ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na ... zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike

 • View
  109

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na ... zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike

 • Univerzitet u Tuzli

  Fakultet elektrotehnike

  ZBIRKA

  zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na

  Fakultetu elektrotehnike u periodu od 2000-2017. godine

  Tuzla, maj 2018

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  1 1

  2 1x x ≥

  + + je:

  a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  3 1 13

  4 4 2 8 4 2x y x y − =

  + + − + i

  1 5 6

  8 2 8 4 2x y x y − =

  + + − + je:

  a) 1

  2 − b) 2− c)

  3

  2 − d) 2

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 27 2 3 1 2 0x k x k k− − + − = realna i jednaka je:

  a) 1

  8 − b)

  1

  2 c) 4− d)

  1

  8

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 2 25 2x y⋅ = i 4

  4 5

  x

  y = je:

  a) 1 b) 2

  log 5

  c) 5

  log 2

  d) 1 2 log 2+

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 25 1 2 0x x+ − + = je:

  a) 6 b) 4 c) 2 d) 0

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 3 9 81

  81 27 9

  1 1 1 2 log 27 3log 9 log log log 2 log 27

  3 9 27 − + + − + je:

  a) 2 b) 1

  2 − c)

  1

  2 d)

  3

  2

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 91?

  a) 91 b) 36 c) 18 d) 9

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 2Z i= − , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi 1

  7 Re

  5

  Z

  Z

     = 

     i { }1Im 1Z Z⋅ = ?

  a) 2 b) 5 c) 1 d) 10

  9. Broj svih realnih rješenja jednačine

  3 sin 2 cos 2 1

  3 x x− = na segmentu [ ]0,2π je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3: 2AB BD = i 5BC = , koliko iznosi BE ?

  a) 1

  3 b)

  10

  3 c)

  4

  3 d)

  5

  3

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  1 1; : 2 1 0

  2 1

  1 0 1.

  1 1 2 1 1 0; 0;

  2 1 2 1

  2 2 0; 0 / 1

  2 1 2 1

  22 0; 0

  2 1 1

  2, 1 1,0 .

  : 2,0

  2.

  Dp x x x x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnih rješenja

  ≥ + + ≠ ⇒ + +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − − − ≥ ≥

  + + + +

  − − + ≥ − ≥ −

  + + + +

  ++ ≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ −

  a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  a) 1

  2 − b) 2− c)

  3

  2 − d) 2

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  7 2 3 1 2 0

  0 ln :

  4 0

  4 3 1 4 7 2 0 / : 4

  3 1 7 2 0

  9 6 1 7 14 0

  2 8 1 0

  : 0, 4.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  b Viettova pravila ak bk c k k

  a

  − − + − =

  + + =

  = − =

  − − ⋅ − =

  − − − =

  − + − + =

  + + =

  + + = + = − = −

  a) 1

  8 − b)

  1

  2 c) 4− d)

  1

  8

  4.

  ( )2 2

  2

  2

  2

  2 25 2 / log

  4 4 / log

  5

  log 2 5 log 2

  2 log log 2

  5

  log 2 log 5 log 2

  log 2 log 5 2log 2

  log 2 2 log 5 log 2

  2 log 2 log 5 2 log 2 / 2

  log 2 2 log 5 log 2

  4 log 2 2 log5 4log 2

  5 log 2 5log 2 1

  log 2 2 log 5 log 2 2 log 5 0

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + =

  − =

  + =

  − = ⋅

  + =

  − =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = 0

  1 0 1

  y

  x y

  ⇒ =

  + = + =

  a) 1 b) 2

  log 5

  c) 5

  log 2

  d) 1 2 log 2+

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  5 1 2 0

  :

  0,

  1 0,

  2 0

  : 5 1 2 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 6 b) 4 c) 2 d) 0

 • 6.

  1 1 1 3 9 81

  81 27 9

  3 2 1 2 3 3

  4 3 2 2 4

  1 1 1 2 log 27 3log 9 log log log 2log 27

  3 9 27

  1 1 1 log log log

  log 27 log 9 log 273 9 272 3 2 1 1 1 log 3 log 9 log81

  log log log 81 27 9

  log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 2 3 2

  log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log3

  − − −

  − − −

  − + + − + =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  3log 3 2 log 3 log 3 2log 3 3log 3 3log 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2

  4log3 3log 3 2log 3 log 3 2 log 3 4log 3 2 2 2 2

  − − − ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ = − + + − + + = − − −

  a) 2 b) 1

  2 − c)

  1

  2 d)

  3

  2

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 91 je 18 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 91 djeljiv sa 5 je 90, tj. 90:5=18) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 91 završava

  sa 18 nula.

  a) 91 b) 36 c) 18 d) 9

  8.

  { } ( ) ( ){ } { } 1

  1

  2 2

  1 2 2 2 2 7 Re Re Re Re 2 7

  1 2 1 2 1 2 5 5 5

  Im Im 1 2 Im 2 2 1 2 1

  2 7 / 2

  2 1

  2 4 14

  2 1

  5 15 3

  2 3 1 1

  1 3 1 3

  Z x iy x iy i x ix iy y x y x y

  i i iZ

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  y y

  x x

  Z i

    + + − − + + +        = = ⋅ = = = ⇒ + =       

  + + −       

  ⋅ = + ⋅ − = − + + = ⇒ − + =

  + = ⋅

  − + =

  + =

  − + =

  = ⇒ =

  − + = ⇒ =

  = + = + 10=

  a) 2 b) 5 c) 1 d) 10

 • 9.

  [ ] [ ]1 2

  3 sin 2 cos 2 1

  3

  sin 2 cos 2 1 6

  sin 6sin 2 cos 2 1 / cos

  6 cos

  6

  sin 2 cos sin cos 2 cos 6 6 6

  3 sin 2

  6 2

  1 :2 2 2 2 6 3 2 4

  5 0,2 0,2 ,

  4 4

  2 5 2 :2 2 2 2

  6 3 6

  o

  o

  x x

  x tg x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k

  x x k Z

  x k x k x

  π

  π π

  π

  π π π

  π

  π π π π π π π

  π π π π

  π π π π π

  − =

  − ⋅ =

  − ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ =

    − = 

   

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ =

  [ ] [ ]3 4

  5

  12

  5 17 0,2 0,2 ,

  12 12

  ln :2.

  k

  x x k Z

  Broj rea ih rješenja

  π π

  π π π π

  + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10

  .

  , :

  , . 2

  : :

  : : 3: 2

  2 10 2 3

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  AB BD BC BE

  BC BC BE BE

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  10

  3 c)

  4

  3 d)

  5

  3

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Broj cjelobrojnih rješenja realnih nejednačine

  2

  4 1

  8 16x x ≥

  − + je:

  a) 2 b) 3 c) 4