology (TMT 2007) : proceedings / Ekinović, Sabahudin ; Yalcin, Senay ; Vivancos Calvet, Joan (ur.). Zenica ; Barcelona ; Istanbul : Faculty of Mechanical Engineering ; Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial ; Muhendislik Fakultesi, 2007. 1515-1518 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 25. Marušić, Vlatko; Aždajić, Vedran; Dorić, Mario. Possibility of application of cycle heat treatment for the purpose of increase of impact strength of carbonized steels // The 2nd international conference Power transmisions 06. Novi Sad : Faculty of technical sciences, 2006. 323-326 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 26. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Dzepina, I. Properties of fiber reinforced polyester laminates // Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings of the 17th International DAAAM Symposium "Intelligent manufacturing & automation: Focus on mechatronics and robotics / Katalinić, Branka (ur.). Vienna, Austrija : DAAAM International, Vienna, Austria, 2006. 239-240 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 27. Marušić, Vlatko; Marušić, Sanja; Kozak, Dražan. Wear of thresher knives on losses in primary processing of tobacco // 10th International research/Expert conference TMT 2006 Trends in the development of machinery and associated technology / Sabahudin Ekinović, Joan Vivancos Calvet, Senay Yalcin (ur.). Barcelona : Faculty of mehanical Engineering in Zenica, Universitat Politecnica de Catalunya, Bahcesehir University Istambul, 2006. 1519-1522 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 28. Aračić, Stjepan; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Wear of boronising layer in aggressive media // 16th International Corrosion Congress, Corrosion and Protection in High Technology Era.Beijing, China : Chinese Society for Corrosion and Protection, University of Science and Technology Beijing, Institute of Metal Research Chinese Academy of Sciences, 2005. abstract 383, cjeloviti rad na CD-u (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 29. Marušić, Vlatko; Indof, Janez. Some mechanical properties of fiber reinforced polyester laminates // 9th International Research/Expert Conference "TRENDS IN DEVELOPMENT OF MACHINERY AND ASSOCIATED TECHNOLOGY" TMT 2005, Proceedings / Ekinović, Sabahudin ; Yalcin, Senay ; Vivancos Calvet, Joan (ur.). Antalya, Turska : Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, BiH ; Bahcesehir University Istanbul, Muhendislik Fakultesi, Turkey ; Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de Barcelona, Department d' Enginyeria Mechanica, Universitat Politecnica de Catalunya, Spain, 2005. 821-824 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 30. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir. Wear of surface layers of components exposed to media containing H2SO4 in sugar factories // 16th International Corrosion Congress, Corrosion and Protection in High Technology Era,-. Beijing, China : Chinese Society for Corrosion and Protection, University of Science and Technology Beijing, Institute of Metal Research Chinese Academy of Sciences, 2005. abstract 379, cjeloviti rad na CD-u (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni

Page 10: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 10 od 29

rad, znanstveni). 31. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Aračić, Stjepan. Material resistance to tribocorrosion during extraction of sugar from sugar beet // Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientists" / Branko, Katalinić (ur.). Opatija : DAAAM International, Vienna, Austria, 2005. 243-244 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 32. Vitez, Ivan; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Važnost lomne žilavosti za kvalitetu željezničkih tračnica // 4th Research/Expert Conference with International Participation, Quality 2005, Proceedings / Brdarević, Safet (ur.). Fojnica, Bosna i Hercegovina : Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, BiH, 2005. 413-420 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 33. Aračić, Stjepan; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Heat treatment parameters and the corrosion rate of the stainless steel // ICCP 2004, IX th International Corrosion Symposium and Exhibition / Olmez, Gokhan (ur.). Ankara, Turska, 2004. (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 34. Heffer, Goran; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Comparison of properties of classical and duplex diffusion coatings applied as protection against abrasive wear // Annals of DAAAM for 2004, Proceedings of the 15th international DAAAM Symposium "Inteligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature" / Katalinić, Branko (ur.). Vienna, Austrija : DAAAM International, Vienna, Austria, 2004. 153-154 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 35. Heffer, Goran; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Comparison of Properties of Classical and Duplex Diffusion Coatings Applied as Protection against Abrasive Wear // Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium "Inteligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature" / Katalinić, Branko (ur.). Vienna, Austria : DAAAM International, Vienna, Austria, 2004. 153-154. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 36. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Aračić, Stjepan. Factors influencing exploitation properties of brake shoes on rolling stock // Proceedings of the 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, ATDC'04 / Katalinić, Branko ; Veža, Ivica ; Bilić, Boženko (ur.). Split : University of Split Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture ; DAAAM International Vienna, 2004. 159-164 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 37. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Rozing, Franjo. Utjecaj direktnih i indirektnih triboloških gubitaka na pristup održavanju dijelova opreme u uljari // 10. međunarodno savjetovanje "Održavanje 2004" - Zbornik radova-. Opatija : Hrvatsko društvo održavatelja Zagreb, 2004. 175-182 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 38. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir. Some Tribological Loses Influence on Production Process Squeezing Oil from New Sunflower Hibrids // Current Studies of Biotechnology. Volume III : Food / Kniewald, Zlatko (ur.). Zagreb : Medicinska naklada, 2003. 199-208 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 39. Marušić, Vlatko; Vitez, Ivan; Krumes, Dragomir. Korozijska oštećenja kotlovskih postrojenja i izmjenjivača topline kao posljedica kvalitete pripreme vode // 3rd Research/expert conference with international participation Quality 2003 / Brdarević, Safet (ur.). Zenica : Faculty of Mechanical Engineering, 2003. 315-322 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 40. Krumes, Dragomir; Aračić, Stjepan; Marušić, Vlatko. The effect of steel boriding layers on exposure to H2S // Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.). Vienna, Austrija : DAAAM, 2002. 289-290 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 41. Marušić, Vlatko; Volmut, Katica; Štrucelj, Dubravka. The effect of newly introduced protection procedures of screw press components on oil throughput increase // Proceedings of the 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Central European Meeting, Opatija 03.-05.10. 2001. / Tripalo, Branko (ur.). Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology, 2002. 244-253 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 42. Krumes, Dragomir; Vitez, Ivan; Marušić, Vlatko; Aračić, Stjepan. Research into causes for occurence of microfissures on flank teeth of helical gear // 7th International Scientific Conference

