of 52 /52
1 5. КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ У жељи да будућим кандидатима за упис помогнемо да се што боље припреме за пријемни испит, у даљем тексту Информатора наведени су уџбеници, неопходни за припрему испита из хемије и биологије, као и тестови који су били на пријемним испитима 1997 до 2003. године 5.1. Класификациони испит из хемије Градиво из кога ће бити састављена испитна питања је градиво хемије за гимназију природно- математичког смера, а обрађено је у следећим уџбеницима: 1. Општа хемија (за Ι разред, општег и природно-математичког смера гимназије, медицинске и пољопривредне школе) од Р. Хорват и М. Ракочевић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2. Неорганска хемија (за ΙΙ разред, општег и природно-математичког смера гимназије) од Р. Хорват, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 3. Хемија (за ΙΙΙ разред, општег и природно-математичког смера гимназије, медицинске и пољопривредне школе) од А. Стојиљковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 4. Хемија (за IV разред, општег и природно-математичког смера гимназије) од Ј. Петровић и С. Велимировић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ ЈУН 1997. ГОДИНЕ 1. Наведене су електронске конфигурације атома неких елемената. Е1 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Е2 : 1s 2 Е3 : 1s 2 2s 2 Е4 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Е5 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 а) Одредите који се од наведених елемената налазе у истој групи периодног система._________ б) Одредите који се од наведених елемената налазе у истој периоди периодног система. _________ в) Који од наведених елемената има најнижу вредност енергије јонизације? _________ г) Који од наведених елемената има највећи афинитет према електрону? _________ 2. Одредите предзнак промене реакционе топлоте (r H<0 или r H>0) за следеће хемијске реакције. а) CaO (s) + H 2 О (l) Cа(ОH) 2(s) ________ б) 6CО 2(g) + 6H 2 О (l) svetlost eva ~ sun C 6 H 12 О 6(s) + 6О 2(g) ________ в) N 2(g) + О 2(g) 2NО (g) ________ г) CH 4(g) + 2О 2(g) CО 2(g) + 2H 2 О (l) ________ 3. а) Изаберите оксидационо средство од понуђених Cl 2 , Br 2 , I 2 , тако да се у реакцији, чија је једначина делимично дата, добије наведени производ. Допуните и средите једначину. __________ + NаBr Br 2 + __________ б) Изаберите редукционо средство од понуђених Cu, Al, Ag, тако да се у реакцији, чија је једначина делимично дата, добије наведени производ. Допуните и средите једначину. __________ + HCl H 2 + __________

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita

 • Author
  hanhan

 • View
  278

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita

 • 1

  5. , , , 1997 2003. 5.1.

  - , : 1. ( , - , ) . . , , 2. ( , - ) . , , 3. ( , - , ) . , , 4. ( IV , - ) . . , ,

  1997.

  1. .

  1 : 1s22s22p63s1 2 : 1s2 3 : 1s22s2 4 : 1s22s22p63s23p6 5 : 1s22s22p63s23p5

  ) ._________ ) . _________ ) ? _________ ) ? _________ 2. (rH0) . ) CaO(s) + H2(l) C(H)2(s) ________ ) 6C2(g) + 6H2(l) svetlost eva~sun C6H126(s) + 62(g) ________ ) N2(g) + 2(g) 2N(g) ________ ) CH4(g) + 22(g) C2(g) + 2H2(l) ________ 3. ) Cl2, Br2, I2, , , . . __________ + NBr Br2 + __________ ) Cu, Al, Ag, , , . . __________ + HCl H2 + __________

 • 2

  4. - -. NaOH, NaCl. :

  a) b) ) .

  . 5. . ) . ) . ) . ) . ) ( ) . 6. : 3H2(g) + N2(g) 2NH3(g) rH

 • 3

  13. , . ), ) ) .

  CnH2n-2 RCH ) CnH2n

  CnH2n+2 ) RCl

  ROH ) 14. . . ) C6H5NH2 + NH ) C6H5H + NH ) CH3CH + NH H2 ) CH3CCH2CH3 + NH 15. . ) ) ) )

  1998.

