of 21 /21
Dejan Sinđelić Gimnazija Kuršumlija

ICTeachers - Dejan Sinđelić - Učenje na daljinu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konferencija "ICTeachers - nastavnici koji postavljaju nove standarde" u organizaciji Beogradske otvorene škole, RNIDS-a i Majkrosofta održana 22. decembra 2011. godine u Beogradu

Text of ICTeachers - Dejan Sinđelić - Učenje na daljinu

  • 1. Dejan Sineli Gimnazija Kurumlija

2. Portal za postavljanje materijala-gradiva, zadataka,testova Mogunost komunikacije u realnom vremenu- instant poruke, video-link Mogunost slanja fajlova-FTP 3. Mudl Microsoft Live sistem (Sky Drive+Messenger) Blogovi-Wordpress, Joomla.. Drutvene mree-Fejsbuk, Maj Spejs 4. Ne mora da se instalira na svakom raunaru posebno Poseduje zid=oglasna tabla chat =komunikacija u realnom vremenu Atach uz poruku= prenos fajlova Video komukacija Veina uenika poseduje Fejsbuk nalog Moe da prui efekat uenja kroz druenje 5. Na drutvenoj mrei Fejsbuk formirana grupa IV1- Ogledni as, uenicima odeljenja IV1 reeno da se pridrue grupi 6. Na web strani Gimnazije ( www.gimnazijakursumlija.edu.rs), u sekciji Za preuzimanje, postaviti zadatke i grupe u kojima e uenici raditi (voditi rauna da oni koji nemaju FB nalog budu sa onima koji ga poseduju) Zakazati dogaaj (event) Napraviti pripremu asa i postaviti je na sajt kole 7. za vreme asa su uenici i predava sa komisijom (direktor, pedagog, lanovi aktiva i profesori-gosti) u razliitim prostorijama Komunikacija profesoruenici u realnom vremenu (ukljuujui i prijavljivanje odsutnih) obavlja se putem eta Uputstva za rad su ve prethodno objavljena na zidu grupe Informacije od zajednikog znaaja postavljaju se na zid Komisija sva deavanja moe da prati na video bimu 8. Tokom rada nije bilo veih problema, uglavnom tehnike prirode Nekoliko uenika nije uspevalo da prikai mdb fajl Jedna grupa je imala problem sa preuzimanjem zadataka 9. Sve grupe su preuzele zadatke Preko 75 % uenika je predalo (poslalo) uraenu bazu Preko 50% je poslalo potpuno taan odgovor Komunikacija je tekla uspeno Uenici su imali priliku da upoznaju neke mogunosti Fejsbuka koje ne koriste u svakodnevnoj komunikaciji Takoe, imaju mogunost da fajlove koje kreiraju na redovnim asovima posmatraju u novom okruenju 10. Nije bilo lako! Kako e profesor da zna ko je, u stvari, radio zadatak??!? Bilo je zanimljivo! 11. Bilo je zanimljivo i novo Ovakav nain nastave je zanimljiviji od klasine nastave, samim tim uenje je lake i zanimljivije, a lako se sve moe i zapamtiti. Bilo je mnogo interesantnije i svi su radili, za razliku od obinog asa ..ja bih da ponovimo, ovaj vid uenja je, po meni, ba dobar 12. Za 92% anketiranih uenje pomou Fejsbuka nije tee od klasinog Na pitanje: U kojoj meri je uenje na daljinu interesantnije od klasinog (u kabinetu/uionici)? (1-ni malo, 5-potpuno) prosena ocena je 4,50 Svi anketirani uenici bi (kada bi uestvovali u izboru naina rada na asovima), uvrstili ovakav nain rada 13. Utisci kolega posetilaca asu: Primenljivo u nastavi Pogodan nain da se odsutan uenik ukljui u rad Posebno pogodan nain za van nastavne aktivnosti, na primer dodatna nastava ili rad sekcije 14. H v a l a !