Page 11: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 11 od 29

on Production Engineering &#8211 ; CIM 2001, Book of Procedings / Cebalo, R (ur.). Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 2001. VI-045 - VI-050 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 43. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Budić, Ivan. Analysis of abrasive wear resistance of protective layers obtained by annealing, chemical and PVD procedures // Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.).Vienna, Austrija : DAAAM International, 2001. 289-290 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni). 44. Marušić, Vlatko; Vitez, Ivan; Kladarić, Ivica. Istraživanje mogućnosti zamjene cementiranih slojeva boriranim na dijelovima izloženim abrazijskom trošenju // Zbornik radova 2. međunarodno znanstveno savjetovanje Revitalization and modernization of production proizvodnje / Jurković, Milan ; Karabegović, Isak (ur.). Bihać : Tehnički fakultet Bigać, 1999. 201-208 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 45. Vitez, Ivan; Kolobarić, Ferdo; Marušić, Vlatko. Istraživanje uzoraka lomova lopatice parne turbine // Trends in the development of machinery and associated technology / Brdarević, Safet ; Ekinović, Sabahudin (ur.). Sarajevo : University of Sarajevo-Faculty of mehanical engineering Zenica, 1998. 123-130 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 46. Krumes, Dragomir; Kladarić, Ivica, Marušić, Vlatko. Istraživanje utjecaja izotermičkog poboljšanja na mehanička svojstva perlitnog nodularnog lijeva // 1. međunarodni simpozij Hrvatskih metalurga-. Zagreb, 1993. 127-131 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom 1. Rosandić, Željko; Pepić, Filip; Pecić, Vladimir; Marušić, Vlatko. Mogućnosti primjene legure CuAl-A3 pri navarivanju dijelova alata // Zbornik radova, suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 227-232 (poster, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 2. Rozing, Goran; Pintarić, Antun; Marušić, Vlatko. Mogućnost primjene nekih čelika za izradu elemenata lanca izloženih agresivnom djelovanju medija // International cinference, Matrib 2011. / Schauperl, Zdravko ; Šnajdar, Mateja (ur.). Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2011. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 3. Marušić, Vlatko; Todorić, Petar; Rosandić, Željko. Istraživanje mogućnosti smanjenja indirektnih triboloških gubitaka na pužnim prešama velikog kapaciteta // Međunarodno savjetovanje o materijalima, tribologiji, recikliranju (MATRIB 2010) : zbornik / Schauperl, Zdravko ; Šnajdar, Mateja (ur.).Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2010. 306-313 (poster,domaća recenzija, objavljeni rad, stručni). 4. Rozing, Goran; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Analiza prekomjernog trošenja vjedričnog elevatora // 15. međunarodno savjetovanje Održavanje 2009 : zbornik radova = 15. International Conference Maintenance 2009 : proceedings = 15. internationale Tagung Instandhaltung 2009 : Tagungsband / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2009. 105-111 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 5. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja. Sva četiri osnovna mehanizma trošenja u jednom tribosustavu // MATRIB 2008 / Grilec, Krešimir ; Marić, Gojko ; Jakovljević, Suzana (ur.).Vela Luka : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2008. 191-197 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 6. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja (Jurić). Sva četiri osnovna mehanizma trošenja u jednom tribosustavu // Matrib 2008 / Grilec, Kešimir ; Marić, Gojko ; Jakovljević, Suzana (ur.).Zagreb, 2008. (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 7. Marušić, Vlatko; Rozing, Franjo; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja. Problem održavanja pužnih preša u uvjetima trošenja uzrokovanog konstrukcijskim rješenjem // 14. Međunarodno savjetovanje ODRŽAVANJE 2008 / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : HDO - Hrvatsko društvo održavatelja, 2008. 169-174 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Page 12: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 12 od 29

8. Marušić, Vlatko. Mogućnost reparaturnog navarivanja lijevanih nosača dijeliva pužnih preša za cijeđenje ulja // Znanstveno-stručni Ljevački skup, Zagreb 2007. / Galić, Mile (ur.).Zagreb : Hrvatsko udruženje za Ljevarstvo, 2007. 63-71 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni). 9. Marušić, Vlatko; Drame, Drago; Stojanović, (Luka) Slavko. Konstrukcija dijelova pužnih preša kao mogući razlog triboloških gubitaka u uljari // 10th International Conference on Tribology, Workshop 07 / Ivković, Branko (ur.). Kragujevac : Mašinski fakultet u Kragujevcu, Jugoslovensko društvo za tribologiju, 2007. 265-268 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad). 10. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Rozing, Goran. Utjecaj praćenja stanja na održavanje noževa trešera i efikasnost izžiljavanja duhana // 13. Međunarodno savjetovanje ODRŽAVANJE 2007 / Ivo Čala (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2007. 109-114 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni). 11. Marušić, Vlatko; Marušić, Sanja; Marinac, Slavko; Aračić, Stjepan. Utjecaj trošenja noževa na efikasnost izžiljavanja duhana tipa Burley // MATRIB 2006 / Krešimir Grilec (ur.). Zagreb : HDMT, 2006. 123 do 130 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 12. Bašić, Ivan; Bašić, Aleksandar; Marušić, Vlatko. Analysis of tribosystem of the demining machine flail RM-KA-02 // Proceedings of the 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Kljajin, Milan ; Katalinić, Branko ; Budić, Ivan (ur.).Slavonski Brod : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; DAAAM International, Vienna, 2005. 191-195 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, stručni). 13. Indof, Janez; Marušić, Vlatko. Interdependence of properties of polyester laminates on kind and content of reinforcement // Proceedings of the 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Kljajin, Milan ; Katalinić, Branko ; Budić, Ivan (ur.). Slavonski Brod : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; DAAAM International, Vienna, 2005. 261-263 (poster, međunarodna recenzija,objavljeni rad). 14. Kladarić, Ivica; Vitez, Ivan; Marušić, Vlatko. Utvrđivanje strukturnih promjena nastalih hladnom deformacijom nodularnog lijeva // Proceedings book 5th International Foundrymen Conference Innovative Foundry Materials and Technologies / Unkić, Faruk (ur.). Sisak : Faculty of Metallurgy Sisak ; University of Zagreb, 2004. 362-370 (poster, domaća recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 15. Marušić, Vlatko; Kladarić, Ivica; Rozing, Goran. Mogućnost zamjene cementiranih slojeva navarenim otpornim na abraziju // 2. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Specijalni postupci i proizvodi u tehnici zavarivanja / Samardžić, Ivan (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2003. 303-309 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 16. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir. Pouzdanos rada i održavanje elemenata energetskih i procesnih postrojenja // Održavanje 2003 Zbornik radova / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2003. 273-281 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad). 17. Vitez, Ivan; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Integrated Quality management of products // Conference Proceedings ICIT 2003 4th International Conference on Industrial Tools / Kuzman, Karl (ur.). Celje : TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre, Celje, 2003. 475-478 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad). 18. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Heffer, Goran. Testing and mutual comparison of abrasive resistance of directly and indirectly quenched cemented surface layers // CIM 2002 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining / Cebalo, Roko ; Herbert, Schulz (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2002. IV-053-IV-059 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad). 19. Marušić, Vlatko; Vitez, Ivan; Stoić, Antun. Usporedba otpornosti trošenju po dubini sloja cementiranog i površinski zakaljenog čelika // Proceedings of the 7. Savjetovanje o materijalima, tehnologijama, trenju i trošenju / Ćurković, L. ; Grilec K. (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2002. 119-123 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad). 20. Vitez, Ivan; Sebastijanović, Slavko; Marušić, Vlatko. Prilog procjeni pouzdanosti posuda pod tlakom // TMT2001. Bihać, 2001. 691-696 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad,stručni).