  1. : , . 18 , . :___________ :__________ :__________ 2. . ) : 6x1023 2 _______ : 0,1 mol 2 ) : 48 g g _______ :19x1023 g ) : 0,75 mola g _______ : 30 g g

 • 4

  3. 335 /mol, 165 /mol. 46 /mol. ) . ) . ) . ) . ) ) __________________________________________________________ ) __________________________________________________________ ) __________________________________________________________ 4. , . . )

  )

  )

  ) 5. - 100 g 80 C 20 C. ( C) 20 80 N3 (g 100 g H2) 31,6 168,8 6. ) : 2S3 + n4 + H2 2S4 + n2 + H ) - 50 cm3 - c=0,05 mol/dm3. 7. ) : ) H3+ ______ ) HS4 _______ ) HN3 ________ ) : ) NH3 ______ ) H_________ ) CH3C________ 8. pH=4,5 pH . pH=9,6 . ) [H3+] > 1 x 107 mol/dm3 ) [H3+] = 1 x 107 mol/dm3 ) [H3+] < 1 x 107 mol/dm3 9. . . ) NH4Cl + C ) CaC3 + HCl ) Cu + H2S4 ) Cu + HCl

 • 5

  10. IUPAC- C6H14, : ) ) ) ) 11. .

  ) NH CH 3

  ) NHCOCH3

  )

  CH3COCCH2CH3

  O O) CH3CH2CH3

  12. CH3CH2gBr . ) HCH H

  CH3CH2CHCH3

  ) CH3CH H CH3CH2C(CH3)2

  ) CH3COCH3

  CH3CH2CH2H

  ) CH3CH2CH 13. - : a) b) - ? 14. , . ) . - ) . - ) . - ) - . - 15. , . H2SO4, 170C a) C2H5H C2H4 + H2 __________

  H2S4 ) C6H6 + HN3 C6H5N2 + H2 __________ ) C2H2 + HCl C2H3Cl __________ ) CH3Na+ + CH3I CH3CH3 + Na+I __________

 • 6

  2000.

  1. :

  a) I III ___________________ b) VII III ___________________ ) VIII I ___________________

  ) )? ___________________ 2. . ) C, N23, S2 ) N, N2, C2 ) N25, S3, P25 ) l23, Cu, Zn

  . : ) ) ) ) 3. - : (g) (g) rH

 • 7

  7. -, 45 cm3 26 cm3 - 0,25 l/dm3. 8. . ? ) - ) - ) - ) - : ) ) ) pH 7 ) 9. : , -, -. o 0,001 l/dm3. , . . 10. ) . ) , . )_____________________ )_____________________ 11. IUPAC- :

  12. :

  13. :

  14. C4H10 -. , .

  a) CH3CHCH3

  OH

  CH3

  OHb) v) (CH3)3COH

  a) CH3CHCH2CH2CH2CHO b) CH3CH2CHOCH3

  OH OCH3

  O CH CH3OH

  v)

  COCH2CH2CH3

  ONaOH

  CH3COCl CH3COO Na

  +

  + - +

  a)

  b)

 • 8

  15. . ? ) 0,4 mola 0,2 mola . ) 0,4 mola 1,0x1023 . ) 4,0 g 1,0 g . ) 25%, 75%. ) .

  2001.

  1. :

  EE)a 4231 ___________________________

  2188

  168 EE)b ___________________________

  EE)c 3263

  + ___________________________

  EE)d 14612

  6 ___________________________

  2. : a) _______________________ b) _______________________ 3. . a) HC b) Cl2CHC ) CH3C ) Cl3CC

  4. : a) 2H2(g) + 2(g) 2H2(g) b) H2(g) H2(l)

  ) H2(g) 2H(g) ) 2H22(l) 2H2(l) + 2(g) ) H2(s) H2(l )

  5. , 0,07 cm2 10 cm, . , 2,70 g/cm3. 6. I , II III . I , . II . III, , . I III.

 • 9

  7. : ) H22 + n4 + H2S4 nS4 + 2S4 + 2 + H2 ) , , 56,70 g 3% - 40,00 cm3 -, 0,50 ml/dm3. 8. , 10,0 dm3, 1 (V)-. 250C : PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g). 0,47 mola. : a) (V)- (III)- . b) . 9. 0,304 g 125 cm3 , 0,200 l/dm3. 2+. 10. :

  NH2 C C

  CH3 CH3

  OH

  N

  HC

  H

  C

  O

  OH

  ? __________ 11. . ? a) b) v) g)

  12. : CH3CHHCH(CH3)2, . a) CH3CCH2CH3 b) (CH3)2CHgr ) CH3gBr ) CH3CH ) CH3CH2gr ) CH3CCH3 13. ( ).

  a) 3,3--1- b) 3--1-

  ) 3--1- ) 1,3- ) 4--1-

 • 10

  14. , . a) CH3CHHCH3 CH3CCH3 _________________________ b) CH3CH=CH2 CH3CH2CH3 _________________________ ) CH3CHHCH3 CH3CH=CH2 _________________________ ) CH4 CH3Cl _________________________ 15. - -.

  2002.

  1. :

  ) _________________________________ ) _________________________________ ) _________________________________ ) _________________________________

  2.

  . . ) 100 cm3 + 10 g - 100 cm3 + 10 g - ) 250 cm3 -a 250 g - 0,05 mol/dm3 =0,05 ) 100 g + 1 g 100 g + 100 g 3. .

  ()- -? a) Pb2+ K+ ) Pb2+ I ) K+ NO3 )

  4. 35,1% . .

  a) Li2CO3 ) MgCO3 ) CaCO3 )ZnCO3 ) BaCO3

 • 11

  5. - , , -, , . -, .

  A) , . ) . ) , . ) , . ) .

  ) . ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. 2SO2 +

  O2 2SO3, . A) , , S2, 2 S3

  . ) : t1, t2, t3 t4? ____________________ 7. . ) ,

  , . ) ,

  , . ) . ) . 8. 0,5 . 9. pH .

  . 1. : : - 2. : : - 3. : : - 4. : :-

  t1 t2 t3

  A

  t4

 • 12

  10. C5H12 : ) )

  11. . 1. 2. 1- 3. 1- 4. 1,2,3- 5. 1-

  12. , . , , .

  1. 1,2- 2. 3. 2- 4.

  13. -

  .

  ______________________________________________________________________ 14.

  . , .

  1. HCl, H+ 2. H2, Ni, t 3. NH3 1-- 4. Cl2, h

  15. 81 g,

  8,5 g 43,5 g . - . IUPAC- .

 • 13

  2002.

  1. 23.

  a) ns1 ) ns2 ) ns2np1 ) ns2np2 ) ns2np3

  2. 2+ 10 .

  : __________: __________ 3. 100

  cm3 - 150 cm3 -, 0,20 mol/dm3.

  4.

  . . a) Fe2O3(s) + 2Al(s) 2Fe(s) + Al2O3(s) ) Cr2O3(s) + 2Al(s) 2Cr(s) + Al2O3(s) fH(Fe2O3(s))=822,2 kJ/mol fH(Cr2O3(s))=1128,4 kJ/mol fH(Al2O3(s))=1669,8 kJ/mol

  5. ) .

  ) Fe2O3, SO2, CaO ) Na2O, MgO, CaO ) Al2O3, K2O, ZnO ) CO2, CaO, Fe2O3

  ) . : ) . ) . ) .

  6. .

  - -? a) Ba2+ Na+ ) Ba2+ SO42 ) Na+ NO3 )

  7. ( )

  C(s) + CO2(g) 2CO(g), rH>0 ()-. a) b) c) d)

 • 14

  8. , , , , . , . . .

  ) A(s) + 2H2O B(aq) + D(g) ) B(aq) + E(g) F(s) + H2O ) F(s) + H2O + E(g) G(aq) ) _____________________________________________ ) _____________________________________________ ) _____________________________________________

  9. - .

  . t

  ) NH4Cl NH3 + HCl t

  ) NH4NO3 N2O + 2H2O

  ) 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O

  ) NH4+ + H2O NH3 + H3O+ 10. , pH .

  .

  1. : : - 2. : - : 3. : : - 4. : : -

  11. , ,

  .

  1. 2--1- 2. 1- 3. 1- 4. 2--2- 5. 3--2-

  12. .

 • 15

  13. IUPAC- . . a) 1- - b) c) d) - - e)

  14. , . .

  2- 1- 1. 2. 2- 3. 4.

  15. 18

  , 0,1 mol : 320 g 2,5% - - , 50,8 g .

  2003.

  1. Cl, Mg2+, K+, Ca2+, .

  < < <

  2. 50 g CuSO4.5H2O

  0,05 g . 3. - -, 1 g, .

  - 1,491 g. - - .

  4. + 2

  2 ? ) ______________________________________________________ ) ______________________________________________________ 5. .

  , . . ?

  6. - 100

  cm3 -, 0,05 mol/dm3.

 • 16

  7. . , a , . , . - .

  : . -: 8. , , .

  ) . ) , . ) , . ) ) ). ) ) ).

  9. pH .

  ) pH 7

  ) pH 7

  ) pH 7

  ) pH 7

  10. ) .

  ) KNO3 ) CaCO3 ) HgO ) KMnO4

  ) .

  11. C4H8O.

  12. ) .

  ) CH3CH2OH ) CH3CHOHCH3 ) CH3OCH3 ) (CH3)2C=O

  ) . _________________________________

 • 17

  13. .

  C6H5OCH3 (CH3CH2O)2O HO2CCO2H (C6H5)2NH

  14. :

  15. ( < >): ) CH2=CH2 CHCH

  ) C2H5OH C6H5OH

  ) HCOOH H2CO3

  ) CH3NH3+ NH4+

  2003.

  1. Cl2

  . 17. 2. -, 25,00

  cm3 - 0,430 g . 3. . ( ) 1 dm3 1

  dm3 (IV)- : ) ) ) )

  4. + , .

  NH3 C2H4 H2O . . .

  . sp3 .

  C2H5NHCOCH2CH3

 • 18

  5. B

  , B . B , . B .

  6. . , a

  , . , . , , .

  : . 7. , pH

  100 g -, =0,10 1 .

  8. ) .

  ) (NH4)2Cr2O7 ) NH4NO3 ) NH4Cl

  ) .

  9. .

  ) KMnO4 + MnCl2 + KCl + H2O + Cl2

  b) KMnO4 + H2O2 MnO + KOH + H2O +

  10. .

  C6H5CHO

  CH3CH2CONH2 HO2CCH2CO2H C6H5CH2H

 • 19

  11. IUPAC- C4H10O.

  12. C3H8, C3H6, C3H4 , .

  A . . ,

  (300C), . A _______________ _______________ _______________

  13. . ) ? _______________ ) ? _______________ ) - -? _______________

  (CH3CH2)2NH

  CH3NHCH2CH

  3

  (CH3)3N

  (CH3)3CNH2

  (CH3)2NCH2CH3

  A

  14. : ) C6H5CH2OH ____________________

  ) CH2=CHCH2OH ____________________

  ) CH3CHO ____________________

  ) CH3CH2CCH ____________________

  15. -.

 • 20

  5.2. - : 1. ( I ) . , , 2. ( II - ) . . , , 3. ( III - ) . , . , . ], . , , 4. ( IV - ) . , . , . ], . , ,

  1998.

  1. , :

  ) Phylum,Ordo, Familia ) Classis, Familia, Genus ) , , ) Ordo, Familia, Genus

  2. :

  ) DNK, RNK ) DNK ) ) , ,

  3. :

  ) Rhyniophita ) Equisetophyta ) Bryophyta ) Lycopodiophyta

  4. :

  ) ) ) )

  5. DNK TCGCACCT, RNK :

  ) TCGGTACG ) AGCGTGGA ) AGCGUGGA ) UGACGCUC

  6. , :

  ) ) ) )

 • 21

  7. Echinodermata : ) ) ) )

  8. :

  ) Polypodiphyta ) Bryophyta ) Equisetophyta ) Lucopodiophyta

  9. : ) ) ) )

  10. :

  ) ) ) , )

  11. Arthropoda :

  ) ) ) )

  12. :

  ) ) ) )

  13. :

  ) ) ) ) -

  14. , , :

  ) Annelida ) Mollusca ) Crustacea ) Arthropoda

  15. :

  ) Oligochaeta, Polychaeta, Cestodes Archiannelides ) Oligochaeta , Polychaeta, Hirudinea Archiannelides ) Oligochaeta, Polychaeta,, Turbellaria Archiannelides ) Oligochaeta, Polychaeta, Trematodes Archiannelides

  16. :

  ) ) ) )

  17. Cpsella bursa pastoris () :

  ) Malvaceae3 ) Brasicaceae ) Rosaceae ) Betulaceae

 • 22

  18. : ) ) ) )

  19. :

  ) ) ) )

  20. :

  a) G b) B

  ) X ) B

  21. , , :

  ) ) ) )

  22. :

  ) Ascomycetes ) Myxomycetes ) Basisiomycetes ) Oomycetes

  23. () :

  ) 100.000 ) 100.000 500.000 ) 1.000.000 ) 5.000.000

  24. : ) NADPH + H+, ATP 2 ) NADPH + H+, ATP 2 ) NADPH + H+, ADP 2 ) NADPH + H+, ADP 2

  25. (- ) :

  ) ) ) )

  26. :

  ) Monotremata ) Metatheria Chiropthera ) Eutheria ) Monotremata Chiropthera

  27. :

  ) ) ) )

 • 23

  28. : ) Sarcodinia ) Flagelata ) Sarcomastigophora ) Ciliophora

  29. :

  ) ) ) )

  30. Rhodophyta :

  ) ) ) )

  31. :

  ) ) Ascomycetes ) Basidiomycetes )

  32. , :

  ) ) ) )

  33. , . , :

  ) ) ) )

  34. :

  a) b)

  )

  g) 35. :

  ) 0.1 ) 0.1 ) 0.1 ) 0.1

  36. FAD : ) ) ) )

  37. :

  ) ) ) )

 • 24

  38. - : ) - ) ) - )

  39. :

  ) ) ) )

  40. :

  ) ) ) )

  41. Eucariota:

  ) ) ) )

  42. Cnidaria :

  ) ) ) )

  43. :

  ) , ) , ) , , ) ,

  44. :

  ) ) ) )

  45. , :

  ) 25% ) 75% ) 50% ) 100%

  46. :

  ) ) ) ) -

  47. , :

  ) ) ) )

 • 25

  48. :

  ) ) ) )

  49. :

  ) Annelida ) Nemertina ) Nematoda ) Plathelmintes

  50. :

  ) ) ) )

  51. , : ) ) ) )

  52. :

  ) , ) , ) )

  53. :

  ) ) ) )

  54. : ) Lamiaceas ) Juncaceae ) Orchidaceae ) Cyperaceae

  55. :

  ) ) ) X ) Y

  56. Arthropoda :

  ) Trilobitomorpha ) Crustacea ) Chelicerata ) Myriapoda

  57. :

  ) , , ) , , ) , , ) , ,

  58. :

  ) ) ) )

 • 26

  59. , :

  ) ) ) , )

  60. : ) ) ) )

  2000.

  1. :

  ) ) ) )

  2. :

  ) ) ) )

  3. , :

  ) ) ) )

  4. ( ) :

  ) ) ) ) Ca++

  5. ATP- :

  ) , , ) , , ) , , ) , ,

  6. : ) ) ) )

  7. :

  ) ) ) )

 • 27

  8. : ) , ) , ) , ) ,

  9. - :

  ) ) ) )

  10. :

  ) ) ) )

  11. :

  ) ) ) )

  12. :

  ) ) ) )

  13. Penicullium :

  ) ) ) )

  14. : ) ) ) )

  15. :

  ) ) ) )

  16. Asteraceae :

  ) ) ) )

  17. : ) ) ) ) 18. : ) ) ) )

 • 28

  19. : ) ) ) , ) , ,

  20. :

  ) ) ) )

  21. : ) ) ) ) 22. :

  ) ) , ) , ) ,

  23. CO2 : ) ) ) )

  24. :

  ) ) ) )

  25. :

  ) )

  ) )

  26. :

  ) ) ) )

  27. :

  ) ) ) )

  28. :

  ) ) ) )

 • 29

  29. :

  ) K+ ) Na+ ) Ca++ ) Mg++

  30. :

  ) ) ) )

  31. , , t-RNK i-RNK , :

  ) ) ) )

  32. : ) Euglenophyta ) Cyanophtta ) Bacillariophyta ) Chlorophyta

  33. DNK --G-G---C--C, i-RNK?

  ) --C-C---G-Z-G ) U-U-C-C---G-U-G ) ----G-G--C- ) G-G---C-C--G-

  34. :

  ) )

  )

  , )

  35. :

  ) ) ) )

  36. :

  ) 2 ATP- ) 6 ATP- ) 3 ATP- ) 1 ATP-

  37.

