Click here to load reader

LILLE SKOLEN · på de frie skoler om at stå mål med folkeskolen efter reformen – en præsentation af de nye forenklede Fælles Mål. For program og tilmelding: Dialogmøder 2016:

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LILLE SKOLEN · på de frie skoler om at stå mål med folkeskolen efter reformen – en...

LILLE SKOLEN Lilleskolernes Sammenslutning Lilleskolen nr. 1 26. Januar 2016
Lilleskolernes Sammenslutning, Rigensgade 11, 1316 København K Tlf. 4422 7921 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk Redaktion: Sune Jon Hansen [email protected] Tlf. 4422 7921 / 2874 3329
side 1 af 4
På vej Så blev det 2016 og vi har taget hul på et nyt år – midt i skoleåret. På sekretariatet er vi – og jeg – stadig ved at finde vores ben Men det går fremad og arbejdsopgaver, arbejdsfordelinger og diverse samarbejde er ved at finde sine former og indhold. For selvom der er en masse viden og historik at læne sig op ad og tage afsæt i, så er det ikke business as usual. Og det har det forhåbentligt aldrig været, men vi står nu over for den spændende opgave, at etablere os som en skoleforening, der med ’det politiske’ varetaget i Dansk Friskoleforening, har nogle andre og nye muligheder for at være en markant bidragyder til den danske skoledebat – og ikke mindst også fortsætte og forhåbentligt endnu mere kvalificeret tilbyde og udvikle de nuværende skoleorienterede aktiviteter, som ledermøder- og træf, regionsmøder, lilleskoletræf, understøttelse af netværk m.m. Hvordan dette vil tage sig ud i praksis, er noget 2016 vil bringe mere klarhed
over, men at vi i tæt relation til og sammen med jer vil skabe rum til at diskutere, forholde sig kritisk til og reflekterer over, hvorfor lilleskole og hvordan lilleskole er stadig omdrejningspunktet. I et uddannelseslandskab præget af ensretning, evidens, fremdrift og hurtighed – som effekter af en enorm samfundsmæssig interesse i og for uddannelse - er der i den grad brug for lilleskolernes holdninger og pædagogiske praktikker. Som modstemmer, der stiller skarpt på og stiller spørgsmålet: hvad skal børnene lære i skolen, hvordan skal de lære det og hvorfor? Jeg ser frem til at fortsætte dette arbejde sammen med og i mødet med jer og jeres skoler. Godt nytår og god arbejdslyst.
Sune Jon Hansen
Fælles kalender?
Som det fremgik af sidste nyhedsbrev, så er de fleste af vores skoler involveret i netværk og mødes regelmæssigt i disse. Det har stor værdi for lederne og skolerne, fordi det giver mulighed for sparring på aktuelle (ledelses-)udfordringer, inspiration til nye tiltag, diskussion og erfaringsudveksling om ledelses- og skoledilemmaer, administrative spørgsmål og kvalitet, etc. I Lilleskolernes Sammenslutning (LS) bakker vi naturligvis op om netværkene, og derfor vil vi gerne
lægge op til en kalender-udveksling. Sådan at vi i LS kan koordinere de arrangementer vi afholder, så de ikke rammer sammen med netværksmøder/-dage. Vi er i sekretariatet i gang med at tage kontakt til netværkene og vil opdatere vores kalender løbende (se kalenderen s. 4). Men I må også meget gerne melde ind til os med møder, arrangementer o.a., så vi i fremtiden kan sikre en vis kalenderkoordinering.
Indhold PÅ VEJ – vores nye forening er ved at tage form. FÆLLES KALENDER – vi har brug for at få koordineret på tværs. NATIONALE TESTS, MÅLINGER OG LILLESKOLER – en kommentar fra redaktøren. LILLESKOLETRÆF 2016 – en kort update. KORT NYT KALENDER 2015 – 2016
LILLE SKOLEN Lilleskolernes Sammenslutning Lilleskolen nr. 1 26. januar 2016
Lilleskolernes Sammenslutning, Rigensgade 11, 1316 København K Tlf. 4422 7921 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk Redaktion: Sune Jon Hansen [email protected] Tlf. 4422 7921 / 2874 3329
side 2 af 4
Nationale tests, målinger og lilleskoler Der har de sidste uger, igen, været en del opmærksomhed omkring de nationale tests som næsten alle danske folkeskoleelever i løbet af 2016 skal igennem. Testene der har kostet 110 mio. kr. at udvikle og årligt koster mellem 13 og 14 mio. kr. at gennemføre har været gennemført siden 2010 – og er siden 2010 blevet dømt ubrugelige af utallige forskere. Senest af Jeppe Bundsgaard, professor ved DPU, der i en artikel i Politiken (19.01.16) påpeger, at de nationale tests dels måler så upræcist, at de ikke siger noget brugbart om den enkelte elevs niveau, og dels måler de det forkerte, så lærerne, selv hvis de kunne fæste lid til målingen, ikke kan bruge resultatet til at tilrettelægge deres undervisning efter. Spørgsmålene og kodningen af svarene kan med andre ord ikke måle det, man gerne vil have, at eleverne kan. For, heldigvis, er det man gerne, også i folkeskolen, vil have at børnene kan, meget mere komplekst end det er muligt at afklare i en standardiseret test. Selv i de nye forenklede Fælles Mål er der simpelthen for meget i gang og i spil, til at man kan lave en brugbar test. Så i stedet har man skåret ned på det man måler på. Ikke desto mindre er det stadig resultatet af testene, der står som svaret på, hvad det enkelte barn og den enkelte skole har opnået – og samtidig danner de grundlag for de ”resultatmål”, som ledere og
kommunalpolitikere er forpligtigede til at benytte. Og dette er på mange måder eksemplarisk for den tætte relation mellem målinger og politik, som siden især 00erne har domineret det danske uddannelseslandskab. Med en stærk fortælling om videnssamfundet, globalisering, den asiatiske tiger, m.m. som årsag, har man fra politisk hold krævet klare svar på om landets børn og unge lærer nok og lærer hurtigt nok. Man har med andre ord søgt klare svar på en kompleks størrelse: uddannelse. Lilleskolerne har været og er en vigtig modstemme ift. at fastholde skole og uddannelse som komplekse størrelser og som samtidig tør og insisterer på, at fastholde en skolestruktur med afsæt i, hvad der er godt for børnene. Når de nationale tests – og samfundets generelle interesse for at opgøre læring i numeriske størrelser – er interessante og relevante for lilleskolerne har det at gøre med, at vi udover at være skoler i samfundet, jo også er skoler der måler – og skal stå mål med. Så hvad er det vi måler og hvordan er det vi måler? Det er vigtige spørgsmål at turde stille og give svar på. Svar der vil rumme, at vi er skoler for børn og at vi (derfor) fortolker, forstår og praktiserer faglighed og læreprocesser som komplekse størrelser.
Sune Jon Hansen
LILLE SKOLEN Lilleskolernes Sammenslutning Lilleskolen nr. 1 26. januar 2016
Lilleskolernes Sammenslutning, Rigensgade 11, 1316 København K Tlf. 4422 7921 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk Redaktion: Sune Jon Hansen [email protected] Tlf. 4422 7921 / 2874 3329
side 3 af 4
Lilleskoletræf – for bestyrelse og ledere Vi er godt i gang med planlægningen af årets lilleskoletræf og barsler med et program og en invitation i den nærmeste fremtid. Træffet vil som altid give rum til at mødes og få diskuteret og kvalificeret, udfordret og understøttet vores skoler og skoleform. Samtidig er vi også en ny forening, med et skærpet blik på ’det pædagogiske’ – og det ønsker vi også afspejlet i træffet. Under arbejdstitlen Hvis skole er det er vi ved at strikke et program samme, der ser på,
overordnet og helt tæt på, hvad relationen er mellem og hvad det vil sige at være bestyrelse og ledelse i en skole og skoleform der er noget andet; en (lille)skole for børn. Træffet afholdes fra fredag den 1. april til lørdag den 2. april – på Kobæk Strand, Skælskør. Så hvis I ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så... Invitation og program er lige på trapperne.
Kort Nyt Lancering af nyt fagfællesskab for håndværk og design Foreningen Håndværk og Design i Læreruddannelsen og Den faglige forening Håndværk & Design lancerer onsdag den 27. januar et nyt online fagfællesskab. Det foregår i Republikken, Vesterbrogade 26, København. Tilmelding på: [email protected]ærkogdesign.net For mere info se: http://sloejd.dk/nyhed/lanceringsevent Opsigelse af medlemskab Tybjerg Privatskole er ikke længere med i Lilleskolernes Sammenslutning. Skolens bestyrelse, som blev nyvalgt og fik ny formand i efteråret, har meddelt at de ikke ønsker at fortsætte som medlem i LS. Konference for de frie skoler Den 17., 31. marts og 8. april afholdes i henholdsvis Roskilde (Scandic Hotel), Århus (Radisson Hotel) og Odense (Congress Center) en konference for ledere og lærere på de frie skoler om at stå mål med folkeskolen efter reformen – en præsentation af de nye forenklede Fælles Mål. For program og tilmelding: www.friskoler.dk Dialogmøder 2016: Dansk Friskoleforening inviterer forældre, lærere, ledere og bestyrelser til dialogmøder med foredrag og debat om friskolernes rolle i samfundet. 2. februar i København, 4. april i Odense og 9. februar i Himmerland. For program og tilmelding: www.friskoler.dk Til kritikken af den pædagogiske fornuft Lederinternat for lilleskolerne på Hotel Jens Baggesen, Korsør, onsdag den 10. – torsdag den 11. februar. Hvad er den pædagogiske fornuft for en størrelse – for os og på vores skoler? Hvor kommer den fra og hvordan kan vi få greb om og forholde os kritisk til den. Så vi kan blive klarere på, hvorfor vi gør som vi gør på vores skoler og i vores pædagogiske ledelsesarbejde.
LILLE SKOLEN Lilleskolernes Sammenslutning Lilleskolen nr. 1 26. januar 2016
Lilleskolernes Sammenslutning, Rigensgade 11, 1316 København K Tlf. 4422 7921 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk Redaktion: Sune Jon Hansen [email protected] Tlf. 4422 7921 / 2874 3329
side 4 af 4
Fremtidens ledertræf – i uge 38 fra 2017 I år afholdes ledertræf som annonceret i uge 39 – den 28.-30. september, Christiansminde, Svendborg – først og fremmest fordi vi har prioriteret, at holde udgifterne på niveau med og gerne under, sidste år. Det har skabt tvivl hos nogle om, hvorvidt træffet i fremtiden vil blive afholdt i uge 39, eller hvordan og
hvorledes. Det er vores holdning, at træffet skal have sin faste uge, sådan at man i sin planlægning kan regne med, hvornår der er træf. Fra og med 2017 vender vi derfor tilbage til uge 38. Vi beklager mange gange til de af jer som dette års ændring har skabt problemer for.