Page 13: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 13 od 29

21. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Kladarić, Ivica; Marković, Radojka; Lukačević, Jadranka.Istraživanje utjecaja termokemijskih postupaka na istrošenje zaštitnih slojeva pužnih preša u eksploataciji // Zbornik radova "Tribologija u agroindustrijskom kompleksu" / Filetin, Tomislav (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 1993. 27-33 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni).

Sažeci u zbornicima skupovima 1. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko. Analysis of the influence of thermochemical treatment on structure and mechanical properties of steel 20MnCr5 // 20th Jubilee conference on materials and technology / Godec, Matjaž ; Donik, Črtomir, Paulin, Irena ; Kocijan, Aleksandra (ur.). Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2012. 107-107 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 2. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Štrucelj, Dubravka. Analysis of Potential Influences of Technical and Technological Properties of Sunflower Hybrids on Oil Extraction Results // .(poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).

Disertacije 1. Marušić, Vlatko. Trošenje dijelova pužnih preša za cijeđenje biljnog ulja / doktorska disertacija.Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 28.01. 1999., 106 str. Voditelj: Ivušić, Vinko. Magistarski radovi 1. Marušić, Vlatko. Istraživanje mogućnosti produljenja vijeka trajanja dijelova pužnih preša za cijeđenje biljnog ulja / magistarski rad. Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 1994., 83 str. Voditelj: Ivušić, Vinko.

Druge vrste radova 1. Rosandić, Željko; Pepić, Filip; Pecić, Vladimir; Marušić, Vlatko. Mogućnosti primjene legure CuAl-A3 pri navarivanju dijelova alata // Zbornik radova, suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 227-232 (poster, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 2. Rozing, Goran; Pintarić, Antun; Marušić, Vlatko. Mogućnost primjene nekih čelika za izradu elemenata lanca izloženih agresivnom djelovanju medija // International cinference, Matrib 2011. / Schauperl, Zdravko ; Šnajdar, Mateja (ur.). Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2011. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 3. Marušić, Vlatko; Todorić, Petar; Rosandić, Željko. Istraživanje mogućnosti smanjenja indirektnih triboloških gubitaka na pužnim prešama velikog kapaciteta // Međunarodno savjetovanje o materijalima, tribologiji, recikliranju (MATRIB 2010) : zbornik / Schauperl, Zdravko ; Šnajdar, Mateja (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2010. 306-313 (poster,domaća recenzija, objavljeni rad, stručni). 4. Rozing, Goran; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Analiza prekomjernog trošenja vjedričnog elevatora // 15. međunarodno savjetovanje Održavanje 2009 : zbornik radova = 15. International Conference Maintenance 2009 : proceedings = 15. internationale Tagung Instandhaltung 2009 : Tagungsband / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2009. 105-111 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 5. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja. Sva četiri osnovna mehanizma trošenja u jednom tribosustavu // MATRIB 2008 / Grilec, Krešimir ; Marić, Gojko ; Jakovljević, Suzana (ur.).

Page 14: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 14 od 29

Vela Luka : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2008. 191-197 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 6. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja (Jurić). Sva četiri osnovna mehanizma trošenja u jednom tribosustavu // Matrib 2008 / Grilec, Kešimir ; Marić, Gojko ; Jakovljević, Suzana (ur.). Zagreb, 2008. (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 7. Marušić, Vlatko; Rozing, Franjo; Krumes, Dragomir; Marušić, Sanja. Problem održavanja pužnih preša u uvjetima trošenja uzrokovanog konstrukcijskim rješenjem // 14. Međunarodno savjetovanje ODRŽAVANJE 2008 / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : HDO - Hrvatsko društvo održavatelja, 2008. 169-174 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 8. Marušić, Vlatko. Mogućnost reparaturnog navarivanja lijevanih nosača dijeliva pužnih preša za cijeđenje ulja // Znanstveno-stručni Ljevački skup, Zagreb 2007. / Galić, Mile (ur.).Zagreb : Hrvatsko udruženje za Ljevarstvo, 2007. 63-71 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni). 9. Marušić, Vlatko; Drame, Drago; Stojanović, (Luka) Slavko. Konstrukcija dijelova pužnih preša kao mogući razlog triboloških gubitaka u uljari // 10th International Conference on Tribology, Workshop 07 / Ivković, Branko (ur.). Kragujevac : Mašinski fakultet u Kragujevcu, Jugoslovensko društvo za tribologiju, 2007. 265-268 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad). 10. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Rozing, Goran. Utjecaj praćenja stanja na održavanje noževa trešera i efikasnost izžiljavanja duhana // 13. Međunarodno savjetovanje Održavanje2007 / Ivo Čala (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2007. 109-114 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni). 11. Marušić, Vlatko; Marušić, Sanja; Marinac, Slavko; Aračić, Stjepan. Utjecaj trošenja noževa na efikasnost izžiljavanja duhana tipa Burley // MATRIB 2006 / Krešimir Grilec (ur.). Zagreb :HDMT, 2006. 123 do 130 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 12. Bašić, Ivan; Bašić, Aleksandar; Marušić, Vlatko. Analysis of tribosystem of the demining machine flail RM-KA-02 // Proceedings of the 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Kljajin, Milan ; Katalinić, Branko ; Budić, Ivan (ur.).Slavonski Brod : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; DAAAM International, Vienna, 2005. 191-195 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, stručni). 13. Indof, Janez; Marušić, Vlatko. Interdependence of properties of polyester laminates on kind and content of reinforcement // Proceedings of the 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Kljajin, Milan ; Katalinić, Branko ; Budić, Ivan (ur.). Slavonski Brod : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; DAAAM International, Vienna, 2005. 261-263 (poster, međunarodna recenzija,objavljeni rad). 14. Kladarić, Ivica; Vitez, Ivan; Marušić, Vlatko. Utvrđivanje strukturnih promjena nastalih hladnom deformacijom nodularnog lijeva // Proceedings book 5th International Foundrymen Conference Innovative Foundry Materials and Technologies / Unkić, Faruk (ur.). Sisak : Faculty of Metallurgy Sisak ; University of Zagreb, 2004. 362-370 (poster, domaća recenzija, objavljeni rad,znanstveni). 15. Marušić, Vlatko; Kladarić, Ivica; Rozing, Goran. Mogućnost zamjene cementiranih slojeva navarenim otpornim na abraziju // 2. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Specijalni postupci i proizvodi u tehnici zavarivanja / Samardžić, Ivan (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2003. 303-309 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 16. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir. Pouzdanos rada i održavanje elemenata energetskih i procesnih postrojenja // Održavanje 2003 Zbornik radova / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2003. 273-281 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad). 17. Vitez, Ivan; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Integrated Quality management of products // Conference Proceedings ICIT 2003 4th International Conference on Industrial Tools / Kuzman, Karl (ur.). Celje : TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre, Celje, 2003. 475-478 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad). 18. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Heffer, Goran. Testing and mutual comparison of abrasive resistance of directly and indirectly quenched cemented surface layers // CIM 2002 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining / Cebalo, Roko ; Herbert, Schulz