  , , : ) ) ) )

 • 30

  38. , :

  ) ) ) )

  39. C2 ( 0,03%) :

  ) ) ) )

  40. , "", :

  ) ) ) )

  41. RNK :

  ) ) ) )

  42. , , :

  ) ) ) )

  43. :

  ) ) ) )

  44. :

  ) ) ) )

  45. Chlorella :

  ) ) ) )

  46. :

  ) ) ) )

  47. Rosaceae :

  ) ) ) , , )

  48. :

  ) , ) , ) , ) ,

 • 31

  49. :

  ) ) ) )

  50. :

  ) ) ) )

  51. () :

  ) ) ) )

  52. , :

  ) ) ) )

  53. Charophyta : ) ) ) )

  54. :

  ) ) ) )

  55. , , :

  ) ) ) )

  56. , , , :

  ) ) ) )

  57. :

  ) ) ) )

  58. DNK :

  ) ) ) )

 • 32

  59. , , , :

  ) ) ) )

  60. Fabaceae :

  ) , ) , ) , ) ,

  2001.

  1. : a) b) ) 2. : ) ) ) 3. : ) ) ) 4. 2 : ) 4 ) 9 ) 64 5. DNK :

  ) , (, , G, C) ) , (, , G, C) ) , (, , G, C)

  6. : ) ) ) 7. :

  a) , b) , ) ,

  8. :

  a) b) )

  9. : a) b) )

 • 33

  10. DNK : a) b) ) ,

  11.

  a) b) )

  12. Cnidaria :

  a) b) )

  13. : ) , ) , ) , 14. :

  a) b) )

  15. :

  a) 21. b) 21. ) 18.

  16. : a) RNK b) RNK ) RNK

  17. Turbellaria :

  a) b) )

  18. :

  a) b) )

  19. :

  a) b) - ) -

  20. :

  a) b) )

 • 34

  21. : a) b) )

  22. :

  a) b) )

  23. Polychaeta : ) ) )

  24. : ) 3., 5. 7. ) 1., 2. 8. ) 3., 4. 6. 25. : ) ) ) 26. Canabaceae : ) ) ) 27. :

  a) b) )

  28. :

  a) b) )

  29. :

  a) b) )

  30. : ) ) ) 31. : ) ) ) 32.

  : ) ) ) 33. , :

  a) b) )

  34. : ) ) DNK ) 35. :

  a) b) )

 • 35

  36. :

  a) b) )

  37. : a) b) )

  38. : ) ) ) 39. : ) ) )

  40. :

  a) b) )

  41. : ) DNK RNK ) RNK ) 42. :

  a) b) )

  43. ? ) ) ) 44.

  , , : ) ) ) 45. :

  a) b) )

  46. : ) ) ) 47. :

  a) b) )

  48. : ) ) ) 49. : ) ) )

 • 36

  50. - : a) - b) )

  51. : a) Protostomia b) Deuterostomia ) Hirudinea

  52. '' '' Homo erectus :

  a) 50 b) 1.5 ) 8

  53. :

  a) b) )

  54. :

  a) b) )

  55. : ) ) ) 56. :

  a) b) )

  57. : ) ) ) 58. Paramecium caudatum :

  a) b) )

  59. ?

  a) b) )

  60. : ) ) )

 • 37

  2002.

  1. : a. b. c. d.

  2. DNK :

  a. , b. ,

  , c. ,

  3. :

  a. b. c. d.

  4. DNK :

  a. b. 1 c. d.

  5. :

  a. b. c. d.

  6. , :

  a. b. c. d.

  7. :

  a. b. c. d.

  8. : a. , b. , c. , d.

  9. : a. b. c. d.

 • 38

  10. : a. b. c. d.

  11. Cephalochordata : a. b. c. d.

  12. : a. b. c. d.

  13. : a. b. c. d.

  14. : a.

  b. c.

  d.

  15. : a. - b. c. d.

  16. :

  a. b. c. d.

  17. : a. b. c. d. e. X f. X g. Y h.

 • 39

  18. :

  a. X b. X c. Y0 d.

  19. : a. , b. , , c. , , d. , ,

  20. : a. b. c. d.

  21. : a. b. c. d.

  22. : a. b. c. d.

  23. :

  a. - - - b. - - - c. - - - d. - -

  24. :

  a. b. c. d.

  25. : a. b. c. d.

  26. :

  a. b. c. d.

 • 40

  27. : a. b. c. d.

  28. : a. b. c. d.

  29. , : a. b. c. d.

  30. :

  a. b. c. d.

  31. :

  a. b. c. d.

  32.

  . : a. b. c. d.

  33. :

  a. b. c. d.

  34. : a. b. , c. , d. , ,

  35. :

  a. , CO2

  b. c. d.

 • 41

  36. : a. , b. , , , c. , , d. , ,

  37. :

  a. b. c. d.

  38. :

  a. b. c. d.

  39. RNK DNK: a. iRNK b. RNK c. rRNK d. RNK

  40. :

  a. b. c. d.

  41. :

  a. Myxomycotina b. Ascomycetes c. Basidiomycetes d. Eumycotina

  42. : a. b. c. d.

  43. : a. Bryophyta b. Lycopodiophyta c. Charophyta d. Rhyniophyta

  44. :

  a. b. c. d.

 • 42

  45. : a. b. c. d.

  46. :

  a. b. c. d.

  47. :

  a. b. c. d.

  48. Malvaceae :

  a. b. c. d.

  49. Lamiaceae :

  a. b. c. d.

  50. :

  a. b. c. d.

  51. :

  a. Nitrosomonas b. Nitrobacter c. Micrococus denitrificans d. Escherichia colli

  52. :

  a. b. c. d.

  53. :

  a. b. c. d.

  54. :

  a. Charophyta b. Rhodophyta c. Chlorophyta d. Bacillariophyta

 • 43

  55. : a. b. c. d.

  56. :

  a. b. c. d.

  57. :

  a. b. c. d.

  58. :

  a. b. c. d.

  59. :

  a. b. c. ,

  d.

  60. :

  a. b. c. d.

  2003.

  1. - : a) b) c) )

  2.

  00 1000 . 200 : ) ) ) )

 • 44

  3. :

  ) ) , ) , )

  4. :

  ) ) ) )

  5. e -

  : ) ) ) )

  6. :

  ) ) ) )

  7. : ) ) ) )

  8. :

  ) , ) , ) , , ) , ,

  9. :

  ) , ) , ) , ) ,

  10. :

  ) ) ) )

  11. :

  ) ) ) )

 • 45

  12. , : ) ) ) )

  13. :

  ) ) ) )

  14. : ) ) ) , ) ,

  15. : ) ) ) )

  16. :

  ) ) ) )

  17. : ) ) ) )

  18.

  ) ) ) )

  19. :

  ) ) ) )

  20. :

  ) ) ) )

  21. :

  ) ) ) )

 • 46

  22. : ) ) ) )

  23. : ) ) ) )

  24. ) ) ) )

  25. :

  ) ) ) )

  26. :

  a) b) c) d)

  27. :

  ) , ) ) )

  28. :

  ) ) ) ) -

  29. :

  a) b) c) d)

  30. :

  ) ) ) )

  31. : ) ) ) )

 • 47

  32. : ) ) ) )

  33. :

  ) ) ) )

  34.

  , :

  ) ) ) " " )

  35. :

  ) ) ) )

  36. :

  ) ) ) ) " "

  37. :

  ) )

  ) )

  38. , : ) ) ) )

  39.

  a) b) c) d) :

 • 48

  40. : ) ) ) , ) , ,

  41. :

  ) ) ) )

  42. :

  ) ) ) )

  43. :

  ) ) ) )

  44. , :

  ) ) ) )

  45. :

  ) ) ) )

  46.

  : ) ) ) )

  47. :

  ) ) ) )

  48. :

  ) ) ) )

 • 49

  49. - :

  ) ) ) )

  50. :

  ) ) ) )

  51. :

  ) )

  ) 52. : ) ) ) ) 53. 30% , : ) 0.3 ) 0.7 ) 0.15 ) 0.6 54. : ) ) ) ) 55. :

  a) b) c) d)

  56. : ) ) ) ) 57. : ) ) )

  )

 • 50

  58. 5, :

  ) 25 ) 210 ) 52 ) 102 59. :

  ) ) ) )

  60. :

  ) ) ) )

 • 51

 • 52

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice