Click here to load reader

Forenklede fælles mål og den internationale dimension

 • View
  899

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Forenklede fælles mål og den internationale dimension

 • Forenklede Flles Ml og Den Interna3onale Dimension

  Kompetenceml Frdigheds- og vidensml

  www.kodal-consult.dk

 • DANSK

  Danskfagets iden3tet og rolle indeholder en dannelsesdimension forstet i en na

 • ELEVERNES ALSIDIGE UDVIKLING 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forldrene give eleverne kundskaber og frdigheder, der: forbereder dem
 • ENGELSK 1. 4. klasse kultur og samfund Kompetenceml Eleven kan sammenligne brns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag. Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk/1-4-klasse/kultur-og-samfund

  www.kodal-consult.dk

 • ENGELSK 5. 7. klasse kultur og samfund Kompetenceml Eleven kan indg i enkle kulturmder ved brug af forskellige medier. Frdighedsml Eleven kan indg i enkle forberedte kulturmder. Vidensml Eleven har viden om sproglige regler, normer og vrdier hos

  udvalgte grupper. Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk/5-7-klasse/kultur-og-samfund

  www.kodal-consult.dk

 • ENGELSK 8. 9. klasse kultur og samfund Kompetenceml Eleven kan agere selvstndigt i interna
 • HISTORIE 5. 6. klasse historiebrug Kompetenceml Eleven kan perspek
 • HISTORIE 7. 9. klasse kronologi og sammenhng Frdighedsml Eleven kan forklare historiske forandringers pvirkning

  af samfund lokalt, regionalt og globalt Vidensml Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt,

  regionalt og globalt. Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie/7-9-klasse/kronologi-og-sammenh%C3%A6ng

  www.kodal-consult.dk

 • FRANSK 5. 7. klasse kultur og samfund Kompetenceml Eleven fr viden om sig selv som en del af et fransktalende fllesskab.

  Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/fransk/5-7-klasse/kultur-og-samfund

  www.kodal-consult.dk

 • FRANSK 8. 9. klasse kultur og samfund Frdighedsml Eleven kan tage kontakt
 • KRISTENDOM 1. 3. klasse Eleverne skal kende
 • KRISTENDOM 7. 8. 9. klasse Eleverne skal arbejde med ikke-kristne religioner og andre livsopfaXelser. Der arbejdes hen mod, at eleverne fr kendskab
 • SAMFUNDSFAG 8. 9. klasse poli5k Kompetenceml Eleven kan tage s
 • SAMFUNDSFAG 8. 9. klasse sociale og kulturelle forhold Kompetenceml Eleven kan tage s
 • TYSK 5. 7. klasse Eleverne skal s
 • TYSK 5. 7. klasse kulturforstelse Frdighedsml Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med

  egen kultur Vidensml Eleven har viden om levevilkr i tysktalende lande Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk/5-7-klasse/kultur-og-samfund

  www.kodal-consult.dk

 • TYSK 5. 7. klasse kultur og samfund Kompetenceml Eleven kan sammenligne eksempler p tysksproget kultur og egen kultur. Frdighedsml Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur Vidensml Eleven har viden om levevilkr i tysktalende lande Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk/5-7-klasse/kultur-og-samfund

  www.kodal-consult.dk

 • TYSK 8. 9. klasse kultur og samfund Kompetenceml Eleven kan forst og anvende forstelse for kultur Frdighedsml Eleven kan bruge digitale medier
 • BIOLOGI perspek5vering Kompetenceml Eleven kan perspek
 • GEOGRAFI perspek5vering. Kompetenceml Eleven kan perspek
 • NATUR / TEKNOLOGI 5. 6. klasse Frdighedsml Eleven kan beskrive interessemodstninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt.

  Vidensml Eleven har viden om forskellige natursyn.

  Ls mere her: h?p://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/naturteknologi/5-6-klasse/perspek

 • MADKUNDSKAB ml5d og madkultur Kompetenceml Eleven kan fortolke ml
 • UDDANNELSE og JOB fra uddannelse 5l job Frdighedsml Eleven kan redegre for mulige sammenhnge

  mellem uddannelse og job Vidensml Eleven har viden om uddannelsesveje og senere

  jobmuligheder lokalt, na