Page 15: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 15 od 29

(ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2002. IV-053-IV-059 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad). 19. Marušić, Vlatko; Vitez, Ivan; Stoić, Antun. Usporedba otpornosti trošenju po dubini sloja cementiranog i površinski zakaljenog čelika // Proceedings of the 7. Savjetovanje o materijalima, tehnologijama, trenju i trošenju / Ćurković, L. ; Grilec K. (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2002. 119-123 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad). 20. Vitez, Ivan; Sebastijanović, Slavko; Marušić, Vlatko. Prilog procjeni pouzdanosti posuda pod tlakom // TMT2001. Bihać, 2001. 691-696 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

21. Marušić, Vlatko; Krumes, Dragomir; Kladarić, Ivica; Marković, Radojka; Lukačević, Jadranka.Istraživanje utjecaja termokemijskih postupaka na istrošenje zaštitnih slojeva pužnih preša u eksploataciji // Zbornik radova "Tribologija u agroindustrijskom kompleksu" / Filetin, Tomislav (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 1993. 27-33 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni).

Vođenje disertacija, magistarskih, specijalističkih i diplomskih radova 1. Šarčević, Željko. Mogućnost produljenja vijeka dijelova pužnih preša izloženih kombiniranom trošenju pri isprešavanju ulja / magistarski rad /poslijediplomski studij. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 28.09. 2012, 84 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 2. Džepina, Ilija. Izbor parametara indukcijskog kaljenja utora lijevanih užnica jaružara / specijalistički rad / poslijediplomski specijalistički studij. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 15.12. 2010, 92 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 3. Buturac, Tomislav. Specifičnost trošenja lančanika motorke / završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2014., 25 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 4. Salamunović, David. Specifičnosti oštećivanja cijevi u kotlu loženom komunalnim otpadom /završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2014., 26 str. Voditelj:Marušić, Vlatko. 5. Džaić, Dino. Specifična svojstva brzoreznih čelika / završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2014., 40. Voditelj: Marušić, Vlatko. 6. Kocić, Ivan. Svojstva viljuške nosača plastične folije / završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.09.2014., 37 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 7. Zorić, Josip. Specifična svojstva lopatice mješalice gline / završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.09.2014., 28 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 8. Opačak, Ivan. Utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju toplinsko-kemijski obrađenih čelika / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.07.2014. 59 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 9. Adrić, Matija. Utjecaj kemijskog sastava čelika na otpornost trošenju karbonitriranog sloja /diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 07.03.2014., 57 str. Voditelj:Marušić, Vlatko. 10. Dujmić, Vinko. Tehnologija modificiranja površinskih slojeva / završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013., 29 str. 11. Pavlović, Marinko. Klizni i valjni ležaji / završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013., 45 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 12. Pašalić, Matej. Specifične tehnologije nanošenja prevlaka na materijale / završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013., 37 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 13. Đujić, Marko. Specifičnosti tribopara disk-pločice / završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2012., 33 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 14. Velibor Vukovarac. Analiza utjecaja nitrokarburiranja na strukturu i mehanička svojstva čelika 42CrMo4 /završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 26.09. 2011., 47 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 15. Pepić, Filip. Mogućnost primjene aluminijskih bronci za izradu djelova izloženih trošenju /završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom

Page 16: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 16 od 29

Brodu, 2011., 31 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 16. Dujmić, Nikolina. Analiza tribokorozijskog trošenja dijelova opreme za cijeđenje biljnog ulja/ završni rad stručnog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011., 39 str.Voditelj: Marušić, Vlatko. 17. Jovanovac, Hrvoje. Kontrola oštećenja mjernih blendi protoka pare / završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011., 42 str.Voditelj: Marušić, Vlatko. 18. Galić, Josip. Neka specifična svojstva poliesterskih laminata ojačanih staklenim vlaknima /završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 16.07. 2010., 51 str.Voditelj: Marušić, Vlatko. 19. Kutičić, Danijel. Neke mogućnosti zaštite od trošenja i sanacije oštećenja užnica / završni rad preddiplomski studij, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 01.04. 2010., 39 str. 20. Jozić, Nikica. Ovisnost svojstava kompozitnih materijala o vrsti i sastavu ojačala / diplomski rad: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 07.12.2010., 62 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 21. Knežević, Bojan. Svojstva poliesterskih laminata proizvedenih RTM postupkom / diplomski rad: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2009., 77 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 22. Galić, Mladen. Utjecaj vrste materijala i zaštitnog sloja na trošenje dijelova kotlovskog postrojenja / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 29.05. 2009., 89 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 23. Vasiljević, Mitar. Aluminij i njegove legure / završni rad - preddiplomski studij Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.03. 2009., 44 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 24. Jozić, Nikica. Utjecaj postupaka proizvodnje na svojstva poliesterskih laminata / završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009., 42 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 25. Putnik, Ivan. Ispitivanje svojstava površinskih slojeva dodatnog materijala / završni rad stručnog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009., 38 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 26. Birtić, Marko. Ispitivanje svojstava površinskih slojeva / završni rad stručnog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009., 54 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 27. Vojak, Nino. Utjecaj toplinske obrade na svojstva SL odljevaka / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 30.06.2009., 52 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 28. Conjar, Josip. Pristup rješavanju problema trošenja dijelova u procesnoj industriji /diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 04.02.2008., 67 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 29. Pivac, Anto. Svojstva nekih aluminijskih legura i njihova primjena u autoindustriji /diplomski rad, Slavonski Brod:: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 15.01.2009., 73 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 30. Stojanović, Slavko. Trošenje dijelova pužnih preša pri cijeđenju ulja iz suncokreta / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 10.09.2008., 54 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 31. Murar, Ivan. Značaj podmazivanja i izbora materijala ležaja / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.01.2008., 52 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 32. Aždajić, Vedran. Trošenje dijelova pužnih preša pri cijeđenju ulja iz suncokreta / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 10.12.2007., 56 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 33. Uzel, Josip. Tribokorozija u procesnoj industriji / završni rad - diplomski/. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 12.12. 2008., 56 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 34. Križić, Tomislav. Svojstva Al legura / diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 10.09.2007., 57 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 35. Rozing, Goran. Analiza problema oštećivanja dijelova pužnih preša u Tvornici ulja Čepin /diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 21.12.2006., 57 str. Voditelj: Marušić, Vlatko. 36. Jelošek, Domagoj. Primjeri trošenja dijelova opreme u uljari / diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod:: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,.2006., 56 str.Voditelj: Marušić, Vlatko. 37. Dorić, Mario. Održavanje pogona i opreme u Tvornici ulja Čepin / diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,.17.02.2006., 58 str.

