10
CENTAR ZA UČENJE NA DALJINU Ivica Županjac , profesor razredne nastave OŠ,,Milun Ivanović“, Ušće na Ibru

Centar za učenje na daljinu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Centar za učenje na daljinu

CENTAR ZA UČENJE NA DALJINU

Ivica Županjac, profesor razredne nastaveOŠ,,Milun Ivanović“, Ušće na Ibru

Page 2: Centar za učenje na daljinu

PROBLEMI U NAŠIM ŠKOLAMA

-Sve manje vremena roditelji provode sa svojom decom.-Nezadovoljstvo roditelja klasičnim školama.-Veliki broj izostanaka zbog bolesti đaka. -Nemogućnost prisustvovanja redovnoj školi iz raznih razloga.-Nedovoljna pažnja koja se poklanja nadarenoj deci i deci sa teškoćama u razvoju.

-Zabluda da dete sve može samo savladati.

Page 3: Centar za učenje na daljinu

POSLEDICE OVAKVOG STANJA

-Roditelji plaćaju privatne časove.-Đaci postižu slabije rezultate.

Kako pronaći rešenje?

-Učenici koji su sprečeni da dođu do škole gube korak sa svojim vršnjacima.-Loš uspeh i teškoće u savladavanju predviđenih sadržaja. -Opšte nezadovoljstvo i gubitak samopouzdanja.

Page 4: Centar za učenje na daljinu

REŠENJE JE CENTAR ZA UČENJE NA DALJINUPrevashodna namena Centra bi bila da pruži online časove. Centar bi omogućio kako grupna predavanja, tako i individualna. Posebna pažnja bi se posvetila radu sa nadarenom i decom sa teškoćama u razvoju.

Centar bi realizovao: -Časove po važećem planu i programu.-Časove za đake kojima treba podrška.-Časove za nadarene đake.-Časove za đake sa teškoćama u razvoju.-Časovi za decu u inostranstvu.

Page 5: Centar za učenje na daljinu

Kako realizovati ovakve časove?Kako bi našli odgovarajuće predavače?Finansijska opravdanost projekta?Neophodni tehnički uslovi ?

NAMEĆU SE SLEDEĆA PITANJA

Page 6: Centar za učenje na daljinu

PREDUSLOV ZA REALIZACIJU OVAKVIH ČASOVA:

-Dobar protok interneta.

-Plaćene licence za korišćenje poboljšanih Web alata.

-Kvalitetna računarska oprema (mikrofoni, miš olovke…)

-Predavači koji su obučeni za korišćenje IKT-a u nastavi.

Page 7: Centar za učenje na daljinu

U PRAKSI RADIM I KORISTIM:

Dosta materijala, snimljenih časova, korisnih linkova možete pronaći na mom blogu www.sajberuca.com

Page 8: Centar za učenje na daljinu

FINANSIJSKA OPRAVDANOST:

-U svetu odavno postoje internet škole. Prednjače Australija, Amerika, Indija…-U našoj zemlji se ovim poslom niko ozbiljno ne bavi i ne postoji ni jedna internet škola.

-Plata prosvetnih radnika je ispod republičkog proseka (nažalost) 450 €.-Godišnja školarina u Americi u osnovnoj internet školi su do 6 000 $.-Ulaganja u internet konekciju i opremu su zanemarljivo mala.

-Privatni čas prosvetnih radnika je oko 10 $.

-Jeftina, a kvalitetna radna snaga. Mala ulaganja u tehniku. Internet škola ne mora imati svoju zgradu, pomoćno osoblje, grejanje… U proseku jedan učitelj za 20 radnih dana zaradjuje dnevno 22 €, a cena jednog časa je 10 €. Ako znamo da je tržište cela Srbija, zaključak je prost.

Page 9: Centar za učenje na daljinu

ŠTA NAM DONOSI CENTAR ZA UČENJE NA DALJINU:

-Roditelji će obezbediti adekvatnu pomoć svojoj deci. U svetu veliki broj roditelja upisuju decu u internet škole jer nisu zadovoljni radom klasične škole.-Đaci koji su sprečeni iz bilo kojeg razloga će imati šansu da pohađaju nastavu i dobiju neophodnu pomoć.

-Budući finansijer će zaposliti nekoliko prosvetnih radnika, dobro ih platiti, a za uzvrat dobiti veliku zaradu.

-Budući finansijer će prodavati pristupne linkove za časove preko interneta.-Budući finansijer će platati porez i tako puniti kasu naše države odakle prosvetari primaju plate.

IZ UGLA UČENIKA:

IZ UGLA FINANSIJERA:

Page 10: Centar za učenje na daljinu

DOBIT ZA PROSVETNE RADNIKE

-Inovativni prosvetni radnici će napokon imati sve uslove u korišćenju IKT-a i moći da pokažu svu svoju kreativnost. -Dugogodišnje istraživanje, usavršavanje i učenje će nam pružiti mogućnost da dodatno zaradimo. -Ovaj projekat će dati nadu prosvetnim radnicima da se inovativnost i stalno usavršavanje isplati !

Ivica Županjac, učiteljOŠ,,Milun Ivanović“, Ušćemail: [email protected]