of 10 /10
CENTAR ZA UČENJE NA DALJINU Ivica Županjac , profesor razredne nastave OŠ,,Milun Ivanović“, Ušće na Ibru

Centar za učenje na daljinu

Embed Size (px)

Text of Centar za učenje na daljinu

PowerPoint prezentacija

CENTAR ZA UENJE NA DALJINUIvica upanjac, profesor razredne nastaveO,,Milun Ivanovi, Ue na Ibru

CENTAR ZA UENJE NA DALJINU

PROBLEMI U NAIM KOLAMA-Sve manje vremena roditelji provode sa svojom decom.-Nezadovoljstvo roditelja klasinim kolama.-Veliki broj izostanaka zbog bolesti aka. -Nemogunost prisustvovanja redovnoj koli iz raznih razloga.-Nedovoljna panja koja se poklanja nadarenoj deci i deci sa tekoama u razvoju.

-Zabluda da dete sve moe samo savladati.

POSLEDICE OVAKVOG STANJA -Roditelji plaaju privatne asove.-aci postiu slabije rezultate.

Kako pronai reenje?-Uenici koji su spreeni da dou do kole gube korak sa svojim vrnjacima.-Lo uspeh i tekoe u savladavanju predvienih sadraja. -Opte nezadovoljstvo i gubitak samopouzdanja.

REENJE JE CENTAR ZA UENJE NA DALJINUPrevashodna namena Centra bi bila da prui online asove. Centar bi omoguio kako grupna predavanja, tako i individualna. Posebna panja bi se posvetila radu sa nadarenom i decom sa tekoama u razvoju. Centar bi realizovao: -asove po vaeem planu i programu.-asove za ake kojima treba podrka.-asove za nadarene ake.-asove za ake sa tekoama u razvoju.-asovi za decu u inostranstvu.

CENTAR ZA UENJE NA DALJINU

Kako realizovati ovakve asove?Kako bi nali odgovarajue predavae?Finansijska opravdanost projekta?

Neophodni tehniki uslovi ?NAMEU SE SLEDEA PITANJA CENTAR ZA UENJE NA DALJINU

PREDUSLOV ZA REALIZACIJU OVAKVIH ASOVA:

-Dobar protok interneta. -Plaene licence za korienje poboljanih Web alata.-Kvalitetna raunarska oprema (mikrofoni, mi olovke) -Predavai koji su obueni za korienje IKT-a u nastavi.

U PRAKSI RADIM I KORISTIM:

Dosta materijala, snimljenih asova, korisnih linkova moete pronai na mom blogu www.sajberuca.com

FINANSIJSKA OPRAVDANOST:-U svetu odavno postoje internet kole. Prednjae Australija, Amerika, Indija-U naoj zemlji se ovim poslom niko ozbiljno ne bavi i ne postoji ni jedna internet kola.-Plata prosvetnih radnika je ispod republikog proseka (naalost) 450 .-Godinja kolarina u Americi u osnovnoj internet koli su do 6 000 $.-Ulaganja u internet konekciju i opremu su zanemarljivo mala. -Privatni as prosvetnih radnika je oko 10 $.-Jeftina, a kvalitetna radna snaga. Mala ulaganja u tehniku. Internet kola ne mora imati svoju zgradu, pomono osoblje, grejanje U proseku jedan uitelj za 20 radnih dana zaradjuje dnevno 22 , a cena jednog asa je 10 . Ako znamo da je trite cela Srbija, zakljuak je prost.

CENTAR ZA UENJE NA DALJINU

TA NAM DONOSI CENTAR ZA UENJE NA DALJINU:-Roditelji e obezbediti adekvatnu pomo svojoj deci. U svetu veliki broj roditelja upisuju decu u internet kole jer nisu zadovoljni radom klasine kole.-aci koji su spreeni iz bilo kojeg razloga e imati ansu da pohaaju nastavu i dobiju neophodnu pomo.-Budui finansijer e zaposliti nekoliko prosvetnih radnika, dobro ih platiti, a za uzvrat dobiti veliku zaradu. -Budui finansijer e prodavati pristupne linkove za asove preko interneta.-Budui finansijer e platati porez i tako puniti kasu nae drave odakle prosvetari primaju plate. IZ UGLA UENIKA:IZ UGLA FINANSIJERA:

CENTAR ZA UENJE NA DALJINU

DOBIT ZA PROSVETNE RADNIKE-Inovativni prosvetni radnici e napokon imati sve uslove u korienju IKT-a i moi da pokau svu svoju kreativnost. -Dugogodinje istraivanje, usavravanje i uenje e nam pruiti mogunost da dodatno zaradimo. -Ovaj projekat e dati nadu prosvetnim radnicima da se inovativnost i stalno usavravanje isplati !

Ivica upanjac, uiteljO,,Milun Ivanovi, Uemail: [email protected]

CENTAR ZA UENJE NA DALJINU