Page 17: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 17 od 29

Voditelj: Marušić, Vlatko. 38. Bašić, Aleksandar. Analiza tribosustava mlatilice stroja za razminiranje RM-KA-02 /diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,.2005., 56 str. Voditelj: Marušić, Vlatko.

Page 18: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 18 od 29

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja KLASA: 640-03/14-02/01 URBROJ: 2178/01-21-02-14-04 Slavonski Brod, 8. prosinca 2014. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja u sastavu: prof. dr. sc. Antun Stoić, predsjednik, prof. dr. sc. Željko Ivandić, član, prof. dr. sc. Goran Šimunović, član, prof. dr. sc. Ivica Kladarić, član, prof. dr. sc. Pero Raos, član i prof. dr. sc. Marija Živić, članica, na 4. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine razmatralo je prijavu i natječajnu dokumentaciju na objavljeni Natječaj Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo na Zavodu za inženjerstvo materijala Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uvidom u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja utvrdio je sljedeće: a) Prijavu na Natječaj, objavljen 16. listopada 2014. u „Glasu Slavonije“ Osijek, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Slavonski Brod, Internet stranici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, te 24. listopada 2014. u „Narodnim novinama“ br. 124/14, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u otvorenom roku, podnio je jedan pristupnik, dr. sc. Vlatko Marušić, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. b) Pristupnik Natječaju prof. dr. sc. Vlatko Marušić, na temelju članka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike, broj: 640-03/09-08/0767 ur.br.: 355-03-09-2 od 14. listopada 2009. godine. Upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod brojem 155730.

Page 19: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 19 od 29

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBORE U ZVANJA U znanstveno-nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 6., 7., 8., 9., 17., 19., 27. i 28. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst, srpanj 2012. godine). Na temelju provjere ispunjenosti nužnih uvjeta Rektorskog zbora propisanih Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja je utvrdilo da pristupnik Natječaja prof. dr. sc. Vlatko Marušić ispunjava sljedeće nužne uvjete Rektorskog zbora:

- Opći uvjet (točka I. stavak 2) Rektorskog zbora propisan Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanja, (NN 106/06), odnosno da ima pozitivno ocijenjene rezultate jedinstvene sveučilišne studentske ankete

Prof. dr. sc. Vlatko Marušić ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete (prosječna ocjena nastavnika je iznosila 4,72 u akademskoj 2009../2010.; prosječna ocjena nastavnika je iznosila 4,31 u akademskoj 2010./2011.; prosječna ocjena nastavnika je iznosila 4,81 u akademskoj 2011./2012.; prosječna ocjena nastavnika je iznosila 4,48 u akademskoj 2012./2013). Uvjet ispunjen - Uvjete Rektorskog zbora propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, (NN 106/06) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju. U reizboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ – 123/03, 198/03, 174/04 i 106/06) uz opće uvjete i sljedeće uvjete: - da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati. Od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje (14.10.2009.), prof. dr. sc. Vlatko Marušić je na Strojarskom fakultetu izvodio nastavu od ukupno 814 norma sati: - Akademska godina 2010./2011. (predmeti Ispitivanje i svojstva materijala, Materijali 2, Proizvodni postupci IV, Tribologija elemenata strojeva) – 266,5 norma sati - Akademska godina 2011./2012. (predmeti Ispitivanje i svojstva materijala, Materijali 2, Proizvodni postupci IV, Tribologija elemenata strojeva) – 245 norma sati

Page 20: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 20 od 29

- Akademska godina 2012./2013. (predmeti Ispitivanje i svojstva materijala, Materijali 2, Toplinska obradba, Tribologija elemenata strojeva) – 251,25 norma sati - Akademska godina 2013./2014. (predmeti predmeti Ispitivanje i svojstva materijala, Materijali 2, Toplinska obradba, Tribologija elemenata strojeva, Posebni čelici u energetici) – 251,25 norma sati. UVJET ISPUNJEN - da ispunjava četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta. 1) Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva Prof. dr. sc. Vlatko Marušić autor je dva sveučilišna udžbenika: 1) Marušić, Vlatko. Tribologija u teoriji i praksi, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2008., ISBN 978-953-6048-44-1 2) Vitez, Ivan; Kladarić, Ivica; Marušić Vlatko. Osnove proizvodnje i sustavi označivanja metala, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2008., ISBN 978-953-6048-43-4

UVJET ISPUNJEN 2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom Završni radovi i diplomski radovi (ukupno 36) pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Marušića: 1. Buturac, Tomislav. Specifičnost trošenja lančanika motorke, završni rad. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2014., 25 str. 2. Salamunović, David. Specifičnosti oštećivanja cijevi u kotlu loženom komunalnim otpadom, završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2014., 26 str. 3. Džaić, Dino. Specifična svojstva brzoreznih čelika, završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2014., 40. 4. Kocić, Ivan. Svojstva viljuške nosača plastične folije, završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.09.2014., 37 str. 5. Zorić, Josip. Specifična svojstva lopatice mješalice gline, završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.09.2014., 28 str. 6. Opačak, Ivan. Utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju toplinsko-kemijski obrađenih čelika, diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.07.2014. 59 str. 7. Adrić, Matija. Utjecaj kemijskog sastava čelika na otpornost trošenju karbonitriranog sloja, diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 07.03.2014., 57 str. 8. Dujmić, Vinko. Tehnologija modificiranja površinskih slojeva, završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013., 29 str.

Page 21: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 21 od 29

9. Pavlović, Marinko. Klizni i valjni ležaji, završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013., 45 str. 10. Pašalić, Matej. Specifične tehnologije nanošenja prevlaka na materijale, završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013., 37 str. 11. Đujić, Marko. Specifičnosti tribopara disk-pločice, završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2012., 33 str. 12. Velibor Vukovarac. Analiza utjecaja nitrokarburiranja na strukturu i mehanička svojstva čelika 42CrMo4 /završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 26.09. 2011., 47 str. 13. Pepić, Filip. Mogućnost primjene aluminijskih bronci za izradu djelova izloženih trošenju, Završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011., 31 str. 14. Dujmić, Nikolina. Analiza tribokorozijskog trošenja dijelova opreme za cijeđenje biljnog ulja, Završni rad stručnog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011., 39 str. 15. Jovanovac, Hrvoje. Kontrola oštećenja mjernih blendi protoka pare, Završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011., 42 str. 16. Galić, Josip. Neka specifična svojstva poliesterskih laminata ojačanih staklenim vlaknima /završni rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 16.07. 2010., 51 str. 17. Kutičić, Danijel. Neke mogućnosti zaštite od trošenja i sanacije oštećenja užnica / završni rad preddiplomski studij, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 01.04. 2010., 39 str. 18. Jozić, Nikica. Ovisnost svojstava kompozitnih materijala o vrsti i sastavu ojačala, Diplomski rad: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 07.12.2010., 62 str. 19. Knežević, Bojan. Svojstva poliesterskih laminata proizvedenih RTM postupkom, diplomski rad: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 25.09.2009., 77 str. 20. Galić, Mladen. Utjecaj vrste materijala i zaštitnog sloja na trošenje dijelova kotlovskog postrojenja, diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 29.05. 2009., 89 str. 21. Vasiljević, Mitar. Aluminij i njegove legure / završni rad - preddiplomski studij Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.03. 2009., 44 str. 22. Jozić, Nikica. Utjecaj postupaka proizvodnje na svojstva poliesterskih laminata, završni rad sveučilišnog preddiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009., 42 str. 23. Putnik, Ivan. Ispitivanje svojstava površinskih slojeva dodatnog materijala, završni rad stručnog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009., 38 str. 24. Birtić, Marko. Ispitivanje svojstava površinskih slojeva, završni rad stručnog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009., 54 str. 25. Vojak, Nino. Utjecaj toplinske obrade na svojstva SL odljevaka, diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 30.06.2009., 52 str. 26. Conjar, Josip. Pristup rješavanju problema trošenja dijelova u procesnoj industriji. Diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 04.02.2008., 67 str. 27. Pivac, Anto. Svojstva nekih aluminijskih legura i njihova primjena u autoindustriji, Diplomski rad, Slavonski Brod:: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 15.01.2009., 73 str.

Page 22: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 22 od 29

28. Stojanović, Slavko. Trošenje dijelova pužnih preša pri cijeđenju ulja iz suncokreta, Diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 10.09.2008., 54 str. 29. Murar, Ivan. Značaj podmazivanja i izbora materijala ležaja, diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.01.2008., 52 str. 30. Aždajić, Vedran. Trošenje dijelova pužnih preša pri cijeđenju ulja iz suncokreta, Diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 10.12.2007., 56 str. 31. Uzel, Josip. Tribokorozija u procesnoj industriji / završni rad - diplomski/. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 12.12. 2008., 56 str. 32. Križić, Tomislav. Svojstva Al legura, diplomski rad, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 10.09.2007., 57 str. 33. Rozing, Goran. Analiza problema oštećivanja dijelova pužnih preša u Tvornici ulja Čepin, diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 21.12.2006., 57 str. 34. Jelošek, Domagoj. Primjeri trošenja dijelova opreme u uljari, diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod:: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,.2006., 56 str. 35. Dorić, Mario. Održavanje pogona i opreme u Tvornici ulja Čepin, diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,.17.02.2006., 58 str 36. Bašić, Aleksandar. Analiza tribosustava mlatilice stroja za razminiranje RM-KA-02, diplomski rad sveučilišnog dodiplomskog studija, Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,.2005., 56 str. Radovi prof. dr. sc. Vlatka Marušića (ukupno 10) u koautorstvu sa studentom: 1. Rosandić, Željko; Anđelković, Dejan; Opačak, Ivan; Marušić, Vlatko. Investigation of the influence of the level of carbon and nitrogen potential at high temperature Carbonitriding of Mn-Cr steel // III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013) Proceedings / Desnica Eleonora; Radovanović Ljiljana (ur.). Zrenjanin : Technical faculty “Mihajlo Pupin”, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection, Zrenjanin, Serbia, 2013., 115-120. 2. Rosandić, Željko; Samardžić, Ivan; Krumes, Dragomir; Opačak, Ivan; Marušić, Vlatko. Influence of dominant mechanism and Dimensional criterion of seizure on the Choice of wear protection procedure // Proceedings of 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society / Lehocká Dominika; Cárach Ján; Knapčíková Lucia ; Hloch, Sergej (ur.). Prešov : FVT TU in Košice with a seat in Prešov, 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society, Prešov, Slovakia, 2013., 283-286. 3. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Galić, Josip. Neke mogućnosti smanjenja gubitaka kod pužnih preša velikog kapaciteta. // Uljarstvo. 41 (2011) , 1-2; 29-33. 4. Rosandić, Željko; Pepić, Filip; Pecić, Vladimir; Marušić, Vlatko. Mogućnosti primjene legure CuAl-A3 pri navarivanju dijelova alata // Zbornik radova, suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda / Samardžić, Ivan; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 227-232 (međunarodna recenzija, objavljeni rad). 5. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Galić Mladen. Mogućnost produljenja vijeka cijevi u kotlovima loženim komunalnim otpadom // Zbornik radova simpozija

Page 23: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 23 od 29

REUNION / Kostić, Dragan (ur.). Zrenjanin: TQM Centar, 2010. 170-180 (međunarodna recenzija, objavljeni rad). 6. Aždajić, Vedran; Dimić, Etelka; Romanić, Ranko; Marušić, Vlatko. Hibridi suncokreta s oglednog polja Pančevo-tehnološke i mehaničke karakteristike // Proizvodnja i prerada uljarica, 48. Savetovanje / Dimić, Etelka (ur.). Novi Sad: Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007. 39-44 (međunarodna recenzija objavljeni rad). 7. Marušić, Vlatko; Drame, Drago; Stojanović, (Luka) Slavko. Konstrukcija dijelova pužnih preša kao mogući razlog triboloških gubitaka u uljari // 10th International Conference on Tribology, Workshop 07 / Ivković, Branko(ur.). Kragujevac : Mašinski fakultet u Kragujevcu, Jugoslovensko društvo za tribologiju, 2007. 265-268 (međunarodna recenzija, objavljeni rad). 8. Marušić, Vlatko; Aždajić, Vedran; Dorić, Mario. Possibility of application of cycle heat treatment for the purpose of increase of impact strength of carbonized steels // The 2nd international conference Power transmisions 06. Novi Sad: Faculty of technical sciences, 2006. 323-326. (međunarodna recenzija, objavljeni rad). 9. Aždajić, Vedran; Marušić, Vlatko; Dimić, Etelka; Romanić, Ranko. Tehničko-tehnološke i mehaničke karakteristike hibrida suncokreta sa oglednog polja // Proizvodnja i prerada uljarica,47.Savjetovanje industrije ulja / Etelka Dimić (ur.). Novi Sad: Tehnološki fakultet Novi Sad, 2006. 105-110 (međunarodna recenzija, objavljeni rad). 10. Ivan, Bašić; Aleksandar, Bašić; Vlatko Marušić. Analysis of Tribosystem of the Deminin Machine Flail RM-KA-02 //Proceedings Advanced Technologiesfor Developing Countries // ATDC 05/ Milan, Kljajin; Branko Katalinić; Ivan Budić (ur.). Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2005. 191-195 (međunarodna recenzija, objavljeni rad).

UVJET ISPUNJEN 3. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) pripćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu Prof. dr. sc. Vlatko Marušić autor je ili koautor 14 priopćenja na znanstvenim skupovima od čega je njih 12 međunarodnih 1. Marušić, Luka; Kovalevskyy, Sergiy; Rosandić, Željko; Alilović, Ivan; Marušić, Vlatko. Pipes life prolonging possibility in boilers fired up by municipal waste // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Topola : SaTCIP, 2014. 52-61 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 2. Rozing, Goran; Pintarić, Antun; Jovanović, Desimir; Marušić, Vlatko. Ponašanje nehrđajućih čelika u kombiniranim uvjetima trošenja // SERBIATRIB '13 / M. Babić and S. Mitrović (ur.). Kragujevac : Serbian Tribology Society, 2013. (446)-(451) (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 3. Rosandić, Željko; Anđelković, Dejan; Opačak, Ivan; Marušić, Vlatko. Investigation of the influence of the level of carbon And nitrogen potential at high temperature Carbonitriding of mn-cr steel // III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013) Proceedings / Desnica, Eleonora ; Radovanović, Ljiljana: Jasmina (ur.). Zrenjanin : Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, 2013. 115-120 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 4. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko; Marušić, Luka. The possibilities and advantages of a high temperature carbonitriding of the equipment parts worn by combined mechanisms // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Kopaonik : SaTCIP, 2013. 69-77 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Page 24: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 24 od 29

5. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Šarčević, Željko; Rosandić, Željko. Analysis of wear of worm press parts in conditions of aggressive media // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP, 2012. 50-58 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko; Rozing, Goran. Aluminium bronze as an "insulator" // Proceedings of the 11th international conference "research and development in mechanical industry" RaDMI 2011, vol. 1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property), 2011. 71-79 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 7. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Novoselac, Vedran. Actuality of the application of triblogical regulators at reducing losses in oil pressing factory // 10. International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" - RaDMI 2010 / Predrag Dašić (ur.). Donji Milanovac, 2010. 99-105 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 8. Rozing, Goran; Katinić, Marko; Marušić, Vlatko. Neke specifičnosti utjecaja dominatnog mehanizma trošenja na pristup održavanju pužnih preša // Održavanje 2010 / Čala Ivo (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo održavatelja, 2010. 120-126 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 9. Rozing, Goran; Krumes, Dragomir; Marušić, Vlatko. Analiza prekomjernog trošenja vjedričnog elevatora // 15. Međunarodno savjetovanje ODRŽAVANJE 2009 / Čala, Ivo (ur.). Zagreb : HDO-Hrvatsko društvo održavatelja, 2009. 105-111 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni). 10. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Ivandić, Željko. Influence of composition and production procedure on properties of polyester laminates // RaDMI 2009, Procedings Vol. 1 / Predrag V. Dašić (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP, 2009. 42-51 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 11. Marušić, Vlatko; Džepina, Ilija. Research of Connection between Wearing Mechanism and Choice of Constructional Solution of Parts of Screw Presses for Oil Percolation // 8. International Conference "Research and Development in Mmechanical Industry" : RaDMI 2008 : Proceedings on CD-ROM / Dašić, Predrag, V. (ur.). Užice, Serbia : Jovan P. Dašić, 2008. 44-51 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 12. Marušić, Vlatko; Samardžić, Ivan; Kolumbić, Zvonimir; Šarčević, Željko. Approach to construction solution in relation to predominant wear mechanism // IS 08 / Maksimović, Rado (ur.). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 2008. 81-86 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 13. Marušić, Vlatko; Drame, Drago; Stojanović, (Luka) Slavko. Konstrukcija dijelova pužnih preša kao mogući razlog triboloških gubitaka u uljari // 10th International Conference on Tribology, Workshop 07 / Ivković, Branko(ur.). Kragujevac : Mašinski fakultet u Kragujevcu, Jugoslovensko društvo za tribologiju, 2007. 265-268 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 14. Ivan, Bašić; Aleksandar, Bašić; Vlatko Marušić. Analysis of Tribosystem of the Deminin Machine Flail RM-KA-02 //Proceedings Advanced Technologiesfor Developing Countries // ATDC 05/ Milan, Kljajin; Branko Katalinić; Ivan Budić (ur.). Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2005. 191-195 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Page 25: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 25 od 29

UVJET ISPUNJEN

4. da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga: Prof. dr. sc. Vlatko Marušić član Uredničkog odbora i savjeta časopisa: - član je Uredničkog odbora časopisa „Ljevarstvo“ (izdavač „Hrvatsko udruženje za ljevarstvo“) 2006. i 2007. godine, - član je međunarodnog savetodavnog odbora časopisa „Uljarstvo“ (izdavači DOO „Industrijsko bilje“ –Novi Sad, „Tehnološki fakultet“ –Novi Sad i „Institut za ratarstvo i povrtarstvo“ –Novi Sad) od 2006. godine do danas.

UVJET DJELOMIČNO ISPUNJEN

5. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova: Prof. dr. sc. Vlatko Marušić je recenzirao ukupno 10 članaka za potrebe časopisa i 12 članaka za potrebe zbornika sa znanstvenih skupova: - 9 članaka u časopisu Ljevarstvo - 1 članak u časopisu Tehnički vjesnik - 3 članka u zborniku radova 5. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Robotizacija i automatizacija u zavarivanju i ostalim tehnikama“ – SBZ 2009. - 9 članaka u zbornicima radova naučno-stručnog savjetovanja „Research and Development in Mechanical Industry“ – RaDMI 2009., RaDMI 2011., RaDMI 2012. i RaDMI 2013. UVJET ISPUNJEN U reizboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti šest (6) od dvanaest (12) uvjeta, od kojih su osam navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima: 1. da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa. Prof. dr. sc. Vlatko Marušić je bio pozvani predavač na 7 međunarodnih znanstvenih skupova: 1. Marušić, Luka; Kovalevskyy, Sergiy; Rosandić, Željko; Alilović, Ivan; Marušić, Vlatko. Pipes life prolonging possibility in boilers fired up by municipal waste // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Topola : SaTCIP, 2014. 52-61 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 2. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko; Marušić, Luka. The possibilities and advantages of a high temperature carbonitriding of the equipment parts worn by combined mechanisms // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Kopaonik : SaTCIP, 2013. 69-77 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 3. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Šarčević, Željko; Rosandić, Željko. Analysis of wear of worm press parts in conditions of aggressive media // Proceedings Vol.1 / Dašić, Predrag (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP, 2012. 50-58 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Page 26: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 26 od 29

4. Marušić, Vlatko; Rosandić, Željko; Rozing, Goran. Aluminium bronze as an "insulator" // Proceedings of the 11th international conference "research and development in mechanical industry" radmi 2011, vol. 1 / Dašić, Predrag V. (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property), 2011. 71-79 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 5. Marušić, Vlatko; Rozing, Goran; Novoselac, Vedran. Actuality of the application of triblogical regulators at reducing losses in oil pressing factory // 10. International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" - RaDMI 2010 / Predrag Dašić (ur.). Donji Milanovac, 2010. 99-105 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 6. Marušić, Vlatko; Milinović, Andrijana; Ivandić, Željko. Influence of composition and production procedure on properties of polyester laminates // RaDMI 2009, Procedings Vol. 1 / Predrag V. Dašić (ur.). Vrnjačka Banja : SaTCIP, 2009. 42-51 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 7. Marušić, Vlatko; Džepina, Ilija. Research of Connection between Wearing Mechanism and Choice of Constructional Solution of Parts of Screw Presses for Oil Percolation // 8. International Conference "Research and Development in Mmechanical Industry" : RaDMI 2008 : Proceedings on CD-ROM / Dašić, Predrag, V. (ur.). Užice, Serbia : Jovan P. Dašić, 2008. 44-51 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). UVJET ISPUNJEN 2. da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige. Prof. dr. sc. Vlatko Marušić je recenzirao jedan (1) studijski program, jedan (1) sveučilišni udžbenik i jednu (1) knjigu - studijski program diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Mladen Novosel, Dragomir Krumes, Ivica Kladarić, Željezni materijali-Konstrukcijski čelici, II dopunjeno izdanje, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2012. - Tamara Gvozdenović, Zdenko Adelsberger, Proaktivno upravljanje projektima, SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd, Vrnjačka Banja, Srbija, 2014. UVJET DJELOMIČNO ISPUNJEN 3. da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili nastavni rad.

1- Povodom jubilarnog 55. Savetovanja industrije ulja i 45 godina publikacije časopisa za industriju biljnih ulja, Uljarstvo (Novi Sad, Srbija), od strane Glavne urednice časopisa prof. dr. sc. Etelke Dimić i dekana Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada prof. dr. sc. Zoltana Zavargo, prof. dr. sc. Vlatku Marušiću dodijeljeno je Priznanje za doprinos u radu savetovanja i savetodavnog odbora časopisa Uljarstvo.

2- Dana 08.10.2014. Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukraine, dodijelilo je prof. dr. sc. Vlatku Marušiću Diplomu Počasnog doktora nauka na katedri strojarskih tehnologija Donbaske državne strojarske akademije.

Page 27: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 27 od 29

UVJET ISPUNJEN NAPOMENA: Pristupnik ispunjava sedam (6) od dvanaest (12) uvjeta za znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje), a potrebno je šest (6) od dvanaest (12). ZAKLJUČAK ODBORA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBORE U ZVANJA Slijedom navedenog mišljenja, Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja je utvrdilo da pristupnik prof. dr. sc. Vlatko Marušić ispunjava uvjete Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja predlaže Fakultetskom vijeću da se prof. dr. sc. Vlatko Marušić izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja: _______________________________ Prof. dr. sc. Antun Stoić, predsjednik ___________________________ Prof. dr. sc. Željko Ivandić, član ______________________________ Prof. dr. sc. Goran Šimunović, član ___________________________ Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, član ________________________ Prof. dr. sc. Pero Raos, član _________________________ Prof. dr. sc. Marija Živić, član

Page 28: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 28 od 29

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 KLASA: 640-03/14-02/01 URBROJ: 2178/01-21-02-14-05 Slavonski Brod, 19. prosinca 2014. Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13), članka 93. stavka 2. podstavka 4. i članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), članka 19. stavka 5. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (pročišćeni tekst) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. srpnja 2012. godine i sukladno članku 46. Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a na temelju pozitivnog izvješća Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju od 8. prosinca 2014. godine, Fakultetsko vijeće Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 4. redovitoj sjednici u akademskoj 2014./2015. godini, održanoj 19. prosinca 2014. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prof. dr. sc. Vlatko Marušić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-

nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, na Zavodu za inženjerstvo materijala Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor u trajnom zvanju iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13).

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13).

Obrazloženje Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. rujna 2014. godine (KLASA: 112-01/14-02/2, URBROJ: 2158-60-01-14-106) za raspisivanje Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 13. listopada 2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, na Zavodu za inženjerstvo materijala.

Page 29: Prof. dr. sc. Vlatko Marušićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1958_2.1.pdf · materijala, Suvremene tehnologije toplinske obrade, Toplinski aktivirani procesi. Odabrana poglavlja

Stranica 29 od 29

Na Natječaj objavljen u dnevnom tisku "Glas Slavonije", Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess Jobs Portalu i Internet stranici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 16. listopada 2014. te Narodnim novinama br. 124/14 od 24. listopada 2014., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, prijavu je u otvorenom roku podnio samo pristupnik, prof. dr. sc. Vlatko Marušić sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja u sastavu: prof. dr. sc. Antun Stoić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, predsjednik Povjerenstva i članovi prof. dr. sc Željko Ivandić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Goran Šimunović, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Ivica Kladarić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i prof. dr. sc. Marija Živić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, utvrdilo je da pristupnik Natječaja ima proveden izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Matični odbor za područje Tehničkih znanosti, polje strojarstvo donio je 14. listopada 2009. godine Odluku o izboru prof. dr. sc. Vlatka Marušića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju strojarstvo. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, utvrđeno je da je prof. dr. sc. Vlatko Marušić upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja utvrdilo je da prof. dr. sc. Vlatko Marušić ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju je provelo Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u zimskom i ljetnom semestru akademske 2012./2013. godine i Sveučilišni ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu je obradilo i objedinilo rezultate anketa. U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja Fakulteta dostavilo je pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Vlatka Marušića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da prof. dr. sc. Vlatko Marušić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, stoga je odlučilo kao u izreci. D E K A N Prof. dr. sc. Ivan Samardžić Dostavljeno: 1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb 3. Prof. dr. sc. Vlatko Marušić 4. Pismohrana Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 5. Pismohrana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu