of 168 /168
Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na Fakultetu elektrotehnike u periodu od 2000-2018. godine Tuzla, maj 2019

ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike …Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na Fakultetu elektrotehnike u periodu

 • Author
  others

 • View
  57

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike …Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike...

 • Univerzitet u Tuzli

  Fakultet elektrotehnike

  ZBIRKA

  zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na

  Fakultetu elektrotehnike u periodu od 2000-2018. godine

  Tuzla, maj 2019

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1.

  Proizvod realnih rješenja jednačine 3 1 2 3

  3 1 2

  x x

  x x

  + +=

  − + je:

  a). 5

  3 b).

  5

  3− c).

  3

  5− d).

  3

  5

  2. Zbir realnih rješenja sistema jednačina

  2 35

  x x y− =

  + i

  4 51

  x x y+ = −

  + je:

  a). 1 b). 0 c). -2 d). -1

  3.

  Za koje vrijednosti parametra p su proizvod i zbir rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )21 3 1 4 3 0p x p x p− − + − + = uvijek pozitivni?

  a). ( ), 3−∞ − b). ( )1,3 c). ( )3, 1− − d). ( )1,1−

  4. Zbir svih realnih rješenja jednačine 22 8 6 2x x+ = ⋅ je:

  a). 2 b). 3 c). 1 d). 4

  5.

  Skup realnih rješenja nejednačine ( )2log 3 4 1x − ≤ je:

  a). 4

  , 23

  b). 4

  0,3

  c). ( ]2, 4 d). 4

  ,03

  6.

  Modul kompleksnog broja 1 2

  2

  iZ

  i

  += je:

  a). 5

  2 b).

  3

  2 c).

  5

  2 d). 1

  7.

  Vrijednost izraza sin sin cos cos2 4 4 2

  π π π π+ je:

  a). 2

  2− b). 0 c). 2 d).

  2

  2

  8.

  Na izlet je krenulo 96 učesnika (učenica, učenika i nastavnika). Ako je učenica za šest više od

  učenika, a učenika sedam puta više od nastavnika, koliko je učenica krenulo na izlet?

  a). 42 b). 48 c). 55 d). 45

  9. Koliko iznosi realni parametar k ako pravac 1y kx= + prolazi kroz tačku ( )1, 3A − ? a). -4 b). -3 c). -2 d). -1

  10.

  Dva paralelna pravca 1p i 2p ( 1 2p p� ) presiječeni su

  pravcima 3p i 4p , kao na slici. Koliko iznosi CD ako je

  poznato : 2 : 5AE DE = i 3AB = ?

  a). 6

  5 b).

  5

  6 c).

  15

  2 d).

  10

  3

  NAPOMENA Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1.

  ( )( )

  2 2

  2 2

  1,2

  1 2

  3 1 2 3

  3 1 2

  . . :

  13 1 0 2 0 2.

  3

  3 1 2 3/ 3 1 2

  3 1 2

  3 6 2 6 2 9 3

  5 53 5 . .

  3 3

  5 5 5.

  3 3 3

  x x

  x x

  D P

  x x x x

  x xx x

  x x

  x x x x x x

  x x x D P

  x x

  + +=

  − +

  − ≠ ⇒ ≠ ∧ + ≠ ⇒ ≠ −

  + += ⋅ − +

  − +

  + + + = − + −

  = ⇒ = ⇒ = ± ∈

  ⋅ = ⋅ − = −

  a). 5

  3 b).

  5

  3− c).

  3

  5− d).

  3

  5

  2.

  2 35

  4 51

  . . :

  0 0 0

  1 1:

  2 3 5 / 5

  4 5 1 / 3

  x x y

  x x y

  D P

  x x y x x y

  Smjena u vx x y

  u v

  u v

  − =+

  + = −+

  ≠ ∧ + ≠ ⇒ ≠ ∧ ≠ −

  = ∧ =+

  − = ⋅

  + = − ⋅

  10 15 25

  12 15 3

  22 22 1 1 . .

  4 5 1 1 1

  2 . .

  1.

  u v

  u v

  u u x D P

  v v x y

  y D P

  x y

  − =

  + = −

  = ⇒ = ⇒ = ∈

  + = − ⇒ = − ⇒ + = − ⇒

  = − ∈

  + = −

  a). 1 b). 0 c). -2 d). -1

  3.

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( )

  ( )( )

  2

  2

  1 2 1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  1 3 1 4 3 0

  0 :

  3 1 4 3

  1 1

  0 0

  3 1 10 / :3 0 , 1 1,

  1 1

  4 3 30 / : 4 0

  1 1

  p x p x p

  Viett ova pravila za kvadratnu jednačinu ax bx c

  p pb cx x x x x x x x

  a a p p

  Uslov zadatka x x x x

  p pp

  p p

  p p

  p p

  − − + − + =

  − + + =

  − + − ++ = − ∧ ⋅ = ⇒ + = − ∧ ⋅ =

  − −

  + > ∧ ⋅ >

  + +> ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  − −

  − + +> − ⇒ < ⇒

  − −( )

  ( )

  2

  1 2

  3,1

  , :

  3, 1 .

  p

  Kako je potrebno zadovoljiti obauslova onda slijedi

  p p p p

  ∈ −

  = ∩ ⇒ ∈ − −

  a). ( ), 3−∞ − b). ( )1,3 c). ( )3, 1− − d). ( )1,1−

 • 4.

  ( )

  2

  2

  2

  1

  1 1

  2

  2 2

  1 2

  2 8 6 2

  2 6 2 8 0

  : 2

  6 8 0

  2 2 2 2 2 1

  4 2 4 2 2 2

  1 2 3.

  x x

  x x

  x

  x x

  x x

  Smjena t

  t t

  t x

  t x

  x x

  + = ⋅

  − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  + = + =

  a). 2 b). 3 c). 1 d). 4

  5.

  ( )

  ( )

  2

  2 2

  log 3 4 1

  . . :

  43 4 0

  3

  log 3 4 log 2

  3 4 2

  42 . . , 2 .

  3

  x

  D P

  x x

  x

  x

  x D P x

  − ≤

  − > ⇒ >

  − ≤

  − ≤

  ≤ ∩ ⇒ ∈

  a). 4

  , 23

  b). 4

  0,3

  c). ( ]2, 4 d). 4

  ,03

  6. 2 2

  2 2

  1 2

  2

  :

  1 21 2 1 2 1 4 5.

  2 2 240 2

  iZ

  i

  Modul kompleksnog broja

  iiZ

  i i

  +=

  ++ + += = = = =

  +

  a). 5

  2 b).

  3

  2 c).

  5

  2 d). 1

  7.

  sin sin cos cos ?2 4 4 2

  sin 12

  2sin

  4 2

  2cos

  4 2

  cos 02

  2 2 2sin sin cos cos 1 0 .

  2 4 4 2 2 2 2

  π π π π

  π

  π

  π

  π

  π π π π

  + =

  =

  =

  =

  =

  + = ⋅ + ⋅ =

  a). 2

  2− b). 0 c). 2 d).

  2

  2

 • 8.

  ,

  ,

  .

  96

  6

  77

  6 967

  1590 42 48.

  7

  x broj učenica

  y broj učenika

  z broj nastavnika

  x y z

  x y

  yy z z

  yy y

  yy x

  + + =

  = +

  = ⇒ =

  + + + =

  = ⇒ = ⇒ =

  a). 42 b). 48 c). 55 d). 45

  9.

  ( )1, 1, 3

  3 1

  4.

  y kx A

  k

  k

  = + −

  − = +

  = −

  a). -4 b). -3 c). -2 d). -1

  10.

  1 2 1 2

  1 2

  : 2 :5 3

  :

  .

  : .

  : , :

  : :

  2 :5 3:

  2 15

  15.

  2

  AE DE AB

  Jednakost uglova na transverzalama

  Jednakost unakrsnihuglova

  Iz jednakostiuglova dobija se sličnost

  trouglova ABE CDE pa vrijedi

  AE DE AB CD

  CD

  CD

  CD

  α α β β

  γ γ

  = ∧ =

  = ∧ =

  =

  ∆ ∆

  =

  =

  =

  =

  2α2β

  1β1γ

  a). 6

  5 b).

  5

  6 c).

  15

  2 d).

  10

  3

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1.

  Proizvod realnih rješenja jednačine 2 1 3

  3 4

  x x

  x x

  + +=

  + je:

  a). 4− b). 4 c). 1

  4− d).

  1

  4

  2. Zbir realnih rješenja sistema jednačina

  2 13

  x x y− =

  − i

  3 21

  x x y+ =

  − je:

  a). -1 b). 3 c). 1 d). 2

  3.

  Za koje vrijednosti parametra p su proizvod i zbir rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )22 5 2 3 3 0p x p x p− − + − + = uvijek pozitivni?

  a). ( ), 3−∞ − b). ( )2,3 c). ( )2,2− d). ( )3, 2− −

  4. Zbir svih realnih rješenja jednačine 23 81 30 3x x+ = ⋅ je:

  a). 4 b). 2 c). 3 d). 5

  5.

  Skup realnih rješenja nejednačine ( )3log 5 3 1x − ≤ je:

  a). 3

  0,5

  b). 3 6

  ,5 5

  c). 6

  ,25

  d). 3

  ,05

  6.

  Modul kompleksnog broja 2

  2

  iZ

  i

  += je:

  a). 3

  2 b). 1 c).

  5

  2 d).

  5

  2

  7.

  Vrijednost izraza sin sin cos cos2 3 3 2

  π π π π+ je:

  a). 3 1

  2 2− b).

  3

  2 c).

  3 1

  2 2+ d).

  1

  2

  8.

  Na izlet je krenulo 106 učesnika (učenica, učenika i nastavnika). Ako je učenica za sedam više

  od učenika, a učenika pet puta više od nastavnika, koliko je učenica krenulo na izlet?

  a). 52 b). 45 c). 54 d). 42

  9. Koliko iznosi realni parametar k ako pravac 2y kx= + prolazi kroz tačku ( )3, 1A − ? a). -2 b). -4 c). -1 d). -3

  10.

  Dva paralelna pravca 1p i 2p ( 1 2p p� ) presiječeni su

  pravcima 3p i 4p , kao na slici. Koliko iznosi AB ako je

  poznato : 4 : 3AE DE = i 2CD = ?

  a). 3

  8 b).

  3

  2 c).

  2

  3 d).

  8

  3

  NAPOMENA Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. ( )

  ( )

  2 2

  2

  1,2

  1 2

  2 1 3

  3 4

  . . :

  3 0 0 4 0 4.

  2 1 3/ 3 4

  3 4

  3 9 2 8 4

  4 2 . .

  2 2 4.

  x x

  x x

  D P

  x x x x

  x xx x

  x x

  x x x x x

  x x D P

  x x

  + +=

  +

  ≠ ⇒ ≠ ∧ + ≠ ⇒ ≠ −

  + += ⋅ +

  +

  + = + + +

  = ⇒ = ± ∈

  ⋅ = ⋅ − = −

  a). 4− b). 4 c). 1

  4− d).

  1

  4

  2.

  2 13

  3 21

  . . :

  0 0 0

  1 1:

  2 3 / 2

  3 2 1

  x x y

  x x y

  D P

  x x y x x y

  Smjena u vx x y

  u v

  u v

  − =−

  + =−

  ≠ ∧ − ≠ ⇒ ≠ ∧ ≠

  = ∧ =−

  − = ⋅

  + =

  4 2 6

  3 2 1

  7 7 1 1 . .

  3 2 1 1 1

  2 . .

  3.

  u v

  u v

  u u x D P

  v v x y

  y D P

  x y

  − =

  + =

  = ⇒ = ⇒ = ∈

  + = ⇒ = − ⇒ − = − ⇒

  = ∈

  + =

  a). -1 b). 3 c). 1 d). 2

  3.

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( )

  ( )( )

  2

  2

  1 2 1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  2 5 2 3 3 0

  0 :

  5 2 3 3

  2 2

  0 0

  5 2 20 / :5 0 , 2 2,

  2 2

  3 3 30 / : 4 0

  2 2

  p x p x p

  Viett ova pravila za kvadratnu jednačinu ax bx c

  p pb cx x x x x x x x

  a a p p

  Uslov zadatka x x x x

  p pp

  p p

  p p

  p p

  − − + − + =

  − + + =

  − + − ++ = − ∧ ⋅ = ⇒ + = − ∧ ⋅ =

  − −

  + > ∧ ⋅ >

  + +> ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  − −

  − + +> − ⇒ < ⇒

  − −( )

  ( )

  2

  1 2

  3, 2

  , :

  3, 2 .

  p

  Kako je potrebno zadovoljiti obauslova onda slijedi

  p p p p

  ∈ −

  = ∩ ⇒ ∈ − −

  a). ( ), 3−∞ − b). ( )2,3 c). ( )2,2− d). ( )3, 2− −

 • 4.

  ( )

  2

  2

  2

  1

  1 1

  3

  2 2

  1 2

  3 81 30 3

  3 30 3 81 0

  : 3

  30 81 0

  3 3 3 3 3 1

  27 3 27 3 3 3

  1 3 4.

  x x

  x x

  x

  x x

  x x

  Smjena t

  t t

  t x

  t x

  x x

  + = ⋅

  − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  + = + =

  a). 4 b). 2 c). 3 d). 5

  5.

  ( )

  ( )

  3

  3 3

  log 5 3 1

  . . :

  35 3 0

  5

  log 5 3 log 3

  5 3 3

  6 3 6. . , .

  5 5 5

  x

  D P

  x x

  x

  x

  x D P x

  − ≤

  − > ⇒ >

  − ≤

  − ≤

  ≤ ∩ ⇒ ∈

  a). 3

  0,5

  b). 3 6

  ,5 5

  c). 6

  , 25

  d). 3

  ,05

  6. 2 2

  2 2

  2

  2

  :

  22 2 1 4 1 5.

  2 2 240 2

  iZ

  i

  Modul kompleksnog broja

  iiZ

  i i

  +=

  ++ + += = = = =

  +

  a). 3

  2 b). 1 c).

  5

  2 d).

  5

  2

  7.

  sin sin cos cos ?2 3 3 2

  sin 12

  3sin

  3 2

  1cos

  3 2

  cos 02

  3 1 3sin sin cos cos 1 0 .

  2 3 3 2 2 2 2

  π π π π

  π

  π

  π

  π

  π π π π

  + =

  =

  =

  =

  =

  + = ⋅ + ⋅ =

  a). 3 1

  2 2− b).

  3

  2 c).

  3 1

  2 2+ d).

  1

  2

 • 8.

  ,

  ,

  .

  106

  7

  55

  7 1065

  1199 45 52.

  5

  x broj učenica

  y broj učenika

  z broj nastavnika

  x y z

  x y

  yy z z

  yy y

  yy x

  + + =

  = +

  = ⇒ =

  + + + =

  = ⇒ = ⇒ =

  a). 52 b). 45 c). 54 d). 42

  9.

  ( )2, 3, 1

  1 3 2

  3 3

  1.

  y kx A

  k

  k

  k

  = + −

  − = +

  = −

  = −

  a). -2 b). -4 c). -1 d). -3

  10.

  1 2 1 2

  1 2

  : 4 :3 2

  :

  .

  : .

  : , :

  : :

  4 :3 : 2

  3 8

  8.

  3

  AE DE CD

  Jednakost uglova na transverzalama

  Jednakost unakrsnihuglova

  Iz jednakostiuglova dobija se sličnost

  trouglova ABE CDE pa vrijedi

  AE DE AB CD

  AB

  AB

  AB

  α α β β

  γ γ

  = ∧ =

  = ∧ =

  =

  ∆ ∆

  =

  =

  =

  =

  2α2β

  1β1γ

  a). 3

  8 b).

  3

  2 c).

  2

  3 d).

  8

  3

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1.

  Proizvod realnih rješenja jednačine 3 1 3 1

  2 3 2

  x x

  x x

  − +=

  − − je:

  a). 3

  5 b).

  3

  5− c).

  5

  3 d).

  5

  3−

  2. Zbir realnih rješenja sistema jednačina

  3 23

  x y y− =

  − i

  6 31

  x y y+ = −

  − je:

  a). -1 b). 0 c). 1 d). 2

  3.

  Za koje vrijednosti parametra p su proizvod i zbir rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )21 2 2 3 4 0p x p x p− − + − + = uvijek pozitivni?

  a). ( )4, 2− − b). ( )2,1− c). ( ), 4−∞ − d). ( )1,4

  4. Zbir svih realnih rješenja jednačine 22 16 10 2x x+ = ⋅ je: a). 1 b). 4 c). 2 d). 3

  5.

  Skup realnih rješenja nejednačine ( )3log 5 2 1x − ≤ je:

  a). 2

  0,5

  b). ( ]1,0− c). 2

  ,15

  d). 5

  1,2

  6.

  Modul kompleksnog broja 1 2

  3

  iZ

  i

  += je:

  a). 1 b). 5

  3 c).

  5

  3 d). 2

  7.

  Vrijednost izraza sin sin cos cos2 4 4 2

  π π π π− je:

  a). 2

  2 b). 0 c). 2 d).

  2

  2−

  8.

  Na izlet je krenulo 107 učesnika (učenica, učenika i nastavnika). Ako je učenika za pet više od

  učenica, a učenica osam puta više od nastavnika, koliko je učenika krenulo na izlet?

  a). 43 b). 46 c). 48 d). 53

  9. Koliko iznosi realni parametar k ako pravac 1y kx= − prolazi kroz tačku ( )1,3A − ? a). -3 b). -4 c). -1 d). -2

  10.

  Dva paralelna pravca 1p i 2p ( 1 2p p� ) presiječeni su

  pravcima 3p i 4p , kao na slici. Koliko iznosi CD ako je

  poznato : 3: 5AE DE = i 2AB = ?

  a). 5

  6 b).

  6

  5 c).

  10

  3 d).

  15

  2

  NAPOMENA Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1.

  ( )( )

  2 2

  2 2

  1,2

  1 2

  3 1 3 1

  2 3 2

  . . :

  32 3 0 2 0 2.

  2

  3 1 3 1/ 2 3 2

  2 3 2

  3 6 2 6 9 2 3

  5 53 5 . .

  3 3

  5 5 5.

  3 3 3

  x x

  x x

  D P

  x x x x

  x xx x

  x x

  x x x x x x

  x x x D P

  x x

  − +=

  − −

  − ≠ ⇒ ≠ ∧ − ≠ ⇒ ≠

  − += ⋅ − −

  − −

  − − + = − + −

  = ⇒ = ⇒ = ± ∈

  ⋅ = ⋅ − = −

  a). 3

  5 b).

  3

  5− c).

  5

  3 d).

  5

  3−

  2.

  3 23

  6 31

  . . :

  0 0 0

  1 1:

  3 2 3 / 3

  6 3 1 / 2

  x y y

  x y y

  D P

  x y y x y y

  Smjena u vx y y

  u v

  u v

  − =−

  + = −−

  − ≠ ∧ ≠ ⇒ ≠ ∧ ≠

  = ∧ =−

  − = ⋅

  + = − ⋅

  9 6 9

  12 6 2

  121 7 3 . .

  3

  1 2 3 1 1

  1 3 2 . .

  1.

  u v

  u v

  u u x y D P

  v v y

  x x D P

  x y

  − =

  + = −

  = ⇒ = ⇒ − = ∈

  − = ⇒ = − ⇒ = − ⇒

  + = ⇒ = ∈

  + =

  a). -1 b). 0 c). 1 d). 2

  3.

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( )

  ( )( )

  2

  2

  1 2 1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  1 2 2 3 4 0

  0 :

  2 2 3 4

  1 1

  0 0

  2 2 20 / : 2 0 , 2 1,

  1 1

  3 4 40 / : 3 0

  1 1

  p x p x p

  Viett ova pravila za kvadratnu jednačinu ax bx c

  p pb cx x x x x x x x

  a a p p

  Uslov zadatka x x x x

  p pp

  p p

  p p

  p p

  − − + − + =

  − + + =

  − + − ++ = − ∧ ⋅ = ⇒ + = − ∧ ⋅ =

  − −

  + > ∧ ⋅ >

  + +> ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  − −

  − + +> − ⇒ < ⇒

  − −( )

  ( )

  2

  1 2

  4,1

  , :

  4, 2 .

  p

  Kako je potrebno zadovoljiti obauslova onda slijedi

  p p p p

  ∈ −

  = ∩ ⇒ ∈ − −

  a). ( )4, 2− − b). ( )2,1− c). ( ), 4−∞ − d). ( )1, 4

 • 4.

  ( )

  2

  2

  2

  1

  1 1

  3

  2 2

  1 2

  2 16 10 2

  2 10 2 16 0

  : 2

  10 16 0

  2 2 2 2 2 1

  8 2 8 2 2 3

  1 3 4.

  x x

  x x

  x

  x x

  x x

  Smjena t

  t t

  t x

  t x

  x x

  + = ⋅

  − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  + = + =

  a). 1 b). 4 c). 2 d). 3

  5.

  ( )

  ( )

  3

  2 3

  log 5 2 1

  . . :

  25 2 0

  5

  log 5 2 log 3

  5 2 3

  21 . . ,1 .

  5

  x

  D P

  x x

  x

  x

  x D P x

  − ≤

  − > ⇒ >

  − ≤

  − ≤

  ≤ ∩ ⇒ ∈

  a). 2

  0,5

  b). ( ]1,0− c). 2

  ,15

  d). 5

  1,2

  6. 2 2

  2 2

  1 2

  3

  :

  1 21 2 1 2 1 4 5.

  3 3 390 3

  iZ

  i

  Modul kompleksnog broja

  iiZ

  i i

  +=

  ++ + += = = = =

  +

  a). 1 b). 5

  3 c).

  5

  3 d). 2

  7.

  sin sin cos cos ?2 4 4 2

  sin 12

  2sin

  4 2

  2cos

  4 2

  cos 02

  2 2 2sin sin cos cos 1 0 .

  2 4 4 2 2 2 2

  π π π π

  π

  π

  π

  π

  π π π π

  − =

  =

  =

  =

  =

  − = ⋅ − ⋅ =

  a). 2

  2 b). 0 c). 2 d).

  2

  2−

 • 8.

  ,

  ,

  .

  107

  5

  88

  5 1078

  17102 48 53.

  8

  x broj učenica

  y broj učenika

  z broj nastavnika

  x y z

  y x

  xx z z

  xx x

  xx y

  + + =

  = +

  = ⇒ =

  + + + =

  = ⇒ = ⇒ =

  a). 43 b). 46 c). 48 d). 53

  9.

  ( )1, 1,3

  3 1

  4

  4.

  y kx A

  k

  k

  k

  = − −

  = − −

  − =

  = −

  a). -3 b). -4 c). -1 d). -2

  10.

  1 2 1 2

  1 2

  : 3 :5 2

  :

  .

  : .

  : , :

  : :

  3 :5 2 :

  3 10

  10.

  3

  AE DE AB

  Jednakost uglova na transverzalama

  Jednakost unakrsnihuglova

  Iz jednakostiuglova dobija se sličnost

  trouglova ABE CDE pa vrijedi

  AE DE AB CD

  CD

  CD

  CD

  α α β β

  γ γ

  = ∧ =

  = ∧ =

  =

  ∆ ∆

  =

  =

  =

  =

  2α2β

  1β1γ

  a). 5

  6 b).

  6

  5 c).

  10

  3 d).

  15

  2

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1.

  Proizvod realnih rješenja jednačine 2 1 3

  3 4

  x x

  x x

  − −=

  − je:

  a). 1

  4 b). 4 c). 4− d).

  1

  4−

  2. Zbir realnih rješenja sistema jednačina

  3 54

  x y y− = −

  + i

  6 11

  x y y− =

  + je:

  a). 1 b). 4 c). -1 d). 3

  3.

  Za koje vrijednosti parametra p su proizvod i zbir rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )23 2 1 5 2 0p x p x p− − + − + = uvijek pozitivni?

  a). ( )3, 2− − b). ( )2, 1− − c). ( )1,1− d). ( )1,+ ∞

  4. Zbir svih realnih rješenja jednačine 23 27 12 3x x+ = ⋅ je: a). 3 b). 2 c). 4 d). 1

  5.

  Skup realnih rješenja nejednačine ( )2log 2 3 1x − ≤ je:

  a). ( ]0,1 b). 3

  1,2

  c). 5

  ,32

  d). 3 5

  ,2 2

  6.

  Modul kompleksnog broja 2

  3

  iZ

  i

  += je:

  a). 5

  3 b).

  5

  2 c).

  3

  2 d). 1

  7.

  Vrijednost izraza sin sin cos cos2 3 3 2

  π π π π− je:

  a). 3 1

  2 2− b).

  3

  2 c). 0 d).

  1

  2−

  8.

  Na izlet je krenulo 99 učesnika (učenica, učenika i nastavnika). Ako je učenika za četiri više

  od učenica, a učenica devet puta više od nastavnika, koliko je učenika krenulo na izlet?

  a). 41 b). 45 c). 49 d). 53

  9. Koliko iznosi realni parametar k ako pravac 2y kx= − prolazi kroz tačku ( )3,1A − ? a). -4 b). -3 c). -2 d). -1

  10.

  Dva paralelna pravca 1p i 2p ( 1 2p p� ) presiječeni su

  pravcima 3p i 4p , kao na slici. Koliko iznosi AB ako je

  poznato : 3: 2AE DE = i 3CD = ?

  a). 9

  2 b). 2 c).

  2

  9 d). 3

  NAPOMENA Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2018. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1. ( )

  ( )

  2 2

  2

  1,2

  1 2

  2 1 3

  3 4

  . . :

  3 0 0 4 0 4.

  2 1 3/ 3 4

  3 4

  2 8 4 3 9

  4 2 . .

  2 2 4.

  x x

  x x

  D P

  x x x x

  x xx x

  x x

  x x x x x

  x x D P

  x x

  − −=

  ≠ ⇒ ≠ ∧ − ≠ ⇒ ≠

  − −= ⋅ −

  − − + = −

  = ⇒ = ± ∈

  ⋅ = ⋅ − = −

  a). 1

  4 b). 4 c). 4− d).

  1

  4−

  2.

  ( )

  3 54

  6 11

  . . :

  0 0 0

  1 1:

  3 5 4

  6 1 / 5

  x y y

  x y y

  D P

  x y y x y y

  Smjena u vx y y

  u v

  u v

  − = −+

  − =+

  + ≠ ∧ ≠ ⇒ ≠ − ∧ ≠

  = ∧ =+

  − = −

  − = ⋅ −

  3 5 4

  30 5 5

  127 9 3 . .

  3

  1 5 4 1 1 . .

  1 3 2 . .

  3.

  u v

  u v

  u u x y D P

  v v y D P

  x x D P

  x y

  − = −

  − + = −

  − = − ⇒ = ⇒ + = ∈

  − = − ⇒ = ⇒ = ∈

  + = ⇒ = ∈

  + =

  a). 1 b). 4 c). -1 d). 3

  3.

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( )

  ( )( )

  2

  2

  1 2 1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  3 2 1 5 2 0

  0 :

  2 1 5 2

  3 3

  0 0

  2 1 10 / : 2 0 , 1 3,

  3 3

  5 2 20 / : 5 0

  3 3

  p x p x p

  Viett ova pravila za kvadratnu jednačinu ax bx c

  p pb cx x x x x x x x

  a a p p

  Uslov zadatka x x x x

  p pp

  p p

  p p

  p p

  − − + − + =

  − + + =

  − + − ++ = − ∧ ⋅ = ⇒ + = − ∧ ⋅ =

  − −

  + > ∧ ⋅ >

  + +> ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  − −

  − + +> − ⇒ < ⇒

  − −( )

  ( )

  2

  1 2

  2,3

  , :

  2, 1 .

  p

  Kako je potrebno zadovoljiti obauslova onda slijedi

  p p p p

  ∈ −

  = ∩ ⇒ ∈ − −

  a). ( )3, 2− − b). ( )2, 1− − c). ( )1,1− d). ( )1,+ ∞

 • 4.

  ( )

  2

  2

  2

  1

  1 1

  2

  2 2

  1 2

  3 27 12 3

  3 12 3 27 0

  : 3

  12 27 0

  3 3 3 3 3 1

  9 3 9 3 3 2

  1 2 3.

  x x

  x x

  x

  x x

  x x

  Smjena t

  t t

  t x

  t x

  x x

  + = ⋅

  − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

  + = + =

  a). 3 b). 2 c). 4 d). 1

  5.

  ( )

  ( )

  2

  2 2

  log 2 3 1

  . . :

  32 3 0

  2

  log 2 3 log 2

  2 3 2

  5 3 5. . , .

  2 2 2

  x

  D P

  x x

  x

  x

  x D P x

  − ≤

  − > ⇒ >

  − ≤

  − ≤

  ≤ ∩ ⇒ ∈

  a). ( ]0,1 b). 3

  1,2

  c). 5

  ,32

  d). 3 5

  ,2 2

  6. 2 2

  2 2

  2

  3

  :

  22 2 1 4 1 5.

  3 3 390 3

  iZ

  i

  Modul kompleksnog broja

  iiZ

  i i

  +=

  ++ + += = = = =

  +

  a). 5

  3 b).

  5

  2 c).

  3

  2 d). 1

  7.

  sin sin cos cos ?2 3 3 2

  sin 12

  3sin

  3 2

  1cos

  3 2

  cos 02

  3 1 3sin sin cos cos 1 0 .

  2 3 3 2 2 2 2

  π π π π

  π

  π

  π

  π

  π π π π

  − =

  =

  =

  =

  =

  − = ⋅ − ⋅ =

  a). 3 1

  2 2− b).

  3

  2 c). 0 d).

  1

  2−

 • 8.

  ,

  ,

  .

  99

  4

  97

  4 999

  1995 45 49.

  9

  x broj učenica

  y broj učenika

  z broj nastavnika

  x y z

  y x

  xx z z

  xx x

  xx y

  + + =

  = +

  = ⇒ =

  + + + =

  = ⇒ = ⇒ =

  a). 41 b). 45 c). 49 d). 53

  9.

  ( )2, 3,1

  1 3 2

  3 3

  1.

  y kx A

  k

  k

  k

  = − −

  = − −

  − =

  = −

  a). -4 b). -3 c). -2 d). -1

  10.

  1 2 1 2

  1 2

  : 3 : 2 3

  :

  .

  : .

  : , :

  : :

  3 : 2 :3

  2 9

  9.

  2

  AE DE CD

  Jednakost uglova na transverzalama

  Jednakost unakrsnihuglova

  Iz jednakostiuglova dobija se sličnost

  trouglova ABE CDE pa vrijedi

  AE DE AB CD

  AB

  AB

  AB

  α α β β

  γ γ

  = ∧ =

  = ∧ =

  =

  ∆ ∆

  =

  =

  =

  =

  2α2β

  1β1γ

  a). 9

  2 b). 2 c).

  2

  9 d). 3

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  11

  2 1x x≥

  + + je:

  a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  3 1 13

  4 4 2 8 4 2x y x y− =

  + + − + i

  1 56

  8 2 8 4 2x y x y− =

  + + − + je:

  a) 1

  2− b) 2− c)

  3

  2− d) 2

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 27 2 3 1 2 0x k x k k− − + − = realna i jednaka je:

  a) 1

  8− b)

  1

  2 c) 4− d)

  1

  8

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 2 25 2x y⋅ = i 4

  45

  x

  y= je:

  a) 1 b) 2

  log5

  c) 5

  log2

  d) 1 2 log 2+

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 25 1 2 0x x+ − + = je:

  a) 6 b) 4 c) 2 d) 0

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 3 9 81

  81 27 9

  1 1 12 log 27 3log 9 log log log 2 log 27

  3 9 27− + + − + je:

  a) 2 b) 1

  2− c)

  1

  2 d)

  3

  2

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 91?

  a) 91 b) 36 c) 18 d) 9

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 2Z i= − , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi 1

  7Re

  5

  Z

  Z

  =

  i { }1Im 1Z Z⋅ = ?

  a) 2 b) 5 c) 1 d) 10

  9. Broj svih realnih rješenja jednačine

  3sin 2 cos 2 1

  3x x− = na segmentu [ ]0,2π je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3: 2AB BD = i 5BC = , koliko iznosi BE ?

  a) 1

  3 b)

  10

  3 c)

  4

  3 d)

  5

  3

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  11; : 2 1 0

  2 1

  1 0 1.

  1 1 2 11 0; 0;

  2 1 2 1

  2 20; 0 / 1

  2 1 2 1

  220; 0

  2 1 1

  2, 1 1,0 .

  : 2,0

  2.

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnih rješenja

  ≥ + + ≠ ⇒+ +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − −− ≥ ≥

  + + + +

  − − +≥ − ≥ −

  + + + +

  ++≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ −

  a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  a) 1

  2− b) 2− c)

  3

  2− d) 2

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  7 2 3 1 2 0

  0 ln :

  4 0

  4 3 1 4 7 2 0 / : 4

  3 1 7 2 0

  9 6 1 7 14 0

  2 8 1 0

  : 0, 4.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  − − + − =

  + + =

  = − =

  − − ⋅ − =

  − − − =

  − + − + =

  + + =

  + + = + = − = −

  a) 1

  8− b)

  1

  2 c) 4− d)

  1

  8

  4.

  ( )22

  2

  2

  2

  2 25 2 / log

  44 / log

  5

  log 2 5 log 2

  2log log 2

  5

  log 2 log 5 log 2

  log 2 log 5 2log 2

  log 2 2 log 5 log 2

  2 log 2 log 5 2 log 2 / 2

  log 2 2 log 5 log 2

  4 log 2 2 log5 4log 2

  5 log 2 5log 2 1

  log 2 2 log 5 log 2 2 log 5 0

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + =

  − =

  + =

  − = ⋅

  + =

  − =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = 0

  1 0 1

  y

  x y

  ⇒ =

  + = + =

  a) 1 b) 2

  log5

  c) 5

  log2

  d) 1 2 log 2+

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  5 1 2 0

  :

  0,

  1 0,

  2 0

  : 5 1 2 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 6 b) 4 c) 2 d) 0

 • 6.

  1 1 1 3 9 81

  81 27 9

  3 2 1 2 3 3

  4 3 2 2 4

  1 1 12 log 27 3log 9 log log log 2log 27

  3 9 27

  1 1 1log log log

  log 27 log 9 log 273 9 272 3 21 1 1 log 3 log 9 log81

  log log log81 27 9

  log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log 32 3 2

  log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log3

  − − −

  − − −

  − + + − + =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  3log 3 2 log 3 log 3 2log 3 3log 3 3log 3 3 1 3 32 3 2 2 2 2

  4log3 3log 3 2log 3 log 3 2 log 3 4log 3 2 2 2 2

  − − −⋅ − ⋅ + + − + ⋅ = − + + − + + =− − −

  a) 2 b) 1

  2− c)

  1

  2 d)

  3

  2

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 91 je 18 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 91 djeljiv sa 5 je 90, tj. 90:5=18) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 91 završava

  sa 18 nula.

  a) 91 b) 36 c) 18 d) 9

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }1

  1

  2 2

  1 2 2 2 2 7Re Re Re Re 2 7

  1 2 1 2 1 2 5 5 5

  Im Im 1 2 Im 2 2 1 2 1

  2 7 / 2

  2 1

  2 4 14

  2 1

  5 15 3

  2 3 1 1

  1 3 1 3

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  y y

  x x

  Z i

  + + − − + + + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  + + −

  ⋅ = + ⋅ − = − + + = ⇒ − + =

  + = ⋅

  − + =

  + =

  − + =

  = ⇒ =

  − + = ⇒ =

  = + = + 10=

  a) 2 b) 5 c) 1 d) 10

 • 9.

  [ ] [ ]1 2

  3sin 2 cos 2 1

  3

  sin 2 cos 2 16

  sin6sin 2 cos 2 1 / cos

  6cos

  6

  sin 2 cos sin cos 2 cos6 6 6

  3sin 2

  6 2

  1 :2 2 2 26 3 2 4

  50,2 0,2 ,

  4 4

  2 52 :2 2 2 2

  6 3 6

  o

  o

  x x

  x tg x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k

  x x k Z

  x k x k x

  π

  ππ

  π

  π π π

  π

  π π π ππ π π

  π ππ π

  π π ππ π

  − =

  − ⋅ =

  − ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ =

  [ ] [ ]3 4

  5

  12

  5 170,2 0,2 ,

  12 12

  ln :2.

  k

  x x k Z

  Broj rea ih rješenja

  ππ

  π ππ π

  + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3: 2

  2 102 3

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  AB BD BC BE

  BCBC BE BE

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  10

  3 c)

  4

  3 d)

  5

  3

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Broj cjelobrojnih rješenja realnih nejednačine

  2

  41

  8 16x x≥

  − + je:

  a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  6 1 7

  2 3 2 6 4 6 4x y x y+ =

  − − + − i

  3 11

  4 6 4 3 2 3x y x y− =

  − − + − je:

  a) 1

  6− b)

  1

  3− c)

  1

  2− d) 1−

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 23 2 2 1 4 0x k x k k− + + + = realna i jednaka je:

  a) 8 b) 1

  8− c)

  1

  8 d) 1−

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 1

  4 2525

  x y⋅ = i 2

  55

  x

  y= je:

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1− d) 1 log 5+

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 25 4 2 0x x+ − + = je:

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 3 9 81

  9 3 81

  1 1 1 14 log 27 log 81 log log 2 log log 3

  2 3 27 81− + + − − je:

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 81?

  a) 16 b) 32 c) 8 d) 81

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 3Z i= − , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi 1

  1Re

  2

  Z

  Z

  =

  i { }1Im 5Z Z⋅ = − ?

  a) 2 b) 1 c) 10 d) 5

  9. Broj realnih rješenja jednačine

  3sin cos 1

  3x x− = na segmentu [ ]0,2π je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3 :1BC BE = i 2AB = , koliko iznosi BD ?

  a) 1

  3 b)

  2

  3 c) 1 d)

  3

  2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1.

  ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  41; : 8 16 0

  8 16

  4 0 4.

  4 4 8 161 0; 0;

  8 16 8 16

  8 12 8 120; 0 / 1

  8 16 8 16

  2 68 120; 0

  8 16 4

  2,4 4,6 .

  : 2,3,5,6

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnihr

  ≥ − + ≠ ⇒− +

  − ≠ ⇒ ≠

  − + −− ≥ ≥

  − + − +

  − + − − +≥ − ≥ −

  − + − +

  − −− +≤ ≤

  − + −

  ∈ ∪

  4.ješenja

  a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

  2.

  a) 1

  6− b)

  1

  3− c)

  1

  2− d) 1−

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  3 2 2 1 4 0

  0 ln :

  4 0

  4 2 1 4 3 4 0 / : 4

  2 1 3 4 0

  4 4 1 3 12 0

  8 1 0

  : 0, 8.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  − + + + =

  + + =

  = − =

  + − ⋅ + =

  + − + =

  + + − − =

  − + =

  + + = + = − =

  a) 8 b) 1

  8− c)

  1

  8 d) 1−

  4.

  ( )2 2 2

  2 2

  14 25 / log

  25

  25 / log

  5

  log 2 5 log 5

  2log log 5

  5

  log 2 log5 2log 5

  log 2 log 5 log 5

  2 log 2 2 log 5 2 log 5

  log 2 log 5 log 5 / 2

  2 log 2 2 log 5 2 log 5

  2 log 2 2 log 5 2 log 5

  4 log 2 0 0

  2 0 log 2 2 log 5 2 log

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + = −

  − =

  + = −

  − = ⋅

  + = −

  − =

  = ⇒ =

  ⋅ ⋅ + = −

  ( )

  5 2 log5 2log 5 1

  0 1 1

  y y

  x y

  ⇒ = − ⇒ = −

  + = + − = −

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1− d) 1 log 5+

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  5 4 2 0

  :

  0,

  4 0,

  2 0

  : 5 4 2 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

 • 6.

  1 1 1 3 9 81

  9 3 81

  3 4 1 3 4

  2 1 4 2

  1 1 1 14log 27 log 81 log log 2 log log 3

  2 3 27 81

  1 1 1log log log

  log 27 1 log81 log 33 27 814 21 1 12 log 3 log 9 log81

  log log log9 3 81

  log3 1 log3 log 3 log 3 log 3 log 34 2

  log 3 2 log 3 log 3 log 3 log 3 log 3

  − − −

  − − −

  − + + − − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ −4

  3log3 1 4log 3 log 3 3log3 4 log3 log 3 1 14 2 6 2 3 4 3

  2log 3 2 log 3 4log 3 log 3 2log 3 4log 3 4 4

  =

  − − −⋅ − ⋅ + + − ⋅ − = − + + − + − = −− − −

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 81 je 18 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 81 djeljiv sa 5 je 80, tj. 80:5=16) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 81 završava

  sa 16 nula.

  a) 16 b) 32 c) 8 d) 81

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }1

  1

  1 3 3 3 3 1Re Re Re Re 3 5

  1 3 1 3 1 3 10 10 2

  Im Im 1 3 Im 3 3 5 3 5

  3 5 / 3

  3 5

  3 9 15

  3 5

  10 10 1

  3 5 2

  2 2

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  y y

  x x

  Z i

  + + − − + + + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  + + −

  ⋅ = + ⋅ − = − + + = − ⇒ − + = −

  + = ⋅

  − + = −

  + =

  − + = −

  = ⇒ =

  + = ⇒ =

  = + = 2 21 5+ =

  a) 2 b) 1 c) 10 d) 5

 • 9.

  [ ]

  [ ]

  1

  2

  3sin cos 1

  3

  sin cos 16

  sin6sin cos 1 / cos

  6cos

  6

  sin cos sin cos cos6 6 6

  3sin

  6 2

  1 : 2 2 0,2 ,6 3 2 2

  2 5 52 : 2 2 0,2 ,

  6 3 6 6

  ln :

  o

  o

  x x

  x tg x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k Z

  x k x k x k Z

  Broj rea ih rješenja

  π

  ππ

  π

  π π π

  π

  π π π ππ π π

  π π π ππ π π

  − =

  − ⋅ =

  − ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  2.

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3:1

  23

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  BC BE AB BD

  ABAB BD BD

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  2

  3 c) 1 d)

  3

  2

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  11

  2 1x x≥

  − + je:

  a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  2 1 7

  4 4 2 8 4 2x y x y− =

  − − + + i

  1 32

  8 2 8 4 2x y x y− = −

  − − + + je:

  a) 2 b) 1

  2− c) 1− d) 2−

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 27 2 3 1 2 0x k x k k+ + + + = realna i jednaka je:

  a) 4 b) 1

  4− c)

  1

  2 d)

  1

  4

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 4 5 5x y⋅ = i 2 2

  25 50

  x

  y= je:

  a) 2

  log5

  b) 2 log 5 c) 1 d) 5

  log2

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 22 1 3 0x x+ − + = je:

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 2 4 16

  16 8 4

  1 1 12 log 8 3log 4 log log log 2 log 8

  2 4 8− + + − + je:

  a) 3

  2 b)

  3

  2− c)

  1

  2 d) 2

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 71?

  a) 7 b) 14 c) 28 d) 71

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 2Z i= + , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi { }1Re 3Z Z⋅ = i 1

  1Im

  5

  Z

  Z

  =

  ?

  a) 5 b) 10 c) 2 d) 1

  9. Broj realnih rješenja jednačine sin 2 cos 2 1x x− = na segmentu [ ]0, 2π je: a) 4 b) 3 c) 2 d) 5

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3: 2BC BE = i 3AB = , koliko iznosi BD ?

  a) 1

  3 b)

  3

  2 c) 3 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  11; : 2 1 0

  2 1

  1 0 1.

  1 1 2 11 0; 0;

  2 1 2 1

  2 20; 0 / 1

  2 1 2 1

  220; 0

  2 1 1

  2, 1 1,0 .

  : 2,0

  2.

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnih rješenja

  ≥ + + ≠ ⇒+ +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − −− ≥ ≥

  + + + +

  − − +≥ − ≥ −

  + + + +

  ++≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ −

  a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  a) 2 b) 1

  2− c) 1− d) 2−

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  7 2 3 1 2 0

  0 ln :

  4 0

  4 3 1 4 7 2 0 / : 4

  3 1 7 2 0

  9 6 1 7 14 0

  2 8 1 0

  : 0, 4.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  + + + + =

  + + =

  = − =

  + − ⋅ + =

  + − + =

  + + − − =

  − + =

  + + = + = − =

  a) 4 b) 1

  4− c)

  1

  2 d)

  1

  4

  4.

  ( )2

  2

  2

  2

  2

  4 5 5 / log

  2 2 1/ log

  25 50 25

  log 2 5 log 5

  2log log 5

  5

  log 2 log 5 log 5

  log 2 log 5 2 log 5

  2 log 2 log 5 log 5 / 2

  log 2 2 log 5 2 log5

  4 log 2 2 log5 2log 5

  log 2 2 log 5 2 log5

  5 log 2 0 0

  2 0 log 2 log 5 log

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y

  ⋅ =

  = =

  ⋅ =

  =

  + =

  − = −

  + = ⋅

  − = −

  + =

  − = −

  = ⇒ =

  ⋅ ⋅ + = 5 log5 log 5 1

  0 1 1

  y y

  x y

  ⇒ = ⇒ =

  + = + =

  a) 2

  log5

  b) 2 log 5 c) 1 d) 5

  log2

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 1 3 0

  :

  0,

  1 0,

  3 0

  : 2 1 3 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

 • 6.

  1 1 1 2 4 16

  16 8 4

  3 2 1 2 3 3

  4 3 2 2 4

  1 1 12 log 8 3log 4 log log log 2 log 8

  2 4 8

  11 1loglog log

  log8 log 4 log882 42 3 21 1 1 log 2 log 4 log16

  log log log16 8 4

  log 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 22 3 2

  log 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 2

  3log 22

  − − −

  − − −

  − + + − + =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅−

  2 log 2 log 2 2log 2 3log 2 3log 2 3 1 3 33 2 2 2 2

  4log 2 3log 2 2log 2 log 2 2 log 2 4log 2 2 2 2 2

  − − −− ⋅ + + − + ⋅ = − + + − + + =

  − −

  a) 3

  2 b)

  3

  2− c)

  1

  2 d) 2

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 71 je 14 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 71 djeljiv sa 5 je 70, tj. 70:5=14) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 71 završava

  sa 14 nula.

  a) 7 b) 14 c) 28 d) 71

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }

  ( )

  1

  1

  22

  Re Re 1 2 Re 2 2 3 2 3

  1 2 2 2 2 1Im Im Im Im 2 1

  1 2 1 2 1 2 5 5 5

  2 3

  2 1 / 2

  2 3

  4 2 2

  5 5 1

  2 1 1

  1 1 1 2

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  Z i

  ⋅ = + ⋅ + = + + − = ⇒ − =

  + + + + + − + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  − − +

  − =

  + = ⋅

  − =

  + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = −

  = − = + − =

  a) 5 b) 10 c) 2 d) 1

 • 9.

  [ ] [ ]

  [ ] [ ]

  1 2

  3 4

  2sin 2 cos 2 1 /

  2

  2 2 2sin 2 cos 2

  2 2 2

  2sin 2 cos cos 2 sin

  4 4 2

  2sin 2

  4 2

  1 :2 2 2 24 4 2 4

  50, 2 0, 2 ,

  4 4

  32 :2 2 2 2

  4 4 2

  30, 2 0, 2 ,

  2 2

  o

  o

  x x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k

  x x k Z

  x k x k x k

  x x k Z

  Br

  π π

  π

  π π π ππ π π

  π ππ π

  π π ππ π π π

  π ππ π

  − = ⋅

  − =

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  ln :4.oj rea ih rješenja

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 5

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3: 2

  22 3 2

  3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  BC BE AB BD

  ABAB BD BD

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  3

  2 c) 3 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  41

  8 16x x≥

  + + je:

  a) 2 b) 4 c) 6 d) 3

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  3 1 5

  2 3 2 6 4 6 4x y x y− =

  + + − + i

  3 11

  4 6 4 3 2 3x y x y− =

  + + − + je:

  a) 1

  6− b) 2− c) 1− d)

  1

  2−

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 23 2 2 1 3 0x k x k k+ − + − = realna i jednaka je:

  a) 5− b) 1

  5− c)

  1

  5 d) 1

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 1

  2 52

  x y⋅ = i 4 1

  25 4

  x

  y= je:

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1 log 2+ d) 1−

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 22 4 3 0x x+ − + = je:

  a) 4 b) 6 c) 0 d) 2

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 2 4 16

  4 2 16

  1 1 1 14 log 8 log 16 log log 2 log log 2

  2 2 8 16− + + − − je:

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 61?

  a) 24 b) 6 c) 61 d) 12

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 3Z i= + , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi { }1Re 5Z Z⋅ = − i 1

  1Im

  2

  Z

  Z

  =

  ?

  a) 5 b) 1 c) 10 d) 2

  9. Broj realnih rješenja jednačine sin cos 1x x− = na segmentu [ ]0, 2π je: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3:1AB BD = i 2BC = , koliko iznosi BE ?

  a) 1

  3 b)

  4

  3 c)

  2

  3 d) 1

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1.

  ( )

  ( )

  ( )( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  41; : 8 16 0

  8 16

  4 0 4.

  4 4 8 161 0; 0;

  8 16 8 16

  8 12 8 120; 0 / 1

  8 16 8 16

  2 68 120; 0

  8 16 4

  6, 4 4, 2 .

  : 6, 5, 3, 2

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjel

  ≥ + + ≠ ⇒+ +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − −− ≥ ≥

  + + + +

  − − − + +≥ − ≥ −

  + + + +

  + ++ +≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ − −

  − − − −

  4.obrojnihrješenja

  a) 2 b) 4 c) 6 d) 3

  2.

  a) 1

  6− b) 2− c) 1− d)

  1

  2−

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  3 2 2 1 3 0

  0 ln :

  4 0

  4 2 1 4 3 3 0 / : 4

  2 1 3 3 0

  4 4 1 3 9 0

  5 1 0

  : 0, 5.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  + − + − =

  + + =

  = − =

  − − ⋅ − =

  − − − =

  − + − + =

  + + =

  + + = + = − = −

  a) 5− b) 1

  5− c)

  1

  5 d) 1

  4.

  ( ) 12

  2

  2

  2 2

  12 5 / log

  2

  4 1/ log

  25 4

  log 2 5 log 2

  2log log 2

  5

  log 2 log 5 log 2

  log 2 log 5 2log 2

  log 2 log 5 log 2 / 2

  2 log 2 2 log 5 2 log 2

  2 log 2 2 log 5 2log 2

  2 log 2 2 log 5 2 log 2

  4 log 2 4log 2 1

  log 2 log

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + = −

  − = −

  + = − ⋅

  − = −

  + = −

  − = −

  = − ⇒ = −

  − + 5 log 2 log 5 0 0

  1 0 1

  y y

  x y

  = − ⇒ = ⇒ =

  + = − + = −

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1 log 2+ d) 1−

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 4 3 0

  :

  0,

  4 0,

  3 0

  : 2 4 3 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 4 b) 6 c) 0 d) 2

 • 6.

  1 1 1 2 4 16

  4 2 16

  3 4 1 3 4

  2 1 4 2 4

  1 1 1 14log 8 log 16 log log 2 log log 2

  2 2 8 16

  1 11log loglog

  log8 1 log16 log 28 1624 21 1 12 log 2 log 4 log16

  log log log4 2 16

  log 2 1 log 2 log 2 log 2 log 2 log 24 2

  log 2 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 2

  4

  − − −

  − − −

  − + + − − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ − =

  ⋅3log 2 1 4 log 2 log 2 3log 2 4 log 2 log 2 1 1

  2 6 2 3 4 32log 2 2 log 2 4 log 2 log 2 2log 2 4 log 2 4 4

  − − −− ⋅ + + − ⋅ − = − + + − + − = −

  − − −

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 61 je 12 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 61 djeljiv sa 5 je 60, tj. 60:5=12) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 91 završava

  sa 12 nula.

  a) 24 b) 6 c) 61 d) 12

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }1

  1

  2

  Re Re 1 3 Re 3 3 5 3 5

  1 3 3 3 3 1Im Im Im Im 3 5

  1 3 1 3 1 3 10 10 2

  3 5

  3 5 / 3

  3 5

  9 3 15

  10 10 1

  3 5 2

  1 2 1

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  Z i

  ⋅ = + ⋅ + = + + − = − ⇒ − = −

  + + + + + − + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  − − +

  − = −

  + = ⋅

  − = −

  + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ =

  = − = + ( )2

  2 5− =

  a) 5 b) 1 c) 10 d) 2

 • 9.

  [ ]

  [ ]

  1

  2

  2sin cos 1 /

  2

  2 2 2sin cos

  2 2 2

  2sin cos cos sin

  4 4 2

  2sin

  4 2

  1 : 2 2 0,2 ,4 4 2 2

  32 : 2 2 0,2 ,

  4 4

  ln :2.

  o

  o

  x x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k Z

  x k x k x k Z

  Broj rea ih rješenja

  π π

  π

  π π π ππ π π

  π ππ π π π π

  − = ⋅

  − =

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3:1

  23

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  AB BD BC BE

  BCBC BE BE

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  4

  3 c)

  2

  3 d) 1

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 05.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 22 4 3 2 4 4 0x x x x+ − − + − − = je:

  a) 4 b) 10− c) 4− d) 2

  2.

  Za koje vrijednosti parametra k su zbir i proizvod realnih rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )23 3 1 4 1 0k x k x k+ + − + − = uvijek pozitivni?

  a) 1

  3,4

  b) 1 1

  ,4 3

  c) ( ), 3−∞ − d) 1

  ,3

  + ∞

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 5 2 4 0x x+ − + = je:

  a) 0 b) 2 c) 3 d) 5

  4.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina 3 2x y− = i 3 4x y+ = je:

  a) 23

  1log 2

  4 b) 1 c)

  2

  3

  1log 2

  2 d) 2

  3

  3log 2

  4

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  3

  log log 3 5 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 3

  12

  Z i

  Z

  +=

  −?

  a) 7

  4 b)

  7

  4− c)

  17

  4 d)

  17

  4−

  7. Broj rješenja jednačine 3sin 2 3sin 2cos 1 0x x x− + − = na intervalu ( )0,π je: a) 0 b) 1 c) 3 d) 4

  8.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  1 7 1

  3 3 2 6 4 3x y x y− = −

  − − + + i

  1 33

  6 2 6 3 2x y x y+ =

  − − + + je:

  a) 1

  2− b)

  4

  3− c) 2 d)

  4

  3

  9. Zbir realnih rješenja jednačine 2 4 5 25 7 10x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 1−

  10.

  Obim jednakokrakog ABC trougla je 20 , a odnos stranica je

  : 1: 2a b = . Koliko iznosi površina trougla?

  a) 2 17 b) 4 17 c) 4 15 d) 2 15

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 05.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1.

  ( ) ( )2

  2 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  3 4

  1 2 3 4

  2 4 3 2 4 4 0

  : 2 4

  3 4 0

  4 1

  2 4 4

  2 8 0

  2 4

  2 4 1

  2 3 0

  1 3

  2 4 1 3 4.

  x x x x

  Smjena x x t

  t t

  t t

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x x x

  + − − + − − =

  + − =

  − − =

  = ∧ = −

  + − =

  + − =

  = ∧ = −

  + − = −

  + − =

  = ∧ = −

  + + + = − + − = −

  a) 4 b) 10− c) 4− d) 2

  2.

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  2

  2

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  2

  1 2 1

  3 3 1 4 1 0

  0 : .

  3 1 4 1

  3 3

  3 1 3 1 10 0 3,

  3 3 3

  4 1 4 1 10 0 , 3 ,

  3 3 4

  1,

  4

  k x k x k

  b cZa rješenja kvadratne jednačine ax bx c vrijedi x x x x

  a a

  k kx x x x

  k k

  k kk

  k k

  k kk

  k k

  k k k k

  + + − + − =

  + + = + = − ∧ ⋅ =

  − −+ = − ∧ ⋅ =

  + +

  − − − > ⇒ < ⇒ ∈ −

  + +

  − − > ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  + +

  = ∩ ⇒ ∈1

  .3

  a) 1

  3,4

  b) 1 1

  ,4 3

  c) ( ), 3−∞ − d) 1

  ,3

  + ∞

  3.

  2

  2

  2

  5 2 4 0

  0 2 0 4 0 , :

  5 2 4 0 , . ln .

  x x

  Kako je x x za x R onda slijedi

  x x za x R tj data jednačina nema rea ih rješenja

  + − + =

  ≥ ∧ − ≥ ∧ > ∀ ∈

  + − + > ∀ ∈

  a) 0 b) 2 c) 3 d) 5

 • 4.

  ( )

  ( )

  3

  3

  3 3

  2

  3 3

  3 3

  3 3

  3

  3

  3

  3

  33

  3

  2

  3 3 3

  3 2 / log

  3 4 / log

  log 3 log 2

  log 3 log 2

  log 3 log 2

  log 3 2 log 2

  log 2

  2 log 2

  2 3log 2

  3log 2

  2

  3log 22 log 2

  2

  log 2

  2

  3log 2 log 2 3log 2.

  2 2 4

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x

  x

  y

  y

  x y

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  − =

  + =

  − =

  + = +

  =

  =

  + =

  =

  ⋅ = ⋅ =

  a) 23

  1log 2

  4 b) 1 c)

  2

  3

  1log 2

  2 d) 2

  3

  3log 2

  4

  5.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1 2

  3

  1

  2 2 2

  1 2

  1 2 1 1

  3 3 3

  3

  2 2 2

  log log 3 5 1

  :

  53 5 0

  3

  log 3 5 0 log 1 3 5 1 2

  2.

  1log log 3 5 1 log log 3

  3

  log 3 5 3 log 2 log 2

  133 5 8 .

  3

  13: 2, .

  3

  DP

  x

  DP

  x x

  x x x

  x x x x

  x

  x

  x x

  Rješenje nejednačine x

  Broj cjelobrojnih rješenja je

  − ≥ −

  − > ⇒ >

  − > = ⇒ − > ⇒ >

  = ∩ ⇒ >

  − ≥ − ⋅ =

  − ≤ ⋅ =

  − ≤ ⇒ ≤

  2( : 3 4).cjelobrojna rješenja su i

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

 • 6.

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  31 3 2. , :

  2

  3 2

  ln ,

  .

  2

  3

  9 2 /

  9 4

  Z iZ i Z Za Z x iy vrijedi Z x y te slijedi

  Z

  x y i x iy

  Dabi vrijedila jednakost potrebno je da su jednaki rea i dijelovi s desnei lijeve strane jednačine

  kao i imaginarni

  x y x

  y

  x x

  x x x

  += ⇒ + = − = + = +

  + + = + −

  + = −

  =

  + = −

  + = −

  { } { }

  4

  54 5 .

  4

  5 7Re Im 3 .

  4 4

  x x

  Z Z x y

  +

  = − ⇒ = −

  + = + = − + =

  a) 7

  4 b)

  7

  4− c)

  17

  4 d)

  17

  4−

  7.

  ( )

  ( )( )

  ( )

  1 2

  3sin 2 3sin 2cos 1 0

  3 2sin cos 3sin 2cos 1 0

  3sin 2cos 1 2cos 1 0

  2cos 1 3sin 1 0

  1 51 : cos 2 2

  2 3 3

  12 : sin .

  3

  int 0, 1( ).3

  o

  o

  x x x

  x x x x

  x x x

  x x

  x x k x k

  x rješenja su u III i IV kvadrantu

  Broj rješenja na ervalu je x

  π ππ π

  ππ

  − + − =

  ⋅ − + − =

  − + − =

  − + =

  = ⇒ = + ∧ = +

  = − ⇒

  =

  a) 0 b) 1 c) 3 d) 4

 • 8.

  1

  1

  1 7 1

  3 3 2 6 4 3

  1 33

  6 2 6 3 2

  1 7 1 1

  3 3 2 3 2 3

  1 1 13 3

  2 3 3 3 2

  1 1:

  3 3 3 2

  7 1/ 6

  2 3

  13 3 / 7

  2

  6 21 2

  721 21

  2

  1919 2

  2

  21 3 3

  3

  12 /

  3 3

  1 2/

  3 2 3

  3

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  Smjena a bx y x y

  a b

  a b

  a b

  a b

  a a

  b b

  x y

  x y

  x

  − = −− − + +

  + =− − + +

  − ⋅ = −− − + +

  ⋅ + ⋅ =− − + +

  = ∧ =− − + +

  − = − ⋅

  + = ⋅

  − = −

  + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ =

  =− −

  =+ +

  −1

  3 / 32

  33 2

  2

  39 3 9 / 3

  2

  33 2

  2

  10 7 3 1

  3 3 11 3 2 3

  2 2 2

  1.

  2

  y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y y

  x y

  − = ⋅

  + + =

  − − = ⋅

  + + =

  − = ⇒ =

  + + = ⇒ = − ⇒ = −

  ⋅ = −

  a) 1

  2− b)

  4

  3− c) 2 d)

  4

  3

 • 9.

  ( ) ( ) ( )2 2 2

  2

  2

  2

  1 2

  0

  1

  1

  2

  1 2

  2 4 5 25 7 10

  2 2 7 2 5 5 5 0 / : 5

  2 22 7 5 0

  5 5

  2 22 7 5 0

  5 5

  2:

  5

  2 7 5 0

  51

  2

  2 21 0

  5 5

  2 5 21

  5 2 5

  x x x

  x x x x x

  x x

  x x

  x x

  x

  x

  x

  Smjena t

  t t

  t t

  x

  x

  x x

  ⋅ + ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + =

  ⋅ − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ∧ =

  = = ⇒ =

  = = ⇒ = −

  + 1.= −

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 1−

  10.

  2

  2

  20 2 20

  : 1: 2 2

  4 20 4 8.

  64 4 60 2 152

  4 2 154 15.

  2 2

  a

  a

  a b b a b

  a b a b

  a a a b

  ah b

  a hP

  + + = ⇒ + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = ⇒ =

  = − = − = =

  ⋅ ⋅= = =

  a) 2 17 b) 4 17 c) 4 15 d) 2 15

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 22.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 23 6 2 3 6 8 0x x x x− − − − − − = je:

  a) 6 b) 12 c) 6− d) 2

  2.

  Za koje vrijednosti parametra k su zbir i proizvod realnih rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )23 4 1 3 1 0k x k x k− + + + + = uvijek negativni:

  a) 1

  3,3

  − −

  b) 1

  ,14

  c) 1 1

  ,3 4

  − −

  d) ( )1, + ∞

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 3 2 2 0x x+ − + = je:

  a) 2 b) 0 c) 5 d) 3

  4.

  Zbir kvadrata realnih rješenja sistema jednačina 2 3x y+ = i 2 9x y− = je:

  a) 1 b) 2

  2

  3log 3

  2 c) 2

  2

  9log 3

  4 d) 2

  2

  5log 3

  2

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 3

  2

  log log 3 5 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 2

  11

  Z i

  Z

  +=

  −?

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c)

  3

  2 d)

  7

  2

  7. Broj rješenja jednačine 3sin 2 3sin 2cos 1 0x x x+ + + = na intervalu ( )0,π je: a) 1 b) 0 c) 2 d) 3

  8.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  2 3 3

  2 3 2 4 4 4x y x y− =

  + − − − i

  1 2 15

  4 2 6 2 2 4x y x y+ =

  + − − − je:

  a) 9

  4− b)

  9

  4 c)

  2

  3− d) 1

  9. Zbir realnih rješenja jednačine 3 9 5 25 8 15x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 1−

  10.

  Obim jednakokrakog ABC trougla je 16 , a odnos stranica je

  : 2 : 3a b = . Koliko iznosi površina trougla?

  a) 4 2 b) 8 2 c) 8 d) 16

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 22.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1.

  ( ) ( )2

  2 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  3 4

  1 2 3 4

  3 6 2 3 6 8 0

  : 3 6

  2 8 0

  4 2

  3 6 4

  3 10 0

  5 2

  3 6 2

  3 4 0

  4 1

  5 2 4 1 6.

  x x x x

  Smjena x x t

  t t

  t t

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x x x

  − − − − − − =

  − − =

  − − =

  = ∧ = −

  − − =

  − − =

  = ∧ = −

  − − = −

  − − =

  = ∧ = −

  + + + = − + − =

  a) 6 b) 12 c) 6− d) 2

  2.

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  2

  2

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  2

  1 2 1

  3 4 1 3 1 0

  0 : .

  4 1 3 1

  3 3

  4 1 4 1 10 0 , 3,

  3 3 4

  3 1 10 , 3

  3 3

  1 1,

  3 4

  k x k x k

  b cZa rješenja kvadratne jednačine ax bx c vrijedi x x x x

  a a

  k kx x x x

  k k

  k kk

  k k

  kk

  k

  k k k k

  − + + + + =

  + + = + = − ∧ ⋅ =

  + ++ = − ∧ ⋅ =

  − −

  + + − < ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  − −

  + < ⇒ ∈ − +

  = ∩ ⇒ ∈ − −

  .

  a) 1

  3,3

  − −

  b) 1

  ,14

  c) 1 1

  ,3 4

  − −

  d) ( )1, + ∞

  3.

  2

  2

  2

  3 2 2 0

  0 2 0 2 0 , :

  3 2 2 0 , . ln .

  x x

  Kako je x x za x R onda slijedi

  x x za x R tj data jednačina nema rea ih rješenja

  + − + =

  ≥ ∧ − ≥ ∧ > ∀ ∈

  + − + = ∀ ∈

  a) 2 b) 0 c) 5 d) 3

 • 4.

  ( )

  ( )

  2

  2

  2 2

  2

  2 2

  2 2

  3 2

  2

  2

  2

  2

  22

  2

  2 2 2 22 2 2 2 2 2

  2 3 / log

  2 9 / log

  log 2 log 3

  log 2 log 3

  log 2 log 3

  log 3 2 log 3

  log 3

  2 log 3

  2 3log 3

  3log 3

  2

  3log 3log 3

  2

  log 3

  2

  3log 3 log 3 9 log 3 log 3 10 log

  2 2 4 4

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x

  x

  y

  y

  x y

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  + =

  − =

  + =

  − = +

  =

  =

  + =

  = −

  + = + − = + =

  2 2

  2 23 5log 3 .4 2

  =

  a) 1 b) 2

  2

  3log 3

  2 c) 2

  2

  9log 3

  4 d) 2

  2

  5log 3

  2

  5.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1 3

  2

  1

  3 3 2

  1 2

  1 3 1 1

  2 2 2

  2

  3 3 3

  log log 3 5 1

  :

  53 5 0

  3

  log 3 5 0 log 1 3 5 1 2

  2.

  1log log 3 5 1 log log 2

  2

  log 3 5 2 log 3 log 3

  143 5 9 .

  3

  14: 2, .

  3

  DP

  x

  DP

  x x

  x x x

  x x x x

  x

  x

  x x

  Rješenje nejednačine x

  Broj cjelobrojnih rješenja je

  − ≥ −

  − > ⇒ >

  − > = ⇒ − > ⇒ >

  = ∩ ⇒ >

  − ≥ − ⋅ =

  − ≤ ⋅ =

  − ≤ ⇒ ≤

  2( : 3 4).cjelobrojna rješenja su i

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

 • 6.

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  21 2 1. , :

  1

  2 1

  ln ,

  .

  1

  2

  4 1 /

  4 2

  Z iZ i Z Za Z x iy vrijedi Z x y te slijedi

  Z

  x y i x iy

  Dabi vrijedila jednakost potrebno je da su jednaki rea i dijelovi s desnei lijeve strane jednačine

  kao i imaginarni

  x y x

  y

  x x

  x x x

  += ⇒ + = − = + = +

  + + = + −

  + = −

  =

  + = −

  + = −

  { } { }

  1

  32 3 .

  2

  3 1Re Im 2 .

  2 2

  x x

  Z Z x y

  +

  = − ⇒ = −

  + = + = − + =

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c)

  3

  2 d)

  7

  2

  7.

  ( )

  ( )( )

  ( )

  1 2

  3sin 2 3sin 2cos 1 0

  3 2sin cos 3sin 2cos 1 0

  3sin 2cos 1 2cos 1 0

  2cos 1 3sin 1 0

  1 2 41 : cos 2 2

  2 3 3

  12 : sin .

  3

  2int 0, 1( ).

  3

  o

  o

  x x x

  x x x x

  x x x

  x x

  x x k x k

  x rješenja su u III i IV kvadrantu

  Broj rješenja na ervalu je x

  π ππ π

  ππ

  + + + =

  ⋅ + + + =

  + + + =

  + + =

  = − ⇒ = + ∧ = +

  = − ⇒

  =

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 3

 • 8.

  1

  2 3 3

  2 3 2 4 4 4

  1 2 15

  4 2 6 2 2 4

  1 3 1 32

  2 3 2 2 2 4

  1 1 1 152

  2 2 3 2 2 4

  1 1:

  2 3 2 2

  3 32 / 16

  2 4

  1 152 / 12

  2 4

  32 24 12

  6 24 45

  338 57

  2

  3 3 33

  2 4 2

  1 3/

  2 3 2

  1

  2

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  Smjena a bx y x y

  a b

  a b

  a b

  a b

  a a

  b b

  x y

  x y

  − =+ − − −

  + =+ − − −

  ⋅ − ⋅ =+ − − −

  ⋅ + ⋅ =+ − − −

  = ∧ =+ − − −

  − = ⋅

  + = ⋅

  − =

  + =

  = ⇒ =

  − = ⇒ =

  =+ −

  13 /2 2

  22 3 / 2

  3

  22 2

  3

  44 2 6

  3

  22 2

  3

  5 8 2 2

  2 14 3

  3 3

  2.

  3

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  x y

  −=−

  + − = ⋅

  − − =

  + − =

  − − =

  − = ⇒ =

  + − = ⇒ = −

  ⋅ = −

  a) 9

  4− b)

  9

  4 c)

  2

  3− d) 1

 • 9.

  ( ) ( ) ( )2 2 2

  2

  2

  2

  1 2

  0

  1

  1

  2

  1 2

  3 9 5 25 8 15

  3 3 8 3 5 5 5 0 / : 5

  3 33 8 5 0

  5 5

  3 33 8 5 0

  5 5

  3:

  5

  3 8 5 0

  51

  3

  3 31 0

  5 5

  3 5 31

  5 3 5

  x x x

  x x x x x

  x x

  x x

  x x

  x

  x

  x

  Smjena t

  t t

  t t

  x

  x

  x x

  ⋅ + ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + =

  ⋅ − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ∧ =

  = = ⇒ =

  = = ⇒ = −

  + 1.= −

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 1−

  10. 2

  2

  16 2 16

  3: 2 : 3 3 2

  2

  3 16 4 6.

  36 4 32 4 22

  4 4 28 2.

  2 2

  a

  a

  a b b a b

  a b a b b a

  a a a b

  ah b

  a hP

  + + = ⇒ + =

  = ⇒ = ⇒ =

  + = ⇒ = ⇒ =

  = − = − = =

  ⋅ ⋅= = =

  a) 4 2 b) 8 2 c) 8 d) 16

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Realna vrijednost izraza ( ) 33 2 15 3 26+ ⋅ − je: a) 3− b) 1− c) 3 d) 1

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )23 1 3 2 0k x k x k− + + + = iznosi 1?

  a) 11

  6 b)

  1

  4 c)

  1

  4− d)

  11

  3

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 3 1 2 0x x+ − + = je:

  a) 1 b) 4 c) 2 d) 0

  4. Dat je niz brojeva 01234 01234 01234... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 4 b) 1 c) 0 d) 3

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 3

  2

  log log 2 3 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 0

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi

  21

  1

  Z i

  Z

  += −

  −?

  a) 7

  2 b) 2 c)

  7

  2− d)

  1

  2

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin cos 1 0x x x+ + + = na intervalu ( )0,π je: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

  8.

  Koliko iznosi ( )2f ako je ( ) ( ) ( )2

  2 3 2 2f x f x x+ − = − ?

  a) 0 b) 12

  13 c) 2 d)

  12

  5

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 5 9 3 25 8 15x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c) 1 d) 1−

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 2 :1CB CF = i 8CD = , koliko iznosi CE ?

  a) 4 b) 1

  2 c) 8 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Realna vrijednost izraza 62 1 5 2 7− ⋅ + je:

  a) 1 b) 3 c) 2 d) 2 2

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )21 2 1 2 0k x k x k+ − − − = iznosi 2 ?

  a) 3

  8 b)

  3

  4 c)

  3

  4− d)

  1

  2

  3. Broj realnih rješenja jednačine

  2 4 1 3 0x x+ + + = je:

  a) 1 b) 0 c) 4 d) 2

  4. Dat je niz brojeva 1234 1234 1234... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  4

  log log 2 3 1x + ≥ − je:

  a) 6 b) 4 c) 7 d) 0

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 2

  11

  Z i

  Z

  −=

  +?

  a) 1

  2− b)

  7

  2− c)

  7

  2 d) 1

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin cos 1 0x x x− + − = na intervalu ( )0,π je: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0

  8.

  Koliko iznosi ( )3f ako je ( ) ( ) ( )2

  2 3 3f x f x x+ − = − ?

  a) 3 b) 3− c) 0 d) 1

  3

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 9 16 4 81 13 36x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1− b) 1

  2 c) 1 d)

  1

  2−

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 3 : 2AC DC = i 6CF = , koliko iznosi CE ?

  a) 3

  2 b) 4 c) 3 d)

  2

  3

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1. Realna vrijednost izraza ( ) 33 2 15 3 26− ⋅ + je: a) 1 b) 3 c) 3− d) 1−

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )22 3 1 2 3 2 0k x k x k+ − − − = iznosi 1?

  a) 8

  3 b)

  11

  6− c)

  3

  16 d)

  1

  2

  3. Broj realnih rješenja jednačine

  25 1 4 0x x+ − + = je:

  a) 4 b) 2 c) 0 d) 1

  4. Dat je niz brojeva 123456 123456 123456... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 4 b) 6 c) 2 d) 1

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  3

  log log 2 3 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 2 c) 0 d) 3

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi

  31

  2

  Z i

  Z

  += −

  −?

  a) 7

  4 b)

  17

  4 c)

  17

  4− d) 2

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin 2 cos 2 0x x x+ + + = na intervalu ( )0,π je: a) 2 b) 1 c) 3 d) 0

  8.

  Koliko iznosi ( )2f ako je ( ) ( ) ( )2

  3 2 2 2f x f x x+ − = − ?

  a) 2 b) 8

  5− c) 0 d)

  8

  13−

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 3 9 5 25 8 15x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1− b) 1

  2− c) 1 d) 2−

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 2 :1CB CF = i 3CE = , koliko iznosi CD ?

  a) 3

  2 b)

  1

  2 c) 6 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1. Realna vrijednost izraza 62 1 5 2 7+ ⋅ − je:

  a) 2 b) 1 c) 2 2 d) 3

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )21 2 1 2 0k x k x k− + + + = iznosi 2 ?

  a) 3

  8 b)

  8

  3− c)

  3

  20 d)

  5

  2

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 6 1 5 0x x+ + + = je:

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 4

  4. Dat je niz brojeva 12345 12345 12345... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 4 b) 5 c) 3 d) 1

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 4

  2

  log log 2 3 1x + ≥ − je:

  a) 4 b) 7 c) 0 d) 6

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 3

  12

  Z i

  Z

  −=

  +?

  a) 17

  4 b)

  17

  4− c)

  7

  4− d) 2−

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin 2 cos 2 0x x x− + − = na intervalu ( )0,π je: a) 3 b) 1 c) 2 d) 0

  8.

  Koliko iznosi ( )3f ako je ( ) ( ) ( )2

  2 3 3f x f x x+ − = − ?

  a) 6 b) 18

  5 c) 3 d) 0

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 4 16 9 81 13 36x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1

  2 b) 1− c) 1 d) 2

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 3 : 2AC DC = i 6CE = , koliko iznosi CF ?

  a) 3

  2 b)

  2

  3 c) 4 d) 9

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 31.08.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 23 6 2 3 6 8 0x x x x+ − − + − − = je:

  a) 6 b) 0 c) 10− d) 6−

  2.

  Za koje vrijednosti p