of 31 /31
Razvoj Interneta i e-učenje 1 I Razvoj Interneta, učenje na daljinu i e-učenje Šta je Internet i kako se razvijao? Koje vrste servisa nam nudi Internet? Šta je elektronsko učenje i koje su njegove prednosti a šta su nedostaci? U kakvoj je vezi elektronsko učenje sa servisom Interneta, WWW-om? Kako se razvija elektronsko učenje i kakva mu budućnost predstoji? Koji alati za elektronsko učenje postoje i koji su danas najzastupljeniji? U daljem tekstu pokušaćemo da damo odgovore na ova pitanja. Preduslovi postojanja elektronskog učenja su hardverske i softverske prirode. Sa strane hardvera potrebno je da postoji funkcionalna klijent- server arhitektura, a zatim dolazi pitanje softvera. Od strane servera, korisniku se danas nudi veliki broj servisa i alata za rad. Najčešće korišćeni i najpopularniji, već 20 godina, zasigurno je servis WWW (World Wide Web - širom sveta razapeta mreža). Preko ovog servisa, korisnici širom sveta dolaze do potrebnih informacija, razmenjuju ih, komuniciraju i postavljaju nove informacije, koje se skladište u veliki broj baza podataka kojima se upravlja preko ovog servisa. Razvoj Interneta i e-učenje 3 Šta je WWW? Sa pojavom World Wide Web-a 90-tih godina razvoj Interneta postaje eksponencijalan. Danas većina ljudi koja poseduje računar koristi internet da bi pristupili Webu, takođe većina firmi koristi Web za prodaju ili promovisanje proizvoda i usluga.

otodada.files.wordpress.com€¦  · Web viewRazvoj Interneta i e-učenje. 1 I Razvoj Interneta, učenje na daljinu i e-učenje. Šta je Internet i kako se razvijao? Koje vrste servisa

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of otodada.files.wordpress.com€¦  · Web viewRazvoj Interneta i e-učenje. 1 I Razvoj Interneta,...

Razvoj Interneta i e-učenje

1 I Razvoj Interneta, učenje na daljinu i e-učenje

Šta je Internet i kako se razvijao? Koje vrste servisa nam nudi Internet? Šta je elektronsko učenje i koje su njegove prednosti a šta su nedostaci? U kakvoj je vezi elektronsko učenje sa servisom Interneta, WWW-om? Kako se razvija elektronsko učenje i kakva mu budućnost predstoji? Koji alati za elektronsko učenje postoje i koji su danas najzastupljeniji? U daljem tekstu pokušaćemo da damo odgovore na ova pitanja.

Preduslovi postojanja elektronskog učenja su hardverske i softverske prirode. Sa strane hardvera potrebno je da postoji funkcionalna klijent-server arhitektura, a zatim dolazi pitanje softvera. Od strane servera, korisniku se danas nudi veliki broj servisa i alata za rad. Najčešće korišćeni i najpopularniji, već 20 godina, zasigurno je servis WWW (World Wide Web - širom sveta razapeta mreža). Preko ovog servisa, korisnici širom sveta dolaze do potrebnih informacija, razmenjuju ih, komuniciraju i postavljaju nove informacije, koje se skladište u veliki broj baza podataka kojima se upravlja preko ovog servisa.

Razvoj Interneta i e-učenje

HYPERLINK "http://www.azomjns.com/moodle/mod/book/view.php?id=2177&chapterid=274" \o "Sledeća"

3 Šta je WWW?

Sa pojavom World Wide Web-a 90-tih godina razvoj Interneta postaje eksponencijalan. Danas većina ljudi koja poseduje računar koristi internet da bi pristupili Webu, takođe većina firmi koristi Web za prodaju ili promovisanje proizvoda i usluga.

WWW je skraćenica od World Wide Web, što u prevodu znači „širom sveta razapeta mreža“. Videli smo da se Internet takođe definiše kao mreža.

World Wide Web je samo jedna od usluga koju pruža Internet mreža a pojavila se sa prvim postavljenim veb serverom 1991. godine. Danas, međutim WWW predstavlja veliki deo Interneta i neraskidivo su povezani. 

Sastavljen je od međusobno povezanih Web strana koje sadrže tekst, slike i animacije. Ključne komponente World Wide Web-a su hiperveze, odnosno tekstovi i slike međusobno povezani tako da korisniku omogućavaju kretanje i navigaciju ka drugim veb stranama.

Ne tako davne, 1989. godine,  u Švajcarskoj na Univerzitetu u CERN-u, profesor Tim Berners-Li (Tim Berners-Lee) je predložio sistem hiperteksta koji će raditi preko globalne mreže-Interneta i na različitim operativnim sistemima. Sistem hiperteksta je trebalo da reši problem stalne promene tokova informacija. Taj koncept je začetak sistema koji znamo pod imenom World Wide Web. U početku ova ideja nije naišla na veliki odjek sve dok 1990. godine profesor Li nije napisao protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) zajedno sa načinom jedinstvene identifikacije svakog dokumenta na Internetu poznatog pod imenom URI (Unique Resource Indicator).

Da bi pregledao otvoreni dokument na Internetu, napravio je čitač pod nazivom „WorldWideWeb“ (kasnije promenjen u ime Nexus) a zatim je napravio i prvi web server da bi mogao da čuva ta dokumenta i da ih šalje dalje. Tokom leta 1992. studenti NCSA Univerziteta u Ilinoisu, (SAD), su modifikovali Hipertekst Tim Berners-Lija i za nekoliko nedelja su napravili softver MOZAIK (MOSAIC)  iz koga se kasnije razvio prvi čitač Interneta, Netscape. WWW je zatim naprosto eksplodirao i Internet je počeo da se širi velikom brzinom. Broj korisnika koji se ranije duplirao za godinu dana sada se udvostručuje za tri meseca.

Nije se menjao samo broj korisnika. I servis WWW se menjao i razvijao. Danas razlikujemo Web 1.0 (1991-2003), Web 2.0 (od 2004 do danas) i Web 3.0 (trenutno u razvoju) a svi oni paralelno i dalje postoje. Vremenski okviri navedeni u zagradama pokazuju kada je određena faza weba bila dominantna na tržištu.

Nije preterano ako kažemo da je Internet, a posebno World Wide Web promenio savremeni način poslovanja i življenja. Pre veb-a Internet se uglavnom bazirao na tekstu. Veb je omogućio Internet okruženje koje je vrlo interaktivno i prijatno za korisnika. Skoro da bi naš život mogli podeliti na "pre veba" i "posle veba" :)

4 Web 1.0 , Web 2.0 i Web 3.0

Servis WWW se menjao i razvijao tokom godina. Danas razlikujemo Web 1.0 (1991-2003), Web 2.0 (od 2004 do danas) i Web 3.0 (trenutno u razvoju) a svi oni paralelno i dalje postoje. Vremenski okviri navedeni u zagradama pokazuju kada je određena faza veba bila dominantna na tržištu.

Web 1.0 se odlikuje statičnim stranama, najčešće pisanim u jeziku HTML. Sadržaji takvih strana su tekst i slike postavljeni u statične okvire (frejmove). Korisnici ne mogu da menjaju sadržaj, već samo da ga čitaju i pregledaju. Zato se Web 1.0 naziva „Read Only“ veb. Sadržaj stranica kontroliše firma ili pojedinac koji je vlasnik veb sajta, ili za njih to radi ovlašćeno lice (web master). Interakcija između vlasnika sajta i korisnika skoro da ne postoji i svodi se na tekstualno popunjavanje formulara od strane korisnika, koji se kasnije mejlom prosleđuje vlasniku sajta. Na mestima gde je omogućen čet, on se zasniva isključivo na tekstu.

Korisnici koji su pristupali Internetu, u vreme kada je aktuelan bio samo Web 1.0, uglavnom su imali dial up konekcije i bilo im je veoma teško i sporo da pregledaju ili preuzimaju audio ili video sadržaje. Softver koji su korisnici imali za rad, bio je skup, nalazio se na hard disku njihovog računara i trebalo je vremena da se instalira i nauči kako da se koristi.

Termin Web 2.0 je iskovan 2004. na konferenciji pod istim nazivom. Najavio ga je Tim ORajli (TimO'Reilly iz O'ReillyMedia) nakon brejnstorming sesije koju je O'ReillyMedia imao sa kompanijom MediaLive International, a tek kasnije je ponudio definiciju značenja tog pojma. Web 2.0 po njemu znači „...korišćenje veba kao aplikacione platforme, demokratizacija veba i korišćenje novih metoda za distribuciju informacija“.

Na Web 2.0 samitu (okt. 2009 - San Francisko, SAD), Tim ORajli je govorio o Web 2.0 nakon pet godina od njegove pojave: „Kada smo (2004.) počeli konferenciju Web 2.0, počeli smo sa idejom „ Veb je platforma“. Od tada, hiljade poslovnih i milioni ljudskih života je promenjeno od strane proizvoda i servisa koji su izgrađeni na toj platformi. Ali 2009. označava prekretnu tačku u istoriji Veba. Vreme je da pokrenemo pravu snagu platforme koju smo izgradili. Veb više nije industrija za sebe – Veb je sada svet. I svetu je potrebna naša pomoć.  Ukoliko želimo da rešimo probleme koji najviše pritiskaju svet danas (zdravstvo, enerija, očuvanje okoline,...), moramo  Veb pustiti u pogon i iskoristiti njegovu snagu – njegovu tehnologiju, poslovne modele, i možda najvažnije, njegovu filozofiju otvorenosti, kolektivne inteligencije i transparentnosti. A da bi smo to uradili, moramo podići Veb na drugi nivo. Vreme je da Veb uključi realan svet. Veb upotpunjuje Svet – svet je uokviren Vebom (Web 2.0 + World = W2)[1].

Termin Web 2.0 se povezuje sa veb aplikacijama koje dozvoljavaju deljenje informacija, interakciju i saradnju među korisnicima, dizajn koji je okrenut ka korisniku, kolaboraciju sa drugima, sinhronu komunikaciju među korisnicima.

Za krajnjeg korisnika je dovoljno da ima samo pristup Internetu i brauzer.

Šta je Web 3.0?

 

Mnogi stručnjaci veruju da će se brauzeri Web 3.0 ponašati kao naši lični asistenti koji znaju sve o nama i imaju pristup svim informacijama da bi pronašli odgovor. Sa njima će biti moguće napisati ili izgovoriti celu rečenicu ili dve i očekivati od brauzera da nam ponudi izbor. Na primer, tražimo najbližu piceriju u kojoj pica parče ne prelazi cenu od 100 dinara. Brauzer Web 3.0 bi trebalo da nam ponudi odgovore na ovakav upit, naziv, mesto i kontakt nama najbližeg restorana. Brauzer će učiti iz naših osobina i načina ponašanja i svakom pojedincu davati drugačije rezultate pretrage u odnosu na uočene sklonosti. Mnogi porede Web 3.0 sa ogromnom bazom podataka i smatraju da će se Web 3.0 ostvariti kao posebna mreža koja će praviti veze između informacija, dok je Web 2.0 pravio veze između ljudi.

Evo šta kaže Tim O Rajli na pitanje o budućnosti veba: „Od momenta kada smo prvi put predstavili termin "Web 2.0," ljudi nas neprekidno pitaju „Šta je sledeće?“. Pretpostavljjući da je  Web 2.0 značio samo oznaku verzije novog softvera (radije nego kao izjavu drugog, dolazećeg veba nakon propasti dotkom koncepta), mi smo neprekidno pitani o "Web 3.0." Da li je to semantički veb? Ili je to društveni veb? Mobilni veb? Da li je to neka forma virtuelne realnosti? On je sve to zajedno, i više.“

5 Računarstvo u oblaku

„Cloud computing“ ili  „računarstvo u oblaku“ kako ga drugačije nazivaju je način da koristimo različite računarske programe, a da ih pri tome ne instaliramo na sopstveni računar. Ti programi se nalaze negde na Interenetu, na nekom od mnogobrojnih servera. Kod Cloud computing-a usluge i podaci se dele preko javnog Interneta. S obzirom da ne znamo gde se nalaze, iskorišćena je metafora da su daleko od nas poput oblaka, pa je tako nastao i izraz „u oblaku“.

Uz pomoć Interneta, veb pretraživača i osnovnog poznavanja rada na računaru možemo koristiti te resurse da bi realizovali svoje poslovne, privatne, obrazovne i druge ciljeve.  Sa stanovišta korisnika, Cloud computing pruža jednostavna rešenja. Sa stanovišta pružaoca usluga, stvar je malo kompleksnija jer je Cloud computing novi koncept deljenja podataka i usluga, zasnovan na ranijim modelima distribucije usluga kao što su: utility computing (računatsvo u vidu usluge), on-demand services (usluge na zahtev), grid computing (mrežno računarstvo), software-as-a-service (softver u vidu usluge).  Cloud computing od klasičnih Interenet servisa odvaja dinamična i fleskibilna arhitektura koja dozvoljava korisnicima da plaćaju samo one usluge koje zaista koriste.

6 Servisi i alati Interneta za e-učenje

Upoznajmo neke od najčešće korišćenih alata na Internetu koji karakterišu Web 2.0 a koriste se za komunikaciju, edukaciju i u poslovne svrhe: Blog, Forum, Viki, Podkast, Snimači ekrana, RSS fid, društvene mreže, virutuelne platforme, video konfercijski sistemi. Alata za rad, odnosno programa ima na stotine ali svaki od njih ima svoju posebnost. Jedno im je ipak zajedničko. Svi se trude da se približe korisniku i da imaju jednostavno i intuitivno radno okruženje, da bi rad sa njima bio prijatan. Na slici su prikazani neki od najpopularnijih: YouTube, Delicious, RSS feed, Twitter, Facebook, Flickr, Digg, StumbleUpon,  mySpace, feedbburner, Skype, My Yahoo, Last.fm, Linkedln, reddlt, Gmail.

Predstavićemo neke od alata za rad sa eLearning 2.0.

Blog

Blog je veb strana kreirana od strane običnih ljudi pa se često naziva lična veb strana. Reč Blog je nastala kao kovanica od dve reči VEB i LOG, što znači prijaviti se na veb. Blog možemo shvatiti kao lični, internet dnevnik u koji možemo da unosimo vesti i događaje važne za nas. Blog može biti upotrebljen za edukaciju i u poslovne svrhe, kao veb strana neke kompanije, kluba ili grupe ljudi. Neki blogovi mogu biti kreirani oko određene teme, kao što su politički blogovi, turistički, modni, edukativni, sa kvizovima, pravni, muzički...Blogovi koji se tiču kućnih i porodičnih tema se vrlo često nazivaju „mamin“ blog (momblog).

Objavljene vesti i teme o kojima se piše ne moraju imati globalnu važnost već se mogu ticati autora i njegovih sklonosti i interesovanja. Vesti mogu biti u obliku teksta ili slika, video ili audio zapisa. Kreator vesti je taj koji odlučuje o tome koje vesti, odnosno koju temu i u kom obliku će predstaviti na svom blogu. Takva vest ili tema se naziva „post“. Objavljenu vest na blogu, odnosno post,  ostali korisnici Interneta mogu da komentarišu jednostavnim unosom teksta (ili drugog medija). Komentari se vezuju za zadatu temu i pojavljuju se jedan ispod drugog, onim redom kako su i uneti.

 

Prikaz školskog bloga

Kada autor bloga unese novu vest/temu, ona će se pojaviti iznad prethodne vesti, potiskujući je naniže.

Na većini blogova, vesti se grupišu hronološki, prema mesecima i godinama kada su pisane, tako da se mogu lakše pregledati.

Više ljudi može imati autorska prava na jednom blogu i mogu ravnopravno uređivati blog stranice. Nepristojne i neadekvatne komentare je moguće izbrisati, a tu privilegiju ima vlasnik bloga i oni koje je ovlastio da budu autori.

Sadržaj bloga mogu da vide svi korisnici Interneta, a ukoliko to ne želite, postoji mogućnost da sačuvate svoju privatnost i da zabranite pristup vašoj strani, odnosno dozvolite pristup samo svojim prijateljima.

 

Mnoge poznate ličnosti danas imaju svoj blog gde predstavljaju šta trenutno rade, i komuniciraju sa obožavaocima.

Na linkovima kao što su www.blog.co.rs,  www.blogger.com i drugim  moguće je besplatno kreirati sopstveni blog[1].

Danas je vrlo aktuelan mikro bloging, koji se najviše neguje na servisu Tviter (Twitter). Mikrobloging je termin za predstavljanje vesti u kojima svoje prijatelje i porodicu možete obavestiti o svojim mislima, osećanjima i trenutno ih podeliti sa njima, u najviše 140 znakova. Tviter se danas, na primer, koristi da se prenesu vesti o prirodnim nepogodama i da se koordinira brza reakcija u cilju pomoći ugroženom području. Dobar primer je inicijativa organizacije Insted (Instedd-Innovative Support to Emergencies, Diseases, and Disasters; http://www.instedd.org/).

 

Forum

Forum je veb aplikacija (softver) koja omogućava da više korisnika diskutuje o određenoj temi. Vrlo često se koriste i nazivi veb forum, internet forum, diksusioni forum, bulletingboards, diskusione grupe. Forum često sadrži više različitih tema o kojima se paralelno diskutuje. Svaka tema ima svoj poseban prostor. Glavna tema (topic) i odgovori koji se nalaze ispod nje se nazivaju „nit“ (tread) zato što izgledaju kao linija koja povezuje diskusije različitih korisnika. Svaki ostavljen komentar, pitanje ili odgovor u okviru teme naziva se post.

Korisnici foruma su obično ljudi sličnih interesovanja koji diskutuju o postavljenoj temi, postavljaju pitanja i odgovaraju na njih. Svakom od njih je dozvoljeno da postave novu temu za diskusiju, što na blogu nije moguće. Većina foruma ima svoja pravila u kojima se najčešće zahteva da se korisnik prvo registruje a zatim stiče pravo da učestvuje u diskusiji i da postavlja svoja pitanja. Registracija je skoro uvek besplatna. Pitanja se obično postavljaju u obliku teksta, ali se mogu obogatiti slikom i videom.

Forum Krstarice na temu Kompjuteri i Internet[2]

Pored svakog korisnikovog posta pojavljuje se avatar. Avatar je digitalni predstavnik realne osobe u obliku sličice, kratke animacije ili video zapisa koga je korisnik odabrao da ga predstavlja. Korisnik može tražiti od foruma da mu sve poruke stižu i na e-mail tako da ih može pratiti i na ovaj način. Korisnik se može svojevoljno i ispisati sa foruma ukoliko ne želi više da bude član te grupe. Svi postovi na forumu ostaju trajno zapisani pa se mogu i kasnije čitati više puta. Postove može da obriše moderator foruma. Njegova uloga je da vodi računa o tome da se poštuju pravila foruma i da se forum ne zloupotrebljava.

 

Wiki

Reč wiki potiče od Havajskih reči „viki-viki“ što znači brzo. Viki je veb stranica koja dozvoljava lako kreiranje, stalne izmene i povezivanje sa drugim veb stranicama Najpoznatiji primer vikija je Vikipedija. Korisnici mogu da dodaju, menjaju i brišu čitav viki sadržaj. Svima je dozvoljeno da učestvuju. Može imati ličnu primenu, u obrazovanju i primenu u poslovne svrhe. Kreiranje nove viki stranice je jednostavno jer se kreće od linka, na primer http://pbworks.com/

 

Prvi wiki softverje razvio Ward Cunningham, 1995. godine pod nazivom WikiWikiWeb. 

PB Wiki stranica

Vikipedija

Najpoznatiji Viki alat. Ukoliko koristite pretraživače, u rezultatima pretrage se obično u prvih deset pojavljuje i link ka Vikipediji, svetskoj enciklopediji.

Vikipedija je slobodna enciklopedija koju svako od nas može da dopunjuje i menja. S obzirom da svaka ideja bez obzira koliko dobra bila u originalnoj zamisli, kod nekih ljudi bude iskorišćena i u loše svrhe i zloupotrebljena tako se i ovde dešava da postoje zlonamerne promene podataka. Zato podatke sa Vikipedije treba uslovno prihvatiti i proveriti upoređujući sa drugim sajtovima ili pisanom literaturom na primer enciklopedijama.

Evo šta o ideji i cilju Vikipedije kaže Jimmy Wales, njen osnivač:

“Zamislite svet u kome svaka osoba na ovoj planeti ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono što mi sada radimo.”

 

Podkast (Podcast)

 

Naziv za digitalne fajlove, bilo audio ili video zapise koji se pojavljuju/obajvljuju periodično na Internetu i preuzimaju preko veba. Audio ili video zapisi su ranije snimljeni i postavljaju se na Interent periodično. To mogu biti lekcije za učenje stranog jezika, trejleri novih filmova, prikazi novih igrica, radio drame i drugo.

Audio fajlovi se po objavljivanju prenose automatski na uređaje prijavljenih korisnika. Uređaji za slušanje i gledanje podkastova mogu biti obični računari spojeni na Internet ili prenosivi uređaji kao što je iPod.

Ova vrsta alata je dobila ime 2004. kao kovanicu od uređaja iPod koga je napravila kompanija AppleComputer i broadcast. Kasnije je zbog nesuglasica oko imena, određeno drugo značenje reči podkast: "PersonalOnDemandbroadCAST" lični prenos (medija) na zahtev (korisnika).

Postoje aplikacije-softveri koje se zovu podkast-skidači (podcatchers), kao što su na primer iTunes, Zune, Juice, iWinamp. Oni prate promene na određenim sajtovima gde se korisnik prijavio i skidaju ih na lokalni računar ili prenosivi uređaj tako da buduspremni i dostupni za oflajn preslušavanje i pregledavanje. Najčešće korišćeni tipovi audio fajlova su Ogg i MP3.

 

Logo kojim je kompanija Apple označila podkast

 

RSS fid

U ogromnoj „šumi“ veb sajtova, neki vas više interesuju a neki manje. Vrlo se često desi da zaboravimo adresu nekog veb sajta koji nas je jako zainteresovao a hteli smo da pratimo zbivanja na njemu. Čak i ako ste sačuvali link ka tom sajtu u spisku omiljenih lokacija, oduzima dosta vremena dok otvorimo svaku stranu posebno i pretražimo šta ima novo na toj stranici.

Da ne bismo gubili vreme i strpljenje potrebno je se „pretplatimo“ odnosno prijavimo za uslugu RSS feed koja će „hraniti“ našu personalizovanu stranu sa novim vestima sa naših omiljenih sajtova.

Šta znači RSS? RSS (ReallySimpleSyndication) znači „zaista jednostavno povezivanje informacija“.

Šta je RSS? Najjednostavnije bi bilo reći da je to usluga koju pruža Internet a koja omogućava korisniku da preko svoje personalizovane veb stranice, kao što je MyYahoo, iGoogle, Protopage i druge, prati promene na više veb stranica istovremeno a da ne mora da otvara svaku od njih posebno. Personalizovane strane imamo na raspolaganju besplatno ukoliko imamo elektronsku adresu kod nekog od svetskih provajdera kao što je Yahoo ili GMail. Vesti se pojavljuju u obliku naslova i kratkih tekstova u malim okvirima. Tek kada nas neki naslov zainteresuje, klikom na link možemo otići da pročitamo celu vest.

Ukoliko na nekoj veb stranici postoji znak RSS, narandžasti okvir sa belim radio talasima, to znači da se možemo prijaviti za vesti ili podkastove sa tog sajta. Prijavljivanje je najčešće besplatno. Pritiskom na znak RSS u istom prozoru će nam se otvoriti personalizovana strana koja će pitati da li želite da dozvolite da se ove vesti pojavljuju na vašoj strani. Ukoliko prihvatite čekaće vas nove vesti.

RSS feed ikona

 

Snimači ekrana - Jing

Ovo je besplatan program namenjen za snimanje video tutorijala. Napravljen je od strane firme TechSmith (http://www.jingproject.com/). Jing omogućava da se veoma lako uhvate snimci ekrana ili snimi kratak video a zatim podeli sa drugima preko Interneta. Veliku primenu ima u edukaciji, a posebno se primenjuje u onlajn kursevima. Dostupan je u besplatnoj verziji sa malim ograničenjima.

[1] Видео туторијал о томе шта је блог на линку http://www.commoncraft.com/blogs(Blogs in Plain English).

[2] http://forum.krstarica.com/

7 Društvene mreže

...ili socijalne mreže: veb aplikacija koju koriste ljudi širom sveta da bi se povezali sa svojim prijateljima, studentima ili poslovnim partnerima.

1995.  servis Classmates.com povezivanje sa kolegama iz srednje škole, fakulteta.

Od 1997 do 2003 godine nastalo je nekoliko društvenih mreža ali njihov uspeh je bio ograničen razvojem Interneta i nijedan od tih servisa ne postoji danas.

Sa pojavom veb 2.0 aplikacija sve se promenilo. Društvene mreže su glavna karakteristika veb-a 2.0. Najpoznatije društvene mreže sa milionskim korisnicima su:

· Fejsbuk Facebook (osnovan 2004, za starije od 13. godina). Karakteriše ga lako kreiranje sopstvene stranice, stupanje u kontakt sa drugima, razmena instant poruka, postavljanje slika i video zapisa na stranicu korisnika, komentarisanje slika i poruka drugih na Internetu, kreiranje grupa.

· Twitter (osnovan 2006, otvoren za sve) korisnici kreiraju profile, unose informacije koje drugi čitaju, poruke ne prelaze 140 znakova.

· YouTube (osnovan 2005, otvoren za sve ) nije klasična društvena mreža, ne dozvoljava ćaskanje ali podržava postavljanje sopstvenih video fajlova i pregledanje tuđih

· MySpace (osnovan 2003, otvoren za starije od 13 godina) korisnici kreiraju profile, ostavljaju postove, slike, video materijale, muziku, kreiraju grupe. Najčešće ga koriste muzičke grupe i nepoznati umetnici za svoj marketing.

· LinkedIn – (osnovana decembra 2012) -najveća svetska profesionalna društvena mreža. U junu 2013 godine je imala 259 miliona registrovanih korisnika.

· Google+  (osnovana 2011.) kompanija Google Inc. ima preko 540 miliona registrovnih korisnika.

Na linku http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites može se  pogledati tabelarni prikaz oko 150 najpoznatijih softvera za društvene mreže. Prikaz je dat u tabeli i može se videti da li je otvoren za pristup, od kog uzrasta dozvoljava pristup kao i procenu koliko trenutno ima članova. Sve podatke treba uzeti sa oprezom jer se ti podaci stalno menjaju i nikada nisu konačni.

Fejsbuk (Facebook)

Pri pomenu društvenih mreža na našim prostorima prvo se pomisli na Fejsbuk (Facebook).  Šta je Fejsbuk? To je jedna od nekoliko stotina veb aplikacija koju koriste ljudi širom sveta da bi se povezali sa svojim prijateljima, studentima ili poslovnim partnerima. Sve takve aplikacije se nazivaju jednim imenom: društvene ili socijalne mreže.

 

Početna strana društvene mreže Fejsbuk za prijavljivanje na sistem

Skajp (Skype)

Jedan od najpopularnijih programa za tele-komunikaciju je Skajp. Sa njime je moguće ćaskanje, audio i video razgovor, razmena dokumenata, sms poruka i pozivanje fiksnih i mobilnih telefona u zemlji i inostranstvu. Postoje verzije ovog programa za različite operativne sisteme: Windows, Linux, Mac OS X. Po nekim podacima, 2008-e godine, bilo je 15 miliona prijavljenih korisnika ovog programa. Preuzimanje ovog programa sa Interneta je besplatno, sa adrese: www.skype.com.

Veb strana za preuzimanje  programa Skype

Skajp dozvoljava i grupno ćaskanje (do 150 ljudi odjednom) i grupni telefonski razgovor (do 25 ljudi). Više ljudi možete pridružiti preko dugmeta Add People. Video pozivi su ograničeni na dva učesnika.

Svi razgovori između dva računara su besplatni, odnosno ulaze u cenu pretplate na Internet. Ukoliko želimo da pozivamo fiksne ili mobilne telefone u zemlji i inostranstvu, potrebno je da kupimo skajp kredit. Isto važi i za slanje sms poruka i primanje glasovnih poruka.

U prodaji se već mogu naći televizori visoke rezolucije koji se mogu spojiti na Internet. Kupcima će biti ponuđene i veb kamere sa ugrađenim mikrofonom. Ovi televizori podržavaju rad sa programom Skajp, pa je moguć razgovor preko Interneta i na ovaj način.

 

Second Life

Second Life je kompleksna veb aplikacija, koja predstavlja virtuelni svet u kome učesnici biraju digitalni lik (avatar) koji će ih predstavljati u virtuelnom svetu. Tamo se živi, radi, trguje, druži, gradi, zabavlja i uči.  Milioni ljudi svakodnevno učestvuju u životu ovog virtuelnog sveta dajući svoj doprinos.

3D virtuelni svet je izazovna društvena mreža koju kreiraju njegovi učesnici. Počinje sa pitanjima: Koga ćeš tamo sresti? Ko želiš da budeš? Šta ćeš otkriti? ....a poručuje da ...treba otkriti potpuno novi svet.

 

Mnogi Univerziteti širom sveta su u ovom softveru videli dobru priliku da kreiraju svoje virtuelne učionice  ne bi li omogućili svojim studentima da lakše i zanimljivije savladaju gradivo.  Jedan od dobrih primera je projekat Terra Incognita[1], Univerziteta Severnog Kvinslenda iz Australije (University of Southern Queensland, Australia). U okviru projekta napravljena je učionica i rad je koncipiran tako da se odvija po manjim grupama. Instruktor koji koordinira radom grupa, može da ih posećuje ili šalje poruke usmeravajući ih u radu ili ih povremeno upućuje na pridruživanje većim grupama. Još jedan zanimljiv primer je kurs prava sa Harvardskog univerziteta, SAD  (Harvard Law School i Harvard Extension School), pod nazivom „Virtuelno: Pravo u sudnici javnog mnjenja“ (“CyberOne: Law in the Court of Public Opinion.”) [9]

Kurs je bio 2006. godine ponuđen na tri nivoa participacije. Prvi gde su studenti prava u samoj školi mogli da prisustvuju predavanjima uživo; drugi gde su i drugi studenti, osim studenata prava mogli da učestvuju u radu, u Second Life-u: da pristupaju lekcijama, učestvuju u diskusiji i komuniciraju sa fakultetskim profesorima u njihovo radno vreme. Na trećem nivou je dozvoljeno svim posetiocima Second Life-a da čitaju lekcije i druge materijale za kurs, besplatno.  Eksperiment je imao za cilj da pokaže, sa jedne strane, da socijalno učenje,  zasnovano na Internet-virtuelnoj edukaciji može da koegzistira sa proširenim, tradicionalnim obrazovanjem.  

[1] Terra Incognita,  http://www.usq.edu.au/newsevents/events/onlinelearning.htm

8 Obrazovanje na daljinu

Samo obrazovanje na daljinu ima svoju istoriju već oko 120 godina unazad i ono nije isključivo vezano za Internet i elektronske oblike učenja.

Generalno je to način da se različitim sredstvima prenese nastavni sadržaj učeniku i omogući komunikacija sa nastavnikom u cilju razumevanja i učenja nastavnih sadržaja, a da pri tome nastavnik i učenik nisu u direktnom kontaktu.

Opšte je poznat primer engleskog, dopisnog, učitelja stenografije Isaka Pitmana, koji je 1840. godine poštom slao tekstove iz Biblije svojim učenicima. Oni su zadate tekstove prekucavali na pisaćim mašinama i slali učitelju nazad na pregledanje. Prvi dopisni kurs zvanično je počeo 1883. na Čautaukva koledžu slobodnih umetnosti (Chautauqua College of Liberal Arts) u državi Njujork, SAD (Stanković, 2006). Zatim su 1892. godine američki univerzitet Pen Stejt, SAD (Penn State University (www.psu.edu)) i još dva univerziteta razvili sistem dostavljanja materijala za učenje studentima koji su živeli daleko od univerziteta. Kamionima su odvoženi materijali u ruralne delove Sjedinjenih Američkih Država onima koji su želeli da se obrazuju a nisu imali uslove. 1898. godine Pensilvanijski državni univerzitet je uveo dopisni kurs iz poljoprivrede kao zvaničan akademski program (Stanković, 2006). Navedeni primeri gde su se materijali za učenje dostavljali poštom i bazirali isključivo na štampanim materijalima, u teoriji se naziva prvom generacijom obrazovanja na daljinu.

 

Sa razvojem nauke i tehnike, pojavljivali su se različiti oblici obrazovanja na daljinu pa možemo razlikovati čak pet generacija ovog oblika obrazovanja.

 

Druga generacija obrazovanja na daljinu podrazumeva auditivne medije (radio, telefon, audiokasete – okvirno do 1950.), treća audio-vizuelne medije (film, televizija, videokasete – okvirno od 1950), a četvrta generacija kompjuterske i informacione tehnologije – okvirno od 1980.). Mi živimo u doba pete generacije obrazovanja na daljinu koju, pre svega, karakteriše upotreba Interneta i njegovih servisa i alata, posebno servisa WWW (od prve polovine 1990-ih).  Danas postoje i čitavi „virtuelni“ univerziteti koji svoju obrazovnu funkciju ostvaruju isključivo preko Interneta i sistema za elektronsko učenje.

Zbog toga se danas, vrlo često, pojam obrazovanja na daljinu poistovećuje sa pojmom elektronskog učenja, iako smo videli da je obrazovanje na daljinu puno stariji i širi pojam.  Pojam elektronskog učenja nije identičan kao pojam obrazovanja na daljinu, već predstavlja samo jedan od njegovih aspekta.

9 e-nastava i e-učenje preko Interneta

Cilj obrazovanja 21. veka nije pamćenje činjenica već konstanto učenje za tzv „društvo znanja“ i učenje učenja jer se znanja i tehnologije neprekidno i veoma brzo menjaju i obogaćuju. Sve se to ogleda u sledećoj rečenici: „Za savremeni život je mnogo važnija spospobnost da se konstantno uči za ono što nam treba sutra, od onog što se zna danas“ (Hargadon, 2008).  Zbog toga je važno na vreme uvesti oblike e-učenja u sistem školstva da bi se učenici navikli na takav način rada i sticanja znanja jer se većina odraslih, danas boji informaciono-komunikacione tehnologije.

E-nastava i e-učenje su oblici nastave pomognute informaciono-komunikacionom tehnologijom koji se razlikuju po uglu gledanja. Oba pojma predstavljaju nove pojave u odnosu na tradicionalni model nastave. Šema e-nastave bi se mogla predstaviti na sledeći način:

 

Slika: Šema e-nastave

 

            Za nastavnike je to e-nastava, za studente je e-učenje. Nastavnik je taj koji organizuje e-nastavu i obezbeđuje uslove da studentovo e-učenje bude uspešno. Najčešći učesnici e-kurseva su studenti, odrasli koji su završili sa formalnim obrazovanjem, zaposleni koji nemaju vremena da pohađaju nastavu, lica sa fizičkim ograničenjima ili poremećajima koja ne mogu redovno da prate nastavu, osobe koje su geografski udaljene od obrazovnih centara.

            Preduslovi postojanja e-nastave i e-učenja su hardverske i softverske prirode.Sa strane hardvera potrebno je da postoji funkcionalna klijent-server arhitektura, azatim dolazi pitanje softvera. Od strane servera, korisniku se danas nudi veliki brojservisa i alata za rad.

            Sa razvojem veb tehnologija e-nastava i e-učenje su doživeli svoje dve faze evolucije: eLearning 1.0 i eLearning 2.0 koje korespondiraju sa razvojem Veb 1.0 i Veb 2.0 tehnologije.

Kako definisati pojam elektronskog učenja?

Možda kao  „..komunikaciju između mentora i studenta podržanu nekom tehnološkom formom“ (Keegan, 1986).

Ili kao  „...korišćenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenjaomogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje ikomunikacije i na daljinu” (definicija ETF-E-learning Strategy Task Force). 

Ili možda ovako: „Elektronsko učenje je metodologija kojom se nastavni sadržaj ili aktivnosti u učenju isporučuju uz pomoć elektronskih tehnologija" (definicija American Society for Trainers and Development -ASTD, 2001).

Jedna od najčešće korišćenih glasi: „Elektronsko učenje podrazumeva svaki oblik edukacije u kome se obrazovni sadržaj isporučuje u elektronskoj formi“ (Fallon; Brown, 2003).

Na Wikipediji se može pronaći i ova definicija koja dobro ilustruje pojam: „Elektronsko učenje podrazumeva sve forme elektronski podržanog učenja i podučavanja, koje imaju karakter i cilj da utiču na izgradnju i konstrukciju znanja oslanjajući se na individualno iskustvo, praksu i prethodno znanje učenika. Informaciono-komunikacioni sistemi, umreženi ili ne, služe kao specifični medij koji podržava proces učenja.“ (slobodan prevod autora)  

Kao što smo videli, postoje mnoge definicije elektronskog učenja, ali se sve ipak slažu oko toga da se elektronsko učenje fokusira na učenje uz pomoć elektronskih tehnologija, računara, prenosivih uređaja i Interneta.

Elektronsko učenje je relativno mlada pojava, aktuelna u poslednjih dvadesetak godina. U početku se koristilo samo na fakultetima ali je onda zašlo i u srednje i osnovne škole. Ostvaruje se u različitim oblicima, na mreži (on-line) ili uživo u učionici, licem u lice (face2face). Sadržaj se može isporučivati preko globalne mreže-Interneta ili unutrašnjom mrežom-Intranetom, na audio ili video trakama, preko satelitske televizije, na CD-ovima i DVD-ovima. Nastavnici i učenici mogu, ali ne moraju biti fizički odvojeni. Nastavni materijal može da bude koncipiran tako da učenik sam uči ili da ga u učenju vode instrukcije nastavnika. Za pripremu sadržaja koriste se multimedijalna sredstva: tekst, slika, zvuk, video, animacija i veliki broj različitih softvera i Internet tehnologija.

Zavisno od toga u kojoj meri i koju vrstu tehnologije uključuju za sprovođenje učenja, postoje i različite kategorije ovog učenja: “elektronsko učenje (E-learning), web utemeljeno učenje (Web Based Learning), web utemeljena nastava (Web Based Instruction), vežbanje utemeljeno na internetu (Internet Based Training), raspodeljeno učenje (Distribute Learning), napredno raspodeljeno učenje (Advanced Distributed Learning), udaljeno učenje (Distance Learning), on-line učenje (On-line Learning), mobilno učenje (Mobile Learning), upravljano učenje (Remote Learning), itd.“  (Glušac, 2008).

Naziv „elektronsko učenje“ nema tipiziran zapis na engleskom jeziku, već ima nekoliko oblika reči koje se ravnopravno koriste u obeležavanju, a to su: eLearning, e-Learning, elearning, e-learning, E-learning. Kod nas se često može sresti i skraćenica „e-učenje“.

Sam termin „e-učenje“ ili „e-learning“ nastao je 2000. godine a prva upotreba termina „e-učenje“ pripisuje se Jay Crossu (http://internettime.com/) (Milošević, 2008).

Elektronsko učenje ima dosta prednosti u odnosu na klasično učenje. Prednosti se najviše ogledaju u smanjenju troškova školovanja i putovanja, kao i mogućnosti da se uči kada pojedincu odgovara i tempom koji mu odgovara. Ovakvo učenje ostvaruje mogućnost poštovanja i podržavanja različitih stilova učenja kod svakog pojedinca ponaosob. Takođe, stidljivim učenicima pruža mogućnost da se iskažu u punoj meri, jer, na ovaj način, svaki učenik dobija jednaku priliku za delovanje. Sadržajima se može pristupati u bilo koje doba i sa bilo koje lokacije koja ima Internet vezu.

Osnovni nedostatak koji većina pedagoga ističe kod elektronskog učenja je nedostatak  socijalizacije između učenika i neposredne interakcije sa nastavnikom. Rešenje je ponuđeno u prilagođavanju oblika elektronskog učenja i pronalaženju odgovarajućih formi i metoda u kojima bi se mogli prevazići spomenuti nedostaci. Iz tih težnji nastala su dva pravca e-učenja: hibridno (Blended Learning):  i uživo e-učenje (Live e-Learning) (po Milošević, 2008).

Hibridno ili kombinovano učenje podrazumeva, kako mu samo ime kaže, kombinaciju klasičnog, školskog učenja i elektronskog učenja. Jedan deo nastave se odvija kao standardna nastava u učionici, gde se uživo sreću nastavnik i učenici. Kod elektronskog učenja se najčešće misli na onlajn učenje, odnosno situaciju kada su i nastavnik i učenici na mreži. Učenici i nastavnici mogu biti u isto vreme (sihnrona komunikacija) ili u različito vreme (asinhrona komunikacija) na mreži. U ovom obliku nastave, elektronsko učenje se može sprovoditi i u samoj učionici gde se nalaze i nastavnik i učenici, ali se pri tom, za učenje koriste različiti mediji i tehnologije (računari, video projektori, digitalni fotoaparati, razni softveri, itd). Obično se hibridni kursevi započinju i završavaju susretima uživo, a lekcije se izučavaju preko odabrane tehnologije.

Uživo e-učenje je isključivo sinhrono učenje jer se primenjuje u realnom vremenu, onlajn na Internetu. Primenjuje se kada neposredno učenje nije moguće, tj. kada su profesor i/ili učenici na različitim geografskim lokacijama.  Pomoću mreže i dostupne Internet tehnologije kreira se „virtuelna učionica“ ili „onlajn konferencijski sistem“. Svi akteri su u isto vreme na mreži i prate predavanja uživo, iz svojih kuća. Na taj način se omogućava susret učenika sa izuzetnim stručnjacima iz određenih oblasti i međusobna komunikacija sa svima na relacijama: nastavnik-učenik i učenik-učenik.

9 e-nastava i e-učenje preko Interneta

9.1 5.1 Tradicionalno učenje i učenje na daljinu

Razlika između tradicionalne nastave i učenja na daljinu ogleda se u tome što profesor i student ne moraju biti fizički prisutni u obrazovnoj ustanovi tokom realizacije nastave. Kod klasične nastave, kontakt sa profesorom bio je licem u lice (eng. face to face;skr. f2f). U tradicionalnoj nastavi školski čas je vremenski ograničen. Plan i program za svaki nastavni predmet je unapred definisan školskim kalendarom, odnosno brojem časova na nedeljnom/mesečnom/godišnjem nivou kao i temama koje treba obraditi ua to vreme. Kod učenja na daljinu, student sam može da odredi koliko će mu vremenski trajati čas, koliko vremena će provesti na određenoj temi i kada će praviti pauzu tokom učenja.

Pored već navedenih, studenata i nastavnika/mentora, učesnici učenja na daljinu takođe mogu biti i instrukcioni dizajneri, tj osobe koje kreiraju i distribuiraju materijale za učenje, kao i administratori koji održavaju sistem za učenje.

Tradicionalna nastava je vezana za fizički prostor, odnosno za školsku zgradu i učionice u njoj. Kod učenja na daljinu školska zgrada ne predstavlja materijalni uslov za realizaciju nastave i učenja. U učenju na daljinu, studenti mogu da uče od kuće, sa posla ili sa bilo kog drugog mesta odakle mogu pristupiti obrazovnim sadržajima. Nisu ni na koji način vezani za mesto gde se nalazi nastavnik/mentor ili izvor informacija.

Programi učenja na daljinu su prilagođeni različitim osobinama studenta i razlikuju se po strukturi programa, stepenu nadzora korisnika, nivou znanja korisnika kao i po tehnologiji koja se koristi za realizaciju učenja. U tradicionalnoj nastavi se veoma teško razdvajaju sadržaji sa učenje po grupama studenta i teško se realizuje individualizacija i diferencijacija nastave, prvenstveno zbog velikog broja studenta po odeljenjima. Poznato je da nisu svi studenti podjednako spremni da prihvate određenu količinu znanja u određeno trenutku, a tradicionalni nastavni sistem upravo to od njih očekuje, da cela grupa u istom trenutku usvaja određenu količinu znanja.

Učenje na daljinu nasuprot tome dozvoljava da svako napreduje „prema svome dobu i metodu“ (Komenski J. A., iz knjige „Velika didaktika“) i da pri tom ne ometa druge i ne usporava njihov rad i napredovanje u znanju i veštinama.

 

9 e-nastava i e-učenje preko Interneta

9.2 Prednosti i nedostaci učenja na daljinu

Korišćenje tehnologije za poboljšanje učenja počinje istraživanjem kako ljudi uče, odnosno kako efikasnije i uspešnije oni mogu da uče. Istraživanje učenja obavlja se već godinama. Utvrđeno je da se korišćenjem informacionih tehnologija povećava iskustvo u učenju i poboljšava se efikasnost.

Elektronsko učenje ima dosta prednosti u odnosu na klasično učenje. Prednosti se najviše ogledaju u smanjenju troškova školovanja i putovanja, kao i mogućnosti da se uči kada pojedincu odgovara i tempom koji mu odgovara. Sadržajima se može pristupati u bilo koje doba i sa bilo koje lokacije koja ima Internet vezu. Učesnici u procesu obrazovanja ne moraju da budu na istom mestu, u isto vreme. Fleksibilno vreme i slobodni odabir mesta za pohađanje nastave dozvoljavaju učesnicima da napreduju svojim tempom bez obzira na tempo grupe. To dalje znači da e-učenje omogućava individualnost i diferenciranost nastave. Svakom učesniku se može individualno pristupiti bez ometanja i usporavanja rada grupe. Pri tom se mogu ispoštovati različiti stilovi učenja, psihološke karakteristike pojedinca. Takođe, stidljivim učesnicima pruža se mogućnost da se iskažu u punoj meri, jer, na ovaj način, svaki učesnik dobija jednaku priliku za delovanje.Tempo i dinamika rada mogu se prilagoditi različitim didaktičko-metodičkim okolnostima.

Interaktivnost u komunikaciji može se sprovoditi u tri relacije student – student, student – nastavnik, studenti – nastavnik, a e-učenje pruža veliki broj načina za komunikaciju (diskusioni forumi, pričaonice, lične poruke preko e-sistema, elektronska pošta, audio i video komunikacija, interaktivne simulacije). Kod učesnika se, ukoliko se pravilno vodi, pojavljuje visoki stepen motivacije za ovakvom vrstom učenja.

E-učenje kao nastavni metod takođe ima svojih nedostataka. Najčešće se kao nedostatak ističe nepostojanje ili smanjenje socijalizacije i neposredne interakcije sa nastavnikom i među učenicima, strah od otuđenja, potreba postojanja visoke lične motivacije,zavisnost od tehničkih preduslova, potrebna tehnička predznanja, mogućnost zloupotrebe u prisvajanju tuđih rezultata. (Petrović, M. 2013)

Ukoliko posmatramo probleme kod realizacije e-učenja, po Karuović D. (2012)oni se mogu svrstati u tri grupe problema:

 

      Tehnički (infrastruktura, alati)

      Organizacioni (standardi, propisi, zakoni)

      Obrazovni (didaktičko-metodički, psihološki).

Mijatović i drugi (2007)kažu: „Prilikom implementacije e-learning metode pokazalo se da telekomunikaciona struktura nije ravnomerno rasprostranjena. Dakle,mogućnosti za pristup LMS-u nisu podjednake za sve škole i za sve učenike....Potrebno je nastaviti sa poboljšavanjem računarske pismenosti nastavnika u nameri da se oni kvalifikuju da koriste informacione i komunikacione tehnologije u procesu nastave.“

Često se pominju problemivezani za loš pedagoški kvalitet e-kurseva upravo zbog nepostojanja adekvatnih didaktičkih procedura za ovu vrstu učenja. Kod organizacije e-učenja postoji takođe problem portabilnosti, odnosno mogućnost prenosa na neki drugi LCMS sistem kao i manjak pogodnih alata za razvoj kurseva.

Iz težnji da se pronađu odgovarajuće forme i metode u kojima bi se mogli prevazići spomenuti nedostaci, nastala su dva pravca e-učenja: hibridno (Blended Learning): i uživo e-učenje (Live e-Learning) (po Milošević D., 2008).

E-učenje se kod nas najčešće provodi u hibridnom obliku, delom preko Interneta a delom u učionici u prisustvu nastavnika. Pri tome se po Karuović D. (2012)javljaju sledeći problemi u kojima je potrebno:

 

      odrediti stepen integracije učenja na daljinu i konvencionalnog učenja, baziran na tehničkim i psihološkim faktorima;

      formirati kriterijume ocenjivanja efikasnosti sistema za e-učenje;

      rešiti probleme sa infrastrukturom;

      održavati motivaciju kod studenata i njihovu ”mentalnu kondiciju”;

      animirati aktivnost studenata i stalni kontakt sa mentorom, lično i preko Interneta;

      dizajnirati i prilagoditi sisteme za e-učenje u skladu sa kategorijom korisnika.

Ukoliko uporedimo prednosti i nedostatke e-učenja dolazimo do zaključka da postoje realni problemi u realizaciji e-učenja ali da su prednosti brojne i -učenje zaslužuje pažnju institucija i pojedinaca koji se bave obrazovanjem.

10 Pedagoški modeli za e-nastavu

E-nastava i pojavni oblici

Zavisno od toga u kojoj meri i koju vrstu tehnologije uključuju za sprovođenje e-učenja, postoje i različite kategorije elektronskog učenja: elektronsko učenje (eng. E-learning), web utemeljeno učenje (eng. Web Based Learning), web utemeljena nastava (eng. Web Based Instruction), vežbanje utemeljeno na internetu (eng. Internet Based Training), raspodeljeno učenje (eng. Distribute Learning), napredno raspodeljeno učenje (eng. Advanced Distributed Learning), udaljeno učenje (eng.Distance Learning), on-line učenje (eng. On-line Learning), mobilno učenje (eng. Mobile Learning), upravljano učenje (eng. Remote Learning), (Glušac  Dragana, 2008).

E-nastava još uvek nema svoje standardizovane pedagoške kriterijume i metode rada već se radu e-nastavi zasniva na postojećim pedagoškim modelima. Najčešće se koriste dobro poznate pedagoške teorije: konstruktivizam, bihejviorizam, i kognitivizam. Ovim teorijama se od skora priključuje nova pedagoška teorija: konektivizam. Ona je inspirisana razvojem Interneta i društvenih mreža, ali još nije dovoljno istražena u smislu njenog uticaja na organizaciju i efekte e-nastave na učenje.

E-nastava se može izvoditi na više načina:

· u učionici, gde je nastava podržana IK tehnologijama i gde studenti rade sa digitalnim materijalima,

· u potpunosti onlajn preko Interneta ili

· kao hibridni model koji predstavlja kombinaciju tradicionalnog predavanja i veb bazirane tehnologije.

Sa razvojem hardverskih i softverskih mogućnosti IK tehnologije dolazi do potrebe za promenom učioničkog prostora pa se prema tome dizajniraju nove škole i novi prostori za učenje.

To je uslovilo pojavu nekih novih nastavnih modela za učenje, kao na primer model pod nazivom Izvrnuta učionica (Flipped classroom) koji materijale za učenje drži na Internetu, a školu koristi za diskusiju, ponavljanje, utvrđivanje, socijalizaciju.

Osnivaju se i novi 3D virtuelni svetovi kao što je Second Life koji se mogu koristiti za učenje. O ovom alatu biće više reči u narednom poglavlju.

MOOC kursevi ili Masovni otvoreni onlajn kursevi (eng. Massive Open Online Courses) su logična posledica razvoja nove obrazovne tehnologije, a rekli bismo da predstavljaju i standardni oblik obrazovanja u budućnosti. Njihove karakteristike su:

· predavači su profesori sa prestižnih univerziteta,

· to je u osnovi onlajn kurs,

· nema preduslova za učestvovanje i praćenje kursa,

· broj polaznika je neograničen,

· nastava je besplatna,

· nema bodova koji bi važili u redovnim studijama.

10 Pedagoški modeli za e-nastavu

10.1 Peto-fazni pristup

Prvi veliki sistem za instrukcioni dizajn za američku vazduhoplovnu vojsku razvijen je 1965. godine pod nazivom Peto-fazni pristup (Five Step Approach).Prikaz je dat na slici 5.5.1.1.

Kao što i sam naziv kaže, sastojao se iz pet faza:

1. Analiza zahteva sistema (Analyze System Requirements) – ova faza obuhvatala je analizu poslova, zanimanja i zadataka budućih studenta; rezultat analize je davao informaciju o ponašanju, uslovima i standardima za realizaciju zadataka.

2. Definisanje obrazovnih potreba (Define Education and Training Requirements) – ova faza se sprovodila sa ciljem da se utvrdi da li je obuka potrebna; utvrđivale su se karakteristike ciljne grupe i vršio se izbor zadataka za rad u toku obuke; pri tome se vodilo računa o težini i učestalosti zadataka i drugim teškoćama pri učenju.

3. Razvoj ciljeva učenja i testova (Develop Objectives and Tests) – instrukcioni dizajner u ovoj fazi piše trodelne ciljeve i ishode učenja koji definišu: šta će učesnikmoći da uradi nakon ove nastave kao i uslove i prihvatljive standarde pod kojima će to moći da uradi. Nakon toga instrukcioni dizajner kreira test da bi izmerio učesnikovo postignuće u odnosu na postavljene ciljeve i ishode učenja.

4. Planairanje, razvoj i vrednovanje nastavnih instrukcija (Plan, Develop, and Validate Instruction) – u ovoj fazi instrukcioni dizajner kreira materijale za kurs. Ovaj materijal se isprobava na učesnicima i koristi se kriterijumski test da bi se osiguralo da učesnici mogu da postignu postavljene ciljeve.

5. Realizacija i vrednovanje nastavnih instrukcija (Conduct and Evaluate Instruction) – u ovoj fazi kurs je završen i vrednuje se nastavna efikasnost tokom trajanja kursa; uočene greške i nedostaci se koriste da se razvije ili dopuni, tj unapredi određena nastavna instrukcija.

Šematski prikaz modela Peto-fazni pristup

10 Pedagoški modeli za e-nastavu

10.2 ADDIE model

Ovaj model se prvi put pojavio 1975. Kreiran je za američku vojsku od strane Centra za obrazovnu tehnologiju (Center for Educational Technology) sa državnog univerziteta na Floridi, SAD (Florida State University, USA). Zasniva se na pet faza i njegov razvoj je donekle baziran na dva prethodnamodela instrukcionog dizajna koje smo predstavili: Peto-fazni pristup i Bela Banati. Od svoje pojave do danas predstavlja najčešće korišćen model instrukcionog dizajna za e-nastavu u poslovnom i organizacionom okruženju.Naziv modela predstavlja akronim sastavljen od engleskih naziva pet sistemskih pristupa u instrukcionom dizajnu:

Analisys (Analiza)

Design (Dizajn)

Development (Razvoj)

Implementation (Implementacija)

Evaluation (Evaluacija)

            Analiza je prva faza u primeni ovog modela i suštinski daje odgovore na pitanja o ciljnoj grupi i cilju, odnosno ishodima našeg obrazovnog programa koji razvijamo. Kada je u pitanju ciljna grupa traže se odgovori na pitanja kao što su: ko je naša ciljna grupa, kakva predznanja imaju, koje su generalne osobine naše ciljne grupe u smislu uzrasta i navika u učenju, koliko su zainteresovani i motivisani za učenje određenih sadržaja koje želimo da obradimo. U delu o ciljevima traže se odgovori na pitanja: šta želimo da postignemo svojim obrazovnim programom, šta je cilj, a šta su ishodi obrazovnog programa koji želimo da primenimo na ciljnu grupu, koja znanje, veštine, sposobnosti i životne stavove prenosi studentima naš program, koji sadržaji moraju biti obuhvaćeni u programu da bi odgovorili na saznajne i uzrasne potrebe studenta, koliki obim predavanja obuhvatiti, koliki broj lekcija postaviti, iz kojih nastavnih oblasti, koliko će trajati ceo kurs, kakva je dinamika rada na kursu.

            Dizajn faza ne podrazumeva samo vizuelno određenje i projektovanje kursa već prvenstveno odabir nastavne strategije koju će nastavnik primeniti na kursu. U ovoj fazi određuju se potrebni resursi koje treba pripremiti za kurs i definišu aktivnosti koje će biti tražene od studenta.Ovde treba struktuirati sadržaj nastavnog materijala, redosledizlaganja, način ocenjivanja i provere uspešnosti kursa.Učešćem u predviđenim aktivnostima student se kreće ka ostvarivanju cilja obrazovnog programa. Zbog toga ova faza predstavlja srž instrukcionog dizajna celog modela.

            Razvoj podrazumeva pripremu nastavih materijala i njihovo mutimedijalno oblikovanje koje je u skladu sa potrebama studenta i usmereno je na postizanje postavljenih ciljeva i ishoda studenta. U ovoj fazi posebno do izražaja dolaze informatičke kompetencije nastavnika-instrukcionog dizajnera. Ovde je potrebno koristiti veliki broj raznorodnih softverskih alata da bi se nastavni materijali oblikovali tako da zadovolje individulne potrebe studenta i različite stilove učenja.

            Implementacijaobuhvata tehničku realizaciju kursa, počev od zakupa servera, instalacije potrebnog softvera, postavljanja kursa, prijavljivanjastudenta i kreiranje naloga. Ova faza može da obuhvati i obuku nastavnika za rad na kursu ukoliko su nastavnici bili samo stručnjaci za materiju, odnosno konsultatni instrukcionog dizajnera pri kreiranju materijala. U toku ove faze realizuje se kurs i sve predviđene aktivnosti.

            Evaluacijapredstavlja fazu provere uspešnosti učesnika i fazu ocene kursa od strane studenta i nastavnika koji su u njemu učestvovali. Sastoji se od dva dela, formativnog i sumativnog. Formativno vrednovanje je prisutno u svim fazama ADDIE procesa. Sumativno vrednovanje se sprovodi preko testova namenjenih ispitivanju specifičnih znanja vezanih za temu kursa i davanju povratnih informacija studentu o uspehu. Ocene, komentari, mišljenja, zapažanja učesnika služe za poboljšanje i unapređenje kursa radi njegovog daljeg izvođenja.  Kada se pojavio 1975. godine, ADDIE model je sadržao 19 koraka i bio je isključivo lineran iliu obliku vodopada. Koraci su bili grupisani u 5 faza. Prikaz se može videti na slici 5.4.3.1.

 

ADDIE model za instrukcioni dizajn iz 1975. godine

 

            Kasnije je ADDIE model doživeo modifikacije u shvatanju, primeni i načinu prikaza pa se došlo do toga da se njegove faze međusobno preklapaju i da se shvata kao ne-linerani proces, što se može videti na slici 5.5.3.1 iz 2011. godine.

ADDIE model za instrukcioni dizajn iz 2011. godine

11 Nastavnik kao instrukcioni dizajner

Pojam Instrukcioni dizajn (eng. Instructional Design, skr. ID) ima veliki broj definicija i tumačenja. Po Nadrljanski Đ. (2000)u suštini “on podrazumeva procesplaniranja, projektovanja, konstruisanja i razvoja nastave, organizovanja i kontrole učenja.” To je teorija koja identifikuje pedagoške principe i metode potrebne da bi se razvio obrazovni sistem i materijali za nastavu i učenje. Cilj instukcionog dizajna je da prepoznai primeni odgovarajuću metodu u organizaciji i realizaciji konkretnihnastavnih potreba da bi proces učenja bio uspešan.

Svaki nastavnik je delom i instrukcioni dizajner jer se on “bavi planiranjem, projektovanjem, razvojem i usavršavanjem modela nastave i učenja. On je u večitoj potrazi za odgovorom kako uspešnije učiti.“ (Nadrljanski Đ., 2000)

Ipak, instrukcioni dizajner ima malo šira zaduženja koja spadaju u domen organizacije sistema zaučenje. Njegov posao zahteva da između ostalih ima i menadžerske osobine jer je jedan od njegovih zaduženja i da kreira i razvije funkcionalan obrazovni sistem. Pri svemu tome instrukcioni dizajneri koriste informatičke tehnologije u punoj meri. Od njih se očekuje da odlično koriste veb tehnologije, računarsku i prateću opremu kao i veliki broj softverskih alata. Mnogi od njih danas rade u oblasti e-nastave i kreiraju onlajn kurseve dok neki od njih rade za velike korporacije i organizuju treninge za zaposlene. Instrukcioni dizajn je u velikoj ekspanziji u razvijenim zemljama. Nanjihovim fakultetima postoje čitavi centri za obrazovnu tehnologiju koji se bave instrukcionim dizajnom. (Petrović M., Stanković Ž., 2015)

Po Petrović M., Stanković Ž. (2015) instrukcioni dizajner treba da:

· odredi i zapiše ciljeve učenja i celog obrazovnog projekta;

· da kreira plan i program obrazovnog projekta,

· da definiše potrebne obrazovne materijale i njihov obim,

· da sarađuje sa stručnjacima za materiju da bi se oblikovao i zapisao sadržaj kursa,

· razvija multimedijalne, tj. audio, vizuelne i interaktivne materijale za učenje,

· planira i kreira načine za proveru znanja i postizanja postavljenih ciljeva učenja.

Instrukcioni dizajn se naslanja na poznate pedagoške teorije, najčešće na bihejviorizam, kognitivizam i konstruktivizam koje su bile razvijene mnogo pre nego što je na proces učenja počela da deluje IK tehnologija. Od skora na razvoj ID-a utiče i nova teorija konektivizam. Na razvoj instrukcionog dizajna uticali su Lav Vigotski, Džon Djui, Bares Frederik Skiner, Bendžamin Blum, Žan Pijaže, Robert Ganje, Džerom Bruner, Džordž Simens i drugi naučnici koji su se bavili didaktičko-metodičkim pitanjima.

12 Predviđanja daljeg razvoja Interneta

Budućnost e-učenja se danas nazire u razvoju virtuelnog okruženja kakvo je onlajn virtuelni svet Second Life. Second Life je kompleksna web aplikacija, koja predstavlja virtuelni svet u kome učesnici biraju digitalni lik (avatar) koji će ih tamo predstavljati. Tamo se živi, radi, trguje, druži, gradi, zabavlja i uči.  Milioni ljudi svakodnevno učestvuju u životu ovog virtuelnog sveta dajući svoj doprinos. 3D virtuelni svet je izazovna društvena mreža koju kreiraju njegovi učesnici. Počinje sa pitanjima: Koga ćeš tamo sresti? Ko želiš da budeš? Šta ćeš otkriti? ....a poručuje da ...treba otkriti potpuno novi svet.

Mnogi Univerziteti i obrazovne institucije širom sveta su u ovom softveru videli dobru priliku da kreiraju svoje virtuelne učionice,  ne bi li omogućili svojim studentima da lakše i zanimljivije savladaju gradivo. 

Nova forma učenja, eLearning 2.0 je vrlo pogodna za kontinuirano obrazovanje odraslih (LLL - long life learning). Do pre samo 40-ak godina učenik je mogao da završi školu i da ceo radni vek provede na istom radnom mestu sa istim kvantumom znanja koji je poneo iz škole, obogaćen još radnim iskustvom. Pogodnosti koje e-učenje nudi su vrlo podsticajne i ohrabrujuće za odrasle osobe koje žele da se dalje obrazuju, bilo da su već zaposleni ili ne. Ubrzani tempo života koji je realnost za sve urbane delove sveta, utiče na hronični umor i nedostatak vremena kod odraslih ljudi. To ih onemogućuje u nastojanju da se dodatno obrazuju. Sa druge strane, dodatno obrazovanje je neophodno jer se ukupni kvantum znanja na svetu svakodnevno, rapidno uvećava a tehnologije sa kojima se radi se veoma brzo menjaju i zastarevaju.  Pola od onog što znamo danas nije bilo uopšte poznato do pre samo 10 godina. Po ASTD-u (American Society of Training and Documentation) ukupan kvantum znanja na svetu je dupliran u proteklih 10 godina i duplira se na svakih 18 meseci. (Simens, 2004)    

To znači da je neophodno neprekidno se obrazovati, praktično celog života. To obrazovanje se pomera sa oficijelnih ustanova (osnovna, srednja škola i fakulteti) na prostor celoživotnog obrazovanja. U tom prostoru e-učenje može da ima presudnu ulogu, a eLearning 2.0 u mnogome odgovara na potrebe celoživotnog obrazovanja.

Dalji razvoj e-učenja ide ka prenošenju obrazovne tehnologije na mobilne uređaje koji će umnogome olakšati život savremenog čoveka. Čovek može da uči dok putuje, dok čeka na stanici, dok sedi u parku i odmara se. Sadržaje za učenje može da dobija preko bežične mreže i takođe da komunicira sa drugima.

Ne smemo zaboraviti ni edukativne igre, za koje mnogi kažu da su budućnost e-učenja. U svakom od nas se nalazi potreba za igrom pa je logično je da u edukativnim igrama možemo pronaći odlično sredstvo za novu obrazovnu tehnologiju. O igrama u obrazovanju se već uveliko govori kao o ozbiljnom nastavnom metodu za bolje savladavanje gradiva, njegovo ponavljanje, utvrđivanje, uvežbavanje i sticanje veština. Poznato je da se na primer piloti obučavaju na simulatornim igrama. Matematika, geografija, strani jezik i praktično svi nastvani predmeti se mogu vrlo lepo  usvojiti preko dobro osmišljenih i pedagoški dobro vođenih igara. Interesantno je da deca puno vremena provode igrajući se, i na taj način neformalno uče. Dešava se da u igricama zapamte neke jako komlikovane putanje, postupke i izraze, a u školi nisu motivisani da zapamte elementarne matematičke formule. Zar ne bi bilo dobro, spojiti motivaciju koju igra nosi u sebi sa učenjem, nudeći obrazovne sadržaje na nov, interesantniji način? Vrlo interesantan pristup ovoj problematici  izlaže teoretičar i praktičar e-učenja,  Mark Prenski u svojim člancima „Digitalni urođenici, digitalne pridošlice“ i „Zainteresuj me, ili ću umreti od dosade“ (članci su pod ovim nazivima dostupni na Internetu: http://www.marcprensky.com/).

Mladi ljudi koje danas nazivaju „digitalni urođenici“ (po M. Prensky) ili „N-generacija“ su veoma spretni sa novom tehnologijom i lako se snalaze u „virtuelnom svetu“. Možda se čini da sadašnji nastavnici nemaju čemu da ih nauče, jer su u većini, tehnički napredniji od nastavnika, ali kao što kaže Stiv Hargadon, nije baš tako. „Oni nas trebaju i to ne zbog toga što ih treba naučiti kako da pronađu informaciju, već najviše kako da ih sortiraju, kako da odvoje važnu od nevažne informacije, kako da se zaštite od neprikladnog sadržaja i kako da sami kreiraju kvalitetne sadržaje. ...Zbog toga Web 2.0 predstavlja budućnost obrazovanja“.

Web 2.0 i eLearning 2.0 već imaju ogroman uticaj na razvoj čovečanstva i svakodnevno utiču na društvene, kulturne, obrazovne, političke, intelektualne promene širom sveta. U budućnosti će se taj trend samo pojačavati, a na nama je da tu moć koju danas imamo u rukama usmerimo na pozitivnu stranu.

Po rečima Stiv Hargadona „Oni (mladi ljudi-prim. aut.) su možda „digitalni urođenici“, ali njihovo znanje je na površinskom nivou i oni očajnički trebaju trening u pravim veštinama mišljenja. Više od bilo koje druge generacije, oni žive živote koji su veoma udaljeni od odraslih koji ih okružuju, razgovarajući i šaljući tekstualne poruke preko mobilnih telefona i povezujući se onlajn. Mi (stariji) se možda plašimo da uđemo u taj svet, ali ući moramo, jer oni često plivaju u neucrtanim vodama bez blagodeti vođstva starijih. Da bi smo to uradili možda ćemo morati da promenimo naš koncept podučavanja, ali bolje sada nego kasnije.“

Evo šta kaže Tim O`Rajli na pitanje o budućnosti weba: „Od momenta kada smo prvi put predstavili termin "Web 2.0," ljudi nas neprekidno pitaju „Šta je sledeće?“. Pretpostavljjući da je Web 2.0 značio samo oznaku verzije novog softvera (radije nego kao izjavu drugog, dolazećeg weba nakon propasti dot-kom koncepta), mi smo neprekidno pitani o "Web 3.0." Da li je to semantički web? Ili je to društveni web? Mobilni web? Da li je to neka forma virtuelne realnosti? On je sve to zajedno, i više.“

Predviđanja razvoja Internet tehnologija u sledećih 10-20 godina se kreću u smeru razvoja edukativnih igara (Game theory), opšte semantike (General semantics), modelovanja i simulacije (Modeling and Simulation), govornog okruženja (Narrative Environments), društva znanja (Knowledge Space), organizacionih promena (Organizational change) i računarske lingvistike (Computational Linguistics) (po Silver, 2010).  Računarska lingvistika bi trebalo da nauči kompjuter da komunicira sa ljudima preko softvera koji bi trebalo da umeju da slušaju i govore. Po rečima Silvera (2010) „Ukoliko kompjuter razume šta ja govorim, i shvati šta mislim – onda mi može dati informaciju koju želim na način koji mogu da razumem.“   Sa razvojem weba, razvijaju se i neslućene smogućnosti za razvoj elektronskog učenja.  Na nama je da razmišljamo o razvoju Web 3.0,  Internet tehnologija i metoda edukacije

13 Literatura

Korišćenja literatura za obradu ove teme:

1. Petrović, M. (2009): Elektronsko učenje podržano Internet tehnologijama (geneza, pojam i predviđanja razvoja) – pregledni članak, str. 263-279, UDK 37.018.43:004.738.5, NORMA časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, broj 3/2009, ISSN 0353-7129, izdavač Pedagoški fakultet u Somboru, Sombor, štampano marta 2011

2. Petrović M. (2013):E-učenje, razvoj, mogućnosti, perspektive, predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini, (str. 10-14); Zbornik radova sa nacionalne konferencije Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi, Izdavač: Centar za nauku, tehnologiju i informatiku i Agencija za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad, ISBN 978-86-88487-01-6. COBISS.SR-ID 283824647

3. Petrović M. (2012): Istorijat i perspektive učenja na daljinu (1) – Od dopisnog kursa do veba 2.0, Prosvetni pregled-podlistak Školska digipedija, 16-23. februar 2012, broj 2528, Beograd, YUISSN 0033-1651

4. Petrović M. (2012): Istorijat i perspektive učenja na daljinu (2) – Šta je Web 3.0,  Рад у часопису националног значаја, Prosvetni pregled-podlistak Školska digipedija, 26. april – 3. maj 2012, broj 2538, Beograd, YUISSN 0033-1651

5. Petrović, M., Prokopić, Z. (2014): Video konferencija-sastanak bilo kada, bilo gde – stručni članak, М53 (1), str. 125-141, UDK 378.247.34, Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača-Kikinda, godina IX, broj 1/2014, ISSN 2217-5725, COBISS.SR-ID 263951879, izdavač VŠSSOV u Kikindi, predato za recenziju 7.10.2013, štampano 2014.

6. Petrović, M. (2015): Unapređenje nastavne efikasnosti uz primenu informaciono-komunikacione tehnologije, Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, br. 1/2015, Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru, ISSN 0353-7129, str. 51-61

7. Petrović M., Stanković Ž. (2015): Nastavnik kao instrukcioni dizajner, predavanje po pozivu štampano u celini u Zborniku rezimea sa sedme nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem  „Informaciono-komuniakciona tehnologija u nastavi“, str. 8; Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (Novi Sad) i Centar za edukaciju i medije i-Time (Beograd), ISBN 978-86-88487-04-7, COBISS.SR-ID 301503751, Katalogizacija Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

8. Stanković, Ž., Petrović, M. (2016): E-Learning (E-učenje) –udžbenik za studente, Edicija Informacione tehnologije, knjiga 19. Banja Luka: Izdavač Panevropski univerzitet Apeiron, ISBN 978-99955-91-81-6. Prvo izdanje 2016. Ukupno 240 strana.

9. Petrović, M. (2016): “Model e-učenja za podršku razvoju informatičkih kompetencija zaposlenih u obrazovanju”, doktorska disertacija, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.